Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.12.2014 o 14:46 hod.

PaedDr.

Pavol Goga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.12.2014 14:46 - 14:47 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, toľko invektív a toľko zloby, čo ste nahovoril teraz vo vašom vystúpení, naozaj nemá v tomto parlamente asi obdobu. Ja nezvyknem reagovať na invektívne vystúpenia, ale naozaj je dojemná vaša láska k poslancom SMER-u a naozaj je mi ukradnutá, či nás máte rád, alebo nemáte. A ja vás nemám rád takisto, pretože klamete a klamali ste aj teraz vo vašom vystúpení.
Ak teda ste taký čistý a neklamete, povedzte nám, a ja som na to zvedavý ako poslanec, kto vám dával tých 20 mil. euro za pád Radičovej vlády? A predpokladám, že ste asi klamali aj pánovi Čentéšovi vo výpovedi, ktorú potom naozaj omylom skartoval. Čo v tej výpovedi bolo, povedzte to verejnosti?! A preto vás nemám rád, lebo klamete.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 27.11.2014 18:06 - 18:10 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda, za slovo. Dovoľte, aby som prečítal zápisnicu o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo 27. novembra 2014.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 127 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 127 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu 0 poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky. Zo 127 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 21 neplatných a 106 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili nasledovné, že:
Igor Boháč, hlasovalo za 3, proti 50, zdržalo sa hlasovania 53,
Štefan Bučko, hlasovalo za 30, hlasovalo proti 45, zdržalo sa hlasovania 31,
Ingrid Fašiangová, hlasovalo za 84, proti 5, zdržali sa 17,
Štefan Fejko, hlasovali za 1, proti 52, zdržali sa hlasovania 53,
Angela Hefty, hlasovalo za 13, proti 50, zdržalo sa hlasovania 43,
Peter Kolenič, hlasovalo za 69, proti hlasovali 7, zdržalo sa hlasovania 30,
Martin Križan, hlasovalo za 1, proti 50, zdržalo sa hlasovania 55,
Rastislav Lehotský, 0 hlasovalo za, proti 52, zdržali sa hlasovania 54,
Matúš Oľha, hlasovalo za 1, hlasovalo proti 52, zdržalo sa hlasovania 53,
Gabriela Rothmayerová, hlasovalo za 72, proti 10, zdržalo sa hlasovania 24,
Mária Tóthová-Šimčáková, hlasovalo za 1, hlasovalo proti 49, zdržalo sa hlasovania 56.
Na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní boli za členov Rady pre vysielanie a retransmisiu zvolení: Ingrid Fašiangová, Gabriela Rothmayerová, Peter Kolenič; zároveň Ingrid Fašiangová a Gabriela Rothmayerová na funkčné obdobie od 17. decembra 2014, Peter Kolenič na funkčné obdobie od 14. januára 2015.
Overovatelia ma zároveň poverili oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Pán predseda, ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 27.11.2014 18:04 - 18:06 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som prečítal zápisnicu o výsledku tajného hlasovania o návrhu vlády Slovenskej republiky na vymenovanie guvernéra Národnej banky Slovenska, ktoré sa konalo 27. novembra 2014.
Na tajné hlasovanie o návrhu vlády Slovenskej republiky na vymenovanie guvernéra Národnej banky Slovenska bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 127 hlasovacích lístkov, teda na tajnom hlasovaní bolo prítomných 127 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu vlády na vymenovanie guvernéra Národnej banky Slovenska všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 127 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 2 neplatné.
Zo 125 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu vlády na vymenovanie Jozefa Makúcha za guvernéra Národnej banky Slovenska hlasovalo za 105 poslancov, proti 5 poslanci, zdržalo sa hlasovania 15 poslancov.
Na schválenie návrhu vlády na vymenovanie guvernéra Národnej banky Slovenska je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní Národná rada Slovenskej republiky schválila návrh vlády Slovenskej republiky na vymenovanie Jozefa Makúcha za guvernéra Národnej banky Slovenska. Overovatelia má zároveň poverili oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Pán predseda, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 25.11.2014 15:39 - 15:41 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážený pán predseda vlády, vážení páni ministri, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som predložil zápisnicu o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 25. novembra 2013. (Pozn. red.: správne má byť 25. novembra 2014.)
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 136 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 136 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky všetci poslanci osobne si prevzali hlasovacie lístky. Zo 136 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo nula neplatných.
Zo 136 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Petra Pellegriniho za predsedu Národnej rady Slovenskej republiky hlasovalo za 120 poslancov, proti 5 poslancov, zdržalo sa hlasovania 11 poslancov. (Potlesk.)
Podľa čl. 89 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a § 2 ods. 3 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na zvolenie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov a všetkých hlasov poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zvolený Peter Pellegrini. (Potlesk.)
Overovatelia ma poverili oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky. Pani predsedajúca, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.11.2014 16:02 - 16:03 hod.

Pavol Goga
 

Vystúpenie 16.10.2014 17:45 - 17:47 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážená pani podpredsedníčka. Dovoľte mi, dámy a páni, aby som prečítal zápisnicu o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu kandidáta na člena disciplinárneho senátu, ktoré sa konalo 16. októbra 2014.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidáta na člena disciplinárneho senátu bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 86 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 86 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidáta na člena disciplinárneho senátu všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Z 86 odovzdaných hlasovacích lístkov bol 1 neplatný.
Z 85 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Márie Tóthovej za kandidáta na člena disciplinárneho senátu hlasovalo za 76 poslancov, proti 2 poslanci, zdržalo sa hlasovania 7 poslancov.
Na schválenie návrhu na voľbu kandidáta na člena disciplinárneho senátu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bola Mária Tóthová zvolená za kandidáta na člena disciplinárneho senátu.
Overovatelia zároveň poverujú svojho člena Pavla Gogu oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 18.9.2014 11:57 - 11:59 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som podal zápisnicu o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu, ktoré sa konalo 18. septembra 2014.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 127 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 127 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 127 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 4 neplatné. Zo 123 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Jozefa Viskupiča za predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu hlasovalo za 92 poslancov, proti 20 poslancov, zdržalo sa 11 poslancov. Na zvolenie predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu zvolený Jozef Viskupič.
Overovatelia ma zároveň poverili oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Všetko, skončil som, pán predseda.
Skryt prepis
 

10.9.2014 11:55 - 11:55 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som predložil zápisnicu o výsledku tajného hlasovania o návrhu na odvolanie členov Súdnej rady Slovenskej republiky zvoleného Národnou radou Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 10. septembra 2014.
Na tajné hlasovanie o návrhu na odvolanie člena Súdnej rady Slovenskej republiky zvoleného Národnou radou Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 82 hlasovacích lístkov, teda na voľbe, teda na hlasovaní bolo prítomných 82 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na odvolanie člena Súdnej rady Slovenskej republiky všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Z 82 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 0 neplatných. Z 82 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na odvolanie Dušana Čima z funkcie člena Súdnej rady Slovenskej republiky hlasovalo za 82 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa hlasovania 0 poslancov.
Na schválenie návrhu na odvolanie člena Súdnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol Dušan Čimo odvolaný z funkcie člena Súdnej rady Slovenskej republiky. Overovatelia poverujú svojho člena Pavla Gogu oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Pán predseda, skončil som. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 5.6.2014 17:40 - 17:41 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážená pani podpredsedníčka. Kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som prečítal zápisnicu o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, ktoré sa konalo 5. júna 2014.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 113 hlasovacích lístkov. Teda na voľbe bolo prítomných 113 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 113 hlasovacích lístkov bolo 5 neplatných.
Zo 108 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Jána Mičovského za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie hlasovalo
za 37 poslancov, proti 31 poslancov, zdržalo sa 40 poslancov.
Na zvolenie predsedu výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní nebol za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie zvolený Ján Mičovský.
Overovatelia ma zároveň poverili oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem, pani podpredsedníčka, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.1.2014 18:49 - 18:51 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Ďakujem. Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu na člena Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky v oblasti informačných technológií, ktoré sa konalo 30. januára 2014.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu člena Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky v oblasti informačných technológií bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 91 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 91 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky v oblasti informačných technológií všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Z 91 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 2 neplatné.
Z 89 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Petra Alakšu za člena Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky v oblasti informačných technológií hlasovalo za 80 poslancov, proti boli 2 poslanci, 7 poslanci sa zdržali hlasovania.
Na schválenie návrhu na voľbu člena Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za člena Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky v oblasti informačných technológií zvolený Peter Alakša.
Zároveň ma overovatelia poverili oznámiť výsledok Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem.
Skryt prepis