Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

15.10.2014 o 9:45 hod.

PhDr. Mgr. PhD.

Monika Gibalová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.10.2014 9:45 - 9:47 hod.

Monika Gibalová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec Mihál, som veľmi rada, že ste si všimli tú defenzívu pána ministra v prípade nerealizovanej úvahy zakotviť v Zákonníku práce aj jednu z výpovedných možností, a to dosiahnutie istého, istého už dôchodkového veku. Keď som prišla s takouto iniciatívou už za Radičovej vlády, vy viete veľmi dobre, sme nekonečne dlho o tomto komunikovali. Pri vašom Zákonníku práce vyvolala som veľký rozruch aj v pléne, aj u vlastných kolegov, keď som toto navrhovala vo svojom pozmeňujúcom návrhu aj napriek tomu, že považujem za lepšie zakotviť nie dosiahnutie istého určitého veku ako jednu z výpovedných možností, ale dosiahnutie nároku na dôchodok, pretože môže niekto dosiahnuť dôchodkový vek, ale nemusí mať zároveň nárok na dôchodok. Takto som to potom opakovane presadzovala. Je škoda, že sa pán minister zľakol takejto úvahy, takého návrhu. Myslím si, že správne ste podotkli, že minimálne u štátnych zamestnancov by to malo platiť. A príde doba, keď to bude platiť a keď aj pán minister s tým bude súhlasiť a sám to navrhne.
Čo sa týka mantinelov, o ktorých ste hovorili, no s úžasom sledujem, že v pohľade pána ministra na zákonník, na zamestnávanie u kmeňových zamestnancov a zamestnávanie cez agentúrne zamestnávanie je až ideologický rozdiel a správne ste poznamenali, že najviac by pomohlo, ak by... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 25.9.2014 10:35 - 10:37 hod.

Monika Gibalová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja sa len veľmi krátko vyjadrím k rozprave. My si uvedomujeme ako navrhovatelia, že toto je citlivá téma pre politikov. Ale chcem vás ubezpečiť, že náš úmysel ako predkladateľov nie je „vyblokovať", tak ako povedal pán poslanec Petrák vo faktickej poznámke, žiadneho kandidáta volieb. A nevdojak ma teraz napadá otázka, veď okolo volebných zákonov bola dlhá diskusia a naozaj ja teraz si sypem popol na hlavu, že vtedy ma to nenapadlo, ale, pán Petrák, prečo ste aj vy v tejto dlhej diskusii po tom, keď túžite po jednokolovej voľbe a harmonizácii jednokolovej voľby, nezrušili dvojkolovú voľbu županov? Nebolo to náhodou preto, že tiež tu bola taká obava? Čiže klin sa klinom vyráža, tak mi to pripadá.
A stále si myslím, že áno, demokracia niečo stojí. A ak sa to dá povedať o tomto zákone, tak v mene väčšej demokracie vás prosíme o to, aby ste tento návrh zákona posunuli do druhého čítania. Ďakujem.
Skryt prepis
 

25.9.2014 10:19 - 10:24 hod.

Monika Gibalová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani podpredsedníčka Národnej rady, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som za skupinu spolupredkladateľov, ktorými sú spolu so mnou Pavol Abrhan, Martin Fronc a Marián Radošovský, predložila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, ktorý má pracovný názov dvojkolová voľba primátorov a starostov.
Návrh novely zákona teda zakotvuje druhé kolo voľby starostu a primátora v prípade, ak kandidát za starostu (primátora) v prvom kole volieb nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov. V takom prípade sa koná do 14 dní druhé kolo volieb, ktoré vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky. A ustanoví deň volieb bezodkladne po uverejnení výsledkov volieb ústrednou volebnou komisiou.
Do druhého kola volieb postúpia tí kandidáti za starostu alebo primátora, ktorí získali najväčší počet platných hlasov v prvom kole volieb. Ak niektorý z kandidátov, ktorý postúpil do druhého kola volieb, prestane byť voliteľný za starostu alebo primátora, alebo ak sa práva kandidovať vzdá, postupuje do druhého kola volieb ten kandidát, ktorý v prvom kole získal v ďalšom poradí najväčší počet hlasov. Ak pre druhé kolo volieb nie sú dvaja kandidáti, vykonajú sa nové voľby.
Podľa navrhovanej zmeny v druhom kole volieb je za starostu primátora zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov sa vykonajú nové voľby.
Technika toho návrhu je zrkadlová podľa techniky volieb županov do samosprávnych krajov, teda predsedov samosprávnych krajov, kde presne platia tieto pravidlá v dvojkolovej voľbe.
Návrh zákona reaguje na už spoločensky prekonané platné ustanovenie pre voľby za starostu a primátora. Pribúdajúce kompetencie orgánov samosprávy obcí a jej volených predstaviteľov si vyžadujú ustanovenie druhého kola volieb za starostu primátora v prípade, ak v prvom kole ani jeden z kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov. Zvolení starostovia a primátori, ktorí sú podľa platného zákona volení jednoduchou väčšinou platných hlasov voličov, podľa nás disponujú na tak veľké kompetencie, aké majú, slabým mandátom.
Predpokladá sa, že navrhovaná dvojkolová voľba za starostu alebo primátora v prípade, ak kandidát v prvom kole nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, vzbudí u občanov voličov podstatne väčší záujem o správu vecí verejných, a tak potvrdí legitimitu úspešného kandidáta ako autority samosprávy so silným mandátom.
Návrh zákona bude mať nepriaznivý dopad na štátny rozpočet. Kvantifikáciu sme uviedli v doložke vplyvov, ktorú sme vypočítali vo výške nákladov plus 2 mil. eur.
Návrh zákona má navrhovanú účinnosť od 1. 1. 2015, a teda nevstupuje do hry v tomto predvolebnom období a netýka sa volieb, ktoré sú pred nami do orgánov samosprávy.
Prosím, pani predsedajúca, ukončila som svoje vystúpenie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10.9.2014 11:19 - 11:20 hod.

Monika Gibalová
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, keď ste, keďže ste včera brutálne pošliapali moje právo zákonodarnej iniciatívy a keďže ste sa zľakli nášho návrhu zákona možno aj o dvojkolovej voľbe starostov a primátorov, v mene ďalších predkladateľov, ktorými sú Pavol Abrhan, Martin Fronc a Marián Radošovský, a vo svojom mene beriem späť návrh č. 1103 v zmysle rokovacieho poriadku.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.9.2014 9:37 - 9:41 hod.

Monika Gibalová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, ja keď som si včera prečítala návrh na skrátené legislatívne konanie, tak som úplne mimovoľne parafrázovala jednu vašu vetu z tohto návrhu: "Navrhovanými opatreniami sa vláda Slovenskej republiky snaží znížiť možné riziko..." - a ja dopĺňam - prepadu preferenčných hlasov strany SMER. V tom máte asi pravdu v tomto návrhu. Pán minister, vy sa ani nečervenáte. Vy ste si dneska nezobrali ani červenú kravatu! (Reakcia ministra.) Vy ste sa ráno ani nepozreli do zrkadla! Vaše politické svedomie je také široké, že sa v ňom dvakrát kamión obráti! Nie jeden, dva, tri, desať kamiónov! Skutočne, pán minister, pretože toto, čo ste tu priniesli a čo vyvádzate v tomto skrátenom legislatívnom konaní, je hanba, je zneužitie dôchodcov a netreba dodávať nič k tomu, čo tu už bolo povedané, naozaj odborne to veľmi dobre zdôvodnil pán poslanec Mihál a ostatní poslanci opozície a poslanci SMER-u čušia potichučky. A niektorí možno sa aj veľmi hanbia.
Ja som vystúpila len preto, pán minister, aby som vám odovzdala a zároveň položila jednu otázku, ako vianočný príspevok pomôže jednej konkrétnej osobe, ktorá mi dala súhlas na to, aby som vyslovila v pléne aj jej meno. Je to dôchodkyňa z Popradu, pani Jablonovská Anna, ktorá vám píše, ktorá píše aj do Sociálnej poisťovne, ktorá sa roky rokúce domáha svojich práv a možnej úpravy z vašej strany tak, aby sa zmenilo rozhodnutie Sociálnej poisťovne – ja ho tu mám, ja ho vám odovzdám –, ktorá po 33 rokoch a dvoch dní odpracovania dostala rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške svojho starobného dôchodku - podotýkam, starobného dôchodku - vo výške 17 eur a 70 centov! Táto pani je kúzelníčka, pretože ja nechápem, ako ona z týchto, z tohto dôchodku vyžije a jej postačuje na jeden deň takéto zloženie potravy: voda, jogurt, sáčková polievka a lieky. Pán minister, nech sa páči. A ja sa vás budem pýtať vo faktických, v hodine otázok, v interpeláciách a potom pôjdem aj za pánom premiérom, nech jej pomôže v rámci toho ohláseného predvolebného sociálneho balíčka.
Nech sa páči, pán minister. Prosím vás, riešte to, aby sa to už raz konečne vyriešilo a možno aj mnohým ďalším.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9.7.2014 16:54 - 16:56 hod.

Monika Gibalová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážené dámy poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená Výborom Národnej rady pre sociálne veci za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1054. V tomto súvise si dovoľujem predložiť informáciu k návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z rokovacieho poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali s lehotou do 4. septembra 2014 a gestorský výbor s lehotou do 8. septembra 2014.
Pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 27.6.2014 12:12 - 12:18 hod.

Monika Gibalová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážené dámy a páni, kolegovia poslanci, dovoľte, aby som za skupinu predkladateľov uviedla novelu zákona č. 5 o službách zamestnanosti, ktorej hlavným účelom je rozšírenie možnosti poskytnutia príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti v zmysle § 50j zákona aj na zamestnávateľa, ktorým je občianske združenie, nezisková organizácia alebo nadácia podľa osobitných predpisov.
V platnom zákone v § 50j Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti v odseku 1 stojí: "Úrad môže poskytnúť príspevok na podporu rozvoja miestnej regionálnej zamestnanosti zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto prijme do pracovného pomeru na určitú dobu znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 8 ods. 1 písm. b) a d) vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace alebo znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 8 ods. 1 písm. c), ak pracovný pomer je dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času a ak zamestnávateľ o príspevok písomne požiada."
V odseku 2 sa taxatívne určuje, komu možno príspevok poskytnúť. Neustanovuje sa možnosť poskytnúť príspevok zamestnávateľovi, ktorým je občianske združenie, nezisková organizácia alebo nadácia podľa osobitných predpisov. Vymedzuje možnosť poskytnúť príspevok na rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti len zamestnávateľovi, ktorým je obec, samosprávny kraj alebo právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj.
Navrhujeme rozšírenie možnosti získania príspevku aj pre zamestnávateľa, ktorým je občianske združenie, nezisková organizácia alebo nadácia podľa osobitných predpisov.
§ 50j, ktorý bol v platnosti v zákone o zamestnanosti od 23. 9. 2010, riešil príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení, na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie. Pravdou je, že tento príspevok podľa už neplatného ustanovenia nemohli dostať nami navrhované subjekty ani vtedy. Bol to príspevok, ktorý zákonodarcovia navrhli pre veľmi špecifický účel.
Zmena vecného obsahu zamerania § 51j po novele zákona č. 5 si priam vynútila doplnenie a rozšírenie možnosti poskytnúť príspevok aj pre občianske združenie, neziskovú organizáciu alebo nadáciu podľa osobitných predpisov.
Ak by sme mali pristupovať k posúdeniu navrhovanej zmeny čisto pragmaticky, berme do úvahy aktuálne znenie § 3 zákona, ktorý definuje, kto pre účely tohto zákona je zamestnávateľom.
Zároveň dávam do pozornosti znenie § 8 citovaného zákona, ktorý definuje všetky skupiny znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.
Vychádzame pri predkladaní návrhu z nespochybniteľných argumentov, že prijatím nášho návrhu sa zaangažovaním navrhovaných subjektov výrazne rozšíri možnosť operatívnejšieho a efektívnejšieho zamestnávania znevýhodnených skupín nezamestnaných. Jeden z argumentov je napríklad aj to, že objektom mnohých subjektov, ktoré sú navrhované, je primárne starostlivosť o znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, napríklad charitatívne zariadenia.
Ruka v ruke s navrhovanou zmenou, ktorú som predstavila, ide druhá navrhovaná zmena a tou je zakotvenie možnosti § 54, aby občianske združenie, nezisková organizácia alebo nadácia podľa osobitných predpisov mohli participovať na realizácii projektov a programov, ktoré v zmysle platného zákona schvaľuje ministerstvo a realizuje ústredie a úrad. Ide o projekty a programy na zlepšenie postavenia uchádzačov o zamestnanie na trhu práce, pilotné projekty na overenie nových aktívnych opatrení na trhu práce alebo pilotné projekty a programy na podporu rozvoja regionálnej alebo miestnej zamestnanosti.
Rozšírením možnosti participovať na realizácii taxatívne vymedzených projektov a programov sa výrazne prispeje k zvyšovaniu zamestnanosti v danom regióne. Navrhované zmeny majú v oboch dotknutých paragrafoch vo svojich zmenách len fakultatívny charakter, preto ani Ministerstvo financií Slovenskej republiky nemalo z hľadiska finančných dopadov na rozpočet pripomienky.
Ďakujem pekne za vypočutie a prosím o podporu navrhovaného zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.6.2014 12:06 - 12:08 hod.

Monika Gibalová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne a kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená Výborom Národnej rady pre sociálne veci za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 991.
V menovanom súvise si dovoľujem predložiť informáciu k návrhu zákona, ktorý spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali s lehotou do 4. septembra 2014 a gestorský výbor s lehotou do 8. septembra 2014.
S týmto návrhom zákona sa stotožňujem ja aj poslanecký klub KDH a tento návrh zákona odporúčam podporiť aj ostatným členom zákonodarného zboru.
Prosím, pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.6.2014 18:51 - 19:03 hod.

Monika Gibalová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani predsedajúca, vážená pani ministerka, pán spravodajca, vážení páni a dámy, dámy a páni, ja verím, že to stihnem do 19.00 hodiny.
Dovoľte, aby som predložila pozmeňujúci a doplňujúci návrh k tomuto návrhu zákona, ktorý sa bude týkať čl. III, budú tri, konkrétne viazaných živností v skupine č. 214. Ostatné poradové body 71 až 71e, ktorými chcem týmto pozmeňujúcim návrhom uplatniť alebo jednoznačnejšie identifikovať viazané živnosti pod poradovým číslom 71.
Odôvodním to. Pre zachovanie rovnakého znenia poradového bodu 71 v časti, kde sa neuplatňuje zmena týmto pozmeňujúcim návrhom, sa preberá doslovný text pôvodného návrhu. Táto úprava má skôr, alebo má legislatívno-technický charakter.
A teraz k podstate toho pozmeňujúceho návrhu. Na vykonávanie činnosti uverejnených v § 15 zákona, a to sú činnosti kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na ich zdravie. Sú v § 16 ustanovené osobitné požiadavky na odbornú spôsobilosť fyzických osôb, tzv. zodpovedných zástupcov podľa živnostenského zákona.
Podľa § 16 ods. 33 zákona v znení zákona 136/2010 osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané fyzickej osobe Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky je na neurčitý čas a zaniká smrťou držiteľa osvedčenia o odbornej spôsobilosti alebo jeho vyhlásením za mŕtveho. Osobitnou podmienkou na vykonávanie činnosti podľa § 15 ods. 1 písm. a) s názvom "Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie" je, že žiadateľ, to znamená fyzická osoba alebo zamestnanec, k žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti musí predložiť doklad o vysokoškolskom vzdelaní, doklad o odbornej praxi a osvedčenie o akreditácii, ktorého držiteľom je právny subjekt, právnická osoba alebo fyzická osoba, podnikateľ. Osvedčenie o akreditácii vydáva národný akreditačný orgán právnemu subjektu po splnení akreditačných požiadaviek ustanovených v štátnej norme a to na určitý čas, maximálne päť rokov. K žiadosti o akreditáciu sa požaduje, aby právny subjekt predložil príručku manažérstva kvality. Právny subjekt musí splniť požiadavky na technické a prístrojové vybavenie pracoviska, teda laboratória, vrátane požiadaviek na vzdelanie zamestnancov v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu.
Právny subjekt, ktorý získa osvedčenie o akreditácii, je pod trvalým dohľadom národného akreditačného orgánu a to formou dohľadov jednotlivých skúšok, meraní a po ukončení platnosti osvedčenia sa pristupuje k reakreditácii. Akreditácia, dohľady, reakreditácia a udržiavanie osvedčenia o akreditácii sú spoplatnené služby poskytované národným akreditačným orgánom. Výška poplatkov za tieto služby je uvedená v platnom cenníku národného akreditačného orgánu, čo výrazne zvyšuje finančné náklady právnemu subjektu pri vykonávaní viazanej živnosti 71a.
Pre plnenie požiadaviek normy musí právny akreditovaný subjekt okrem iného udržiavať a zvyšovať zavedený systém manažérstva kvality, musí mať vypracované požiadavky na odbornosť a plán priebežného vzdelávania zodpovedných zástupcov zamestnancov na predmetnú činnosť, ktorá súvisí s rozsahom akreditácie. Výsledkom je, že na vykonávanie činnosti podľa § 15 ods. 1 písm. a) a tým aj viazanej živnosti 71a platia iné osobitné podmienky, ako pri iných činnostiach, respektíve viazaných živnostiach 71b až 71e, čo znamená výrazne vyššie finančné náklady pred a počas vykonávania tejto činnosti, respektíve živnosti.
Predložením osvedčenia o akreditácii na získanie živnostenského oprávnenia na viazanú živnosť 71a sa odstráni aj porušovanie predpisov, ktoré súvisí s tým, že fyzické osoby k žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti predkladajú na Úrad verejného zdravotníctva aj osvedčenie o akreditácii iného akreditovaného subjektu a potom vykonávajú viazanú živnosť 71a pod svojím obchodným menom a tým sa deformuje fungovanie transparentného trhu služieb.
Preto navrhujeme, aby pri kvalitatívnych, kvantitatívnych a kvalitatívnych a kvantitatívnych zisťovaní faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na ich zdravie sa vyžadovala nielen, vyžadovalo nielen osvedčenie o odbornej spôsobilosti, ale aj osvedčenie o akreditácii. Máme za to, že takýto návrh po prípadnom prijatí by naozaj stransparentnil trh služieb v tejto oblasti a eliminoval by sa dvojaký postup alebo dvojaký postoj alebo dvojaká skupina tých, ktorí vykonávajú takúto odbornú činnosť. Toľko k odôvodneniu.
A teraz prosím o trochu trpezlivosti, pretože rokovací poriadok ukladá, aby som prečítala pozmeňujúci návrh tak, ako ho predkladám. Pozmeňujúci návrh, ktorý sme pripravili s pánom... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Laššáková, Jana, podpredsedníčka NR SR
200.
Pani poslankyňa, chvíľočku. Je všeobecný súhlas, aby pani poslankyňa predniesla pozmeňujúci návrh po 19.00 hodine? (Reakcie z pléna.) Áno. Dobre. (Reakcia z pléna.) A hneď dám prihlásiť sa do rozpravy.

Gibalová, Monika, poslankyňa NR SR
201.
Ďakujem za trpezlivosť. Ja naozaj teraz to prečítam veľmi rýchlo.
Pod poradovým číslom 71 kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie, hodnotenie vplyvov na verejné zdravie, hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia, odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného prostredia a pracovného prostredia, prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie. Preukaz spôsobilosti osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Poznámky ako sú uvedené.
Pri poradovom čísle 71a kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie, preukaz spôsobilosti osvedčenie o odbornej spôsobilosti, osvedčenie o akreditácii. Poznámka § 15 ods. 1 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 5 zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
71b hodnotenie dopadov na verejné zdravie, osvedčenie o odbornej spôsobilosti.
§ 71c hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia, osvedčenie o odbornej spôsobilosti,
71d odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného prostredia a pracovného prostredia, osvedčenie o odbornej spôsobilosti.
71e práca s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a práca s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie, osvedčenie o odbornej spôsobilosti.
V poznámke sú pri všetkých týchto 71b, c, d aj e uvedený § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
To je všetko. Ďakujem vám za trpezlivosť, vypočutie a prosím o podporu môjho, nášho pozmeňujúceho návrhu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12.6.2014 10:30 - 10:36 hod.

Monika Gibalová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážené dámy a páni, ja som si urobila pár poznámok, ktorými chcem uzavrieť pre dnešný deň túto diskusiu. Ja oceňujem takýto návrh. A netajím sa s tým, aj myslím, že to môžem povedať aj za klub KDH, že diskusia by tu mala o tomto návrhu byť.
Pán poslanec vo svojom záverečnom slove, domnievam sa, otvoril viaceré témy, ktoré možno až tak celkom nesúvisia s týmto dnešným predkladaným návrhom zákona, ale mňa zaujali aj v komparácii s faktickými poznámkami, aj vo vystúpení pána poslanca Beblavého, pána predkladateľa.
Pán poslanec sa odvolával na redistribúciu v odvodovej solidarite v rámci sociálneho poistenia pri obhajobe ukotvenia tohto návrhu v zákone o hmotnej núdzi, a nie v zákone o sociálnom poistení. Ja práve v tomto vidím ten môj kľúčový pohľad, nech mi je odpustené, pán poslanec, ale ja si tiež myslím, že tento návrh zákona by mal byť zakotvený práve v sociálnom postení. A ja poviem, prečo by to tak malo byť. Je to práve pre odkaz na redistribúciu v odvodovej povinnosti alebo v odvodovej solidarite, pretože ja si myslím, že dosť dlhodobo na to upozorňujeme aj v klube KDH a o čosi sme sa pokúsili za Radičovej vlády. Ale nepodarilo sa to v rámci opozície. Ale pokiaľ my neurobíme poriadok v odvodovej solidarite alebo v odvodoch, tak budeme veľmi ťažko môcť rozvinúť tú diskusiu do nejakého konca aj o základnom dôchodku alebo o minimálnom dôchodku, nech ho nazýva každý tak, ako sa mu to páči. Čiže z toho dôvodu, opakujem, pre tú redistribúciu, kde solidarita je pre odvody do sociálneho poistenia v rámci iných odvodov až exkluzívna a tak trochu zvláštna v našej legislatíve, tak si myslím, že asi by sa mohlo uvažovať o tom v rámci sociálneho poistenia.
Ak hovoríme o solidarite v dôchodkovom systéme, myslím si, že by bolo veľmi spravodlivé, aby sa tá solidarita veľmi dôsledne uplatňovala nielen vo vzťahu k iným poistencom v tom veľkom poistnom balíku, dôchodkovom, a teda aj k verejným financiám, ale podľa mňa aj vo vzťahu k rodine v rámci rodiny. Tu sa odvolávam aj na zákon o rodine. A tu by som chcela trošku poukázať aj na dôvodovú správu, kde uvádzate, že príkladom sú dôchodcovia bývajúci v dome darovanom svojim deťom a pre získanie príspevku na bývanie si musia zriadiť nehnuteľnosť na vecné bremeno, čím vlastne sú zaťažené ich rozpočty, resp. tie príjmy na dôchodku. A vlastne to je aj, predpokladám, zmysel tohto návrhu. To je moja dlhodobá téma, ktorú presadzujem. A som presvedčená, že normálna a spravodlivá solidarita by mala byť aj v rámci rodiny. A ja považujem za správne, aby sa, ak niekto žiada pomoc od štátu, zohľadňovali aj príjmy rodiny a aby to bolo spravodlivé. Pre mňa je dosť ťažko prijateľné, ak niekto deťom daruje svoj dom, samozrejme, môže byť diskusia, či je to vila, či je to domček, či je to storočný, päťročný alebo desaťročný dom, ale nielen štát musí, ale aj tie deti musia znášať istú dávku solidarity s rodičmi.
To boli také moje pohľady, ktoré vyplynuli jednak z toho, že som sa venovala tomu návrhu zákona, ale aj v komparácii toho, čo tu bolo povedané.
Na záver však chcem povedať, že ja podporím ten návrh zákona už len preto, že sem prišla táto téma a že sa táto téma otvorila a že má ochotu aj predkladateľ, a aj z vystúpení ostatných kolegov bolo zjavné, že reflektujú na túto tému a že je to téma, ktorej je hodno venovať svoj čas sa ňou zaoberať. Ďakujem.
Skryt prepis