Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

5.2.2014 o 16:38 hod.

PhDr. Mgr. PhD.

Monika Gibalová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

5.2.2014 16:38 - 16:41 hod.

Monika Gibalová Zobrazit prepis
Vážené dámy a páni, vážený pán predkladateľ, veľmi stručne sa chcem vyjadriť k tomuto návrhu zákona a chcem povedať, že poslanci za Kresťanskodemokratické hnutie tento návrh zákona podporia do druhého čítania. KDH sa postavilo od prvej chvíle na stranu študentov, ako sa objavili zámery vlády obrať ich o časť zárobkov z brigád, a medializácia problému aj v osobe nášho podpredsedu pre ekonomiku Miloša Moravčíka pomohla študentom sa zmobilizovať a sme radi, že si vyrokovali akú-takú úľavu, teda oslobodenie do výšky príjmu študenta určeného percenta z priemernej mzdy. Aj preto vlastne narástla oslobodená časť z minuloročných 155 eur na tohoročných 159 eur. A hlavne preto som ešte chcela povedať, teda vystúpiť aj v záverečnom slove, škoda, že nebola diskusia k tomu, aby som teda povedala, že toto podporíme v druhom čítaní, by sme eventuálne, ak to prejde do druhého čítania, mohli komunikovať najmä o tom, že pokiaľ som to dobre prečítala a pochopila, tak táto suma 200 eur nebude valorizovaná. To znamená, že KDH už predkladalo alebo navrhovalo také riešenie, ktoré by počítalo s oslobodením od odvodov do úrovne životného minima, ktoré je v súčastnosti 198 eur aj nejaké centy, a teda blízke k tomu, k tej sume 200 eur, a tým pádom by sa tá suma valorizovala. Ale keďže to je iný návrh, podobný, a je len určená suma do výšky oslobodenia 200 eur, tak si myslíme, že by sa mohla rozšíriť aj o povinnosť valorizácie, ak teda to bude aktuálne, ak to snemovňa bude citlivá na takýto zaujímavý a pre študentov dôležitý návrh.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

5.2.2014 16:34 - 16:37 hod.

Monika Gibalová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, dámy a páni poslanci, dovoľte mi, aby som v zmysle rokovacieho poriadku vystúpila k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ivana Štefanca na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a podala spravodajskú informáciu k tomuto návrhu zákona.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 834 z 13. januára 2014 navrhol prideliť návrh zákona na prerokovanie výborom a navrhol gestorský výbor vrátane lehôt na jeho spracovanie. Zároveň konštatoval, že návrh zákona spĺňa všetky ustanovené náležitostí podľa rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a podľa legislatívnych pravidiel. Návrh zákona odôvodnil pán navrhovateľ.
S ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu výboru vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky po všeobecnej rozprave o podstate návrhu zákona uzniesla na tom, že v zmysle rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky prerokuje predmetný návrh zákona v druhom čítaní.
Zároveň odporúčam Národnej rade Slovenskej republiky prideliť návrh zákona v druhom čítaní na prerokovanie:
- Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
- Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a
- Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a odporúčam, aby výbory prerokovali návrh v termíne do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky.
Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, skončila som svoju spravodajskú informáciu, prosím, otvorte rozpravu k tomuto návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4.2.2014 14:52 - 14:55 hod.

Monika Gibalová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani predsedajúca, dámy a páni poslanci, dovoľte mi, aby som v zmysle § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky vystúpila v prvom čítaní k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Hrnčiara, Bélu Bugára, Lászlóa Solymosa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (tlač 770), ako spravodajkyňa určená výborom uznesením č. 89 z 21. novembra 2013 a podala spravodajskú informáciu k návrhu zákona.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 740 zo 4. novembra 2013 navrhol prideliť návrh zákona na jeho prerokovanie výborom a navrhol gestorský výbor vrátane lehôt na jeho prerokovanie. Súčasne konštatoval, že návrh zákona spĺňa všetky ustanovené náležitosti podľa rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, legislatívnych pravidiel na jeho prerokovanie v Národnej rade Slovenskej republiky. Návrh zákona odôvodnil navrhovateľ.
S ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky po všeobecnej rozprave o podstate návrhu zákona uzniesla na tom, že podľa § 73 odsek 3 písm. c) rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky prerokuje predmetný návrh zákona v druhom čítaní. Zároveň v súlade s rokovacím poriadkom Národnej rady Slovenskej republiky odporúčam prideliť návrh zákona v druhom čítaní na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, pričom odporúčam, aby výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, ho prerokovali v termíne do tridsať dní a v gestorskom výbore do tridsaťdva dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky.
Pani predsedajúca, ďakujem, skončila som spravodajskú informáciu a otvorte, prosím, rozpravu k návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.12.2013 14:34 - 14:41 hod.

