Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.12.2012 o 16:43 hod.

Ing.

Pavol Zajac

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2012 16:43 - 16:44 hod.

Pavol Zajac Zobrazit prepis
Vážený pán kolega Martvoň, to bol lobing prevádzkovateľov hracích automatov ako vyšitý. Ako par excellence. Pán Matovič ma predbehol, ale to je neskutočné niečo. Nielen cez Generálnu prokuratúru, ale aj cez poslaneckú snemovňu. Poďme rýchle skrátiť lehoty obciam, aby, aby nemali čas vyzbierať tie podpisy. Aby tam, kde to už zakázali, aby naspäť mohli nabehnúť do toho Podolínca, Sabinova, do Humenného, sú už netrpezliví, naozaj ani rok nemôžu vydržať bez toho, aby to tam prevádzkovali. Hanba.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2012 16:34 - 16:35 hod.

Pavol Zajac
Ďakujem obidvom kolegom za pripomienky. Naozaj, pán kolega Érsek, to je ten sociálny a regionálny rozmer, na ktorý som poukazoval, že mi chýba v návrhu zákona aj v pôvodnom, aj v tomto pozmeňujúcom návrhu, kde by sa dalo rozlíšiť, aké úľavy má dôchodca, aké úľavy má ten, čo stavia svojpomocne, aké úľavy má ten, ktorý stavia na východe Slovenska v Prešovskom kraji, oproti tomu, ktorý stavia v Bratislave. Naozaj, to tam nenachádzam. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.12.2012 16:15 - 16:31 hod.

Pavol Zajac Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, dovoľte mi, aby som sa po tretíkrát vyjadril ku navrhovanému zákonu o hazardných hrách a takisto aj ku zákonu o správnych poplatkoch.
Začnem tým zákonom o správnych poplatkoch. Pozmeňujúcim návrhom pani kolegyne Zmajkovičovej sa v podstate otvorila taká nepriama novela zákona o správnych poplatkoch, ktorý sme len nedávno pred dvoma mesiacmi v tejto snemovni prijímali.
Už vtedy opozícia a ja osobne sme kritizovali rýchlosť prijatia takej veľkej novely o správnych poplatkoch, kde naozaj od overenia k podpisu až po tú evidenciu áut sa niekoľkonásobne, v prípade evidencie áut až stonásobne dvíhali správne poplatky.
Naozaj sme boli presvedčení a sme presvedčení o tom, že v časoch hospodárskej krízy, dvíhania daní, odvodov, takto dvíhané správne poplatky by nemali byť. Naozaj, dobrý hospodár, akými sú napríklad obce a mestá, zodpovedne dvíhajú poplatky, dane o niekoľko percent alebo o niekoľko desiatok percent a nie niekoľkonásobne alebo, zase podotýkam, v prípade evidencie toho najsilnejšieho auta stonásobne.
Takisto aj vtedy, aj dneska pri pozmeňujúcom návrhu mne osobne, ale aj ďalším kolegom chýba alebo chýbalo v tomto návrhu sociálny a regionálny rozmer. Naozaj je to zvlášť komické, keď sociálna demokracia do takéhoto návrhu zákona o správnych poplatkoch nezahrnie napríklad sociálny rozmer. Taký istý poplatok platí dôchodca. A taký istý poplatok za určité činnosti platí podnikateľ, napríklad overenie podpisu. To je ten možno ten najdrobnejší poplatok, ktorý tam je, ktorý sa mimochodom dvihol z pol eura na, mal sa dvihnúť na 2 eurá, a dvihol sa na 1,5 eura, ale nie v prospech občana. Nie v prospech občana, pán minister.
Takže sme presvedčení o tom, že takto tie poplatky nemali byť dvíhané. Takisto ten regionálny rozmer. Veľakrát a musím povedať objektívne, že všetky vlády si radi dajú do svojho programového vyhlásenia, aj strana SMER, podporu regionálneho rozvoja.
Ale prijímame zákon o správnych poplatkoch. A ten poplatok, a môžeme si hociktorý zobrať, platíme na východnom Slovensku v Prešovskom kraji a v Bratislave rovnaký. V Prešovskom kraji je priemerný plat v hospodárstve 600 eura, v Bratislave tisíc eura. Je to spravodlivé, alebo to nie je spravodlivé? Regionálne, sociálne. Podľa mňa nie.
Pani kolegyňa Zmajkovičová si na seba zobrala neľahkú úlohu vylepšiť pôvodný návrh ministerstva dopravy, regionálneho rozvoja a výstavby. Tá časť, ktorú pripravovalo ministerstvo pred dvoma mesiacmi, naozaj bola tá časť, tá časť bola robená od stola, povedal by som, narýchlo. Česi tomu hovoria, že "práce chvatná málo platná".
Naozaj týmto pozmeňujúcim návrhom sa snaží pani kolegyňa, alebo ministerstvo cez ňu, vylepšiť tento nedobrý návrh. Cez to všetko, aj ňou navrhované zmeny v tomto zákone, idú nad rámec toho pôvodného návrhu zákona a výška poplatkov sa zvyšuje. Preto s ním nemôžeme súhlasiť.
Ale dovoľte mi niekoľko poznámok aj k tejto novele, ktorú predložila pani kolegyňa. Dosť zásadným spôsobom sa menia poplatky pri stavbách, pri stavebných povoleniach a pri kolaudáciách. Z pôvodných návrhov, kde sa platilo za obstavaný priestor, metre kubické, sa to mení na hodnotu tej-ktorej stavby podľa čiastky od 50- tisíc eur do 10 mil. eur. Považujem tento princíp za spravodlivejší, ako platiť poplatky za obstavaný priestor. Naozaj vila pod Slavínom, ktorá má toľko kubíkov ako dom v Ubli, ktorý má takisto toľko kubíkov, tak nie je správne, aby ten správny poplatok bol taký istý. Naozaj tá hodnota vily pod Slavínom môže byť 3 až 10 mil., v Ubli možno 10-tisíc eur.
Na druhej strane musím ale upozorniť, že tieto projekty, ktoré idú do stavebných povolení, nadoceňujú veľakrát projektanti, architekti, ktorí nie sú stavebnými rozpočtármi, a pomáhajú si pri výpočte hodnoty diela tým obstavaným priestorom, tými kubíkmi. To znamená, stavbári zoberú, architekti, projektanti, zoberú obstavaný priestor, zoberú určitý koeficient v tom ktorom kraji a z toho im vyjde cena diela.
Málokde sa stane, že stavbu nadcení stavebný cenár, a toto už ide do stavebných povolení. Aj to býva niekedy nepresné, pretože aj to, čo nacení stavebný cenár, môže stavebný dodávateľ postaviť o polovičku lacnejšie alebo dvakrát drahšie, záleží od toho, čo si investor, dodávateľ nechá do tej stavby namontovať. Takže pri stavebnom povolení povedať, aká bude výsledná cena stavebného diela, je niekedy diskutabilné.
Keď sme už pri správnych poplatkoch, ktoré vychádzajú z hodnoty stavebného diela, tak nedá mi, aby som nepoukázal na to, ako bolo to so správnymi poplatkami pri prvej evidencii osobných automobilov. Naozaj tam táto filozofia neplatila. Naozaj ministerstvo navrhlo, aby sa správne poplatky platili od kilowattov, od výkonu motora, mohli by sme povedať, od kubatúry motora alebo od výkonu motora.
Aj u nás vo výbore, aj tu v pléne viackrát zaznelo, prečo neplatiť správne poplatky pri evidencii áut podľa ceny automobilu. Myslím si, že pri automobiloch by to bolo oveľa jednoduchšie nadceniť to auto, ako nadceniť stavbu.
Človek by doniesol na Policajný zbor faktúru, za ktorú kúpil auto, a podľa toho by platil správny poplatok. To sme považovali za spravodlivejšie. A poukazovali sme tu na to, že veľakrát viacdetné rodiny si kupujú väčšie autá, bezpečnejšie autá, ktoré majú väčší výkon. A keďže tieto viacdetné rodiny veľakrát nemajú veľký príjem, tak si to auto dokážu zaobstarať dajme tomu v Nemecku. Dovezú si ich dajme tomu za 6-7-tisíc eur, a potom z toho má zaplatiť 500 alebo tisíc euro poplatok, to sme nepovažovali za spravodlivé ani za sociálne. Takže pri stavbách sme prešli naspäť na oceňovanie podľa hodnoty, pri autách sme zostali pri tej kubatúre.
Teraz mi dovoľte, aby som sa vyjadril ku regulácii hracích automatov, alebo hazardných hier. Keďže som k tomu už dvakrát vystupoval, skúsim len stručne. Pán minister, po mojom vystúpení v stredu a štvrtok sa mi ozvalo veľmi veľa ľudí. Aj tu v pléne Národnej rady, na chodbách, v bufete, prišli za mnou a hovorili, že odborné stanoviská, ktoré som tu prezentoval, ktoré neboli z mojej hlavy, ale ktoré som si vyžiadal od odborníkov, že boli správne. A takisto aj v mojom regióne sa na mňa obrátilo veľmi veľa ľudí a žiadalo ma o to, aby tá regulácia hazardu bola čo najväčšia.
Naozaj som tu vo svojom vystúpení v štvrtok poukazoval na veľmi pozitívne príklady z mesta Sabinov, z mesta Podolínec, z mesta aj Humenné, nevidím tu kolegyňu Vaľovú, ale aj ona sa predsa vyjadrila v médiách, že sociálna situácia v meste Humenné sa zlepšila a že je spokojná.
Pán kolega Petrák predniesol pozmeňujúci návrh, kde predniesol návrh, aby podmienkou rozhodovania sa obecného zastupiteľstva pri prijímaní VZN-ka bola petícia, a nie ako v pôvodnom návrhu referendum.
Naozaj petícia je vylepšením toho referenda. Petícia 30 % občanov, ktoré môžu takto vytvárať tlak na obecné a mestské zastupiteľstvo. Osobne som presvedčený, že v tomto návrhu zákona, tak ako bolo v pôvodnom návrhu zákona, nebolo treba dávať žiadnu podmienku, ale dobre. Petícia je lepšia ako referendum.
Na druhej strane v tejto sále ešte ani raz nezaznelo, že ani petícia, ani referendum nemôže automaticky znamenať prijatie takéhoto VZN-ka. To VZN-ko musia prijať poslanci dvoma tretinami svojho množstva. Takže nechcem tu uvádzať zlé príklady, ale môže sa stať, že aj prípadná úspešná petícia, alebo aj referendum, ktoré aj dneska je prípustné, občania majú právo zvolať referendum, nemusí znamenať automaticky, že také VZN-ko bude prijaté. Ak sa nájde viac ako jedna tretina poslancov, ktorí si to nebudú želať, aby bolo zrušené hracie automaty, tak sa také VZN-ko neprijme. To, ako si oni aj na komunálnej úrovni svoju zodpovednosť ponesú, a ako dopadnú v ďalších voľbách, to je, samozrejme, na ich svedomí, a toho ako ďalej chcú pôsobiť v tej-ktorej obci alebo meste.
Ale chcel som požiadať, keď už tu viacerí kolegovia hovorili o tom, že tá petícia je pomerne prijateľná, ešte o jeden závažný bod, pán minister, ktorý by sme potrebovali pri regulácii hazardu uskutočniť.
Najprv prečítam z odborného stanoviska doktora Benkoviča, primára psychiatrického oddelenia z Prednej Hory, ktorý sa touto problematikou zaoberá. Zopakujem to, čo som tu už čítal, ale naozaj iba malú časť. A potom poukážem na ten problém. (Ruch v sále.)
Pán minister. Aj tí najmladší gambleri zatiaľ tvrdia, že ich začiatky boli v miestnych pohostinstvách či reštauráciách s hracími automatmi. Až potom, ako sa stali skutočnými patologickými hráčmi, začali navštevovať herne.
Ďalej pán doktor poukazuje na odbornú štúdiu v časopise Závislosti, kde sami abstinujúci patologickí hráči píšu alebo navrhujú takéto opatrenie. V sledovanom súbore okrem iného, viac ako 50 % respondentov malo prvú skúsenosť s gamblingom ešte pred svojím 18. rokom života, až 12 % dokonca ešte pred dovŕšením 15. roku. To znamená, v detskom veku.
Je teda zrejmé, že v tomto smere je síce na svete zákon o povolenom veku hrať hazardné hry, tento sa však málokedy dodržiava. Naši respondenti jednoznačne hodnotia hustotu prevádzkovaných hazardných hier ako príliš veľkú a sú jednoznačne za ich redukciu. Sú za to, aby odstránením hracích automatov z periférií pohostinstiev a reštaurácii, a s ich lokalizáciou len do herní.
Dovoľte mi poukázať na to, že viacerí moji kolegovia, ale aj ja, sme predložili pozmeňujúce návrhy, myslím si, že to bol pán kolega Beblavý, myslím si, že aj pani Žitňanská. Ja som takýto pozmeňujúci návrh dal, myslím si, že pani podpredsedníčka Jurinová alebo aj ešte niekto z OBYČAJN-ých ĽUD-í. Tento návrh, aby hracie automaty zostali len v herniach, by napomohol tomu, že regulácia hazardu, nie jeho odstránenie, ale regulácia hazardu by bola skutočná. Naozaj snaha a ochota kolegov zo SMER-u pri schválení takého pozmeňujúceho návrhu, tým by ukázali, že chcú naozaj regulovať hazard. Ak kolegom zo SMER-u vadí to, že takéto pozmeňujúce návrhy sme dali my, viacerí opoziční poslanci, tak im navrhujem, aby v rozprave pri hracích automatoch vystúpili, my im ponúkneme tento pozmeňujúci návrh, môžu ho predložiť ako svoj návrh a my ho podporíme. Naozaj ak hazard bude poslaný do herní, kde sú stavebne oddelené, čo je dobré v tomto návrhu novely zákona, keď budú zrušené reklamy, jackpoty na verejnosti, keď bude dozor v herniach, tak keď ich herne, teda keď hracie automaty dostaneme ešte z tých krčiem a pohostinstiev, kde sami abstinujúci hráči hovoria, že tam začínali, až neskôr prešli do herní, tak toto bude skutočná regulácia hazardu. Chcem poprosiť svojich kolegov zo SMER-u, ktorí sú komunálnymi poslancami, starostami, primátormi, aby takýto pozmeňujúci návrh alebo podporili náš, alebo aby skúsili takýto návrh predložiť. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2012 15:29 - 15:31 hod.

Pavol Zajac Zobrazit prepis
Vážený pán kolega, som ochotný na východnom Slovensku dať dokopy 50 podnikateľov, ktorí zamestnávajú niekoľko stoviek zamestnancov a vy im prídete túto marxistickú teóriu vysvetliť, ako vyššími daňami budú mať väčší hospodársky rast a vyššiu zamestnanosť. Ak presvedčíte ich, potom presvedčíte aj mňa. Viackrát ste spomínali sociálnu náuku cirkvi. Na tú sociálnu pomoc blížnym najprv musí niekto vyrobiť. Naozaj podnikatelia dneska majú menšie objednávky. Spotreba domácností klesá, v Európe je hospodárska kríza. Asi ťažko vyššími daňami budú mať väčší rozvoj.
Spomínali ste rovnú daň. Ja vám poviem, kde prvýkrát bola rovná daň spomínaná. V starom zákone, keď ľudia platili desiatky aj tí chudobnejší, aj bohatší. Ale vráťme sa na Slovensko. Aj dneska ešte platí na Slovensku rovná daň, ktorá ale, pán kolega, nie je rovná. Najchudobnejší cez odpočítateľné položky neplatia žiadnu daň alebo minimálnu daň. Práve naopak v tomto návrhu zákona im možnosťou odpočítateľnú položku použiť na manžela alebo manželku beriete túto možnosť a najchudobnejší budú platiť najväčší prínos dane na budúci rok. Tí najbohatší odídu do iných štátov.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2012 14:21 - 14:23 hod.

Pavol Zajac Zobrazit prepis
Vážený pán kolega, vo svojom vystúpení ste spomenuli špeciálnu 5 % daň pre 180 ústavných činiteľov. Naozaj, keď som sa o tom dopočul, tak ma, prvé čo ma napadlo, tak ma napadlo to, že prečo len 180 ústavných činiteľov. Prečo nie štátni zamestnanci, zamestnanci rozpočtových, príspevkových organizácií štátu, prečo nie zamestnanci akciových spoločnosti so 100 % účasťou štátu, ktorí zarábajú toľko alebo viac ako ústavní činitelia. A naozaj som takýto pozmeňujúci návrh mal pripravený, aj ho mám pripravený, ale keďže som presvedčený o tom, že tá 5 % špeciálna daň pre ústavných činiteľov je čistý populizmus a neprinesie to reálne nejaké reálne vyššie príjmy do štátu, kdežto tento môj pozmeňujúci návrh by priniesol vyššie príjmy do štátu, ale keďže ho považujem za populistický návrh, nechcel som naňho aj ja reagovať ďalším populistickým návrhom.
Naozaj si myslím, že pred zákonom, aj pred daňovým zákonom by sme mali byť všetci rovní. Ďakujem.
Skryt prepis
 

4.12.2012 11:55 - 12:08 hod.

Pavol Zajac Zobrazit prepis
Vážený pán kolega Sulík, ďakujem vám za to, že neustále poukazujete na to, že kombinácia opatrení, ekonomických opatrení za posledných 7 mesiacov tejto vlády bude znamenať nižší výber daní, bude znamenať vyššiu nezamestnanosť v tejto krajine. Naozaj pri svojom stretávaní sa s podnikateľmi v regiónoch, aj s podnikateľmi, ktorí volia SMER dostávam otázku, či si premiér spolu s ministrom financií uvedomujú v skutočnosti, čo robia. Som presvedčený, že premiér Fico si to neuvedomuje. Naozaj ideológia je silnejšia ako ratio.
V prípade ministra financií som presvedčený, že vie, že robí zle tejto krajine, pretože aj v rozhovore asi zhruba pred mesiacom sa vyjadril, že pre túto krajinu by predsa len bola lepšia daň okolo 21 %. Naozaj som presvedčený o tom, že podnikatelia, živnostníci, podnikatelia väčší alebo menší zaplatia na budúci rok menej daní. Budú mať menej zákaziek a bude vyššia nezamestnanosť v tejto krajine. Nárast výberu daní vidím iba u nižšie príjmových skupín obyvateľov. Naozaj ten príklad, ktorý tu kolega Brocka niekoľkokrát poukazoval, nemožnosť odpočítateľnej položky na manžela, manželku - bude znamenať to, že títo nízkopríjmoví obyvatelia zaplatia vyššiu daň. To znamená nárast daní bude iba od nižšie príjmových skupín obyvateľov. (Ruch v sále.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.11.2012 9:20 - 9:21 hod.

Pavol Zajac Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán kolega, som veľmi rád, že aj vy narábate s modernou technikou, s iPadmi, a takto prezentujete naše myšlienky.
Ale teraz vážne, naozaj. Povedal som to po prvom čítaní, poviem to aj dneska. Prorodinná politika štátu, aby manželia mohli byť posudzovaní pred daňovým úradom spoločne, to znamená, aby mohli si uplatniť odpočítateľnú položku spolu. Prorodinná politika štátu, na to mi pán minister povedal vtedy, po prvom čítaní, že a čo na to tí, ktorí žijú ako partneri, prečo nemôžu byť posudzovaní? No tak nech sa zoberú. Prorodinná politika štátu.
Sme tu všelijak označovaní ako neoliberáli a podobne, ale ani pán minister Mikloš za prvých dvoch vlád pána Dzurindu si to nedovolil urobiť, ani za prvej vlády Roberta Fica sa to nestalo a teraz odrazu sociálnodemokratická vláda Roberta Fica ide robiť politiku proti rodine. Nie je to normálne v tomto štáte.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.11.2012 10:17 - 10:19 hod.

Pavol Zajac Zobrazit prepis
Ďakujem všetkým za pripomienky k môjmu vystúpeniu.
Pani Zmajkovičová, začnem vami. Prispieť na vydanie knihy je veľmi záslužný čin, vo vašom prípade, ja vás veľmi za to chválim. Prečo by to malo byť pokrytectvo KDH, keď ste povedali, že boli tým oslovení všetci poslanci? Vydať knihu, sponzorovať knihu znamená mať finančné prostriedky na to, aby sme ich poskytli tomu, kto ju chce vydať. Takže je to o dostatku finančných prostriedkov. A vy ste ich mali, vy ste ich poskytli, je to dobre, fajn.
Pán Martvoň, krčmy, miesto bez hriechu. Ja som vám tuná vo vyjadreniach abstinujúcich hráčov poukázal na to, že začínali v tých krčmách na perifériách, začínali už ako deti pred 15. rokom života, začínali ako mladiství pred 18. rokom života. Tu nejde o to, že ja žijem v ideálnom svete a chcel by som mať krčmu, miesto bez hriechu, o to tu vôbec nejde. Tu ide o praktické kroky. Ak by sme to v tých krčmách zrušili, tak by sme obmedzili to, aby deti chodili hrať tie hry. Skúste sa na to spýtať niektorých vašich kolegýň, keď nemáte s tým skúsenosť, vysoko postavenej kolegyne zo strany SMER, ktorá má v rodine obrovský problém s patologickou hráčkou, alebo kolegyne Vaľovej, ako sa zlepšil život v Humennom sociálne odkázaných skupín po zrušení hracích automatov. To nie je len o Sabinove, to je aj o ďalších príkladoch. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.11.2012 9:34 - 10:06 hod.

Pavol Zajac Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážený pán predseda Národnej rady, včera, keď som vystúpil k zákonu o hazardných hrách, hovoril som o skúsenostiach z mesta Sabinov, ktoré zrušilo hracie automaty, hovoril som o skúsenostiach duchovného otca Martina Majdu z Lomničky, ktorý má takisto obrovské skúsenosti s tým, akú neplechu im hracie automaty robili predtým, kým tento zákon pred dvoma rokmi bol prijatý, a obecné zastupiteľstvá dostali možnosť zrušiť výherné hracie automaty. Rozprávali sme s pánom ministrom, dokončili sme ešte debatu z prvého čítania, kde KDH bolo napadnuté za to, že sa správame inak, keď sme v koalícii, inak, keď sme v opozícii. Vyjasnili sme si, že to nie je pravda, KDH je za prísnu reguláciu hazardu. Ale povedal som, že v mojom vystúpení sa opriem aj o odborné stanoviská ľudí, ktorí majú skúsenosti s liečbou patologických gamblerov, a na základe týchto konzultácií predložím pozmeňujúce návrhy, ktoré môžu tento návrh zákona značne vylepšiť a regulovať tak, ako sme včera hovorili.
Takže včera som začal s tým, že som oslovil doktora Jozefa Benkoviča, primára oddelenia drogových závislostí z Odborného liečebného ústavu psychiatrického v Prednej Hore. A položil som mu niekoľko otázok, ktoré vám prečítam, samozrejme, aj s odpoveďami.
Prvá otázka. Koľko je na Slovensku patologických hráčov odhadom a koľko z nich sa lieči? Odpoveď bola: „Na túto otázku nie je vôbec jednoduché odpovedať. Známe čísla vo svete uvádzajú, že počet patologických hráčov vo svete kolíše od 0,5 do 5 % podľa kontinentov či štátov. Pokiaľ sa týka Slovenska, tieto údaje nie sú presne číselne známe. Televízia Markíza dňa 3. 11. 2011 vo večerných správach uviedla, že za jeden rok sa odliečilo v Slovenskej republike niečo viac ako 600 patologických hráčov.“ Pán doktor podotýka: „Nie je mu známe, či je toto číslo validné. Obecne sa však viacerými odborníkmi tvrdí, že tých, ktorí už spĺňajú kritériá pre patologické hráčstvo a ešte sa nevyliečili, existuje mimo liečby, teda na ulici niekoľkonásobne viac ako tých, ktorí sa práve liečia alebo už sa liečili.“
Druhá otázka. Akú má tendenciu počet ľudí, ktorí trpia hazardom, máte pocit že v čase ekonomickej krízy sa zvýšil alebo znížil počet závislých ľudí od hazardu? Odpoveď bola: „Ekonomická kríza negatívne dolieha aj na finančnú situáciu občanov Slovenska, pričom pri náraste počtu nezamestnaných a sociálne odkázaných jedincov sa u nich zvyšuje aj tendencia hľadať si finančné zdroje zabezpečenia aj tou najjednoduchšou, teda bezprácnou cestou, cestou hazardu. Zdá sa, že oproti rokom 2006 a 2007 v súčasnosti, to znamená roky 2010 a 2011, existuje nárast patologických hráčov v našom zariadení asi o 40 až 50 %. Avšak to môže byť spôsobené aj tým, že psychiatrické oddelenie v Banskej Bystrici ukončilo liečbu patologických hráčov, a teda istým množstvom zastrešujeme aj my zariadenia Prednej Hory, ich bývalé kapacity.“
Tretia otázka. Aké sú ročné výdavky štátu z verejného zdravotného poistenia na liečbu patologických hráčov? Odpoveď bola: „Aj k tejto otázke TV Markíza 3. 11. 2011 vo večernom spravodajstve uviedla isté ročné číslo finančných výdavkov zdravotných poisťovní na liečbu patologických hráčov. Zväčša však zdravotné poisťovne, resp. krajiny, kde sa prevádzkujú hazardné hry, tieto údaje bežne neuvádzajú, pokiaľ som mal možnosť o týchto údajoch sa dozvedieť viac, tak v niektorých odborných prácach v Kanade, aj to iba v niektorých provinciách Kanady, kde pri porovnaní zisku z hazardu a finančných strát týkajúcich sa liečby patologických hráčov sa jednalo o menej ako 5 % z investícií investovaných do liečby oproti skutočnému zisku z hazardu. Avšak podobne ako u nás pri porovnávaní ziskov a strát sa zabúda na rozpadnuté rodiny patologických hráčov, zabúda sa na jedincov, ktorí často prichádzajú v dôsledku hazardu o prácu. Keďže dlhy ich nútia zarábať mesačne vysoké sumy, buď to definitívne v živote vzdajú a riešia to dokonanými samovraždami, alebo zväčša odchádzajú otročiť za prácou niekde do zahraničia. Zabúda sa taktiež na najčastejšiu trestnú činnosť gamblerov, krádeže, podvody, sprenevery, kvôli nedostatku financií. A ich pobyt vo väzbe v konečnom dôsledku platíme my, daňoví poplatníci. Vôbec sa tiež nerozpráva o deťoch patologických hráčov, aký majú život, že zväčša vyrastajú v rozvrátených rodinách, až dvakrát častejšie sa pokúšajú o samovraždu, ako ich zdraví vrstovníci, a omnoho častejšie sa stávajú samy gamblermi ako ich vrstovníci. Pokiaľ sa týka výdavkov zdravotných poisťovní, tak jeden deň liečby v zariadení Prednej Hory je okolo 41 eur na deň, teda pri dĺžke liečby 60 dní sa jedná o čiastku 2 460 eur na jedného liečeného pacienta. Pridávam k tomu niektoré údaje o finančných ziskoch z hazardu, lebo hazardné hry sú vo väčšine vyspelých krajín považované za šedú ekonomiku týchto krajín. V roku 1994 Slováci celkovo utratili v hazarde 3,5 miliardy slovenských korún. V roku 1995 to bolo len na hracích automatoch 3,5 miliardy slovenských korún. V roku 1998 boli celkové tržby z hazardu 5,7 miliardy slovenských korún. Len malá perlička k týmto číslam v závere je, 8 liečených pacientov v skupinovej terapii v našej liečebni v Prednej Hore v októbri 2012 bolo zadĺžených 120 000 eur, teda v priemere na jedného patologického hráča pripadala len aktuálna suma dlhu 15 000 eur, avšak ich dlhy v hráčskej kariére sú zväčša niekoľkonásobne väčšie.“
Štvrtá otázka. Z akej sociálnej vrstvy je väčšina gamblerov medzi vašimi klientmi, ktorí podľahli klasickému hazardu, alebo tých, čo sa podrobujú liečbe? Odpoveď bola: „Z doposiaľ realizovaných zistení hlavne publikovaných výskumom a odborných prácach v našom zariadení nám vychádza, že najčastejšie sa stretávame s patologickými hráčmi mladšími mužmi, ktorí majú stredoškolské vzdelanie. Potom ďalšou početnou skupinou sú gambleri s učňovským vzdelaním. A za nimi je skupina vysokoškolákov. Najmenej pacientov je len so základným vzdelaním. Prevažujú hlavne muži, len malé percento liečených v našom zariadení, to znamená iba 5 %, zatiaľ tvoria ženy gamblerky.“
Piata otázka. Aký percentuálny pomer je medzi vašimi klientmi, ktorí podliehali klasickému hazardu (hracie automaty, kasína, stávkovanie), a tými, ktorí podľahli hazardu z internetu? Odpoveď bola: „Medzi našimi liečenými patologickými hráčmi zatiaľ prevláda klasický hazard na hracích automatoch. To je zatiaľ najrozšírenejší hazard u našich pacientov. Potom je to stávkovanie, tipovanie často v kombinácií s hrou na hracích automatoch. Percentuálne je to menej. Teda je najmenej novodobých internetových gamblerov. Je to len jeden alebo dvaja gambleri z desiatich klasických gamblerov na hracích automatoch. Aj tí najmladší gambleri zatiaľ tvrdia, že ich začiatky, a to chcem zvýrazniť, boli v miestnych pohostinstvách, reštauráciách s hracími automatmi. Až potom, ako sa stali skutočnými patologickými hráčmi, začali navštevovať herne. Pokiaľ sa však týka internetových gamblerov, sú to hlavne mladí, počítačovo zväčša dobre zdatní ľudia.“
Šiesta otázka. Aký je váš názor, čo a aké opatrenia by mohli znížiť patologické hráčstvo na Slovensku? Odpoveď bola: „V roku 2011 sme publikovali v odbornom časopise „Závislosti“ menšiu štúdiu, kde sami liečení patologickí hráči, ale aj viacroční abstinenti navrhli nasledujúce opatrenia, ktoré by mohli u patologických hráčov znížiť problémy patologického hráčstva v Slovenskej republike. Tu sú jednotlivé návrhy od týchto abstinujúcich hráčov.
Prvý návrh. V sledovanom súbore okrem iného viac ako 50 respondentov malo prvú skúsenosť z gamblingom ešte pred 18. rokom života. A 12 % ich bolo dokonca ešte pred dovŕšením 15. roku života, teda v detskom veku. Je teda zrejmé, že v tomto smere je síce na svete zákon o povolenom veku hrať hazardné hry, ale tento sa málokedy a málokde dodržiava.
Druhý návrh. Naši respondenti jednoznačne hodnotia hustotu prevádzkovaných hracích hier ako príliš veľkú a sú jednoznačne za ich redukciu odstránením hracích automatov z periférií, z pohostinstiev a reštaurácií ich lokalizáciou len do herne.
Tretí návrh. Sú tiež za obmedzenie prevádzky hazardu v herniach napríklad od 15.00 hodiny, a ďalej doktor píše, do 22 hodiny. Aj obmedzenie hracieho času by podľa našich respondentov mohlo niekedy zabrániť patologickým hráčom prehrávať neúmerne vysoké čiastky financií.
Štvrtý návrh. Sú tiež za striktné dodržiavanie záväzného prehlásenia gamblerov patologických hráčov o ich zákaze hrania hazardných hier, čo by mali rešpektovať aj prevádzkovatelia hazardu, alebo prísnejšieho obmedzujúceho súdneho nariadenia, ktoré by hazard priamo patologickými hráčmi zakazovalo, čo by museli majitelia herní rešpektovať.
Piaty návrh. Respondenti sú tiež zásadne za zákaz reklám o hazarde. Napríklad sú to vysvietené jackpoty aktuálnych finančných súm výhier, ktoré priamo gamblerov lákajú ku hre a sú pre patologických hráčov silným nutkaním ísť hrať, teda jednoznačne spúšťačom ku hre.
Šiesty návrh. Vážnym problémom je rodina patologického hráča, ktorú žiaden zákon nechráni, v prípade neúmerných dlhov patologického hráča, napríklad živiteľa rodiny, ktorý svoj problém, samozrejme, do poslednej chvíle tají. Keď už nevie dlhy pomôcť splácať ani blízky príbuzný, nastúpia exekútori a manželka s deťmi sa ocitá v sociálnej sieti alebo na ulici.
Siedmy návrh. Veľkým problémom sú tiež rýchle pôžičky gamblerom z nebankových subjektov s neúmerne vysokými úrokmi, ktoré sú často nútení títo ľudia splácať do konca svojho života.
Na základe týchto odporučení odborníkov na problematiku nelátkových závislostí a patologického hráčstva, ako aj samotných liečených som pripravil nasledujúce pozmeňujúce návrhy. Pán spravodajca, bude ich 5 a žiadam o nich hlasovať ako o každom samostatne. Už aj pán minister tu hovoril, že tento systém čítania pozmeňujúcich návrhov komplet, aj pani predsedajúca má s tým skúsenosti, je trošku zastaraný, ale náš rokovací poriadok je taký.
Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Zajaca k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkov v znení neskorších predpisov (parlamentná tlač 234).
Pozmeňujúci návrh č. 1. V článku I sa text v bode 11 nahrádza novým textom: „V § 10 odsek 5 sa dopĺňa písmenami e a f), ktoré znejú: „e) vykonáva vopred neohlásenú kontrolu dozoru prevádzkovateľa hazardnej hry podľa § 5 až § 8. Ak zistí porušenie zákona § 35 ods. 6, ods. 11 alebo ods. 22, uloží prevádzkovateľovi pokutu podľa § 55 ods. 2 tohto zákona, f) schvaľuje prevádzkový čas herne, ktorý si prevádzkovateľ určí v časovom rozsahu od 16.00 do 4.00 hodiny nasledujúceho dňa“.“
Odôvodnenie. Nebudem ho čítať celé, máte ho v pozmeňujúcom návrhu, ktorý som dal, ale len chcem zvýrazniť, žiadame zachovať kontrolu pre daňový úrad a, naopak, rozšíriť kontrolnú úlohu dozoru na obec.
Taktiež prostredníctvom schvaľovania prevádzkového času herne pozmeňujúci návrh dáva obci nástroj na reguláciu a vytlačenie hazardných hier do neskorších poobedňajších až nočných hodín. Z toho, čo som predtým čítal, odpovede pána doktora, primára z Prednej Hory, jednoznačne osoby mladšie ako 18, 15 rokov, myslím si, navštevujú tieto herne veľakrát cestou zo školy, myslím si, posunutie prevádzkového času na neskoršie hodiny by napomohlo tomu, aby sa znížil možný výskyt týchto detí, mládeže v herniach. Takisto som presvedčený o tom, že ľudia, ktorí si idú prevziať na poštu sociálne dávky, by aspoň trošku tak boli odklonení na neskoršiu hodinu a nemohli by rovno z tej pošty navštevovať hracie herne.
Pozmeňujúci návrh č. 2. V článku I sa v bode 12 vypúšťa text „ak v súvislosti s hraním hazardných hier dochádza k narúšaniu verejného poriadku v obci“.
Pozmeňujúci návrh č. 3. V článku I sa vypúšťa bod 13. Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie. Pozmeňujúci návrh vypúšťa ustanovenie, že VZN-kom je možné obmedziť prevádzkovanie hracích hier iba z dôvodu vážneho narušenia verejného poriadku v obci. Taktiež ruší ustanovenie, že o tejto skutočnosti o rušení alebo nerušení verejného poriadku rozhodnú obyvatelia obce v miestnom referende.
Pojem verejný poriadok, o ktorom sa v návrhu tejto novely hovorí a ktorý aj svojím pozmeňujúcim návrhom pán kolega Petrák žiada upraviť nie referendom miestnym, ale petíciou, je v našom právnom poriadku definovaný. Nebudem to tu čítať, máte to v tlači. Ale povedzme si úprimne, sú patologickí hráči, ktorí navštevujú herne, pôsobia na verejnosti narúšaním verejného poriadku, dochádza k tomu vôbec? Nedochádza k narušeniu verejného poriadku veľakrát tým, že obec schváli prevádzku diskoték? Patologickí hráči, ktorí sa neúmerne zadlžujú, na verejnosti nepôsobia nejako extra negatívne. Hracie automaty sú tichým zabijakom spoločnosti a rodín. Naozaj ak petíciou alebo v miestnom referende bude prijaté, že dochádza k narušeniu verejného poriadku, nedopracujeme sa k tomu, že následne nás Generálna prokuratúra bude vyšetrovať, či naozaj došlo alebo nedošlo k narušeniu verejného poriadku? Prečo podmieňujeme rozhodnutie mestského, obecného zastupiteľstva referendom alebo petíciou? Už včera som povedal, o čo je prevádzka hracích automatov výnimočnejšia ako prevádzka spaľovne, skládky komunálneho odpadu, solárnej elektrárne, pohostinstva. Prečo to vyvyšujeme tak, že rozhodnutie obecného zastupiteľstva musí byť podmienené referendom alebo petíciou? Odpoveď je iba jedna. Prevádzkovatelia hracích automatov majú také finančné zdroje, povedal to včera tu aj pán minister, že si dokážu takéto extra prístupy vymôcť.
Na druhej strane tento pozmeňujúci návrh rešpektuje novelou upravené znenie zákona, podľa ktorého v záujme predchádzania možného selektívneho prístupu obce pri využívaní tohto nástroja navrhuje prevádzkovateľ, aby prijaté VZN-ko platilo na celé územie obce.
Štvrtý pozmeňujúci návrh. V čl. 1 bode 24 sa prvá veta nahrádza textom: „Prevádzkovatelia hracej hry môžu prevádzkovať výherné prístroje, terminály videohier alebo technické zariadenia obsluhované priamo hráčmi iba v herni podľa § 2 písm. o)."
Odôvodnenie. Predkladaný návrh podmieňuje prevádzkovanie výherných prístrojov alebo terminálov videohier iba v herniach.
Vážený pán minister, vážení kolegovia, kolegyne, určite všetci chodíte do zahraničia, do vyspelých krajín, navštevujete reštaurácie, penzióny, nikdy ste tam nevideli hracie automaty, ako je možné to, že u nás je možné prevádzkovať hracie automaty v krčmách, pohostinstvách, kde si idú chlapi v lete posedieť na pivo a potom tam počujú občas zvuk padajúcich mincí a po treťom pive toho človeka napadne, že aj on tam hodí nejaké mince a že možno vyhrá. (Reakcia ministra.) Pán minister, nechajte ma dohovoriť. (Hlas ministra.) Pán minister, nemá to úroveň. Naozaj aj z odborných stanovísk som vám čítal aj z abstinujúcich patologických hráčov som vám čítal, že začínali tak, že na perifériách krčiem a pohostinstiev, tam začínali a dokonca niektorí z nich nemali ani 15 rokov.
Piaty pozmeňujúci návrh. V článku I za 45. bod sa vkladá nový bod 46, ktorý znie: „V § 55 ods. 2 sa dopĺňa písmeno c), ktoré znie: „c) od 330 eur do 3 300 eur za konanie prevádzkovateľa v rozpore s § 35 ods. 6, 11 alebo 23“." Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie. Naozaj ak obec schváli prevádzku hracích automatov, podľa môjho názoru má mať právo kontrolovať to, či tam sa zúčastňujú hráči mladší ako 18 rokov. Má právo to kontrolovať a ten, kto má právo kontrolovať, mal by mať právo udeľovať aj sankcie. Inak to nejde. Takže navrhujeme tieto sadzby od 330 do 3 300 eur.
Na záver mi dovoľte povedať, o čom vlastne tu dneska budeme rozhodovať. Hlasovaním o tejto novele zákona o hracích automatoch alebo hlasovaním o pozmeňujúcich návrhoch budeme hlasovať o tom, či samospráva, volení zástupcovia ľudu, poslanci, starostovia majú právo a kompetencie riadiť život v tej danej obci. Myslím si, že už tým, že sa to volá samospráva, tak by mali mať dostatočný mandát a kompetencie na to, aby si ten život v obci mohli riadiť. Viacerí kolegovia zo strany SMER sú tu starostovia, poslanci, obecní, mestskí. Veľmi dobre vedia, o čom hovorím. Naozaj, neberme im toto právo rozhodovať, nezakrývajme to tým, že títo prevádzkovatelia, cez ten lobing prevádzkovateľov hracích automatov, ktorí sa zľakli, lebo pár desiatok obcí zakázalo za rok a pol prevádzku hracích automatov, sa odrazu zľakli, tak si to dokázali vybaviť cez Generálnu prokuratúru. Tretíkrát hovorím, na Generálnej prokuratúre asi chýba hlava, pevná ruka, právoplatne zvolený generálny prokurátor, ktorý nie je vymenovaný. Aj udalosti posledných dní, keď si na Generálnej prokuratúre dokážu vybaviť finančné skupiny väčšie alebo menšie prevody budov, ukazujú to, kto tu vlastne v tejto krajine rozhoduje. Rozhodujú tu finančné skupiny, ktoré si možno cez súdy, Generálnu prokuratúru možnože sú schopné dosadiť aj svojich ľudí do vlády Slovenskej republiky. Kto tu rozhoduje, oni alebo volení zástupcovia občanov v demokratických voľbách? Myslím si, že poslanci strany SMER by sa mohli nad tým zamyslieť, pretože ich skúsenosti z komunálnej politiky by mali byť také, že obce a mestá sú kompetentné na to, aby sa vedeli správne rozhodnúť a vedeli si to zodpovedať pred občanmi. Kto rozhoduje v tejto krajine? Aj včera, nesúvisí to s hracími automatmi, ale súvisí to s rozhodovaním kolegov zo strany SMER, volili sme šéfa Ústavu pamäti národa. Ponúkli sme vám človeka, ktorý je ikonou boja proti totalitnému režimu? (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Laššáková, Jana, podpredsedníčka NR SR
Pán poslanec, poprosím vás, naozaj hovorte k zákonu o hazardných hrách.

Zajac, Pavol, poslanec NR SR
Pani predsedajúca, hovorím o tom, ako kolegovia zo strany SMER sa budú rozhodovať pri hlasovaní o hazardných hrách, a poukazujem na príklad aj zo včerajška. Myslím si, že to spolu súvisí.

Laššáková, Jana, podpredsedníčka NR SR
Kolegovia zo strany SMER sú naozaj svojprávni a vedia, ako majú hlasovať a rozhodovať tak, že vás poprosím, aby ste...

Zajac, Pavol, poslanec NR SR
Pani predsedajúca, pani podpredsedníčka, myslím si, že od vás to vyznie trošku komicky. Naozaj to spolu súvisí. Dneska hlasovaním budeme rozhodovať o tom, či majú moc väčšiu menšie alebo väčšie finančné skupiny v tejto republike alebo volení zástupcovia ľudu v tejto sále, sále ústavnosti, alebo na komunálnej úrovni v obciach a mestách. A súvisí to s tým, ako sa včera hlasovalo, súvisí to s tým, že Fero Mikloško (ikona boja proti totalite) nedostal od strany SMER ani jeden hlas. Ja som stopercentne presvedčený, že medzi tými 83 poslancami strany SMER sa nájdu takí, čo si myslia, že Fero Mikloško by mal byť šéf Ústavu pamäti národa. A určite by ste sa za to nemuseli hanbiť ani na Slovensku, ani nikde vo svete. Mohli ste si to pridať ako svoju veľkodušnosť. Nič by sa hrozné nestalo, tak akoby sa niekedy nestalo nič hrozné, keby pri hlasovaniach o návrhu zákona opozície či pozmeňujúcich návrhoch alebo zákonoch sa niekedy naši kolegovia zamysleli nad tým, čo predkladáme.
Dneska nám chýba podľa posledných informácií pána ministra, mimochodom, ho nevidím, mal by tu sedieť, 700 miliónov, v lete to bolo 500 miliónov. Myslíte si, že to, čo sa tu deje od apríla do dneska, je len tak, že hospodársky rast, ktorý ste nalinkovali do programového vyhlásenia príde, pretože ste ho tam napísali? Myslíte si, že podnikateľský trh si nevšíma to, čo sa deje? Myslíte si VSŽ-ka odchádza zo Slovenska len preto, že na budúci rok má platiť nejaké vyššie emisné kvóty? Veď Američania sú diplomati, nebudú tu spomínať vyššie dane, vyššie odvody, vyššie poplatky, najhorší index podnikateľského prostredia za posledných desať rokov. A klesá a klesá. Myslíte si, že to je z prsta vycucané? Všetky zákony, ktoré sme tu od apríla schválili, zhoršujú život na Slovensku aj život podnikateľom. Podnikatelia zamestnávajú ľudí, je 400 000 nezamestnaných. Takže žiadam vás o to už len preto, že polovička poslancov strany SMER ste starostami, primátormi, poslancami obecných zastupiteľstiev, aby ste boli trošku hrdí na to a svojím hlasovaním potvrdili to, že viete sa správne rozhodovať na území svojej obce a ste dostatočne kompetentní na to, aby ste sa rozhodli. Žiadam vás o podporu týchto pozmeňujúcich návrhov, ktoré by mohli vylepšiť regulovať hazard v tejto krajine. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.11.2012 18:47 - 19:00 hod.

Pavol Zajac Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, v prvom čítaní som sa vyjadril pomerne dosť o svojich osobných skúsenostiach a politickom pohľade na tento návrh zákona. V druhom čítaní som bol presvedčený, že budem svoje vystúpenie zakladať na konzultácii a vyjadrení odborníkov, ktorí sa tejto téme venujú dlhodobo.
Ale, pán minister, vaše záverečné vystúpenie po prvom čítaní, na ktoré sme už nemohli reagovať, ale aj dnešné vystúpenia mi nedajú, aby som predsa len k tomu sa ešte nevyjadril. Krátko, Generálna prokuratúra už aj dnes tu toľkokrát bola spomínaná, povedal som vám aj v prvom čítaní, nech pán premiér Fico požiada pána prezidenta, aby vymenoval právoplatne zvoleného generálneho prokurátora. Ak generálni prokurátori nemajú čo iné robiť, len napadať VZN-ka obcí a miest v hazardných hrách. Aj za posledné dni sa ukazuje, že kto má peniaze v tomto štáte, menšie alebo väčšie finančné skupiny, majú moc nad občanmi tejto krajiny a ich volenými zástupcami na obecnej, aj celoštátnej úrovni.
V záverečnom slove ste použili slová, budem vás citovať: "Problém je, kolegovia z KDH, úplne selektívne, nehovorím to plošne, že keď obcujete s mocou, keď obcujete s mocou a ste v nejakej koalícii, tak tieto plamenné témy a tieto nálady vás opustia, pretože si viete vymeniť svoje pozície, svoje stoličky za to, že upustíte od takého príkreho postoja k veciam. Áno, ak máte pohľad na hazardné hry a na gambling ako taký, že to chcete zakázať, zakážte ho, choďte s touto témou do volieb."
Pán minister, boli sme v koalícii, teraz sme v opozícii. A sme proti hazardným hrám. Ja nebudem tieto vaše slová niektoré používať, aj keď sme boli v koalícii, sme v opozícii, sme proti hazardným hrám.
"A takisto sa," citujem vás znova, "a takisto sa postavte k ďalším negatívnym externalitám, ďalším ľudským činnostiam, ktoré ničia ľudské životy. Je to alkoholizmus, je to používanie drog. A čo tak prostitúcia, priatelia? Skláňate hlavy, keď chodíte okolo Slovnaftu, alebo vykúkate z okien?" Moja poznámka k tomu, ja som žil dovtedy v tom, že prostitúcia a drogy sú nelegálne. My sa tu bavíme, sám ste povedali, že gambling je legálny. A bavíme sa o regulácii prevádzky hracích automatov. Alkoholizmus, predaj alkoholu na Slovensku je predsa tiež regulovaný. Síce, môžeme sa o tom baviť, keď príde návrh zákona, či viacej alebo menej, ale je regulovaný.
No a vo svojom vystúpení ste samozrejme sa pýtali aj mňa: "Pán poslanec Zajac, z vašich slov som presne cítil namyslenosť, nehnevajte sa, namyslenosť poslanca obecného zastupiteľstva. A čo vy máte od Boha tu ako moc, akože môžete rozhodovať o tom, čo sa má robiť a čo sa nemá robiť?" Tak ja si dovolím povedať, že človek sa stáva poslancom obecného zastupiteľstva tým, že mu ľudia dajú dôveru, a vyjadria ju vo voľbách, komunálnych voľbách.
Vážení kolegovia a kolegyne, začnem citátom z denníka Korzár: "Vydýchané miestnosti s blikajúcimi obrazovkami sú nabité do posledného miesta. Pred herňami na malebnom námestí v Sabinove postávajú húfy matiek s deťmi. Dovnútra sa už nezmestia. Väčšinou márne čakajú, či sa hlave rodiny podarí z automatu vytlačiť nejakú výhru. Sabinovčania ich zhnusene obchádzajú. V deň vyplácania sociálnych dávok sa štrnásťtisícové mestečko, ktoré pred takmer päťdesiatimi rokmi preslávil prvý československý oskarový film Obchod na korze, zmenilo na hniezdo hazardu. Takto to vyzeralo v Sabinove predtým, kým mesto Sabinov ako prvé mesto, kde poslanci vlani v septembri celoplošne zakázali hracie automaty a videohry.
´Nebolo to jednoduché rozhodnutie, ale neľutujeme. Prinieslo osoh pre celé mesto,´ vraví prednosta mestského úradu Jozef Mačišák. V devätnástich podnikoch a krčmách mali gambleri k dispozícii šesťdesiatjedna výherných hracích automatov a videohier. Len na slávnom námestí boli štyri herne. Dnes v nich sídli pobočka banky, bývalá predajňa použitého oblečenia a ďalší priestor je na prenájom. ´Bola to hotová Sodoma - Gomora,´ hovorí spokojná mamička s dieťaťom v kočíku. ´V deň sociálnych dávok sa po námestí nedalo ani prejsť. Teraz je pokoj. Teraz je v meste pokoj. Mesto sa neskutočne vyčistilo. Cítime sa oveľa bezpečnejšie.´ Zákazom prišlo mesto o 60 000 eur. Toľko získavalo z poplatkov za udelenie licencie. Úspornými opatreniami sa však podarilo dieru v rozpočte zaplátať. Rok 2011 skončili s prebytkom.
Vedúca oddelenia sociálnych dávok, sociálnych vecí mestského úradu Gabriela Harčaríková tvrdí, že rozhodnutie pomohlo aj sociálne najviac zraniteľným rodinám. Ako uviedla, terénni sociálni pracovníci majú pomerne podrobne zmapovaných poberateľov dávok. Takmer v každej sociálne odkázanej rodine bol aspoň jeden gambler. Prichádzajú aj o to málo, čo dostali na živobytie." Toto je úryvok z článku Zákaz hazardu vyčistil Sabinov redaktora denníka Korzár Mikuláša Jesenského zo septembra 2012.
Mohol by som vám prečítať list, ktorý nám poslal, všetkým poslancom Národnej rady, pán farár Martin Majda, pán farár z Lomničky, kde mali obrovské problémy s prevádzkou hracích automatov, ale len pár viet. "Pravda o automatoch je jednoduchá, majú ich ľudia, ktorí chcú zbohatnúť na ľudskej biede a je im jedno, že rozbíjajú človeka, rodiny.
Dovolím si jeden príklad, v našej farnosti a v blízkom okolí sme mali obrovské problémy s gamlerstvom. Horko-ťažko sa minulý rok presadilo dovolenie zakázať automaty cez VZN pre mestské a obecné zastupiteľstvá. Pýtam sa, prečo začalo po jednom jedinom roku zrazu vadiť niekomu, že tento zákon bol prijatý a chcú ho znova upravovať?"
Pán minister, pán minister, samozrejme v novele je zopár dobrých vecí, ako stavebne oddelené a dozorom kontrolovateľné herne, alebo obmedzenie reklamy v podobe blikajúcich svietiacich jackpotov na našich uliciach. Zverejňovanie na automatoch telefónnych čísiel špecializovaných zdravotníckych zariadení na liečbu gamblerov je taký do neba volajúci nezmysel, že je až škoda o tom hovoriť. Radšej by mala ministerka zdravotníctva riešiť krízový stav a zmenšujúce sa množstvo zariadení, kde poskytujú túto diagnostiku a liečbu, lebo zachviľu už nebude ani kam volať.
Ak sa kolegovia komplexne pozrieme na predkladanú novelu, zistíme, že je to klasický prípad štátneho výpalníctva. Robert Fico ako premiér tejto krajiny totiž za 7,5 mil., toľko je predpokladaný každoročný príjem do štátneho rozpočtu cez zvýšené poplatky a licencie, takže za týchto zvýšených 7,5 mil. dáva ochrannú ruku nad majiteľov a prevádzkovateľov hracích automatov a herní. Chráni ich pred rôznymi nespratnými aktivistami, ktorí by chceli rušiť a napádať. Ako ste to minule povedali v prvom čítaní, základné ústavné právo, právo na gambling. (Hlas v sále.) Ale áno, podnikanie, poviem. No k tomu ešte, ale hlavne chráni ich pred samosprávou, ktorá ako jediná môže, cez svoje VZN-ko, môže obmedziť hazard na svojom území vo svojich mestách a obciach. Hovorím, je to klasický prípad štátneho výpalníctva. Štát ti poskytne ochranu, a ty mu za tú ochranu dáš 7,5 mil. naviac.
Takže po prijatí tejto novely budú spokojní premiér Fico s ministrom Kažimírom. Získajú ďalších 7,5 mil. eur. Budú spokojní aj majitelia kasín, hracích automatov, lebo sa zbavia Damoklovho meča nad ich hlavami s názvom miestna samospráva. A kto vlastne prehrá? Síce početná, ale bezmocná skupina päť a pol milióna občanov Slovenska. Finančne silní prevádzkovatelia hracích automatov budú mať navrch nad občanmi, ich volenými zástupcami.
Prečo toľkokrát spomínam podmieňovanie referendom, teraz petíciou, pretože pán Petrák predložil pozmeňujúci návrh, s ktorým sa, predpokladám, stotožňujete. Pýtam sa, prečo, čím je také výnimočné podnikanie, prevádzkovanie hracích automatov? Čím je také výnimočné, že obec musí o prevádzke takejto rozhodnúť s nejakou podmienkou? Obecné zastupiteľstvo musí to schváliť s nejakou podmienkou. Predtým referendum, teraz petícia. Čím je výnimočné oproti tomu, keď chce niekto prevádzkovať, to je jedno, či pohostinstvo, reštauráciu, možno spaľovňu, možno skládku komunálneho odpadu? To si myslím, že sú tiež veľmi nebezpečné veci. A obecné zastupiteľstvo nemá podmienené svoje rozhodnutie petíciou alebo referendom.
Ja som vám povedal aj v prvom čítaní, ja nemám absolútne nič proti aktivite občanov, ktorí sú ochotní zorganizovať referendum alebo petíciu. Veď to môžu urobiť aj dnes. Povedali ste, že obecní zastupitelia, keď budú mať ten tlak zospodu, dokonca ste povedali konšeli, keď budú mať ten tlak, že budú mať podpísaných tridsať percent, alebo v referende päťdesiat percent. Ale veď to môžu aj dneska! Občania predsa môžu usporiadať referendum, môžu spísať petíciu, môžu vytvárať ten tlak na svojich zástupcov v zastupiteľstvách.
Takže jediný dôvod, ktorý ma napadá a ktorý ste povedali aj vy, je množstvo kešu peňazí, ktoré majú títo prevádzkovatelia hracích automatov. Ale to ich neoprávňuje k tomu, aby ich biznis bol niečím extra, niečím výnimočný.
Aby táto debata naša nevyzerala iba čisto politicky, začiatkom novembra som oslovil odborníka na nelátkové závislosti a gambling, doktora Jozefa Benkoviča, primára oddelenia drogových závislostí Odborného liečebného ústavu psychiatrického Predná Hora a položil som mu niekoľko otázok. Prinášam vám otázky a odpovede... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Figeľ, Ján, podpredseda NR SR
Pán poslanec, áno, pozreli ste sa aj vy na hodinky. Udrela 19.00 hodina. Na základe našich pravidiel prerušujem toto rokovanie. Budeme pokračovať vaším vystúpením ráno podľa programu.
Ďakujem pekne.
Pekný večer všetkým, dámy a páni.
Pán minister, ďakujem.

(Prerušenie rokovanie o 19.01 hodine.)
Skryt prepis