Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.12.2012 o 18:35 hod.

PaedDr.

Pavol Goga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.12.2012 18:35 - 18:37 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Podobne ako kolega Mičovský, ja by som chcel oceniť kultivovaný výstup, kultivované vystúpenie pán kolegu poslanca. Myslím si, že zaujalo každého osobne, aj mňa najmä preto, že mal naštudovaný náš vládny program, a práve, práve chcem povedať, že práve minister školstva tento vládny program plní. Koniec koncov už sme myslím prijali päť alebo šesť noviel zákonov školských, či už to bola novela o celoživotnom vzdelávaní, novela zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, novela zákona o financovaní a tak ďalej, či zákon o Fonde na podporu vzdelávania. Takže už tej práce za tých osem mesiacov bolo urobenej dosť. Môžeme mať na to, samozrejme, každý rôzny názor. Zaujalo ma ale aj to, že si povedal, že mnohí podnikatelia by chceli preniesť svoje skúsenosti do škôl a svoje poznatky. Áno, ale veď tú možnosť majú. Sú vytvorené pilotné centrá, sú vytvorené cechy automobilového priemyslu, drevárskeho priemyslu a tak ďalej. Čiže oni môžu. Myslím si, že sme zákonom o odbornom vzdelávaní pripravili aj možnosť cez Fond na podporu odborného vzdelávania. A práve cez podnikateľov toto sa mi zdá nebolo dotiahnuté do úplného konca. Takže možnosti určite majú. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.11.2012 8:55 - 8:55 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis

Ďakujem za slovo. Dobré ráno. Vážená pani podpredsedníčka, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som prečítal zápisnicu o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo 27.novembra 2012.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 143 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 143 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 143 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 12 neplatných a 131 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že
- za Rastislava Blaška hlasoval za 1 poslanec, proti hlasovalo 81 poslancov, zdržalo sa hlasovania 49 poslancov,
- za Martu Danielovú hlasovalo 73 za, hlasovalo proti 31 poslancov, 27 sa zdržalo hlasovania,
- za Jána Dianišku nula poslancov hlasovalo za, 81 poslancov hlasovalo proti, 50 sa zdržalo hlasovania,
- za Ingrid Fašiangovú nula poslancov hlasovalo za, 81 poslancov hlasovalo proti, 50 sa zdržalo hlasovania,
- za Štefana Fejku 1 hlasoval za, proti hlasovalo 81 poslancov, 49 poslancov sa zdržalo hlasovania,
- za Mariána Gábora nula poslancov hlasovalo za, 80 poslancov hlasovalo proti, 51 sa zdržalo hlasovania,
- za Vladimíra Holana 72 poslancov hlasovalo za, 32 poslancov hlasovalo proti, 27 poslancov sa zdržalo hlasovania,
- za Jozefa Chudíka nula poslancov hlasovalo za, 82 bolo proti, 49 poslancov sa zdržalo hlasovania,
- za Evu Jaššovú 1 poslanec hlasoval za, 78 hlasovalo proti, 52 sa zdržalo hlasovania,
- za Ľubomíra Kmeca 72 poslancov hlasovalo za, 32 poslancov hlasovalo proti, 27 poslancov sa zdržalo hlasovania,
- za Reného Lužicu 39 poslancov hlasovalo za, 60 poslancov hlasovalo proti, 32 sa zdržalo hlasovania,
- za Danu Podrackú 1 poslanec hlasoval za, 82 poslancov bolo proti a 48 poslancov sa zdržalo hlasovania,
- za Ladislava Štibrányiho 28 poslancov hlasovalo za, 67 poslancov sa zdržalo, pardon, hlasovalo proti, 36 poslancov sa zdržalo hlasovania,
- za Dušana Vagaského 9 poslancov hlasovalo za, 76 bolo proti, 46 sa zdržalo hlasovania,
- za Petra Vrábela 42 poslancov hlasovalo za, 57 poslancov bolo proti a 32 sa zdržalo hlasovania.
Na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní boli za členov Rady pre vysielanie a retransmisiu zvolení Marta Danielová, Vladimír Holan a Ľubomír Kmec, pričom Marta Danielová bolo zvolená na funkčné obdobie od 16. decembra 2012, Vladimír Holan a Ľubomír Kmec boli zvolení na funkčné obdobie od 27. januára 2013.
Overovatelia poverujú svojho člena Pavla Gogu oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem, skončil som.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.9.2012 11:08 - 11:08 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Prepáčte, samozrejme, nejde o nič, o život. Ďakujem za slovo, pani podpredsedníčka. Ja by som len nepriamo chcel reagovať na to, k čomu ma vyzval pán kolega Beblavý, ale moja reakcia pre médiá súvisela predovšetkým s tým, čo sa udialo na výbore, na informáciu ohľadom nejakého listu zaslaného vedúcemu odboru školstva Nitrianskeho samosprávneho kraja pre súkromnú školu a moja reakcia bola v podstate iba odpoveďou na to, čo sa tam udialo na výbore, s tým, že nikdy sme neprerokovali na komisii školstva niečo podobné v tom obsahu, ako ste povedali, a zároveň, samozrejme boli to aj prenesené slová pani vedúcej odboru školstva pre médiá, ktorá sa k vám hlási, takže potom neviem, že či tá schizofrénia naozaj vo vašej strane je taká veľká, alebo nie, ale naozaj chcem povedať, že nič také sme my na výbore školskom, resp. na komisii školstva neprerokovali. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 18.9.2012 19:05 - 19:08 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Ďakujem. Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu členov Správnej rady Ústavu pamäti národa, ktoré sa konalo 18. septembra 2012.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu členov Správnej rady Ústavu pamäti národa bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 136 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 136 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu členov Správnej rady Ústavu pamäti národa 9 poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky. Zo 145 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 9 neplatných a 136 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že pri Igorovi Bakovi hlasovalo za návrh 76 poslancov, proti návrhu 31 poslancov, zdržalo sa hlasovania 29 poslancov, Karolovi Janasovi hlasovalo za návrh 78 poslancov, proti návrhu 30 poslancov, zdržalo sa hlasovania 28 poslancov, pri Stanislavovi Labjakovi nehlasoval za návrh nikto, hlasovalo proti návrhu 91 poslancov, hlasovania sa zdržalo 45 poslancov, pri Jaromírovi Markechovi hlasoval za návrh 1 poslanec, proti návrhu 90 poslancov, zdržalo sa hlasovania 45 poslancov, pri Františkovi Neupauerovi hlasovalo za návrh 18 poslancov, proti návrhu 81 poslancov, zdržalo sa hlasovania 37 poslancov, pri Márii Sabolovej hlasovalo za návrh 37 poslancov, proti návrhu 67 poslancov, zdržalo sa hlasovania 32 poslancov, pri Jane Špankovej hlasovalo za návrh 9 poslancov, proti návrhu 83 poslancov, zdržalo sa hlasovania 44 poslancov, pri Jozefovi Vozárovi hlasovalo za návrh 26 poslancov, proti návrhu 70 poslancov, hlasovania sa zdržalo 40 poslancov.
Na voľbu členov Správnej rady Ústavu pamäti národa je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní boli za členov Správnej rady Ústavu pamäti národa zvolení Karol Janas a Igor Baka.
Overovatelia ma zároveň poverili oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky. Ďakujem, všetko, pani podpredsedníčka.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 18.9.2012 19:04 - 19:05 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani podpredsedníčka, kolegyne, kolegovia dovoľte mi, aby som prečítal zápisnicu o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 18. septembra 2012.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 148 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 148 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky 148 poslancov odovzdalo hlasovacie lístky. Zo 148 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 9 neplatných.
Zo 139 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že pri návrhu na voľbu Kamila Krnáča za predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky hlasovalo za návrh 63 poslancov, proti návrhu 49 poslancov, zdržalo sa hlasovania 27 poslancov.
Na schválenie návrhu na voľbu predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní nebol za predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky zvolený Kamil Krnáč.
Overovatelia zároveň ma poverili oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.8.2012 12:03 - 12:05 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani podpredsedníčka, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som prečítal zápisnicu o tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu členov Správnej rady Ústavu pamäti národa, ktoré sa konalo dňa 2. augusta 2012.
Na tajné hlasovanie o návrhu na opakovanú voľbu členov Správnej rady Ústavu pamäti národa bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 144 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 144 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na opakovanú voľbu členov Správnej rady Ústavu pamäti národa nula poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky. Zo 144 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 8 neplatných a 136 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že
- za Jána Bicka za hlasoval 1 poslanec, proti 90, zdržalo sa hlasovania 45,
- za Patrika Dubovského za 52 hlasovalo, proti hlasovalo 58, zdržalo sa 26,
- za Mariána Gulu 31 hlasovalo za, proti 69, zdržalo sa hlasovania 36,
- za Ondreja Hrivňáka 10 hlasovalo za, 87 proti, 39 sa zdržalo hlasovania,
- za Jána Hrubého 66 hlasovalo za, proti hlasovalo 48, zdržalo sa hlasovania 22,
- za Romana Lebedu hlasovalo za 68, hlasovalo proti 46, zdržalo sa hlasovania 22,
- za Martina Slávika za hlasovalo 24, proti hlasovalo 77, zdržalo sa hlasovania 35.
Na voľbu členov Správnej rady Ústavu pamäti národa je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní v opakovanej voľbe nebol nikto zvolený za člena Správnej rady Ústavu pamäti národa. Vykoná sa nová opakovaná voľba.
Overovatelia ma poverili oznámiť výsledok hlasovania Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 26.7.2012 18:41 - 18:43 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. Dovoľte mi, aby som prečítal zápisnicu o tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu členov Správnej rady Ústavu pamäti národa, ktoré sa konalo 26. júla 2012. Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu členov Správnej rady Ústavu pamäti národa bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 145 hlasovacích lístkov. Teda na voľbe bolo prítomných 145 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu členov Správnej rady Ústavu pamäti národa 0 poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky. Zo 145 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 26 neplatných a 119 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za Jána Bicku za hlasovalo 0 poslancov, proti hlasovalo 76 poslancov, zdržalo sa hlasovania 43.
Za Patrika Dubovského za hlasovalo 40 poslancov, proti hlasovalo 51 poslancov, zdržalo sa hlasovania 28 poslancov.
Za Mariána Gulu hlasovalo za 36 poslancov, proti hlasovalo 54 poslancov, zdržalo sa hlasovania 29 poslancov.
Za Ondreja Hrivňáka za hlasovalo 10 poslancov, proti hlasovalo 71 poslancov, zdržalo sa hlasovania 38 poslancov.
Za Jána Hrubého hlasovalo za 60 poslancov, proti hlasovalo 34 poslancov, zdržalo sa hlasovania 25 poslancov.
Za Romana Lebedu za hlasovalo 59 poslancov, proti hlasovalo 36 poslancov, 24 sa zdržalo hlasovania.
Za Martina Slávika za hlasovalo 15 poslancov, proti hlasovalo 68 poslancov, 36 poslancov sa zdržalo hlasovania.
Na voľbu členov Správnej rady Ústavu pamäti národa je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní nebol za členov Správnej rady Ústavu pamäti národa zvolený nikto. (Potlesk.)
Keďže nebol zvolený žiaden kandidát, vykoná sa opakovaná voľba, do ktorej postupujú všetci navrhnutí kandidáti, ktorí neboli zvolení. Overovatelia ma zároveň poverili oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem, pán podpredseda, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 29.6.2012 9:10 - 9:11 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Dovoľte mi prečítať zápisnicu o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré sa konalo 28. júna 2012.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Úradu pre verejné obstarávanie bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 118 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 118 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Úradu pre verejné obstarávanie 2 poslanci neodovzdali hlasovacie lístky. Zo 116 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 0 neplatných.
Zo 116 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Zity Táborskej za predsedníčku Úradu pre verejné obstarávanie hlasovalo za 87 poslancov, proti 11 poslancov, zdržalo sa hlasovania 18 poslancov.
Na schválenie návrhu na voľbu predsedníčky Úradu pre verejné obstarávanie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bola za predsedníčku Úradu pre verejné obstarávanie zvolená Zita Táborská.
Overovatelia ma zároveň poverili oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Skončil som, pani podpredsedníčka. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 29.6.2012 9:08 - 9:09 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Dobrý deň prajem. Dovoľte mi, aby som prečítal zápisnicu o výsledku tajného hlasovanie o návrhu na voľbu kandidátov na vymenovanie za členov výberových komisií uskutočňujúcich výberové konanie na voľné miesta sudcov, ktoré sa konalo 28. júna 2012.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidátov na vymenovanie za členov výberových komisií uskutočňujúcich výberové konanie na voľné miesta sudcov bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 119 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 119 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na vymenovanie za členov výberových komisií uskutočňujúcich výberové konanie na voľné miesta sudcov všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky, z nich bolo 7 neplatných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že
- za Andreja Bartakoviča hlasovalo za 83 poslancov, proti 7 poslancov, zdržalo sa 22 poslancov,
- za Miroslava Maďara hlasovalo za 84 poslancov, proti 8 poslancov, zdržalo sa 20 poslancov.
Na voľbu kandidátov na vymenovanie za členov výberových komisií uskutočňujúcich výberové konanie na voľné miesta sudcov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že za kandidátov na vymenovanie za členov výberových komisií uskutočňujúcich výberové konanie na voľné miesta sudcov boli zvolení Andrej Bartakovič a Miroslav Maďar.
Zároveň ma overovatelia poverili oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem, pani podpredsedníčka, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 26.6.2012 11:42 - 11:44 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda Národnej rady, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som predložil, prečítal zápisnicu o výsledku tajného hlasovania o návrhu na odvolanie generálnej riaditeľky Rozhlasu a televízie Slovenska Miloslavy Zemkovej z funkcie, ktorá sa konala 26. júna 2012.
Na tajné hlasovanie o návrhu na odvolanie generálnej riaditeľky Rozhlasu a televízie Slovenska Miloslavy Zemkovej z funkcie bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 85 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 85 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na odvolanie generálnej riaditeľky Rozhlasu a televízie Slovenska Miloslavy Zemkovej z funkcie 0 poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky. Z 85 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 0 neplatných. Z 85 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na odvolanie Miloslavy Zemkovej z funkcie, generálnej riaditeľky Rozhlasu a televízie Slovenska hlasovalo za 82 poslancov, proti 2 poslanci, zdržal sa hlasovania 1 poslanec. Na schválenie návrhu na odvolanie generálnej riaditeľky Rozhlasu a televízie Slovenska je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bola Miloslava Zemková odvolaná z funkcie generálnej riaditeľky Rozhlasu a televízie Slovenska. Overovatelia ma zároveň poverujú oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem, pán predseda, skončil som.
Skryt prepis