Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

20.9.2012 o 17:14 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vstup predsedajúceho 20.9.2012 17:14 - 17:30 hod.

Ľubomír Petrák
Druhý pozmeňujúci návrh predložil pán poslanec Fronc. K tomuto pozmeňujúcemu návrhu vyjadril súhlas aj pán minister školstva, prosím, dajte hlasovať o tomto pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Fronca.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 20.9.2012 17:14 - 17:30 hod.

Ľubomír Petrák
Ďakujem pekne. Prvý v rozprave vystúpil pán poslanec Beblavý, ktorý podal jeden pozmeňujúci návrh, ktorý obsahuje 2 body. Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tomto pozmeňujúcom návrhu o oboch bodoch spoločne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 20.9.2012 17:14 - 17:30 hod.

Ľubomír Petrák
Pán predseda, hlasovali sme o všetkých bodoch spoločnej správy, a keďže návrhy v rozprave odzneli dnes, dajte, prosím, hlasovať o skrátení lehoty.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 20.9.2012 17:14 - 17:30 hod.

Ľubomír Petrák
Pán predseda, prosím dajte hlasovať o ôsmom bode spoločnej správy, odporúčanie gestorského výboru je schváliť s tým, že je podaný lepší pozmeňujúci návrh.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 20.9.2012 17:14 - 17:30 hod.

Ľubomír Petrák
Áno.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 20.9.2012 17:14 - 17:30 hod.

Ľubomír Petrák
1 - 7, 9 - 40. Áno.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 20.9.2012 17:14 - 17:30 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. V rozprave vystúpilo 9 poslancov, z ktorých nikto nepodal žiadne procedurálne návrhy, a preto navrhujem, aby sme pristúpili k hlasovaniu o návrhoch uvedených v spoločnej správe, ktorých je celkovo 40. Gestorský výbor odporúčal, aby sa o všetkých 40 bodoch hlasovalo spoločne s odporúčaním gestorského výboru schváliť, ale pán poslanec Blanár požiadal o vyňatie na samostatné hlasovanie bod 8. Preto dávam návrh na hlasovanie, aby sme hlasovali spoločne o bodoch 1 - 7 a bodoch 9 - 40 zo IV. časti spoločnej správy, a to spoločne s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.9.2012 10:02 - 10:04 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo a ďakujem aj za faktické poznámky. Určite, určite by sme, by sme našli aj spoločnú reč, pokiaľ ide o hľadanie hľadanie východísk v niektorých v niektorých veciach. To, v čom sa zásadne líšime, je možno filozofický možno ideologický, ja neviem, ako nazvať ten pohľad na vec, je to jednak princíp subsidiarity, kde ak bolo rozhodnuté v predchádzajúcom období, že 40 % výnosu dane z príjmov fyzických osôb bude na originálne kompetencie obcí, tak tieto originálne kompetencie obcí musia byť z tohto pokrývané. Okrem toho, čo bolo v roku 2004 presunuté v rámci originálnych kompetencií alebo zadefinované, tak obce odvtedy vyfasovali cirkevné školy, súkromné školy a školské zariadenia, ktoré ktoré v zásade sa vykrývajú z týchto peňazí, a s tým, že nemajú žiadne dodatočné zdroje na to. Niekedy boli cirkevné a súkromné školské zariadenia financované z kapitoly ministerstva školstva. A, ale, no boli presunuté, otázka znie, v akom objeme boli presunuté a či boli presunuté v dostatočnom objeme. Odpoveď je, neboli presunuté v dostatočnom objeme a bolo zadefinované, bolo zadefinované, že výber dane z príjmov fyzických osôb rastie rýchlejšie, rastie rýchlejšie, ako by mal, a tým pádom máte dodatočné zdroje, z ktorých to môžte pokryť. A tuto, ak sa má zodpovedná samospráva rozhodnúť, že tie prostriedky, ktoré mala určené zákonom, nariadením vlády presunutú a má z toho robiť jednu činnosť, druhú činnosť, tretiu činnosť, štvrtú činnosť, nemôžem z tohto objemu vytiahnuť centrá voľného času a povedať, mne sa páčia centrá voľného času a my budeme robiť len centrá voľného času, lebo okrem toho, že je to dobré, a že deti majú kde tráviť svoj voľný čas... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.9.2012 9:47 - 9:52 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ctené kolegyne, kolegovia, dovoľte aj mne, aby som jedným krátkym vystúpením zareagoval na to, čo sa dialo v tejto sále a povedal pár poznámok k navrhovanému zákonu. Predtým, ako pôjdem k "meritu" môjho vystúpenia vás chcem poprosiť a upozorniť, že v spoločnej správe v 39. bode v čl. IV na strane 14 nedopatrením vypadlo, že niektoré, sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a vypadlo "sa mení takto:". Takže poprosím, aby ste si znenie spoločnej správy opravili o takto opravenom znení budeme hlasovať. Pán minister, ja sa chcem spýtať, vy ste predložili teraz zákon o financovaní centier voľného času alebo ste predložili zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl, školských zariadení? Lebo ja tomu ako v zásade prestávam rozumieť.
Pán poslanec Hraško, vy ste mali pred chvíľočkou debatu s kolegom Bagačkom a ste hovorili, že ste spomínali materské školy, školské jedálne atď. No ale práve v tom je ten problém, priateľu. Ten problém spočíva v tom, že ak sa presunú peniaze na centrá voľného času, tak z toho istého balíku jednoducho tie peniaze nezostávajú ani na školské jedálne, ani na materské školy, ani na žiadne ďalšie aktivity, ktoré z tohto balíka peňazí sú financované. Ďalšia otázka, ktorú ste vy povedali, že je to podľa nariadenia vlády 668/2004, to je aktuálne znenie, ktoré je, ale nariadenie vlády 668/2004 hovorí o financovaní originálnych kompetencií obcí a vyšších územných celkov. Zopakujem: o financovaní originálnych kompetencií. A ja vás poprosím, všetkých priateľov z opozície, vy si urobte poriadok vo svojich názoroch. Raz ste liberáli a budeme stanovovať študijné plány základných škôl alebo ako sa to volá. Každá škola samostatne. Budeme mať 10 foriem stredných škôl, ktoré budú dvojročné gymnáziá, trojročné až po osemročné a na druhej strane, pokiaľ ide o centrá voľného času, nakoľko je to celkom dobrý zdroj peňazí, jednoducho ich zošnurujeme zákonom a povieme, ako sa kto má správať, ako má kto prispievať a ako majú byť programy. Toto snáď nemyslíte vášne? Urobte si hodnotový rebríček a potom k týmto otázkam zmysluplne a zodpovedne vystupujte. Ďalšiu otázku, ktorú v tejto súvislosti chcem otvoriť a ja vám poviem aj niektoré čísla, aké to má dopady. Pokiaľ budeme hovoriť o konkrétnych číslach, tak v roku 2009 na jedného prepočítaného žiaka vychádzala suma 61,7 eur, v roku 2012 vychádzala na jedného prepočítaného žiaka aj vplyvom toho, že sa neúmerne zvyšoval podiel prepočítaných žiakov v centrách voľného času na 58,8 eur. To znamená týmito vplyvmi aj vplyvom poklesu výberu dane, ale ten výber dane plus-mínus na tej istej úrovni, dochádza k poklesu na jedného prepočítaného žiaka. V tejto súvislosti vám kladiem otázku.
Majú sa zvyšovať len príjmy centier voľného času a čo tak platy učiteľov v materských školách, na ktoré ste poukazovali aj vy, ktoré sú financované z jedného balíka? (Potlesk.) Tak na jednej strane učitelia materských škôl, zamestnanci školských jedální budú robiť zadarmo a na druhej strane tí, ktorí pracujú na dohody, ktoré sa teraz zázračne zdanili alebo zaviedli odvody, tí budú zarábať, koľko si tam napíšu žiakov. To snáď nemyslíte vážne. Toto je nesystémový krok. Ak by minister školstva nepredložil tento zákon, tak vám garantujem do jedného až dvoch rokoch skolabuje regionálne školstvo, lebo toto je cesta do hrobu. (Potlesk.)
Ak chcete, ak ste hovorili o tom, že niektorým obciam a mestám to nevychádza. Tak ja vám poviem aj tie, ktorým to reálne nevychádza, kde medziročne vzrástol počet žiakov a na druhej strane podiel z výnosu z tých 40 % fyzických osôb poklesol. Mestá Košice, Nitra, Prešov, Trenčín, Topoľčany, Dunajská Streda, Dolný Kubín, Bardejov, Piešťany, Kysucké Nové Mesto, Snina, Brezno - máte tu primátora Demiana, ktorého sa môžte opýtať. Myslíte si, že tam keď vzrastie počet detí a klesnú príjmy a na malých obciach zázračne narastú príjmy detí v centrách voľného času a vzrastú príjmy, tak kde je pravda potom? Pravda je v tom, že tento systém je bohapusto tunelovaný a je konečne načase, aby sa tento systém prestať tunelovať. (Potlesk.) Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.9.2012 18:24 - 18:26 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, úmysel určite dobrý a cieľová skupina, ktorú ste pomenovali, dá sa o tom možno debatovať, ale nedá sa debatovať o tom, že či tie doklady majú byť, alebo nemajú byť. Pokiaľ ide o hygienické podmienky, pokiaľ ide o požiarne predpisy, predpisy bezpečnosti práce, tam jednoducho nie je o čom. Problém nie je dovtedy, kým sa nič nestane, keď sa niečo stane, tak ten problém začína byť. Všetky tieto doklady, o ktorých ste hovorili, ak je vydané riadne kolaudačné rozhodnutie na stavbu, ktorá sa používa na účely vzdelávania, spoločného stretávania osôb, toto kolaudačné rozhodnutie by nebolo vydané, ak by tieto doklady neboli. Čiže nikto nechce nič iné, len aby budova, v ktorej sa deti stretávajú, spĺňala základné predpoklady a mala vydané kolaudačné rozhodnutie, čo sa dá určite povedať, že to je normálna požiadavka.
Ak budeme hovoriť o tom, aké boli zistenia školskej inšpekcie v školskom roku 2010/2011, tak v 33 zariadeniach, čo je 1,74 percenta kontrolovaných subjektov, neboli dodržiavané pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia, čo ja považujem, ak budeme hovoriť o tom, že ak len jedno dieťa, sa hovorí o tom, že nebude mať zabezpečené ústavné podmienky, tak ak len jedno dieťa bude poškodené na zdraví a, nedajbože, na živote, tak potom si môžeme asi biť hlavu o múr. Čiže v tomto prípade ja budem apelovať na všetkých kolegov, ktorí budú hlasovať, aby tento váš návrh nepodporili.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis