Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

15.4.2015 o 10:05 hod.

Ing.

Erika Jurinová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.4.2015 10:05 - 10:06 hod.

Erika Jurinová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Je priam zázračné, ako dokážete zľahčiť a najmä obhajovať neobhájiteľné. Naozaj obhajujete do očí bijúcu nespravodlivosť a to je na tom to smutné. Tvárite sa, akoby pán minister Čislák prišiel z nejakého nepoškvrneného sveta, pričom vieme, z akej skupiny alebo z akej oblasti pochádza a aké bolo jeho napojenie.
A okrem toho pán minister Čislák terajší pán minister, bol štátnym tajomníkom, on vedel o všetkom, čo sa na ministerstve dialo. Možno jeho prvé vyjadrenia, keď nastúpil do funkcie, dávali alebo mohli dávať nejakú nádej, mohli nás napĺňať nádejou, ale už ak si človek uvedomil, že bol skutočne pri všetkom, o čom dnes rokujeme a kvôli čomu je schôdza zvolaná, tak mi je a musí byť každému jasné, že ide naozaj len o úplne jemnú kozmetiku.
Proste presúvanie figúriek vašej vláde ide naozaj dokonale. A to vaše heslo, že postarať sa o svojich ľudí a tým vytvárať istoty pre svojich, platí takisto dokonale.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.3.2015 9:26 - 9:31 hod.

Erika Jurinová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, iba v krátkosti by som ešte iba doplnila, že tento týždeň sme sa stretli aj s primátorom Bratislavy, ktorý privítal iniciatívu, ktorú práve touto, týmto zákonom alebo touto novelou otvárame. Sám primátor Bratislavy mal vo svojom volebnom programe riešenie hazardu. Boli sme preto zvedaví, akým spôsobom sa na to chce pozrieť naozaj mesto Bratislava.
Pokiaľ by, pokiaľ sa stane a táto novela neprejde, čo je, obávam sa, vysoko pravdepodobné, mesto Bratislava, tak ako som povedala, má záujem riešiť túto situáciu, aj keď možnože to riešenie, ktoré nám predstavil primátor, nie je to pravé orechové, alebo nie je dostatočne silné na to, čo všetko by sme potrebovali upraviť. Vítam aj jeho iniciatívu. Jeho takým prvotným zámerom bude upraviť napríklad prevádzkovanie herní na rovnaký čas v rámci celého mesta Bratislavy. Ako na začiatok tento bod považujem za, za dobrý a správny, avšak myslím si, že existujú aj iné možnosti, ako by sa dalo toto upraviť.
Naším hlavným cieľom pri návrhu zákona bolo naozaj dať kompetencie aj jednotlivým častiam mesta Bratislavy. Je dôležité, aby si sami, aj sami poslanci alebo jednotlivé mestské časti mohli určiť, či chcú mať na svojom území hazardné hry alebo nie, a naozaj ako príklad dávam hlavne Staré mesto, ktoré, opäť podčiarknem, že má byť výkladnou skriňou hlavného mesta Bratislava. A bohužiaľ, nie je to tak, namiesto pekných malých kaviarničkách máme zatemnené okná s potlačou, ktorá láka ľudí investovať do nie najvhodnejšej, do nie najvhodnejšej, do nie najvhodnejších produktov, alebo áno, nevhodne investovať. Vedela by som si predstaviť a takto sme to aj naozaj s poslancami, ktorí sú v meste, v mestskej časti Staré mesto, ale aj v mestskej časti Bratislavy - Petržalky, ale aj ako mestskí poslanci Bratislavy, vedeli by sme si predstaviť, že jednoduchšou formou by mohlo byť aj zmena štatútu mesta.
Neviem, či sa odhodlá mesto, z našeho pohľadu by nemuselo ísť o veľmi náročnú akciu v súvislosti so zmenou mestskej legislatívy. Uvidíme, ako sa k tomu mesto postaví. Som si vedomá aj všetkých finančných záležitostí, ktoré mesto bude, by týmto strádalo, ale naozaj, v prvom rade by malo ísť mestu o to, aby hájil záujmy obyvateľov v tom duchu, že nesmie pripustiť, aby ľudia strádali, aby boli sociálne ničení a sociálne ničení práve takýmito herňami budú.
Na záver mi dovoľte povedať, že Bratislava by nebola prvé mesto, ktoré sa pasuje s hazardom. Vieme, že na konci roka vyšla správa, ktorá upozorňovala, že Viedeň zakázala výherné automaty. Vieme, že Brno, naše susedné alebo mesto veľmi blízko slovenských hraníc zakázalo výherné automaty. Vieme, že veľmi podobným spôsobom chce reagovať samotné mesto Praha, hlavné mesto Českej republiky, má záujem tak isto na praktické riešenie tohto neduhu. Nevidím dôvod, prečo by Bratislava, ale aj akékoľvek iné mesto Slovenska malo byť iné a malo by podporovať práve to, čo rozbíja spoločnosť.
Veľmi dôležité je, aby petície, ktoré vlastne v zákone boli nastavené ako jediná možnosť občanov, ktorí majú možnosť rozhodnúť o tom, či, či sa zakáže hazard alebo nie, boli nastavené reálne. Pre menšie mestá sa to, sa to môže podariť, ale v Bratislave, akú námahu by bolo treba vyvinúť, aby 30 % obyvateľov, čo robí v Bratislave 120-tis., vyzbierali. Preto si myslím, že je úplne na mieste dať možnosť aj jednotlivým mestským častiam, aby sa usilovali vo svojej mestskej časti upraviť reguláciou, práve upraviť hazard.
Preto vás prosím, aby ste podporili túto novelu zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.3.2015 18:27 - 18:29 hod.

Erika Jurinová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, vlastne len kolegovia, dovoľte mi predniesť spravodajskú správu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Júliusa Brocku, Alojza Přidala na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (tlač 1413).
V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená Výborom Národnej rady pre sociálne veci za spravodajkyňu k návrhu zákona uvedeného pod tlačou 1413. V menovanom súvise si dovoľujem predložiť informáciu k tomuto návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku, ale aj legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajúcu z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30. apríla 2015 a gestorský výbor do 4. mája 2015 po prerokovaní návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.3.2015 18:42 - 18:44 hod.

Erika Jurinová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne kolegovi. Ste mi ešte teda pripomenuli naozaj, vôbec som nehovorila o tom, že, čakala som, že keď ľudia, ktorí majú, alebo dôchodcovia, ktorí majú ten dôchodok veľmi nízky, vypadnú z dávky v hmotnej núdzi, očakávala som, a určite viacerí, že sa zníži akoby byrokracia alebo nároky na správu takéhoto prepočtu. Zdá sa však, keďže takýto minimálny dôchodok sa bude musieť prepočítavať každoročne, takže to, čo ubudne úradu práce, pribudne Sociálnej poisťovni. S tým sa bude musieť vysporiadať. Možnože prijme jedného človeka, možnože budú musieť nový systém informačný vytvoriť. Každopádne je to akoby niečo navyše. Ale ak to zlepší prácu Sociálne poisťovni, chvalabohu, nech sa to urobí.
Ešte jedna vec, ktorú som pozabudla. Jednu skupinu som vynechala, a to spomínala som príklad, že sa môže veľmi ľahko stať, že manželia, ktorí padnú obaja počas života do minimálneho dôchodku, stane sa im, že jeden partner umrie, dostane vdovský alebo vdovecký dôchodok po pozostalom a zrazu vypadne z tejto siete. A že vlastne človek, ktorý očakáva práve možnože zlepšenie, nieže zlepšenie situácie, ale ako takú náhradu za to, čo stratil, zrazu príde možno práve o tú sumu minimálneho dôchodku, alebo teda nieže o sumu, ale vypadne z tohto poberania minimálneho dôchodku, že toto sa mi zdá paradoxné.
A povedala som, že mi to príde, ako keby sme chceli, že, ľudia, rozveďte sa, lebo potom to bude pre vás výhodnejšie. Je to úplne zvrátené. Ale môže sa stať aj takýto prípad, že tak ako sme voľakedy mladým, nepriamo, nastavením sociálneho systému ukazovali, že radšej sa nezosobášte, lebo to bude pre vás výhodnejšie, dostanete vyššiu dávku, tak v tomto prípade mi príde zvrátené... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.3.2015 18:31 - 18:39 hod.

Erika Jurinová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, dovolila som si ešte takýmto spôsobom zareagovať. Nemala som možnosť prihlásiť sa do ústnej, keďže ma nemal kto vymeniť.
Veľmi krátko. V podstate väčšinu som povedala v tom prvom vstupe, možno len také zhrnutie a ešte pár doplnení, ktoré som nestihla, už naozaj bola siedma hodina, keď som končila svoj príspevok.
Ja by som možnože, najprv zopakujem asi tie veci, ktoré ma trápili. Bolo to naozaj to arbitrážne určenie 30-ročnej hranice pri určení povinnosti, alebo teda minimálneho dôchodku. Rovnako určenie hranice 25 rokov pri federálnych dôchodcoch, ak ich takto zjednodušene nazveme, ako samostatnú skupinu, ktorá je riešená v tomto zákone a ktorá vychádza z podobnej právnej úpravy v Českej republike.
Rovnako spomeniem aj určenie vymeriavacieho základu, za ktorý bude vlastne štát garantovať výšku dôchodku, dôchodkového, alebo poistenia osôb, ktorí sú zaradení v programe pre ochranu svedkov. Tam naozaj apelujem na to, že ide o malý počet osôb. Jednak apelujem na to, aby boli preverené aj možno ľuďmi, ktorí sú lepšie zorientovaní v práve, či sa táto skupina nemôže rozšíriť aj o druhý program, ktorý veľmi úzko súvisí práve s programom ochrany svedkov, a teda zvýšenie toho financovania štátom alebo tej sumy, z ktorej sa im budú platiť odvody.
Toto sú také tie všeobecné body, ktoré súvisia so zákonom.
Rovnako ešte som zabudla na jednu dôležitú vec, a to je financovanie. Považujem takýto spôsob financovania, ktorý ste navrhli, za akútne riešenie síce, ale do budúcna podľa mňa dosť neakceptovateľné. Preto znova apel, to robíme pri každom otvorení zákona o dôchodkovom systéme, akomkoľvek teda dôchodkovom poistení, sociálnom poistení alebo o starobnom dôchodku.
Vždy aby sa naozaj už začalo veľmi tuho premýšľať, a nielen premýšľať, ale aj konať na zmene dôchodkového systému na Slovensku, keďže veľa rečníkov tuná povedalo, že ide naozaj o neudržateľný stav a neudržateľný systém, ktorý nám tu v našej krajine teraz funguje.
Ako druhý taký balík otvorím a znova to je vlastne zopakovanie si. Hovorili znova o tom už aj kolegovia, takže podčiarknem, že týmto zákonom opäť budeme diskriminovať niektoré skupiny poistencov, že dostaneme sa do podobného stavu, ako sme sa dostali, keď bola prijatá zákonná úprava z roku 2003, práve zákon, ktorý dnes novelizujeme 461/2003. Aby sme sa nedostali do podobnej situácie, že si tu vytvoríme dve naoko rovnaké kategórie ľudí, ale ktorí budú inak ohodnotení dôchodkovou dávkou. To by nebolo opäť dobrým signálom pre slovenských, či už terajších, ale aj budúcich dôchodcov.
Upozorňujem na to, že tieto problémy môžu nastať medzi poistencami, ktorí jednak boli dlhodobo chorí, rovnako v niektorých prípadoch boli nezamestnaní. Takisto bolo tu spomenuté pánom Mihálom, nízko zarábajúce skupiny, ktoré sa dostanú naozaj do rovnakého postavenia ako tie vyššie kategórie alebo lepšie zarábajúce skupiny ľudí. A v týchto prípadoch by som hovorila, že sa snažíme v skutočnosti o falošnú solidaritu. Nehovorím, že tým bude aj taká zásluhovosť, potieraná vlastne zásluhovosť, ktorá je zavedená v našom systéme aj pri dávke v hmotnej núdzi, aj pri vlastne dôchodkových dávkach.
Ďalšia vec, ktorú by som chcela zdôrazniť, je, že ak teraz od pondelka alebo od nedele sa otvára II. pilier, tak existujú už zaujímavé prepočty, ktoré nám hovoria, že vlastne niektoré skupiny ľudí, ktoré pred zavedením minimálneho dôchodku by bolo pre ne vhodné, aby vystúpili z II. piliera, takýmto spôsobom sa aj niektoré naozaj nízkopríjmové skupiny obyvateľov, sa im vôbec nevyplatí vystupovať z II. piliera, ba práve naopak, že pre ne bude výhodnejšie zostať v II. pilieri a nechať si doplácať túto dávku, dôchodkovú dávku alebo minimálny dôchodok. Vyplatí sa im to viac.
Takže možnože tiež na zváženie, že možnože nie je celkom správne nastavené v tom systéme, aj keď zopakujem, že sama som rada, že prichádzate so zákonom o minimálnom dôchodku. Poukazujem na to, že to nastavenie, ktoré ste zvolili, možno naozaj nie je to najsprávnejšie. Alebo aj keď ste určite zvažovali rôzne varianty, skupiny, o ktorých tuná aj viacerí kolegovia hovorili, naozaj sú, tak prejavujeme tým dôvodné podozrenie k tomu, že systém nebude fungovať spravodlivo. Je tam zbytočne falošná solidarita a nesprávne nastavená zásluhovosť.
Poslednú vec, ku ktorej by som sa rada vyjadrila, je slabá motivácia pre živnostníkov, pretože tí pri takto nastavenom systéme nebudú absolútne motivovaní platiť väčšie odvody. Tu sa mi natíska otázka, prečo je pre vás tak dôležitý zamestnanec? A z tohto mi to tiež vyplýva, že zamestnanec je ten, z ktorého, keď to poviem naozaj vulgárne, viete vydolovať najviac peňazí. Áno, štát, sa smejete, ale je to tak, lebo zamestnanec má povinné odvody, ktoré sú naozaj jasné z jeho pracovnej zmluvy, ktorú stanovuje zamestnávateľ. To bude váš najväčší zdroj príjmov pri dôchodkových poisteniach. Živnostníci, živnostníkov nebude naozaj nič tlačiť k tomu, aby zvyšovali svoje odvody práve preto, lebo môžu si byť veľmi istí, že takisto pri tých najnižších odvodoch budú, padnú ako poberatelia minimálnych dôchodkov. A to môže byť pre nich určite zaujímavým. Takže vám nezostane nič iné, buď len opäť zvyšovať ich odvody, čo ich nejakým spôsobom nepoteší. Ale z toho mne vyplýva, že viete veľmi dobre, že prečo robíte takéto opatrenie.
Na záver poviem, že pracovať sa musí oplatiť a na základe takto stanoveného zákona, to tak vyzerať nebude. Falošná solidarita a nie slušná zásluhovosť sa môže vypomstiť takto postavenému zákonu. Aj napriek tomu ja verím, že nad mnohými vecami, ktoré ste počuli v rozpravách kolegov, sa zamyslíte a v zákone upravíte určite niektoré nastavenia.
A ako som povedala, v prvom čítaní tento zákon podporím, lebo je to dobrá myšlienka, ale s výhradou.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.3.2015 19:04 - 19:05 hod.

Erika Jurinová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani kolegyňa Vierka, ja som hovorila, že aj keby to bol predvolebný ťah, tak mi to v tomto prípade nebude vadiť práve preto, že ide o nastavenie systému minimálneho dôchodku. Ale čo sa týka toho ďalšieho práve, práve to, že to pojmoslovie nie je až také jasné a jednoznačné, ako, ako si to ty tuná pomenovala. Samotný dôchodok v celom zákone nikde nie je vysvetlený alebo zadefinovaný, čo je to len samotný dôchodok, vždy máme starobný dôchodok, ja neviem, sirotský dôchodok, hej, a proste rôzne typy nejakých dôchodkov. A rovnako nie je ani zadefinovaný, čo je to minimálny dôchodok, a práve tak, ako je nastavený tento dôchodok, sa obávam, že fakt nejde o dôchodkovú dávku, lebo tá by mala byť rovnaká až do smrti, by mala byť nastavená tak, že je rovnaká až do smrti. A práve preto mi to pripomína naozaj nejaký príspevok len, ktorý sa každoročne prehodnocuje. Takže jeden rok, ak príde valorizácia, tak proste zvýši sa, zvýši sa suma starobného dôchodku, tak ten dôchodca príde o minimálny dôchodok. Ale to je naozaj, to je veľa, asi dosť široké to je. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.3.2015 18:35 - 19:02 hod.

Erika Jurinová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, veľmi si vážim ľudí, ktorí pracovali celý život a v podstate zveľaďovali túto krajinu aj pre nás a je mi ľúto, že nie vždy vieme vytvoriť takýmto ľuďom práve vhodné a dôstojné, najmä dôstojné podmienky na starobu. Veľmi ťažko sa mi počúva, ako sa im v dnešných dňoch žije, ako sa cítia nedocenení, naozaj, je to najmä o tej dôstojnosti. Preto som aj potešená, že konečne, teda po troch rokoch prišiel zákon o minimálnom dôchodku.
V úvode teda hneď poviem podobne ako kolega Brocka, že súhlasím s ideou tohto zákona nastaviť minimálny dôchodok, najmä kvôli tej dôstojnosti, o ktorej som hovorila. Nie celkom však súhlasím so všetkými parametrami, ktoré sú použité práve v tomto zákone o sociálnom poistení, ktorý stanovuje nároky a výšku minimálneho dôchodku.
Podporím teda tento zákon do druhého čítania. Pravdepodobne, vysoko pravdepodobne aj väčšina nášho klubu, avšak naozaj s takou podmienkou, že prehodnotíte všetky možno kritériá, ktoré spomeniem a všetky pripomienky, ktoré v tomto príspevku poviem, ktoré možno nebudú úplne konkrétne, ale si myslím, že stoja minimálne z hľadiska ľudí, ktorí zákon pripravovali, za povšimnutie.
Ešte by som upozornila, že okolo 25. výročia Nežnej revolúcie sme predkladali náš klub OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, sme predkladali zákon, kde sme chceli krátiť výsluhové dôchodky príslušníkom Štátnej bezpečnosti. Bolo nám vtedy s kolegyňou Šípošovou, s ktorou sme naozaj prejavili dosť veľkú iniciatívu a viem, že toto sa netýka vášho rezortu, ale prejavili sme dosť veľkú iniciatívu v tom, aby ten zákon bol spracovaný vhodným, dobrým spôsobom a chcem povedať, že bolo čudné pre mňa, že sa nikto, mimo opozičných, to znamená z vládnej, z poslancov vládnej strany SMER, k tomuto zákonu nevyjadril. Pretože tento zákon mal istým spôsobom znižovať krivdy, ktoré boli napáchané počas minulého režimu. Nevraviac o tom, preto som to aj spomenula, že toto opatrenie by bolo bývalo malo pozitívny vplyv na rozpočet a o peniaze ide, ako sa hovorí, vždy v prvom rade. Bohužiaľ, taká je doba, až v prvom rade (povedané s úsmevom) a je mi ľúto, naozaj, že tento návrh zostal z vašej strany, myslím zo strany poslancov SMER-u úplne nepovšimnutý.
Dnes máme pred sebou zákon, ktorý má snahu čiastočne kompenzovať zlé podmienky seniorov na Slovensku. A som naozaj rada, že aspoň teraz, rok pred voľbami si vláda uvedomila, alebo dokončila riešenia, o ktorých možno hovorila dlhší čas, že dôchodcovia, a potvrdzujú teda, že dôchodcovia na Slovensku sa nemajú až tak dobre. Môžeme to ináč vnímať ako aj veľmi dobrý predvolebný ťah, ale som ochotná v tejto veci možno aj prejaviť to, že mi to neprekáža, práve preto, že ide o veľkú skupinu ľudí, ktorých životné podmienky sú častokrát dosť zlé.
Ako pán minister v úvodnej reči povedal, zákon rieši primárne tri oblasti alebo tri skupiny poistencov: ľudí, ktorí poberajú dôchodky a sú poberateľmi dávok v hmotnej núdzi, poprípade celý život pracovali a ten dôchodok majú naozaj veľmi nízky, dehonestujúco nízky, ďalšiu skupinu federálnych dôchodcov, jednoducho povedané, ktorí trpia takisto diskriminačným opatrením, ktoré, bohužiaľ, donedávna platilo aj v Českej republike a som rada, že dochádza k tomu, že už nebudú postihovaní za to, že v čase socializmu pracovali vo firme, ktorá mala svoje pôsobisko práve v Českej republike. Tretia skupina, tretí okruh ľudí, ktorých sa to týka, sú svedkovia alebo chránení svedkovia, alebo osoby, ktoré sú práve v ochrane, v programe na ochranu svedkov.
Keď som sa dozvedela, že ide zhruba o desať ľudí ročne, tak sa mi zdalo čudné, že prečo teda ideme vychádzať zo sumy z priemernej, z polovičky priemernej mzdy na Slovensku? Pokiaľ je to naozaj takáto úzka skupina ľudí, že prečo sa nenastavuje systém podľa toho napríklad, ako mali, akú mali výšku, buď, hej, teda je viac možností, neviem, prečo si vláda vybrala takýto spôsob. Prečo sa nenastaví podľa poslednej výšky zárobku tohto človeka, poprípade prečo sa nestanoví priemerná mzda v národnom hospodárstve ako základ pre platenie dôchodkových, dôchodkového poistenia? To by som teda prosila na zváženie, že či sa nebude uvažovať o zmene určenia spôsobu práve toho vymeriavacieho základu.
Ešte teraz ako ste, pán minister, rozprávali práve o tejto skupine, sme sa s kolegyňou Jankou Šípošovou rozprávali, že či by nestálo, tým, že nemám podrobne naštudované, že kto vlastne môže byť zaradený do tohto programu na ochranu svedkov, ale napadlo nás, že ona tým, že aktívne pracuje s obeťami a tak isto aj tieto niektoré obete, ja neviem, spomeniem domáceho násilia, ale aj, neviem, nejakých mafiánskych praktík, neviem, bytová mafia, nenapadá ma viac možností, ale, že či by nestálo za to, možno aj takéto osoby, ktoré sú tiež istým spôsobom nútené vzdať sa na istý čas svojho živobytia, neviem, odsťahovať sa, že či by nestálo za to aj pouvažovať o takýchto ľuďoch. Ale naozaj nepoznám konkrétne ustanovenia zákona, ktoré sa týkajú viac spravodlivosti ako sociálnych vecí.
Vrátila by som sa ešte teraz k skupine federatívnych dôchodcov. Pri tejto úprave bolo nám vysvetlené vaším ministerstvom, že je to akoby zrkadlovo upravený zákon podľa toho, ako to funguje v Čechách už rok, teda ak si dobre pamätám, ale i tak napriek tomu sa mi zdá zvláštne, že prečo je tam stanovená tá hranica, práve hranica 25 rokov? Podľa mňa je to nespravodlivé. Opäť je to nespravodlivé pre tých, ktorí pracovali, neviem, menej ako 20 rokov. Jednoducho ten čas, za ktorý nemôžu, že pracovali práve z dnešného pohľadu v zahraničnej firme, by nemal byť postavený práve do takéhoto arbitrážneho rozhodnutia 25 rokov. Akože ak by ste mi vedeli vysvetliť, prečo tá hranica 25 rokov a či je naozaj len jediný dôvod, aby to bolo rovnako, ako v právnej úprave v Českej republike. Neviem, podľa mňa tým, že opäť nejde až o takú veľkú skupinu osôb, píše sa v dôvodovej správe, že toto postihne zhruba 3 200 občanov. Zdá sa mi, že možno, že ak by to číslo vystúpalo ešte na štyritisíc alebo štyri a pol tisíc, možno že päťtisíc, podľa mňa by to stálo za to a stále by to neprinášalo až také veľké, až také vysoké nároky, finančné nároky. Takže to je druhá taká všeobecná pripomienka, prečo to rozhodné obdobie 25 rokov?
Ale možnože, čo ma trochu viac trápi, je spôsob financovania tohto minimálneho dôchodku. V dôvodovej správe sme si prečítali, že zhruba, viem, že je to rozdelené na tri roky, v prvom roku, v 2015 je to zhruba 16 mil., ale teda vieme, že to pôjde o polročné obdobie. Takže približne tých 30 mil. ročne bude zakladať nárok na štátny rozpočet. A práve to, že ide o štátny rozpočet a táto suma sa nachádza, alebo bude bratá z kapitoly ministerstva práce, ktorá je na nesystémové dávky použitá alebo z nesystémových dávok, neviem presne nájsť teraz v rýchlosti tú kolónku, ktorej sa to týka, že či ministerstvo nebude uvažovať možno o nejakom systémovejšom riešení, aby naozaj tie peniaze na minimálny dôchodok, aby sa nestalo, že skrátka raz nepríde daňový príjem, ako by sme si predstavovali, ako by očakávala ktorákoľvek vláda, ktorá príde po tejto vláde a jednoducho nebude na to, na vyplácanie týchto minimálnych dôchodkov. Takže tak isto nie som ekonóm, ale že či nestojí na zváženie nájsť nejaký systém, ktorý by zabezpečil skutočnú istotu vyplácania dôchodkov práve cez Sociálnu poisťovňu, pokiaľ sa tvárime, že hovoríme o dôchodkovej dávke.
No toto sú také všeobecné pripomienky k tomu zákonu a teraz možno trošku konkrétnejšie. Často som sa stretávala aj s tým, či je vôbec minimálny dôchodok nutný, alebo či má nejaké opodstatnenie. Osobne si myslím, že má, naozaj, a znova opakujem, že som rada, že s tým vláda prichádza a pretože každý občan, ktorý pracuje, musí pociťovať, musí cítiť, že pracovať sa oplatí. Takže som presvedčená o tom, že zákon by mal určite túto líniu držať.
Bohužiaľ, sa mi zdá, že v niektorých prípadoch sa to môže ľahko obísť, alebo môžeme sa dostať do takej disproporcie, kedy táto jednoduchá veta opäť raz nebude platiť. Tak ako dnes sa stretávame s tým, že to asi nemusím nikomu hovoriť, ale hovorí sa, že častokrát sú tie sociálne dávky na vyššej úrovni, ako jednoducho ten príjem v domácnosti, v spoločnej domácnosti je niekedy vyšší u nezárobkovo činných osôb ako u zárobkovo činnej osoby, trebárs aj jednej v tej domácnosti. Ale skrátka, bojím sa, aby takto nastaveným systémom sa nestalo presne to isté, ako pri dávke v hmotnej núdzi, ktorá je inak tiež nastavená v podstate solidárne a aj je tam zakomponovaná samozrejme solidárnosť, ale zároveň aj istým spôsobom zásluhovosť aj v dávke v hmotnej núdzi.
Takže z toho mi vyplýva, že v tomto minimálnom dôchodku alebo tak, ako je nastavený náš dôchodkový systém, by malo platiť, že každý, kto pracoval, si zaslúži primerané finančné ohodnotenie. Alebo dá sa aj povedať, že v našom systéme už máme systém minimálneho sociálneho zabezpečenia. Je to tá hmotná dávka, ale je to možno príliš náročné administratívne a preto sa aj nejakým spôsobom chceme dostať k tej minimálnej dôchodkovej dávke. A tak ako som povedala, že pri dôchodkoch by vždy mala platiť taká prirodzená solidarita, hej, keďže ide o sociálne dôchodkové poistenie, lebo platíme do Sociálnej poisťovne, hej. To sociálno je možnože naozaj prejavené v tej solidarite, ktorá má platiť.
No, takže preto určite je dôležitý minimálny dôchodok, aby sme sa vyhli systému hmotnej núdzi. Hovoril o tom aj pán kolega Brocka. Aby sa odľahčil systém, aby sa možnože viac odbyrokratizovalo, aby boli dôchodcovia vyňatí práve z toho nedôstojného prostredia, kedy za celoživotnú prácu musia žiadať ešte štát, aby sa im ľahšie žilo, aby vedeli vykryť svoje základné výdavky. Pritom potvrdzujem stále, alebo hovoríme o tom, že pracovať sa má oplatiť. Toto je taký etický princíp, ktorý by sme nemali vynechávať a mali by sme ho mať na pamäti stále. Ak by sme hovorili o tom, že čo by to mohol byť ten minimálny dôchodok, tak určite by sme to brali ako nejaká dolná hranica, dolná hranica, od ktorého by každý mal mať, už kto zarába potom vyššie a lepšie, od ktorej by sa mala odvíjať, od ktorého by sa mali odvíjať ostatné dôchodky, ďalšie dôchodky.
A tuná by som sa pristavila pri pojmoch. Možnože je to slovičkárenie, ale ak hovoríme o dôchodkových dávkach, tak mali by sme sa zamyslieť nad tým, že je to niečo, čo bude priznané človeku za to, že platil poistné a nebude mu nejakým spôsobom, ľahkým spôsobom odňateľná. A tunak sa dostávame do takého paradoxu, že či v skutočnosti ide o dôchodkovú dávku, že či nejde o nejaký sociálny príspevok, keďže vlastne každý rok sa bude prepočítavať, že či ten-ktorý dôchodca má nárok na minimálny dôchodok. Takže to je len v tom pojme, že ak hovoríme, teda či hovoríme naozaj o dôchodkovej dávke, alebo hovoríme o nejakom príspevku.
Základné podmienky ktoré sú stanovené pri poskytnutí minimálneho dôchodku, je tak, ako ste, pán minister, povedali, je tridsať rokov sociálneho poistenia. Ďalej, že minimálny dôchodok musí byť vyšší alebo mal by byť vyšší, ako úhrn všetkých dôchodkových príjmov, ktoré vstupujú. A ďalšia dôležitá vec, že nárok na tento minimálny dôchodok, sa budú, do tohto obdobia sa budú započítavať roky, kedy osobný mzdový bod bude väčší ako 0,241, hej? A stanovený minimálny dôchodok je na násobok životného minima 1,36 a rovnomerne sa zvyšuje opäť o dve percentá po jednom roku a potom od toho štyridsiateho roka o tri percentá.
Toto, zdá sa, že je slušne nastavené. Ale otázka tridsať rokov poistenia, nebude to znamenať naozaj pre niekoho príliš skokovité oproti, skokovité prilepšenie oproti človeku, ktorý má necelých 29 rokov? Opäť, že je tá hranica, ktorá bola stanovená vyslovene arbitrážne, aj podľa toho, ako sme sa rozprávali na ministerstve, tak bola stanovená len ako nejakým rozhodnutím. Nevidela som celkom, alebo nebolo mi to tak dostatočne vysvetlené, aby vo mne nevznikali pochybnosti o tej práve výške alebo počte rokov povinného poistenia na to, aby ste mali nárok na minimálnu dôchodkovú dávku. Opäť, aby, hovorím to z toho dôvodu, že podľa mňa v každom prípade, ak človek pracuje, by malo platiť pravidlo, že pracovať sa oplatí.
Možnože by som sa teraz k pár príkladom konkrétnym, opäť teda konkrétnejším dostala. Vieme, že do roku 2003 nám platil zákon 100/1988, z roku 1988 myslím, a po roku 2003, alebo od roku od 1. januára 2004 máme už v platnosti zákon 461/2003, ktorý bol naozaj, po predložení tohto zákona nastali veľké diskusie. Doteraz ešte kolegu Kaníka za to, riadne mu nakladáte za ten zákon, že nepostihoval všetky skupiny. Ale práve vzhľadom k tomu, že aj v týchto prípadoch, keď sa bude posudzovať dôchodkový dôchodok ľudí, ktorí pracovali aj dlhšie ako 40 rokov, ale aj 30 rokov, tak jednoducho sú to skupiny, ktoré padnú aj do posudzovania podľa starého zákona, aj nového zákona.
A práve v tomto sa bojím, že opäť sa nevyhnete diskriminácii niektorých skupín ľudí, ktorí navonok naozaj pôsobia veľmi rovnako. Mám na mysli napríklad, ako by sa zabúdalo na práve na nerovnaké podmienky v jednotlivých zákonoch. Konkrétne nezamestnanosť. Do roku 2003 boli poistencami štátu nezamestnaní, takže im sa to obdobie bude rátať do dôchodkového poistenia, alebo budú započítavané tieto náhradné doby a štát za nich platil 0,3. Osobný mzdový bod, hej, im vychádza 0,3. Takže aj desať rokov nezamestnanosti, aj proste od platnosti toho zákona z roku ´88 sa im bude dopočítavať, aj keby boli tých desať rokov, keby boli päť rokov nezamestnaní, sa im to ráta, ako keby boli naozaj platiteľmi do dôchodkového systému. Ale od roku 2004 takíto ľudia sú už vylúčení z tohto systému práve preto, že od roku 2004 nie sú poistencami štátu.
To znamená, aj keď nezískajú, skrátka za ten rok nebudú mať žiadny osobný mzdový bod, alebo bude osobný mzdový bod nulový. A to znamená, že sa im to nebude započítavať. Aj keď do obdobia dôchodkového poistenia sa im to zarátava, jednoducho tento rok alebo tieto roky budú vylúčené z toho sumáru. A tam naozaj sa môže stať, že človek, ktorý rok neodrobil v novom systéme, ale desať rokov neodrobil iný človek v starom systéme, dôjdeme práve k tej diskriminácii, o ktorej som hovorila, že človek, ktorý desať rokov nepracoval z tridsiatich rokov sa dostane k minimálnemu dôchodku a v konečnom dôsledku na tom len získa. Takže to je taká prvá postrehnutá podľa mňa nespravodlivosť a až diskriminácia.
Podobným spôsobom sú na tom aj práceneschopnosti alebo obdobia práceneschopnosti. Opäť, podľa toho pôvodného zákona človek, ktorý bol práceneschopný, podľa starého zákona získal obdobie náhrady, teraz neviem, či tam tiež bolo 0,3 alebo 0,241, to je jedno, ale jednoducho získal to obdobie, ale podľa nového zákona by sa mu to už nerátalo. Takže podľa toho, kedy ste mali dlhodobú PN-ku, by ste sa mohli dostať, alebo by ste mohli byť vylúčení práve z poberania dôchodkového systému, minimálneho dôchodku a pritom ste mohli približne rovnako zarábať, približne rovnako pracovať, približne rovnakú dĺžku poistenia mať, ale táto skrivodlivosť by tu bola, by tu mohla nastať. Osobne si myslím, že chorobu si človek ťažko vyberá, resp. nemá šancu si ju vybrať, príde, len niekto bude mať smolu, že prišla v roku 2000 a druhému prišla v roku 2005.
Ďalej, je možno trochu tiež nespravodlivé, a práve od sociálnej vlády sa mi zdá, ako pristupujete k zamestnancom, ktorí pracovali za socializmu. Ak v Sociálnej poisťovni je priemerná dĺžka poistenia 42 rokov, myslím, že tak sme to našli, tak zhruba tých 20 rokov sa môže kľudne stať, že človek pracoval práve za doby socializmu a vieme, že aké, aké zmeny po tom období nastávali. Častokrát to boli ľudia práve v produktívnom veku alebo, alebo tesne, teda v produktívnom veku boli určite, ale možno práve, keď sa menili výrobné programy podnikov, alebo zameranie podnikov, rušili sa podniky, veľmi ľahko sa človek dostal na dlažbu. Veľmi ľahko sa stal nezamestnaným a tam je otázka práve to, čo som spomínala práve aj prednedávnom, že prečo je to nastavené na 30 rokov, keď práve to obdobie, ktoré nejakým spôsobom nevedeli tú novú situáciu, ktorá prišla na trhu zamestnanosti, zvládať, že prečo je napríklad, prečo nemyslí tento systém aj na týchto ľudí.
Opäť poviem, že predpokladám, že hlavným problémom boli v tomto prípade financie, ale teda, ak hovoríme o sociálnej vláde, tak podľa mňa, ak vieme nájsť balík peňazí, nie malý balík peňazí na vlaky zadarmo, ak vieme riešiť škôlky, ktoré sú potrebné a voči tomu vôbec nenamietam, ale proste, ak vieme riešiť iné skupiny, prečo neporiešime aj týchto, nazvem ich, socialistických pracovníkov?
Rovnako vidím problém aj pri pozostalostných dôchodkoch. Pozostalostné dôchodky, ako sme hovorili, že sa pripočítavajú teraz pri posudzovaní nároku na minimálny dôchodok, pripočítavajú sa k starobnému dôchodku a tak sa môže naozaj veľmi ľahko stať, že manželia, ktorí žijú v jednej domácnosti, napríklad boli poberateľmi dávky v hmotnej núdzi, áno, že ich súčet sa posúdil, ich súčet, ich domácnosť sa posúdila, mali nárok na dávku v hmotnej núdzi, teraz by odtiaľ vypadli, každý by mal nárok na minimálny dôchodok.
Ale keď jeden partner z dvojice zomrie, dostane pozostalostný dôchodok, automaticky môže, nemusí to byť pravidlo, ale môže vypadnúť práve aj z poberania minimálneho dôchodku. Takže opäť, ak sú dvaja a majú nárok, žijú v spoločnej domácnosti, majú nárok na minimálny dôchodok, je to v poriadku, ale následne sa stane vlastne zlá vec s tým, že partner zomrie, tak zrazu okrem pozostalostného dôchodku už stráca nárok akoby na tú svoju čiastku, ktorá by mu bola doplatená do minimálneho dôchodku. To sa mi zdá možno, možno aj neférové z toho dôvodu najmä, že tú pozostalostnú dávku má akoby v rámci toho svojho partnera už v Sociálnej poisťovni predplatenú. Takže prečo sa práve takáto dávka pripočítava k starobnému dôchodku?
Chápem, ak prichádzajú dôchodky, ja neviem, z iných krajín, že sú, že sú započítané do toho sumáru, ale v tomto prípade sa mi zdá, sa mi toto zdá veľmi čudné. To ako keby sme chceli opäť, že systém bol nastavený tak, že mladí ľudia, neberte sa, pretože ak budete žiť síce pod jednou strechou, ale už to teraz tak celkom neplatí, ale ak budete žiť pod jednou strechou, máte nárok na väčšie sociálne dávky. Takže my dáme starým manželom napríklad návod, rozveďte sa, lebo ak vám ten partner zomrie, už potom nebudete mať nárok na minimálny dôchodok, ale, ale ak by ste zostali samostatne, aj keď budete žiť v spoločnej domácnosti, ten nárok na minimálny dôchodok vám vyjde, nebudeme vám ho odoberať skrátka. To je asi o tých prípadoch, ktoré, ktoré, ku ktorým som sa dostala.

Číž, Miroslav, podpredseda NR SR
Pani podpredsedníčka, len bohužiaľ, je 19,00 hod., takže.

Jurinová, Erika, podpredsedníčka NR SR
Uhm, asi tri minúty, ak sa dá.

Číž, Miroslav, podpredseda NR SR
Je všeobecný súhlas? Pravdepodobne áno. Nech sa páči.

Jurinová, Erika, podpredsedníčka NR SR
Ďakujem pekne. Prosím? Takže už len naozaj krátko. Je veľmi dobré, aby sa, ste sa pozreli na tieto príklady, ktoré som uviedla a ktoré, si myslím, naozaj diskriminujú a možno aj znevažujú tento systém minimálneho dôchodku len tým, že vytvárajú opäť skupiny poistencov, ktorí nemajú rovnaký prístup k tomuto minimálnemu dôchodku. Je to naozaj paralela toho, ako som videla, ako neustále napádate aj kolegu Kaníka za to, akým spôsobom pripravil zákon o sociálnom poistení. Je to neporovnateľná, iné kvantum, nedá sa to porovnať, áno, správne mi tu hovorí pán spravodajca. Nedá sa to porovnať, ale vyvstávajú naozaj niektoré veci z toho, ktoré by sa tomu mohli podobať.
Dôležité je, aby systém zostal zásluhový a aby sme sa nehrali na nejakú, neviem, či zbytočnú solidaritu, ale možnože takú nie pravú solidaritu. V prvom rade, aby ste naozaj prekontrolovali to, o čom som vám hovorila, to vás o to žiadam a prosím a aby sa, aby systém, ktorý nastavujete, bol dostatočne zásluhový pre všetkých, pre všetkých rovnako.
A na záver ešte, chceme, aby nám dôchodcovia vypadli z dávky v hmotnej núdzi. Brala som to, keď sa o tom hovorilo ako naozaj také nejaké aj administratívne odbremenenie, ale zdá sa, že to bude len administratívne odbremenenie úradov práce. Ale to bremeno posudzovania, lebo aj keď nevieme posudzovať spoločne domácnosť, predsa len to každoročné prehodnocovanie a prepočítavanie padne teraz na, na hlavu Sociálnej poisťovne. To nám bolo povedané, vysvetlené aj dokonca, že s tým má Sociálna poisťovňa problém, alebo zvýši im to naozaj nároky na pracovnú vyťaženosť, lebo možnože ešte budú musieť zamestnávať niekoho. Takže mne to príde akoby prenášanie ťažiska práce len z úradov práce práve na Sociálnu poisťovňu, že či aj takto nastavený systém je dostatočne efektívny.
No v každom prípade, tak ako som povedala, do prvého, do druhého čítania tento návrh zákona určite podporíme a budem dúfať, že k tým problematickým veciam, ktoré som postrehla v diskusiách, sa, pán minister, aj vyjadríte, poprípade, ak uvidíte priestor na zlepšenie alebo na zníženie diskriminácie, že teda aj patrične zareaguje ministerstvo.
Ďakujem vám veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.3.2015 17:26 - 17:27 hod.

Erika Jurinová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Keď sa začalo debatovať o poplatkoch v zdravotníctve, tak človek si myslel, že hú, konečne sa urobí poriadok. Preto som aj sa tešila na to, že zavedie strana SMER poriadok v platení poplatkov. Mohlo sa to urobiť rôznymi spôsobmi. Podľa mňa úplne by bolo stačilo, keby sa obmedzili, tak ako bolo pôvodne aj v pôvodnom zámere, obmedzili niektoré poplatky, stanovili by sa možno maximálne výšky, možno by sa určilo časové obmedzenie, kedy sa dá priplatiť za objednanie na termín, aby to nebolo rozhádzané, aby ľudia vedeli, kedy môžu prísť bez toho, aby ich ktokoľvek predbehol, alebo teda s časenkou obehol, ale podľa mňa toto by bolo oveľa spravodlivejšie nastavené, ako to, s čím prišiel naozaj v pozmeňováku pán poslanec Blanár.
Som za to, aby ľudia mali možnosť ísť bez poplatku k lekárovi. To je úplne samozrejmé, ale rovnako si myslím, tak ako tu bolo spomínané pánom poslancom Mihálom, pani poslankyňou Šípošovou, Hlinom, proste všetkými, ktorí vystúpili, že pravidlá je dôležité, aby sa vytvárali a aby sa potom podľa nich aj chovalo. Zdá sa mi úplne bezúčelné to, čo táto novela nakoniec prinesie. Prinesie ešte väčší chaos a ľuďom neprinesie nič pozitívne.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.2.2015 14:35 - 14:46 hod.

Erika Jurinová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja som sa nechala inšpirovať nedeľným slovom, ktoré som si vypočula, a hovorilo o malomocenstve.
Takže dovolím si uviesť príklad z oblasti medicíny, a síce opis, ako začína malomocenstvo alebo lepra: "Na tele postihnutého sa vytvoria na začiatku viditeľné bledé kožné fľaky. Tieto miesta sú úplne necitlivé, môžete do nich pichať ihlou a postihnutý nič necíti, myslí si, že je v poriadku. Následne tieto miesta hnisajú. Neskôr sa môžu na tele objaviť vredy." A prečo o malomocenstve hovorím?
Politická kultúra na Slovensku sa podobá na šíriacu sa lepru. Namiesto svedomia majú politici biele necitlivé miesta, ktoré nereagujú na nič. Môžete do týchto miest pichať, môžete ich upozorňovať, napomínať, oni necítia nič, myslia si, že všetko je v poriadku. Na liečbu nie je dôvod.
Prípad ministra hospodárstva Pavla Pavlisa je ukážkovým príkladom šírenia tejto nákazy v našej spoločnosti. Len stručne zopakujem najdôležitejšie okamihy kauzy, ktorú veľmi dobre zhrnuli už kolegovia.
Je rok 2002. Pavol Pavlis spoluvlastní firmu Port Service a vykonáva funkciu predsedu predstavenstva. V decembri v roku 2002 žaluje firma Pavla Pavlisa Fond národného majetku o rozprávkovú sumu, viac ako 0,5 mld. slovenských korún za tzv. ušlý zisk. O pár dní neskôr Robert Fico nominuje Pavla Pavlisa do dozornej rady toho istého Fondu národného majetku, ktorý chce firma Pavla Pavlisa pripraviť o 0,5 mld. slovenských korún. A čo urobí Pavol Pavlis? Bez zaváhania podpíše čestné vyhlásenie, že, citujem: "Nevykonávam činnosť, ktorá by bola v rozpore so záujmami Fondu národného majetku."
Veľa ľudí má o dozorných radách naivnú predstavu. Často si myslíme, že je to akási čestná funkcia, ktorú za malý poplatok, poprípade zdarma vykonáva daný nominant. No nie je to celkom tak. Člen dozornej rady Fondu národného majetku berie za členstvo v dozornej rade mesačnú odmenu do výšky 50 % platu poslanca Národnej rady. Niektorí naši politici stíhajú byť aj v troch-štyroch dozorných radách súčasne. Na túto sumu sa členom dozornej rady i Fondu národného majetku skladáme my všetci, všetci daňoví poplatníci. Čiže my daňoví poplatníci sme sa skladali na odmenu pána Pavlisa, ktorý počas toho, ako mal zastupovať naše občianske záujmy vo Fonde národného majetku, a teda nás občanov, o 0,5 mld. korún.
Keď sa novinári pýtali pána Pavlisa na tlačovej konferencii 28. januára, či v tom nevidí konflikt záujmov, odpovedal toto, opäť citujem: "Ja som pána premiéra informoval o tom, že existuje súdny spor alebo žaloba, ale pán premiér je právnik a obidvaja sme prišli k tomu, k tej zhode, že neexistuje žiadna právna prekážka, aby som bol nominovaný do Dozornej rady Fondu národného majetku, nie je tam žiadny konflikt záujmov, žiadny paragraf, žiadne ustanovenie nezakazuje, aby som bol členom dozornej rady." Áno, postupne sa objavujú tie necitlivé biele miesta vo svedomí politikov. Nazvem to lepra politickej elity.
Tu je dôležité poznamenať, že konflikt záujmov necíti nielen Pavol Pavlis, ale ani predseda vlády Robert Fico. Človek, ktorý riadi túto krajinu už druhé volebné obdobie, má takúto predstavu o politickej morálke? Niet divu, že sa to odrazí aj na správaní členov jeho vlády. Podanie žaloby na Fond národného majetku vo výške 0,5 mld. korún, suma sa, samozrejme, stále navyšuje o úroky z omeškania, 18 % ročne a dnes dosahuje výšku 60 mil. eur, teda takmer 2 mld. korún, však nie je jediným morálnym prešľapom ministra hospodárstva Pavla Pavlisa v tejto kauze.
Píše sa rok 2006. Pavol Pavlis je stále členom dozornej rady Fondu národného majetku a za svoje pôsobenie poberá odmenu, na ktorú sa mu my občania už štvrtý rok skladáme. V januári 2006 spoločnosť Port Service prehráva spor s Fondom národného majetku na Krajskom súde v Bratislave. Táto firma bez jediného zamestnanca a bez prostriedkov na účte sa chce odvolať, ale na zaplatenie súdnych poplatkov nemá prostriedky. A čo urobí Pavol Pavlis, zástupca občanov, v Dozornej rade Fondu národného majetku? Požičia jej peniaze. On, ktorý sedel v Dozornej rade Fondu národného majetku, kde zastupoval nás občanov, požičal zo svojich peňazí svojej firme na to, aby sa mohla ďalej súdiť. No ani tu konflikt záujmov Pavol Pavlis nevidí. Mimochodom, nešlo o jednu pôžičku, išlo o 4 pôžičky v celkovej výške 665-tisíc korún z jeho vlastných peňazí plus ďalšia pôžička od inej Pavlisovej firmy v sume 50-tisíc korún. A ako vysvetľuje minister hospodárstva túto pôžičku? Citujem slová Pavla Pavlisa z tlačovej konferencie 28. januára: "Ja ako jediný ešte do tej doby v máji 2006 som mal jediný prístup k účtu. A budúci následní kupujúci ma požiadali s tým, že budú pokračovať v tomto súdnom spore, aby som ich finančné prostriedky previedol na účet a zaplatili sme súdny poplatok v súdnom spore, v ktorom majú záujem pokračovať." Jednoducho povedané, Pavol Pavlis nám chce tvrdiť, že peniaze sa nedajú poslať prevodom na účet, ale že musel zobrať 600-tisíc korún v hotovosti od nejakých cudzích ľudí z ostrova Curaçao a vložiť ich na účet sám. Mimochodom, kupujúci, ktorých spomína Pavol Pavlis, je nejaká firma z juhoamerického ostrova Curaçao, kde v dozornej rade sedí človek, istý pán Hauptmann, o ktorom sme tu už tiež dneska počuli, ktorého poznáme z kauzy vývarovní v nemocniciach. A zástupcovia tejto firmy mu údajne dali do rúk 600-tisíc v hotovosti. Pán minister ešte stále neodpovedal na to, akým spôsobom mu dali tieto peniaze, či ich naozaj doniesol v taške, v igelitke, previezli ich lietadlom. No a v civilizovaných krajinách sa takéto praktiky nazývajú pranie špinavých peňazí.
Pôžička z vlastných zdrojov je zlá vec, ale vysvetlenie, ktoré dal novinárom Pavol Pavlis na tlačovej konferencii ho usvedčuje z ešte horších vecí. K otázke pôžičky sa ďalej už nebudem vyjadrovať, všetci účtovníci vám potvrdia, že účtovná uzávierka je urobená dobre a že sa nepomýlila účtovníčka, ako to tvrdil Pavol Pavlis, ale účelovo zlyháva pamäť pána ministra, keď si nevie presne spomenúť, kde a za akých, kde a ako sa k tým 600 tisícom dostal. Uzávierku nakoniec overoval aj nezávislý audítor. Ani peniaze poskytnuté vlastnej firme na súd s Fondom národného majetku nie sú však podľa ministra Pavlisa dôvodom na odstúpenie. Hovorí sa tu, že je to stará kauza, načo o nej hovoriť. Áno, ale nemorálnosť má vždy presahy do budúcnosti. Dnes totiž sedí Pavol Pavlis na ministerskej stoličke a tvári sa, že Slovensku prináša nové pracovné miesta a nové investície. O koľko nových miest, vyšších platov, lepších nemocníc však pripraví súdny spor ministra hospodárstva našu krajinu? A je to práve ministerstvo hospodárstva, ktoré prikleplo už tiež niekoľkokrát spomínanú 60-miliónovú úľavu na dani pre veľkopodnikateľa Andreja Babiša. Toho istého Andreja Babiša, s ktorým minister hospodárstva Pavol Pavlis stále spoluvlastní firmu Port Service Bratislava. Ani toto nie je konflikt záujmov?
Jedným z veľkých klientov firmy Port Service Bratislava je práve Duslo Šaľa, ktoré 60-miliónovú pomoc dostalo. Ak by sme chceli definovať, čo znamená konflikt záujmov, počínanie Pavla Pavlisa od roku 2002 je podľa mňa priam učebnicovým príkladom. To, že on ani premiér Róbert Fico tu konflikt záujmov nevidia, svedčí len o tom, že lepra politickej morálky už postúpila veľmi hlboko. Postihnuté biele miesta sa postupne zväčšujú a s postupujúcim priebehom malomocenstva sa symptómy zhoršujú. Vplyvom poškodenia periférnych nervov dochádza k znecitliveniu končatín, pacient je náchylnejší na poranenia, ktoré však necíti. Veľmi často dochádza aj k strate žmurkajúceho reflexu, čo vedie k úplnej slepote.
Ak túto kauzu opäť premiér zametie pod koberec, totálna slepota k nečestnostiam a neetickému správaniu vo vládnej strane už tým pádom nastala. Súhlasím so všetkými argumentmi, ktoré tu predkladatelia použili, a som presvedčená o tom, že pán minister Pavol Pavlis by nemal zotrvať na svojom poste.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.2.2015 18:55 - 18:57 hod.

Erika Jurinová
Ďakujem pekne, pán poslanec.
Na vaše vystúpenie sú dve faktické poznámky. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.
Dávam slovo pánovi poslancovi Bastrnákovi.
Skryt prepis