Monika Gibalová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja už nebudem dlho zdržiavať, ale trošku by som zareagovala na kolegov. Ja chcem upozorniť a zdôrazniť a naozaj, aby nedošlo k nejakému nedorozumeniu, pointa navrhovaného zákona, pán Mikloško, pán Bublavý, sa netýka akceptovaného kreatívneho prežívania staroby. Ani ju nemožno chápať ako vyháňanie dôchodcov z práce, lebo podstata je, že dáva možnosť prepustiť zamestnanca, ktorý dosiahol nárok na dôchodok. Ale v situácii, ktorú máme a prežívame, apelujem tu aj na to, čo ste, pán Mikloško, povedali vy, na tú medzigeneračnú solidaritu, lebo tá musí fungovať nielen zo strany mladých, ale musí trošku fungovať aj opačne, s mladými.
Toľko nezamestnaných mladých ľudí koľko máme. Sú to nešťastné rodiny, ktoré nemajú finančné prostriedky na základné prežívanie. Sú to rodiny, ktoré buď nemajú odvahu, mladí ľudia, ktorí buď nemajú odvahu zakladať si rodiny, alebo ak našli tú odvahu a sa trápia a majú deti, pretože sú mnohokrát nezamestnaní, jeden rodič alebo obaja, nemôžu tým deťom dať ani taký štart do života, aký sme možno mali my, ktorí tu sedíme, a sme o čosi šťastnejší ako títo ľudia a tieto rodiny. Treba si uvedomiť, že títo ľudia, ktorí sú teraz nezamestnaní, strácajú návyky a veľakrát sú to vzdelaní ľudia. My nehovoríme o ľuďoch, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní, lebo štatistiky hovoria o tom, že máme disponibilných uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú okamžite disponovaní po každej stránke zastúpiť týchto dôchodcov v zamestnaní.
Áno, ste spomínali učiteľov. Pätina učiteľov je dôchodcov. Ja poznám kopec mladých pedagógov, ktorí skončia fakultu a nejdú pracovať nie kvôli finančnému ohodnoteniu, ale kvôli tomu, že nemajú kam nastúpiť, pretože mnohokrát na tej napríklad základnej škole pracujú dôchodcovia. Nech pracujú, ale nie na plný pracovný úväzok. Môžu si privyrobiť, my nie sme proti tomu, ale v situácii, keď máme také množstvo nezamestnaných ľudí, ktorí sa trápia a živoria, to považujem za nehoráznosť. Za nehoráznosť, keď dôchodcovia majú svoj príjem. Áno, veľmi malý a mnohí veľmi slabý, ale mnohí aj slušný, najmä v štátnej a verejnej správe, a cez to všetko majú dva príjmy. Uvedomme si, priatelia, že títo súčasní nezamestnaní mladí ľudia nebudú mať žiadne dôchodky, ani také, aké sú teraz nízke a najnižšie, pretože keď nebudú mať potrebný počet odpracovaných rokov, nebudú zamestnaní a nebudú môcť z čoho odvádzať finančné prostriedky do Sociálnej poisťovne na svoje budúce dôchodky, nebudú mať tie dôchodky. Považujem to za veľmi vážnu situáciu a to, že sa usporia nejaké finančné prostriedky v štátnom rozpočte prijatím tohto návrhu alebo podobných návrhov, ktoré som už predkladala, považujem za druhotnú vec. Prvotná vec je tá, že naozaj ľudia žijú vo veľmi ťažkých podmienkach bez príjmov a generujú chudobu, generuje sa takto chudoba.
Chcem podčiarknuť, zopakovať, že môžu pracovať dôchodcovia, mnohých učiteľov dôchodcov poznám, ktorí fandia tomuto návrhu zákona, ktorí pracujú trebárs na dohodu alebo si privyrábajú, ale majú toľkú odvahu, že povedia, áno, my musíme odísť, lebo tu je zástup ľudí na úradoch práce, ktorí čakajú na moje miesto. A už som to povedala veľakrát: Nemá logiku, aby starí rodičia pracovali a ich deti stáli v šore na úradoch práce. Čiže opäť prosím, zvážte prijatie tohto navrhnutého zákona nášho.
A chcela by som ešte upozorniť na jednu vec, ktorá možno ušla aj pánu Beblavému, a ja ju, Bublavému, pardon, ja ju pripomeniem. Aj keď z hľadiska doterajšieho legislatívneho vývoja medzinárodného pracovného práva nebolo takmer mysliteľné, aby napríklad dosiahnutie dôchodkového veku sa stalo dôvodom pre skončenie pracovného pomeru s výnimkou určitých profesií v oblasti štátnej služby, napríklad v Nemecku, podľa rámcovej smernice rozdielne zaobchádzanie z dôvodu veku bude možné očakávať aj vo viacerých prípadoch a v iných krajinách a rovnako bude potrebné častejšie stanovenie maximálneho veku pre výkon určitých profesií a povolaní.
A by som vám chcela pripomenúť, že pred vyše mesiacom sme prijali novelu zákona, ktorú predkladala pani podpredsedníčka parlamentu a ktorú ja som podporila, kde bol určený vekový cenzus pre notárov. A ja si myslím, že v tomto budeme musieť, v tomto budeme musieť pokračovať.
Prosím o zváženie podpory tejto novely a ďakujem vám za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.12.2013 14:03 - 14:18 hod.

Monika Gibalová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani podpredsedníčka, vážené kolegyne, kolegovia, zvažovala som aj ja, či opäť stiahnem tento návrh zákona z dôvodu, ktorý je všeobecne známy, v atmosfére, ktorá tu už je tesne pred ukončením tejto schôdze, ale neurobím tak, pretože už by to bolo opakovane a považujem to za nedôstojné.
Preto mi dovoľte za skupinu navrhovateľov uviesť novelu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce a ktorým sa mení a dopĺňa aj zákon o štátnej službe, v ktorej novele sa navrhuje, aby po nadobudnutí nároku zamestnanca alebo štátneho zamestnanca na starobný dôchodok mal zamestnávateľ alebo služobný úrad možnosť slobodne sa rozhodnúť, či so svojím zamestnancom alebo štátnym zamestnancom rozviaže pracovný pomer štandardným spôsobom, alebo ho ponechá naďalej v pracovnom pomere. Ukončenie pracovného pomeru v zmysle navrhovanej zmeny nemôže nastať po dosiahnutí dôchodkového veku, na to chcem upozorniť a zvlášť podčiarknuť, ale až po vzniku nároku na starobný dôchodok, teda po splnení podmienky odpracovania minimálneho počtu rokov dôchodkového poistenia a po splnení všetkých ďalších kritérií potrebných k tomu, aby príslušnej osobe bola poskytnutá plná penzia.
Zároveň toto navrhované ustanovenie nezakladá oznamovaciu povinnosť zamestnanca alebo Sociálnej poisťovne upovedomiť zamestnávateľa alebo služobný úrad o termíne nadobudnutia nároku na starobný dôchodok. O poskytnutí tejto informácie slobodne rozhoduje nateraz len zamestnanec.
Stanovenie tzv. vekového cenzu ako prejavu nerovnakého zaobchádzania nie je v zmysle platných právnych predpisov Európskej únie a Slovenskej republiky v oblasti rovnosti príležitostí zakázané. Chcela by som to zdôrazniť preto, že opakovane predkladám tento návrh, predkladáme tento návrh novely Zákonníka práce a pri predchádzajúcich rozpravách o takomto návrhu najmä odznievali tieto argumenty, že môže to byť v rozpore s Európskou chartou alebo v rozpore s ústavou. Preto chcem podčiarknuť, že, a pripomenúť, a už sa budem opakovať, že stanovenie vekového cenzu bolo v minulosti predmetom viacerých sporov pred Európskym súdnym dvorom a rámcová smernica 2000/78/ES a jej článok 6 odsek 1 umožňuje rozdiely v zaobchádzaní z dôvodu veku, ak sú v kontexte vnútroštátnej právnej úpravy objektívne a primerane odôvodnené oprávneným cieľom vrátane zákonnej politiky zamestnanosti trhu, trhu práce a cieľov odbornej prípravy a ak prostriedky na dosiahnutie tohto cieľa sú primerané a nevyhnutné.
Samotná rámcová smernica vo svojej preambule v bode 25 uvádza, že zákaz diskriminácie z dôvodu veku je dôležitou súčasťou napĺňania cieľov stanovených v usmerneniach pre oblasť zamestnanosti a pri podpore diverzifikácie pracovných síl. Avšak rozdielne zaobchádzanie v súvislosti s vekom možno za určitých okolností odôvodniť, a preto si vyžaduje osobitné predpisy, ktoré môžu byť v závislosti od situácie v členských štátoch rôzne. Bezpodmienečne preto treba rozlišovať medzi rozdielnym zaobchádzaním, ktoré je odôvodnené, najmä oprávnenými cieľmi v oblasti politiky zamestnanosti, trhu práce a odbornej prípravy, a diskrimináciou, ktorá sa musí zakázať.
Antidiskriminačný zákon č. 365/2004 Z. z. v § 38 (pozn. red.: správne má byť "v § 8") ods. 3 ustanovuje, že, citujem: "Rozdielne zaobchádzanie z dôvodu veku nie je diskriminácia, ak je objektívne odôvodnené sledovaním oprávneného cieľa a je na jeho dosiahnutie nevyhnutné a primerané", ak to ustanovuje osobitný predpis. Rovnako podľa § 8 ods. 3 písm. b) zákona "diskriminácia z dôvodu veku nie je najmä rozdielne zaobchádzanie, ktoré spočíva v ustanovení osobitných podmienok na výkon zamestnania vrátane odmeňovania a prepúšťania, ak ide o osoby určitej vekovej kategórie", čo je tento prípad.
Je všeobecne známe, ja som to viackrát odôvodňovala, prečo sme sa rozhodli pre podanie takéhoto návrhu zákona, kde chceme ustanoviť možnosť - nie povinnosť - zamestnávateľovi rozviazať pracovný pomer s osobou, so zamestnancom alebo so štátnym zamestnancom, ktorý dosiahol nárok na dôchodok. Podľa údajov Sociálnej poisťovne v roku 2012 pracovalo 59-tisíc starobných dôchodcov, ktorí boli zamestnaní a zároveň poberali starobný dôchodok. Je veľký predpoklad, a teda je to tak, že celkový počet zamestnaných starobných dôchodcov je oveľa vyšší, pretože v štatistike Sociálnej poisťovne nie sú zahrnutí tí dôchodcovia, ktorí sú zamestnancami, ale ešte nepožiadali o dôchodok, a teda tí majú len jeden príjem, a to príjem zo zamestnania, pretože túto skupinu dôchodcov zamestnancov, alebo zamestnancov, ktorí, ktorí ešte nepožiadali o dôchodok, Sociálna poisťovňa neeviduje. Skupina dôchodcov, táto skupina, o ktorej pojednáva aj tento návrh zákona, podľa nášho názoru nie je existenčne odkázaná na ďalší príjem zo zamestnania.
Podľa štatistických údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny k 31. 8. 2013 bolo 369 636 disponibilných uchádzačov o zamestnanie z celkového počtu nezamestnaných 402 213. Z toho počet mladých nezamestnaných ľudí do 30 rokov bol 125 952, čo je 34 % z počtu disponibilných uchádzačov o zamestnanie a 31 % z celkového počtu nezamestnaných. Počet nezamestnaných sa oproti augustu 2012 zvýšil v tomto mesiaci viac ako o 13-tisíc osôb.
Sme presvedčení a vieme to doložiť aj výpočtami, ktoré sú súčasťou návrhu zákona v dôvodovej správe, že ak by bol prijatý tento návrh zákona, nie sme, samozrejme, takí optimisti, ani to nie je reálne, že všetci tí, ktorí majú nárok na dôchodok a sú zamestnancami, prestanú pracovať alebo dostanú výpoveď, a na ich miesta okamžite nastúpia tí, ktorí sú takzvaní disponibilní uchádzači o zamestnanie. Takíto optimisti nie sme a nie je to ani cieľom tejto novely, pretože táto novela hovorí o možnosti rozviazania pracovného pomeru, a teda je na vlastnom úsudku každého zamestnávateľa, či ak je ten zamestnanec, ktorý je dôchodca a je potrebný vo firme alebo v štátnej, ako štátny zamestnanec, alebo zamestnanec vo verejnom záujme, aj nenahraditeľný, tak dobrý, dobrého zamestnanca sa zamestnávateľ, zamestnávateľ len tak ľahko nezbaví.
Ak by len z počtu 59-tisíc pracujúcich dôchodcov boli uvoľnené pracovné miesta v objeme 20 %, to je 11 800, tak suma ušetrená na dávkach v nezamestnanosti by činila 22, skoro 23 miliónov eur. Ak by objem znamenal 40 %, čo je 23 600 zamestnancov, suma ušetrená na dávkach v nezamestnanosti by činila 44 miliónov. Ak by to bolo 60 % z týchto zamestnaných dôchodcov, to je 35 400, tak ušetrená sumka, suma na dávkach by bola 66 mil. 268-tisíc, a ak by to boli všetci, čo teda ani nie je reálne, ale v tom prípade by suma ušetrená na dávkach bola 110 449 872.
Novela zákona okrem úspor verejných financií a znižovania nezamestnanosti by priniesla aj pozitívne dopady, ako sú predchádzanie straty pracovných návykov, predchádzanie sociálneho vylúčenia, a znamenala by výraznú podporu sanácie ohrozených rodín.
Ako som už uviedla, navrhovaná zmena je v súlade aj s najnovšou judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie, najmä rozhodnutím v právnej veci 341/08 (Peterson) zo dňa 12. januára 2010 a rozhodnutie Súdneho dvora v tejto veci pripúšťa skončenie zamestnaneckého pomeru na základe dovŕšenia dôchodkového veku a je precedensom, ktorý sa vzťahuje na všetky krajiny Európskej únie.
Ak by niekto namietal, tak ako sme tu už počuli, že nie je možné nájsť potrebných tak disponibilných uchádzačov o zamestnanie, ktorí by okamžite mohli zaujať miesta týchto pracujúcich dôchodcov, s ktorými sa rozviaže pracovný pomer, tak len chcem uviesť, že podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny k 30. septembru 2013 bolo evidovaných viac ako 19-tisíc uchádzačov o zamestnanie, ktorých posledný pracovný pomer bol vo verejnej správe. Dá sa predpokladať, že veľká časť týchto uchádzačov o zamestnanie má, by mala záujem aj naďalej pracovať vo verejnej správe a dokonca má na to aj potrebnú kvalifikáciu. Čiže názor, že to nebude možné, neobstojí.
Preto vás prosím, vážené panie poslankyne, páni poslanci, o zváženie podpory tohto návrhu a dopredu vám ďakujem. A ďakujem aj za vypočutie úvodného slova.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.12.2013 10:22 - 10:23 hod.

Monika Gibalová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pán poslanec, nechcem sa vyjadrovať k vášmu vystúpeniu. Vo vecnej rovine, ak by som sa chcela vyjadrovať, trvalo by to dlho a presiahlo by to faktickú poznámku.
Len k jednej veci, ktorú ste spomenuli, a to výpočet dôchodkov z priemernej mzdy v národnom hospodárstve pre istú skupinu ľudí. Musím tuto zareagovať, že v tomto si to musíte doštudovať, lebo to tak nie je. A ja verím, že pán riaditeľ to za mňa dovysvetlí. To je všeobecná fáma, ktorá sa na Slovensku, žiaľ, žiaľ, veľmi rada spomína, ale v tomto prípade nemáte pravdu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.11.2013 16:29 - 16:31 hod.

Monika Gibalová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. No, pani poslankyňa Vaľová, ja už som si zvykla na váš prejav, ale chcem vás upozorniť, my nekričíme hlava-nehlava. Nebalamútime ľudí. Pani poslankyňa Vaľová, vy ste asi sedeli v treťom volebnom období ešte vo svojej veštiarni, keď pani Černá, Demeterová, Sabolová navrhli prílohu č. 14 zákona 195 o sociálnej pomoci, kde navrhli isté limity na financovanie jednotlivých druhov služieb. Potom prišla štvrtá vláda, Ficova vláda, v ktorej ste ustavične kritizovali to, čo kritizujete aj teraz, fiškálnu decentralizáciu a neviem čo všetko. Ak si vytiahnete mojej vystúpenia k zákonu o sociálnych službách z roku 2008, tak zistíte, že ja som kriticky vystupovala vo svojich vystúpeniach a vyjadrovala som svoju nespokojnosť s parametrami nastavenými v prerozdelení daní obciam, ale aj župám.
Pani poslankyňa, nik za celé štvrté volebné obdobie z vás, ani vláda, ani poslanci nenavrhli zmenu percentuálneho podielu daní priamych do obcí a VÚC-iek na sociálnu oblasť. Takže celkom nemáte pravdu a musíte si trošku oprášiť alebo vyargumentovať aj na základe nejakého relevantného poznania, čo hovoríte.
Trebalo to zmeniť, možno nie princíp, možno nastavenie... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.11.2013 15:14 - 15:16 hod.

Monika Gibalová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec Blanár a pán župan zároveň, ja sa pozerám na zákon o sociálnych službách najmä z pohľadu komfortu klienta. Ja som svojou veľkou časťou prispela napríklad do vládneho programu za Radičovej vlády, kde sa mi podarilo zadefinovať, ako by mohli sociálne služby vyzerať, a naozaj ja osobne som mala úprimnú snahu zmeniť filozofiu a financovanie sociálnych služieb, žiaľ, nestihli sme to, urobili sme len nevyhnutnú novelu, aby sa zachránili sociálne služby s dobrým úmyslom. Vy ste to zmenili hneď, keď ste nastúpili do vlády, konkrétne vy, pán Blanár, vypustením ustanovenia o úhradách alebo o platbách, takže táto výčitka naozaj nepatrí, nepatrí mne.
A, pán Blanár, čo sa týka vašich poznámok o tom, čo ste poskytovali a ako poskytovali dávno predtým, než ste sa stali županom, ja už som poskytovala sociálne služby a vaši úradníci sa chodili k nám učiť, ako sa to robí.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.11.2013 14:53 - 15:12 hod.

Monika Gibalová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani podpredsedníčka, dámy a páni poslanci, pán minister, dovoľte mi, aby som vystúpila v druhom čítaní k návrhu zákona novely o sociálnych službách.
Ja som vystúpila aj v prvom čítaní a pomenovala som zásadné svoje pripomienky alebo ukázala som, poukázala som na zásadné chyby v návrhu predkladanej novely zákona o sociálnych službách a absenciu takej filozofie zákona, ktorý by naozaj mal ambíciu, aby sociálne služby boli modernou normou, ktorá by nebola morálne stará už na druhý deň po jej účinnosti, a hlavne aby stratila konečne ten prívlastok, že je diskriminačná. A ona naozaj diskriminačná je a ten prívlastok, žiaľ, nestratil ani v tomto návrhu. Ja nebudem opäť opakovať tie moje výhrady, pretože čiastočne sa stotožňujem aj s tými výhradami alebo s tým, čo, čo pomenovala asociácia poskytovateľov a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb. Pre mňa je zásadnou základnou otázkou to, že sa nezmenila filozofia tohto zákona, ktorá nie je dobrá, a s tým súvisí aj to, že sa nezmenila ani len náznakom filozofia financovania sociálnych služieb. A keď počúvam o tom, čo je faktom, že ZMOS vstúpil do toho rokovania, však, prirodzene, aj musí, aj chce, aj má a mal výhrady, napr. voči zvýšeniu ochrany pred neprimeranou úhradou, no ja, ja chápem členov ZMOS-u, že majú takéto výhrady, pretože majú iba dve možnosti, buď zvýšia poplatky od klientov, alebo musia naliať do týchto služieb viac peňazí. Jedno aj druhé im môže veľmi narobiť problémy najmä v tom budúcom volebnom roku.
Ja si myslím stále, pán minister, a ja verím tomu, že aj keď to nahlas nehovoríte, ale si to myslíte a myslia si to aj členovia ZMOS-u, že je treba urobiť poriadok vo financovaní sociálnych služieb legislatívne aj v zmysle skúmania majetku klienta, ja to opakujem a budem to opakovať, pretože participácia, väčšia participácia klienta na sociálnych, na úhradách sociálnych služieb, tam je jeden zdroj, ako pomôcť financovaniu sociálnych služieb, ale zdôrazňujem a podčiarkujem, že participácia taká, ktorá bude solidárna. Ja som povedala aj na výbore, vy ste tam neboli, bol tam štátny tajomník pán Burian, že ja viem si predstaviť aj nulovú úhradu za sociálne služby - až tak ďaleko by som išla - alebo symbolické euro u tých klientov, ktorí naozaj na to nemajú. Ale považujem za nehorázne, aby klienti, ktorí majú celkom slušný dôchodok, celkom slušný majetok, predali ho, rozdali deťom, prípadne ak deti nemajú, dokonca aj takí sú, majetok, vilku, domček, hoc aj akýkoľvek jednoduchý, alebo byt predajú a potom chcú a majú na to právo, chcú byť v zariadení, to už je jedno, či verejnom a neverejnom, tento princíp trápi obidva druhy poskytovateľov a vlastne my týmto klientom, ktorí by si mohli prispieť na tie služby, prispievame z našich daní. Ja si myslím, že toto je veľmi nespravodlivý princíp, toto mi veľmi chýba, s tým ste nič neurobili. Ja viem, že je to veľmi nepopulárne a asi mnohí by vás za to nepochválili, zase iní rozumní ľudia a samotní mnohí dôchodcovia, ktorí sami o tom hovoria v tých zariadeniach sociálnych služieb, ak majú, majú nadhľad nad vecou, a hovoria o tom, že áno, že malo by to byť spravodlivejšie a v tomto zmysle solidárnejšie.
Ja nebudem hovoriť o ostatných, ostatných pripomienkach, nechcem sa už opakovať. Čiastočne sa stotožňujem s tými pripomienkami, ktoré ponúkla asociácia alebo, alebo dala vám asociácia poskytovateľov. Ja som rozmýšľala, čo v tejto chvíli tu povedať. Včera večer, keď som pozerala diskusiu o sociálnych službách na televízii TA3 a potom v RTVS, tak poviem, že to bolo pre mňa veľmi inšpiratívne hlavne, hlavne z dvoch dôvodov, že zaznamenala som zvrat v rétorike a postrehla som, že ústami pani poslankyne v televíznej diskusii už pripúšťate, že VÚC-ky sa nechovajú rovnako spravodlivo k verejným a neverejným poskytovateľom. Toto tam bolo povedané a už to bolo povedané aj na výbore, toto platí aj pre obce, to je veliký posun, že už to pripúšťate.
Perlou pre mňa je výrok, že zákon nemôže vstupovať do samosprávy. No sama samospráva je tvorená zákonom, je stanovená zákonom a samospráva nemôže stáť nad zákonom. Ak samospráva porušuje zákon, čo vlastne včera bolo v tejto relácii na TA3 potvrdené, tak preto, lebo využíva aj nedokonalosť a nedokonalosti a diery v tomto zákone, a vy ste nič preto neurobili v tejto novele, aby nebolo možné zneužívať nedokonalosť a nejednoznačnosť tohto zákona.
Keď som potom zapla RTVS, aby som si pozrela Správy a komentáre a avizovaný príspevok, resp. diskusia o sociálnych službách, tak podľa zostrihu vyjadrení pána predsedu výboru Podmanického, pán minister, ste vlastne jeho ústami včera veľmi trefne vyjadrili podstatu vášho prístupu a postupu pri koncepte politiky sociálnej pomoci a konkrétne sociálnych služieb. A tu si myslím, že už nejde o nejaké formulky, nechcem nijako podceňovať žiadne paragrafy, tvorby o tom, či budeme také alebo onaké úkony preplácať v rámci zdravotného poistenia a v akom objeme a kto to bude robiť. Tu som sa trošku prekvapila a tu podľa mňa už ide o, o ústavnosť zákona, ale aj vyjadrení pána predsedu výboru. Pán Podmanický včera povedal, citujem: "Až v prípade, keď obec alebo vyšší územný celok nevie zabezpečiť poskytovanie oprávnenej sociálnej služby, potom treba hľadať možnosti, ako financovať tých poskytovateľov, ktorí to vedia poskytnúť." A tu je podstata celej diskriminácie v tomto zákone a vlastne týmto vyjadrením, chtiac či nechtiac, pán predseda výboru Podmanický vlastne odprezentoval to, čo my sme namietali pred Ústavným súdom v roku 2010, a ja si to veľmi dobre pamätám, lebo ja som ten, tú skupinu poslancov na Ústavnom súde zastupovala, a naozaj Ústavný súd práve toto namietal, pretože, vážený pán minister, vážení kolegovia zo SMER-u, občan má jediné jedno právo, a to právo si vybrať poskytovateľa a má jediné jedno právo, a to právo aj odmietnuť verejného poskytovateľa, ak sa rozhodne pre poskytovateľa neverejného. Ale podľa predchádzajúceho zákona, teraz myslím pred Ústavným súdom, ale aj podľa tohto, aj podľa tohto, aj podľa tejto novely, ak tak urobí a vyberie si neverejného poskytovateľa, je v podstate sankcionovaný, pretože už nemá garantovanú regulovanú cenu za poskytnutú službu.
Už ste odišli čiastočne aj od tej rétoriky, že tí neverejní poskytovatelia, to sú ako darebáci, ktorí neposkytujú kvalitné služby a vyberajú veľké poplatky, a treba sa tam ísť pozrieť, ako si oni všetko robia tak alebo onak. Vždy som hovorila, že medzi jednými aj druhými môžu byť aj takíto nekvalitní poskytovatelia. Choďte do ktoréhokoľvek neverejného zariadenia, ako oni sa starajú napr. o ľudí s dekubitmi, ktorí boli prepustení z nemocnice. V nemocnici tie dekubity získajú a tí ľudia v tých zariadeniach sa tam pol roka trápia, aby ich z tých dekubitov dostali. A naozaj ja, klobúk dole pred týmito ľuďmi, pretože pri nedostatočnom počte zamestnancov, pri podmienkach, aké majú, trápia sa s financovaním a robia tú robotu naozaj poctivo tak jedni, ako aj druhí - a darební sa nájdu vždy, ale tak nezovšeobecňujme, nebuďme, nemajme prístup ako, ako v prípade ministra financií a jeho slávnych licencií. Mne to pripadá tak, že už pomaličky budeme zovšeobecňovať všetko, že 1. januára nám minister financií povie, že všetci držitelia vodičského preukazu pre istotu budú, zaplatia pokutu na celý rok. Veď toto je nelogické, choré, zlé, to je proste úplne zvrátené! Nezovšeobecňujte, lebo sú ozaj dobrí ľudia, poctiví zamestnanci v tých domovoch, ktorí chcú tú službu robiť naozaj dobre a za málo peňazí. Ústavný súd povedal, že účelom zákona o sociálnych službách nemôže byť uspokojenie fiškálnych záujmov obcí a VÚC, ale v prvom rade zabezpečenie dostupnosti a čo najvyššej kvality sociálnych služieb pre fyzické osoby odkázané na ich poskytovanie.
Základný rozdiel medzi neverejnými a verejnými poskytovateľmi sociálnej služby spočíva v právnej povahe osoby, ktorá subjekt poskytujúci sociálnu službu založila, resp. zriadila. A vy tam vidíte ten najväčší problém, konečne pozerajme sa na klienta, a nie na zriaďovateľa, ak sa pozeráme na zriaďovateľa, tak z uhlu pohľadu kvality tej služby, ale zabezpečme mu aj potrebné financovanie a spravodlivé financovanie.
Podľa Ústavného súdu bol rozdiel medzi poskytovateľmi podľa vtedy platného zákona založený na inom postavení, ktoré predstavuje v zmysle článku XII odsek 2 ústavy neprípustný diskriminačný dôvod. Ale vy ho neodstraňujete ani v tejto novele, naopak, ústami pána predsedu výboru vy vlastne tu svoju filozofiu potvrdzujete a takto nahlas hovoríte, áno, že treba hľadať možnosti až potom, ak sa vyčerpajú všetky možnosti u verejných poskytovateľov. Vôbec nehľadíte na to, že existuje aj nejaká slobodná voľba občana, ktorý potom ako skromný jednoduchý človek, ktorý nemá na to financovanie, lebo tí neverejní nie sú dofinancovaní, tak, samozrejme, že pod ťarchou toho všetkého, hoc aj nechce, tak sa rozhodne pre toho verejného poskytovateľa, lebo tam má tu cenu garantovanú.
A tieto napadnuté ustanovenia v zákone o sociálnych službách akože spôsobili a dodnes spôsobia, spôsobujú aj majú, aj tie dôsledky, že negatívne pôsobia na kvalitu poskytovaných služieb, pretože obmedzujú na minimum konkurenčné prostredie v sociálnych službách.
Chcela by som ešte zareagovať na to, čo povedala pani poslankyňa Vaľová, vo faktickej poznámke hovorila o súkromnom podnikateľskom subjekte. Ja si myslím, že to nie je nevedomosť pani poslankyne, lebo pani poslankyňa zákon o sociálnych službách pozná a vie, že súkromný podnikateľský subjekt nerovná sa neverejný poskytovateľ. Súkromný podnikateľský subjekt v oblasti sociálnych služieb má iný status ako neverejný poskytovateľ, ktorý nie je neverejný poskytovateľ zriadený za účelom zisku.
Jednoducho, pán minister, ja sa stále presviedčam o tom, že vy tých neverejných poskytovateľov nechcete. Je istá atmosféra v spoločnosti, ktorá vám nedovalí ich úplne zdecimovať, ale vy úspešne pokračujete v načatej ceste pani ministerkou Tomanovou.
Ja som rada, že na niektorých veciach ste sa dohodli s Asociáciou poskytovateľov sociálnych služieb, aj návrh, ktorý tu bol pozmeňujúci podaný, podporím aj odporučím svojim kolegom podporiť ho, ale cez to všetko ja nepovažujem za dobré, aby sme prijali takúto novelu zákona o sociálnych službách, preto využívam právo a navrhujem v zmysle § 73 rokovacieho poriadku nepokračovať v rokovaní o zákone o sociálnych službách, a v prípade, ak by takýto návrh neprešiel, dávam ďalší návrh v zmysle rokovacieho poriadku vrátiť návrh zákona na dopracovanie.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.11.2013 14:59 - 15:00 hod.

Monika Gibalová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pani podpredsedníčka, za slovo. No, pán poslanec Novotný, vzácne nesúhlasím s vami. Po tomto vašom vystúpení a v tejto veci ja vnímam tento návrh ako ak nie protiústavný, minimálne necitlivý, nedomyslený, nesystémový, zakrývajúci neschopnosť zvládnuť problémy s rómskou komunitou, lebo taký je šitý práve na rómsku komunitu - a hovorme o tom otvorene -, tak máme poruke veľký bič. A mne pri prerokovaní tohto vráteného zákona chýba v poslaneckých laviciach pán splnomocnenec pre rómsku komunitu. Kde je pri takom vážnom prerokovávaní? Veď on odprezentoval tento návrh zákona ako pilier svojej rómskej reformy. Kde je tento pán poslanec?
Skryt prepis