Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.10.2013 o 14:19 hod.

MUDr. PhD. MPH

Richard Raši

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.10.2013 14:19 - 14:21 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Aby sme nezabudli, vo vystúpení pána poslanca Novotného ste si určite všimli okrem mnohých iných faktov, že, tak ako ministerka zdravotníctva, požiadal Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosť o prešetrenie tohto prípadu. Predtým to urobila pani ministerka a doteraz nebola odpoveď, lebo prípad prešetrujú nezávislí odborníci. Čiže keď pán poslanec Novotný požiada úrad, ktorému asi dôveruje, keď ho požiadal a keď ešte nemáme z neho výsledok, tak ako môžeme súdiť ministerku za niečo, čo nie je potvrdené inštitúciou, ktorá funguje ako inštitúcia, ktorá ako jediná je kompetentná sa vyjadriť k postupu lege artis alebo non lege artis?
Tak buď ten úrad neuznávate, ale potom sa ho nepýtam a potom nemá zmysel čakať na jeho vysvetlenie, ale keď sa raz požiadalo, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vznikol za ministra Zajaca, keď pán predseda Novotný bol veľmi aktívny nielen v privatizácii, ale aj v zdravotníckej politike, tak pokiaľ doteraz ten úrad pracuje a má takúto kompetenciu, tak spájať veci a súdiť niekoho, kým nie je vyslovený názor nezávislého odborníka, je úplne scestné.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.10.2013 13:52 - 13:54 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dovoľte, aby som reagoval na vystúpenie pani ministerky a ozrejmil jeden fakt. Naozaj, v súčasnosti k dnešnému dňu neexistuje dôkaz alebo príčinná súvislosť výberového konania Vrtuľníkovej záchrannej služby a smrti pacientky, pretože bez ohľadu na to, čo si kto o tom myslí, jediný kompetentný orgán, ktorý to môže posúdiť, je Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý zriadil komisiu a komisia do dnešného dňa žiaden záver nedal. Čiže naozaj akékoľvek spájanie tejto tragédie s výberovým konaním v súčasnosti nie je založené na faktoch. Nie je založené na faktoch bez ohľadu, ktorú časť toho zásahu si vyberiete. Je to tak.
Po druhé. Výberové konanie na vrtuľníky prebiehalo podľa pravidiel, ktoré boli nastavené ešte od čias ministra Zajaca, možno ešte pred ním, a tie pravidlá boli stále rovnaké. Vyskytla sa mimoriadna situácia vo výberovom konaní, kvôli ktorej došlo k brzdeniu. A ja som aj pre médiá povedal, že keby rozhodlo ministerstvo inak, pravdepodobne poruší podmienky výberového konania. Čo znamená, že pani ministerka by takisto bola odvolávaná, lebo keby dala licenciu na základe výberového konania, ktoré neprebehlo lege artis, tak predpokladám, že by to bol znova dôvod na to, aby zasadla Národná rada a navrhla jej odvolanie.
Takže myslím si, že keby neboli voľby do vyššieho územného celku, tak sa stretneme kľudnejšie až vtedy, keby sme mali všetky fakty a všetky informácie, ktoré potrebujeme vrátane tej podstatnej od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.10.2013 13:20 - 13:22 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Príjemné popoludnie prajem. Vážený pán predseda, ctená pani ministerka, vážení páni ministri, ctené dámy, vážení páni, dovoľte mi, aby som ako spravodajca Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo predniesol správu k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členke vlády Slovenskej republiky Zuzane Zvolenskej, poverenej riadením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, a teda dovoľte mi informovať o spoločnej správe výborov a o výsledku prerokovania uvedeného návrhu skupiny poslancov vo výboroch.
Všetky výbory, ktorým bol návrh skupiny poslancov pridelený, ho prerokovali v stanovenej lehote a neprijali platné uznesenia podľa čl. 88 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Boli to Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj, pre sociálne veci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, pre obranu a bezpečnosť, zahraničný výbor, Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny, teda nesúhlasili z uznesením, ktoré navrhla skupina poslancov. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá prerokoval návrh poslancov a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky nevysloviť nedôveru členke vlády Slovenskej republiky Zuzane Zvolenskej, poverenej riadením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorský výbor uznesením č. 86 zo dňa 24. októbra 2013 schválil spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu skupiny poslancov Národnej rady na vyslovenie nedôvery členke vlády Slovenskej republiky Zuzane Zvolenskej, poverenej riadením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, a určil mňa za spoločného spravodajcu výborov a poveril ma predniesť spoločnú správu. Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky je uvedený v prílohe.
Pán predseda, ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17.9.2013 11:09 - 11:09 hod.

Richard Raši
Dobrý deň prajem. Výbor pre zdravotníctvo bude zasadať o 12.00 hodine. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 26.6.2013 17:34 - 17:35 hod.

Richard Raši
Dobrý deň prajem, chcel by som všetky ctené dámy a ctených pánov pozvať na Deň prvej pomoci zajtra od 10.00 hodiny do 16.00 v knižnici pri kinosále na prízemí. Praktické ukážky, aby ste na dovolenke vedeli zachrániť život, pokiaľ by ste boli svedkom tohto nešťastia.
Ďakujem pekne, zajtra o desiatej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 28.5.2013 11:19 - 11:19 hod.

Richard Raši
Ďakujem pekne, pán predseda. Poprosil by som členov zdravotníckeho výboru, máme výbor o 12.00 hodine v rokovacej miestnosti výboru pre zdravotníctvo.
Ďakujem pekne.

(Päťminútová prestávka.)

(Po prestávke.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.5.2013 18:34 - 18:36 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Tiež výnimočne teda nebudem kritizovať pána poslanca Novotného, ale toho, kto mu ten príspevok napísal, lebo mu ho napísal zle. Lebo bodka, čiarka, výkričník, hviezdička, ale z celého toho tvojho vystúpenia mám veľký otáznik, pretože to nejde o písanie nemeckého klasifikačného systému. Každý lekár sa musí riadiť medzinárodnou klasifikáciou chorôb. Od roku, v roku '93 bola naposledy vydaná medzinárodná klasifikácia chorôb a tento zoznam je doplnením diagnóz podľa WHO, pardon, korekcia terminológie bola robená v spolupráci Slovenskej akadémie vied, odborného vedenia, ktoré viedol prof. Hrušovský, ktorý je, myslím si, že je nespochybniteľná autorita. Dopĺňanie kódov bolo robené v spolupráci s NCZI a tá časová tieseň vznikla preto, lebo svojho času šéf úradu pre dohľad podpísal zmluvu a jednoducho bolo to treba urobiť, prišla výmena vlád a 700-stranový materiál s doplnením niekoľko tisícich diagnóz je naozaj, myslím si, že je komplikovaná práca, a preto sa to chystalo, aby sa nemuselo opravovať ani v najbližšej, ani v neskoršej dobe. Predchádzajúca klasifikácia bola 20 rokov stará. A kto si ju z lekárov prečíta v kľude, tak naozaj zistí, že nájde mnohé diagnózy, ktoré neboli pomenované a ktoré sa pri vykazovaní poisťovní skrývali pod iné diagnózy. Tu nenájdete nič politické, je to čisto číra medicína a doplnenie diagnóz, ktoré robili odborníci, nie politici. Nikto tam nedal nič naviac, ako bolo treba, len to, čo sa nevyhnutne malo doplniť, a tá časová tieseň vznikla práve preto, že zmluva sa podpísala, došlo k výmene vlád a jednoducho bolo treba tento materiál urobiť, aby sa v DRG mohlo pokračovať. Nič iné tam nie je. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

16.5.2013 18:15 - 18:16 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Príjemný podvečer prajem. Vážená pani podpredsedníčka, ctené dámy, vážení páni kolegovia, dovoľte mi, aby som predložil návrh tohto zákona, ktorým sa mení zákon č. 576 o zdravotnej starostlivosti v službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Cieľom predloženého návrhu zákona je úprava zoznamu chorôb pre potreby implementácie klasifikačného systému DRG v Slovenskej republike, ktorý sa rozširuje o nové jednotlivé diagnózy a skupiny diagnóz. Podstatou zmeny je hlbšia diferenciácia zoznamu chorôb s cieľom presnejšieho zatriedenia hospitalizačných prípadov v klasifikačnom systéme DRG a s tým súvisiacou primeranou úhradou za poskytnutú zdravotnú starostlivosť.
Rozšírenie zoznamu chorôb je predpokladom pre realizáciu vývoja v prvej fáze z verzie systému, prvej verzie systému DRG pre Slovenskú republiku.
Vážená pani podpredsedníčka, ctené panie poslankyne, vážení páni poslanci, žiadam vás o podporu predloženého návrhu zákona. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.5.2013 18:10 - 18:11 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán poslanec Mikloško, keďže ste neboli v bývalom parlamente, tak vám len zopakujem, že procedúra navrhovania členov je rovnaká, ako bola za bývalej vlády, keď takisto členovia dozornej rady úradu pre dohľad prešli presne touto procedúrou, boli nanominovaní do dozornej rady politickými stranami, ktoré tvorili bývalú vládu, ale rozdiel je v tom, že kým sa teraz členovia dozornej rady vzdali, a preto je nutné nanominovať nových, predtým boli členovia dozornej rady bezdôvodne odvolaní.
A čo sa týka odborných kritérií, spĺňajú presne kritériá podľa zákona a myslím si, že nikto z nich nie je spochybniteľný a na ďalšej strane, je tam ponechaných kvôli kontinuite dozornej rady aj člen, ktorý tam bol nanominovaný bývalou vládou a ktorý sa osvedčil v dozornej rade ako mimoriadne aktívny. Čiže, myslím si, že netreba hľadať nejakú senzáciu tam, kde nie je. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

26.3.2013 16:38 - 16:39 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Príjemné popoludnie prajem. Vážená pani predsedajúca, ctené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som týmto predložil návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Cieľom tohto zákona je úprava zoznamu chorôb pre potreby implementácie klasifikačného systému DRG v Slovenskej republike, ktorý sa rozširuje o nové jednotlivé diagnózy a skupiny diagnóz.
Podstatou zmeny je hlbšia diferenciácia zoznamu chorôb s cieľom presnejšieho zaradenia hospitalizačných prípadov v klasifikačnom systéme DRG a s tým súvisiacou primeranou úhradou za poskytnutú zdravotnú starostlivosť.
Rozšírenie zoznamu chorôb je predpokladom pre realizáciu vývoja prvej verzie systému pre Slovenskú republiku.
Vážené dámy, vážení páni, ide o čisto odborný zákon týkajúci sa iba rozšírenia medzinárodnej klasifikácie chorôb, ktorá bola naposledy vydaná pred dvadsiatimi rokmi. Ide o rozšírenie o niekoľko typov diagnóz aj z ich číselným pomenovaním práve preto, aby sa každá diagnóza dala aj v systéme vykazovania a platby presne identifikovať. Čiže ja vás chcem len láskavo poprosiť o podporu tohto zákona. Ďakujem pekne.
Skryt prepis