Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.5.2015 o 10:02 hod.

PaedDr.

Pavol Goga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2015 10:02 - 10:04 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis

Ďakujem za slovo. Chcem pána poslanca podporiť vo svojom vystúpení a súhlasím s tým, že zmeny, ktoré sú v navrhovanom znení zákona, vyplynuli z aplikačnej praxe a je to dobré, že sa vychádza zo skúseností.

Súhlasím aj s tým, že je potrebné v tomto zrovnoprávniť a posilniť úlohu zriaďovateľa školy, ale samozrejme, aj pri výberovom konaní budú mať svoje miesto volené alebo zvolené rady škôl. Zo skúseností, samozrejme, vieme aj to, akým spôsobom boli volené rady škôl. Často sú členovia rád škôl členmi aj 8 – 12 rokov v závislosti od toho, koľko detí a v akom veku, v akom ročníku majú svoje deti, svojich blízkych, svojich priateľov a tak ďalej. A rodičia sa nehrnú do týchto funkcií, to si povedzme otvorene. Často sú volené rady škôl, by som povedal, tak ako to chce aj riaditeľ, keď je schopný, samozrejme, vie si ich tam udržať toľko, koľko potrebuje. Často sú volení 15 – 20 % rodičov z celkového počtu rodičov škôl. Tým, samozrejme, nechcem spochybniť ich mandát, ale, samozrejme, dá sa aj o tomto hovoriť.
Kdesi som ešte postrehol vo vystúpení, myslím, pána kolegu Érseka, na ktorého ale nemôžem reagovať, hovoril, že zriaďovateľ školy neodôvodňuje s tým svoj nesúhlas, ale skúsim to odborne povedať, práve, naopak, v paragrafovom znení práve sa hovorí, že zriaďovateľ školy pri tom nesúhlase písomne odôvodní nesúhlas s navrhovaným kandidátom na riaditeľa školy Rade školy, zároveň vyhlási druhé kolo voľby, čo nevylučuje, že ten istý, ktorý zvíťazí v prvom kole, sa potom následne môže opakovane stať riaditeľom školy. Ďakujem.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.4.2015 17:33 - 17:34 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec, pokiaľ som si všimol, tak máme teraz ten modul, odvolávanie pána Figeľa, ale na obhajobu pána Figeľa si nepovedal ani jedno slovo, aspoň som to nepostrehol, preto možno aj tvoje vyznanie, tvoj obsahový príhovor bol veľmi, veľmi plytký.
Pokiaľ viem, tak pán Figeľ, vy neustále hovoríte o tom, že pán Široký je zlodej a podvodník, tak sa čudujem, že pán Figeľ s ním vôbec podpísal zmluvy na výstavbu diaľnic, s Váhostavom, s takýmto zlodejom. Prečo nedal na neho trestné oznámenie? Veď mal na to plné právo, mohol to urobiť, tak ako sme to urobili my, a myslím si, že je to dneska aj v trestnom konaní, resp. prebieha trestné konanie a rieši to aj prokuratúra.
No a čo sa týka tvojho vystúpenia, tak ja by som bol teraz trošku ironický a poviem ti asi tak, že použil si množstvo veľmi milých slov, ktoré určite keď použijú naši kolegovia na vašu adresu, budeš úplne rešpektovať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 18.3.2015 18:05 - 18:06 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis

112.
Ďakujem za slovo, pán predseda. Dámy a páni, dovoľte, aby som prečítal zápisnicu o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu člena Správnej rady Ústavu pamäti národa, ktoré sa konalo 18. marca 2015.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu člena Správnej rady Ústavu pamäti národa bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 137 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 137 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Správnej rady Ústavu pamäti národa všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 137 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 6 neplatných a 131 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za Stanislava Labjaka 2 hlasovali za, proti 79, 50 sa zdržalo hlasovania; za Martina Pekára 83 hlasovali za, proti 25, 23 sa zdržalo hlasovania; za Michala Zajdena 39 hlasovalo za, proti 59, 33 sa zdržalo hlasovania.
Na voľbu člena Správnej rady Ústavu pamäti národa je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za člena Správnej rady Ústavu pamäti národa zvolený Martin Pekár. Overovatelia ma zároveň poverili oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem, pán predseda, skončil som.

Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.3.2015 13:26 - 13:27 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Ďakujem, pani podpredsedníčka. Vážené dámy, vážení páni, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 1410. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30. apríla 2015 a gestorský výbor do 4. mája 2015.
Pani podpredsedníčka, skončil som, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 12.2.2015 18:11 - 18:14 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Ďakujem. Je to zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií, ktoré sa konalo 12. februára 2015.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 110 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 110 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 110 odovzdaných hlasovacích lístkov boli štyri neplatné.
Zo 106 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že pri návrhu na voľbu Alojza Přidala za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií hlasovalo za návrh 85 poslancov, proti návrhu 15 poslancov, 6 poslancov sa zdržalo hlasovania.
Na zvolenie predsedu výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií zvolený Alojz Přidal.
Overovatelia ma zároveň poverili oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Pani podpredsedníčka, skončil som, môžete pokračovať ďalej, prosím.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.2.2015 18:11 - 18:14 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani podpredsedníčka, dámy, páni, dovoľte mi, aby som prečítal zápisnicu o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 12. februára 2015.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 110 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 110 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 110 odovzdaných hlasovacích lístkov boli tri neplatné.
Zo 107 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že pri návrhu na voľbu Ľubomíra Petráka za predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky hlasovalo za návrh 99 poslancov, proti návrhu 7 poslancov, 1 poslanec sa zdržal hlasovania.
Na zvolenie predsedu výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky zvolený Ľubomír Petrák.
Overovatelia ma zároveň poverili oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Toľko k prvej zápisnici.
Môžem aj tú druhú zápisnicu prečítať, pani podpredsedníčka?
Skryt prepis
 

Vystúpenie 4.2.2015 14:04 - 14:06 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska za oblasť práva, ktoré sa konalo 4. februára 2015.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska za oblasť práva bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 125 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 125 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska za oblasť práva všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 125 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 8 neplatných a 117 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že:
za Renátu Bačárovú 2 hlasovali za, 63 poslancov hlasovalo proti, 52 sa zdržalo hlasovania;
za Michala Jesenku 21 hlasovalo za, 52 proti, 44 sa zdržalo sa hlasovania;
za Davida Soukeníka 83 hlasovalo za, 12 proti, 22 sa zdržali hlasovania.
Na voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska za oblasť práva zvolený David Soukeník. Overovatelia ma zároveň poverili oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 4.2.2015 14:02 - 14:04 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som prečítal zápisnicu o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska za oblasť rozhlasového vysielania, ktoré sa konalo 4. februára 2015.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska za oblasť rozhlasového vysielania bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 125 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 125 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska za oblasť rozhlasového vysielania všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 125 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 8 neplatných a 117 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že:
za Jána Dianišku hlasovalo za 3 poslanci, proti 61 poslancov, 53 sa zdržali hlasovania;
za Ľubomíra Gumana hlasovalo za 90 poslancov, proti 8 poslancov, 19 sa zdržali hlasovania;
za Juraja Kiesela 2 hlasovali za, proti 61 poslancov, 54 sa zdržali hlasovania;
za Ildikó Nagyovú 109 hlasovalo za, 3 proti, 5 sa zdržali hlasovania.
Na voľbu členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní boli za členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska za oblasť rozhlasového vysielania zvolení Ildikó Nagyová a Ľubomír Guman. Overovatelia ma zároveň poverili oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Pán podpredseda, skončil som tejto prvej časti.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.1.2015 16:15 - 16:17 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, chcem ti poďakovať za tvoje vystúpenie. Dotkol si sa takej širokej škály problémov tohto zákona a musím povedať, že sa stotožňujem s tvojimi slovami, ktoré si vyslovil. A ak dovolíš, chcem podporiť týmto aj slová pani kolegyne, poslankyne Nachtmannovej, ktorá sa venovala práve problematike, ktorá odznela aj v Štrasburgu na septembrovom, respektíve októbrovom plenárnom zasadnutí, a tie debaty tam boli jasné a zrozumiteľné.
Čo sa týka tvojho vystúpenia, ja budem samozrejme rád, že tento zákon, a verím tomu, že prejde a bude, čoskoro sa uplatní v praxi v tom regionálnom školstve. A samozrejme, pretože ide aj o úpravu trhu práce. To si musíme každý povedať. A máme množstvo nekvalifikovaných ľudí, zamestnancov, chýbajú nám odborníci vo viacerých odvetviach. Takže treba tento zákon len privítať.
Dotkol by som sa jednej problematiky z tvojho vystúpenia, ktorú vidím, že je rozdielna medzi tebou, pán poslanec, a pánom Jurzycom ohľadom spolupráce s tými pracovnými skupinami. Ja, naopak, som presvedčený, že je potrebné, aby sa tieto pracovné skupiny schádzali, aj keď si tam spomenul konflikt záujmov. Samozrejme je dôležité zistiť, do akej miery ten konflikt záujmov tam je, ale pokiaľ nebudú spolupracovať ministerstvá a niektoré pracovné skupiny na takomto zákone, tie skupiny, ktorých sa to týka, tak tam vidím práve riziko do budúcnosti, že môže dôjsť k sporom, a by si mnohé veci nevedeli vysvetliť.
Čo sa týka ešte ďalšej veci, podporujem to aj z toho pohľadu, že vidím tam, že môže dôjsť k zabezpečeniu nového materiálno-technického zabezpečenia pre školy, vybavenie škôl aj nad rámec normatívu, ktoré takéto školy v odbornom vzdelávaní získavajú. Čiže treba naučiť žiakov, samozrejme, pracovať, osvojiť si pracovné návyky, aby si teda do budúcnosti vedeli vytvoriť aj nejaké hodnoty. Oni vedia robiť, pretože to dokazuje aj množstvo ich výsledkov, čo vidíme napríklad na výstavách Mladý tvorca a podobne. Takže podporujem tento... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.12.2014 18:12 - 18:13 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, ja vás mám normálne rád. Teraz som zistil, že vy ste predposledný mohykán SDKÚ. Neviem, či budete zhasínať svetlá, možnože ich zhasnete vy alebo pán Frešo, ja sa do toho nestarám, ale ja vás obdivujem, že stále bojujete ako predposledný mohykán, aby ste tú stranu zachránili. Nepomôže vám to. Naozaj vám to nepomôže. Tobôž, keď sa hovorí o tom, že máte úver v Privat Banke. Povedzte, prečo ten úver tam máte, prečo ho tam máte? Veď to je v podstate finančná skupina.
A, viete, ten problém ste strašne nafúkli. Prepáčte, budem ironický. Nafúkajte sneh na tie vaše svahy a budete možno bližšie k ľuďom ako doteraz. (Potlesk.)
Skryt prepis