Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.3.2013 o 11:48 hod.

MUDr. PhD. MPH

Richard Raši

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.3.2013 11:48 - 11:50 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Robím to zriedkavo, ale ďakujem pekne, pán poslanec Novotný, presne to som chcel povedať.
Pán poslanec Kuffa, dovoľte mi, aby som na vás zareagoval. Musím sa vrátiť k tým číslam, ako v dobrom, vy ste ale číslo! (Povedané s úsmevom.) Teda naozaj v dnešnej dobe, keď akékoľvek vyšetrenia kdekoľvek sú robené a prenášané v digitálnych dátach, je to magnetická rezonancia, mamografia, CT-čká, tie digitálne dáta a čísla, my s nimi žijeme, sme s nimi spojení a nedá sa vrátiť späť. Musíte odísť zo životov doby kamennej a žiť v realite. A ja neviem, koľkí z vás ste jazdili na Ferrari a ešte k tomu na cestách, ktoré sú plné jám, ale digitalizácia zdravotníctva je o zabezpečení bezpečnosti, komfortu a rýchlej výmeny dát pri liečbe a diagnostike pacientov. Digitalizácia zdravotníctva je o pomoci pacientom a o efektívnosti liečby. Digitalizácia nie je odtrhnutá od kontextu existencie našich nemocníc alebo systému. Je to súčasť, ktorá zlepší život pacientov a takisto aj lekárov.
A keď sa niekto bojí o únik dát, aj dnes, keď všeobecný lekár chce, vie poskytnúť vaše údaje komukoľvek. A vie ich poskytnúť tak, že vašu kartu niekomu dá, keby to urobiť chcel. Ja verím, že to nikto nerobí. Nie. Keď zlyhá ľudsky, tak to urobí. Počas elektronizácie toto anonymne urobiť nebude môcť, pretože vaše dáta keď vyberie a ich niekomu poskytne, bude o tom záznam v tomto systéme. Čiže to je o bezpečnosti. Keď zlyhá ľudský faktor, skontroluje ho práve informatizácia celého systému. Takže my nerobíme niečo paralelne pri nemocniciach, ktoré potrebujú nové vybavenie, alebo pri starých ambulanciách, my robíme niečo, čo jednoznačne pomôže navrátiť životy a zdravie našich pacientov.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 5.2.2013 17:14 - 17:24 hod.

Richard Raši
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, prosím, dajte hlasovať o návrhu zákona ako o celku, s prijatými pozmeňujúcimi návrhmi. Prosím, dajte hlasovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 5.2.2013 16:59 - 17:14 hod.

Richard Raši
Ďakujem pekne. Tým sme vyčerpali hlasovanie o všetkých pozmeňujúcich návrhoch z rozpravy. Pán predseda, dajte, mám splnomocnenie gestorského výboru navrhnúť postúpenie prerokovania návrhu zákona do tretieho čítania ihneď.
Dajte, prosím, hlasovať o tomto návrhu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 5.2.2013 16:59 - 17:14 hod.

Richard Raši
Ďakujem pekne. Prosím, hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Blanára, o všetkých štyroch bodoch tohto návrhu spoločne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 5.2.2013 16:59 - 17:14 hod.

Richard Raši
Ďakujem pekne. Hlasujeme, prosím, pán predseda, o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Šucu, o všetkých troch bodoch tohto návrhu spoločne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 5.2.2013 16:59 - 17:14 hod.

Richard Raši
Ďakujem pekne. Pán predseda, teraz môžme pristúpiť k hlasovaniu o pozmeňujúcich návrhoch z rozpravy v poradí, v akom boli predložené.
Hlasujeme o mojom pozmeňujúcom návrhu, o všetkých štyroch bodoch spoločne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 5.2.2013 16:59 - 17:14 hod.

Richard Raši
Ďakujem pekne, pán predseda. Tým sme vyčerpali všetky body zo spoločnej správy a pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich návrhoch vyplývajúcich z rozpravy.
Aby sme mohli hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch predložených dnes, dávam najskôr hlasovať o skrátení doby lehoty podľa § 83 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 5.2.2013 16:59 - 17:14 hod.

Richard Raši
Ďakujem pekne. Dajte, prosím, hlasovať o bode 18 s návrhom gestorského výboru schváliť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 5.2.2013 16:59 - 17:14 hod.

Richard Raši
Ďalšie body vyňaté na osobitné hlasovanie sú body 16 a 18.
Dajte, prosím, hlasovať o bode 16 s návrhom gestorského výboru schváliť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 5.2.2013 16:59 - 17:14 hod.

Richard Raši
Ďakujem pekne. Dajte, prosím, hlasovať o bode 32 zo spoločnej správy s návrhom gestorského výboru schváliť.
Skryt prepis