Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.10.2015 o 16:19 hod.

MUDr. PhD. MPH

Richard Raši

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.10.2015 16:19 - 16:21 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Pán poslanec, to vystúpenie je ako zlý sen. Ty si bol minister zdravotníctva a s tvojím menom sa navždy spojí meno štrajk. Vďaka tvojmu zlyhaniu a zlyhaniu celého KDH, škoda, že tu nie je pán poslanec Zajac, lebo by som mu ešte narozprával o kauzách KD H bandy, vznikol štrajk, lebo sa nezvládla situácia a vyvrcholením toho bol zákon, ktorý si pripravil, a ešte bol aj zlý a napadnutý na Ústavnom súde. My sme všetci ho tu podporili, lebo sme mysleli, že ste schopní pripraviť zákon, ktorý bude v poriadku, ani to nebolo v poriadku.
Tak konečne tu prišiel minister so zákonom, ktorý sa tvorí tak, ako sa tvoril zákon pri odmeňovaní lekárov, sú nastavené tie isté pravidlá, je zaručené aj to, že ten zákon prejde do praxe a bude aplikovateľný. Že nebude nikým a ničím napadnuteľný.
A čo sa týka znižovania platov, to je klasické kádehácke strašenie, sú tu riaditelia štátnych nemocníc, ktorí deklarovali, že na mzdy sa sestrám siahať nebude. Nakoniec aj z projikovaných zhruba 55 mil. eur, ktoré majú ísť na navyšovanie platov zdravotníkov, ide viac ako 10 mil. do štátnych nemocníc. A tá veľká masa, tá ide práve do nemocníc, ktoré sú najmä združené v Asociácii nemocníc Slovenska, teda do neštátnych mestských alebo súkromných nemocníc, a tam ten nárast platov bude ešte väčší, aby sa tie, do VÚC-karských nemocníc, aby sa tie nožnice, ten platový rozdiel, ktorý sa stále zvyšoval medzi štátnymi a neštátnymi nemocnicami, vrátil znova, aby aj tie sestry boli ohodnocované.
Je tu jeden dobrý zákon, ktorý prinesie do terénu kľud, ale toho sa vy bojíte, lebo práve v tých menších nemocniciach sestry to uvidia už v januárovej výplate, teda vo výplate za január, a potom budú všetci vedieť a všetci uvidia na vlastných výplatných páskach, koľko reálne dostali. A toho sa bojíte, a preto proti tomuto zákonu bojujete. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 6.10.2015 11:22 - 11:22 hod.

Richard Raši
Dobrý deň, prajem. Chcel by som pozvať všetkých poslancov, ctené dámy aj ctených pánov pri príležitosti Svetového dňa srdca, zajtra od deviatej ráno sa bude merať hladina cholesterolu aj EKG. Pozývam vás všetkých o deviatej ráno na výbor pre zdravotníctvo. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 29.9.2015 17:10 - 17:10 hod.

Richard Raši
Ďakujem pekne. Ctené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som vás pozval na zajtra o 10.30 hodine, vo foyer sa uskutoční Druhý krok – krok ku školám bez šikanovania. Pozývam vás na toto informačné podujatie. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2015 12:28 - 12:30 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Ja len dve poznámky. Prvá vec je, naozaj, ten limit na doplatky bude patriť pre všetkých dôchodcov. A stále sa tu spomína meno Majský, myslím si, že u nás sú desaťtisíce dôchodcov, ktorých príjem je tesne nad priemernou mzdou v národnom hospodárstve a táto spoluúčasť na limitu, tento limit na doplatky im výrazne pomôže. A nie sú to Majskí, sú to dôchodcovia, ktorí sa trápia a ktorým tých 25 eur limit na doplatky za lieky výrazne pomôže. A verím, že aj 10-tisíc detí, ktoré nie sú deti pána Kollára, a veľmi pomôže ich matkám, ktoré možno ich vychovávajú samy, že budú mať ochranný limit na doplatky na lieky. Neznehodnoťme tento zákon kvôli dvom menám, ktoré sa tu neustále uvádzajú.
Ale chcem povedať jednu vážnu vec a to sú darcovia krvi. V celej Európe je permanentný nedostatok krvi a celá Európa sa snaží presadzovať, aj Európska únia, aj WHO bezplatné darcovstvo krvi. Prečo? Prečo tie štáty nedajú pár eur darcovi krvi, aby ju daroval? Pretože darovanie krvi musí ostať výsostne akt dobrovoľného rozhodnutia, pretože keď vypĺňate dotazník, a ja hovorím ako darca krvi, je tam množstvo otázok a keby darovanie krvi bolo spojené akokoľvek s finančnou výhodou, mohlo by sa stať, že ten človek, ktorý je v núdzi, daruje krv kvôli tým peniazom a niečo zatají a ohrozí tých, ktorí krv prijímajú. Čiže celá Európa má málo krvi a celá Európa tlačí bezplatné darcovstvo kvôli tomu, že tento akt musí byť výsostne rozhodnutím človeka, ktorý krv daruje preto, aby zachránil život inému.
A druhá dôležitá vec, je rozdiel, či darovávate plazmu, ktorá je tiež veľmi dôležitá, ktorú môžete darovať skoro každé tri týždne, alebo celú krv, ktorú muži môžu darovať 4-krát a ženy maximálne 3-krát. Ja viem byť bronzovým darcom krvi za jeden rok, keď darujem plazmu každý mesiac, čiže aj toto by sme mali rozlišovať, preto by sme mali byť veľmi opatrní v tom, čo schvaľujeme... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 24.9.2015 11:56 - 11:59 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Príjemné predpoludnie prajem všetkým. Ctený pán predseda, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, cieľom návrhu zákona je zníženie súčasného limitu spoluúčasti v súvislosti s prekročením úhrnnej výšky úhrad poistenca za doplatky za lieky v príslušnom kalendárnom štvrťroku a súčasne rozšírenie okruhu poistencov, na ktorých sa limit nevzťahuje. Limit spoluúčasti na skupiny poistencov, ktorí boli prijímateľmi, respektíve ktorí boli súčasťou zníženia limitu, navrhujeme znížiť na 25 eur a pre ťažko zdravotne postihnuté deti mladšie ako šesť rokov na nula eur za kalendárny štvrťrok.
Rozšírenie okruhu poistencov, na ktorých sa vzťahuje limit spoluúčasti, navrhujeme v dvoch rovinách, a to upustením od sledovania výšky príjmov tých skupín poistencov, ktorí sú už v súčasnosti uvedení v zákone, ako aj doplnením novej skupiny poistencov, na ktorých sa vzťahuje ochranný limit na doplatky na lieky, a nimi sú deti mladšie ako šesť rokov, ktoré pokiaľ nie sú zdravotne ťažko postihnutými, navrhujeme pre nich limit spoluúčasti 8 eur za kalendárny štvrťrok. Všetky tieto opatrenia sa vzťahujú na tú najzraniteľnejšiu skupinu poistencov, ťažko zdravotne postihnuté osoby, dôchodcov a deti.
Vážený pán predseda, pri prerokovaní predloženého návrhu zákona vo výbore výbor schválil aj doplnenie návrhu o ustanovenie, v ktorom od 1. novembra 2015 do 31. decembra 2015 sa sadzba poistného pre štát zvyšuje na 5,85 % z vymeriavacieho základu. Finančné zdroje budú použité výlučne na úhradu nákladov poskytnutej zdravotnej starostlivosti vykázanej poskytovateľmi ústavnej zdravotnej starostlivosti a finančné prostriedky budú prerozdelené najmä tým poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí zamestnávajú v pracovnom pomere zdravotníckych pracovníkov so zvýšenými mzdovými nákladmi.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ctený pán predseda, poprosím vás o podporu tohto návrhu zákona. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23.9.2015 11:44 - 11:44 hod.

Richard Raši

157.
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcel by som oznámiť členom výboru pre zdravotníctvo, že na 13.00 hod. dnes zvolávam schôdzi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Dnes o 13.00 hod.
Ďakujem pekne.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.6.2015 16:57 - 16:58 hod.

Richard Raši
Ďakujem pekne. Pán poslanec Novotný, ja sa vyjadrím len krátko. Veľmi oceňujem, že konečne po rokoch, čo spolupracujeme, ty ako opozičný alebo ja ako opozičný poslanec voči tebe, si pochopil, že tie návrhy, ktoré predkladáme, sú správne. A išiel som po Bratislave, videl som mnoho Ev, ktoré sa na mňa usmievajú, tak vravím, Vilo, Eva, podporovaním dobrých návrhov stúpa vaša šanca. (Povedané so smiechom.)
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.6.2015 16:37 - 16:41 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis

66.
Ďakujem pekne. Príjemné popoludnie prajem. Vážená pani predsedajúca, ctené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, cieľom návrhu zákona je zníženie súčasného limitu spoluúčasti v súvislosti s prekročením úhrnnej výšky úhrad poistenca za doplatky za lieky v príslušnom kalendárnom štvrťroku a súčasne rozšírenie okruhu poistencov, na ktorých sa limit spoluúčasti vzťahuje.
Podľa platnej právnej úpravy limit spoluúčasti sa vzťahuje na poistencov, ktorí sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, sú poberateľmi invalidného dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku alebo sú invalidní a nevznikol im nárok na invalidný dôchodok, a ďalej na poistencov, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku, dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov vo veku ustanovenom na vznik nároku na starobný dôchodok alebo dovŕšili dôchodkový vek a nevznikol im nárok na starobný dôchodok. Limit spoluúčasti pre tieto skupiny poistencov navrhujeme znížiť na 25 eur a pre ťažko zdravotne postihnuté deti mladšie ako šesť rokov na 0 eur za kalendárny štvrťrok.
Rozšírenie okruhu poistencov, na ktorých sa vzťahuje limit spoluúčasti, navrhujeme v dvoch rovinách, a to upustením od sledovania výšky príjmov tých skupín poistencov, ktorí sú už v súčasnosti uvedení v zákone, ako aj doplnením novej skupiny poistencov, na ktorých sa vzťahuje ochranný limit doplatku na lieky, sú nimi deti mladšie ako šesť rokov, pre ktoré sa navrhuje limit spoluúčasti 8 euro za kalendárny štvrťrok. Všetky tieto opatrenia sa vzťahujú na najzraniteľnejšiu skupinu poistencov, ťažko zdravotne postihnuté osoby, dôchodcov a deti.
Poistenci v dôchodkovom veku sú, častejšie ako iné vekové skupiny poistencov trpia chronickými ochoreniami vyžadujúcimi dlhodobú liečbu, pričom viaceré lieky využívajú niekoľko rokov alebo doživotne. Prijatím navrhovaného riešenia tieto osoby zaplatia na doplatkoch za lieky najviac 100 eur ročne, ak budú užívať najlacnejšie lieky z jednotlivých referenčných skupín a využívať lacnejšie terapeutické alternatívy liečby. V praxi to bude znamenať, že ak takýto pacient zaplatí na doplatkoch za kalendárny štvrťrok viac ako 25 eur, zdravotná poisťovňa mu rozdiel vráti.
Rovnako deti v predškolskom veku sú vystavené zvýšenému riziku, najmä prenosných infekčných ochorení. Deti v prvých rokoch svojho života prekonávajú ochorenia súvisiace s ich celkovou adaptáciou a budovaním imunitného systému, ako je adaptáciou v kolektíve. Často sa u nich zaznamenávajú rôzne druhy alergií a diagnostikujú sa im mnohé vrodené dedičné ochorenia, ktoré sú chronické a spojené so zvýšenými finančnými nárokmi. Osobitnou skupinou sú deti v predškolskom veku, ktoré sú ťažko zdravotne postihnuté.
Navrhované opatrenia prispejú nielen k zlepšeniu poskytovania zdravotnej starostlivosti pre tieto skupiny poistencov, ale zároveň majú aj pozitívne sociálne dopady. Ide o také opatrenia sociálneho charakteru na zvýšenie dostupnosti liekov a zabezpečenie dostupnej zdravotnej starostlivosti v oblasti liekovej politiky, ktoré sú zamerané na nízkopríjmové skupiny obyvateľstva, ktoré sú v istých štádiách svojho života, detstvo a staroba, vystavené vyššiemu riziku, vzniku a vývoja ochorení v dôsledku svojho veku a fyziologického stavu.
Navrhované opatrenia majú zabezpečiť ako zdravotnú, tak aj sociálnu stabilizáciu predmetných vekových skupín obyvateľstva, aby tieto neplatili za hradené lieky viac, ako je sociálne únosné.
Vážená pani predsedajúca, ctené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, ďakujem pekne za vypočutie si úvodného slova.

Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.6.2015 9:48 - 10:08 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis

32.
Príjemné ráno prajem všetkým. Vážená pani predsedajúca, ctený pán minister, drahé kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som hneď na úvod predložil pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Rašiho k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov (tlač 1461).
1. Za čl. I sa vkladajú nové články II až IV, ktoré znejú:
"Čl. II
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 499/2010 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č.250/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z. zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z.z., zákona č. 364/2014 Z. z. a zákona č. 77/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. Za § 10a sa vkladá § 10aa, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 10aa
Preukaz poistenca
(1) Preukaz poistenca sa vydáva na desať rokov; ak ide o poistenca podľa § 3 ods. 3, preukaz poistenca možno vydať aj na kratšie obdobie. Na rubovej strane preukazu poistenca je európsky preukaz poistenca 17) okrem preukazu poistenca s označením "EÚ" podľa § 9c ods. 7. Súčasťou preukazu poistenca je elektronický čip, ktorý obsahuje elektronické
prostriedky na identifikáciu poistenca, elektronické prostriedky na autentizáciu poistenca pre vstup do národného zdravotníckeho informačného systému a elektronické prostriedky na šifrovanú ochranu údajov. Preukaz poistenca slúži na
a) preukázanie verejného zdravotného poistenia,
b) preukázanie registrácie poistenca iného členského štátu s bydliskom na území Slovenskej republiky v inštitúcii miesta bydliska,
c) preukázanie prítomnosti poistenca pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
d) identifikáciu a autentizáciu poistenca v informačnom systéme poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a zdravotnej poisťovne,
e) identifikáciu a autentizáciu poistenca v národnom zdravotníckom informačnom systéme,
f) umožnenie prístupu poistenca k údajom v elektronickej zdravotnej knižke osoby v rozsahu ustanovenom osobitným zákonom,16i)
g) umožnenie prístupu ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka k údajom v elektronickej zdravotnej knižke osoby v rozsahu ustanovenom osobitným zákonom.16j)
(2) Preukaz poistenca obsahuje
a) titul, ak ho poistenec má,
b) meno a priezvisko poistenca,
c) rodné číslo, ak ho má poistenec pridelené, alebo bezvýznamové identifikačné číslo, alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike,
d) dátum narodenia poistenca,
e) obchodné meno zdravotnej poisťovne,
f) kód zdravotnej poisťovne,
g) dobu platnosti preukazu poistenca,
h) označenie preukazu "EÚ" podľa § 9c ods. 7 alebo označenie preukazu "P" pre dôchodcov poistených v Slovenskej republike s bydliskom v inom členskom štáte, ktorí majú v Slovenskej republike nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť,
i) identifikačné číslo poistenca.
(3) Bezpečnostný kód k preukazu poistenca slúži na udelenie súhlasu na prístup k údajom z elektronickej zdravotnej knižky osoby v rozsahu ustanovenom osobitným zákonom 16k) a na umožnenie prístupu poistenca k údajom v elektronickej zdravotnej knižke osoby v rozsahu ustanovenom osobitným zákonom 16i). Bezpečnostný kód k preukazu poistenca je kombináciou štyroch číslic. Po dobu platnosti preukazu poistenca môže poistenec bezpečnostný kód meniť. Zmena bezpečnostného kódu sa vykonáva v príslušnej zdravotnej poisťovni alebo prostredníctvom Národného portálu zdravia 16l).
(4) Príslušná zdravotná poisťovňa je povinná elektronicky zaslať Národnému centru zdravotníckych informácií (ďalej len "národné centrum") na účely vyhotovenia preukazu poistenca bezodkladne po vzniku niektorej zo skutočností podľa ods. 12 údaje o poistencovi v rozsahu:
a) titul, ak ho poistenec má,
b) meno a priezvisko poistenca,
c) rodné číslo, ak ho má poistenec pridelené, alebo bezvýznamové identifikačné číslo, alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike,
d) dátum narodenia poistenca,
e) identifikačné číslo poistenca pridelené zdravotnou poisťovňou,
f) obchodné meno, kód a identifikačné číslo zdravotnej poisťovne,
g) osobné identifikačné číslo poistenca uvedené na európskom preukaze,
h) identifikačné číslo európskeho preukazu, okrem preukazu s označením EÚ (podľa § 9c ods. 7)
i) doba platnosti preukazu poistenca,
j) adresa pobytu poistenca, na ktorú má byť preukaz poistenca doručený,
k) označenie preukazu "EÚ" (podľa § 9c ods. 7) alebo označenie preukazu "P" pre dôchodcov poistených v Slovenskej republike s bydliskom v inom členskom štáte, ktorí majú v Slovenskej republike nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť.
(5) Národné centrum vyhotoví preukaz poistenca a doručí ho príslušnej zdravotnej poisťovni do 30 dní od zaslania údajov podľa ods. 4, Národné centrum zašle zdravotnej poisťovni aj bezpečnostný kód k preukazu poistenca do 5 pracovných dní od doručenia preukazu poistenca. Národné centrum nevyhotoví preukaz poistenca, ak na základe údajov z centrálneho registra poistencov zistí, že poistencovi zaniklo verejné zdravotné poistenie z dôvodu úmrtia poistenca alebo vyhlásenia poistenca za mŕtveho, o čom informuje príslušnú zdravotnú poisťovňu zaslaním elektronickej dávky.
(6) Príslušná zdravotná poisťovňa je povinná zaslať alebo odovzdať poistencovi preukaz poistenca do piatich pracovných dní od doručenia preukazu poistenca národným centrom. Príslušná zdravotná poisťovňa zašle alebo odovzdá poistencovi bezpečnostný kód k preukazu poistenca do piatich dní od zaslania alebo odovzdania preukazu poistenca. Príslušná zdravotná poisťovňa je oprávnená zaslať bezpečnostný kód k preukazu poistenca do elektronickej schránky za podmienok ustanovených osobitným predpisom. 16m)
(7) Na účely preukázania verejného zdravotného poistenia vydá príslušná zdravotná poisťovňa do vydania preukazu poistenca poistencovi potvrdenie o verejnom zdravotnom poistení, ktoré obsahuje titul, ak ho poistenec má, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo poistenca, ak ho má pridelené, alebo bezvýznamové identifikačné číslo, alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike, dobu platnosti potvrdenia o verejnom zdravotnom poistení, obchodné meno a kód zdravotnej poisťovne a náhradný certifikát k európskemu preukazu 17) s dobou platnosti najviac 90 dní.
(8) Národné centrum znefunkční elektronický čip preukazu poistenca bezodkladne po uplynutí doby jeho platnosti.
(9) Národné centrum znefunkční elektronický čip preukazu poistenca bezodkladne po oznámení zdravotnou poisťovňou, ktorá preukaz poistenca vydala, že
a) poistenec zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
b) poistenec stratil preukaz poistenca alebo mu bol odcudzený a táto skutočnosť bola oznámená zdravotnej poisťovni, ktorá preukaz poistenca vydala,
c) preukaz poistenca bol zničený alebo poškodený a táto skutočnosť bola oznámená zdravotnej poisťovni, ktorá preukaz vydala,
d) poistencovi zaniklo verejné zdravotné poistenie,
e) poistencovi iného členského štátu zanikla registrácia v inštitúcii miesta bydliska,
f) poistenec sa stal poberateľom starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku, sirotského dôchodku s bydliskom v inom členskom štáte,
g) poistenec sa stal poberateľom výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšil dôchodkový vek podľa osobitného predpisu 8ab), invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov s bydliskom v inom členskom štáte,
h) došlo k zmene údajov podľa ods. 2 písm. b) až d), g) a h) alebo k zmene zdravotnej poisťovne, alebo
i) preukaz poistenca nemal byť poistencovi vydaný.
(10) Ak poistenec zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho, Národné centrum znefunkční elektronický čip preukazu poistenca na základe údajov z Centrálneho registra poistencov.
(11) Poistenec je povinný pri zmene zdravotnej poisťovne do 8 dní odo dňa zmeny zdravotnej poisťovne vrátiť preukaz poistenca zdravotnej poisťovni, ktorá bola jeho príslušnou zdravotnou poisťovňou. Lehota je zachovaná, ak sa v posledný deň lehoty preukaz poistenca podá na poštovú prepravu.
(12) Príslušná zdravotná poisťovňa zašle poistencovi nový preukaz poistenca najneskôr
a) do skončenia platnosti preukazu poistenca,
b) do 60 dní od zistenia chyby pri vyhotovení preukazu poistenca,
c) do 60 dní od oznámenia straty, odcudzenia, zničenia, poškodenia alebo nefunkčnosti preukazu poistenca,
d) do 60 dní od oznámenia zmeny údajov uvedených v ods. 2 písm. b) až d), g) a h) poistencom,
e) do 40 dní od potvrdenia prihlášky pri zmene zdravotnej poisťovne alebo pri vzniku verejného zdravotného poistenia.
2. V § 22 ods. 2 písm. b) sa slová "§ 10a ods. 8" nahrádzajú slovami "§10aa ods. 11".
3. V nadpise § 38c sa slová "1. septembra 2015" nahrádzajú slovami "1. júna 2016".
4. V § 38c ods. 2 znie:
2. Poistenec je povinný doručiť zdravotnej poisťovni doterajší preukaz poistenca, a ak mu zdravotná poisťovňa vydala európsky preukaz, aj európsky preukaz do 30 dní od doručenia preukazu poistenca podľa tohto zákona.
5. V § 38c ods. 3 sa slová "31. augusta 2015" nahrádzajú slovami "31. mája 2016".
6. V nadpise § 38ed sa slová "1. augusta 2015" nahrádzajú slovami "1. mája 2016".
7. V § 38ed sa slová "1. augusta 2015" nahrádzajú slovami "1. mája 2016", slová "§ 10a" sa nahrádzajú slovami "10aa" a číslovka "0,4" sa nahrádza číslovkou "0,9".
8. Za § 38ed sa vkladá § 38ee, ktorý znie:
§ 38ee
Ustanovenie § 10a sa od 1. júna 2016 neuplatňuje.
Čl. III
Zákon č. 153/2013 o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2014 Z. z. sa mení takto: V čl. X sa slová "1. septembra 2015" nahrádzajú slovami "1. júna 2016".
Čl. IV
Zákon č. 77/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa mení takto:
V čl. XIV sa slová "čl. I § 38ed 38. bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. augusta 2015, čl. I 13. bodu" vypúšťajú; slová "čl. VIII tretieho, ôsmeho 25a" sa nahrádzajú slovami "čl. VIII 25a" a za slová "1. január 2016" sa vkladajú slová "čl. I § 38ed 38. bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. mája 2016, a čl. I 13. bodu a čl. VIII tretieho a ôsmeho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júna 2016".
Nové čl. II až IV nadobúdajú účinnosť 31. júla 2015 okrem čl. II prvého bodu a druhého bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júna 2016.
Vloženie nových novelizačných článkov sa premietne do ustanovenia upravujúceho účinnosť zákona.
Doterajší čl. II sa primerane prečísluje, v súvislosti s vložením nových čl. II až IV sa primerane upraví názov zákona.
Pokračujem ďalej. V tomto pozmeňujúcom návrhu ukladá sa povinnosť poistencovi odovzdať poisťovni doterajší preukaz poistenca (vrátane európskeho preukazu poistenca) po doručení nového preukazu. Neustanovuje sa výslovná forma doručenia doterajšieho preukazu, predpokladá sa osobné, poštové, prípadne aj iné vhodné doručenie. Navrhuje sa aj úprava stanovenej lehoty, v ktorej je povinnosť vrátiť preukaz na 30 dní, nakoľko platná 8-dňová lehota by pri hromadnej výmene mohla spôsobiť problémy ako na strane poistenca, tak aj na strane zdravotnej poisťovne.
Pokračujem v odôvodnení. Medzi skutočnosťami, pri ktorých je zdravotná poisťovňa povinná zaslať Národnému centru zdravotníckych informácii údaje o poistencovi na účely vyhotovenia preukazu, chýba vznik zdravotného poistenia. Navrhuje sa explicitne uviesť ako dôvod pre zaslanie nového preukazu poistenca aj vznik verejného zdravotného poistenia tak, aby bolo zrejmé, že lehota na zaslanie preukazu poistenca pri zmene zdravotnej poisťovne sa týka aj zasielania preukazov tým poistencom, ktorí doposiaľ neboli zúčastnení na systéme verejného zdravotného poistenia (napr. narodenie poistenca, príchod poistenca z cudziny a podobne).
Navrhuje sa rozšíriť rozsah údajov, ktoré obsahuje elektronický preukaz poistenca, o identifikačné číslo poistenca - bezvýznamové číslo, pod ktorým je poistenec vedený v príslušnej zdravotnej poisťovni a pod ktorým sa identifikuje aj v Centrálnom registri poistencov. Na toto číslo sú nastavené informačné systémy zdravotných poisťovní a jeho neuvádzanie spôsobuje zdravotným poisťovniam značné problémy v doposiaľ nastavených procesoch.
Spresnenie rozsahu údajov zasielaných do Národného centra zdravotníckych informácií.
K zmene termínu začiatku vydávania elektronických preukazov poistenca s čipom je potrebné pristúpiť na základe vyhodnotenia situácie ministerstvom zdravotníctva, týkajúce sa existencie možných rizík spojených s prebiehajúcim verejným obstarávaním na Národnom centre zdravotníckych informácií na projekt "Informačný systém ePP", v ktorom súčasnej dobe prebieha časť "Vyhodnocovanie ponúk", pričom neprišlo k naplneniu pôvodne plánovaného termínu ukončenia verejného obstarávania. Nakoľko Národné centrum zdravotníckych informácii je povinné postupovať striktne v zmysle zákona o verejnom obstarávaní v čo najtransparentnejšom procese, nie je možné vylúčiť prípadné námietky niektorých z uchádzačov, ktorí sa zúčastnia procesu verejného obstarávania, čo by malo za následok neukončenie celého procesu verejného obstarávania a podpisu zmluvy s víťazným uchádzačom v požadovanom termíne a čase.
V zmysle vyššie uvedeného podávam predmetný pozmeňovací návrh zákona za účelom eliminácie rizika spôsobenia komplikácie pri vydávaní elektronického preukazu s čipom. Týmto pozmeňovacím návrhom neprichádza k posunu termínu celoplošného zavedenia e-Healthu a ukončenia celoplošnej výmeny preukazov poistenca s termínom 31. 12. 2016.
Ďakujem, pani predsedajúca, pardon, pán predsedajúci, skončil som.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 12.5.2015 11:14 - 11:14 hod.

Richard Raši
Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som členov výboru pozvať na výbor zajtra 13. mája o 8.00 hodine ráno, výbor pre zdravotníctvo. Ďakujem pekne.
Skryt prepis