Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.2.2015 o 12:04 hod.

Ing.

Erika Jurinová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.2.2015 12:04 - 12:06 hod.

Erika Jurinová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. No ja sa teším, že týmto pozmeňujúcim návrhom došlo k odstráneniu aj právnych nedostatkov, ktoré spomínal aj kolega Martvoň.
A rovnako som presvedčená o tom, že naozaj poplatok za prednostné vyšetrenie býva často zneužívaný. Spomínam si napríklad na jednu starkú, ktorá hovorila, že dostala čas na termín na vyšetrenie, potom zistila, že má nejaké iné vyšetrenie blízko toho termínu, tak pár dní potom sa preobjednala. Samozrejme, lekár veľmi ochotne ju preobjednal, ale zabudol jej povedať, že aj keď teda sa objednala alebo preobjednala mesiac vopred, aj tak musí zaplatiť poplatok 5 eur. Tak naozaj toto tiež považujem za hyenizmus. A bola by som veľmi rada, keby sa to aj správne vyriešilo.
Obávam sa, že tento zákon tým, že som ho počula kritizovať množstvo aj odborníkov, asi nie je to pravé orechové, a neviem teraz posúdiť možno vhodnosť riešenia, ktoré navrhuje pán Blanár.
Ale ja by som pri tejto príležitosti si teda dovolila upozorniť na iný problém. Hovorili ste o lekároch, ktorých máte vo VÚC-ke 1 400, ak si dobre pamätám, hovorili ste o pacientoch. Ja vám pripomínam, pán poslanec a pán predseda vyššieho územného celku Žilina, prosím vás, pozrite sa naozaj aj na tie zdravotné sestry, ktoré robia v Hornooravskej nemocnici a ktoré, ako viete, majú príjem aj o 200 eur nižší ako v iných nemocniciach, ktoré sú vo vašom zriaďovateľskom pôsobení. O toto vás naozaj prosím, žiadam, využívam aj takúto možnosť, aby ste pomohli. Aj viem, že riaditeľka je tá osoba, ktorá sa o to snaží alebo má to robiť. Ale, prosím vás, buďte aj vy prínosom pre tie sestry. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.2.2015 15:25 - 15:26 hod.

Erika Jurinová
S faktickou poznámkou pani poslankyňa Šípošová. Uzatváram možnosť prihlásiť sa. Nech sa páči.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.2.2015 9:12 - 9:18 hod.

Erika Jurinová Zobrazit prepis

6.
Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Dovoľte mi predstaviť návrh zákona, ktorý upravuje, jednoducho povedané, platy verejných funkcionárov.
Viem, že môžete namietať, že veď takýto zákon sme tu mali, ale ideme kúsok ďalej. Našou snahou je, aby sa táto úprava dostala do ústavného zákona. Je to naozaj námet na ďalšiu diskusiu. Tu by som veľmi rada zdôraznila, že naše hnutie ešte v roku 2011 alebo teda ešte sme vtedy neboli ako hnutie, ale štyria, ktorí sme boli v parlamente, sme sa už o niečo podobné pokúšali. Vtedy neúspešne. O to radšej sme, že tento týždeň bola schválená úprava platov verejných funkcionárov na základe predloženého návrhu poslancov vládnej strany SMER. Slúži im to ku cti. Táto úprava bola podporená naprieč politickým spektrom takmer kompletne. Takmer kompletne. Cieľom návrhu ústavného zákona je zaviesť princíp jedného platu pri výkone viacerých verejných funkcií. Návrh ústavného zákona je založený na dvoch pilieroch. Prvým je zdôraznenie zodpovednosti verejného funkcionára za náležitý výkon verejnej funkcie a tým druhým je zabránenie neprimeraného požívania príjmov plynúcich z výkonu viacerých verejných funkcií.
Vykonávanie každej verejnej funkcie je nielen odborne a časovo náročné, ale väčšinou aj nadpriemerne platovo ohodnotené v porovnaní s priemerným platom občanov Slovenskej republiky. Navrhuje sa preto, aby verejný funkcionár, ktorý zastáva viacero verejných funkcií, poberal za ich vykonávanie len jeden príjem. Zostáva na verejnom funkcionárovi, aby si vybral príjem, z výkonu ktorej verejnej funkcie bude poberať. Doplním, že tento zákon aj zákon, ktorý bol prijatý, je vlastne proti tzv. supermanom, ktorí naozaj niekedy nemajú mieru v poberaní pôžitkov z rôznych funkcií. Táto úprava sa nedotýka teda iných, iných zamestnaní, len naozaj funkcií.
Som presvedčená o tom, že postupne prídeme k tomu, že dokážeme upraviť aj zamestnania, ktoré sú naozaj poskytované z verejných zdrojov, všetky zamestnania, ktorých financie idú z verejných zdrojov. S cieľom posilniť zodpovednosť verejného funkcionára, vykonávať verejnú funkciu so všetkou vážnosťou a starostlivosťou, ktorá jej prináleží, je žiaduce vytvoriť relevantný právny rámec, ktorý by minimalizoval alebo aspoň nenabádal ku kumulácii viacerých verejných funkcií v rukách jednej osoby a tým neraz nepriamo aj v rukách príslušnej politickej strany alebo hnutia, čím sa posilňuje neželaná partokracia na Slovensku.
V zmysle uvedeného predložený návrh ústavného zákona rieši otázku inkompatibility, nezlučiteľnosti funkcií zamestnania a činností, rieši len finančnú odmenu poskytovanú osobe, ktorá zastáva viacero funkcií verejných funkcionárov. Za verejného funkcionára sa považuje osoba uvedená v čl. 2 ods. 1 ústavného zákona o ochrane verejného záujmu, a to poslanec Národnej rady, starosta obce, štátny tajomník, poslanec mestského zastupiteľstva alebo zastupiteľstva vyššieho územného celku a podobne. Návrh ústavného zákona rešpektuje čl. 30 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého majú občania za rovnakých podmienok právo na prístup k volených a iným verejným funkciám, ako aj čl. 36 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky, ktorý sa týka práva na odmenu za vykonanú prácu. Tento predkladaný ústavný zákon má pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Návrh ústavného zákona nemá vplyv na podnikateľskú sféru, vplyv na životné prostredie a ani na informatizáciu spoločnosti, má však pozitívne sociálne vplyvy. Tak ako bolo aj tento týždeň hovorené, je naozaj veľkou výhrou, že vôbec sa niečo udialo s tým, že na volené, že niektorí ľudia dokážu zastávať viacero volených funkcií.
A ešte malú zmenu okrem toho teda, že ide o veľkú zmenu v podobe doplnenia do ústavného zákona, je, že boli by sme veľmi radi, ak by tento zákon, a tak je aj koncipovaný, začal platiť už počas tohto volebného obdobia. To je podľa mňa veľmi dôležité. Preto vás prosím o podporu tohto, novely ústavného zákona a verím, že ak sa nepodarí prijať túto zmenu, bude naozaj aspoň námet na diskusiu na ústavnú ochranu funkcionárov, a aby neboli z nich supermani.
Ďakujem pekne.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.1.2015 10:29 - 10:30 hod.

Erika Jurinová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Môj dôvod, že som sa prihlásila ako do faktickej poznámky, je naozaj vlastne to, čo hovoril kolega. Uráža ma to. Pán poslanec Muňko, ja som si nikdy tuná v tomto pléne nedovolila povedať o nejakom Muňkovi. Som vaša kolegyňa! Minimálne som vaša kolegyňa, tak, prosím vás, podľa toho sa aj správajte! Som žena a toto hovorí o vzťahu k ženám, áno? A ešte o to viac, že vzápätí ste už pani kolegyňu poslankyňu Tomanovú oslovili normálne, slušne. Hanbite sa, pán Muňko! Pán generálny riaditeľ, toto možno hovorí aj o vašich komunikačných schopnostiach v Sociálnej poisťovni. Jednoznačne, spýtajte sa, prosím vás, svojich zamestnancov.
Poviem k tomu, čo ste povedali, iba jednu poznámku, na ktorej som sa naozaj veľmi pousmiala. "Vláda musí na vianočný dôchodok našetriť." Fakt vláda našetrí na vianočný dôchodok? Odkiaľ má vláda peniaze na ten vianočný dôchodok? Prosím vás, zodpovedajte si to.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.1.2015 16:15 - 16:32 hod.

Erika Jurinová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, ja som zostala vlastne prekvapená, pretože možnože som nepočúvala dosť dobre. Ale, pán podpredseda Číž, to by som možnože ani nevedela presne zopakovať, že išlo o vlastizradné konanie, to povedal. Ale aj keď teda na faktickú poznámku pána podpredsedu Číža pani poslankyňa Tomanová zatlieskala, tak ja som vnímala v jej faktickej poznámke, že podporila tú myšlienku II. piliera, akože vznik II. piliera, rovnako aj pán minister za SMER Richter hovorí, že nechce zrušiť II. pilier. Toto si odnášam v skrátenej verzii, zjednodušene povedané, toto vo mne zostalo. Takže aj v rámci vás máte, myslím, trošku rozpor.
No začnem tak zo všeobecna. Teraz si asi budem viac papierom pomáhať.
V médiách zazneli premiérove vyjadrenia, že II. pilier je obluda. Voči tomuto som sa aj ohradzovala, aj sa ohradzujem. A si myslím, že aj dokážem dostatočne zdôvodniť, prečo nepodporím otvorenie II. piliera. Mám rodinu, mám svoje 3 deti, prirodzene fungujeme, prirodzene, tým myslím, že ešte možnože je to tak zastarano, že sa staráme aj o svojich rodičov, o svojich starých rodičov. A presne, ako sa starali oni o nás, dúfam, že sa tak my staráme o nich, tak sa aj budú naše deti starať o nás, hej. V podstate je to rozprávka, o ktorej tu často rozprávali aj kolegovia z KDH. Tento model starostlivosti poznáme vlastne všetci, ale chcem povedať, že tento model, tak jemne povedané, funguje v I. dôchodkovom pilieri. My sporíme našim rodičom, to, čo odvádzame, dávame teraz našim rodičom, ktorí poberajú dôchodkové dávky. A už len dúfame, že rovnako naše deti budú dávať dôchodkové dávky aj na naše dôchodky, len rozpor je tu naozaj v tom, že tých detí je podstatne menej, to znamená zlú demografiu, nebude mať kto na naše dôchodky šetriť. Niektorí už upustili od modelov viacdetných rodín. Pritom vieme, že jeden z hlavných dôvodov, nie je to jediný dôvod, je práve ekonomický problém, ktorý v rodinách je. Aj preto sa nám rodí menej detí. Zároveň sa dožívame aj vyššieho veku, veď, chvalabohu, že žijeme dlhšie. Môže za to určite lepšia životospráva, iný životný štýl, ale aj pokroky v medicíne. A keď to tak zjednoduším, máme menej detí a viac dôchodcov. A takto jednoducho vznikajú dlhy v Sociálnej poisťovni, ktorej ročne chýba už spomínaná približne miliarda na vyplácanie dôchodkov, pričom tu padlo podozrenie, že spomínaná miliarda by mohla byť použitá na sociálne balíčky pána premiéra. Druhý pilier vznikol aj kvôli argumentom o diverzifikovaní práve tohto rizika. Keďže vieme, že I. pilieru sa nedarí kvôli zlému demografického vývoju, II. pilier mal byť doplňujúcou možnosťou v prípade, že by sa príspevky do I. piliera vyvíjali úplne zle. Dnes spoločne vieme, že negatívne demografické prognózy sa stávajú realitou. A hovorí o tom veľmi jasne i spomínaná miliarda ročne pripisovaná na účet Sociálnej poisťovne.
Kolegovia zo strany SMER, vy veľmi dobre viete, že takýto demografický vývoj máme. Argumentovali ste ním pri prijímaní rozpočtu na rok 2015, konkrétne aj pri mojich výhradách na zníženie výdavkov na rodinnú politiku o 29 mil. oproti roku 2014. Veľmi dobre viete, že koncom osemdesiatych rokov patrilo Slovensko medzi krajiny s jednou z najvyšších mier plodnosti v Európe a za dve desaťročia sa naša krajina prepadla medzi tie s najnižšom plodnosťou na svete. Dôsledkom toho bude na Slovensku čochvíľa chýbať i pracovná sila. Okrem toho nám mladí ľudia utekajú preč zo Slovenska, lebo nestrpia deformy, nie reformy, ale deformy, ktoré vyrábate práve aj takými sociálnymi balíčkami. Napriek tomu, že toto všetko vynikajúco ovládate a viete, nevytvárate žiadne podmienky pre narodenie druhého, tretieho dieťaťa v poradí. A radšej strašíte a dezinformujete ľudí, aby vystúpili z II. piliera.
Pán premiér pozná, mne sa zdá, len tri slová, obluda, stabilita, zlepenec. Obludou nazval II. pilier, zlepencom pravicové zoskupenie a stabilitou nazval stranu SMER – sociálnu demokraciu. Mne však z toho, čo som povedala pred chvíľou, vyplýva niečo úplne iné. Obludné sú skôr pomalé zmeny II. piliera v reakcii na niečo, čo nefunguje alebo funguje horšie, oveľa horšie. SMER podmýva brehy II. piliera, vymýva peniaze z vreciek občanov. Zasiahli ste veľmi hrubo do možností investovať prostriedky z II. piliera. Zaviedli ste povinnú anuitu pre väčšinu občanov. Robíte skrátené legislatívne konanie, štvrtýkrát otvárate II. pilier. Keď to zhrniem, tak tá stabilita vám zostala iba na predvolebných plagátoch. Ideologicky až fanaticky rozrušujete II. pilier len kvôli tomu, že ho pred desiatimi rokmi zaviedla pravicová vláda. A pritom v iných krajinách takéto opatrenia zavádzali ľavicové vlády, aj ľavicové vlády.
Ak sa vám II. pilier nepáči, čo ste napríklad urobili s tou rodinnou politikou, kde sú tie podmienky pre mamičky, ktoré by aj chceli druhé, tretie dieťa? Chcela by som vás možno poprosiť, že predtým než urobíte propagandu proti II. pilieru, tú robíte teda permanentne, kým začnete robiť naozaj tú veľkú, ktorou už začal premiér Fico, ukážte naozaj občanom informácie, komu sa oplatí zostať a komu sa neoplatí zostať v pilieri. Na to som vás vyzývala aj pri skrátenom legislatívnom konaní. Nevyháňajte odtiaľ všetkých, pretože to vyháňanie je nezmysel. Dnes sme určite krajinou, ktorá prejedla to, čo mala mať zajtra. A presun peňazí zo sporenia na výplatu dôchodkov súčasných dôchodcov teší dnešných dôchodcov, ale dôchodcom o 20 rokov nepomôže. Pán premiér sa správa ako dlžník, ktorý tuší, že nebude musieť nič splácať, pretože vlastne ani nevie, kde o tých 20 rokov bude.
A vzhľadom na silné vyjadrenia práve premiéra spred týždňa som veľmi čakala, s čím príde. A prišiel so zásadným „otvorením“. Musím povedať, že tentoraz, pokiaľ opäť nezačne veľkú strašiacu kampaň, má trojmesačné otvorenie v sebe aj malý kus rácia, o ktorom som rozprávala takisto vo svojom predchádzajúcom vstupe. Chápem tie dôvody, ale nepáči sa mi, akým spôsobom to robíte. Prekáža mi, že okrem toho neprišiel so skutočne ničím zásadným, čo by mohlo zlepšiť náladu sporiteľov a najmä tých, ktorí si v II. pilieri sporili a ktorých jeho zmeny pripravili o slušnejšie výnosy. Zopakujem, nečakal švajčiarske dôchodky nikto z nás, ktorí sme tu a, verím, ani tí, ktorí ten II. pilier pripravovali, akokoľvek už bol pripravovaný, proste 10 rokov už funguje. A tým, že sme sa sami pripravili o možnosť porovnávať tieto dva piliere, tak na to doplatia ľudia práve nízkymi dôchodkami, pretože ste zasahovali najhrubšie vy ako vláda strany SMER. Veľmi pritom bude záležať, akú silnú kampaň proti II. pilieru urobíte. Zopakujem, že nerobíte žiadne opatrenia, ktoré by zlepšili vyhliadky sporiteľov. Vy nijakým spôsobom neriešite tie najhoršie prípady, ktoré tu pán minister spomínal. Takže toto za zásadné riešenie nepovažujem.
Spomeniem tiež, že ide o nový, rozbiehajúci sa trh, s ktorým vlastne nikto nemá skúsenosť a ktorý určite bude ešte čakať na mnohé vylepšenia. Dokonca bola som medzi tými, ktorí anuitnú novelu podporili. Uspokojiť sa však len s otvorením II. piliera a vypudzovaním ľudí z neho je veľmi málo. Tu však vylepšenia závisia aj od toho, pre koľko sporiteľov sa budú robiť. Čím viac sporiteľov odtiaľ vyženiete, tým drahší servis tam zostane pre zostávajúcich. Vašou úlohou má byť postarať sa o to, aby ľudia i DSS-ky mali garanciu stability.
Prečo nehovoríte o konkrétnych možnostiach zlepšenia? Už tu bolo spomínané, že ohraničenie marže asi nie je veľmi dobrá voľba, ale tiež možnože je dobré zamyslieť sa nad tým, ako to urobiť inak, inak prispôsobiť vyplácanie. Zrušenie celého II. piliera by iste rok pred voľbami pre vás nebolo veľmi politicky populárne, možno aj preto sú tie zásadné vyjadrenia pána ministra o tom, že nechce rušiť II. pilier, alebo uistenia, že nebude rušiť II. pilier. Zrejme aj preto premiérovo zásadné vyjadrenie o zásadnej zmene pôsobí ako prieskum, ako to zapôsobí práve na jeho voličov. Aj preto sa pravdepodobnejšie ukazuje obmedzenie len smerom k anuitám. Napríklad systém by mohol zlacniť, ak by sa našiel spôsob, aby anuity vyplácala Sociálna poisťovňa alebo DSS-ky, aj keď viem, že to je veľmi problematické, každý má svoje úlohy, idú podľa samostatných zákonov, tak ale hovorilo sa o tom aj v rozprave a uvažovať nad tým určite treba.
Výpočet IFP, Inštitútu finančnej politiky, o predražených anuitách dáva však vláde do rúk veľmi silnú zbraň. Ak by sa vláda chcela zaoberať vyplácaním toho cez Sociálnu poisťovňu, takéto rozhodnutie by sa oplatilo predovšetkým vláde, pretože by získaním nasporených peňazí sporiteľov získala i potrebnú hotovosť pre deficitný rozpočet Sociálnej poisťovne. Takže aj preto možno pravdepodobnejšie ako zrušenie II piliera sa javí obmedzenie vyplácania anuít na štátnu Sociálnu poisťovňu. Ale to by muselo byť politické rozhodnutie. A to naozaj ťažko predvídať. Z pohľadu sporiteľa nemusí byť výhrou, ak bude dôchodky vyplácať len jedna štátna inštitúcia namiesto troch súkromných inštitúcií. Navyše ak vláda urobí takýto krok, môže negatívne ovplyvniť správanie sa i zahraničných investorov. A tí sa v budúcnosti možno podobným systémom radšej úplne vyhnú. V prvých rokoch je v systéme len málo ľudí, takže aj sa odďaľuje návratnosť a rastú náklady.
Veľký problém sú aj časté legislatívne zmeny. Pravidlá v II. pilieri sa často novelizujú. Takémuto politickému riziku sa poisťovne radšej vyhnú. I preto sa ani nehrnú do získavania licencií na konkurenčný trh. Zatiaľ sú tu len tri. A myslím, že aj ministerstvo rátalo, ak si dobre pamätám, okolo päť poisťovní, ktoré by sa tam mohli zapojiť. Ak by štát dokázal pripraviť jasné pravidlá a garantoval im nemennosť, poisťovne by mali o to väčší záujem a silnejšia konkurencia by zatlačila i na výšku dôchodkov.
Dôchodky z II. piliera nie sú nízke len pre spôsob, akým poisťovne vypočítali výšku mesačných platieb, oveľa dôležitejšia je tu krátka doba sporenia, a tým aj malá nasporená suma. Stále si treba uvedomovať, že tento systém funguje naozaj len 10 rokov. Nešťastné nariadenie, ktoré DSS-kám prikázalo dorovnať stratu už na 6-mesačnej báze, výrazne obmedzilo investičné stratégie. A znížili tak potenciálny výnos. Dnešné dôchodky z II. piliera sú, bohužiaľ, daňou za optimálne nastavenie systému do budúcnosti. A treba si uvedomovať, že dnešné pravidlá nastavovali predovšetkým politici, takže dúfam, že to optimálne nastavenie naozaj raz príde.
Druhý pilier bol navrhnutý ako riešenie na prehlbujúce sa problémy I. piliera. Vplyvom starnutia populácie pripadá na dôchodcov čoraz menej pracujúcich. Znamená to však, že II. pilier je voči starnutiu určite rovnako tak ako I. pilier nie odolný, určite. Všeobecne platí, že čím dlhší je stredný vek dožitia, tým menšiu mesačnú rentu možno očakávať i z tohto piliera.
A treba aj povedať, že II. pilier sám osebe určite nie je univerzálnym riešením. Aj v jeho prípade treba počítať s nepopulárnym opatrením, buď s neskorším odchodom do penzie, zvýšením odvodov alebo znížením očakávaného dôchodku. Dopady starnutia populácie sú však v II. pilieri určite miernejšie ako v I. pilieri.
Hovorila som v tom prvom vstupe o poctivosti a nepoctivosti, takže opäť je výzva na ministerstvo, prosím vás, buďte naozaj poctiví, veľmi poctiví v tom, aké informácie budete sporiteľom v II. pilieri podsúvať a dávať. Bolo by veľmi dobré, ak by tie informácie boli vysoko korektné, aby tak ľudia vedeli dostatočne správne sa rozhodnúť, odhadnúť riziká, aby to nebolo tak naozaj, ako váš premiér pred týždňom na tlačovke bombasticky nazýval II. pilier obludou, aby to bolo rozhodnutie dať ľuďom správne informácie a pravdivé informácie o II. pilieri.
Veľmi mi je ľúto, že medzi I. a II. pilierom sa vytvorila súťaž. Je to až pre mňa nepríjemné, lebo stále som presvedčená o tom, že ten I. a II. pilier by sa mohli vzájomne dopĺňať. A táto politická bublina, ktorá sa robí medzi pravicou a ľavicou je na škodu, na škodu II. piliera, na škodu celého dôchodkového systému. Ale každý určite vie, že bez toho, aby sa urobili veľké a razantné a, bohužiaľ, možno aj v niektorých prípadoch nepríjemné zmeny v I. pilieri, stabilizovaný dôchodkový systém na Slovensku nebude.
Takže záverom prosím o korektnosť, pán minister. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.1.2015 16:10 - 16:12 hod.

Erika Jurinová
Pán poslanec Bublavý.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.1.2015 11:41 - 11:43 hod.

Erika Jurinová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za pripomienky. Pani poslankyne, naozaj ja som tu nebola pri tom, keď sa hlasovalo o vytvorení II. piliera. Netuším, aká tu bola atmosféra. To ma v podstate ani nezaujíma. Ale hovorím o súčasnom stave a hovorila som o poctivosti a nepoctivosti. Tak ako to vy vnímate, že bola nepoctivá debata alebo možnože mediálna kampaň, mediálna kampaň nepoctivá na začiatku tohto, ja hovorím, že premiér robí teraz nepoctivú mediálnu kampaň dnes v týchto časoch. On nazval II. pilier obludnosťou. On ho tak nazval. Ja som povedala, že obludnosti robila strana SMER tými mohutnými zásahmi do investovania v II. pilieri, do znižovania percenta II. piliera.
Na margo toho, že okolité krajiny zrušili II. pilier. Pani poslankyňa, pani kolegyňa, akože my sa ideme riadiť podľa toho, čo robí druhá krajina, alebo riešime situáciu v našej krajine? Ak vieme, že ročne dotujeme Sociálnu poisťovňu takmer miliardou, tak akože my sa máme tváriť , že je to úplne v poriadku, akože nemáme robiť žiadne iné opatrenia?
Hovorila som o tom, že naozaj tým, že bol takto sprznený ten II. pilier, ja neviem možnože by to mohlo byť ešte horšie, neviem, ale vnímam vaše zásahy negatívne, že tým, že nebol ani vytvorený poriadny spôsob na vyplácanie tých dôchodkov, tak nebola možnosť porovnávať aj vyplácanie alebo súbeh tých dôchodkov, starobného aj zo sporenia z II. piliera. Takže je to podľa mňa veľká škoda, že teraz sa tu naozaj politicky pretláčame.
A k tomu, že som obyčajný človek. Som v hnutí Obyčajní ľudia a zastávam si obyčajných ľudí, lebo vidím, že robíte chyby a robíte veľké chyby. Bohužiaľ, zastávam si ľudí, vysvetlila som, prečo... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.1.2015 9:30 - 9:31 hod.

Erika Jurinová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Mňa zaujalo, pán kolega, v tvojom vystúpení pri porovnaní I. a II. piliera, že ako keby vláda Roberta Fica nastavovala nejakú súťaž medzi I. a II. pilierom. A v tomto ti musím dať za pravdu. A je to podľa mňa veľmi nehanebné, lebo každý rozumný človek vie, že II. pilier bol vytvorený možno na zabezpečenie práve istôt, o ktorých SMER celý čas rozpráva, istôt, že sa neprejedia peniaze. Dnes, bohužiaľ, I. pilier je nastavený tak, že prejedáme to, čo malo byť uchované do budúcnosti. Premiér aj celá vláda sa správa ako nejaký dlžník, ktorý tuší, že nebude vedieť splatiť v budúcnosti to, čo má k dispozícii. O dvadsať rokov si bude už pán premiér užívať nejaké milióny, ktoré zarobil vlastnou hlavou, a vôbec ho nebude zaujímať, aké dôchodky budú mať tí, ktorým dnes berie peniaze. Takže tie zásahy, ktoré urobil do II. piliera, naozaj spôsobila práve súťaž, ktorú vyvolala vládna strana SMER medzi týmito piliermi, ktoré mali byť rovnovážne a do budúcnosti mali naozaj priniesť väčšiu istotu dosiahnutia dôchodku.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.1.2015 15:10 - 15:12 hod.

Erika Jurinová
S reakciou chcete, pán poslanec Gál? Nech sa páči.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.12.2014 15:33 - 15:35 hod.

Erika Jurinová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. No ja som tiež o tom presvedčená, že najväčší problém je práve v tom verejnom obstarávaní, ktoré pán minister aj celá vláda obhajuje ako správne. Tak u nás naozaj, u nás sú také, my sme proste paradoxná krajina. To, čo všetci považujú za korupciu, za rozkrádanie, tak naše zákony to vyhodnocujú, alebo teda orgány, ktoré by mali to vyhodnocovať, akože je to všetko v poriadku, je to zákonne urobené, v zákone nadstavené. A toto je choroba. Podľa mňa asi treba ísť trochu ďalej ako len na úpravu zákonov. Tam treba naozaj uvažovať aj o tom, čo som hovorila, že ten rozmer, osobný rozmer človeka, ktorý zodpovedá, je veľmi dôležitý. A obávam sa, že u nás toto pravidlo neplatí a vôbec sa nedodržiava. Takže osobná zodpovednosť je dôležitá a zároveň to, aby ľudia, ktorí sú zodpovední za skutky, za to, čo robia, aby boli v prvom rade čestní a charakterní. Bez toho sa nepohneme.
Ešte by som pripomenula tú zvláštnu prepojenosť firiem. Naozaj, keď sa tie nitky, pavučinky rozprahnú, ako som vravela, že vyhodnocovali tieto pavučinky naozaj ľudia, ktorí podľa mňa majú veľkú dôveru. Keď prišli na to, že v pozadí sú rovnaké mená, aj keď sa zdá na prvý pohľad, že tie firmy vôbec nesúvisia, podľa mňa to je naozaj znak toho, že tá naša krajina je, bohužiaľ, rozdrobená práve oligarchami.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis