Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

14.5.2015 o 9:36 hod.

PaedDr.

Peter Šuca

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14.5.2015 9:36 - 9:41 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážený pán podpredseda vlády a minister vnútra, ctené panie poslankyne, vážení páni poslanci. Dovoľte mi teda predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1407, v druhom čítaní. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1626 z 12. marca 2015 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1407, na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote.
K bodu II. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona v zmysle § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
III. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 578 z 30. apríla 2015 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pripomienkami. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny uznesením č. 170 z 23. apríla 2015 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pripomienkami. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uznesením č.183 z 30. apríla 2015 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pripomienkami.
Gestorský výbor odporúča o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch hlasovať takto: o bodoch 1 a ž 12 hlasovať spoločne a tieto schváliť.
K bodu IV. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1407, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Gestorský výbor určil spoločného spravodajcu výborov Petra Šucu vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru a predložiť Národnej rade Slovenskej republiky návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Ďakujem, pani predsedajúca, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu k predmetnému bodu rokovania.
Skryt prepis
 

21.4.2015 15:10 - 15:25 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vážený pán poslanec Galko zo strany dvoch mužov, vy máte priam otcovskú obavu o politickú kariéru a blaho nášho predsedu Roberta Fica. Chcem vás poprosiť, nemajte to, za ním stojí cez milión občanov Slovenskej republiky a 83 poslancov z poslaneckého klubu strany SMER – sociálna demokracia, skôr majte obavu o vášho predsedu a o váš poslanecký klub, o vašu politickú kariéru.
No k tomu, s čím ste tu vystúpili, ťažko niečo povedať. Mali ste vystupovať k skrátenému legislatívnemu konaniu. Ale je to dookola tá istá ohratá platňa. Tak ja vám tiež na osvieženie pamäti zopakujem niekoľko faktov.
Pán kolega Martvoň mi z jazyka zobral jednu vec, ale ja ju tu otvorím. Dookola rozprávate o financovaní našej politickej strany, rôzne grandiózne informácie, dookola to isté. Viete, ja by som bol strašne rád zvedavý, teda keby ste vystúpili v rozprave v blízkej dobe, na to, o čom debatoval pán Kočner s pánom Sulíkom. Tak ako to bolo povedané, bol tam nejaký záber z videa, tu to nebolo celkom povedané, o čom spolu debatovali. Buďte láskavý, spýtajte sa na to vášho pána predsedu a potom sem príďte a porozprávajte, o čom tam debatovali.
A, tak ako ste povedali, každý prichádza do politiky s nejakým balíkom, s niečím, tak ja skúsim pripomenúť vám vaše pôsobenie na pozícii ministra obrany Slovenskej republiky.
Veľakrát ste tu spomínali Gorilu. No skôr ste mali používať odposluchy na vyšetrovanie tej Gorily, ale nie na to, aby ste kdekoho z ministerstva obrany odpočúvali.
No je tiež veľmi zaujímavý ten nákup tých nákladných áut priamou zákazkou, nákup pneumatík bez zmyslu a čerešnička na torte, ten predaj útočných pušiek za 11 eur.
Pán poslanec Galko, trochu sa spamätajte, ten váš slovník patrí do krčmy V. cenovej skupiny. Už ste nás vešali po kandelábroch. Prepytujem, už sme boli trtkovia, skúste sa spamätať, pán poslanec Galko a pripravte si ten výstup, o čom debatoval pán Kočner s vaším pánom predsedom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.4.2015 12:15 - 12:16 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis

179.
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Vážený pán kolega Petrák, chcem vám úprimne poďakovať za veľmi slušné, veľmi pokojné, korektné, vecné a pragmatické vystúpenie. Ja viem, že kolegom z opozície sa to počúvalo veľmi, veľmi zle, pretože im nejde o reálne riešenie problému, im nejde o pomoc malým, drobným živnostníkom, ktorí robili diaľnice cez Váhostav a nedostali, nedostali zaplatené. Im ide, im ide iba o púhy politický populizmus, demagógiu a klamstvo. A mnohí z vás vás upozorňovali, že nerozprávate k veci a k téme. Ja som presvedčený, že rozprávali k veci a k téme. Len treba pripomenúť jednu vec, áno, v úvode ste povedali, že chcú posunúť verejnosti jednu myšlienku Fico – Široký. Nie, toto je celé zle. Treba verejnosti pripomenúť to a posunúť myšlienku, že Figeľ – Zajac – Široký. Keby nebolo Figeľa, Zajaca, Širokého, dnes tu nesedíme a neriešime vzniknuté problémy.
Pán kolega, pán kolega Galko vám radil, aby ste sa išiel pozrieť na ministerstvo obrany. Tak ja vám takisto odporučím, choďte sa pozrieť na ministerstvo obrany a choďte sa spýtať tých ľudí, čo vám povedia na pôsobenie pána Galka ako ministra obrany. Vyhadzoval slušných ľudí, ktorí slúžili Slovenskej republike a vlasti, len preto, že nechceli plniť jeho hlúpe a sprosté rozkazy. Choďte sa ich spýtať, ako nakupoval pneumatiky na ministerstve obrany, ako nakupoval, ako predával samopaly alebo útočné pušky vzor 58 za 11 eur. Choďte, prosím, sa spýtať, čo tam vystrájal on.
Ďakujem pekne.

Skryt prepis
 

24.3.2015 14:20 - 14:22 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vzácne panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť predkladá v súlade s uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 33 zo 16. mája 2012 a § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) správu výboru o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2014.
V súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov výbor požiadal Slovenskú informačnú službu, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Policajný zbor, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Vojenské spravodajstvo, ministerstvo spravodlivosti – Zbor väzenskej a justičnej stráže, ministerstvo financií – Finančnú správu v mesiaci január 2015 o zaslanie správy o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2014.
Správu o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2014 predložili všetky dotknuté subjekty vo verzii neobsahujúcej utajované skutočnosti a niektoré z nich aj informácie vo verzii obsahujúcej utajované skutočnosti.
Údaje o použití informačno-technických prostriedkov neobsahujúce utajované skutočnosti, tak ako ich jednotlivé dotknuté subjekty predložili, sú uvedené v predloženej správe.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uvedenú správu prerokoval 26. februára 2015 na svojej 65. schôdzi, zobral ju na vedomie a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vziať ju na vedomie. Návrh uznesenia je súčasťou tejto správy.
Pán predsedajúci, skončil som. Prosím, aby ste otvorili rozpravu k tomuto materiálu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12.3.2015 16:01 - 16:03 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážený podpredseda vlády, milé panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre obranu a bezpečnosť za spravodajcu k návrhu uvedenému zákona (tlač 1407). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30. apríla 2015 a gestorský výbor do 4. mája 2015.
Ďakujem, pani predsedajúca, skončil som, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.11.2014 8:05 - 8:07 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca.
Vážený pán poslanec Galko zo strany troch členov, ja som nesmierne rád, že ste vystúpil v tejto diskusii a začali ste tým, že ste vyzývali našich starostov, aby sa vzdali kandidátky alebo odišli z našej strany. Týmto absurdným úvodom ste potvrdili to, že táto schôdza pre vás nemá žiaden iný význam, že táto schôdza má pre vás iba jediný význam, a to ten, aby ste ovplyvnili ľudí pred komunálnymi voľbami. Táto schôdza, ktorá nemá racionálny základ, pretože tie veci, ktoré ste popísali pri odvolávaní premiéra, sú absolútne irelevantné a hlúpe. Je iba o vašom politickom PR a marketingu.
Ctený pán poslanec Galko, skúste sa niekedy zamyslieť, keď budete rozprávať o rozkrádačkách, vy máte taký veľmi expresívny slovník, možno keby niekto zostrihal vaše diskusné vystúpenia v Národnej rade, tak by sa dali púšťať jedine po 22.00 hodine, pretože pojmy ako „veľký guľový“, „je vám guľový do toho“, „trtko poslanec“ to používate iba vy. Skúste sa niekedy zamyslieť nad tým, čo ste robili vy, keď ste boli minister obrany, ako ste vystrájali pri používaní informačno-technických prostriedkov, ako ste odpočúvali svoju sekretárku, svojho šoféra, svojich kolegov zo svojej politickej strany. Skúste sa zamyslieť nad nákupom AKTIS-ov a MAN-ov na ministerstve obrany a potom pochopíte, že nemáte žiadne morálne právo vystupovať tak, ako vystupujete.
Vo väčšej časti vášho príspevku ste sa venovali našej politike, politike SMER-u a ideológii, ideologickej práci SMER-u. Buďte taký láskavý, ja vám zo srdca prajem, aby sa vaša trojčlenná strana rozpadla tak, ako sa rozpadla okresná organizácia strany SaS v Poprade. Skúste sa venovať aj vašej politike, nielen našim obciam a nielen našim starostom. Zo srdca vám prajem, aby ste tu už neboli.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.9.2014 17:29 - 17:31 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť predkladá v súlade s uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 33 zo 16. mája 2012 a § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným používaním informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) správu výborov o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2013.
V súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov výbor požiadal Slovenskú informačnú službu, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Policajný zbor, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Vojenské spravodajstvo, ministerstvo spravodlivosti, Zbor väzenskej a justičnej stráže, ministerstvo financií, Finančnú správu v mesiaci január 2014 o zaslanie správy o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2013. Správu o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2013 predložili už všetky dotknuté subjekty vo verzii neobsahujúce utajované skutočnosti a niektoré z nich aj informácie o verzii obsahujúcej utajované skutočnosti. Údaje o použití informačno-technických prostriedkov neobsahujúce utajované skutočnosti tak, ako ich jednotlivé dotknuté subjekty predložili, sú uvedené v predloženej správe.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uvedenú správu prerokoval 17. júna 2014 na 49. schôdzi a následne 26. júna 2014 na svojej 50. schôdzi zobral ju na vedomie a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vziať ju na vedomie. Návrh na uznesenie je súčasťou správy.
Pán predseda, skončil som, prosím, aby ste otvoril rozpravu k tomuto predmetnému bodu.
Skryt prepis
 

