Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6.12.2013 o 13:50 hod.

PaedDr.

Peter Šuca

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.12.2013 13:50 - 13:52 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani podpredsedajúca, nie je žiaden problém, keď ste povedali Šuc, Šuca, viem, že to patrilo mne, takže je to v pohode, pán poslanec Zajac, za to, že ste tak trocha symbolický, že pred rokom takisto ste zostali 13.10 a, po prvé, reagovali ste na predchádzajúci štátny rozpočet úplne v pohode, žiaden problém, no potom ste začali rozprávať o tom, že vy pravicové strany sa snažíte vytvárať štandardné podnikateľské prostredie. Z toho vyplýva, že my zástupcovia ľavicovej strany sa nesnažíme vytvárať štandardné podnikateľské prostredie, že my podnikateľom zvyšujeme dane, odvody, robíme prieky. Buďte taký veľmi láskavý, keď budete stíhať v tých dvoch minútach, dajte mi nejakých päť-šesť odrážok, čo vaša pravicová vláda spásonosne vymyslela pre malého a stredného podnikateľa, aby to bolo také geniálne, nielen také, ako ste rozprávali. A, prosím, nedajte tam iba jednu odrážku, že ste vymysleli rovnú daň ako spásonosnú myšlienku pre malého a stredného podnikateľa. Povedali ste vlastne veci, ktoré k štátnemu rozpočtu už odzneli z úst ľudí, ktorí sa ekonomike venujú asi intenzívnejšie ako my. Beriem to. Zopakovali ste tu odpredaj núdzových zásob ropy, superdividendy, nečerpanie eurofondov. Ale zvlášť ma zaujala tá časť vášho rozhovoru, keď ste rozoberali eurofondy a ste rozprávali o doprave a dotýkali ste sa tej kategórie eurofondov na doprave. No, áno, máte pravdu. To, čo vy ste zasiali, my teraz žneme. Posledné dva roky za vlády pani Radičovej bol pán minister dopravy Figeľ, váš predseda KDH. Potom by ste mi takisto ešte mohli vysvetliť v tých dvoch minútach, koľko kilometrov diaľnic ste postavili, koľko tendrov ste urobili pre firmy, ktoré by mali urobiť nejaké prípravné práce, koľko tendrov a prípravných prác ste urobili, koľko peňazí ste tu minuli vy. No zistíte časom, že je to tak, čo ste povedali, že to, čo vy ste zasiali, my teraz žneme.
Po druhé, nakoniec vám poviem moje odporúčanie. Takže moje odporúčanie vám je byť trocha pokornejší, byť trocha zdržanlivejší a menej konfrontačne... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 3.12.2013 9:08 - 9:10 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Dovoľte, aby som predniesol pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky pána Jaroslava Bašku a Petra Šucu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 705).
V čl. I sa vypúšťa bod 1. Doterajšie body 2 až 58 sa následne prečíslujú.
Krátke odôvodnenie: Ponechaním navrhovaného zákona, pardon, znenia, čl. I bod 1, by bola ohrozená reakčná schopnosť Policajného zboru pri zabezpečovaní kontroly hraníc Slovenskej republiky v súlade s § 2 ods. 1 písm. h) zákona o Policajnom zbore č. 171/1993 Z. z., čo by v konečnom dôsledku znamenalo obmedzenie kapacít policajných útvarov s pôsobnosťou na vonkajšej hranici pri ochrane občanov Slovenskej republiky a v neposlednom rade mohlo zvyšovať ohrozenie života a zdravia cudzincov po neoprávnenom prekročení vonkajšej hranice Slovenskej republiky, ktorým v mnohých prípadoch práve v komplikovanom horskom teréne fyzicky prítomní policajti zachraňujú zdravie a život.
Uvedený pozmeňujúci návrh nie je v rozpore s cieľom novely, t. j. najmä transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/ Európskej únie z 13. decembra 2013 o normách pre oprávnenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva mať postavenie medzinárodnej ochrany, o jednotnom postavení utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a o obsahu poskytovanej ochrany.
Ďakujem pekne za pozornosť, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 3.12.2013 9:05 - 9:08 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážený pán podpredseda vlády, dovoľte teda, aby som predniesol spoločnú správu výborov k predmetnému návrhu zákona.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 705) v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 878 z 29. októbra 2013 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 705), na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému.
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona v zmysle § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Výbory, ktoré rokovali o uvedenom vládnom návrhu zákona, súhlasili s vládnym návrhom zákona a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pripomienkami, ktoré sú v bodoch 1 až 30.
Gestorský výbor odporúča o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch hlasovať takto: o bodoch 1 až 30 hlasovať spoločne a tieto schváliť ako celok.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu a hlásim sa do rozpravy ako prvý.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.11.2013 9:25 - 9:26 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Vážený poslanec Hlina, ten váš diskusný príspevok - tak ako vždy - znôžka bludov, poloprávd, demagógie. Vo vašom diskusným príspevkom ste nakopali obrovské množstvo ľudí do tej pomyselnej zadnej časti tela bez toho, aby ste zvažovali, čo rozprávate, ako rozprávate. Začnem postupne.
Položili ste si otázku a povedali ste si, odpovedali ste si na ňu sám, že pôjdete sa pozrieť na ministerstvo ku pánovi Počiatkovi a k jeho ľuďom, ako bola tá dotácia použitá, či nebola, vulgárne povedané, prejedená, či nebola minutá na platy. Môžem vám s istotou povedať, teraz som telefonoval so starostom obce Nová Lesná, ktorý je združený v oblastnom združení cestovného ruchu, a on mi povedal toto. Nikto z predstavenstva peniaze neberie, nikto z členov peniaze neberie, jedine platená funkcia je výkonný riaditeľ. Takže nabudúce, poprosím, keď s niečím vystúpite, preverte si nejaké konkrétne veci. Tárate tu hlúposti o podpore ruských turistov, majú drahé cigary a Dom Perignon. Chcem sa vás spýtať, pán poslanec, za posledný rok ste boli ako často vo Vysokých Tatrách? Keď ste boli, ako ste tam boli dlho, v akom penzióne ste spali?
Možno ste mali skočiť na popradské letisko, mali ste sa spýtať na názor zamestnancov letiska, kto im prináša peniaze, akí turisti, ktorí pristanú na popradskom letisku. Možno by ste mali ísť nie do hotelov J&T, ale do bežných ľudí, ktorí majú penzióny v podhorí, akí ľudia tam chodia, koho čakajú a prosia ako neviem čo, aby prišli do ich penziónov. Robia všetko preto, aby tí turisti tam prišli. Sú to aj ruskí turisti, sú to aj ukrajinskí turisti. Takže demagógia a polopravdy. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.10.2013 14:30 - 14:32 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Začnem od konca, s tými dozornými radami, štátnymi podnikmi a financovaním týchto ľudí. Nemám taký pocit. V rokoch 2006, 2007, 2010 som bol predseda predstavenstva na Letisku v Poprade, čo je v súčasnosti, dá sa povedať, že väčším percentuálnym podielom štátna firma. Bol som predseda predstavenstva, nebral som žiadne peniaze za výkon svojej funkcie, pretože som nebral žiadne peniaze, žiadnu odmenu. Ani jeden člen predstavenstva žiadne peniaze nebral. Bolo to v rokoch 2007, 2010 opakujem. Nemám taký pocit, za to krátke obdobie, chvalapánubohu, tej vlády, ktorá tu bola 10, 12, aby tí nominanti, ktorí prišli, pretože ten moment, ako sa vláda zmenila, všetci nominanti, ktorí boli predtým, odišli preč a nastúpila nová garnitúra politických nominantov na tieto posty.
Rozprávam k tomu, čo tu bolo povedané. Nemám taký pocit, aby títo páni si prestali vyplácať odmeny za rokovania v dozorných radách a v predstavenstvách v rokoch 10 a 12.
A teraz k meritu veci. Pán poslanec Hlina, ja som niekoľkokrát povedal, že rád chodím počúvať vaše diskusné príspevky, veľakrát ste trefní, veľakrát ste mimo. Tento diskusný príspevok váš, ktorý ste tu povedali, bol tak 50 na 50. Čakal som, že vy ako demokrat, vy ako zástanca práv tých najslabších, poviete toto. Som nesmierne rád, že otvoríme archív Ústavu pamäti národa a dozvieme sa informácie aj z rokov 30, 39 nielen od roku 40 alebo 48. Čakal som, že pôjdeš, budete veľmi rád, že zistíte v týchto archívoch, budete vedieť mená ľudí a rodín, ktorí arizovali židovský majetok, ktorí rozkradli židovský majetok a teraz v týchto arizovaných vilách žijú. Spomínali ste tu eštebákov. Ja nemám pocit, že by nejaký eštebák býval v nejakých majetkoch ľudí, ktorí skončili v base. Čakal som, že toto budete pozitívne hodnotiť. K tomu, čo ste povedali toho, toho vyplácania finančných prostriedkov, na to mám svoj názor. Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

25.10.2013 12:55 - 12:58 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister vnútra a podpredseda vlády, ctené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 705.
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom vládnom návrhu. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že uvedený návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 20. septembra 2013 č. 684 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby výbory predmetný vládny návrh zákona prerokovali v lehote do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu. Skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.9.2013 13:34 - 13:36 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Pán poslanec Fecko, v úvode musím povedať, že si vás nesmierne vážim, vecne ste sa vyjadrovali vždy k problematike tej, do ktorej ste mali čo povedať. A myslím si, že aj ten váš diskusný príspevok bol k tomu alebo k téme, ktorá sa teraz prerokováva.
Hneď na úvod musím povedať, že ja nemám problém s týmto návrhom zákona. Budem zaň hlasovať, som presvedčený, že tento návrh zákona je správny a dobrý. Nemám s tým žiadny problém.
Vyberiem si niekoľko vecí z vášho diskusného príspevku.
A začal by som tou staťou, keď ste spomínali tých nezávislých kandidátov. Áno, absolútne rozumiem tomu, bolo to legitímne, spomínali ste pána poslanca Hlinu, vystúpil, beriem to, v pohode. Boli ste ako nezávislé osobnosti alebo ste nezávislé osobnosti na kandidátke OĽaNO. Ale som presvedčený, že každý kandidát, ktorý kandiduje do parlamentu Slovenskej republiky na kandidátke politickej strany, sa v prvom rade musí stotožniť s politickým programom strany a potom keď sa dostane do Národnej rady Slovenskej republiky, keď sa mu niečo znepáči, vystúpi z klubu a zrazu je nezávislý kandidát. Toto, myslím si, nie je správne. A to nie je morálne. Použije svoju politickú stranu ako výťah do Národnej rady, potom vyskočí a robí tu, čo chce. Neviem, koho zastupuje, neviem, koho háji, neviem, pre koho robí, aký volebný program a koho zastupuje. Čiže s týmto tu nesúhlasím, vy ste vysvetlili vlastne to o tých nezávislých kandidátoch u vás.
Spomínali ste tu, že do politiky patria tie veci, ako ste to povedali. Absolútne s vami súhlasím a stotožňujem sa s vami. A som presvedčený, že aj v tomto parlamente sú ľudia, ktorí sú morálnymi autoritami, ktorí svojím životom potvrdili, že do tohto parlamentu patria. Sú tu medzi nami. S tým súhlasím.
Mantra, neprijímanie vašich návrhov, vašich zákonov, vašich pozmeňujúcich návrhov, Martin, buďme k sebe chvíľu úprimní, spolu sme sedeli predtým v pôdohospodárskom výbore... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.6.2013 12:05 - 12:07 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Pán poslanec Zajac, zdvíha ma zo stoličky a uráža, keď tu tárate holé nezmysly a hlúposti o demokratickosti alebo nedemokratickosti volieb v Prešovskom samosprávnom kraji. Každý z nás má svoje skúsenosti z kampaní, mám ich aj ja, máme aj fakty, máme aj veci, kto tie hlasy kupoval alebo nekupoval. Uráža ma to. Prosím vás, toto by ste si dovoliť nemali.
K samotnému vášmu vystúpeniu a k predmetnému návrhu zákona:
Ja som presvedčený, že Slovensko tento zákon potrebuje a malo ho mať už skôr. V roku 2006 - 2010 som pôsobil ako prednosta obvodného úradu a obvodný úrad mal 77 zamestnancov. Niekedy dávno boli integrované okresné úrady, silné okresné úrady, a Okresný úrad v Poprade mal okolo 360 ľudí, čiže toto tu už niekedy bolo. Za druhej vlády Mikuláša Dzurindu pán Nižňanský robil reorganizáciu miestnej štátnej správy a rozbil sa integrovaný systém silných okresných úradov. Stačilo iba pozorne počúvať pána ministra vnútra, pozorne počúvať a dostali by množstvo odpovedí na vaše otázky. Ja som presvedčený, že tá úspora finančných prostriedkov tu bude. Bude zbytočne odbúraná administratíva aj byrokracia, zvýši sa efektivita práce a hlavne občan vyrieši všetko pod jednou strechou.
Prosím vás, skončite s tou mantrou politických nominácií, pretože keby ste mali v rukách zákon o štátnej službe, zákon o štátnej službe píše priamo, že prednosta je politický nominant v štátnej službe. Politický nominant v štátnej službe, ktorého menuje vláda Slovenskej republiky. Vždy to tak bolo, aj keď ste boli pri moci vy, aj keď sme teraz pri moci my, a vždy to tak bude ďalej. Veď prednosta okresného úradu zabezpečuje miestny výkon štátnej správy. Je malý "predseda vlády" v regióne. Toto není o tom, že po nadobudnutí platnosti tohto zákona vytvoríme gubernátorov a silných, nesmierne silných okresných, okresných prednostov, ktorí budú rozhodovať o bytí a nebytí ľudí. Vo svojom pozmeňujúcom návrhu chcete, aby vedúci odborov neriešil... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.3.2013 10:52 - 10:54 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Vážený pán kolega poslanec Hlina, nedá mi, aby som nereagoval na váš marketingový dnešný deň, na vaše marketingové dnešné rokovanie, ktoré začalo ráno, alebo o deviatej, a bude pokračovať až do hlasovania, máte na to legitímne právo. Predložili ste tri vlastné návrh zákonov.
Tento posledný zákon je zákon o financovaní politických strán, keď ste v úvode vystúpili, venovali ste sa tomu pár sekúnd, potom ste riešili všetko iné, len nie to, k čomu predkladáte návrh zákona.
Ale páči sa mi váš výrok, keď ste povedali alebo spomínali ste niečo o ľahkom vytĺkaní politického kapitálu, princíp závisti, princíp nenávisti. Verte, nikto z tých ľudí, ktorí tu sedia, necítia voči vám nijakú nenávisť, žiadnu nenávisť, ani s vami tak nekomunikuje, ani tak nerozpráva v Národnej rade.
Ja by som upriamil ctenú vašu pozornosť na niekoľko výrokov, ktoré tu padli dnes a na minulých rokovaniach Národnej rady, ktorými budem deklarovať tú nenávisť alebo závisť. "Občiansky vám treba zobrať." Ospravedlňujem sa, je to vytrhnuté z kontextu. "A niekto vám zavelí, odídete." No garantujem vám, že nikto nám nevelil, absolútne nikto nám nevelil, tak nám nikto nevelí, aby sme tu sedeli, alebo nesedeli, spontánne sme sa zdvihli sami, lebo niekedy počúvať tie veci, pri všej úcte, je zdraviu škodlivé. "Eštebácky systém", "lumpenštát", "mizerné Slovensko", "zdecimujete krajinu", "dáte krajinu do rúk úžerníkov", no toto, mám pocit, že je princíp na tú nenávisť. Ale to robíte vy, nie my.
Vrátim sa pár vetami k tomu financovaniu politických strán. Chcete znížiť financovanie o 10 %. Ja sa pýtam, pán poslanec Hlina, do Národnej rady Slovenskej republiky ste sa dostali na kandidátke Obyčajných ľudí. Prišli ste tu za nich, po pár dňoch ste sa rozhodli odísť a zastupujete tu sami seba. Myslím si, že rozprávať o financovaní politických strán, keď tú stranu... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.3.2013 16:20 - 16:22 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Vážený pán poslanec Brocka, ja by som vážne chcel oceniť váš konštruktívny prístup k riešeniu tohto problému. Tak ako ste povedali, boli ste vecný, boli ste pragmatický. Ale nerád by som nepovedal, že s niektorými vecami, čo ste rozprávali, si nedovolím alebo si dovolím nesúhlasiť.
Vy ste v úvode povedali, že na tento ťažký liek, ako je udržanie osobitného odvodového účtu, SMER použil vitamíny. Ja si myslím, že na túto ťažkú chorobu SMER použil antibiotiká, ktoré adekvátne reagujú na vzniknutú situáciu.
Svoje tvrdenie ste podporili číslami, tie čísla sú zaujímavé, ten priemerný plat toho policajta, vojaka, alebo 619 u policajtov, 806 u vojakov a to priemerné číslo 700 eur, no, pochopiteľne, že tie čísla ste použili tak, aby podporili to, čo ste rozprávali.
Ja vám chcem povedať toto: To sú priemerné čísla, ktoré ľuďom robia obraz taký, že to sú chlapi, ktorí odišli alebo nastúpili v 20 rokoch ku policajtom, v 35-ke odišli, sú to chlapi plní sily, majú vysoké výsluhové dôchodky a poprípade robia ešte niekde inde, s čím vy máte, vy máte problém. Legitímny váš názor.
No ja poznám výsluhových dôchodcov, ktorí odslúžili 15 rokov, odišli do dôchodku nie preto, že by chceli odísť, ale preto, že boli rôzne organizačné zmeny u polícii a u armády, a odišli, a tí chlapi majú 250 eur, 230 eur. To sú muži, ktorí sú ženatí, majú dve deti, platia si byt a potrebujú žiť.
Pán poslanec Brocka, ja viem, že mi na to budete odpovedať tak, že sú ľudia aj v civile, ktorí žijú z takto málo peňazí, ale ja nemám ten pocit, že by tí ľudia nemali právo robiť. Nemám ten pocit. Živiť rodinu z 250 eur je veľmi ťažko jak v civile, tak takisto aj tí chlapi, ktorí slúžili štátu, ktorí slúžili národu a veľakrát v rôznych misiách, keď to zoberiem na vojakov, ale aj na policajtov, riskujú, riskujú počas svojej roboty život.
Takže ja absolútne stojím za tým, čo teraz poviem, že ja nemám s tým osobne problém, aby tí ľudia - výsluhoví dôchodcovia - ešte mohli po... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis