Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.2.2016 o 14:51 hod.

PaedDr.

Peter Šuca

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.2.2016 14:51 - 14:52 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vážený a ctený pán poslanec Hlina, ja už som niekoľkokrát povedal, že si vždy so záujmom vypočujem vaše diskusné príspevky, niekoľkokrát som to zopakoval, prosím, buďte taký veľmi láskavý, dajte mi odpoveď na dve otázky, keď ste tu teda diskutovali tak hutne, tak veľa konkrétne.

V zápale slova a v zápale tej diskusie ste povedali, že v závere poviete niečo k tomu za vašu skupinu. Prosím vás, tá vaša skupina sú teda kolegovia z Kresťanskodemokratického hnutia, na ktorých kandidátke kandidujete, alebo to ste vy a proste traja vaši občania?Dosť bolo zaujímavé, keď ste dotkli tej michalovskej vysokej školy, pán kolega Zajac sa k tomu pridal (Stropkov), máte taký pocit, že v Michalovciach a v Stropkove nemôže byť zdravá tá inštitúcia, ktorá vychováva vysokoškolákov? Dobre, len na vaše ozrejmenie, respektíve nový obzor keby ste prišli do Popradu, tak môžete ta, študovať sociálnu prácu v Starej Ľubovni, na Spišskej Kapitule, v Poprade. To sú filiálky Katolíckej univerzity v Ružomberku. Mne osobne to vôbec nevadí, keď naplnia ročník. A sú ľudia ktorí chcú študovať sociálnu prácu, nech ju študujú, ale z toho, čo ste povedali, to vyplýva z vášho kontextu, čo bolo povedané, že možno by ste porušili aj tieto školy. No neviem, čo na to povedia vaši kolegovia z Kresťanskodemokratického hnutia. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.12.2015 15:50 - 15:52 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Pán poslanec Hlina, musím povedať pravdu, že keď idete do rozpravy, tak rýchlo dobehnem, aby som si vypočul váš diskusný príspevok. Vaše diskusné príspevky sú vždy takým oživením tej šedo-bielej diskusie, kedy niektorí páni poslanci z opozície, ani neviem, či už sú z opozície, sami sebe dávajú filozofické otázky, koho vlastne zastupuje SMER?
Je mi jedno, pán poslanec, ktorý vystupoval, z akej politickej strany je. Vystupuje tu za jednu stranu, medzitým druhá strana, taká platforma, hentaká platforma. Tak vy ste takým milým spestrením toho, čo sa tu deje. Slová diktatúra, policajný štát, pán poslanec Hlina, tak ja vám pripomeniem jednu vec. Bolo to v rokoch 2010-2012 za demokratickej vlády vašich pravicových kolegov, kedy predsedníčkou vlády bola pani Radičová, minister vnútra, myslím, pán Lipšic. Každý z nás, kto tu sedí, tak vie, že sa trikrát volil primátor Levoče.
Vážený pán poslanec Hlina, diktatúra SMER-u, drobní živnostníci, ľudia z ďalšieho sídliska, ktoré bolo, ktoré bolo ďalej od volebnej miestnosti, išli voliť, išli využiť svoje sväté právo v komunálnych voľbách, išli voliť. Zaplatili si taxík. To, že boli policajné manévre v Levoči, to sa nejako zabudlo. Policajné hliadky, vyzbrojení policajti chodili Krista krížom. Keď šiestykrát zastavil taxikár a policajná hliadka, zastavila taxikára policajná hliadka, tak povedal, že kašle na to. Všetko mu kontrolovali, pán poslanec Hlina, pretože niekomu sa nepáčilo, že tí ľudia idú voliť a vozia sa taxíkom. Takže, pán poslanec Hlina, čo to tu tárate za nezmysly? A skúste, prosím, niekedy k téme. Skúste, prosím, niekedy k téme. To bola vaša demokratická pravicová vláda, kedy policajti v Levoči robili manévre.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.12.2015 19:48 - 19:52 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážený pán minister, ctené panie kolegyne, páni kolegovia, dovoľte, aby som predniesol pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Petra Šucu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1860).
1. V čl. III sa pred bodom 1 vkladá nový bod 1, ktorý znie: 1. V § 1 ods. 1 sa na konci pripája veta: "Informačná služba je všeobecnou bezpečnostnou a spravodajskou službou Slovenskej republiky."
Doterajšie body 1 až 11 sa označujú ako body 2 až 12.
Odôvodnenie: Ustanovenie explicitne upravuje charakter Slovenskej informačnej služby ako spravodajskej a bezpečnostnej služby štátu s rozsahom vecnej pôsobnosti na všetkých úsekoch spravodajského pôsobenia štátu pri zaručovaní bezpečnosti Slovenskej republiky. Všeobecný rozsah spravodajských a bezpečnostných úloh Slovenskej informačnej služby je zároveň odlišovacím znakom pôsobnosti tohto štátneho orgánu od špecializovanej spravodajskej služby v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky.
2. V čl. V bod 1 znie: 1. V § 1 odsek 1 znie: "(1) Vojenské spravodajstvo je spravodajská služba, ktorá plní úlohy spravodajského zabezpečenia obrany, obranyschopnosti a bezpečnosti Slovenskej republiky v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky."
Odôvodnenie: V ustanovení sa navrhuje upraviť postavenie Vojenského spravodajstva formou reflektujúcou pôsobnosť Ministerstva obrany Slovenskej republiky ako ústredného orgánu štátnej správy v rozsahu ustanovenom zákonom č. 575/2001 Z. z. s cieľom odlíšiť vecnú pôsobnosť Vojenskej spravodajskej služby od vecnej pôsobnosti civilnej spravodajskej služby. Návrh ustanovenia definujúceho postavenie Vojenského spravodajstva nadväzuje na ustanovenie upravujúce postavenie Slovenskej informačnej služby ako všeobecnej spravodajskej a bezpečnostnej služby štátu.
Pani spravodajkyňa, žiadam vás, aby ste o mojom pozmeňujúcom návrhu, o tých bodoch dali hlasovať spolu. Vo vzťahu k môjmu navrhnutému pozmeňovaciemu návrhu vás žiadam vyňať na osobitné hlasovanie body 23 a 24 zo spoločnej správy a dať o nich hlasovať spoločne. Body 23 a 24 vyňať na osobitné hlasovanie a dať o nich hlasovať spoločne.
Myslel som si, že už nebudem rozprávať k tomuto predmetnému návrhu zákona, ale nedá mi, aby som nepovedal pár viet. Nie je tu ani pán poslanec Lipšic, nie je tu ani pán poslanec Galko.
Je mi veľmi ľúto z priebehu diskusie k predmetnému návrhu zákona, hlavne členov výboru pre obranu a bezpečnosť. Je mi veľmi ľúto. Táto debata bola veľmi plytká, bola úbohá a bola populistická.
Budem chvíľu reagovať na pána poslanca Galka, ktorý v diskusii povedal, že ho nepresvedčil zamestnanec Vojenského spravodajstva, že tie jeho argumenty boli plytké. No klamal v priamom prenose, tak ako vždy. Legitímny priestor na výbore bol. Priatelia z opozície mohli tri hodiny rozprávať, s prestávkami zhruba tri hodiny trval výbor pre obranu a bezpečnosť. Pán Galko povedal za účasti pána Šufliarskeho, námestníka generálneho prokurátora, za účasti pani štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti, za účasti pána zo spravodajskej služby, zo SIS-ky, za účasti podpredsedu abo zástupcu šéfa legislatívneho odboru z Vojenského spravodajstva, za účasti ľudí z ministerstva vnútra, z ministerstva obrany. Trojhodinový legitímny priestor na vydiskutovanie si detailov zo zákona, čo páni poslanci aj využili.
Pán Galko na rokovaní bol, potom z rokovania odišiel, ale ten zástupca šéfa odboru legislatívy z Vojenského spravodajstva ho čakal. To znamená, že nie je pravda, že on nemohol alebo že ho nepresvedčil, lebo pán Galko sa na rokovanie nevrátil. Cítil som povinnosť toto povedať, lebo ten človek ho tam čakal.
Ďakujem pekne. Pán predseda, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2015 12:23 - 12:24 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážený a ctený pán poslanec Hlina, buďte taký láskavý a povedzte mi, odkiaľ ste mali informáciu, že tí teroristi, ktorí tu boli, boli pod vplyvom návykových látok. Je jedna moja otázka.
Veľa svojich diskusných príspevkov končíte tým, že pre občanov a pre záznam. Dnes to použijem aj ja.
Občania, pre vás a pre záznam, dnes ste pristihli pána poslanca Hlinu, ako v Národnej rade pred mikrofónom klame a zavádza. Vy veľmi dobre viete, že predseda parlamentu sa spýtal, či chcete hlasovať po ukončení rozpravy alebo či chcete hlasovať v utorok. Z radov opozície bolo povedané, že rozprava bude trvať dlho, že chcete hlasovať v utorok. Občania, pre záznam, pán poslanec Hlina v priamom prenose klamal.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.12.2015 9:35 - 9:36 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Pani poslankyňa Nicholsonová, pôsobili ste ako štátna tajomníčka na ministerstve práce a sociálnych vecí. Pochopiteľne, že počas vášho pôsobenia ste sa snažili vykonať svoju funkciu najlepšie, ako ste vedeli. Bolo písané mnoho článkov o tom, ako ste pôsobili na ministerstve práce, sociálnych veci. Bolo by rozprávať, kto ste a čo ste. Vždy som si vás vážil, vážim si vás aj teraz, vážim si každého jedného človeka, ktorý sedí v Národnej rade. 
Pani Nicholsonová, u pani poslankyne Tomanovej absentuje ľudský faktor? Pani poslankyňa Nicholsonová, vy viete, kto je pani poslankyňa Tomanová? Absentuje ľudský faktor? Je šesťkrát súdne trestaná, kradla, vraždila, zabíjala? O čom to tu rozprávate, pani poslankyňa Nicholsonová?
Ja ďakujem, pán poslanec Lipšic, že ste povedali, že pani Tomanová je dobrý človek. Pani Tomanová je dobrý človek. Skúste sa zamyslieť nad tým, čo ste povedali, a zistíte, že keď niekto patrí na túto funkciu, tak tam patrí pani bývalá ministerka práce, sociálnych vecí pani Tomanová. 
Skúste bez politiky, bez podliatych očí krvou porozmýšľať o tom, čo ste povedali, pani poslankyňa Nicholsonová. 
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.12.2015 16:58 - 17:00 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Vážená pani podpredsedníčka Jurinová, no veľmi ste ma prekvapili vaším vystúpením k predmetnému návrhu zákona.
Na úvod ste rozprávali o tom návrhu zákona, o tom odškodnení obetí komunizmu, nazvem to tak slangovo, pracovne, protikomunistickom zákone. Ja musím povedať, že som sa vtedy zdržal hlasovania. A som na to hrdý. Je mi ľúto osudu pani poslankyne Šípošovej, jej blízkych, ale čisto, medzi nami Štátna bezpečnosť, štátny orgán, ktorý riešil násilné trestné činy, vraždy, znásilnenia, rozkrádačky, nebol iba na boj s vnútorným nepriateľom. Tam boli ľudia, ktorí niečomu verili, ktorí chodili do roboty a robili si svoju robotu. Preto som sa zdržal hlasovania o tomto vašom zákone. Stojím si za tým, čo som teraz povedal.
Vážená pani podpredsedníčka Jurinová, pri tomto zákone, ktorý predložil pán minister spravodlivosti, mali by sme sa baviť o filozofii skráteného legislatívneho konania. Rozprávali ste o všeličom možnom, nie o tom, o čom ste rozprávať mali.
Nie poslanci strany SMER šíria strach. Strach šírite vy. Strach šírite v diskusii hodinu, nie poslanci strany SMER ho šíria.
Položil som si filozofickú otázku, či máme alebo nemáme skúsenosti s terorizmom. Keď ich budeme mať, keď na Slovensku budú zomierať ľudia, potom bude neskoro niečo proti tomu robiť.
Spomenuli ste nákup samopalov. Myslím, sa spomínalo Francúzsko (Charlie Hebdo).. Keby ste pozorne počúvali, o čom sa bavíme, o čom rokujeme. Tak buďte taká láskavá, skúste si pozrieť novelu zákona o zbraniach a strelive, kde sme reagovali na nákup tých zbraní, expanzných zbraní. Skúste si ho, prosím, pozrieť. A nemýľte si pojmy s dojmami. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.11.2015 9:56 - 9:58 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister vnútra, ctené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predniesol pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Šucu a Rastislava Čepáka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení neskorších predpisov (tlač 1732).
Po prvé. V článku I sa za bod 4 vkladajú nové body 5 a 6, ktoré znejú:
Bod 5: V § 4a odsek 1 znie: „Na rozhodovanie o použití informačno-technických prostriedkov podľa tohto zákona je vecne príslušný krajský súd; to neplatí, ak ide o vec patriacu do pôsobnosti Špecializovaného trestného súdu“. Poznámka pod čiarou k odkazu 6 sa vypúšťa.
Bod 6: V § 4a ods. 2 sa vypúšťajú slová „písm. b)“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie.

Navrhuje sa zjednotiť pôsobnosť súdu pre Vojenské spravodajstvo pri rozhodovaní o použití informačno-technických prostriedkov s ostatnými oprávnenými orgánmi štátu. Doterajšia právna úprava pôsobnosti súdu vychádzala z čias, keď existoval Vyšší vojenský súd v Trenčíne.

Navrhovaná úprava odstráni uvedenú disproporciu, zjednotí všetky oprávnené orgány štátu do jednotného systému a v neposlednom rade sa z dôvodu zmeny príslušnosti súdu (Vojenské spravodajstvo má sídlo v Bratislave a súd oprávnený vo veci rozhodovať má sídlo v Trenčíne.) zefektívni časovo, finančne, personálne a technicky rozhodovanie o použití informačno-technických prostriedkov.
Žiadam vás o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu.Ďakujem pekne, pani predsedníčka skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12.11.2015 9:38 - 9:42 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca.
Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1680) v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1680 z 25. septembra 2015 pridelila vládny návrh zákona o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1680) na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote.
Bod II. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona podľa § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
V bode III. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 696 z 3. novembra 2015 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pripomienkami.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 223 z 3. novembra 2015 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pripomienkami.
Gestorský výbor odporúča o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch hlasovať takto: O bodoch 1 až 4 a 6 až 32 hlasovať spoločne a tieto schváliť. O bode 5 samostatne a tento neschváliť.
V bode IV. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1680) vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Gestorský výbor určil spoločného spravodajcu výborov Petra Šucu vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému návrhu zákona v druhom a v treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru a predložiť Národnej rade Slovenskej republiky návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1680) v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 241 na svojej 82. schôdzi.
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca, otvorte, prosím, rozpravu k predmetnému bodu rokovania.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2015 19:22 - 19:24 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani podpredsedníčka. Vám, pán poslanec Lipšic, veľmi pekne ďakujem za konštruktívne vystúpenie v rozprave. Áno, bavili sme sa o tejto predmetnej novele. Vy ste tam povedali, prečo tí horskí sprievodcovia, resp. Slovenská asociácia horských sprievodcov nemôže mať voľnú živnosť. No takáto živnosť v zákone nie je. Doteraz je tu iba jedna živnosť, a to viazaná živnosť horskí sprievodcovia. Práve týmto tu, ukotvením toho občianskeho združenia, teda keď bude odsúhlasený ten návrh zákona, vznikne stavovská organizácia, na základe certifikátu od nich, to sme sa už bavili, môžete to priznať a na živnostenskom úrade žiadať si živnosť.
A chcem povedať toto. Súhlasím so všetkým, čo ste povedali, my sme si to vysvetlili. Tak presne funguje legislatíva vo všetkých krajinách, ktoré združujú tieto dve medzinárodné organizácie. Toto nie je výsledok rozmýšľania našich sprievodcovských vodcov, to sú pravidlá tých dvoch medzinárodných organizácií, z ktorých zastrešuje jedna horských vodcov a druhá horských sprievodcov. Ideme podľa ich pravidiel. Oni dajú mustru, ako to má byť. Každá národná asociácia, ktorá je združená, mám na mysli horských sprievodcov, pod tou medzinárodnou strechou, v tej únii, o čom sme sa bavili, UIAA, je v zákone. Aj preto sme dávali do zákona horských sprievodcov, aby sme odstránili právny dualizmus, aby sme dodržiavali zákony v Slovenskej republike, nadviažem na zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií. Doteraz môže prísť na Slovensko právnická osoba iná zo zahraničia a na základe oprávnenia dostane živnostenský list, teraz ide o horských vodcoch, zo zákona o horských vodcoch ešte z roku 2006. Problém je pozmeňovák zákona č. 293/2007 Z. z. 2007, kde vzniká rozpor uznaných odborných kvalifikácií. To nie je o tom, že niekto vytvára elitnú skupinu a ja rozhodnem o tom, či bude ten alebo ten horský sprievodca, my zosúlaďujeme týmto tu právne normy so zákonom č. 293/2007 Z. z. o.... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.9.2015 18:53 - 19:16 hod.

Peter Šuca