19.3.2014 9:24 - 9:26 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán minister, ctené dámy, vážení páni, bol som poverený predniesť správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o výsledku prerokovania návrhu na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do operácie ISAF v Afganistane.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vojenskej operácie ISAF v Afganistane podáva Národnej rade Slovenskej republiky túto správu.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 901 z 28. februára 2014 pridelil návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vojenskej operácie ISAF v Afganistane na prerokovanie Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.
Oba výbory prerokovali návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vojenskej operácie ISAF v Afganistane v určenej lehote a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky podľa článku 86 písm. k) Ústavy Slovenskej republiky a § 12 ods. 5 a 6 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vysloviť súhlas s vyslaním príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vojenskej operácie ISAF v Afganistane. Prílohou tejto správy je návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré prečítam.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vojenskej operácie ISAF v Afganistane. Národná rada Slovenskej republiky podľa článku 86 písm. k) Ústavy Slovenskej republiky a § 12 ods. 5 a 6 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vyslovuje súhlas s vyslaním príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vojenskej operácie ISAF v Afganistane.
Ďakujem za slovo, skončil som. Otvorte k tomu rozpravu, pán predsedajúci.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19.3.2014 9:08 - 9:11 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán minister, ctené dámy, vážení páni, dovoľte mi, aby som predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 994 z 28. januára 2014 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 815), vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení schváleného pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu uvedeného v tejto správe.
Gestorský výbor určil spoločného spravodajcu výborov Petra Šucu vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru a predložiť Národnej rade Slovenskej republiky návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 143 na svojej 44. schôdzi.
Ďakujem, pán podpredseda, skončil som, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 28.1.2014 14:17 - 14:19 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom vládnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálnoprávnej stránke všetky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že uvedený návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 18. decembra 2013 č. 799 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali výbory:
- Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a
- Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby výbory predmetný vládny návrh zákona prerokovali v lehote do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Ďakujem pekne, skončil som, pani predsedajúca, otvorte rozpravu.
Skryt prepis