Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

2.10.2015 o 12:26 hod.

Mgr.

Martin Poliačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 2.10.2015 12:26 - 12:33 hod.

Martin Poliačik Zobrazit prepis

150.
Ďakujem, pán predsedajúci. Prichádzam so zákonom, ktorý už som raz v tomto pléne predkladal a dúfam, že tentokrát to dopadne lepšie. Problematika ochrany zvierat v podstate je spracovávaná v parlamente prierezovo, minimálne odkedy si pamätám, že tu sedím. V roku 2010 vznikla vtedy pracovná skupina na legislatívu venujúcu sa ochrane zvierat a mali sme aj konkrétne výsledky z práce tejto skupiny. Bolo obmedzené, bola obmedzená možnosť strieľania psov a mačiek v revíroch, poľovných. Takisto boli zvýšené trestné hranice za týranie zvierat. Dokonca sme sa dočkali prvého nepodmienečného trestu za týranie zvierat a osoba, ktorá sa ho dopustila, reálne išla do basy.
Od roku 2012 sme sa v tejto téme, bohužiaľ, nepohli moc ďalej napriek avizovanej ochote a snahe aj od niektorých poslancov vládnej strany, nenašla sa dostatočná politická vôľa, aby táto snaha a ochota bola pretavená do konkrétnych legislatívnych textov. Spomeniem pána kolegu Galisa, pána kolegu Brixiho, ktorí majú úprimný záujem v tejto veci pomôcť a mňa mrzí, že sme sa, že sa mi jednoducho nepodarilo počas štyroch rokov prísť s komplexnou úpravou a s niečím, čo Slovensku veľmi chýba, a to je zákon o ochrane zvierat.

Keďže nie je úplne v mojich silách predniesť takúto úpravu sám, snažím sa riešiť aspoň čiastkové veci a teda veci, ktoré najviac, ako sa hovorí, tlačia botu. A jednou z týchto vecí je práve výskyt obrovského množstva množiteľských staníc na Slovensku, v ktorých sú hlavne psy chované v absolútne nehumánnych podmienkach. Sú využívané fenky len ako zdroj šteniat. Tieto šteňatá, ktoré sú z môjho pohľadu neodôvodnené, neodôvodnene oslobodené. Predaj šteniat nechápem, prečo je oslobodený od platenia daní, ale tak to na Slovensku je. A vďaka, vďaka tomu, že tu máme takýto stav, tak Slovensko je podľa neoficiálnych štatistík najväčším vývozcom, ilegálnym, šteniat v Európe. Mnohé štence, ktoré sú zachytávané v preplnených dodávkach, z ktorých niektoré neprežijú ani len cestu k svojim budúcim majiteľom, pochádzajú práve zo Slovenska a obrázky a zábery týchto psov sú naozaj nervy drásajúcim divadlom.

V súčasnosti je chov a množenie psov kontrolovaný len tým spôsobom, že tzv. chovné stanice jednotlivých plemien sú nahlásené chovateľským zväzom týchto plemien a tie kontrolujú, či takéto chovy spĺňajú ich štandardy a prípadne aj medzinárodné štandardy. Chovatelia takýchto šľachtených chovov majú záujem na tom, aby tieto chovy boli v poriadku a zachovávali medzinárodné štandardy, pretože im to dáva možnosť ďalej rozvíjať chov a zvyšuje hodnotu ich psov, aj šteniat z takéhoto chovu. Na druhej strane existujú chovy, kde nie sú dodržiavané podmienky držania a chovu zvierat stanovené vyhláškou ministerstva pôdohospodárstva č. 123/2007 a častokrát sú samice psov v nekontrolovaných chovoch držané pod fóliovníkmi, v tmavých pivniciach, bez venčenia, bez denného svetla, bez sociálneho kontaktu, bez veterinárneho ošetrenia, bez vhodnej stravy, s kožnými a inými chorobami.
Ako jediný nie je spôsob množenia, nie je tento spôsob množenia za účelom predaja kontrolovaný, čo vedie jednak ku genetickým zmenám na plemenách, skrytým chorobám, ktoré sa prejavia až po určitom čase od kúpy, k premnoženiu určitých plemien a hlavne nevhodným podmienkam chovu vedúcim k týraniu. Takíto množitelia nie sú registrovaní v chovateľských zväzoch a v súčasnosti nikto nekontroluje, či dodržiavajú požiadavky stanovené osobitným predpisom.

Z tohto dôvodu navrhujeme zaviesť povinnosť pre každého, kto bude chcieť predávať psov mimo chovateľských staníc registrovaných v chovateľských zväzoch, aby mal mať od veterinárnej správy potvrdenie o tom, že má vhodné podmienky na tento chov a že ich aj dodržiava. Akýkoľvek predaj bez registrácie by nemal byť legálny. Návrhom zákona sa zavádza povinnosť registrovať chov v prípade, že chovateľ má záujem o predaj šteniat. Registrácia sa netýka tých chovateľov psov, ktorým sa psy rozmnožia náhodne, alebo šteňatá nie sú predmetom predaja.
Predložený návrh zákona má negatívny vplyv na štátny rozpočet, nemá vplyv na rozpočty obcí a vyšších územných celkov, má pozitívny vplyv na životné prostredie a nemá vplyv na zamestnanosť, podnikateľské prostredie a informatizáciu spoločnosti. Predložený návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Z predkladateľskej správy všetko, pán predsedajúci, zvyšok poviem v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvý.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.10.2015 9:32 - 9:33 hod.

Martin Poliačik Zobrazit prepis

38.
Ďakujem za, za všetky poznámky a chcem zopakovať teda iba toľko, že chýba mi tu vyjadrenie zo strany SMER. Ja by som veľmi rád počul od niekoho kompetentného z vládnej strany, čo by mohlo zabrániť prijatiu tejto novely. Keďže najkompetentnejší človek, čo sa týka hlasovania strany SMER, tu, chvalabohu, sedí, tak by som rád vyzval, aj, aj pani predsedníčku poslaneckého klubu, keby ste to mohli posunúť aspoň do druhého čítania. Tam stačí jeden potrebný prejav vôle a možnože v druhom čítaní sa porozprávame o detailoch, možnože v druhom čítaní si povieme, že treba niečo doplniť, nejaké paragrafové znenie prepísať. A komunikáciu s ministerstvom spravodlivosti koniec koncov toto plénum má nadštandardnú a vždycky sme sa vedeli dohodnúť, keď to bolo treba buď na úrovni ústavnoprávneho výboru alebo na úrovni neformálnych stretnutí. Ja pevne verím tomu, že keď bude prejavený aspoň malý náznak vôle zo strany poslancov SMER-u, tak do druhého čítania vieme ten zákon vylepšiť tak, aby nestál v ceste budúcej rekodifikácii trestného práva a zároveň, aby táto novela mohla začať pomáhať obetiam už teraz. Ďakujem veľmi pekne.

Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.10.2015 9:14 - 9:22 hod.

Martin Poliačik Zobrazit prepis

24.

Ďakujem veľmi pekne. Budem hovoriť len stručne a v zásade o troch veciach. Tá prvá vec je ochrana obetí, vec, s ktorou s pani kolegyňou Šípošovou, aj Erikou Jurinovou a inými kolegami komunikujeme v zásade od začiatku tohto volebného obdobia. Tá druhá vec je celkový kontext zmeny trestného práva na Slovensku. A tá tretia vec sú súvislosti týkajúce sa aj presahov do vzdelávacieho systému. Viem, že to nie je obsahom novely, ale myslím si, že o tom treba hovoriť.

Takže čo sa týka ochrany obetí na Slovensku, tou základnou chorobou je, že naše orgány stále nie sú ako keby pripravené na to, že ich tu máme. Oznamovanie deliktov, obzvlášť sexuálnych deliktov je extrémne obťažné hlavne zo strany obetí. Policajti častokrát nie sú pripravení na to, akým spôsobom sa majú napríklad rozprávať so znásilnenou ženou. Častokrát máme vďaka mýtom o tzv. juvenilnej justícii dokonca ľudí, ktorí nenahlasujú ani násilie a sexuálne násilie v rodinách svojich susedov alebo ľudí, s ktorými prichádzajú do bezprostredného kontaktu, pretože násilnícky manžel je v ich očiach stále prijateľnejšie riešenie, ako úrad, ktorý by túto situáciu na strane obete mal riešiť.

Samotné obete znásilnení, či už sú to deti, ktoré boli vystavené sexuálnemu násiliu v prostredí svojej rodiny alebo nejakej komunity, alebo aj dospelé ženy opakovane vypovedajú o tom, že mali ešte väčšiu traumu zo samotného procesu vyšetrovania tohto zločinu, keď sa konečne odhodlali ho nahlásiť, ako z toho zločinu samotného. Toto sú podľa mňa alarmujúce fakty.

Táto novela toto všetko nevyrieši. Ale zároveň by mohla byť prvým krokom k tomu, aby v kombinácii s možným prijatím zákona o obetiach, ktorý tu je avizovaný od roku 2010 minimálne, by mohla začať túto situáciu riešiť. To je prvá vec.

Tá druhá vec, trestné právo v tomto volebnom období bolo minimálne päť alebo šesťkrát predmetom záujmu Národnej rady. Rozprávali sme sa o jeho rôznych aspektoch. Mali sme tu niekoľko, možno aj viacej, mali sme tu niekoľko noviel. Univerzálna odpoveď, ktorá prišla zo strany vládnucej strany SMER, bola: "neriešte, nechajte, my máme napísanú pamparádnu novelu, veľkú, s ktorou prídeme, spravíme nový kódex, budeme mať krásne nové právo, vysporiadame sa so všetkým, čo tam bolo napísané doteraz, prijmeme novú novelu a všetky tieto veci potom vyriešime". Keď máte nejaký dobrý nápad, príďte potom v druhom čítaní, cez pozmeňováčiky spravíme a budeme mať krásny nový Trestný zákon. Nestalo sa.

Opäť pripomeniem. Napríklad v oblasti, ktorej sa venujem ja, to je drogová kriminalita, boli na základe práce pracovnej skupiny, v ktorej boli zástupcovia ministerstva vnútra, ministerstva spravodlivosti, generálnej prokuratúry, súdov, ministerstva školstva, táto pracovná skupina vypracovala materiál, ktorý išiel potom k zodpovedným ľuďom na ministerstve zdravotníctva. Tí ho odsúhlasili. Tento materiál je v šuflíku už minimálne dva roky. Len z rozhodnutia vedenia strany SMER sa nedostal do tohto pléna. Mnohí kolegovia zo strany SMER mi povedali, že sami by veľmi radi zahlasovali za tieto veci, ale ich vlastné politické vedenie to nepustilo sem.

To znamená, že v oblasti trestného práva už dnes nemôžme hovoriť o tom, že budeme čakať na veľkú novelu. A jediné, čo môžeme na tejto schôdzi spraviť, je napraviť tie malé chyby, ku ktorým máme aký-taký dosah. A som presvedčený o tom, že ak by poslanci strany SMER zahlasovali za túto novelu, tak to v plánoch na budúcu rekodifikáciu trestnej legislatívy na Slovensku nespraví žiadny zásadný hiat, ako sa hovorí prierva, štrbinu, prasklinu, ako chceme, že ju to jednoducho nenaruší. To znamená, vo vzťahu k nejakej budúcej rekodifikácii trestného práva prijatie tejto novely nespôsobuje žiadny zásadný problém. Naopak, môže byť prvým krokom k systémovému riešeniu problémov obetí, sexuálnych, aj iných deliktov na Slovensku.

Tá tretia téma, o ktorej som chcel hovoriť, je presah ku vzdelávaniu, keďže v SaS sa venujem školstvu a takisto ako Erika si to spojila teda s tou svojho času Braňovou Škripekovou témou, ja si to spojím tiež s tým, čo sme tu dlhodobo hovorili, a to je, že v oblasti sexuálnych deliktov je veľmi potrebné, aby ich obete mali aspoň nejakú sadu informácií, ako sa majú správať. A teraz nehovorím nutne o sexuálnej výchove, lebo ten pojem už bol tak sprofanový, že zakaždým ohne diskusiu tam, kde ju nechceme.

Hovorím o tom, že súčasťou osnov už základných škôl by mala byť nejaká sada informácií, na základe ktorých by boli deti schopné vyhodnocovať, aké správanie zo strany ich rodičov, aké správanie zo strany ich strýkov, príbuzných je ešte prijateľné, je zdravé a spoločensky akceptovateľné a pri akom správaní už by mali ísť za niekým, komu dôverujú a povedať, niečo sa deje. Ak by sa toto dialo, mnohé tie premlčacie doby by mohli ostať také, aké sú dnes, lebo páchatelia by sa začali vyšetrovať, naháňať a stíhať vtedy, keď sa reálne tieto veci dejú.

Takže ja pevne dúfam, že v téme ochrany obetí budeme reálne schopní zabudnúť na ideologické klapky a pôjde nám v prvom rade o to, aby prevencia, nahlasovanie, vyšetrovanie a následné súdenie a trestanie týchto ľudí bolo nastavené tak, aby obete boli čo najviac ochránené a aby páchatelia týchto činov boli postavení pred spravodlivosť čo najskôr a v čo najširšej možnej miere.

Ďakujem veľmi pekne.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.10.2015 9:09 - 9:11 hod.

Martin Poliačik Zobrazit prepis

20.
Ďakujem. Ja by som sa vyjadril k dvom veciam teraz vo faktickej a zvyšok poviem potom vo svojom vystúpení. Tá prvá vec je, že volanie po komplexnom riešení v tomto volebnom období už nebude jednoducho vypočuté, v oblasti trestného práva už sa v tomto volebnom období nedostaneme ďalej. Napriek tomu, že sme sa tu rozprávali od roku 2010 o novele Trestného zákona, ktorá mala prísť veľká, ktorá mala riešiť kopec rôznych vecí, tá jednoducho nám neprišla na stôl. Treba sa pýtať vlády, prečo to tak je. Ja viem, že veľa z tých vecí, už tri roky sú v šuflíku napísané, napriek tomu z vôle politického vedenia strany SMER sa nedostal do parlamentu a tým pádom ten argument, že máme čakať na veľkú novelu, podľa mňa v tejto chvíli padol, lebo už ju nedokážeme schváliť v tomto volebnom období.

Tá druhá vec, bol by som veľmi opatrný pri spájaní sexuálnych trestných činov a nejakého ideologického boja proti tzv. sexualizácii spoločnosti. Tie štatistiky o tom, že či liberálna spoločnosť podporuje sexuálne delikty, alebo skôr konzervatívna spoločnosť podporuje sexuálne delikty, sú rôzne a skôr z nich vyplýva, že čím viac sa niečo potiera a potláča a čím viacej sa bojuje proti prirodzeným súčastiam ľudskej bytosti ako takej, tým viac to má tendenciu streliť niekde bokom a tým viac sa tie sexuálne delikty hlavne v prostredí rodiny, ale aj náboženských komunít a tak ďalej môžu začať vyskytovať. Takže hovorme technicky o tom, ako bojovať proti zločinu a nespájajme to, prosím, s ideologizáciou, kde to nepatrí.

Ďakujem.

Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 1.10.2015 18:35 - 18:36 hod.

Martin Poliačik Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu.
Tento spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský logicky bol navrhnutý výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam tiež, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 9. novembra 2015 a gestorský výbor do 10. novembra 2015.
Pani podpredsedníčka, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 1.10.2015 12:55 - 12:59 hod.

Martin Poliačik Zobrazit prepis

169.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ako si zrejme prítomní, ktorí sledujú tému, pamätajú, tento istý návrh zákona som už predkladal a stiahol v nádeji, že v rokovaniach s ministerstvom zdravotníctva dôjdeme k záveru, že bude rozumné zo strany vládnych poslancov ho podporiť, a tieto rokovania sa pohli pomerne úspešne dopredu, bohužiaľ, ale medzinárodná vedecká komunita nám doteraz nedala dostatok podkladových materiálov na to, aby sme ich vedeli uzavrieť.
Ono totiž sme sa ocitli v bizarnej situácii. Tento zákon hovorí, že by sme mali kanabidol, to znamená podľa väčšiny dostupných znalostí, ktoré dnes máme, nepsychotropnú látku, vyškrtnúť z druhej kategórie omamných a psychotropných látok, a to z toho dôvodu nie je dôvod ju tam naďalej držať, lebo nemá psychotropné účinky. A toto bolo preukázané mnohými štúdiami, ktoré ale vedecká komunita neuznáva ako dostatočné, a teraz sme asi mesiac v procese jednej štúdie, ktorá to má dokázať finálne, ale ešte nie je hotová. Keďže bremeno dôkazu je na ministerstve zdravotníctva v momente, keď látku na zoznam dáva, a vtedy podľa mňa nebolo naplnené, teraz sa to bremeno dôkazu opäť prenieslo na nich, to znamená, že podľa mňa ministerstvo zdravotníctva by malo dokazovať pri každej látke, že je psychotropná, keď ju dáva na ten zoznam. Toto je, bohužiaľ, na vrub našej vlády v roku 2011, že ten proces neprebehol zrejme poctivo vtedy, keďže sa registroval liek Sativex, ktorý obsahuje CBD a THC, čo je teda tá psychoaktívna substancia v rastlinách rodu Cannabis, obidve sa dostali na zoznam a teraz na to, aby sme ho odtiaľ mohli vyškrtnúť, potrebujeme vedecky dokázanú štúdiu, ktorá hovorí, že nie je psychoaktívna táto látka a nie je psychotropná. Na to, aby sme ju dostali z ministerstva, mám signál, doneste nám taký, takú vedeckú štúdiu, ktorá to jednoznačne preukáže, a my to odtiaľ vyškrtneme.
Keďže táto štúdia doteraz neexistuje a je veľká pravdepodobnosť, že ešte možno existovať bude tento rok, dávam vám týmto vedieť, pán predsedajúci, že beriem späť tento návrh novely zákona, nechcem poslancov SMER-u ani ostatných poslancov vystaviť situácii, že by teraz museli hlasovať proti alebo sa zdržiavať, lebo nemáme všetky potrebné informácie, a o mesiac alebo o dva by museli zahlasovať za, takže teraz ho zoberiem späť. Ospravedlňujem sa prípadnému spravodajcovi, ak som ho tu doteraz držal v sále, nevedel som, kto to je, a keďže máme otvorený zákon o liekoch v prvom čítaní, tak v prípade, že sa mi podarí do budúcej schôdze dať, mať v rukách dostatočnú vedeckú štúdiu, ktorá preukáže, že CBD nie je psychoaktívnou a psychotropnou látkou, tak v podobe otvorenia ďalšieho článku, t. j. tohto zákona, pri zákone o liekoch v druhom čítaní sa pokúsim pozmeňovacím návrhom uskutočniť to, aby sme CBD, kanabidiol, veľmi užitočnú látku v kozmetike a potenciálne liečivo pri mnohých chorobách, vyškrtli z tohto zoznamu, kde naozaj nemá čo robiť.
Ďakujem veľmi pekne.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 30.9.2015 18:50 - 18:50 hod.

Martin Poliačik Zobrazit prepis
144
Ďakujem veľmi pekne. Pán Fronc ma predbehol. Totižto predseda ústavnoprávneho výboru bez uznesenia ústavnoprávneho výboru, pán predseda nemá možnosť vykladať ustanovenia rokovacieho poriadku. Na to, aby pán predseda ústavnoprávneho výboru mohol povedať, čo hovorí rokovací poriadok, alebo čo nehovorí, potrebuje platné uznesenie ústavnoprávneho výboru. Teda kým ho nezvoláme, tak môže rozprávať svoj názor. Môže rozprávať, áno, svoj názor ako poslanca, ale ak chceme záväznú interpretáciu, tak bude musieť k tomu zasadnúť ústavnoprávny výbor a hlasovať v tejto veci.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.9.2015 18:11 - 18:13 hod.

Martin Poliačik Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. No, pán poslanec, pán spravodajca, prosím vás, kedy ste to dostali do ruky, tento papier? To naozaj prišlo na poslednú chvíľu, že ste to ani nemohli ísť dať namnožiť a rozdať do lavíc, aby sme si vedeli aspoň pozrieť ten zoznam a vedeli sa k nemu aspoň trochu vyjadriť, niektorí? Nie teda zrovna ja, možnože sú tu na to lepší, ale ja mám teda celkom rád čistotu legislatívneho procesu, a toto je grobianstvo, čo ste predviedli. To je prvá vec.
A druhá vec, no mrzí ma, že tu teraz nie je pán minister, ale dúfam, naozaj veľmi dúfam, že bude mať aspoň toľko chochmesu v sebe a vystúpi v rozprave a dá aspoň možnosť poslancom reagovať na jeho vystúpenie a že si to nenechá naozaj na záverečné slovo, kde už k tomu, čo práve sme sa dozvedeli a práve bolo predložené Národnej rade, nebude vôbec žiadna možnosť reagovať. Ak by naozaj pán minister vystúpil iba v záverečnom slove, ak by nevystúpil teraz v rozprave so snahou obhájiť to, odprezentovať a nenechal opozíciu zareagovať aspoň vo faktických poznámkach, tak to už by som naozaj považoval za mimoriadne zbabelé. Naozaj.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.9.2015 17:56 - 18:00 hod.

Martin Poliačik Zobrazit prepis
Ďakujem. No zopakujem to, relevantné otázky. Načo máme pripomienkové, medzirezortné pripomienkové konanie? Načo máme pripomienkové konanie pred tým, než to ide do parlamentu? Načo máme pri prvom čítaní rozpravu? Načo máme zasadnutie výboru? Načo máme rozpravu v druhom čítaní, keď napriek tomu, že zjavne ten materiál existuje a je v zásade dušou celého zákona, tak sa čaká do úplne posledného momentu a zneužije sa pozícia spravodajcu na prihlásenie sa do rozpravy na konci? A pán minister, keď už sa naňho nebude dať reagovať, tak v záverečnom slove povie, aké je to celé fasa a my už si tu môžeme potom iba šúchať nohami.
Takže možnože pri tom zvyšovaní úrovne parlamentarizmu, pán predseda, by sme mali myslieť aj na takéto veci.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 30.9.2015 10:45 - 10:46 hod.

Martin Poliačik Zobrazit prepis
Pani podpredsedníčka, dávam procedurálny návrh, aby sa o 11.00 hodine hlasovalo, tak ako je dobrým zvykom. V tejto chvíli máme deväť bodov na hlasovanie. Ja som včera upozorňoval na to, že odôvodnenie, ktoré pán predseda dal, nesúvisí s realitou, pretože celkom určite budú body na hlasovanie. Nemáme iný dôvod zo strany vedenia parlamentu udaný pre nehlasovanie o jedenástej. Ak je iný dôvod to, že tu chýba niekto z vedenia alebo že poslanci SMER-u sú niekde, že sa ho nemôžu zúčastniť, tak, prosím, to oznámte, ale odôvodnenie pre zrušenie hlasovania už neplatí, preto navrhujem, aby sme o jedenástej hlasovali.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis