Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.6.2013 o 19:35 hod.

JUDr. PhDr.

Ján Podmanický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.6.2013 19:35 - 19:37 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Aj ja si myslím, ako pán poslanec, že nech sa vyšetrí všetko, čo sa vyšetriť má. Ale myslím si, že pán poslanec mal položiť ešte niektoré ďalšie otázky, ktorým ľudia nerozumejú, ani ja nerozumiem. A chcem ho požiadať alebo chcem možno dodať, že mohol sa pán poslanec pýtať, možno sa na to treba spýtať pána poslanca Galka:
Prečo návrh na zvolanie tejto mimoriadnej schôdze podpisoval človek, ktorý musel odísť z pozície ministra obrany pre škandalózne odpočúvanie novinárov, vlastných kolegov a niektorých ďalších ľudí?
V Českej republike, dámy a páni, odstúpil predseda vlády len preto, že sa prevalilo, že jeho riaditeľka kancelárie zneužila tajné služby na odpočúvanie zo súkromných dôvodov.
V Slovenskej republike musel minister obrany odstúpiť pre odpočúvanie z politických dôvodov. Ja sa preto, možno chcem tak navrhnúť pánovi poslancovi Baškovi, že sa treba opýtať pána poslanca Galka, kto je teda zodpovedný za odpočúvanie, za to škandalózne odpočúvanie na Vojenskom spravodajstve počas jeho obdobia? Treba sa opýtať pána poslanca Galka, kto je zodpovedný za vynášanie tajných materiálov, ktoré sa dnes mediálne používajú? Treba sa, pán poslanec Baška, možno opýtať nabudúce pána poslanca Galka, kto organizuje mediálne výstupy tajných agentov v celej tejto údajnej kauze?
To sú otázky, pán poslanec, ktoré sa treba pýtať v ďalšej, v ďalšom priebehu schôdze.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.6.2013 18:38 - 18:40 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec Matejička, zjavne si zaťal do živého, lebo tento žoviálny vedúci supermarketu značne znervóznel. A som veľmi rád, že tým pokojným vystúpením si poodkryl mnohé súvislosti, ktoré sa tu svojou, svojimi veľkými ústami tento pán poslanec stále snaží zakrývať.
Ja chcem zvlášť poukázať na jeden moment, ktorý sa tu vôbec nespomína a ktorý si ty spomenul. To je kauza Galkove veľké uši. Dámy a páni, práve v kontexte toho, čo sa deje v Českej republike, by táto kauza mala začať konečne naberať obrátky.
Kde bola polícia, bývalý pán minister Lipšic, keď tento človek, ktorý sa nejakým pomätením zmyslov Koaličnej rady stal ministrom obrany? Začal surovo a nehanebne zneužívať tajné služby na odpočúvanie svojich kolegov, novinárov, opozičných politikov. To bolo v poriadku, dámy a páni?! Tento človek nás tu ide ešte poučovať a moralizovať?! Tento pán, ktorý je vážne podozrivý z toho, že hrubým spôsobom zneužíval tajné služby. Rozpráva sa tu v kuloároch, ako každý deň si ich zavolal a museli mu hovoriť správy a zadával im ďalšie úkoly, koho z jeho okolia majú odpočúvať.
Takže, milí priatelia, tento človek nemá právo tu moralizovať. A myslím si, že by sme sa mali, že by sa orgány činné v trestnom konaní konečne v duchu toho, čo bolo v Českej republike, mali zamerať. Nie je pravda, že sa to netýkalo odpočúvania. Musela odísť, bola zadržaná, pokiaľ viem, vedúca kancelárie premiéra. Kto bol u nás zadržaný, keď sa rozpráva, že minister dával pokyny na odpočúvanie? To je v poriadku?!
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.5.2013 18:36 - 18:38 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ja len niekoľko poznámok k niektorým vašim vyjadreniam.
Keby ste zlepšili výber daní, nemuseli ste ich dvíhať. Pán poslanec, prečo ste dvíhali DPH-čku?
Treba zlepšiť elektronickú... (Reakcia z pléna.) Ale, pán poslanec Kaník, veď buďte kľudný, ste tu hodinu vystupovali, všetci sme vás počúvali, nemusíte byť nervózny, nechajte hovoriť aj iných. Ale, zas, to je váš zvyk, skákať druhým do reči... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Laššáková, Jana, podpredsedníčka NR SR
Ale poprosím vás, páni poslanci, o kľud. Pán poslanec, máte faktickú, takže, nech sa páči,...

Podmanický, Ján, poslanec NR SR
Ale však nech povie ešte niečo pán poslanec Kaník, ešte sme ho dnes málo počuli.

Laššáková, Jana, podpredsedníčka NR SR
... reagujte na pána Štefanca.

Podmanický, Ján, poslanec NR SR
Môžem, pán poslanec Kaník, pokračovať? (Odpoveď z pléna.) Ďakujem.
Pán poslanec, zlepšiť elektronickú komunikáciu štátnej správy, to ste mysleli tak, ako ste zlepšili výber daní na Daňovom riaditeľstve, keď sa tam nový softvér zavádzali? Tak ste to mysleli? Sú nádherné tie vaše rady.
Aktívne vystupovať v orgánoch Európskej únie, to ste mysleli tak, pán poslanec, ako ste pri prístupových rokovaniach vyjednali dotácie pre poľnohospodárov alebo zbytočnú likvidáciu Jaslovských Bohuníc? Pán poslanec, tak ste to mysleli?
Alebo znižovanie cien elektrickej energie, to som už vysvetľoval aj pánovi poslancovi Kaníkovi, že toto radšej nehovorte, pán poslanec. Teraz je najlepšie vidieť kauzu Stredoslovenskej energetiky, keď vy ste pri jej predaji totálne išli pod cenu za 120 mil. eur, oni ju dnes predávajú alebo majú výnos aj s dividendami 700 mil. eur za desať rokov. Pán poslanec, to bolo to vaše pristupovanie k správe majetku štátu? Vy sprivatizujete strategické podniky, ktoré nie je potrebné privatizovať, ktoré nič iné nerobia, k tomu ste sa aj zaviazali, len dvíhajú ceny. A vy sa potom pýtate a vy vystupujete, že treba znižovať ceny elektrickej energie. Prečo ste to predávali, pán poslanec? Prečo ste predali Slovenské elektrárne? Prečo ste predali Východoslovenskú energetiku, Stredoslovenskú energetiku, Západoslovenskú energetiku totálne pod cenu? Prečo ste to urobili, pán poslanec?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.5.2013 11:41 - 11:42 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, priznám sa, že už sa snažím väčšinou nereagovať na vás, pretože je to len stále dookola to isté a čím viac, tým lepšie, ale predsa len jedna veta ma troška prebrala z toho monotónneho vystúpenia. A to je, vtedy ste sa pozerali na nás pri vete, že chudobné Slovensko má najvyššiu cenu elektrickej energie. A pozerali ste sa na nás, pán poslanec akože my za to môžeme. Pán poslanec, kto bol pri privatizácii Slovenských elektrární firme ENEL, pán poslanec, kto bol pri privatizácii Západoslovenskej energetiky, kto bol pri privatizácii Stredoslovenskej energetiky? Pán poslanec, neboli ste náhodu aj vy osobne pri privatizácii Východoslovenskej energetiky? Tieto strategické štátne podniky, ktoré významne ovplyvňujú cenu elektrickej energie, ste rozpredali hlboko pod cenu, pán poslanec. Dnes, keď sa ide predávať Stredoslovenská energetika, je jasne vidieť, aká tu bola skutočná cena. A vy sa tvárite a pozeráte na nás, že, prepána, robme niečo s tou vysokou cenou elektrickej energie. Spomínali ste regulačný úrad. Spomeňte si, pán poslanec, za koho vlády sa sústavne dvíhali ceny energií, či plynu, či elektriky, či palív. Myslím, že deväťkrát ste dvíhali cenu palív zvýšením dane. A vy sa, pán poslanec, tvárite, ako keby sa vás to netýkalo. No, nehnevajte sa, to je nehorázne, pán poslanec, čo tu rozprávate, nehoráznosť hrubého zrna. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 23.5.2013 10:39 - 10:41 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani podpredsedníčka, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás oboznámil so správou o výsledku prerokovania správy o aktuálnej situácii na trhu práce v Slovenskej republike a o opatreniach na jej zlepšenie vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím zo 4. apríla 2013 č. 427 pridelil správu o aktuálnej situácii na trhu práce v Slovenskej republike na prerokovanie týmto výborom: Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, výboru pre hospodárske záležitosti, výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a výboru pre sociálne veci. Ako gestorský výbor určil výbor pre sociálne veci, ktorý Národnej rade Slovenskej republiky podá správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výboroch a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Správu prerokovali a odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky vziať na vedomie Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 156 z 9. mája 2013, výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 146 zo dňa 7. mája 2013, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 129 zo 7. mája 2013 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci uznesením č. 46 z 9. mája 2013. Z uznesení výborov nevyplývajú pre Národnú radu Slovenskej republiky žiadne návrhy.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky uvedenú správu vziať na vedomie.
Gestorský výbor určil Jána Podmanického predložiť Národnej rade správu o výsledku prerokovania správy o aktuálnej situácii na trhu práce vo výboroch a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý tvorí prílohu tejto správy.
Správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky bola schválená uznesením č. 55 zo 14. mája 2013.
Skončil som, pani podpredsedníčka, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.4.2013 19:19 - 19:21 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, ak chce niekto radiť, tak to musí vedieť. A ak máme prijímať od niekoho rady, tak hádam od takého, čo aj niečo dokázal pozitívne.
Vy nám vytýkate 40-tisíc nových nezamestnaných. Ja vám poviem čísla, keď ste poslednýkrát vládli na Slovensku. V júli 2010 bol počet uchádzačov o zamestnanie 370-tisíc, vtedy ste preberali vládu na čele s Ivetou Radičovou. V marci 2012 ste štát odovzdávali so 408 tisícmi uchádzačov o zamestnanie evidovaných. To je nárast o 38-tisíc, pán poslanec. Kde ste boli vtedy? Vtedy ste vy neexistovali, neboli ste v tomto parlamente?
Takisto za toto obdobie narástol počet nezamestnaných o skoro 40-tisíc a vtedy to bolo v poriadku, vtedy ste si to ani nevšimli. Ani ste o tom nerozprávali.
Teraz používate ďalšie nejaké číslo, 16-percentná nezamestnanosť. Pán poslanec, odkiaľ také číslo máte? To ste si ho nejakou, nejakým koeficientom prepočítali? Tak si potom zaveďte Kaníkov koeficient, dajte 2x a všetko násobte dvoma. Takže nebude 14,71-percentná nezamestnanosť, ale bude 29,4-percentná nezamestnanosť. To vám bude podľa mňa tak lepšie znieť.
Tak už keď chcete nepresné čísla používať a násobiť ich nejakými koeficientmi, tak to dajte riadne, aby to bolo jasné.
Ak používate nejaký údaj, ktorý sa nepoužíval v štatistikách v minulosti, ani za vašej vlády, ale účelovo ho teraz vyberiete, no tak to je, pán poslanec, chrapúnstvo, takýmto spôsobom narábať s číslami. Používajte tie isté čísla, ktorými sa merala nezamestnanosť za vlády Ivety Radičovej aj za vlády Mikuláša Dzurindu, aj za vlády Roberta Fica, vtedy je to porovnateľné. Nieže za jednej vlády použijeme tie čísla, ktoré nám vyhovujú, za druhej vlády tie čísla, ktoré nám... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.4.2013 18:40 - 18:42 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Vážený pán poslanec, ja vás rád počúvam a s drvivou väčšinou toho, čo ste povedali, môžem súhlasiť a maximálne to podporujem. S jednou vecou však, pán poslanec, nesúhlasím a to je, s tou takou kritikou, že neprijímame návrhy týkajúce sa, návrhy opozície týkajúce sa daňových zákonov, Zákonníka práce a podobne.
Pán poslanec, vy sám ste živým dôkazom spolupráce na dobrých návrhoch medzi opozíciou a koalíciou. Na poslednej schôdzi sme schvaľovali zákon o zriaďovaní Slovenského historického ústavu v Ríme, ktorý ste predkladali s našimi poslancami, a ja si myslím, že to bola veľmi dobrá iniciatíva a pekná ukážka spolupráce na dobrých veciach. Ale nemôžete od nás očakávať, že budeme akceptovať také návrhy, ktoré sú v totálnom protiklade s tým, čomu veríme my a aký pohľad na spoločnosť máme my, a s čím sme napokon aj vystúpili pred voľbami na verejnosť a na čom sme získali mandát.
Takže, pán poslanec, áno, také návrhy, ktoré nie sú v rozpore s tým, čo sme hlásali pred voľbami, tak tie veľmi radi prijímame, ak sú s nami odkonzultované a s nami pripravené. Ale také návrhy, ktoré idú úplne proti duchu toho, čo my hovoríme, no tak to vy nemôžete zas očakávať, že keď tvrdíme, že ten Zákonník práce, ako sme ho prijali my, je lepší pre ochranu zamestnancov a nepoškodzuje zamestnávateľov, no tak nemôžete vzápätí očakávať, že prijmeme vaše návrhy, ktoré tvrdia presný opak. Jednoducho v tomto sa líšime, preto je tu nejaké politické spektrum, my sme na jednej strane, vy ste na druhej strane, ale my sme získali podporu verejnosti na presadzovanie tých zmien, ktoré presadzujeme.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.4.2013 18:20 - 18:21 hod.

Ján Podmanický
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.4.2013 15:25 - 15:27 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja len tri vecné poznámky.
Pán poslanec, spomínali ste "podpora zamestnávania na protipovodňových opatreniach" a argumentovali ste tým, že boli to výhodnejšie pracovné miesta, pretože tam bola menšia dotácia a boli efektívne. Len treba povedať, že hoci boli tie dotácie na jedno pracovné miesto nepochybne menšie ako pri investičných stimuloch, tak bolo to zamestnávanie na 9 mesiacov. Čiže bolo to oveľa kratšie. Zatiaľ čo pri vytváraní pracovných miest formou investičných stimulov sa predsa len predpokladá dlhšia udržateľnosť. Napokon ten vývoj je v tomto smere, chvalabohu, pozitívnejší, aj napriek niektorým negatívnym prípadom.
Okrem toho namiesto programu zamestnávania na protipovodňových aktivitách bežia iné podporné programy pre obce. Obce môžu čerpať tie dotácie na vytváranie pracovných miest na úplne iných programoch, pretože protipovodňový program je teraz vo fáze určitého analyzovania a vyhodnocovania, nakoľko sme sa o tom dnes bavili. Časť tých projektov, sú tam problémy so stavebnými povoleniami, sú tam problémy s ohrozením bezpečnosti. Takže sa normálne celý program analyzuje, vyhodnocuje, to, čo bude dobré, predpokladám, že bude pokračovať, to, čo nebude dobré, no tak sa musí jednoducho vylepšiť. Takže to je prvá vec.
Druhá vec. Tak sarkasticky ste spomenuli vyškolenie kamionistov, že len 17 ich bolo. No nebolo to, pán poslanec, vyškoľovanie kamionistov, bol to program podpory pre vytváranie miest v tomto sektore. Áno, nebol záujem, tak sa presúvajú, prirodzene, do programu vytvárania pracovných miest pre mladých do 29 rokov a tam je zas obrovský záujem a pôjdu programy zamestnávania nad 50 rokov.
No a také úsmevné na záver. Čiže keď po dvoch rokoch vlády bola najnižšia nezamestnanosť v roku 2008 za vlády Roberta Fica, tak to po dvoch rokoch vlády Roberta Fica nebola jeho zásluha, ale keď po roku jeho vlády sú takéto... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.4.2013 14:55 - 14:57 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Niekoľko čísel z obdobia vlády Ivety Radičovej, pán poslanec.
V III. kvartáli 2011 za vlády Ivety Radičovej bola zamestnanosť 2 366 000 ľudí, v I. kvartáli 2012 za tej istej vlády Ivety Radičovej zamestnanosť 2 324 000 ľudí, čiže pokles o viac ako o 40 000 ľudí. Za vlády Ivety Radičovej, za dva kvartály, necelé, pokles o 40 000 ľudí. Čiže to je prvý údaj.
Po druhé, tvrdili ste vo svojom vystúpení, že HDP závisí od Zákonníka práce. No, ak by to tak bolo, tak pri novelách Zákonníka práce by sa automaticky podľa toho mala hýbať aj krivka HDP. Ale ako sme vám už niekoľkokrát vysvetlili a zdokladovali, tak nie je to tak, že by sa krivka HDP, že by kopírovala krivku noviel Zákonníka práce, ale naopak, zamestnanosť kopíruje krivku HDP. Takže tam je ten vzťah absolútne jasný, pán poslanec.
Skryt prepis