Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

26.11.2013 o 15:55 hod.

JUDr. PhDr.

Ján Podmanický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

26.11.2013 15:55 - 16:12 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, stručne zareagujem na rozpravu a na to, čo v nej odznelo, s čím vystúpili jednotliví poslanci. Začnem pánom Novotným, ktorý vystúpil ako prvý a ktorý začal a často opakoval v rozličných formách vetu, že vládny zákon, vládny zákon je nedostačujúci. To je veľmi jednoduché použiť všeobecné slovo a tváriť sa, že som povedal nejakú odbornú vec, ktorá sa zakladá na pravde. Hovorili ste veľmi všeobecne, pán poslanec, ale konkrétne ste v podstate vypichli len jednu vec a s ktorou čiastočne aj môžem s vami súhlasiť, že môže byť určitý praktický problém pri aplikácii tohto zákona vo väčších obciach. To je pravda. Ja sám som starosta a tiež som rozmýšľal, ako vo svojej obci budem aplikovať tento zákon, ak prejde. Ale treba si uvedomiť, pán poslanec, že je to prelomový zákon, ktorý je mimoriadny za posledných dvadsať rokov. Zavádza prácu za dávky, keď to poviem veľmi všeobecne a veľmi zjednodušene. A to je obrovské pozitívum tohto zákona, ktoré vyváži aj prípadné technické nedostatky, ktoré sa môžu pri aplikácii ukázať, a ja sám predpokladám, že určité technické nedostatky sa aj ukážu a na to bude určité obdobie, aby sa vyhodnotili a aby sa urobila novela tohto zákona.
Ja si myslím, že pri tak zásadnom zákone, akým tento zákon je, je aj normálne toto očakávať a dopredu to priznať. Napokon, priznali to aj pán minister, prípadne pán štátny tajomník. Áno, že pri tej aplikácii budú určité problémy, ktoré vzniknú. Avizovali aj pán minister, aj pán štátny tajomník, že budú stretnutia s regionálnymi ZMOS-mi, kde sa bude tento zákon preberať aj jeho aplikácia. Ja mám tiež názor, že ten zákon by mal byť obligatórny. Obligátne by mala byť stanovená povinnosť obci ponúknuť prácu, ale možnože to bude druhý krok. Ak sa ukáže, že táto prvá etapa osvetová možno nebola celkom účinná, dobre, bude nasledovať druhý krok, ktorý možno zavedie za určitých podmienok a pripomienok povinnosť obci poskytovať alebo ponúkať prácu.
Vy ste spomínali príklad obce s 1 600 poberateľmi sociálnych dávok. No ak je 1 600 sociálnych, poberateľov sociálnych dávok, musí to už byť veľká obec a takáto obec má aj určitý aparát ľudí, ktorí vedia tú prácu ponúkať. Ako starosta vám môžem povedať, že tej práce je naozaj veľa a v tomto problém istotne nebude. To každý starosta, ktorý chce tú obec rozvíjať, tak nájde tej práce pre 1 600 ľudí bez problémov, nehovoriac o tom, že tí ľudia nebudú naraz v jeden deň vykonávať tú prácu, ale budú rozdelení do viacerých dní, čiže povedzme v tom vašom prípade to bude niečo cez 300 ľudí. Nehovoriac o tom, že nám vypadávajú zo systému ľudia, ktorí majú nejaké dôvody, starajú sa o člena domácnosti, sú chorí a tak ďalej, čiže opäť máte ten počet nižší.
Ale opakujem, že pri počte odkázaných 1 600 ide už o veľkú obec, ktorá má jednak svoj aparát a jednak bude tu podporná činnosť úradov práce, ktoré budú mať na to vytvorených koordinátorov. Keď sa dopredu zadefinuje práca, tak sa bude táto práca aj relatívne ľahko kontrolovať, nehovoriac o tom, že riešením v takýchto prípadoch bude práca v tom okolí, kde žijú tí ľudia. Dá sa to aj takýmto spôsobom riešiť.
Takže ja osobne si myslím, že treba počkať, aká bude aplikácia tohto zákona. Určité riziko vidím ja v tom, že ide volebný rok, čiže môžu starostovia do určitej miery kalkulovať s tým, že môžu stratiť nejakú podporu. Tam bude veľmi dôležité, aby sa regionálne ZMOS-y k tomu postavili zodpovedne a aby tam bol jednotný postup predovšetkým tých susedných obcí, aby neplatilo jedno právo v jednej obci a druhé právo v susednej obci. To bude veľmi dôležité. To bude teraz tá informačná kampaň, ktorá sa bude viesť vo vzťahu k starostom.
Na druhej strane starosta, ktorý dokáže zapojiť tých poberateľov sociálnych dávok do verejnoprospešných aktivít, ktoré budú viditeľné v tej obci, tak taký starosta zas bude získavať podporu tej druhej časti ľudí, povedzme ktorí pracujú. Takže je to diskutabilné a musíme počkať naozaj, čo tá prax prinesie. Ale, pán poslanec, to vaše vyjadrenie, že tento zákon je nedostačujúci a vágny a neviem čo, nehnevajte sa, to je také už politické zjednodušenie, ktoré viem, že ste museli povedať, lebo ste vystupovali, ale sám viete, že ten zákon je dobrý, a myslím si, že kľudne by ste mohli zahlasovať za tento zákon.
Pán poslanec Zajac vystúpil s tým, že ide o vykrádanie programu KDH. Povedali ste to, pán poslanec! Viete, ak je nejaké riešenie dobré, tak nemôže byť ani ľavicové, ani pravicové, ani kádehácke, ani smerácke. Ak sa dohodneme na tom, že treba tento problém riešiť a hľadá sa nejaké riešenie a my sme vo vláde a predkladáme nejaké riešenie, no tak teraz máme hľadať len také riešenia, ktoré ani nelíznu nejaké vaše názory? No to sa jednoducho nedá. Takže, pán poslanec, ja to odmietam. (Reakcia z pléna.) Nerozumiem teraz, o čom hovoríte, pán poslanec, ale, pán poslanec, môžeme si kľudne vydiskutovať, nemusíte vykrikovať po mne, úplne od veci teraz niečo hovoríte. Neviem na vás momentálne zareagovať, ale nech sa páči, keď skončím, veľmi rád sa s vami o tom porozprávam a nemusíme po sebe kričať. Ale také slová, že vykrádanie programu KDH alebo inej strany, to je, jednoducho, ak je riešenie dobré, tak nie je ani, nepatrí ani tej strane, ani onej strane, a sám ste priznali, že toto riešenie alebo aspoň tento trend, ktorým chceme ísť, je dobrý.
No, vy ste spomínali váš pozmeňujúci návrh, ktorý ste predložili v druhom čítaní. Pokiaľ sa dobre pamätám, pán poslanec, vy ste navrhovali rozšíriť aj okruh subjektov, ktoré by mohli poskytovať prácu. Áno? Ak sa dobre pamätám. Tak ste to prezentovali, lebo hovorili ste o lesoch a tak ďalej. Ja s vami vecne súhlasím a ja to aj zopakujem. Sám som bol zástanca toho, že oveľa ľahšie by sa ten zákon aplikoval, keby viac subjektov mohlo ponúkať tú prácu a povedzme nielen samosprávne, teda nielen vyššia samospráva regionálna, ale povedzme aj štátne podniky, dokonca, dokonca ja by som sa nebál rozprávať o tom, že aj súkromní podnikatelia nech ponúkajú prácu. Ja by som sa nebál toho vôbec. Ale to sú, samozrejme, už otázky veľmi ďalekosiahle.
Len, pán poslanec, naozaj je tam ten problém, že v Ústave Slovenskej republiky máte zadefinované, že ak nemá ísť o nútené práce, môžu to byť len menšie obecné služby. Čiže ak by sme chceli umožniť aj iným subjektom, povedzme štátnym podnikom alebo vyšším územným celkom, aby mohli byť zapojené do ponúkania práce pre týchto ľudí, museli by sme otvoriť ústavu. Ak by sa otvorila ústava, že by sme okrem menších obecných služieb, alebo že by sme menšie obecné služby zadefinovali iným spôsobom, tak v tom prípade áno, dalo by sa to aj takto riešiť, ako vy navrhujete.
Ale vy ste hovorili vo svojom vystúpení aj to, že prečo nemôže dať starosta robiť ľudí napríklad na čistenie potokov, alebo niečo také ste povedali, čistenie odvodňovacích kanálov na vzhľad krajiny a na podobné aktivity. No tam zrejme ste, sme sa, možnože vy ste neporozumeli tej argumentácii, ktorá bola v druhom čítaní. Toto všetko je možné, lebo ja vám prečítam zákon o obecnom zriadení. Hovorí, čo sú menšie obecné služby: "Menšie obecné služby sú organizované obcou a sú určené na zlepšenie života, životného prostredia", životného prostredia, "ekonomických podmienok a sociálnych podmienok obyvateľov obce a sú vykonávané v záujme obce." Čiže ak takéto práce aj napríklad na úprave vzhľadu krajiny alebo na protipovodňové, respektíve vodozádržných opatreniach poskytuje obec, tak sú to menšie obecné služby. Vám asi odpovedali na to, že keby tieto práce napríklad ponúkalo povodie, konkrétne povodie daného toku alebo nejaká iná organizácia, áno, v tom prípade by to nebolo možné. Ale ak obec ponúka tieto, takúto prácu, tak vtedy je možná. Čiže tam to nie je tak, že tieto práce obec môže ponúknuť, iné nemôže ponúknuť. Tam je to úplne v poriadku. Je to v súlade s tým, ako zákon o obecnom zriadení definuje menšie obecné služby.
Potom ste povedali, že, a to hovoril aj pán poslanec Novotný, že problém, ktorý tento zákon nerieši, je ten, že sociálne dávky sú vyššie než príjem z práce. Inými slovami, že ľuďom sa neoplatí zamestnať, lebo budú mať rovnaký alebo dokonca nižší príjem, ako majú zo sociálnych dávok. No to tiež nie je pravda, pretože zákon, ktorý, o ktorom rokujeme, výraznejšie motivuje ľudí nájsť si prácu. Ja vám poviem príklad. Našiel som si, sú dopadové štúdie urobené a napríklad pri rodine, ktorá, kde sú dvaja dospelí a dve deti, z ktorých keď obidvaja nepracujú a sú len na sociálnych dávkach a poberajú povedzme príspevok na bývanie, prípadne niektoré ďalšie príspevky, tak majú príjem úhrnom 517 eur. Po novom, ak sa jeden z nich zamestná, prepáčte, ak sa jeden zamestnal doteraz a bol povedzme aj na minimálnej mzde, tak zarobil 517 eur. Po novom, keď bude ten jeden rodič na minimálnej mzde, ale bude pracovať, bude mať čistý príjem 576 eur. Čiže je tam, je tam aj ten bonus, ktorý má motivovať. Opäť, nikto nevraví, že je všetko, že sú všetky prípady vyriešené, ale tá snaha motivovať ľudí nájsť si prácu aj za minimálnu mzdu je tu rozhodujúca a posúva ďalej ten, tento zákon posúva tento problém ďalej smerom k motivácii ľudí zamestnať sa aj za minimálnu mzdu.
Pán poslanec Kaník nás kritizoval, že poslanci SMER-u nevystupujú. Neviem, čo je to za móda v poslednom období rozhodovať o tom, kedy majú poslanci SMER-u diskutovať, kedy nemajú diskutovať. Na výbore vystúpil s týmto pán poslanec Brocka, aj tu vystúpil, vystúpil pán poslanec Kaník s týmto. My vystupujeme vtedy, kedy sami uznáme za vhodné, že treba vystúpiť, ale viete, vystupovať len, len aby sa vystupovalo, to je možno vaša metóda a vaše vystúpenie to aj potvrdilo, lebo vy ste opakovali, pán poslanec, komplet vaše vystúpenie z druhého čítania, o ktorom sme už diskutovali v reláciách a iným spôsobom, no ja necítim sám potrebu dookola desiatykrát vypočuť si to isté a hovoriť zas to isté. No tak vy máte nejaký svoj názor, ste ho niekoľkokrát prezentovali, ja teraz prezentujem povedzme názor na záver rozpravy, a v poriadku, možno sa v niečom nedohodneme, ale nevyžadujte vy od nás vystupovať, keď si vy zmyslíte, že máme vystupovať! Potom my budeme zas, môžeme urobiť presný opak a v duchu tejto logiky vás požiadať, nevystupujte vy, pán poslanec, lebo, lebo my tak chceme, že nevystupujte! No tak nechajte to na nás, my sa rozhodneme, kedy budeme vystupovať, kedy sa nám to zdá vhodné a kedy sa nám to zdá zbytočné.
No nechcem už ďalej zdržovať, takže už len veľmi krátko. Na záver pani poslankyňa Nicholsonová hovorila s autoritou Ústavného súdu, s presvedčením ústavnej sudkyne, že zákon je protiústavný. Neviem presne, kto to povedal, myslím pán poslanec Novotný, pokiaľ Ústavný súd nerozhodne, že zákon je protiústavný, mali by sme sa zdržať takýchto bohorovných vyjadrení. Na to nie je poslanec Národnej rady, aby rozhodoval o tom, či zákon je ústavný, alebo nie je ústavný, môže mať názor, podľa toho nech hlasuje, ale o tom, či zákon je, alebo nie je protiústavný, rozhoduje výlučne podľa Ústavy Slovenskej republiky Ústavný súd. Pokiaľ Ústavný súd takto nerozhodne, alebo predbežným opatrením nepozastaví účinnosť, tak platí prezumpcia ústavnosti a zákonnosti, takže sú to naozaj také skôr politické vyjadrenia. V prípade, že bude Ústavný súd rozhodovať, ak niekto dá podnet oprávnený a legitímny, nepochybujem o tom, že prípadné rozhodnutie Ústavného súdu bude len plusom do lepšieho pochopenia tejto problematiky, a ja sám by som sa aj potešil, keby Ústavný súd zadefinoval, čo je to, čo je to poskytnutie tej základnej sociálnej dávky, čo nie, na čo má ten človek nárok bez ohľadu na prácu, na čo nie. Takže netreba to takýmto spôsobom označovať.
Tak isto pani poslankyňa Nicholsonová hovorila o tom, že rozhodovať budú starostovia, budú na tom nejakým spôsobom si robiť svoju politiku. Podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi bude uzatvorená dohoda medzi úradom práce a medzi obcou, kde bude jasne stanovené, o akú prácu pôjde, kedy sa bude vykonávať, ako sa bude kontrolovať, to všetko v tejto dohode bude, budú koordinátori, ktorí budú túto prácu kontrolovať. Takže nie je celkom ani táto pripomienka pani poslankyne Nicholsonovej celkom správna, aj keď si myslím, naozaj tá obligatórnosť zrejme bude nevyhnutná, ale počkajme si na to, čo zákon prinesie. V každom prípade ide, vážené pani poslankyne, páni poslanci, o dobrý zákon, ktorý má napomôcť sociálnej spravodlivosti v Slovenskej republike, má motivovať pracovať aj tých ľudí, ktorí nechceli pracovať, a z tohto dôvodu by som chcel všetkých požiadať, aby tento návrh zákona podporili.
Ešte na záver som chcel povedať, v pripomienkach pána prezidenta je kritizované práve ustanovenie menšie obecné služby. Pán prezident kritizuje vo svojej pripomienke, že nie je zadefinované, o čo ide v prípade menších obecných služieb v zákone o pomoci v hmotnej núdzi. Ale tento právny pojem je zavedený v ústave a je zavedený aj v zákone o obecnom zriadení. Nie je potrebné z hľadiska ústavnosti, aby zákon o pomoci v hmotnej núdzi zasa nanovo definoval tento pojem. Takže aj táto pripomienka pána prezidenta podľa môjho názoru je nadbytočná a z tohto dôvodu ja budem hlasovať a odporúča aj gestorský výbor prelomiť veto pána prezidenta a schváliť zákon v pôvodnom znení.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 26.11.2013 14:44 - 14:46 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem, pani podpredsedníčka, dovoľte, aby som uviedol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania zákona o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie (tlač 812). Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor pri rokovaní o zákone o pomoci v hmotnej núdzi, vráteneho prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie, podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky túto spoločnú správu výborov.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím z 18. novembra 2013 č. 791 pridelil predmetný vrátený zákon na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre sociálne veci. Vrátený zákon prerokovali: výbor pre sociálne veci uznesením č. 90 z 26. novembra 2013 nesúhlasí s navrhovanými zmenami prezidenta Slovenskej republiky a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vrátený zákon schváliť v pôvodnom znení. Ústavnoprávny výbor uznesením č. 352 z 20. novembra 2013 odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vrátený zákon schváliť v pôvodnom znení.
Pripomienky prezidenta Slovenskej republiky uvedené v III. časti jeho rozhodnutia zo 14. novembra 2013 sú uvedené v III. časti spoločnej správy. Gestorský výbor ich odporúča neschváliť. Gestorský výbor odporúča Národnej rade podľa § 90 ods. 5 zákona o rokovacom poriadku po opätovnom prerokovaní hlasovať spoločne o všetkých pripomienkach prezidenta so stanoviskom gestorského výboru neschváliť. Ďalej o zákone ako celku so stanoviskom gestorského výboru schváliť vrátený zákon v pôvodnom znení.
Gestorský výbor určil spoločného spravodajcu výborov Jána Podmanického na prerokovanie vráteného zákona v druhom čítaní a treťom čítaní v Národnej rade Slovenskej republiky a informovanie Národnej rady o výsledku rokovania výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledkoch prerokovania vráteného zákona bola schválená uznesením výboru pre sociálne veci č. 92 z 26. novembra 2013.
Poprosím vás, pani podpredsedníčka, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 29.10.2013 11:03 - 11:03 hod.

Ján Podmanický
Pán predseda, ja chcem poprosiť o to, aby sme o vládnom návrhu zákona o pomoci v hmotnej núdzi, tlač 648, hlasovali o 17.00 hodine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.10.2013 11:00 - 11:01 hod.

Ján Podmanický
Ďakujem za slovo, vážená pani podpredsedníčka. Ja chcem len požiadať o odloženie hlasovania vzhľadom na viacero pozmeňujúcich návrhov, na utorok o jedenástej. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.10.2013 9:44 - 9:46 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán poslanec, vnímam vaše vystúpenie len ako povinnú jazdu, pretože mám pocit, že ste sa neoboznámili dostatočne s týmto zákonom. Ste asi jeden z mála poslancov, ktorý môže tvrdiť o tomto zákone, že zákon nič nerieši, naopak, myslím si, že väčšina poslancov, ktorí sa venujú tejto problematike, sa vyjadrili pozitívne k zámeru tohto zákona a ak mali nejaké negatívne pripomienky, skôr k niektorým technickým detailom, ktoré možno navrhovali ináč riešiť. Naopak, pán poslanec, tento zákon je prelomový, pretože zavádza určitú motiváciu pre ľudí, ktorí sú na sociálnych dávkach, aby si hľadali prácu. Dnes alebo do, dodnes sa ľuďom skôr niektorým, v niektorých prípadoch oplatilo byť radšej doma na sociálnych dávkach, pretože keby sa zamestnali, mali by nižší príjem. Tento zákon rieši aj túto situáciu a zvyšuje tú motiváciu zamestnať sa. Čiže ak sa dnes zamestná jeden z rodiny napríklad za minimálnu mzdu, tak bude mať výraznejšie vyšší príjem ako keby zostal na sociálnych dávkach. Je tam aj tento motivačný aspekt a vieme to doložiť dopadovými štúdiami, ktoré to preukazujú. Povedali ste aj takú vetu, prečo nevytvoríme tento projekt na báze dobrovoľnosti, ale už dnes existujú viaceré možnosti na dobrovoľné práce. Potom ste povedali vetu, že sú to len lacné politické body. Naopak, pán poslanec, tento zákon nie je žiaden populizmus, je to jeden racionálny, dobrý zákon.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.10.2013 9:39 - 9:41 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Pán poslanec, ja budem vecne reagovať len v dvoch bodoch. Povedali ste, že ten nový nástroj, ktorým majú byť zrážky z dávok, je zlý, neefektívny. Jednu z vecí, ktorú ste kritizovali, je, že príjem z tej sociálnej dávky je príjmom celej skupiny a priestupok spôsobila jedna osoba, prečo by teda celá skupina mala niesť zodpovednosť za jednu osobu. No ja chcem na to dodať to, pán poslanec, že ten príjem je síce príjem celej skupiny, ale je vypočítavaný aj na základe toho, že v tej skupine je aj ten človek, ktorý spôsobil priestupok. Čiže ak tam pôjde zrážka z dávky, tak je to celkom legitímne, je to v poriadku, lebo na tom spoločnom príjme sa do určitej miery podieľa aj táto osoba.
Druhý moment, ktorý ste predniesli aj v pozmeňujúcom návrhu. Povedali ste, že nie zrážky zo sociálnej dávky, ale vykonanie alebo uloženie vykonania verejnoprospešnej práce. Ak neodpracuje túto verejnoprospešnú prácu, tak potom by nasledovala zrážka z dávky. No toto je taká určitá novinka, ktorú ste zrejme upravili na základe našej kritiky, ktorú sme v prvom čítaní vám adresovali, pretože sme sa vás pýtali, no a čo keď ten človek odmietne nastúpiť na verejnoprospešnú prácu? Vtedy ste nám neodpovedali, teraz ste to už zrejme zapracovali. No tak potom pôjde zrážka z dávky. A hovoríte, že práve tá hrozba zrážky z dávky bude motivovať toho človeka, aby nastúpil na verejnoprospešnú prácu. No ale to vlastne hovoríte presne to, čo my, len my to o jeden... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 23.10.2013 18:57 - 19:00 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani podpredsedníčka, vážený pán minister, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vám predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o pomoci v hmotnej núdzi (tlač 648) vo výboroch v druhom čítaní.
Výbor pre sociálne veci ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona o pomoci v hmotnej núdzi (tlač 648) podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 752 z 5. septembra 2013 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, výboru pre sociálne veci a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporučili schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 303 z 8. 10. 2013, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 211 z 8. októbra 2013, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 120 z 8. októbra 2013, výbor pre sociálne veci uznesením č. 72 z 10. októbra 2013, výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny uznesením č. 98 z 10. októbra 2013.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré návrh zákona prerokovali, prijali návrhy, ktoré sú v časti IV spoločnej správy.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k uvedenému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4. písm. f) a § 83 zákona o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 až 20 v IV. časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť ich.
Gestorský výbor určil spoločného spravodajcu výborov Jána Podmanického vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru a predložiť Národnej rady návrhy podľa zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Spoločná správa výborov o výsledkoch prerokovania návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 78 z 15. októbra 2013.
Skončil som, pani podpredsedníčka, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23.10.2013 11:08 - 11:08 hod.

Ján Podmanický
Ja takisto chcem pripomenúť členom výboru pre sociálne veci, že o 12.00 hodine máme zasadnutie v rokovacej miestnosti výboru.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2013 18:48 - 18:50 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Aj keď ma troška zaskočilo predchádzajúce vystúpenie, lebo som nerozumel, či už pozmeňujúce návrhy sa budú vo faktických poznámkach predkladať.
Pán poslanec Kuffa, ja len na jednu, jednu takú vašu otázku chcem zareagovať. Hovorili ste, prečo sa nezaviedli príspevky pri narodení dieťaťa a príplatky aj k týmto príspevkom aj pre štvrté a ďalšie dieťa. No ja musím povedať, že tento príspevok, ktorý ja veľmi oceňujem, zaviedla prvá vláda Roberta Fica a zaviedla ho aj z hľadiska určitých ekonomických možností, ktoré vtedy Slovenská republika mala, čiže myslím si, že aj to treba oceniť, že vôbec na prvé tri deti sa zaviedol tento príspevok, ktorý je pomerne výrazný, a jeho cieľom je zabezpečiť tie potreby, ktoré má mladá rodina pri narodení dieťaťa. Ten príspevok sa ľudovo nazýva aj kočíkovné. Je to, áno, je to napr. kočík, je to postieľka, je to prebaľovací pult, jedálenská a detská stolička, skrátka také potreby, ktoré sú pomerne drahé, ale ktoré môže využívať potom, ktoré môžu využívať aj ďalšie deti. Takže ten účel príspevku je pokryť aspoň časť tých prvotných nákladov, ktoré rodičia majú s narodením dieťaťa, a týmto ich motivovať, aby tie, alebo podporiť tú motiváciu, aby tie deti mali. Už potom tie ďalšie deti využívajú tieto potreby, ktoré sa zakúpili z tohto príspevku. Takže nie je až taká nutnosť prispievať štvrtému, piatemu dieťaťu z hľadiska účelu tohto príspevku, ale je to dôležité, aby toto prvé dieťa, prípadne tie prvé deti dostali.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2013 18:03 - 18:05 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec, ja oceňujem váš konštruktívny prístup k tomuto problému a myslím, že potvrdíte, že o tej otázke sme sa viackrát rozprávali aj na výbore, aj mimo výboru a dohodli sme si taký určitý spoločný postup, že požiadame ministerstvo práce o spracovanie určitých podrobnejších podkladov, ako to je v skutočnosti s tým príspevkom pri zverejnení dieťaťa do náhradnej starostlivosti. A na základe toho budeme rozprávať, čo ďalej. Lebo v zásade aj ja som bol od začiatku za to, aby sa tieto dva príspevky vyrovnali. Na základe tých podkladov, s ktorými ste boli oboznámený, chcem povedať dve veci, prvá je tá, že tento príspevok sa zvyšuje oproti pôvodným nejakých 370 euro na 500 euro, čiže dvíha sa o 130 euro a dvíha sa v podstate prvýkrát po dlhšom čase. Ani vy, keď ste boli vo vláde, ste tento príspevok nedvíhali, takže to myslím, že aj potvrdíte. Čiže je tu určitý pozitívny prínos, že ten príspevok sa dvíha o 130 euro.
Ale čo je oveľa podstatnejšie a čo by sme mali brať do úvahy pri rozhodovaní o vašom návrhu je, že každé, každý rodič dostáva pri vlastne náhradnej starostlivosti príspevok približne 140 euro, prípadne keď je to viac detí, tie príspevky sa menia. Ak je to dieťa postihnuté, tak zasa je tam nejaký ešte príplatok k tomu príspevku, čo je pomerne výraznejšia a motivačnejšia suma, ako dostávajú biologickí rodičia každý mesiac, a tento príspevok sa poskytuje tým deťom počas celej doby trvania náhradnej starostlivosti, čiže trvá oveľa dlhšie. A to je ten motivačný faktor pre tých povedzme náhradných rodičov, aby si zobrali... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis