Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

10.12.2013 o 18:58 hod.

MUDr. PhD. MPH

Richard Raši

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.12.2013 18:58 - 18:58 hod.

Richard Raši
Ďakujem pekne. Pán poslanec, napriek tomu, že som do politiky vhupol rovno z manažérskej praxe, život ma naučil, že ani na dobre mienené otázky by som nemal odpovedať spontánne a zo srdca, lebo sa mi to potom mediálne veľmi zle vracia. Tak keď sa neurazíte, tak vám odpoviem písomne, aby to niekto, to dobre myslené, čo ste mi vy položili, a čo vám ja poviem, neprevrátil.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.12.2013 18:49 - 18:56 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Príjemný dobrý večer prajem všetkým vytrvalcom, ktorí ešte ostali v pléne. Vážený pán podpredseda Národnej rady, ctené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som predniesol krátky príspevok k návrhu štátneho rozpočtu a teda k zákonu o štátnom rozpočte, ktorý sa bude venovať zdravotníctvu.
Chcel by som využiť túto chvíľu a poďakovať sa pánovi ministrovi aj hore balkónovému tímu, ďakujem pekne, pretože, to, že návrh rozpočtu v rámci zdravotníctva je, a to, že je dobrý a že nás všetkých potešil, svedčí o, svedčia o tom aj niektoré už priam hysterické vystúpenia kolegov z opozície, ktoré tu odzneli. Naozaj tie prvotné pocity neboli úplne, úplne ideálne. Aj my na výbore, aj všetci zdravotníci, aj pani ministerka s tým prvým návrhom nebola spokojná. A preto musím konštatovať, že táto verzia, ktorá sa dostáva vďaka pozmeňujúcemu návrhu, ktorý ministerstvo financií pripravilo a ktorý verím, že schválime, tak myslím si, že pre rok 2014 zdravotníctvo vyhralo.
V situácii, v ktorej sa nachádzame, si myslím, že treba každý rozpočet vnímať veľmi pragmaticky. A to, že sa zdroje do zdravotníctva nieže neznížili, ale, naopak, sa oproti roku 2013 v budúcom roku zvýšia, je, si myslím, úspechom každého, ktorý v rezorte pracuje.
Dovolil by som si vyjadriť aj ku kritikom rozpočtu. Teda odzneli dve zásadné kritiky od bývalého ministra zdravotníctva a od večne čakajúceho poslanca na post ministra zdravotníctva, čiže od Ivana Uhliarika, od Vila Novotného. Ale dovolil by som požiadať kolegov a kolegyne, aby im ich vystúpenia odpustili, pretože, ako sami povedali, matematika im veľmi nejde, pretože ak by sa, ktokoľvek sa pozrie na rozpočet a opomenie mantru, ako sú percentá za poistencov štátu a pozrie sa na absolútne čísla, tak rast, odkedy nastúpila nová vláda, je každoročný.
Keď si vezmeme porovnanie rokov 2012 a 2013, tak z hľadiska celkových zdrojov, ktoré prišli do rezortu v tomto roku, išlo o nárast oproti roku 2012 v tomto roku o 153 mil. eur a v tomto roku, pokiaľ sa všetky prognózy naplnia, by malo byť v zdravotníctve oproti, teda v roku 2014 oproti roku 2013, znova o takmer 150 mil. eur viac. A to napriek tomu, že tie prvotné prognózy a návrhy nevyzerali vôbec optimisticky.
Čo je ale dôležité, že na rozdiel od predchádzajúcej vlády má rezort alokované zdroje aj na sľuby a zákony, ktoré boli v Národnej rade schválené a prijaté, ktoré pripravilo ministerstvo zdravotníctva, či už sa týka platov zdravotníkov v budúcom roku, ktoré sú legislatívne upravené, alebo aj stabilizáciu sestier, ktoré, ku ktorým stále cítime istý dlh, pretože zákon, ktorý bol prijatý, nebol v súlade s legislatívou, a preto nie je aplikovaný v praxi. Tam, kde ministerstvo zdravotníctva pôsobiť vie, a to sú štátne nemocnice, sa platy lekárov vrátane služieb priblížili k sume 2,5 tis. eur a platy sestier sú viac ako tisíc eur. Bohužiaľ, je to len v nemocniciach, ktoré patria pod ministerstvo zdravotníctva, lebo tam vie ministerstvo zdravotníctva zasiahnuť. Sú to reálne čísla a nie sú to len sľuby, ktoré boli v minulosti dané a ktoré ostali nevyslyšané.
Čo je ďalším pozitívom, a verím, že navýšenie zdrojov zdravotníctva bude tento trend naďalej podporovať, je to, že dlh v zdravotníctve rastie o polovicu pomalšie, ako tomu bolo za bývalej vlády, a pritom za bývalej vlády došlo ku veľkému oddlženiu v objeme približne 300 mil. eur, ktoré bolo prípravou na transformáciu, po ktorej sa nemocnice mali úplne prestať zadlžovať. Oddlženie prebehlo, transformácia sa neuskutočnila. Už za pôsobenia bývalej vlády dlh začal enormne narastať. Pri porovnaní, narastanie dlhu za tejto vlády v porovnaní s bývalou vládou, je ten nárast o polovicu nižší. Po dlhom čase máme opäť nemocnice, štátne nemocnice, ktoré prestali robiť dlh, a mnohé, ktoré sa k pomyslenej nule na strane príjmov a výdavkov blížia.
Vrátim sa ešte k rozpočtu. Áno, myslím si, že rozpočet pre nás je úspech. Rok 2014 nebude pre nikoho ľahký a my napriek tomu, že všetky rezorty sú tlačené do šetrenia kvôli konsolidácii verejných financií, my napriek tomu budeme mať výrazne, výrazne vyššie finančné zdroje na poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre našich pacientov. Myslím si, že za posledný rok sa urobil v zdravotníctve kus poctivej a dobrej práce. A som rád, že napriek tvrdým opatreniam štátne nemocnice ukázali, že sa vedia zastabilizovať. Nie som síce prehnaný optimista, lebo som si stoličku ministra zdravotníctva skúsil, ale veľmi reálne si myslím, že jediný smer, ktorým sa štátne nemocnice pod vedením ministerstva zdravotníctva vybrali, je tým, ktorý sa môže bez väčších obmedzení, bez výrazne väčších obmedzení v pomerne dobrom zdraví cez nastávajúci ťažký rok preniesť.
A dovoľte mi, aby som ešte na záver podčiarkol to, s čím som na úvod začal, že ako návrh, pozmeňujúci návrh, ktorý ministerstvo financií pripravilo a vďaka ktorému sa do rezortu zdravotníctva dostalo dodatočne viac, viac ako 50 mil. eur oproti pôvodnému návrhu, tak možno najlepšie o tom hovorí fakt, že pán poslanec Novotný vo svojom vystúpení okrem toho, že ukazoval tabuľky, ktoré mali nielen numerické, ale aj gramatické chyby, niekoľkokrát hovoril o tom, že porovnával čísla pred pozmeňujúcim návrhom, zdôrazňoval pozmeňujúci návrh, zdôrazňoval slová ako "marketingovú politiku a vynikajúci politický marketing", čiže naozaj, keď sa argumentácia k rozpočtu, k danej kapitole, v tomto prípade ku kapitole zdravotníctva, zvrhne na to, že sa nehovorí o faktoch, ale snaží sa niekto vystúpenie, ktoré mu ministerstvo financií dodatočne navýšením zdrojov úplne zrušilo, odôvodňovať tým, že ale pôvodný návrh, teda nie ten, ktorý bude schválený, bol úplne iný, tak to je z môjho pohľadu naozaj chabá argumentácia.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 3.12.2013 17:16 - 17:17 hod.

Richard Raši
Ďakujem pekne. Chcel by som ešte raz pozvať zajtra o 9.00 hod. ráno všetkých kolegov a kolegyne, ktorí majú záujem. Bude sa merať hladina cukru, cholesterol, podiel svalstva v tele, zdatnosť pľúc aj meranie veku žíl, na zdravotníckom výbore od deviatej ráno až do pätnástej.
Ďakujem pekne.

(Krátka prestávka.)

(Po prestávke.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 28.11.2013 11:20 - 11:20 hod.

Richard Raši
Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som pozvať všetkých, ktorí ešte neboli na preventívne vyšetrenie srdca, na zdravotnícky výbor, aj s občerstvením. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.10.2013 21:05 - 21:12 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, ctení páni ministri, vážené dámy, vážení páni, uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členke vlády Slovenskej republiky Zuzane Zvolenskej, poverenej riadením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (tlač 758), znie:
"Národná rada Slovenskej republiky po prerokovaní uvedeného návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 88 Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje nedôveru členke vlády Slovenskej republiky Zuzane Zvolenskej, poverenej riadením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky."
Vážený pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o tomto uznesení.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.10.2013 21:00 - 21:04 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, ctená pani ministerka, vážené kolegyne, kolegovia, v rozprave vystúpilo písomne prihlásených dvanásť, ústne prihlásených, štyria poslanci. Okrem toho vystúpili navrhovatelia aj spravodajca, vystúpila aj pani ministerka, aj pán podpredseda vlády Slovenskej republiky. Dovoľte mi, aby som aj ja zaujal stanovisko po pánovi navrhovateľovi k rozprave.
Napriek tomu, že bolo povedané, že sa tu nezneužíva tragédia, ktorá sa stala, a nespája sa s tendrom na Vrtuľníkovú záchrannú službu, takmer v každom vystúpení opozičných poslancov sa hovorilo iba o tejto tragédii. Došlo k bezprecedentnému zneužitiu tragédie a smrti pacientky bez toho, aby existoval akýkoľvek relevantný dôkaz, ale hlavne bez toho, aby sa k tomu vyjadrila kompetentná autorita, ktorou je Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Na jednej strane sa opozičný poslanec obrátil na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, a nepočkal na jeho výsledok a už vynáša súdy.
Druhá vec, ktorá odznela v rozprave, bola degradácia stavovských a profesných organizácií a degradácia zástupcov zamestnancov, ktorí reprezentujú absolútnu väčšinu všetkých zdravotníkov pracujúcich v sektore, kolchozníkmi zo socializmu alebo zdravice kolektívov boli adresované Asociácii súkromných lekárov, ktorí združujú viac ako 3-tisíc ambulancií, Slovenskej lekárskej únii špecialistov, viac ako 2-tisíc ambulancií, Asociácii nemocníc Slovenska a Asociácii štátnych nemocníc Slovenska, ktoré reprezentujú viac ako 50-tisíc zdravotníkov. Takže názory stavovských a profesných organizácií a organizácií, ktoré zastupujú zamestnancov, boli týmto parlamentom degradované. Ja verím, že si to všetci zdravotníci zapamätajú.
Za tretie, došlo tu ku zneužitiu tendra na Vrtuľníkovú záchrannú službu s vedomím toho, že zákon porušený nebol na predvolebnú kampaň pred voľbami do vyššieho územného celku. Pretože pokiaľ by tomu tak nebolo, tak normálne by schôdza kvôli tomuto prípadu na odvolanie ministerky zdravotníctva neprebiehala v čase, keď nie sú dostupné všetky relevantné fakty, ktoré by potvrdili alebo vylúčili, či kvôli tomuto tendru na Vrtuľníkovú záchrannú službu došlo alebo nedošlo k poškodeniu života či zdravia.
Odznelo tu zároveň množstvo faktov, čo sa dialo v minulosti, zneužívanie a vývoz onkoliekov a ohrozenie onkologických pacientov na Slovensku za pôsobenia pána ministra Uhliarika, ale aj to, že podpísal ako jediný, a verím, že posledný minister v histórii zdravotníctva, povolenie na vývoz liekov, na vývoz krvi do zahraničia. Odzneli tu aj privatizačné kauzy teraz už manželky, vtedy priateľky, pána poslanca Novotného, ktorá privatizovala Železničnú nemocnicu v Košiciach, a bolo to obdobie, jediné obdobie, keď nebolo a nemali zamestnanci včas svoje platy.
Ctené dámy, vážení páni, odznelo tu aj to, čo bolo viackrát diskutované, a teda že celý tento prípad verejného obstarávania bol použitý iba na politický boj, o čom svedčí aj komunikácia pána poslanca Galka, kde čakali, kým odznie cirkus okolo SPP, citujem, "cirkus okolo SPP trocha ochabne, aby nezanikla táto téma", čo potvrdzuje naozaj iba to, že išlo tu o politické zneužitie na prezentáciu seba a vlastných strán.
Ctené dámy, vážení páni, ja verím, že sa rozhodneme nielen tak, ako to cítime, ale aj tak, ako si to vyžadujú a ako nás oslovili zdravotníci.
A už len poslednú poznámku. Určite je nepríjemné sedieť tu a byť v pozícii odvolávaného ministra akéhokoľvek rezortu, ale faktom je, že je to stále lepšie, ako byť odvolaný premiérkou vlády bez toho, aby sa tu vôbec minister dostal.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.10.2013 20:17 - 20:18 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec Galko, ja v reakcii budem voľne pokračovať a prečítam ten mail ešte raz všetkým a, samozrejme, prečítam ho tak, ako ste poslali, aby si všetci uvedomovali, aký ste cynik a ako vás nič nezaujíma, len prospech a popularita vlastnej strany.
Najprv ste povedali vo svojej reakcii na moje vystúpenie, že "mňa nezaujíma onkológia", to si môžte prehrať a pozrieť.
A potom ste poslali, citujem: "Úplne skvelé otázky, toto chyťme a držme sa toho. Mali by sme dať tlačovú správu s týmito otázkami a informáciu, že sme ich zaslali na MZ, ale len ju pripravme a dajme ju, až keď tento cirkus okolo SPP trocha ochabne, aby nezanikla."
Čiže pre vás je prednejší politický zisk a ste ochotný počkať a zneužiť tragédiu, kým prebehne kauza SPP. Naozaj, vy nemáte čo moralizovať a vy nemáte čo poslancom v Národnej rade hovoriť.
A to sa ešte nevraciam ku rámcovej zmluve na vozidlový park za štyri roky na 9 mil. eur, na dodávke plynu bez súťaže, všetko pod vaším vedením, alebo na lego skladačke. Naozaj, vy nemáte morálne právo sa tu ku komukoľvek ozývať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.10.2013 15:52 - 15:55 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Čiže len krátke informácie.
Čiže prvá vec, ja spomínam pána poslanca Uhliarika ako potenciálneho župana práve preto, aby občania Trnavského samosprávneho kraja vedeli, čo ich čaká, pokiaľ by bol úspešný, ale verím, že sa to tak nestane.
Dovoľte mi, aby som sa vrátil ešte k reakciám najmä pánom poslancov za SaS. Beriem to ako sústredený útok na moju pozíciu v strane SMER, keď vravíte, že ste sa čudovali, čo v strane robím, lebo to mi naozaj politicky škodíte. (Reakcie z pléna.)
Ale dovoľte, aby som prečítal jeden fakt. Ďakujem pekne, že ma necháte dohovoriť. Od vás "s láskou" beriem dvojzmyselne.
Chcem vám povedať ale jeden fakt, ktorý sa udial a ktorý súvisí s vašou stranou, a hovoríme o tom, že kto to ako zneužíva alebo nezneužíva politicky, a prečo to chcem dať do kontextu čistej politizácie a zneužívania. Tá kauza, ktorá bola prepieraná na výbore pre zdravotníctvo, teda to tragické úmrtie, vznikla v určitom čase a dovoľte mi, aby som zopakoval, a nech sa na mňa za to pán poslanec Galko nenahnevá, komunikáciu, ktorú, bohužiaľ, preposlal nielen svojim ľuďom, ale preposlal ju aj na ministerstvo zdravotníctva, kde píše svojim kolegom:
"Skvelé otázky ohľadom tohto úmrtia. Toto chyťme a držme sa toho. Mali by sme dať tlačovú správu s týmito otázkami a informáciu, že sme ich zaslali na ministerstvo zdravotníctva ohľadom tragického úmrtia. Ale", počúvajte, "ale len ju pripravme a dajme ju, až keď tento cirkus okolo SPP trocha ochabne, aby nezanikla."
O toto ide! Je to čistá politizácia tohto problému a vôbec nejde o to nešťastie, ktoré sa stalo, ale o to, že "pripravme ju a dajme ju, až keď cirkus okolo SPP trocha ochabne".
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.10.2013 15:19 - 15:35 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Príjemné popoludnie prajem. Vážená pani predsedajúca, vážená pani ministerka, vážení páni ministri, milí kolegovia, kolegyne, dovoľte, aby som vystúpil k téme dnešného rokovania schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.
Na úvod zopakujem to, čím sa táto schôdza od začiatku spája a čo začal pán poslanec Novotný a mnohí sa k tomu pridali. Zneužíva sa tu tragédia a spájajú sa tu fakty a udalosti, na ktoré nie je žiaden vecný podklad. Je to tak. Spájame tu tragickú udalosť bez toho, aby sme mali akýkoľvek výsledok, akýkoľvek, či už pozitívny, negatívny, od jedinej inštitúcie, ktorá môže sa vyjadriť k poskytnutiu zdravotnej starostlivosti.
Je to hanba, pretože k tejto téme sa vyjadrujú aj lekári, ktorí všetky tieto fakty musia vedieť. Čiže zámerne ich prekrúcajú a môže sa stať, že sa oni sami dostanú do tejto situácie, keď budú takto konfrontovaní, a tiež sa budú môcť oprieť iba o toho, kto toto rozhodnutie môže dať. Je to zneužívanie smrti a zneužívanie emócií, pretože nebol povedaný žiaden fakt, ktorý by potvrdil výberové konanie na Vrtuľníkovú záchrannú službu a jej spojitosť s tragédiou, ktorá sa stala.
Po druhé, málokto z vás bol vo výkone terénu takom, že sa stretával na mieste tragickej nehody alebo na urgentnom príjme s pacientami, o ktorých sa stará záchrana, zdravotný systém Slovenskej republiky, a takýmto lekárom nie je ani pán poslanec Novotný, ani pán poslanec Uhliarik, lebo jeden je neurochirurg, druhý je farmabiznismen, ale nie je to ani lekár urgentného príjmu, ani lekár záchrannej zdravotnej služby. A zdravotný stav sa v priebehu poskytovania prvej pomoci mení nie z minúty na minútu, ale zo sekundy na sekundu. A preto nemôžme povedať, že keď sa zavolá vrtuľník a práve vtedy vozí iného pacienta, že tento stav sa v priebehu niekoľkých sekúnd nezmení, a preto nemôžme vydávať súdy, kým nemáme fakty.
Ale dnes tu ide o odvolávanie ministerky zdravotníctva a dovoľte mi, aby som poukázal a prečítal niektoré fakty a vyhlásenia profesných organizácií, ktoré v týchto chvíľach boli odoslané do tlačových agentúr a do médií. Odvolanie ministerky zdravotníctva alebo ministra zdravotníctva, alebo ktoréhokoľvek ministra nie je len aktom, ktorým sa opozícia, pretože väčšinou opozícia odvoláva ministrov, vyvŕši za konkrétny fakt, o ktorom si myslí, že je jeho jednoznačným pochybením a zlyhaním. Odvolanie ministra zdravotníctva a akéhokoľvek ministra je určite aj narušenie chodu celého rezortu. A preto mi dovoľte, aby som prečítal vyhlásenia asociácií, ktoré združujú takmer všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na Slovensku.
Prvou je Asociácia štátnych nemocníc Slovenskej republiky, ktorá reprezentuje asi 30-tisíc zdravotníkov, ale keďže ide o štátne nemocnice, ktoré sú v gescii ministerstva zdravotníctva, toto stanovisko je podporné, nebudem ho čítať, aby som nebol spochybňovaný, ale je podporné a vyjadruje podporu ministerke zdravotníctva.
Ďalším stanoviskom je stanovisko Asociácie nemocníc Slovenska. Sú to nemocnice, z ktorých ani jedna nepatrí do gescie ministerstva zdravotníctva, sú to nemocnice súkromné, sú to nemocnice mestské alebo sú to nemocnice, ktoré ešte patria pod niektoré vyššie územné celky. Ale väčšinou sú to nemocnice, ktoré vždy, bez ohľadu na to, kto bol minister zdravotníctva, sa vyjadrovali objektívne a často aj kriticky.
"Asociácia nemocníc Slovenska", citujem, "oceňuje doterajšiu dobrú spoluprácu s ministerkou zdravotníctva a jej ochotu rokovať o všetkých zásadných problémoch v rezorte, ako aj konštruktívny prístup pri riešení problémov financovania nemocníc združených v Asociácii nemocníc Slovenska pri zvyšovaní miezd lekárov a sestier v rokoch 2012 a 2013, ktorý významne napomohol ku stabilizácii situácie v zdravotníctve v tomto období."
Zároveň privítala snahu pani ministerky o aktívne riešenie problematiky urgentných príjmov a nestotožňujú sa s návrhom, ktorý je predložený skupinou poslancov. Asociácia nemocníc Slovenska, je to viac ako 50 menších nemocníc, viac ako 20-tisíc zamestnancov.
Ďalšie vyjadrenie je Asociácia súkromných lekárov Slovenskej republiky. Takisto organizácia, ktorá vždy bola skôr kritikom rozhodnutí ministerstva, objektívnym, pretože nie je v žiadnej podriadenej ani v žiadnej subordinačnej pozícii ohľadom ministerstva zdravotníctva.
"Asociácia súkromných lekárov", ktorá reprezentuje viac ako 3-tisíc ambulancií, čiže takmer celý pilier poskytovania primárnej zdravotnej starostlivosti, citujem, "vysoko oceňuje doterajšiu spoluprácu s ministerkou zdravotníctva, osobitne skutočnosť, že s nami pri riešeniach aktuálnych, ako aj strategických zámerov slovenského zdravotníctva komunikuje a spolupracuje. Za veľmi dôležité považujeme aj fakt, že legislatívna činnosť ministerstva zdravotníctva pod jej vedením je štandardná, dodržujú sa termíny pri príprave zákonov a mnohé naše pripomienky sú akceptované, čo doteraz nebývalo zvykom. Ministerstvo zdravotníctva pod vedením pani ministerky pristúpilo k riešeniam problémov, ktoré jej predchodcovia iba odďaľovali, ide najmä o rezidenčný program pre výchovu všeobecných lekárov. Nevyhla sa ani diskusiám o cene práce lekára a zoznamu výkonov, tvorby siete poskytovateľov ani diskusiám o založení Zväzu zmluvných lekárov Slovenskej republiky. Garanciou, že v dobre naštartovaných projektoch sa bude pokračovať, je pre nás práve osoba ministerky, ktorá má našu plnú podporu. Asociácia súkromných lekárov", viac ako 3-tisíc ambulancií.
Za ďalšie. Slovenská lekárska únia špecialistov. Čiže po všeobecných lekároch ambulantní špecialisti, viac ako 2-tisíc ambulancií.
"Slovenská lekárska únia špecialistov podporuje ministerku zdravotníctva v jej funkcii, pretože s rozvahou a zodpovedne rieši zlý stav v zdravotníctve, ktorý nenastal jej vinou." (Ruch v sále.) Môžem vás láskavo poprosiť? Ďakujem pekne. Ďakujem.
"... ktorý nenastal jej vinou. Protestujeme proti politicky motivovaným snahám o vyvolanie chaosu v zdravotníctve, ktorý by po jej odvolaní nastal a na ktorý by doplatili zdravotníci aj pacienti. Vyzývame poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby prestali mrhať trpezlivosťou občanov a aby konštruktívne pracovali v prospech ľudí, ktorí ich platia."
Slovenská lekárska únia špecialistov, tí, ktorí ich poznáte, viete, že naozaj neboli ani nekritickými podporovateľmi akéhokoľvek ministra zdravotníctva.
Čiže máme tu vyjadrenia organizácií, ktoré jednak sledujú dianie v systéme, sledujú aj tento prípad, ale hlavne vyvodzovanie osobnej zodpovednosti za situácie, ktoré neboli fakticky dokázané a nikým potvrdené, nepovažujú za správne. A preto sa aj oni, aj kadekto iný pýta, aký má zmysel táto schôdza Národnej rady, keď to základné, čo by mohlo navodiť akékoľvek spojenie a čo naozaj musí byť faktograficky dokázané nie nami, ale niekým, kto je na to kompetentný, stále preukázané nebolo. A práve preto je ťažké nedávať práve túto schôdzu do spojitosti s voľbami do vyššieho územného celku, pretože za normálnych okolností aj v iných prípadoch sa počká na všetky fakty a potvrdenia a potom sa kľudne môže schôdza konať.
Pán poslanec Novotný požiadal úrad pre dohľad, opakujem, požiadal úrad pre dohľad. Keby mu nedôveroval, tak ho nepožiada. Požiadal úrad pre dohľad, ktorý vznikol za ministra Zajaca, keď sa sám pasoval za dvojku slovenského zdravotníctva. Úrad pre dohľad nespochybňujú ani opoziční, ani koaliční poslanci, pretože vydáva rozhodnutia, ktoré dajú za pravdu poskytovateľom alebo dajú za pravdu pacientom a ktoré sú jedným z momentov a faktov, ktoré pomáhajú aj súdom v súdnych konaniach prikloniť sa na stranu poskytovateľa alebo pacienta.
Tak keď veríme tejto inštitúcii, lebo sme ju nespochybnili ani nezrušili, aj keď sme ju zrušiť mohli, tak prečo teraz, keď ju ešte požiadame o to, aby nám dala vyjadrenia, nám teda povedala, či zdravotná starostlivosť bola poskytnutá lege artis, prečo na to nepočkáme? Tak naozaj jediný dôvod je len ten, že sa ponáhľame odprezentovať pred nejakou udalosťou a toto vidíme ako priestor dostať sa našim voličom do očí.
A teraz mi dovoľte, aby som pripomenul niekoľko faktov, pretože keď má byť dôvod na odvolanie prípad a výberové konanie a nemáme všetky potrebné fakty, tak potom v tej minulosti by sme mali mať tých dôvodov oveľa viac a tie odvolávania tu mali byť ako na bežiacom páse.
Urobil som si krátky rešerš pôsobenia skoro župana, toho času pána poslanca Uhliarika. Čiže určite si všetci spomínate, ale je dôležité to pripomenúť, a teraz, keďže to naozaj beriem, že táto schôdza je aj v kontexte blížiacich sa volieb, tak je to dôležité pripomenúť aj potencionálnym voličom pána poslanca Uhliarika, situáciu s onkologickými liekmi počas jeho pôsobenia ako ministra zdravotníctva. Možno si pamätáte, že v čase jeho pôsobenia boli v médiách, a teda uznajte, že tých médií nie je veľa, ktoré by otvorene podporovali stranu SMER, bol jeden z hlavných smutných príbehov príbeh o tom, ako chorým onkologickým deťom chýbajú lieky, a bola to nemocnica v Prešove. Prešovská nemocnica urobila naozaj voči pacientom asi podraz roka, nominantom bol riaditeľ, ktorého nominoval pán poslanec Uhliarik, a tú možnosť, ktorá bola daná tejto nemocnici, bola legislatíva, ktorá bola prijatá za ministrovania pána poslanca Uhliarika, ktorá bola schválená aj SDKÚ, aj KDH, aj MOST-om - HÍD, aj stranou SaS, a táto nemocnica predávala onkologické lieky práve tie, ktoré chýbali našim pacientom, a nič sa s tým nerobilo. Čiže pacienti nemali lieky. Keď sa prijímala legislatíva, sme upozornili na to, že sa vytvárajú precedensy, keď sa bude môcť onkologický liek dostať od nášho pacienta do zahraničia. Každý bol hluchý. A vznikla situácia, že naši pacienti nemali byť čím liečení, pretože lieky boli vyvážané do zahraničia.
Keď budete mať záujem, mám tu všetky prípady medializácie zverejnené. Čiže kauza 1, dovoľte mi, aby som to nejako paralelne nazval, hráč so smrťou, pán poslanec Uhliarik.
Kauza 2. Znova bezprecedentný prípad. Na Slovensku je, tak ako v mnohých iných krajinách, nedostatok krvi. Za ministrovania pána poslanca Uhliarika sa stalo prvýkrát, že sa krv odoberala na komerčné účely našim pacientom, našim občanom, nie pacientom, lebo krv dávajú zdraví ľudia. Títo naši občania dostávali za to 15-eurové poukážky a táto krv bola vyvážaná do zahraničia na spracovanie a nedostávala sa späť na Slovensko. Pán minister sa bránil, vtedajší minister, terajší kandidát na župana, sa bránil vyjadrením, že musel podpísať povolenie pre túto firmu. Áno, je to pravda, minister zdravotníctva musí podpísať povolenie na prevádzkovanie činnosti, ale žiaden minister dovtedy nepodpísal súhlas s vývozom týchto liekov. Napriek tomu, že na to upozorňoval hlavný odborník, ktorý ho listom vyzval, aby tento vývoz liekov nepodpisoval, napriek tomu, že členka výboru expertov pre transfúziológiu pri Rade Európy upozorňovala, že dôjde k nedostatku krvi pre našich pacientov, napriek tomu, že riaditeľka Národnej transfúznej služby upozorňovala, že podpísaním vývozu liekov, čo nemusel pán minister robiť, dôjde k ohrozeniu života pacientov. A nič, nič sa nedialo. Všetci boli ticho.
Po tretie. Pán poslanec Novotný povedal, hovorím to veľmi málokrát, ale v tomto prípade s ním súhlasím, že nie je kompetentný. A naozaj, čo sa týka argumentácie v tomto prípade, v prípade odvolania ministerky, nemôže byť ani kompetentný, pretože nemá fakty, ktoré by potvrdzovali to, že je príčinná súvislosť medzi výberovým konaním a touto tragédiou.
Ďalšia vec, ktorá tu už rezonovala, boli to štrajky zdravotníkov. Tak naozaj počas minulého obdobia sa udialo to, čo sa v histórii slovenského zdravotníctva neudialo, bola ohrozená zdravotná starostlivosť našich pacientov, nemocnice poskytovali zdravotnú starostlivosť iba v núdzovom režime. A niekto, kto je za to zodpovedný, a to nielen pán poslanec Uhliarik, to takú istú vinu na tom má aj pán poslanec Novotný, boli ticho. Žiadne odvolávanie, žiadne vyvodenie osobnej zodpovednosti.
Takže, vážené dámy, vážení páni... (Reakcia z pléna.) Pán poslanec Novotný... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Jurinová, Erika, podpredsedníčka NR SR
Treba sa držať témy teda.

Raši, Richard, poslanec NR SR
Pán poslanec Hlina, ja sa témy držím a takisto ako ostatní rozprávajúci chcem povedať na súvislosti terajšieho odvolávania a fakty, ktoré teraz odzneli, s faktami, ktoré sa v systéme diali a ako na ne ľudia, ktorí teraz navrhujú odvolať ministerku zdravotníctva, nie že nereagovali, ale ako toto drancovanie zdravotníctva a ohrozenie pacientov organizovali.
Takže, vážené dámy, vážení páni, odvolávanie ministerky zdravotníctva je vážny akt a myslím si, že okrem tých pár informácií, na ktoré neexistujú žiadne podporné argumenty, by sme mali brať do úvahy aj to, čo si myslia o tomto všetkom tí, ktorí zdravotnú starostlivosť na Slovensku poskytujú.
Dovoľujem si to zopakovať ešte raz: Asociácia štátnych nemocníc, Asociácia nemocníc Slovenska, Asociácia súkromných lekárov Slovenskej republiky a Slovenská lekárska únia špecialistov.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.10.2013 15:08 - 15:09 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda vlády, zjavne vaše vystúpenie udrelo niekoľko klincov po hlavičke alebo niekoľko hlavičiek klincami. A ja sa k týmto témam určite vo svojom vystúpení ešte vrátim, pretože naozaj prácu ministerky zdravotníctva hodnotia ľudia, ktorí toho napáchali toľko, a teraz nemyslím na vás, myslím na túto skupinku vpravo po mojej strane, že nemajú žiadne, ani morálne, právo sa k niečomu vyjadrovať. A mnohé veci, čo ste spomenuli, vrátane biznisu, ktorý tu rozkvital za minulej vlády v zdravotníctve, sa ešte sám vrátim. Ďakujem.
Skryt prepis