Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.11.2014 o 18:47 hod.

Mgr.

Helena Mezenská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2014 18:47 - 18:48 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
Ja, pani poslankyňa Žitňanská, nemám dôvod pochybovať o oprávnenosti vami predložených argumentov. Chcem vás v tomto podporiť a chcem poprosiť, aby, ak tento zákon bude prerokovávaný či už v skrátenom konaní, alebo sa rozhodne vládna strana ho prebrať v riadnom rokovacom programe, v legislatívnom procese, aby boli zohľadnené tieto pripomienky, lebo presvedčili ste ma o tom, že ak tento zákon má byť funkčný, ak ďalej nemáme hnevať ľudí na uliciach, naozaj s ich toleranciou sa nedá viac zahrávať, tak je potrebné venovať pozornosť inštitútu úplného odkrytia konečných užívateľov výhod. Naozaj robme tieto zákony precízne a komplexne a nezahrávajme sa s nespokojnosťou ľudí. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.11.2014 12:06 - 12:08 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
Ja som si pôvodne myslela, že sa nebudem zapájať ani do diskusie a ani nebudem vystupovať, pretože patrím asi k ľuďom, ktorý by bol posledný, ktorý by sa bránil tomu, aby pre odhalenie korupčnej kauzy nebol odvolaný minister alebo rovno aj premiér. Ale vzhľadom na to, že boli vyvodené dôsledky z tej kauzy, ja som naozaj primárne sledovala túto schopnosť vlády, prelomovú schopnosť vlády odvolať ministerku ako pozitívny signál práve preto, že sa nechcem podieľať v súčasnosti na deštrukcii vlády, pretože si uvedomujem, že na pozadí zahraničnopolitického diania je to veľmi citlivý proces, práve preto som ja toto odvolávanie premiéra nepodporila. Nepodporila som ho aj preto, že naozaj, ako tu už aj bolo povedané, opozícia, nevidím reálnu šancu ani schopnosť, potenciál zjednotiť sa za niečo, iba proti niečomu.
Ja verím, že táto dnešná udalosť a vôbec toto celé rokovanie dnes bude veľkou príručkou pre zástupcov SMER-u, pre celú vládu, aby v procese očisťovania sa od finančných skupín, nadnárodných skupín, ktoré tunelujú tento štát, sa jednoducho očistila. Ja to naozaj vnímam ako posledný signál, posledná kvapka, ak sa strana SMER a vláda neočistí od korupčníkov a nezákonníkov, verím, že každý z vás si dnes uvedomuje, akým vážnym spôsobom ohrozujete situáciu nielen v našej krajine, ale v Európe a v celom svete.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 31.10.2014 10:33 - 10:34 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
Prejav príslušnosti k tomu-ktorému štátu, teda aj zotrvanie pri tom-ktorom občianstve ja považujem za výraz integrity každého jednotlivca a som presvedčená, že s udeľovaním občianstva nemožno hazardovať. Udeľovanie občianstva by jednoznačne nemalo mať tendenčný charakter.
A preto v tomto zmysle chcem podporiť aj ten návrh, ktorý predniesol poslanec Matovič, v tom duchu, že pri udelení iného občianstva je potrebné viazať ho na reálne vzťahy, na reálne väzby, ktoré v tom-ktorom štáte existujú, s tým, že by sa to malo naozaj diferencovane a individuálne posudzovať.
Ísť touto cestou mi pripadá byť správne, pretože toto riešenie je riešením, ktoré bude našu spoločnosť očisťovať od akýchkoľvek snáh vedúcich k zneužívaniu a kalkulatívnym zámerom pri požiadaní iného občianstva a rovnako to bude očisťovať našu spoločnosť od umelo vyvolávaných snáh vyvolávať národnostné nepokoje. Je to naozaj to posledné, čo dnes v našej krajine potrebujeme.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.10.2014 21:19 - 21:20 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
Pán poslanec Susko, ak ste ma dobre počúvali, tak by ste počuli, že dnes neodvolávame vládu, nedávame návrh na odvolanie ministra kvôli tomu, že je tu úžera, ale kvôli tomu, že vláda, sociálna vláda nie je schopná, spôsobilá ani ochotná sa s úžerou vysporiadať. Nie je schopná jej zamedziť. A sú tu veľmi dôvodné, vážne podozrenia, preukázané dôkazy o tom, že je to s najväčšou pravdepodobnosťou preto, že vládna moc je na tieto nebankovo-exekučné subjekty prepojená.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.10.2014 21:05 - 21:13 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, prítomní poslanci, rovnako nemám záujem vás nejako dlho zdržiavať, ale nedá mi, aby som napriek mnohým faktickým poznámkam, v ktorých som sa snažila poukázať na kľúčové momenty, pre ktoré ja podporím tento návrh na odvolanie ministra, aby som ich nezhrnula ešte v takej ucelenej forme práve prostredníctvom môjho vystúpenia.
V prvom rade sa chcem poďakovať poslancovi Alojzovi Hlinovi za to, že nabral tú odvahu nielen poukázať a vytrvale poukazovať na to, čo veľmi vážnym spôsobom strpčuje život mnohým našim občanom práve preto, že sa stali obeťami úžery a dostali sa aj kvôli nečinnosti a nezáujmu štátu do dlhovej špirály, do kritických, priam neriešiteľných životných situácií.
Rovnako sa chcem poďakovať aj tým poslancom, ktorí podporili tento návrh, lebo buďte si istí, že úžera je vážnym sociálnym problémom Slovenska, a týmto spôsobom naozaj vytvárame koridor pre to, aby sa v smere zamedzenia úžery vykonali potrebné legislatívne aj inštitucionálne opatrenia. Tie opatrenia, ktorými sa tu zastrája, a to nielen minister práce a sociálnych vecí, ale aj minister spravodlivosti, sú nepostačujúce, sú neformálne. A ako som už spomenula viackrát opakovane, nemajú praktický prínos, nie sú vôbec účinné.
Mňa ako poslankyňu, a verím nielen mňa ako poslankyňu, ale viacerých aj iných poslancov, denne kontaktujú ľudia, ktorí poukazujú na to, že sú bezmocní v tom, aby sa mohli na základe prijatých inštitucionálnych alebo aj legislatívnych opatrení brániť či už pred nebankovými subjektmi, alebo potom na nich reťazovo nastavených exekučných úradov, prípadne aj rozhodcovských súdov.
Ja som viackrát poukázala, či tu bol už prijímaný zákon, novela zákona o Exekučnom poriadku alebo aktuálne to bol zákon o spotrebiteľskom, rozhodcovskom konaní na falošnosť predstieraných snáh o tom, ako zamedziť úžere. Len keď si spomeniem na ten príklad spotrebiteľského rozhodcovského konania, ak by ma chcela vláda presvedčiť, aj minister spravodlivosti presvedčiť, že chcú nadobro skoncovať s úžerou a chcú posilniť právnu ochranu spotrebiteľov, ktorí sú v ňom dotknutí, sú poškodení, určite by sledovala odporúčania Európskej komisie, európskej smernice k tomu, aby naša krajina, naša vláda zabezpečila ten stupeň ochrany, že takéto rozhodcovské súdy, ktoré negatívne poznačili spotrebiteľov, boli viazané iba na vznik sporu, keď teda dôjde k sporu, keď je možné predpokladať, že spotrebiteľ bude v stave vyššej bdelosti pripravený sa lepšie chrániť.
Ja už nebudem teraz zabiehať do toho, čo tu mnohí iní poslanci, opoziční poslanci predniesli k tomu, k preukázaným dôkazom o tunelovaní európskych fondov, v ktorých boli usvedčení zástupcovia moci. Rovnako tak si myslím, že nie je potrebné znova raz zvýrazňovať to, čo tu rezonovalo v priebehu celodennej rozpravy, a to je dôvodné podozrenie a už nielen podozrenie, ale aj preukázanie prepojenia nebankových subjektov, exekučných úradov priamo na vládnu moc. Ja rovnako ako pán Hlina som presvedčená o tom, že ak by takéto prepojenia neboli, tak by sme s úžerou na Slovensku skoncovali na dve doby. Určite by mi už dnes občania nevolali, ktorí sa darmo dopátravajú nejakej účinnej pomoci.
Avšak pre mňa pochybnosť voči ministrovi práce a sociálnych vecí nespočíva iba v tom, že spochybňujem nekompetentnosť a nemravnosť jeho postupu a postupu ministerstva v týchto dvoch otázkach tunelovania európskych fondov a nekompetentnosť, nedôveryhodnosť, čo sa týka riešenia otázok úžery, ale rovnako tak ma znepokojuje to, že v našej krajine je takmer 135-tisíc občanov, ktorí sú nútení dnes žiť mesačne zo 60-eurových príjmov. Je to veľký počet občanov, ktorí sa naozaj ocitajú v nezávideniahodnej až dramatickej sociálno-ekonomickej situácii, a ja naozaj nebadám ochotu ani promptnosť týmto občanom pomôcť.
Mnohé mimovládne organizácie cez jedného sprostredkovaného zástupcu ma opakovane, napriek tomu, že sa sociálno-pracovnej oblasti nevenujem, ma kontaktovali, aby som v parlamente upozornila na to, že vynucovanie si prác v rámci akejsi reciprocity za vyplatenú dávku v hmotnej núdzi je momentom, kedy dochádza k porušovaniu medzinárodných dohovorov, ktorými je naša krajina viazaná. Dnes si dovolím preto v mene týchto občanov, ktorí sa v dôsledku toho, že možno nemajú toľkú zorientovanosť, nemajú toľké právne vedomie a nemajú už ani možno silu sa nejako hájiť, dnes si dovolím pre týchto občanov vystúpiť a povedať, že ak dnes pani poslankyňa Šedivcová ako jeden z výsledkov dobrej práce ministra a ministerstva uvádzala práve to, že 90 % ľudí, ktorí sú na dávkach v hmotnej núdzi, že sa podarilo vláde a ministerstvu týchto ľudí aktivizovať, tak poviem, že na tento výsledok a na tento parameter ja by som hrdá vôbec nebola. Ja si myslím, že nikto z vás by si nevedel predstaviť život zo 60 eur mesačne. A vynucovať si od týchto ľudí, od skupiny 130-tisíc občanov, aby dnes boli nútení v oranžových vestách upratovať ulice, upratovať chodníky, mnohí aj so stredným odborným, možno aj vysokoškolským vzdelaním, je z pozície sociálnej vlády, sociálneho ministra nemravné a nesprávne.
Toto sú tri základné dôvody, pre ktoré ja určite váš návrh, pán poslanec Hlina, podporím. Opakovane chcem zdôrazniť, že som rada, že ste mali tú odvahu a silu s týmto problémom otvorene vystúpiť, zangažovať a zapojiť do vašej iniciatívy ďalších poslancov. A ja verím, že sa raz dožijem toho, že nebudem nútená ako poslankyňa, nebudem musieť sedieť v parlamente, kde budem sa musieť pozerať do tvárí korupčne sa správajúcich vládnych ministrov a poslancov, ktorí nemajú ani tú štipku hanby, aby namiesto toho, ak sú usvedčení v týchto škandáloch, korupčných škandáloch, aby odstúpili. Naopak, sa nám všetkým a občanom vysmievajú.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.10.2014 19:18 - 19:20 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
Musím si vydýchnuť po tejto paľbe výhražných tvrdení a útokov naozaj, čo všetko hrozí poslancovi, ak vyjadrí svoj názor. Táto obhajoba, pán poslanec Jarjabek, je kolektívna, toto obžalovanie je vlastne kolektívne, takže prečo, nechápem prečo by mala postupovať poslankyňa individuálne.
Ale ja chcem podčiarknuť inú a zvýrazniť inú vec, ktorú som postrehla v príspevku pani Jurinovej, a to je to, že naozaj ten balíček opatrení, legislatívnych opatrení zameraný akože na zamedzenie úžery je skutočne formálny, nemá požadovaný praktický prínos, nemá účinok, nemá žiaden efekt, potvrdzuje to aj stále viac prepadajúca sa životná úroveň ľudí, ktorí sa stali obeťami úžery a ktorí prepadli, spadli do dlhovej špirály, práve vďaka už tu spomínaným nebankovým subjektom a na to napojeným exekučným úradom. Znova chcem zdôrazniť to, čo som povedala niekoľkokrát a toho svedectvom je aj dnešný deň. Nemožno jedným dychom hovoriť, že chceme, a proklamovať, že chceme zamedziť úžere, a na druhej strane druhým dychom poskytovať verejné prostriedky pre podporu rozvoja zamestnanosti sporných exekučných úradov, ktoré evidentne poškodzujú mnohých našich občanov a privádzajú do sociálnej tiesne. Rovnako chcem zdôrazniť, že nie je dôvodný a pádny argument, ktorým často práve minister a vládni ministri argumentovali, že nemožno vlastne postupovať pri udeľovaní prostriedkov z verejných zdrojov antidiskriminačne. Ja sa pýtam, čo bránilo ministrovi a vôbec vláde nastaviť parametre a kritéria poskytovania verejných zdrojov tak, aby mohli prejsť iba subjekty, ktoré... (Prerušenie vystúpenia časomerom).
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.10.2014 17:12 - 17:13 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
Pán poslanec Podmanický, máte teologické vzdelanie, ja sa teda chcem opýtať, tak ako vy rečníckou otázkou, je podľa vás mravné a správne a verejnosti prospešné podporovať subjekty, ktoré s požehnaním vlády privádzajú ľudí do nešťastia a na pokraj priepasti? Je podľa vás správne a mravné podporovať obohacovanie sa úžerníkov, ktorí ťažia z ľudí v sociálnej tiesni, z ľudí v núdzi? Je podľa vás správne a mravné ťažiť a využívať nízke právne vedomie nášho obyvateľstva, jeho nízku finančnú gramotnosť? Je, pán Podmanický, podľa vás správne a mravné podporovať taký systém, že za cieľom vlastného obohatenia a zisku prichádza množstvo ľudí v našej krajine o strechu nad hlavou a končia ako bezdomovci na ulici? Je podľa vás správne a mravné ponechať na zodpovedných úradoch tých, čo priviedli k výhradnému profesionálnemu verejnému obstarávaniu natoľko profesionálne a transparentne zdatné subjekty, že nám vďaka nim bolo zastavených 400 miliónov eur? Je toto podľa vás správne a mravné? Odpovedzte mi.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.10.2014 16:32 - 16:34 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
No, pán minister, myslím si, že hájiť poskytnutie finančných prostriedkov zo zdrojov na podporu tvorby nových pracovných miest na exekučné kancelárie typu exekútora Krutého je naozaj nesprávne, až nemravné. Ja tú činnosť, ktorú vyvíja táto exekučná kancelária, považujem za protispoločenskú činnosť. A o počinoch tejto exekučnej kancelárie, ako aj nebankového subjektu Pohotovosť vie aj Brusel, vie aj Európska komisia, ktorá vyzvala Slovenskú republiku a dozorné kontrolné orgány, aby napravili stav vecí, kedy sú týmto nebankovým subjektom a s ním spriahnutým exekútorským úradom poškodzovaní na svojich právach občania, spotrebitelia, ktorí, som už opakovane zdôrazňovala, sa vďaka týmto nebankovým subjektom dostali do kritických životných situácií.
Rovnako za nenáležité považujem upozorňovanie na nediskriminačný prístup na pozadí týchto uvedených argumentov. Je to len naozaj slabá náplasť. Odpútavať pozornosť na to, že útočíte na opozíciu a počiny predošlej vlády, že podporovali iné exekučné úrady, je rovnako nedôvodné. Dnes ste pri vláde vy. Predošlé vlády za stratu dôvery zaplatili tým, že pri vláde nie sú. Pri vláde ste vy. A mňa naozaj zaujíma, prečo, ak tak veľmi sa usilujete potrieť biedu a sociálnu nerovnosť, stav núdze mnohých občanov, prečo podporou takýchto exekučných úradov vedome privádzate mnohých občanov do sociálnej krízy. Veď vďaka týmto exekučným úradom a nebankovkám typu Pohotovosť mne denne volajú dvaja-traja občania, ktorí naozaj poukazujú na to, že sa... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.10.2014 15:12 - 15:13 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
Návrh poslanca pána Hlinu je maximálne dôvodný a vy to dobre viete, pán premiér, dobre to vedia aj zainteresovaní ministri vlády. Úžera zasiahla celú slovenskú spoločnosť, to viete tiež a úžera predstavuje veľmi vážny sociálny problém. Pre neschopnosť a nečinnosť vlády, a teraz hovorím ako o ministrovi sociálnych vecí a práce, tak aj o ministrovi spravodlivosti, sa do kritických životných situácií dostalo veľké množstvo ľudí. Vy úžeru riešiť neviete a nielen neviete, ale ani nechcete, a preto je to trápne a nič vás neoprávňuje, pán premiér, aby ste útočili špinavými útokmi na opozíciu, aby ste klamali a zastierali, aby ste týmto spôsobom odpútavali pozornosť od merita veci, a tým je odhalenie, škandalózne odhalenie o tunelovaní európskych zdrojov v sociálnej oblasti a škandalózne odhalenie o prepojení nebankových subjektov, na to napojených exekučných úradov na vládne zložky. Je to hanba, je to poníženiahodné, čo ste tu predviedli. Dobre viete, v akej situácii sme, a som zvedavá, dokedy a pred kým chcete hrať toto trápne divadlo.
Skryt prepis
 

29.10.2014 18:05 - 18:07 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, pani navrhovateľka, prítomní poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma uznesením č. 356 určil za spravodajkyňu k návrhu poslancov Národnej rady Jany Kiššovej a Jozefa Mihála na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a napokon Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od predloženia návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis