Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.7.2012 o 14:21 hod.

PaedDr.

Peter Šuca

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.7.2012 14:21 - 14:37 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vážený pán poslanec Galko, mňa zaujala tá časť vášho príspevku, keď ste tam rozprávali o vyššej kontrole Vojenského spravodajstva. No, viete, z vašich úst rozprávať o kontrole Vojenského spravodajstva je veľmi zaujímavé. V prípade, že sa na post ministra obrany Slovenskej republiky dostane James Bond v slovenskom obleku bez kravaty, ktorý je presvedčený, že predstavuje etalón neomylnosti, spravodlivosti, a v jeho osobe sa skoncentrovala veškerá múdrosť, bohorovnosť a neomylnosť, tak potom sa deje na Vojenskom spravodajstve to, čo sa dialo za vašej éry. Už raz som vám povedal, že ste dostali Vojenské spravodajstvo do doby kamennej a veľmi ste poškodili ľuďom, ktorí svoju robotu vykonali v zmysle zákonov Slovenskej republiky.
Teraz niekoľko konkrétnych faktov a bodov, čo sa stane, keď sa zlúči Vojenské obranné spravodajstvo a Vojenská spravodajská služba pozitívne. Zabezpečí to vyššiu efektivitu spravodajskej činnosti vytvorením centralizovaného automatického prvku alebo logistického centra, ktorý využije informačné výstupy z rozviednych a kontrarozviednych súčastí ako informácií z otvorených a ďalších dostupných zdrojov, dokáže lepšie zhodnotiť bezpečnostnú situáciu a identifikovať hrozby. Ďalšie pozitívum, efektívnejšie zdieľanie informácií, lepšie využívanie špeciálnych prostriedkov potrebných pre spravodajskú činnosť, zefektívnenie plánovacieho procesu, jednotné riadenie spravodajskej činnosti, prispeje k jednotnej a dôslednej koordinácii činnosti Vojenského spravodajstva. Čiže toto sú konkrétne fakty, čo sa stane, keď sa zlúči Vojenské obranné spravodajstvo s Vojenskou spravodajskou službou. A toto má za následok pozitívny efekt a dopad na štátny rozpočet a na úsporu finančných prostriedkov... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.7.2012 14:19 - 14:21 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, ctené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, prosím, aby som predniesol spravodajskú informáciu v prvom čítaní k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 119). Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom vládnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že uvedený návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 29. júna 2012 č. 105 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný vládny návrh zákona prerokovali výbory v lehote do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predseda, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.5.2012 12:44 - 12:46 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Vážený pán poslanec Galko, priznám sa, bol som v túžobnom očakávaní vášho diskusného príspevku, pretože už niekoľko dní ste sa vyhrážali v rokovacej miestnosti, že vystúpite k programovému vyhláseniu vlády. Som z vás trocha prekvapený, lebo sa z vás stáva polyhistor, ktorý má veľký široký, má veľmi široký odborný záber a vo faktických poznámkach sa vyjadrujete ku každému, ku všetkému, je to vaše sväté právo. Pochopiteľne zväčša k predstaviteľom strany SMER - sociálna demokracia, ku ktorým ste mrzko invektívny, veľakrát až za hranicou únosnosti. Z vašich príspevkov je cítiť aroganciu, zlobu a čo je najpodstatnejšie, nie schopnosť hľadať dialóg, nie schopnosť viesť dialóg. Výsledkom toho je neschopnosť ponúknuť konštruktívne riešenia problematiky. Tam, kde je kritika, žiadajú sa aj východiská, ale toho asi nie ste schopný. Výsledkom toho je demagogický niekedy až hysterický krik, že je všetko zlé a podobne. No vzbudzujete dojem síce milého, ale smutného chlapca, ktorému zobrali nebezpečnú hračku a veľmi, veľmi za ňou smúti. Úprimne obdivujem vašu schopnosť otriasť sa, zabudnúť na to, akú spúšť ste zanechali na ministerstve obrany, aké zhorenisko zostalo po vás vo vojenských spravodajských službách a hlavne ako ste sa sám pasovali na vojvodu slušnosti, spravodlivosti a morálky. Dávam do pozornosti vaše minulé faktické poznámky počas rokovania Národnej rady. Dostali ste vojenské tajné služby cez vaše nehorázne, neprofesionálne, nekompetentné rozhodnutia do doby kamenej. Pošliapali ste niekoľkoročnú prácu profesionálov, ktorí ju vykonávali zodpovedne, čestne v súlade s platnými právnymi normami. Keď sa našiel odvážny človek, ktorý sa postavil k arogancii hlúpej sily, tak skončil uprataný na smiešnom mieste, to je ten lepší prípad, keď nie ten horší prípad, odišiel z armády sám alebo inak. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.5.2012 16:21 - 16:37 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán poslanec, vypočul som si váš plamenný diskusný príspevok, vypočul som si váš politologický exkurz do minulosti a verte, úvod vášho diskusného príspevku pôsobil ako spred roka '89. A zaujalo ma, keď ste spomínali to pohŕdanie demokraciou len preto, že tu nie sú tí, ktorých by ste tu radi vidieť. Možno by ste sa mali vrátiť pri svojich politologických úvahách do nedávnej minulosti rokov 2010 - 2012, koľkokrát sme poslanci za SMER iniciovali rokovanie mimoriadnych schôdzí, no neschválili ste nám program rokovania, schôdze neboli. Keď ste menili rokovací poriadok pri voľbe generálneho prokurátora, ako vám to vyhovovalo, toto je podľa môjho názoru pohŕdanie demokraciou, nie to, čo ste spomínali vy.
Na záver, nebojte sa, nebudeme poškodzovať podnikateľské prostredie, ale budeme sa snažiť vytvoriť nie raj na zemi, ale slušné a stabilné prostredie pre život ľudí žijúcich na Slovensku, aby sme nemuseli rušiť 2 500 invalidných dôchodkov a 22 sociálnych zákonov. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis