Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.6.2015 o 14:17 hod.

JUDr. PhDr. PhD.

Ján Podmanický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.6.2015 14:17 - 14:19 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis

48.

Ďakujem za slovo. Vážený pán poslanec, veľmi ťažko sa reaguje vo faktickej poznámke na vaše vystúpenie, pretože to bola zmes obrovského množstva informácií pospájaných ako hrušky s jablkami a preto dovoľte len niekoľko krátkych poznámok. V prvom rade ani vy ste ma nepresvedčili o tom, že existujú nejaké ústavnoprávne dôvody na to, aby tento zákon mohol byť prípadne Ústavným súdom vyhlásený za protiústavný, tak ako to hovorí aj pán prezident vo svojom odôvodnení. Nemyslím si, že je dôvod na to, alebo neexistuje v tomto zákone nejaká diskriminácia niekoho z hľadiska ústavnoprávneho, o čom svedčí aj fakt, že pán prezident vo svojom odôvodnení nepoužil žiadny judikát Ústavného súdu. Naopak, existuje veľké množstvo judikátov Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktoré priamo vyvracajú tú vašu argumentáciu o tom, že je tu nejaká diskriminácia. Tieto vaše ústavnoprávne schopnosti sa napokon dobre prejavili aj pri zákone o pomoci v hmotnej núdzi, ktorý ste tiež pri diskusii v parlamente vyhlasovali za protiústavný. Dnes vieme, že Ústavný súd takúto protiústavnosť nepotvrdil. Takže v poriadku, kľudne sa obráťte na Ústavný súd s vašimi pripomienkami, ale nehovorte, pán poslanec, že Ústavný súd musí rozhodnúť. To je hádam právo Ústavného súdu, aby ten rozhodol, čo je protiústavné, alebo čo nie je protiústavné, prípadne v súlade s Ústavou Slovenskej republiky.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.5.2015 16:45 - 16:47 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis

64.
Pán poslanec, ja vás nechápem. Je to v poriadku možno, že vás nechápem, ale poviem, prečo vás nechápem. Idete kritizovať kauzy, ktoré pripisujete SMER-u a pritom sám ste boli vo vláde a ste ešte v strane, ktorá má za sebou také kauzy, ako kolaps daňového systému. Bezprecedentný, neopakovateľný, ktorý spôsobil obrovské škody Slovenskej republiky. Kolaps, alebo povedzme kauza budovy daňového úradu, kauza tunelovania tunela Branisko, kauza vláčiky, fiktívni darcovia SDKÚ, financovanie SDKÚ. Mohol by som čítať, pán poslanec, celý zoznam ďalších káuz a kauzičiek. Nehovoriac o tom, teraz sa smeje vaša pani kolegyňa, pani herečka Vášáryová, ktorá podpísala antichartu, však to je všeobecne o nej známe a tvári sa ako najväčšia demokratka, ale vždy sa vie priživiť na tom, čo momentálne letí. To všetko bola SDKÚ, bola, pán poslanec, hoci vo vás ešte stále je prítomná.
Ja nechápem, prečo zachádzate do takýchto vôd, v ktorých jednoducho neuplávate, pán poslanec. A nechcem otvárať nejaké ďalšie témy, lebo to je úplne, úplne táto diskusia sa zvráti niekde inde. Nebude vecná, ale bude opäť o urážaní a osočovaní. Takže, pán poslanec, aký požičaj, taký vráť.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.5.2015 16:34 - 16:36 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis

56.
Pani podpredsedníčka, ja budem vecne reagovať na vašu výtku ohľadom rokovania výboru pre sociálne veci. Pani podpredsedníčka, dobre viete a poznáme sa a vychádzame spolu korektne, že nebol v tom naozaj žiadny nejaký osobitný zámer, že chceme niečo skrývať alebo niečo iné, že rokujeme počas prebiehajúcej schôdze. Viete, že aj v iných prípadoch sme niekoľkokrát rokovali počas prebiehajúcej schôdze, nakoľko sme chceli lepšie využiť čas, sú tu všetci poslanci, mali sme v prvom čítaní prerokované návrhy zákonov, takže ja by som, neuchyľujte sa, prosím vás, k takýmto nejakým podozreniam, lebo sama viete, že to nie je pravda.

No takisto ste povedali, budem vás parafrázovať, že zákon bol ešte v prvom čítaní a už rokoval výbor. No nebol v prvom čítaní. Keď sme zákon schválili, tak sa posunul do druhého čítania, dostal sa do druhého čítania, zvolal som výbor v zákonnej lehote. Bol v zákonnej lehote, v lehote, ktorú určil predseda Národnej rady a schválili sme v prvom čítaní, normálne sme rokovali.
Dokonca sme vytvorili ešte viac priestoru na diskusiu o tom pozmeňovacom návrhu, takže keď ste povedali, že poslanci nemali čas sa oboznámiť s pozmeňovákom, tiež to nebola pravda. Vyzvali ste ma viacerí, aby sme pozmeňovák, ktorý ideme predložiť, hoci to nebola naša povinnosť, aby sme vám ho dali, doručili sme vám ho dopredu. Je celý mesiac, možno dva mesiace do rokovania v pléne v druhom čítaní, aby ste si ten pozmeňovák naštudovali, pozreli, čiže nič sme, pani poslankyňa, pani podpredsedníčka, nezakrývali. Naopak, vytvorili sme priestor na normálnu diskusiu o tomto pozmeňujúcom návrhu a o tomto návrhu zákona.
Takže, pani podpredsedníčka, prosím vás, viete, že to tak nebolo, že to bolo normálne, štandardné rokovanie. Na budúce to, čo chcete kritizovať, tak kritizujte to, čo je kritizovateľné, nie to, čo je výmysel.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.5.2015 15:27 - 15:29 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis

20.
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, vy aj vaši predrečníci veľmi radi opakujete, že zavádzame nejakú protiústavnosť do dôchodkového systému. Povedali ste napríklad, že vzniknú dve nové skupiny, čo je protiústavnosť ako vyšitá.
Pán poslanec, to, že vzniknú nejaké nové skupiny jedným zákonom, to nemôže byť protiústavné. Veď napokon, keby sme použili nejakú konštrukciu, myšlienkovú, ad absurdum, tak aj vytvorenie II. piliera nám vytvorilo dve skupiny dôchodcov jedným zákonom a tiež to nie je protiústavné. Ak sa stanovia v zákone nejaké vstupy pre nejaké skupiny a nejaké výstupy, ktoré sú závislé na tých vstupoch, tak to nemôže byť protiústavné. Ale dobre, čakal som, s čím prídete vy konkrétne, ako teda vy, o čo vy opriete tú kvázi protiústavnosť, s ktorou sa tak oháňate.
Nepočul som, pán poslanec, jediný argument. Vo vašom pozmeňováku, ktorý mal odstrániť protiústavnosť, v zdôvodnení nehovoríte, kde je protiústavnosť a ako ju odstraňujete. To sú len všeobecné tézy, ktoré sa dobre používajú, ľahko znejú, každý tú strúha o tom, ako sú zákony protiústavné, neprotiústavné a neviem aké. Ale dobre viete, že hoci sa s týmto termínom veľmi často pracuje v parlamente, Ústavný súd len niektoré zákony a len v niektorých prípadoch rozhodol naozaj o tom, že zákon nie je v súlade s ústavou a pozastavil účinnosť, príp. úplne zrušil.
Takže prosím vás, nepoužívajte aj vy tento termín, ktorý ľahko znie, ale jednoducho nie je adekvátny. Je tu na to Ústavný súd, aby ten rozhodol.
A pán poslanec, jedna otázka. Koho sa to vy zastávate? Však z II. piliera predsa nikto nebude poberať minimálny dôchodok, lebo ho nebudú potrebovať. Však predsa v II. pilieri podľa vás všetci budú mať švajčiarske dôchodky. O čom tu teda hovoríte? Koho sa to zastávate? Troška si vnútorne oponujete.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.5.2015 14:46 - 14:48 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis

6.
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, ja sa priznám, že som pozorne počúval. Odkedy ste začali svoje vystúpenie a deklarovali ste, že vysvetlíte dôvody, prečo si myslíte, že ten návrh zo spoločnej správy je protiústavný a čakal som počas celého vášho vystúpenia na tie argumenty. No okrem toho, že ste zacitovali čl. 12, čl. 19 a čl. 39 ústavy, ja som nepočul nejaké prepojenie, nejakú príčinnú súvislosť, nejakú kauzalitu toho, nejaké zdôvodnenie, prečo by tento návrh mal byť protiústavný. Argumentovať len tak všeobecne, že jedna skupina občanov bude mať taký príjem, druhá skupina občanov iný príjem, no to je veľmi slabý argument, lebo už dnes máme rozličné príjmy pre rozličné kategórie, máte platovú diferenciáciu, máte diferenciáciu dávok. Tá diferenciácia existuje v závislosti na parametroch vstupných. Takže argumentovať tým, že tu budú dve kategórie a budú mať iný dôchodok, áno, ale sú aj iné vstupné parametre, to je veľmi slabé.
Ústava by bola porušená vtedy, keby sme neaplikovali rovnaký princíp a my tu zavádzame určitý princíp, ktorý je spravodlivý, ktorý tým, ktorí si odvádzali do Sociálnej poisťovne viac finančných prostriedkov, budú mať väčší minimálny dôchodok, ktorí si odvádzali do Sociálnej poisťovne menej, budú mať menší minimálny dôchodok, ale sami ste povedali aj na tom príklade, ktorý ste uviedli, že tie rozdiely sú minimálne. Takže ja som sa nedopočul od vás naozaj nejakej serióznej právnej argumentácie, ktorá by ma presvedčila, nehovoriac o tom, že vy nemôžete, pán poslanec, vážne myslieť to, že, alebo povedať, že je niečo protiústavné, na to je tu Ústavný súd Slovenskej republiky. Veľakrát sa hovorí, že je niečo protiústavné, a nie je.

Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12.5.2015 10:17 - 10:20 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis

30.
Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, uvedený pod tlačou 1423. Výbor pre sociálne veci ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, podáva v Národnej rade túto spoločnú správu výborov.
Národná rada uznesením č. 1622 z 11. marca 2015 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti, výboru pre sociálne veci a výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Návrh zákona odporučili schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 587 z 30. apríla 2015, výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 414 z 28. apríla 2015, výbor pre sociálne veci uznesením č. 165 z 24. marca 2015, výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport uznesením č. 175 z 30. apríla 2015. Výbory, ktoré návrh zákona prerokovali, prijali návrhy, ktoré sú uvedené pod bodom IV. tejto spoločnej správy.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k uvedenému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom 3 tejto spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 a 2 v štvrtej časti tejto spoločnej správy spoločne, so stanoviskom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov a poveril ma vystúpiť na schôdzi Národnej rady k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov, odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru a predložiť Národnej rade návrhy podľa zákona o rokovacom poriadku. Spoločná správa výborov o výsledkoch prerokovania návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre sociálne veci č. 168 z 5. mája 2015.
Ďakujem, pán podpredseda. Skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 24.3.2015 17:11 - 17:12 hod.

Ján Podmanický
Ďakujem za slovo. Oznamujem členom výboru pre sociálne veci, že rokovanie výboru bude pokračovať o 19.00 hodine. Podklady, tak ako sme sa dohodli, by vám mali byť na toto rokovanie doručené na vaše e-mailové schránky. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 24.3.2015 11:11 - 11:11 hod.

Ján Podmanický
Ďakujem za slovo. Ja chcem tiež pripomenúť schôdzu výboru pre sociálne veci o 12.30 hodine v miestnosti výboru.
Skryt prepis
 

10.3.2015 18:19 - 18:20 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, vážení páni poslanci, pani poslankyne, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený výborom pre sociálne veci za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1423. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku, aj legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú zo zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla sa na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, výbor pre hospodárske záležitosti, výbor pre sociálne veci, výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre sociálne veci. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30. apríla 2015 a gestorský výbor do 4. mája 2015 po prerokovaní návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán podpredseda, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.2.2015 12:06 - 12:08 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja chcem doplniť pána poslanca Blanára informáciou o tom, že rozdiel v platoch sestier medzi napríklad Hornooravskou nemocnicou na oddelení chirurgie a sestrami na oddelení chirurgie v Čadci je spôsobený aj tým, že práve v Čadci na chirurgickom oddelení pracujú v totálne rizikových podmienkach, kde je zo strany hygieny už naozaj akútna požiadavka niečo s tým oddelením urobiť z hľadiska rekonštrukcie a zatiaľ tie sestry tam poberajú rizikové príplatky. Druhá vec je, že rozhodujú o tom riaditelia jednotlivých zariadení podľa toho, ako hospodária s prostriedkami v rámci svojej nemocnice.
Takže to som chcel doplniť k vystúpeniu pána poslanca Blanára a chcem doplniť ešte ďalšiu vec, že jednak veľmi si vážim jeho pozmeňujúci návrh, ktorý rieši toľko kritizované poplatky za prednostné vyšetrenie, nechcem o tom viac hovoriť, povedalo sa už o tom veľa, a rovnako chcem oceniť aj celý návrh ministerstva zdravotníctva, ktorý je veľkým posunom v prospech pacientov. Je to veľký posun v prospech pacientov. Treba si to uvedomiť a oceniť to. Samozrejme, zostávajú ešte niektoré technické otázky, ktoré treba v budúcnosti doriešiť, ale myslím si, že sme sa vybrali dobrým smerom, tie otázky, ktoré treba doriešiť, jednak je problematika tých cenových stropov za tie poplatky, ktoré zostali, je to zložitá vec, treba hľadať spôsob, akým sa vyriešia, a jednak je potreba možno riešiť nejaký logistický systém, ktorý by veľmi zjednodušil, sprehľadnil systém objednávania bežných vyšetrení a kontrol pacientov, niečo podobné, ako má Žilinský samosprávny kraj: „Nečakajte v rade.“ Toto je možno taká úloha, ktorá by veľmi pacientom pomohla.
Skryt prepis