Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

18.6.2015 o 9:11 hod.

Ing.

Erika Jurinová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 18.6.2015 9:11 - 9:18 hod.

Erika Jurinová Zobrazit prepis

Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, máme tu zákon o Horskej záchrannej službe, ktorý je funkčný od roku 2002. A jeho ambíciou bolo zaviesť profesionalitu do záchrany v slovenských horstvách. Je to dobrý cieľ. Myslím, že, nemusíme asi polemizovať, či je správny. Ale môže sa profesionalizovať aj štátna zložka, aj dobrovoľná zložka.

Ako pán minister v úvode uvádzacej reči povedal, tento zákon by mal slúžiť nielen pre profesionálov, ale aj pre dobrovoľníkov. A jedným dychom dodal... (Ruch v sále.) Ja by som bola veľmi rada, keby pán minister sledoval rozpravu. Spomenul, že tu vlastne k dohode došlo medzi všetkými zložkami, rok sa to pripomienkovalo a vlastne len jedna skupina dobrovoľníkov zostala nespokojná. Možnože tam stačí povedať, že tá jedna skupina dobrovoľníkov zastrešuje dosť nielen známu skupinu, ale aj skupinu dobrovoľníkov, ktorá funguje už viac ako 50 rokov, myslím, že už je to viac ako 60 rokov, pokrýva takisto dosť veľa horstiev na Slovenska. A myslím si, že má veľké zásluhy na rozvoji záchrannej služby alebo horského záchranárstva na Slovensku. To je toľko k úvodu.
Ešte poviem, že pán minister vie, že možno 3 – 4 roky som sa vždy tak priebežne pýtala, ako na tom je vzťah medzi tými profesionálmi a dobrovoľníkmi, a vždy ma tak upokojoval, že: „Nebojte sa, vyrieši sa to k spokojnosti všetkých.“

Pred rokom bola teda pripravená novela, ktorá bola stiahnutá, teraz došlo naozaj opäť k spolupráci medzi združeniami, medzi radou vládou a ministerstvom, dokonca bola dohodnutá verzia, ktorá bola akceptovateľná podľa toho, ako som to vnímala, naozaj všetkými, aj tou jednou, podľa mňa veľkou skupinou horských dobrovoľníkov, avšak stalo sa, že na rokovanie vlády sa dostala novela, ktorá takýto konsenzus nepoberá. To mi je ľúto.

Nechcem možnože rozprávať o konkrétnych opatreniach, len bojím sa, že zavedením takejto novely nebude naplnený cieľ, o ktorom ste, pán minister, hovorili, a to, aby tá súčinnosť medzi profesionálnou Horskou záchrannou službou a dobrovoľníkmi, podotýkam, všetkými dobrovoľníkmi, nielen vybranými, bola zabezpečená, a preto vás odtiaľto prosím, aby ste ešte mali ochotu sa možno porozprávať minimálne so mnou, aj keď pán minister krúti hlavou. (S úsmevom povedané.) O tom môžeme polemizovať, čo to gesto znamenalo, aby ste mali ochotu minimálne vypočuť pripomienky, ktoré, si myslím, sú dostatočne opodstatnené na to, aby mali opačný pocit záchranári, s ktorými nechce profesionálna Horská záchranná služba podpísať zmluvu.
Treba si uvedomiť možno, že dobrovoľníctvo je naozaj niečo výnimočné a je škoda, ak sa bavíme alebo rozprávame len o jednej skupine dobrovoľníkov, ktorá je možno ľahšie podvoľujúca sa určitým podmienkam.

Profesionalizovať Horskú záchrannú službu je potrebné a napriek tomu si dovolím tvrdiť, že dobrovoľníci takejto služby sa vedia vyškoliť, majú dostatok aj novej technológie na to, ktorú si získavajú z vlastných zdrojov, sú dlhodobo v medzinárodných organizáciách, a tak nerozumiem, prečo, zo zákona to vyplýva, len profesionálna Horská záchranná služba by mala zastupovať Slovensko v medzinárodných organizáciách.
Možno len doplnenie slovných spojení do určitých viet v zákone, ktorý sa teraz novelizuje, spôsobí, že tá skupina dobrovoľníkov sa nebude môcť nijakým spôsobom podieľať na záchranárstve v horských terénoch.

A tiež možnože je dobré povedať, že Horská záchranná služba má vymedzenie svojej pôsobnosti v masívoch, ktoré sú presne stanovené v zákone o Horskej záchrannej službe.

Preto si myslím, že je veľmi veľká opodstatnenosť, aby aj všetci horskí dobrovoľní záchranári boli súčasťou tohto zákona a mohli naozaj vykonávať svoju činnosť aj mimo zákonom vymedzených horstiev, tak ako to bolo doteraz.

Naozaj by bolo dobré možno ešte raz porozmýšľať, či tých pár ustanovení, ktoré sa v tomto zákone nachádzajú a ktoré sú prostriedkom na polemiku, by nebolo vhodné upraviť tak, aby nebránili výkonu tohto záchranárstva všetkým. Teda budem dúfať, pán minister, že budete mať chuť sa o tom porozprávať ešte aj so mnou. To je toľko. Ďakujem pekne.

Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.6.2015 18:37 - 18:38 hod.

Erika Jurinová Zobrazit prepis

138.
Ďakujem pekne. Pán poslanec Lipšic, ako ste hovorili o kauzách, ktoré vám predstavoval najvyšší šéf polície, napadlo ma, ako sme mali prednedávnom v Národnej rade seminár ku korupcii, alebo týkal sa korupcie, kde bol pozvaný aj vlastne šéf polície pán Gašpar. A tam z jeho rozprávania vyznelo, že: "Ľudia, čo by vám bolo dosť, keby sme odhalili koľko, dve, desať, sto, tisíc korupčných káuz?"
A v tej chvíli teda mňa napadla odpoveď, ktorú som potom aj povedala, no nie, možnože by aj stačila jedna taká, ktorú naozaj ľudia vnímajú ako korupčnú, a každému je jasné, keď počujú o tom prípade, že naozaj stala sa špinavosť, a je nutné, aby bola potrestaná.
Pán Gašpar hovoril vtedy o kauzách typu, ako ste vy uviedli, jabĺčka, tak ja si spomínam, že hovoril vtedy o kupčení so športovcami v nejakých dedinských kluboch alebo o korupcii medzi lekármi, alebo teda pacient - lekár, ako tiež v malých formách. No ono je to fakt, že nám častokrát nejde o počty, ale aby ľudia videli výsledok, aby naozaj mali pocit, že žijú v slobodnej, spravodlivej, transparentnej, ešte neviem v akých..., superlatívy by sme mohli používať, ale proste v krajine, kde je dobre žiť, tak stačí, aby špinavosti, ktoré vyzerajú ako špinavosti, aby boli naozaj potrestané.
Ďakujem.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.6.2015 16:57 - 16:59 hod.

Erika Jurinová Zobrazit prepis

122.

Ďakujem pekne. Štefan, mám pocit, že si vôbec nepočúval, čo som hovorila. Ja som nehovorila o žiadnej povinnosti vzdelávania. Hovorila som o tom, že hlavne verejné budovy by mali byť stavané určitým štandardom. To by mala byť úplná samozrejmosť v dnešnej dobe. Úplná samozrejmosť. To, že na západe sú ešte kus ďalej a tam naozaj ti nedajú stavebné povolenie, pokiaľ nemáš aj projekt na rodinný dom bezbariérový, tam sa možnože o niekoľko desiatok rokov dostaneme. Ale to minimum, aby sa ľudia mohli zapájať do spoločnosti, tí, ktorí sú schopní pracovať, aby mohli ísť samostatne pracovať. Veď to súvisí aj so šetrením, s efektívnym využívaním financií. Ak bude schopný sám pohybu po meste, nebude potrebovať osobného asistenta napríklad, hej, ale to už, to už sme zasa ďalej.

Takže nehovorila som o povinnosti vzdelávať sa architektov a o možnosti, ale hlavne o vytvorenie a naštartovanie systému, ktorý by vzdelával samotných architektov. Pretože často oni robia základné chyby, ktorými dôjde k tomu, že tá bezbariérovosť je len akože. Je na papieri a nie je akoby dokonalá. Nie sú tam použité všetky prvky bezbariérovosti, ktoré by mali byť. To je jedna vec.

Ďalšia vec. Dotkla som sa toto, toto nebolo spomínané vo vašich faktických, ale ak, ak som hovorila o kontrole a sankciách a spomenula som tam to kolaudačné konanie, fakt by bolo veľmi dobré sa zamyslieť nad nejakým dozorom, ktorý by, ktorý by vedel vyhodnotiť správne práve tú bezbariérovosť už pri stavbe. To znamená, že stavebný dohľad by mal byť vyškolený aj tak, aby vedel už postihnúť napríklad, či tá bezbariérovosť je naozaj všade, kde má byť. To som hovorila, že častokrát máme nájazdy a nemáme dostatočne široké zárubne pri vstupe na toalety. Jako tých vecí sa tam dá asi vytknúť viac, ale bolo by dobré, keby sme sa aspoň v nejakej minimálnej forme... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)

Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.6.2015 15:13 - 15:25 hod.

Erika Jurinová Zobrazit prepis

74.

Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte aj mne zapojiť sa do debaty o prezidentom vrátenom zákone o sociálnom poistení, u ktorého vlastne nikto nenapadá myšlienku, ktorá bola ako niečo nové, možno prvýkrát oficiálne uvedená v parlamente, aj keď sa o tom už viackrát rozprávalo. Takže tá myšlienka zavedenia minimálneho dôchodku nebola skutočne nikým napádaná. Je to idea, ktorá však nebola možno najsprávnejším spôsobom a určite nie spravodlivým spôsobom zavŕšená. To, prečo sa dnes o tejto téme bavíme, je vlastne pozmeňovací návrh, ktorý prišiel cez výbor, cez sociálny výbor a ktorý okate, veľmi okate diskriminuje skupinu dôchodcov, ktorí sú súčasťou II. piliera, ktorí boli sporiteľmi i II. piliera.
Tu treba povedať, že vtedy občania mali možnosť vybrať si, či budú sporiteľmi len I. dôchodkového piliera, alebo základného systému, alebo naozaj sami si zvolia možnosť byť súčasťou aj II. dôchodkového pilieru so všetkým všudy. Ľudia to aj akceptujú.

Tie hantírky, ktoré sa tu konajú ohľadom sľubovania dôchodkov, znova zopakujem, že v tom období som bola asi príliš mladá, aby som to vnímala. Nepamätám si takéto, takého ani reklamy, ale ak človek možno súdne rozmýšľal, tak rozmýšľal skôr nad tým, že chce mať istotu zabezpečenia si svojho dôchodku. Chcel mať istotu len vzhľadom k tomu, že vedel, aká situácia v demografii na Slovensku nastáva. Takže ak niekto napadá ľudí, ktorí sa prihlásili do druhého systému, že išli tam s vidinou neviem akého zisku, je to podľa mňa riadne zavádzanie. Išli tam ľudia, ktorí sa zodpovedne chceli postaviť k tomu, ako budú žiť v budúcnosti, ale zároveň aj zodpovedne k verejným financiám.
Včera bol uzatvorený II. pilier už po štvrtýkrát. Štvrtýkrát došlo k otvoreniu, teda aj k uzatvoreniu druhého dôchodkového systému. Vrátili sa sporitelia určite veľakrát aj opodstatnene, takí, ktorí vrátili sa do I. piliera, takí, ktorí mali nasporené malé. A pamätám si aj ja, keď som vstupovala do II. piliera, tak ma upozorňovali, že pokiaľ tam budete šetriť desať rokov, tak je to naozaj málo. Takže verím, že ľudia, ktorí sa zapísali do dôchodkového, do II. dôchodkového piliera v staršom veku, áno, museli tušiť, že nebudú mať nasporené príliš veľa. Ale zopakujem, že podľa mňa prejavili zodpovednosť za to, aby mali z čoho žiť v budúcnosti. Nikto nevedel, že príde kríza a nikto nevedel, že II. pilier, ktorý bol nejakým spôsobom nastavený, sa bude "tisíckrát", hovorím to obrazne, meniť. A práve táto nestabilita, nestabilita spôsobila aj to, že ľudia z II. piliera odchádzali, že II. pilier nepracoval tak, ako by pracoval možno za normálnych okolností, keby sa upravovali, keby sa zákon upravoval spôsobom korektným aj voči sporiteľom.

Pre mňa je to, ako funguje druhý systém, alebo aké zmeny boli urobené práve za vlád SMER-u, je len následkom nenávisti voči II. pilieru. Toto budem opakovať stále. Pretože zásahy, ktoré ste urobili za vlád, za vašich vlád SMER-u, naozaj častokrát spôsobili práve zlé nastavenie II. piliera a samotné aj problémy na finančných trhoch, alebo zhodnotenia, tak spôsob zhodnotenia II. piliera.
Je celkom zaujímavé, že z II. piliera sa v tomto poslednom štvrtom otvorení odhlásilo síce 100-tis. ľudí, čo minister Richter povedal že asi najviac, ale ešte stále v II. pilieri zostáva 1 400-tis. ľudí, ktorí tomuto systému dôverujú a veria, určite ešte stále veria, že ten systém bude raz stabilný a prestanú sa oň politici biť a dobíjať sa.

Možno by nás zaujímala aj suma, keďže sa tu bavilo o kampaniach a myslím, že to aj niektorý kolega spomenul, že koľko financií vlastne Sociálna poisťovňa venovala antikampani proti II. pilieru v tomto období. Boli to dva listy pre všetkých sporiteľov. Dokonca teda úsmevne som sa dozvedela, že dokonca aj pán poslanec Mikloško dostal list od Sociálnej poisťovne, že azda, že či nepouvažuje o tom, že vystúpiť, 70-ročný človek. Zaujímalo by ma, koľko teda boli skutočné náklady a koľko boli možno skutočné náklady na jedného sporiteľa v tomto pilieri.
Tie peniaze, ktoré boli venované na kampaň, na antikampaň k II. dôchodkovému pilieru, pretože tie listy, keď som si ich čítala, mi vlasy dupkom stávali a boli plné klamstiev a demagógie. Nič iné, len klamstvá a demagógia zo strany Sociálnej poisťovne. A je mi ľúto, že sa Sociálne poisťovňa k takémuto niečomu uchýlila. Namiesto pravdivého informovania o kladoch a záporoch bolo tam kopu demagógie a neprávd.
Často sa hovorí, že ak rúbeme les, lietajú triesky. Ale pri riešení otázky minimálneho dôchodku ako keby sa zabudlo, že tieto triesky budú vlastne ľuďmi, že robíme naozaj z ľudí, ktorí pracovali, ktorí dlhodobo pracovali, občanov druhej kategórie. A práve to bol aj jeden z dôvodov, prečo sa pán prezident rozhodol vrátiť tento zákon do Národnej rady.
Som presvedčená o tom, že tak ako argumentoval pán prezident, počuli sme kopu argumentov aj zo strany ostatných kolegov alebo mnohých kolegov. Pozmeňovacím návrhom sa do zákona dostala vec, ktorá robí z občanov, z dôchodcov, ktorí boli v II. dôchodkovom pilieri, občanov druhej kategórie. Mňa by zaujímalo, že pokiaľ teraz rozdeľujeme, keď vidíme, že ľudia po 10 rokoch neboli, nemajú výsledky hospodárenia II. piliera také, že by boli uspokojivé pre tých, alebo proste nie sú veľmi prínosné, tak ako by niekto očakával po desiatich rokoch sporenia, zaujímalo by ma, že čo bude robiť Sociálna poisťovňa vtedy, alebo ako rýchlo prijme zmenu Sociálna poisťovňa, ak sa karta obráti. Či skutočne aj v tom prípade, že keď bude vychádzať z II. piliera vyššia suma, ako v dnešných dobách, v dnešnej dobe, že či aj vtedy bude Sociálna poisťovňa chcieť rozdeľovať dôchodok z I. a II. piliera, že či bude ochotná doplácať potom týmto ľuďom do minimálneho dôchodku adekvátnu sumu z I. piliera. Toto by ma veľmi zaujímalo. Keď v dnešnej dobe, keď je situácia zlá a sami vieme, že je zlá, im berú vlastne aj to málo, na ktoré by podľa mňa mali mať ústavné právo.

Je mi ľúto, že aj keď sme teda v prvom čítaní, keď sme ešte teda netušili, že naozaj k čomu dôjde a ako sa, ako sa situácia vyvrbí, že sa ministerstvo nezameralo napríklad na aj iné diskriminačné skupiny, ktoré sú spôsobené zmenou zákona v roku 2004. Vieme, že máme vdovcov a vdovy, ktoré nie sú rovnako riešené. Máme SZČO osoby, ktoré mali istú časť povinnosť platiť odvody a ich odvody nie sú zarátané pri výpočtoch do I. piliera. Sú tam osoby, ktoré ak boli dlhodobo na PN-ke pred rokom 2004 a po, a iná osoba po roku 2004, vieme, že tam vychádzajú absolútne iné hodnoty. Jedným vyjde minimálny dôchodok, druhým nevyjde a pritom podmienky majú úplne rovnaké. Jedine to, že proste prišli, alebo teda ich započítaná doba je spred roku 2004, podľa starého zákona a podľa nového zákona po roku 2004. Takže je tam veľa skupín, ktoré sú diskriminované. Tie neboli opravené nijakým spôsobom. Ale vláda sa skôr rozhodla vytvoriť novú kategóriu diskriminovaných občanov a to tých, ktorí sú súčasťou II. piliera.
Ja pevne verím, že ešte prehodnotíte námietky prezidenta a námietky prezidenta schválite. K tomu vás všetkým veľmi vyzývam.
Môžeme si hovoriť čokoľvek o Sociálnej poisťovni. Je úplne neodškriepiteľné, že Sociálna poisťovňa je dotovaná zo štátneho rozpočtu. Tento rok 900 mil., celkový objem financií, ktorý prejde cez Sociálnu poisťovňu, je 6,5 mld. Deväťsto miliónov sanujeme zo štátneho rozpočtu. Teraz nedávno bol ohlásený druhý sociálny balíček, ten bol ohlásený vo výške 250 mil. eur. Predpokladám, že to je naozaj minimálna suma toho, minimálna suma, ktorá pravdepodobne môže prejsť práve od sporiteľov II. piliera, ktorí sa rozhodli vystúpiť z neho, pretože málo nasporili, alebo len sa báli, že čo vlastne, čo vlastne s tým II. pilierom vláda zamýšľa. Takže skutočne som presvedčená o tom, že tých 250, možno až 400 mil. budete mať, vládni poslanci, naozaj na rozdávanie iných sociálnych balíčkov, u ktorých vám vôbec nevadí, že sú tam ľudia, ktorí sú súčasťou II. piliera. To mi je celkom ľúto.
Takže na záver, chcem vás naozaj poprosiť, aby ste prehodnotili svoj postoj k minimálnemu dôchodku alebo k nastaveniu minimálneho dôchodku, tak ako to bolo urobené cez sociálny výbor, podporili prezidentove pripomienky a myslím, že potom naozaj nebude mať nikto z nás problém zahlasovať za zákon ako celok.

Ďakujem pekne.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16.6.2015 13:11 - 13:12 hod.

Erika Jurinová Zobrazit prepis

14.

Ďakujem pekne. Ja by som Vás chcela požiadať zaradiť do programu informáciu o stave prípravy zákona o prevencii a eliminácii násilia páchaného na ženách, to je pod gesciou ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a zákona o obetiach, ktorý je pod gesciou ministerstva spravodlivosti. Dôvod, prečo o túto správu žiadam, je, že vieme, že boli vytvorené dve pracovné skupiny, ktoré sa každá venuje zákonu. Na druhej strane, keďže ide v zákone o obetiach o implementáciu smernice, ktorá má byť teda implementovaná do konca novembra, zaujíma ma najmä, že prečo bola práca na zákone o obetiach zastavená a naopak, práca na zákone o eliminácii násilia páchaného na ženách je v plnom prúde aj napriek tomu, že vlastne neexistuje konkrétne uznesenie vlády o tomto. Ďakujem pekne.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.5.2015 9:17 - 9:18 hod.

Erika Jurinová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som tiež chcela podporiť tento návrh aj návrh, ktorý vlastne následne bude predstavený, pretože úzko súvisia. A súvisia naozaj s naším obyvateľstvom. Súvisia s tým, že obezita je problémom dnešných dní, bude i nasledujúcich, budúcich dní, rokov a rovnako si myslím, tak ako ambíciu mala pani poslankyňa Zmajkovičová riešiť tento problém, rovnako ambíciu, možnože odborne na vyššej úrovni, má aj ambíciu kolegyňa Eva Horváthová.
Veľmi si vážim aj to, že sa nezamerala teda, vravím, že možnože už trochu predbieham, len na bufety. Ale v súvislosti aj naozaj so vzdelávaním o zdraví, že podľa mňa tieto témy naozaj veľmi úzko súvisia a veľmi dobre, že vlastne v jednom bloku v hlasovaní budú tieto dva návrhy mať možnosť poslanci aj za SMER schváliť alebo vyradiť.
Tiež si myslím, tak ako povedal môj predrečník, že táto téma si zaslúži naozaj podporu a je dôležité, aby sa k tomu celá spoločnosť postavila pozitívne. Nejde len o odstraňovanie horaliek. Ide o to, aby sme hľadali najlepšie spôsoby, ako deti vyučiť, naučiť správne sa stravovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.5.2015 10:08 - 10:10 hod.

Erika Jurinová Zobrazit prepis
Ďakujem pán poslanec. Na vaše vystúpenie je 20, sú všetky? 20 faktických poznámok, všetci sa tam vidíte? Dvadsaťdva. 22 faktických poznámok. Uzatváram možnosť prihlásiť sa, pán poslanec Kaník, procedurál až potom po zaznení faktických. (Reakcie z pléna.) Po faktických, po faktických. (Reakcie z pléna.)
Dajte, dajte faktickú, dajte faktickú poznámku. Dobre. (Reakcie z pléna.)
Ešte prosím vás, ešte raz dajte rolovanie. Páni poslanci pozerajte, či ste tam všetci prihlásení. (Ruch v sále.) Takže uzatváram.
Tak pán poslanec povedzte. (Ruch v sále.) Bol procedurálny, bol prihlásený, nie, nie, nie (reakcie z pléna), nie, nie, nie, pán poslanec bol prvý, ono, teda ak to súvisí (reakcie z pléna), pán poslanec, povedzte to vo faktickej, naozaj nemalo by sa prerušovať, naozaj. (Reakcia z pléna.)
Tak po. O tom sa môže, naozaj keď budeme žiadať ďalšieho diskutujúceho.
Pán poslanec Viskupič.
Prosím mikrofón pre pána poslanca Viskupiča.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.5.2015 9:19 - 9:20 hod.

Erika Jurinová Zobrazit prepis

Ďakujem pekne. No opäť poviem, že s týmto návrhom vysoko súhlasím. Ale sa mi niektoré veci, ktoré si, Ďuro, spomínal, možno nezdali celkom správne. Mne sa, naopak, teda nepáčilo, že si prirovnával práve snahu štátu nejakým spôsobom ovplyvňovať, aby zamestnávatelia prispievali svojim zamestnancom na stravu, k tomu, aby teda sme ešte našli iné oblasti s tým, či aj pri tých oblastiach budeme prispievať. To sa mi nezdá možnože do tejto debaty vhodné. Jednoducho je úzus, myslím, v celej Európe alebo celosvetový je úzus, že zamestnávateľ by mal istým spôsobom prispievať zamestnancovi na stravu.

A rovnako ako nesúhlasíš ty, aj veľa ľudí v sále nesúhlasí so spôsobom, ako si to uzurpoval štát, tak nesúhlasím s tým ani ja. Tiež si myslím, že takto vytvorený štátom garantovaný biznis nie je to správne a veľmi to nepomôže ani zamestnávateľom, ani zamestnancom.

Na druhej strane rozprávala som sa s niektorými zamestnancami, ktorým zamestnávateľ vytvoril priestor na odmietnutie používania gastrolístkov práve preto, že je to naozaj veľká námaha pre samotného zamestnávateľa, a dal možnosť kupovať si teplé jedlo vo vybranej firme. Proste nosia im tam obedy. Tí zamestnanci nie sú s tým spokojní, oni napríklad veľmi by chceli inú možnosť stravovania, ale naozaj tá iná možnosť môže byť aj v tom, že budú mať jednoducho peniaze pri svojich výplatách navyše a nebudú sa im dávať gastrolístky, ktoré vytvárajú ďalší biznis pre ľudí, ktorí tým nijakým spôsobom neprispejú k dobru práve toho zamestnanca. Znova zopakujem, že môžu si to dnes vymeniť aj za alkohol a cigarety. Je to fakt. Ďakujem pekne.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.5.2015 14:01 - 14:03 hod.

Erika Jurinová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dá sa jednoznačne súhlasiť aj s tým, čo hovoril Lojzo. Podľa mňa takisto lístky v takej podobe, akú máme dnes, absolútne stratili zmysel, pretože sa dajú použiť na rôzne veci, nielen na teplú stravu. Dajú sa dokonca použiť aj na alkohol a cigarety, aj keď oficiálne, samozrejme, nie. Toto je prvá, veľmi ľahko sa to dá použiť. (Reakcia z pléna.) Nesmú, áno, je to v zákone, že nesmie, aj napriek tomu sa to používa, toto by sme si mohli naliať, čistého vína.
Takisto keď sme prvýkrát s touto témou vyšli pred štyrma rokmi ešte za vlády Ivety Radičovej, vtedy vyzerala taká veľmi jemná dohoda, ten zákon nebol takto radikálne, alebo táto novela nebola takto radikálne riešená, bolo to jemnejšie, hovorili sme o možnosti, aby mal zamestnávateľ možnosť použiť buď hotovosť, alebo gastrolístky. Vtedy to naozaj tesne nevyšlo.
A najviac ma pobavili, alebo možnože zarmútili, nie pobavili, ale zarmútili argumenty, že keby ľudia nedostávali gastrolístky alebo lístky, tak jednoducho by sa nestravovali správne, bolo by to zdraviu škodlivé. A dokonca pani Tomanová nám tu predkladala štatistiky, ako sa zlepšil, no, ja neviem, podiel vývarovní alebo reštauračných služieb, niečo takéto. Dobre, možnože to malo naozaj zmysel v úvode, kedy sa vlastne potrebovalo dostať do legislatívy, aby sa zamestnanci chodili stravovať. Nápad sa možnože ujal, ujalo sa to celé, ale teraz sme už kúsok ďalej. Podľa mňa teraz lístky nemajú opodstatnenie, ľudia sú naučení a vedia, že sa chcú naozaj na tú polhodinku, trištvrte hodinku ukľudniť aj práve pri obede.
Takže veľmi súhlasím s predkladateľmi a verím, že ak neprejde toto riešenie, budú aj iné riešenia.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.5.2015 13:49 - 13:50 hod.

Erika Jurinová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi vystúpiť ako spravodajcovi v prvom čítaní k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Juraja Drobu a Miroslava Kadúca na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, k tlači 1529.
V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1529. V tomto súvise si dovoľujem predložiť informáciu k tomuto návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku aj legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1539 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predseda, ďakujem, skončila som, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis