Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

10.12.2014 o 14:49 hod.

Mgr.

Helena Mezenská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.12.2014 14:49 - 14:51 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
Tak k tomuto zákonu a k návrhu úpravy zákona o tepelnej energetike, čo sa týka tých inštitútov, ktoré obmedzujú spotrebiteľov, odberateľov pri slobodnom výbere druhu a formy zabezpečenia dodávky tepla, sme predkladali pozmeňujúci a doplňujúci návrh v marci v roku 2014 (v tomto roku). A tam sme poukazovali na obmedzenie a porušovanie zásad slobodného výberu a liberalizácie cez zavedený inštitút, ktorý vnímame ako bariérový. A to je vlastne vynucovanie si úhrady podľa nás sporných v zákone uvádzaných oprávnených nákladov spojených s odpojením od centrálneho zásobovania teplom.
Ja tento návrh zákona určite podporím, lebo verím, že ak teda bude takýto návrh prijatý, tak naplníme to, k čomu nás zaväzuje aj prijatý balíček liberalizačných opatrení na energetickom trhu. A to platí aj pre uplatnenie takýchto liberalizačných opatrení aj v súvislosti s dodávkou tepla. Takže budem rada, ak sa takýto návrh prijme.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.12.2014 12:33 - 12:35 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
No, viete, dnes táto diskusia aj vôbec dôvody predloženého návrhu nespočívajú v tom, že čo robili médiá potom, predtým. Dnes hovoríme o tom, čo vlastne súvisí aj s príspevkom, prednesom pána Duchoňa, dnes diskusia a meritum vecí stojí na tom, prečo vládna strana SMER, ak sľúbila občanom, že ich čiastočne odškodní, čím priznala zlyhanie štátu v predchádzajúcom období, tento svoj záväzok neplní.
A teraz budem priamo reagovať aj na to, čo vlastne uviedol ako argument pán Duchoň, odbiehať dnes ku kritike predtým politicky aktívnych činiteľov. No tí predsa zaplatili za nedôveru občanov tým, že ďalej neboli zvolení. Dnes vy tú moc máte. Takže toto nie je opodstatnený argument, rovnako ako nie je opodstatnený argument, že dnes upravujete legislatívu, nastavujete ju aj inštitucionálne posilňujete ochranu spotrebiteľa tak, aby k takýmto prípadom nedochádzalo.
Rovnako za také alibistické a, prepáčte, aj únikové, také zbabelé považujem vlastne odpútanie pozornosti na argumentáciu formálnych nedostatkov. Naozaj, argumenty, ktoré ste tu predniesli, pán Duchoň, ma vôbec nepresvedčili o tom, že tento návrh, ktorý podávame, je nedôvodný a že naozaj nedozrel čas na to, aby tento záväzok bol naplnený.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.12.2014 12:19 - 12:21 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
Tak ja ako spolunavrhovateľka tohto návrhu zákona chcem rovnako v plnej miere podporiť myšlienky aj ideu samotného návrhu, rovnako ako aj ochranu práv poškodených občanov týmito nebankovými subjektmi. A touto formou, si myslím, naozaj je opodstatnená aj prednesená výzva smerom k vládnej strane, aby si splnila svoj záväzok, v ktorom vlastne sa priznala k tomu, že má záujem odškodniť takto poškodených spotrebiteľov, občanov, keď priznala dnes vládna strana, predtým v opozícii, že naozaj došlo tu k zlyhaniu a nečinnosti verejnoprávnych inštitúcií, ktoré mali v plnej miere zabezpečovať práva dotknutých občanov na finančnom trhu a dohliadať na ne. Takže ja si myslím, že tento návrh je dôvodný a naozaj situácia aj proces dnes vyzrela na to, aby tento záväzok bol naplnený. Je tu politická sila, sú tu zdroje, ako poukázal aj pán Fecko, ušetrených 450 mil. z reformy verejnej správy, nie je sa na čo vyhovárať. Je potrebné naplniť záväzok, ktorý politici dali, aby sme týmto, nielen gestami a vyhláseniami, ale aj konkrétnymi skutkami naplnili naše snaženie o zvyšovanie dôvery ľudí v parlament a vo vládu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.12.2014 10:09 - 10:11 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
No dovolím si, pán poslanec Kuffa, aj ja zareagovať na tvoj prednes. A hlavne by som chcela podčiarknuť tú myšlienku toho, aby sme si z tých predošlých dôb spoločenských usporiadaní režimov zobrali ponaučenie do budúcna, pretože kto vie, ako aj nás vlastne budúcnosť vyhodnotí historicky, či aj dnes tým, že možno nie sme vždy tolerantní voči iným odlišným názorom, nebudeme poznať a nebudeme nejakým spôsobom aj svedkami toho, že aj dnes môžu byť niektorí ľudia poznamenaní ujmou na svojej cti zosmiešňovaním, znevažovaním toho-ktorého jednotlivca za jeho možno odlišný názor, odlišný postoj. Takže okrem tej požiadavky a výzvy k náprave, čo sa týka cestou finančných prostriedkov finančného vysporiadania, materiálneho vysporiadania, okrem tých výziev a volania po odpustení ja chcem vyzdvihnúť a podčiarknuť hlavne to, aby sme si zobrali ponaučenie z nesprávnych postupov z minulosti, v dôsledku ktorých ľudia trpeli, a aby sme takéto škody nezapríčiňovali a nespôsobovali ani dnes, ani v budúcnosti, pretože, ako si aj ty uviedol, tá tolerancia a schopnosť prijať odlišný postoj, prijať človeka v osobitosti jeho prejavu nie je ešte stále štandardnou vecou napriek tomu, že 25 rokov žijeme v demokratickej spoločnosti. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.12.2014 16:43 - 16:45 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
No možno sa na mňa budete, pán poslanec Hlina, hnevať, lebo vo väčšine prípadov ja podporujem vaše návrhy zákonov, ale v tomto prípade som sa pozastavila a zamyslela presne nad tým, čo prezentoval aj pán poslanec Kuffa. Naozaj, ja vidím, že mnohí bezdomovci sa stali bezdomovcami práve aj v dôsledku úžery, o ktorej vy tu veľakrát hovoríte. Skutočne, mnohí ľudia stratili silu a kvôli tomu, že sa dostali do dlhovej špirály a kvôli neľútostnému prístupu mnohých nebankových subjektov, ktorí neváhali ísť tak ďaleko, že pripravili týchto ľudí o strechy nad hlavami, dnes títo ľudia skončili na ulici. A ja si myslím, že ak máme byť skutočne príkladom humánnej spoločnosti, nám predsa nemôže byť jedno, že na lavičkách nám umierajú beznádejní ľudia, ktorí stratili vieru v život, stratili silu a umierajú od hladu a chladu.
A preto si myslím, že, a ja by som napríklad privítala tú iniciatívu, ak by sme hľadali spôsob, ako riešiť tento problém nie v dôsledku, ale v príčine. Myslím si, že by bolo správnym riešením, ak by každé mesto alebo obec prijímala také riešenie, že by malo útulok, kde by vlastne týmto ľuďom poskytlo nielen prvoplánovú materiálnu pomoc, ale kde by týmto ľuďom bola poskytovaná aj istým spôsobom nejaká poradenská psychologická činnosť.
Ja si myslím, že každá spoločnosť je tak silná, ako sú silní, pripravení a zdatní aj tí najslabší jedinci, ktorým by sme my v rámci solidarity mali pomôcť. Takže toto vaše navrhované riešenie ja považujem za riešenie v dôsledkoch, nie je to pre mňa rovnako systémové riešenie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9.12.2014 15:05 - 15:07 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma uznesením č. 356 určil za spravodajkyňu k návrhu poslanca Národnej rady Miroslava Beblavého na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory, a to Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pani predsedajúca, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.12.2014 12:41 - 12:43 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
No práve preto, pán poslanec, že vieme, kde sa Slovensko nachádza, že sa nachádza v kríze, v priepastných rozdieloch, socioekonomických rozdieloch medzi ľuďmi, naozaj sa tu zvyšuje tá priepasť a stále viac zväčšuje priepasť medzi ľuďmi, ktorí trpia núdzou, pomaly biedou a medzi tými, ktorí nevedia, čo od rozkoše, nemožno prijať tie argumenty, že tak napätý rozpočet my budeme ochudobňovať v prospech zbrojárskych firiem a magnátov. Vôbec ako úvahy o zvyšovaní rozpočtov na ozbrojené sily mi pripadajú byť v tejto situácii zvrátené o to viac na kontexte toho, čo som povedala. Nielen Švajčiarsko má historicky predurčenú vývojovú dráhu v zahraničnej politike, že smeruje k neutralite, ale aj Slovensko a vôbec ako slovanský národ sa vyznačuje svojou mierumilovnosťou. Takže ja stále budem zotrvávať pri tom argumente, že ak Slovensko vyšle signály o tom, že chce udržiavať priateľské, mierumilovné a pragmatické, vzájomne prospešné vzťahy s krajinami celého sveta, nemá sa čoho obávať, nemá sa proti komu brániť.
Rovnako mi dovoľte vzniesť námietku voči tomu, čo ste povedali, že snaha o uchovanie pokoja, neutrality a mieru v Európe je pre vás romantická predstava. Z tohto vášho postoja som skutočne sklamaná. Považujem to za dehonestáciu, devastáciu a zneváženie zásad a princípov, na ktorých by mala stáť súčasná zahraničná a medzinárodná politika.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.12.2014 12:10 - 12:16 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážený pán navrhovateľ, pán spravodajca, prítomní poslanci, dovoľte aj mne krátko vyjadriť sa a zaujať postoj k predmetnému prerokovanému návrhu a pri všetkej úcte k vám, pán poslanec, čo sa týka vašich snáh protikorupčného boja, dovoľte mi predniesť svoj postoj k vami pripravenému návrhu. Verím, že ho v rámci demokratického nastavenia tohto parlamentu a akceptácie rôznorodých názorov prijmete a pochopíte.
Ja nesúhlasím s tým, aby Slovensko navyšovalo náklady z rozpočtu, výdavky z rozpočtu na ozbrojené sily, pretože ja dodnes nemám zodpovedanú základnú a zásadnú kľúčovú otázku: kde má Slovensko nepriateľov, koho sa má Slovensko obávať? Pokiaľ viem, tak všetky naše účasti v medzinárodných organizáciách, či už je to Európska únia, alebo NATO, sú potvrdené, sme registrovanými členmi, teda neočakávam, že by sme mali byť napádaní zo strany západu a rovnako mi nie je známe, voči komu inému sa máme brániť. Hádam nemáme potrebu rozpútavať nejaké vášne a umelo konštruovať rozpory, prípadne iniciovať konflikty s východnou stranou. Ja som sa jednoznačne verejne odprezentovala a vyjadrila, že, a preto aj som v parlamente, že Slovensko má spĺňať mierumilovnú misiu, má byť garantom toho, aby, ak aj dochádza k protichodným názorom, polarizácii vzťahov medzi východom a západom, Slovensko si má zastať, a o tom som hlboko presvedčená, svoju dejinnú a historickú úlohu, má zachovávať rovnováhu, neutralitu a pokoj nielen v Európe, ale aj v celom svete. A preto som presvedčená, že najlepšou obranyschopnosťou pre Slovensko, najlepšou formou a spôsobom, ako zvyšovať bezpečnosť nášho štátu, je vysielať tieto mierové signály, vysielať toto volanie po neutralite a pokoji do celého sveta. Kto čo vysiela, to aj prijíma. Ak budeme vysielať posolstvá, odkazy mieru a pokoja do celého sveta, povedzte mi, na základe čoho sa budeme mať voči komu brániť? Kto nás bude ohrozovať?
Ak je tu snaha po boku NATO pripravovať finančné zdroje, ktoré sú tak prepotrebné v iných oblastiach v mene istých cieľov, prosím vás pekne, vyšpecifikujte mi, v prospech akých cieľov organizácie NATO chceme tieto naše výdavky na ozbrojené sily a na zvyšovanie obranyschopnosti posilňovať? Skúste mi to, pán Lipšic, zodpovedať, lebo zatiaľ mi to nebol schopný nikto dôveryhodne, jasne a na základe objektívnych podkladov vysvetliť, kde má Slovensko nepriateľa a rovnako, v mene akých záujmov my potrebujeme rozpútavať a pripravovať sa na zvýšené bezpečnostné riziká? Na obranu proti zvýšeným bezpečnostným rizikám.
Ja tomu nerozumiem, pretože ja som presvedčená, že v dnešnej dobe, keď máme pred sebou veľmi vážne sociálno-ekonomické výzvy, keď mnohí ľudia pomaly hladujú, strácajú životy, lebo nevidia východiská zo svojich životných situácií, prečo potrebujeme prilievať ešte benzín do ohňa? To potrebujeme situáciu ešte viac zhoršovať? K čomu to je dobré? Ja si myslím, že ak bude každá krajina a každé zoskupenie rešpektovať slobodu, suverenitu každého štátu, tak takéto návrhy zákonov, ani vôbec nejaké diskusie o možných vojnových útokoch nebudú potrebné, budú absolútne bezvecné, budú bezpredmetné. A toto je výzva dnešnej doby. Nie hľadať konflikty a rozdeľovať, rozdeľovať východ, západ, hľadať na sebe chyby, ale našou úlohou je spájať tieto súčasti do prirodzených celkov. Východ a západ sa majú vzájomne obohacovať a nie proti sebe súperiť, konkurovať si, alebo nejakým spôsobom súťažiť, dokonca sa napádať.
Nepodporím tento návrh a nepodporím žiadnu snahu, nech ju vyvíja ktokoľvek v našej krajine, ktorá by mala viesť k poštvávaniu a vťahovaniu Slovenska do, z môjho pohľadu, umelo vykonštruovaných vojnových hier.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 5.12.2014 13:46 - 13:49 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážený pán navrhovateľ, prítomní poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma uznesením č. 356 určil za spravodajkyňu k návrhu poslancov Národnej rady, a to Pavla Abrhana, Moniky Gibalovej, Martina Fronca a Mariána Radašovského, na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 175/1999 o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory, a to Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti a zároveň Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pani predsedajúca, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2014 13:32 - 13:34 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
No, zamiešam sa do tejto diskusie aj ja svojou faktickou. Ak si spomínate, podobný návrh sme predkladali aj my k tomu, aby sa riešila otázka objektivizácie príčin vzniku, teda poškodenia merača, a rovnako na to nadstaveného údajného verifikovania toho neoprávneného čierneho odberu. A v tomto prípade naozaj nedajú sa veci vidieť jednostranne, ani z pohľadu len monopolu, teda subjektu SPP, a nedajú sa vidieť ani tak, že by sme všetkých odberateľov považovali vlastne, ktorí sú poznačení alebo obvinení z čierneho odberu, ako len za obetných baránkov.
A práve preto je správne, že prichádza pán poslanec Chren s týmto návrhom a nástrojom dokazovania cez príčinnú súvislosť. Jednoducho existujú naozaj aj odberatelia, ktorí boli obvinení z čiernych odberov a z úmyselného poškodenia merača, a pritom to tak nebolo a nemali absolútnu žiadnu možnosť sa chrániť ani brániť. Tak potom o akej možnosti vyváženého práva spotrebiteľa tu možno hovoriť, odberateľa, ak odberateľ, ktorý objektívne vie preukázať, že nepoškodil merač a nezodpovedá za z toho vyplývajúcu škodu, sa ani nemal možnosť voči tomuto monopolu, energetickému monopolu brániť?
Takže ja v každom prípade tento návrh zákona podporím, pretože dáva možnosť obrany tomu, kto v tomto prípade môže byť poškodený.
Skryt prepis