Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

13.3.2013 o 15:51 hod.

PaedDr.

Peter Šuca

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.3.2013 15:51 - 15:56 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážený pán podpredseda vlády, minister vnútra, dovoľte mi predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 353).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 415 z 31. januára 2013 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote.
II. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).
III. Výbory, ktoré rokovali o uvedenom vládnom návrhu zákona, súhlasili s vládnym návrhom zákona a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s týmito pripomienkami v bodoch 1 až 29. Tieto pripomienky čítať nebudem, máte ich na svojich stoloch.
Dovoľte mi, prosím, aby som upozornil v bode na preklepovú chybu, v bode 6 na preklepovú chybu. Namiesto slov "v prípravnej službe" majú byť slová "prípravnej služby". Ide o preklep.
Gestorský výbor odporúča o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch hlasovať takto: o bodoch 1 až 29 hlasovať spoločne a tieto schváliť.
IV. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 353), v druhom čítaní, bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 68 na svojej 16. schôdzi.
Pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu k predmetnému bodu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2013 12:42 - 12:44 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Hneď v úvode svojich dvoch minút by som rád povedal, že môj krátky diskusný príspevok nebude ani konfrontačný, ani zosmiešňujúci, lebo cítim tú ambíciu predkladateľa riešiť daný problém, danú vec.
No nedá mi nepovedať, že financovanie politických strán je večná téma. Tak to bolo ohľadom imunity poslaneckých platov, výkonu mandátu. Je to zaujímavá téma, ktorá zaujíma širokú verejnosť, spoločnosť a médiá. Je to proste tak.
No nemôžem súhlasiť s tým, keď sa celá debata okolo financovania politických strán zhmotnila do nejakého výroku, že politické centrály a politické strany z týchto peňazí šaškujú pred voľbami v politickej kampani. Ja si myslím, že toto je ohromné nepochopenie a ohromný omyl, nenapadá ma lepší pojem ako, úprimne sa teraz nechcem nikoho dotknúť, štandardné politické strany. Štandardné politické strany vykonávajú politiku v štandardnom prostredí. To znamená, že každá strana má svoje okresné štruktúry, krajské štruktúry a republikové štruktúry. No ja som presvedčený, že to financovanie politických strán by malo byť o tom, že financujeme výkon politiky v regiónoch. A ja môžem sám za seba povedať, že v našej okresnej kancelárii stretávame sa s našimi ľuďmi. A je to o tom, že sa ma pýtajú, čo sa deje v Národnej rade, je to o tom, aké zákony schvaľujeme, je to o tom, že mi dávajú informácie, s čím súhlasia, s čím nesúhlasia. Podľa môjho názoru, toto sú peniaze na činnosť politických strán. Takže keď to zhmotníme iba na výkon kampane, podľa mňa je to ohromný omyl.
Niekoľkokrát tu odznelo o tej kampani, že možno rušiť kampaň. Ja som takisto presvedčený, že štandardná politická strana, respektíve politická strana alebo hnutie, ktoré so svojimi voličmi robí permanentne celé 4 roky, nepotrebuje šaškovať v tej kampani, tak aby míňala obrovské výdaje na kampaň. Ale to je o tej systematickej robote, ktorú robia štandardné politické strany so štruktúrami. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.2.2013 12:13 - 12:15 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený poslanec Viskupič, so záujmom som si vypočul váš diskusný príspevok. Mrzí ma jedna vec, že ten celý diskusný príspevok sa niesol v takom duchu, dalo sa to počúvať, mám taký pocit, že chcete z kauzy Gorila urobiť kauzu strany SMER. Dotklo sa ma to a je mi to veľmi ľúto, keď ste povedali, že hlavnou témou je to, či predseda vlády bol alebo v byte nebol.
Ja som presvedčený, že táto kauza sa netýka strany SMER - sociálna demokracia. A som presvedčený, že hlavnou témou kauzy Gorila, debát o kauze Gorila by mala byť privatizácia národného majetku. Hlavnou témou by mal byť pán Malchárek a pani Bubeníková. No vy ste vo svojom diskusnom príspevku tú hlavnú tému posunuli niekde inde.
Žiadate nejakú politickú zodpovednosť pána ministra vnútra a podpredsedu vlády, či, do akého termínu alebo do nejakého termínu, keď nebude vyšetrená kauza Gorila, či abdikuje. Úplný nezmysel. Možno by ste mali žiadať o vysvetlenie svojich partnerov, resp. ľudí z pravicového politického spektra a pýtať sa ich, či oni vyvodia svoju politickú zodpovednosť za pôsobenie vo vládach, ktoré na poste ministrov, či pán Kaník vyvodí svoju zodpovednosť z činnosti na Fonde národného majetku alebo ako minister práce, sociálnych vecí, či oni vyvodia politickú zodpovednosť za to, čo tu robili, a či sa vzdajú svojich poslaneckých mandátov.
Problém Gorily je privatizácia, problém Gorily je rabovanie národného majetku. A toto je hlavnou témou Gorily. Nie to, či niekto bol alebo nebol v nejakom byte.
Pochopiteľne aj váš diskusný príspevok bol trocha podfarbený vašou ideológiou a princípmi, ktorým veríte vy. To znamená, že snažíte sa do kauzy zatiahnuť nás. Je to absolútny nezmysel. Je to kauza tých, ktorí tu teraz momentálne nesedia, a s nami to nemá nič spoločné. Hlavnou témou nie je to, či niekto bol alebo v byte nebol. Hlavnou témou je to, či sa kradlo, či sa rabovalo, či sa predával národný majetok za nič, či sa potom dali peniaze do bánk a potom tie banky sa predali zase na nič niekomu. Zase za nič niekomu. Toto je hlavnou témou.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.2.2013 14:19 - 14:27 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, dovoľte mi, aby som predniesol pozmeňovací návrh, teda môj, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Šucu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 293).
V súlade s článkom Európskeho dohovoru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania, alebo trestania (ďalej len "dohovor") z 26. novembra 1987 ratifikovaného prezidentom Slovenskej republiky dňa 27. 4. 1994, bol členskými štátmi Rady Európy zriadený Európsky výbor na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (ďalej len "Výbor CPT"). Výbor CPT organizuje pravidelné, alebo ak si to dané okolnosti podľa jeho názoru vyžadujú, návštevy miest podliehajúci jurisdikcii Slovenskej republiky, kde sa nahrádzajú osoby zbavené slobody na základe rozhodnutia príslušného štátneho orgánu.
Aby Výbor CPT mohol splniť svoju úlohu, každá zmluvná strana podľa dohovoru musí vytvoriť na to vhodné podmienky, povoliť vstup na svoje územie, právo cestovať bez obmedzenia, poskytnúť všetky informácie o miestach, kde sa nachádzajú osoby zbavené slobody, povoliť neobmedzený prístup do ktoréhokoľvek miesta, kde sa nachádzajú osoby zbavené slobody, vrátane práva neobmedzeného pohybu v týchto miestach a ďalšie informácie, ktoré má zmluvná strana k dispozícii a ktoré sú potrebné na splnenie úloh Výboru CPT.
Kontrolou plnenia úloh vyplývajúcich z opatrení uvedených v správe pre vládu Slovenskej republiky o návšteve Slovenskej republiky, ktorú vykonal Výbor CPT pri svojej poslednej návšteve, bola zistená potreba právnej úpravy v oblasti ciel policajného zaistenia (ďalej "CPZ"), aby boli v súlade s odporúčaniami Výboru CPT z jeho návštev Slovenskej republiky.
Z tohto dôvodu je nutnosť zjednotenia postupov na výkon služby a činnosť útvarov Policajného zboru v CPZ a pre obmedzenie osobnej slobody pri zriaďovaní a zrušovaní CPZ, ich materiálnom vybavení, režime, výkone dozoru, lekárskom vyšetrení pred umiestnením zatknutých osôb príslušníkmi Policajného zboru, príslušníkmi Vojenskej polície a poverenými orgánmi Finančnej správy Slovenskej republiky.
Cieľom je upraviť správny postup pri zabezpečovaní lekárskeho ošetrenia osoby, ktorá má byť umiestnená do cely, resp. v ďalších prípadoch ustanovených v zmysle § 44 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov vrátane vyžadovania vyjadrenia lekára, či môže byť osoba umiestnená v cele, a lekárske ošetrenie a vyjadrenie lekára, či môže byť osoba umiestnená v cele, ktoré zabezpečuje umiestňujúci orgán alebo policajt v určenom zdravotníckom zariadení.
Vzhľadom k opakovanému odmietnutiu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti písomne sa vyjadriť pred umiestnením do cely policajného zaistenia k zdravotnému stavu osoby, ktorá má byť umiestnená do cely policajného zaistenia a je zjavne pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných látok, psychotropných látok alebo liekov, je zranená, alebo osoba upozorní na svoju závažnú chorobu alebo zranenie, je potrebné povinnosť písomne sa vyjadriť uložiť poskytovateľovi v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v znení neskorších predpisov. Doteraz táto povinnosť nebola poskytovateľovi v zákone uložená.
Návrh na zmenu a doplnenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v znení neskorších predpisov bol prerokovaný a schválený dňa 18.1.2013 na úrovni zástupcov Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, Prezídia Policajného zboru a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Teraz by som prečítal konkrétne paragrafové znenie.
1. V čl. I vládneho návrhu zákona bode 37 sa v § 79 odsek 1 dopĺňa písmenom zd), ktoré znie:
"zd) na požiadanie príslušníka Policajného zboru vydať písomné vyjadrenie, či osoba,
ktorá je zjavne pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných látok, psychotropných látok alebo liekov, zranená, alebo ktorá upozorní na svoju závažnú chorobu alebo zranenie, môže byť umiestnená v cele policajného zaistenia."
2. V čl. I vládneho návrhu zákona sa za bod 37 vkladajú nové body 38 a 39, ktoré znejú:
38. V § 79 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
"c) odseku 1 písm. zd) sa vzťahujú len na poskytovateľa podľa § 7 ods. 4 písm. a) prvého bodu". 39. § 79 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
"(7) Vzor písomného vyjadrenia, či osoba môže byt' umiestnená v cele policajného zaistenia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva."
Ostatné body vládneho návrhu zákona sa primerane prečíslujú.
Bod 3. V čl. III vládneho návrhu zákona sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie:
3. § 8 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
"d) neuhrádzajú náklady na vydanie písomného vyjadrenia, či osoba, ktorá je zjavne pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných látok, psychotropných látok alebo liekov, zranená, alebo ktorá upozorní na svoju závažnú chorobu alebo zranenie, môže byť umiestnená v cele policajného zaistenia, vrátane zdravotných výkonov potrebných na vydanie takéhoto písomného vyjadrenia, tieto náklady hradí štát prostredníctvom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky".
Body 3 až 7 vládneho návrhu zákona sa primerane prečíslujú.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

30.1.2013 15:12 - 15:15 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, podpredseda vlády Slovenskej republiky, ctené panie poslankyne, ctení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom vládnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a v § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že uvedený návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 11. januára 2013 č. 338 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný vládny návrh zákona prerokovali výbory v lehote do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.11.2012 10:11 - 10:13 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážený pán poslanec Kaník, zvyknete používať rôzne personifikácie, plagátiky, transparenty. Páči sa mi ten úmrtný list, aj to, keď ste povedali to o tom smrtiacom, namiešanom smrteľnom kokteile pre slovenskú ekonomiku.
Ja som presvedčený, že úmrtný list slovenskej ekonomiky a smrtiaci kokteil ste namiešali vy. Práve vy za druhej vlády pána Mikuláša Dzurindu, keď ste rozpredali štátne podniky. Rozpredali za cenu, za akú ste ich predali. Potom ste kvázi išli oživiť slovenské banky, ktoré ste nakoniec oživili, a zase ste ich predali, tak ako ste ich predali, vonku. Toto je ten smrtiaci kokteil, ktorý na Slovensku začala podávať vaša vláda, v ktorej vy ste boli v čase najväčšej slávy minister práce, sociálnych vecí.
Použili ste takú skazku o tom roľníkovi, o tom volovi, ktorý naňho nakladal, nakladal, potom dal dole. Tak ja vám poviem inú skazku. V Poprade existuje človek, ktorý sa osem rokov súdil so Sociálnou poisťovňou v čase, keď vy ste boli minister práce, sociálnych vecí. Jeho otec bol po mozgovej mŕtvici. Mama spod neho, spod svojho manžela, brala plienky a on sa oňho staral tak, že mu dával tekutú stravu cez hadičku. Tomuto človeku, keď ste boli minister práce, sociálnych vecí, ste zrušili plný invalidný dôchodok. Po ôsmich rokoch ten človek vyhral spor.
Ja si myslím, že nie táto vláda mieša smrteľný kokteil, ale začali ste ho miešať vy.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.9.2012 11:18 - 11:20 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Pán poslanec Kaník, musím povedať, že to, čo ste rozprávali v úvode pri tom zákone vo vašej rozprave, malo hlavu a pätu a dalo sa s vami súhlasiť. Ja som presvedčený, že každý z diskutujúcich mal časť svojej pravdy.
Ja som presvedčený ale, že tento váš návrh zákona nerieši problém s rómskou minoritou komplexne. Vybrali ste si jednu vec, máte ambíciu riešiť problém. Viete, nedá mi nepovedať toto, že trocha mi to, tak jemne povedané, zaváňa populizmom, pretože ešte v minulom období toto tu bolo vonku na pretrase, tento zákon, a hneď v kampani, keď zalovím v pamäti, tak som videl bilbordy, myslím, že vášho kolegu, bývalého, pána poslanca Kužmu, jak je vyfotený na bilbordoch, za ním sú fotky rómskych osád a chceme riešiť tento problém. Čiže nemám taký pocit, že by to trocha nezaváňalo populizmom, ale ešte raz opakujem: to, čo ste povedali, dá sa s vami súhlasiť, aj s množstvom tých predrečníkov, ktorí tu boli.
Celkom s vami nesúhlasím, keď ste pred chvíľkou rozprávali o vašich riešeniach, o zásadných a razantných riešeniach, ktoré ste pri tejto problematike urobili, a dávali ste za príklad a za vzor tie sociálne dávky. To bolo zase vytrhnuté z kontextu, to vtedy, keď ste ich zastavili a následný efekt nato boli rabovačky, pretože to bolo vybrané z kontextu, tak ako toto tu, čo teraz predkladáte, riešite iba jednu časť. Skôr by som sa priklonil ku komplexnému riešeniu tohto problému a skôr asi budem držať, držať prsty pánovi Pollákovi a počkáme na komplexné riešenie tohto problému.
Ale absolútne súhlasím s tým, čo ste povedali, pretože pre týchto ľudí, ktorí sú postihnutí touto vecou, nazvem to tak, tak to je problém. Ale, tak ako som povedal, budem držať prsty pánovi Pollákovi pri komplexnom riešení tohto problému.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.9.2012 9:31 - 9:33 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Galko, ďakujem za vašu reakciu. Vidím, že zjavne ste nepochopili, o čom som rozprával, tak ako vždy. Čo sa týka tej nesvojprávnosti, nemám pocit, že som bol nesvojprávny, hlasujem podľa svojho svedomia a vedomia, tak ako hlasovať chcem a nemám s tým žiaden problém. Čo sa týka svojprávnosti a nesvojprávnosti, možno ste zas nepochopili ten môj posledný citát, ale to nevadí. Ja som tu nerozprával o rokovacom poriadku, ja som tu nerozprával o rokovaní brannobezpečnostného výboru, ja som tu rozprával o návrhu zákona o vojenskom spravodajstve.
Čo sa týka zneužitia informačno-technických prostriedkov, chcel som ku vám byť príjemný, chcel som ku vám byť milý, ako som to povedal. Pre mňa je zneužívanie informačno-technických prostriedkov a zneužívanie vojenského obranného spravodajstva to, na čo nemá byť určené. Napríklad odpočúvanie vašej sekretárky, odpočúvanie novinárov, odpočúvanie oponentov z politiky. Toto je pre mňa zneužívaním informačno-technických prostriedkov a toto, či chcete, alebo nechcete, sa stalo počas vášho pôsobenia na poste ministra obrany. Či chcete, či nechcete. Bezprecedentné zneužitie tajných služieb od roku 1993, keď Slovenská republika vznikla. To bolo za vás. Myslel som na to.
Čo sa týka tej situácie, no, zase podľa toho, čo som ja dostal informácie, nejaká zvláštna komunikácia za vášho pôsobenia medzi vojenskou rozviedkou a kontrarozviedkou nebola. Pochopiteľne, títo páni si plnia svoje úlohy najlepšie, ako vedia, a to bol príklad na to, keď sa odstráni duplicita vo vedení, odstránia sa určité procesy, keď sa to zjednotí, tak tam nastane lepšia komunikácia medzi nimi, a toto zefektívni spravodajskú činnosť týchto dvoch špecifických zložiek. Zase ste si vybrali a reagovali iba na to, na čo ste chceli, a nereagovali ste na to, o čo išlo v mojom diskusnom príspevku.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.9.2012 9:22 - 9:29 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážený pán poslanec Galko, vôbec ste neprekvapili, ale bol som milo prekvapený, keď ste začali rozprávať, tá vaša príjemná hladina hlasu. Malo to takú tendenciu, že to bude vecné, že to bude príjemné, ale nakoniec ste si v tej druhej časti vášho diskusného príspevku neodpustili, tak ako vždy, kopnúť si do nás, do poslancov SMER-u. Je mi to ľúto, ale čo už s tým. Chcel by som povedať pár informácií k tomu vládnemu návrhu zákona, tak ako to správne definoval pán minister obrany, pán Glváč. Jedná sa o legislatívno-technickú novelu, ktorej hlavným cieľom je zlúčenie vojenskej kontrarozviedky a vojenskej rozviedky do jedného celku, ktorý bude s názvom Vojenské spravodajstvo. Či sa to niekomu páči, alebo nie, týmto krokom napĺňa vláda svoje predsavzatia, ciele a stanoviská, ktoré si určila vo svojom vládnom programe. Hlavným motívom tohto zákona, tak ako to už bolo odprezentované, je zjednodušenie duálneho systému riadenia, odstránenie duplicity v riadení Vojenského spravodajstva, zvýšenie efektivity spravodajskej činnosti, zvýšenie kredibility služby a v neposlednom rade to najpodstatnejšie - úspora finančných prostriedkov. Tento zákon nemá vplyv na zmenu štruktúry a pôsobnosti spravodajskej komunity, nezasahuje ani do iných orgánov a služieb obdobného zamerania, ktoré pracujú spravodajskými metódami. Potom tie konkrétnosti na záver.
Pán poslanec Galko, zase ste tu spomínali a vrátili ste sa k tomu zlučovaniu rozhlasu a televízie, dotkli ste sa pána Krajcera. Áno, ja s vami absolútne a plne súhlasím. Dá sa porovnať pôsobenie pána Krajcera na poste ministra kultúry a porovnať to práve s vaším pôsobením na poste ministra obrany v danom čase a v danom priestore. Rozprávali ste o tom, že návrh zákona o zlúčení rozhlasu a televízie mal šestnásť strán. Teraz si pomôžem citátom z vášho diskusného príspevku, kedy ste povedali, že, že v tomto návrhu zákona bolo popísané konkrétne všetko, podnikanie, štruktúra orgánov, hospodárenie, inštitúcia, no, proste všetko. Áno, súhlasím s vami, bolo to tak. To, či zlúčenie rozhlasu a televízie bolo relevantné, či to bude dobré, to nám povie blízka budúcnosť, nech sa k tomu vyjadrujú ľudia, ktorí sa tejto veci odborne venujú. No, keď porovnám vaše pôsobenie na poste ministra obrany s pôsobením pána Krajcera, tak po ňom zostalo zlúčenie rozhlasu a televízie, žiaľbohu, po vás, po vašom pôsobení na ministerstve obrany zostala zriadená jedna pevná linka navyše, nespočetné množstvo bludných trestných oznámení, ktoré sú zastavené, pretože sú irelevantné. A po vašom pôsobení na poste ministra obrany zostalo najväčšie bezprecedentné zneužitie Vojenského obranného spravodajstva, zneužitie informačno-technických prostriedkov na to, na čo nemali byť. Jemne a slušne povedané. V žiadnom prípade si nemyslím, že sa dá porovnávať zlúčenie rozhlasu a televízie so zlúčením vojenskej kontrarozviedky s vojenskou rozviedkou, miešame hrušky a jablká.
V prvom čítaní ste chceli niečo konkrétne, chceli ste konkrétnosti, keď som vám ich povedal v závere svojho krátkeho vystúpenia, a reakcie na vás, povedali ste, že mi to niekto pripravil a ja som to tu odrecitoval. No, pokiaľ chcem mať bližšie informácie o zákone, tak si prečítam zákon, dôvodovú správu, ale pokiaľ by som chcel mať hlbšie informácie, tak ja osobne som sa stretol s ľuďmi zo spravodajskej komunity, ktorí pre služby robili, aj s tými, ktorí v službách robia. A verte mi, nikto z nich nepovedal toto, že tento zákon, zase si pomôžem vašimi citáciami z prvého čítania, je "populistický, zavádzajúci občanov, čudo, sprostosť, bludy". Nikto z nich mi toto, čo ste povedali vy v prvom čítaní v diskusnom príspevku, nepovedal, a každý tento návrh zákona víta. Práve pre to, čo tu povedal pán minister, a práve pre to, čo tu teraz hovorím ja.
Čo sa týka tej duplicity, tí chlapci mi povedali takú modelovú situáciu. Trocha to pomením, nijaké konkrétnosti mi nepovedali. Ak existovala záujmová osoba, ktorá pôsobila proti bezpečnosti štátu a obrane štátu, celistvosti nášho štátu, pôsobila za hranicami našej republiky, tak pochopiteľne patrila pod kuratelu vojenskej rozviedky. Päť rokov na ňom, na tom pánovi alebo na tej osobe pracovala vojenská rozviedka, potom ten človek prekročil hranice štátu, dostal sa na Slovensko a ďalších päť rokov na ňom pracovala vojenská kontrarozviedka. To je tá duplicita, to sú tie činnosti, ktoré týmto návrhom zákona chceme zrušiť. Nedá sa povedať to, že touto legislatívno-technickou novelou, prijatím tohto zákona okamžite tie zložky sú zlúčené. Ten proces zlúčenia je proces dlhodobý.
Teraz ku koncu môjho krátkeho diskusného vystúpenia tie konkrétnosti, ktoré tu sú. V rámci zámeru zlúčenia vojenských spravodajských služieb prebieha proces identifikácie alebo pomenovanie jedinečných a prierezových činností v súčasnosti samostatných služieb s cieľom ich možného vzájomného prepojenia, optimalizácie, aby následným efektom bola úspora finančných prostriedkov. Analyzujú sa všetky všeobecne záväzné predpisy, normatívne akty, zmluva o dodávkach tovarov, služieb, servisov, zmluvy o spolupráci s organizáciami odborného zamerania a pôsobnosti. Analýzou sa vyhodnocuje materiálno-technické zabezpečenie oboch služieb za účelom ich hospodárneho, efektívneho využitia. Hľadajú sa optimálne modely, štruktúry a štruktúry jednotlivých prienikov a jedinečných spôsobilostí, a to nielen spravodajských, ale aj personálnych, nielen spravodajskej, ale aj personálnej, materiálnej a ďalších oblastí, napríklad komunikačno-informatívnych systémov, finančného a ekonomického zabezpečenia a podobne.
Konkrétne som tu spomínal, to je vytvorenie centralizovaného analytického prvku. Je to o tom, že každá služba má svoje špecifické nástroje a spôsoby a techniky na získavanie informácií, ale keď toto bude vytvorené, tak tie informácie sa dajú rýchlejšie a flexibilnejšie využiť, použiť orgánom, ktoré, štátnej správe a organizáciám, ktoré spravodajskými metódami pôsobia, alebo pracujú, aby sa vylepšila, a budú použité na vylepšenie bezpečnosti a ochrany štátu.
Efektívne zdelenie informácií po zavedení toho centralizomatického analytického prvku alebo logistického centra. Takže toto sú tie konkrétnosti, ktoré tento zákon rieši.
Ja viem, nie je tu nijaký paragraf, ktorý by vám povedal o 19-percentnej úspore. Sám veľmi dobre viete, že toto je hrubý rámec. Toto je zákon, legislatívno-technická novela. Užší materiál, ktorý by vám možno dával odpovede na vaše otázky, je štatút vojenského spravodajstva, a to takisto musíte vedieť, ktorý predkladá pán minister obrany premiérovi a vláde Slovenskej republiky, a tam sú tie konkrétnosti, tam je tá štruktúra a tam sú vaše odpovede na vaše otázky. Ale, žiaľbohu, nám smrteľníkom to prístupné nie je, pretože to funguje v režime prísne tajnom.
Veľakrát sa tu spomína zdravý gazdovský rozum. Tak ja tvrdím jednu vec, že každý z nás by mal mať elementárnu mieru sebareflexie a mal by mať určitú hanbu. To znamená, že keď ja som niekoho okradol, tak nemôžem povedať, chyťte zlodeja a ja som ten morálny a čistý.
Takže už len taká posledná vec, jeden citát, ktorý ma zaujal, povedal ho Sigmund Freud: "Strata hanby je prvým znakom slabomyseľnosti."
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19.9.2012 9:04 - 9:08 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Prajem pekný deň. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 119). Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 116 z 24. júla 2012 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 119) na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Osobitnému kontrolnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote.
II. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona, § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
III. Výbory, ktoré rokovali o uvedenom vládnom návrhu zákona, súhlasili s vládnym návrhom zákona a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s týmito pripomienkami:
1. K čl. I bod 5. V bode 5 sa na konci navrhovaných zmien vypúšťajú slová „podľa osobitného predpisu“. Zároveň sa odkaz 3 umiestňuje nad slová „Vojenského spravodajstva“. Ide o legislatívnu úpravu. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, gestorský výbor odporúča schváliť.
2. K čl. III bod 16. V bode 16 v navrhovanom § 215m sa slová „bol pred 1. januárom 2013“ nahrádzajú slovami „je k 31. decembru 2012“. Ide o spresnenie navrhovanej úpravy z hľadiska jej jednoznačnosti. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, gestorský výbor odporúča schváliť.
Gestorský výbor odporúča o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch hlasovať takto. O bodoch 1 a 2 hlasovať spoločne a tieto schváliť.
IV. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 119), vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 119), v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 30 na svojej 7. schôdzi.
Pani predsedajúca, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis