Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.9.2013 o 11:36 hod.

JUDr. PhDr.

Ján Podmanický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.9.2013 11:36 - 11:38 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja som chcel hovoriť približne to, čo pán poslanec Bublavý, ale možno len tak na záver poviem, že ak chce niekto niekoho iného kritizovať za nejaké, nejaké chyby a nejaké prešľapy, ktoré ten druhý urobil, tak v prvom rade mal by byť sám čistý. Čiže opäť môžem len zopakovať, keby s takýmto návrhom vystúpil pán poslanec Škripek, tak je to úplne v poriadku a myslím si, že to má aj o 100 % vyššiu aj váhu, aj hodnovernosť, aj dôveryhodnosť. Ale dobre, to je vaše rozhodnutie.
Ja, pán poslanec, chcem vás len upozorniť, že keď ste vystupovali, tak zrejme omylom ste v druhom čítaní predkladali návrh zákona. V tom pozmeňováku ste to čítali ako návrh zákona, čo, samozrejme, nie je možné. Nemôžete v druhom čítaní predkladať návrh zákona. Môžete predkladať pozmeňujúci návrh, to len som vás chcel upozorniť. Asi ste si to neuvedomili.
A tretiu vec, ktorú chcem povedať, poslanecké prieskumy. Ja sám, pán poslanec, som bol opozičný poslanec a ani vtedy som nepociťoval nejaký, nejaké prekážky, ktoré by rokovací poriadok dával opozičným poslancom na výkon poslaneckých prieskumov. Ak je nejaký relevantný dôvod, tak vtedy aj vládni poslanci bez problémov takýto poslanecký prieskum schvália. Môžem napríklad spomenúť kauzu daňového riaditeľstva, kde sa všetci poslanci príslušného výboru zhodli na poslaneckom prieskume pri tej kauze s tým softvérom, vďaka ktorému nefungovala celá finančná správa.
Takže ja si myslím, že, áno, demokracia tak rozdala karty, že teraz jedna strana má väčšinu v parlamente, ale napriek tomu je to legitímna, je to legitímny výsledok legitímnych volieb a ten inštitút podľa môjho názoru... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 25.9.2013 11:10 - 11:11 hod.

Ján Podmanický
Chcem, pán predseda, dať návrh, aby poslanci opozície, ako aj pani podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej republiky pani Jurinová, keď si vypočujú iný názor než je ten ich, aby nevyrevovali po poslancoch, keď sa im to nepáči. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 25.9.2013 11:10 - 11:11 hod.

Ján Podmanický
Pán predseda, prebiehala štandardná diskusia, len tu niektorí... (Reakcie z pléna.)
Áno, chcem, chcem ho povedať. Chcem dať preto návrh, chcem dať teda návrh, pán predseda... (Reakcie z pléna. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.9.2013 10:41 - 10:43 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani poslankyňa, aj ja si myslím, že tak ako sú zadefinované poslanecké prieskumy dnes, nespôsobujú žiaden problém, naozaj si myslím, že vyrábate umelý problém, ktorý doteraz nebol nikým, či za vašej vlády alebo za našej vlády, či opozičnými alebo koaličnými poslancami pripomienkovaný. Vždy, keď ide o nejaký reálny relevantný návrh na poslanecký prieskum, tak či ste vy vo vláde alebo v opozícii, alebo naopak, vždy ten výbor poslanecký prieskum schváli. My sme mali tiež jeden návrh od vášho, v našom sociálnom výbore od vášho kolegu pána poslanca Kaníka, chcel robiť poslanecký prieskum, schválili sme, nebol absolútne žiaden problém, normálne ho odôvodnil, poslanecký prieskum sa urobil. Takže skôr si myslím, že vymýšľate umelý problém, a viete, je ohromné, že od nás chcete, aby sme neriešili reálne problémy tohto parlamentu, aby sme my žiadne pozmeňováky nedávali, pritom tu máme reálne problémy, bitka v parlamente, neprístojné správanie niektorých poslancov, to, čo tu nikdy nebývalo, to nechcete riešiť, ale vy dávate úplne, otvárate otázku, ktorá nie je vôbec problematická. A toto, pani poslankyňa, ja považujem za farizejstvo, ste stabilná, dlho existujúca strana, pozrite sa na to, čo sa deje v slovenskom parlamente. Netvárte sa, že to nevidíte, v tomto buďte odvážni! Pomenujte tie problémy a poďme riešiť napríklad problém slabých kompetencií mandátového a imunitného výboru. Potom naozaj s niektorými poslancami si tu nikto nemôže dať rady. A vy to dobre viete, že tá politická kultúra tohto parlamentu kvôli týmto jednotlivcom padá, a to nechcete riešiť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17.9.2013 11:07 - 11:07 hod.

Ján Podmanický
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, chcem pripomenúť členom výboru pre sociálne veci (zaznievanie gongu), že o 12.00 hodine je v rokovacej miestnosti výboru zvolaných, zvolané rokovanie výboru.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12.9.2013 17:44 - 17:46 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážený pá minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 543), vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor k predloženému vládnemu návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 71 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 665 z 20. júna 2013 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom Národnej rady: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre sociálne veci.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporučili schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 270 z 27. augusta 2013, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 194 z 27. augusta 2013 a výbor pre sociálne veci uznesením č. 61 z 28. augusta 2013.
Výbory Národnej rady, ktoré návrh zákona prerokovali, prijali celkom 19 pozmeňujúcich návrhov, ktoré sú prílohou spoločnej správy.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k uvedenému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 písm. f) a § 83 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky odporúča návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť.
Pán predseda, skončil, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 5.9.2013 14:26 - 14:27 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Vážený pán minister, ja vám chcem veľmi pekne poďakovať za odpoveď. Chcem povedať, že si vás mimoriadne vážim a považujem vás za jedného z najlepších ministrov zahraničných vecí, akého Slovensko malo vo svojich dejinách. Napriek tomu mi však dovoľte, aby som vám položil doplňujúcu otázku. Ak som dobre rozumel, tak koncepcia humanitárnej intervencie je konanie, ktoré nie je zakotvené v Charte OSN a v tom prípade aj použitie sily jedného štátu voči druhému štátu bez súhlasu Bezpečnostnej rady OSN je konanie v rozpore s Chartou Organizácie Spojených národov. Dobre som tomu rozumel?
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.9.2013 18:47 - 19:02 hod.

Ján Podmanický
 

Vystúpenie v rozprave 4.9.2013 18:31 - 18:47 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, ja chcem tiež poďakovať, rovnako ako pán minister, za vecný tón diskusie. A ak prvé čítanie má byť diskusia o filozofii zákona, o jeho cieľoch, o jeho zámere, o jeho opodstatnení, tak mám dokonca pocit, že väčšinová vôľa, alebo prevažne väčšinová vôľa tohto parlamentu je, aby sme išli do tejto témy, aby sme túto tému otvorili. A aj keď boli pripomienky, väčšinou boli pripomienky technického rázu, ktoré sú odstrániteľné práve v druhom čítaní. Takže ja očakávam širokú podporu tohto zákona, lebo tak som to vnímal v tej diskusii.
Ja len niekoľko drobných poznámok k vystúpeniu niektorých pánov poslancov, keďže faktická poznámka je príliš krátka na to, aby sa dalo zareagovať na niektoré z nich.
Pán poslanec Novotný hovoril o zákone, že je to dobré, ale je to málo. Ja si, pán poslanec, neodpustím, aj keď chcem zostať korektný, za posledných 15 rokov ste mali vy 10 rokov na to, aby ste s touto témou prišli, takýto zákon prijali. Takže myslím si, že to, že takýto zásadný zákon prichádza, nie je málo. Je to veľa, pán poslanec, je to veľa. A ja sa veľmi teším, že po tom, čo sme robili opatrenia na strane ľudí, ktorí pracujú, prichádzame aj s opatreniami, a očakávajú to ľudia, ktorí pracujú, na strane tých ľudí, ktorí nepracujú a poberajú dávky. Takže ja si myslím, že to je veľa, je to veľký prelomový okamih a to treba, naopak, oceniť. Aj keď súhlasím, že každá takáto zmena prináša aj množstvo technických problémov, ktoré viacerí páni poslanci, napríklad pán poslanec Mihál aj komentoval. Takže myslím si, že to treba oceniť.
Taký zásadný argument, ktorý ste používali, pán poslanec, ale aj ďalší poslanci, bol ten, že musíme urobiť systémovú zmenu, ktorá zavedie väčší rozdiel medzi celkovou sumou dávok a príjmom z práce, ak sa niekto, kto doteraz poberal dávky, zamestná. Práve tento zákon, a málo sa o tom hovorilo, prináša dosť podstatné zmeny.
Ja vám poviem jeden modelový príklad. Ak doteraz rodina s dvoma dospelými a s dvoma deťmi nepracovala a povedzme poberali dávky, ako na školskú dochádzku, príspevok na bývanie a niektoré ďalšie, mali celkový príjem 461 euro v rámci pomoci v hmotnej núdzi, tak ak by sme nezmenili zákon a jeden z nich by sa zamestnal aspoň za minimálnu mzdu, tak by mali príjem celkový 517 euro. To je, ak sa nemýlim, približne rozdiel 50 euro. Tento zákon prináša takejto rodine až 576 euro, čiže ďalších približne 60 euro k dispozícii. Čiže rozdiel tej situácie, keď nikto nepracoval a poberali dávky oproti tomu, keď sa jeden z tejto rodiny zamestnal a poberal minimálnu mzdu, je 110 euro. Tie príklady mám ďalšie. A práve ten moment zamestnania sa aj za minimálnu mzdu výrazne zvýši rodinný rozpočet takejto rodiny. Takže v tomto je filozofia zákona veľmi dobrá. A myslím si, že ak budeme rozprávať o technických detailoch, v poriadku, ale práve tento zákon zvýhodňuje ľudí, ktorí pracujú. A to je podstatné.
Čiže to bol jeden taký moment, ktorý som chcel zdôrazniť. Druhý moment, ktorý tu zaznieval, to bola tá otázka, že či dokážu samosprávy poskytnúť dostatok pracovných príležitostí pre tých 180-tis. ľudí. Pán poslanec, ja tiež pracujem v samospráve a som presvedčený, že áno, tých pracovných príležitostí je milión. Či sú to už práce na úprave verejných priestranstiev, na čistenie obcí, na kosení, na údržbe areálov, na natieraní, na opravách, či sú to práce na oprave lesných a poľných ciest, či sú to práce na protipovodňových opatreniach, na čistenie odrážok, na hradení bystrín, na budovaní zasakovacích pásov. Ale povedzme, ak by sa zaviedli aj možnosti krajskej samosprávy, tak nám tu pribudne obrovské množstvo ďalších prác, kde vieme takýchto ľudí umiestniť. Napríklad práca v nemocniciach, v domovoch sociálnych služieb a iných sociálnych zariadeniach, na správach ciest, krajských, atď., atď.
Čiže ja sa nebojím toho, že by starostovia a obce a samospráva nevedeli vymyslieť dostatok zmysluplných prác. Ja vidím jediný problém, ktorý som aj pomenoval, aby existovala nejaká obligatórnosť, aby sa naozaj nestalo, že niektoré obce, jedna zavedie, druhá nezavedie, ale to, verím, že v druhom čítaní tento problém odstránime tak, aby sme rešpektovali všetky ústavné a iné práva samosprávy.
Takže myslím si, že to druhé čítanie pomôže odstrániť niektoré technické problémy, ktoré samozrejme takýto prelomový zákon prináša, ale v zásade môžem konštatovať, že sa veľmi teším, že s takýmto zákonom prichádza ministerstvo, prichádza aj v spolupráci so splnomocnencom vlády, a verím, že taká konštruktívna atmosféra bude pokračovať aj v druhom čítaní a spoločne prijmeme zákon, ktorý bude pozitívny a spravodlivý.
Skryt prepis
 

4.9.2013 17:30 - 17:46 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Pani poslankyňa, ja oceňujem váš konštruktívny príspevok a pri takomto prelomovom zákone aký, o akom teraz Národná rada rokuje, je celkom pochopiteľné, že budú aj diskusie o mnohých technických detailoch, ktoré súvisia s jeho aplikáciou a s jeho vykonaním, čo, opakujem, pri tak zásadnej zmene, aká sa zavádza po mnohých rokoch v Slovenskej republike, môže prinášať určité problémy. A ja som ich už tiež, alebo nejaké obavy, ktoré som ja tiež už aj povedal. Ale na to je druhé čítanie. V prvom čítaní sa bavíme o celkovej filozofii tohto zákona, či áno, či ideme o takomto zákone, o takomto smere rozprávať ďalej. A to si myslím, že ste aj svojím vystúpením podporili. Takže ja vám chcem za to poďakovať. A o tých technických detailoch samozrejme sa budeme baviť v tých ďalších rokovaniach.
Ja len jednu vec chcem upresniť, ktorú ste spomenuli, že tí ľudia, tí poberatelia dávky v hmotnej núdzi budú rukojemníkmi starostov. No nie je to celkom tak, pretože starosta nebude vydávať nejaké potvrdenie, že nemá prácu. Ak starosta alebo ak obec bude chcieť prijať takýchto ľudí do, na tie menšie obecné služby napríklad, tak uzavrie dohodu s úradom práce, to nebude fungovať individuálne, že príde nejaký človek a ja mu dám potvrdenie. Je to tak napísané, je to, že na základe zmluvy, je to v tom texte, v tom normatívnom texte zákona, je to takto uvedené. Takže nebude tu vôbec tak fungovať, že by starostovia nejako mohli, že by tam bola aj nejaká možnosť to zneužívať.
Na druhej strane myslím si, že cesta je zaviesť obligatórnosť, že budú tie obce povinné vytvárať tie pracovné miesta. Ale nielen obce, ja by som to rozšíril, ako som už hovoril, aj na ďalšie subjekty, samosprávne kraje, možno štátna správa, niektoré inštitúcie. Ale o tom môžeme diskutovať.
Skryt prepis