Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

19.6.2012 o 18:12 hod.

PaedDr.

Pavol Goga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 19.6.2012 18:12 - 18:13 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda Národnej rady, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som prečítal zápisnicu o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, ktoré sa konalo 19. júna 2012.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 136 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 136 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 136 odovzdaných hlasovacích lístkov bol 1 neplatný.
Zo 135 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Pavla Abrhana za predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby hlasovalo za návrh 125 poslancov, proti návrhu 6 poslancov, zdržali sa hlasovania 4 poslanci. (Potlesk.)
Na zvolenie predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby zvolený Pavol Abrhan.
Zároveň ma poverili overovatelia oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

4.4.2012 21:06 - 21:21 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda Národnej rady, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som vás informoval a prečítal
- zápisnicu o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu. Išlo o tajné hlasovanie. Celkom bolo odovzdaných 141 hlasovacích lístkov. Všetky boli platné a 141 poslancov aj hlasovalo.
Za Martina Fecku hlasovalo 128 poslancov, proti boli 3, zdržali sa 11 poslanci.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti NBÚ zvolený pán Martin Fecko. (Potlesk.)
- Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby. Celkom bolo odovzdaných 141 hlasovacích lístkov. Takisto poslancov sa 141 zúčastnilo hlasovania. Všetky hlasovacie lístky boli platné.
Za Daniela Lipšica hlasovalo 116 poslancov, proti 15, zdržalo sa 10 poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby zvolený pán Daniel Lipšic. (Potlesk.)
- Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva. Celkovo bolo odovzdaných 141 hlasovacích lístkov. Takisto toľko poslancov bolo prítomných a hlasovalo. Všetci odovzdali lístky a všetky boli platné.
Za Martina Fedora hlasovalo za 129 poslancov, proti 7 poslancov, zdržali sa 5 poslanci.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva zvolený pán Martin Fedor. (Potlesk.)
- Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu. Celkovo bolo vydaných 141 hlasovacích lístkov. Takisto toľko poslancov hlasovalo. Všetky lístky boli platné.
Za Gábora Gála hlasovalo 127 poslancov, proti boli 5, zdržali sa 9 poslanci.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu zvolený pán Gábor Gál.
Ďakujem, skončil som. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

4.4.2012 20:05 - 20:20 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
(Zasmiatie sa rečníka.) Pardon. (Smiech v sále.) Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vám predniesol zápisnice z výsledkov tajného hlasovania o nasledovných výboroch:
- Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti. Na tajnom hlasovaní sa zúčastnilo 143 poslancov, všetci odovzdali hlasovacie lístky a všetky lístky boli platné.
Za Ľuboša Blahu ako predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti hlasovalo za 127 poslancov, proti 7 poslancov, zdržalo sa 9 poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti zvolený pán Ľuboš Blaho. (Potlesk.)
- Výbor, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. 143 hlasovacím lístkov bolo odovzdaných, hlasovalo 143 poslancov, všetky hlasovacie lístky boli platné.
Za Róberta Madeja hlasovalo 124 poslancov, proti bolo 9, zdržalo sa 10 poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky zvolený pán Róbert Madej. (Potlesk.)
- Výsledky tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. 143 hlasovacích lístkov, všetky lístky boli platné a všetci odovzdali.
Za pána Daniela Duchoňa hlasovalo 129 poslancov, proti 6, zdržalo sa 8 poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet zvolený pán Daniel Duchoň. (Potlesk.)
- Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. 143 hlasovacích lístkov bolo odovzdaných, 143 poslancov hlasovalo, z nich bol 1 lístok neplatný.
Zo 142 platných hlasovacích lístkov za pána Jána Hudackého hlasovalo 112 poslancov, proti 19, zdržalo sa 11.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti zvolený pán Ján Hudacký. (Potlesk.)
- Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Bolo odovzdaných 143 hlasovacích lístkov, všetky boli platné.
Za pána Mikuláša Hubu hlasovalo 126 poslancov, proti bolo 9, zdržalo sa 8 poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie zvolený pán Mikuláš Huba. (Potlesk.)
- Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Zo 143 hlasovacích lístkov, ktoré boli všetky platné a boli odovzdané, za pána Igora Chomu hlasovalo 129 poslancov, proti 9, zdržali sa 5 poslanci.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj zvolený Igor Choma. (Potlesk.)
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Bolo odovzdaných a vrátených 143 hlasovacích lístkov, všetky boli platné.
Za pána Jána Podmanického hlasovalo 130 poslancov, proti boli 4, zdržali sa 9 poslanci.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci zvolený pán Ján Podmanický. (Potlesk.)
- Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Bolo odovzdaných 143 hlasovacích lístkov, všetky boli platné.
Za pána Richarda Rašiho hlasovalo 131 poslancov, proti 7 poslancov, zdržali sa 5 poslanci.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo zvolený pán Richard Raši. (Potlesk.)
- Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Bolo odovzdaných a prijatých 143 hlasovacích lístkov, všetky boli platné.
Za pána Jaroslava Bašku hlasovalo 132 poslancov, proti boli 6, zdržali sa 5.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť zvolený pán Jaroslav Baška. (Potlesk.)
- Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky. 143 hlasovacích lístkov bolo odovzdaných a 143 lístkov sa vrátilo, všetky boli platné.
Za pána Františka Šebeja hlasovalo 123 poslancov, proti boli 10, zdržali sa 10 poslanci.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky zvolený pán František Šebej. (Potlesk.)
- Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, mládež a šport. 143 hlasovacích lístkov bolo odovzdaných a prijatých, všetky boli platné.
Za pána Mojmíra Mamojku hlasovalo 130 poslancov, proti 8, zdržali sa 5 poslanci.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, mládež a šport zvolený Mojmír Mamojka. (Potlesk.)
- Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Bolo odovzdaných a prijatých 143 hlasovacích lístkov, všetky boli platné.
Za pána Dušana Jarjabka hlasovalo 131 poslancov, proti 5, zdržali sa 7 poslanci.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá zvolený pán Dušan Jarjabek. (Potlesk.)
- Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny. Zo 143 hlasovacích lístkov, ktoré boli odovzdané a prijaté, boli všetky platné.
Za pána Rudolfa Chmela hlasovalo 123 poslancov, proti 10, zdržali sa 10 poslanci.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny zvolený pán Rudolf Chmel. (Potlesk.)
Ďakujem, pán predseda, skončil som.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 4.4.2012 18:55 - 18:55 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda Národnej rady, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vám prečítal zápisnicu o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 4. apríla 2012.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 147 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 147 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky 147 poslancov odovzdalo hlasovacie lístky. Zo 147 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 3 neplatné.
Zo 144 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že
- za Jána Figeľa hlasovalo za 114 poslancov, proti 11 poslancov, zdržalo sa 19 poslancov,
- za Eriku Jurinovú hlasovalo za 106 poslancov (potlesk), proti 15 poslancov, zdržalo sa 23 poslancov,
- za Janu Laššákovú hlasovalo za 135 poslancov, proti 4 poslanci, zdržali sa 5 poslanci (potlesk),
- za Renátu Zmajkovičovú hlasovalo za 121 poslancov, proti 13 poslancov, zdržalo sa 10 poslancov (potlesk).
Gratulujem.
Podľa čl. 90 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na zvolenie podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní boli za podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky zvolení Ján Figeľ, Erika Jurinovú, Jana Laššáková a Renáta Zmajkovičová.
Ďakujem, pán predseda, skončil som. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.4.2012 17:25 - 17:40 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán prezident Slovenskej republiky, vážený pán predseda Národnej rady, kolegyne, kolegovia, milá vláda, dovoľte mi, aby som prečítal zápisnicu o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 4. apríla 2012.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 148 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 148 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky všetci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 148 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 0 neplatných.
Zo 148 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Pavla Pašku za predsedu Národnej rady Slovenskej republiky hlasovalo za 130 poslancov, proti 11 poslancov... (Potlesk.)
Čiže ešte raz: za 130 poslancov, proti 11 poslancov, zdržalo sa 7 poslancov.
Podľa čl. 89 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a § 14 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na zvolenie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zvolený pán Pavol Paška. (Potlesk.)
Ďakujem, skončil som. (Pokračovanie potlesku.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.4.2012 16:08 - 16:24 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som prečítal zápisnicu o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 4. apríla 2012.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 149 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 149 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky všetci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 149 odovzdaných hlasovacích lístkov bol 1 neplatný.
Zo 148 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Miroslava Číža za predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky hlasovalo za 141 poslancov, proti 3 poslanci, zdržali sa 4 poslanci.
Podľa § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na zvolenie predsedu výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky zvolený pán Miroslav Číž. (Potlesk.)
Zároveň mi dovoľte, aby som prečítal zápisnicu o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií, ktoré sa konalo 4. apríla 2012.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 149 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 149 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií všetci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 149 hlasovacích odovzdaných lístkov všetky boli platné.
Zo 149 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Miroslava Beblavého za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií hlasovalo za 133 poslancov, proti bolo 7 poslancov, zdržalo sa 9 poslancov.
Podľa zákona, pardon, podľa § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na zvolenie predsedu výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií zvolený Miroslav Beblavý.
Ďakujem, skončil som. (Potlesk.)
Skryt prepis