Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.2.2016 o 22:33 hod.

MUDr.

Ivan Uhliarik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.2.2016 22:33 - 22:35 hod.

Ivan Uhliarik Zobrazit prepis
Pán poslanec, toto je fakt slabé, akože naozaj klamete. Ja už som aj posielal daňové priznanie viete, vy chcete porovnávať jednu lekáreň mojej manželky s vašimi kauzami typu tety Anky, Kostku, miliónového cétečka a podobne? A klamete, nech sa páči, môžeme si to pozrieť, niekoľkokrát aj stokrát.
Poďme k tým faktom, povedali ste niekoľko vecí, ktoré ma naozaj zarazili, pretože si myslím, že si fakt robíte humor z pacientov, zo zdravotníkov, z poslancov.
Čo sa týka tých poplatkov, pán poslanec, choďte do vašej nejakej košickej polikliniky niekedy ráno o 4.00 hodine alebo po 5.00 hodine, keď tam tí ľudia stoja, dostanú od kardiológa 20 časeniek a keď náhodou sú tam na dvadsiatom prvom mieste, idú tam od rána od 4.00 hodiny stáť znovu. Takto ste vyriešili tie poplatky?
Po druhé, čo sa týka všeobecných lekárov, ja nespochybňujem Rezidentský program, no ale kedy sa vyliahne ten prvý rezident? Bude to o niekoľko rokov.
Zaviedol som jednu vec, ktorú bývalá ministerka Zvolenská zrušila absolútne zbytočne, aby každý dvakrát atestovaný lekár mal v tejto republike právo po šiestich mesiacoch preškolenia ísť na atestáciu zo všeobecného lekárstva. Povedzte mi, čo je na tom zlého? Stihlo to využiť tisíc lekárov. Potom to bývalá ministerka Zvolenská zrušila.
Vy hovoríte o tom, že vláda vyčlenila 30 mil. na zlý technický stav nemocníc? Povedali ste aj to B? Viete, koľko, vážení páni poslanci z vládnej strany, dlží len Univerzitná nemocnica Bratislava? Je to viac ako 50 mil. To myslíte fakt vážne? Veď nerobte si z toho naozaj žarty, veď viac ako 50 % ľudí vníma zdravotníctvo ako jeden z najvážnejších problémov tohto štátu, tak sa k tomu tak... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.2.2016 21:57 - 21:59 hod.

Ivan Uhliarik Zobrazit prepis
Ďakujem. Čo sme sa vlastne dozvedeli z vystúpenia pána ministra? Dozvedeli sme sa, alebo aspoň ja som mal taký pocit, že všetko je naozaj v poriadku, že všetky tie kauzy sú len pseudokauzami a naozaj, čakajú nás svetlé zajtrajšky. Pán minister, dneska sedíme tu kvôli tomu, že chceme odpovede, pacienti a ich príbuzní chcú odpovede, čo sa deje v kritických nemocniciach (Prešov, Trnava, Žilina), na ktoré sme nedostali včera odpovede na výbore a ako tam bude zabezpečená ochrana zdravia a ochrana práv pacientov. Viete, mám naozaj pocit, že z desiatich rokov, keď je pri moci vláda SMER, tých osem rokov je zhruba 80 % času, opäť sme na vine my. Dajte si ruku na srdce. Teraz niekde som čítal, že 700 mil. eur sme ako tento štát vydali od roku 2008 na elektronizáciu nie zdravotníctva, ale vôbec celej verejnej správy. Máte pocit, že za osem rokov od roku 2008 do rokov 2015 – 2016 to naozaj funguje a máme elektronizáciu zdravotníctva vrátane eHealthu?
Viete, pán minister, čo sa týka akciových spoločností, prečo potom vaša PPP nemocnica mala byť akciová spoločnosť? Na toto mi dajte odpoveď. Prečo potom nová Nemocnica sv. Michala ministerstva vnútra je akciová spoločnosť? Dajte mi odpoveď na toto, keď všetko to zlé bolo na akciových spoločnostiach, podotýkam, štátnych, ktoré sa nemohli privatizovať, tak ako teraz sa štátne akciové spoločnosti nemôžu privatizovať, ako sú popradská nemocnica, kardiocentrá a tak ďalej a tak ďalej.
Pán minister, posledná otázka alebo posledná vec. Poplašná správa je to, čo hovoríte, že zdravotná starostlivosť je v týchto nemocniciach zabezpečená a nič sa nedeje.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 11.2.2016 20:56 - 21:16 hod.

Ivan Uhliarik Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Prekladám za skupinu poslancov navrhovateľov bod číslo 2 programu schôdze, ktorým je návrh na prijatie uznesenia Národnej rady k prijatiu opatrení na ochranu práv pacientov a stabilizáciu postavenia zdravotných sestier a zdravotného systému ako celku so zameraním na zníženie zadlženia. Dôvodom na jeho predloženie je nedávna situácia s výpoveďami sestier v niektorých slovenských nemocniciach, keď boli práva na zdravie aj záujme pacientov v ohrození.
Podľa posledných a aktualizovaných informácii aj zo včera, keď sme absolvovali rokovanie výboru pre zdravotníctvo, si myslím, že táto vážna situácia stále trvá. Hromadné výpovede zdravotných sestier odhalili veľmi vážne riziko nielen zníženia kvality zdravotnej starostlivosti, pretože nie je zmyslom poskytovať v nemocniciach len akútnu zdravotnú starostlivosť, ale aj starostlivosť plánovanú, ale v niektorých prípadoch v niektorých nemocniciach aj priameho ohrozenia zdravia pacientov. Preto skupina poslancov Národnej rady podala návrh na zvolanie mimoriadnej schôdzi, kde navrhovatelia žiadajú, aby pán minister Čislák na tejto schôdzi podal komplexnú informáciu o priebehu rokovaní so zdravotnými sestrami alebo respektíve s ich zástupcami o ochrane práv a zdravia pacientov po tom, ako veľký počet zdravotných sestier z niektorých nemocníc dal výpovede, respektíve nenastúpil do práce, a o strategických zámeroch vlády v oblasti profesijného a sociálneho stabilizovania zdravotných sestier. Skupina poslancov považuje za prvoradé, aby na prvom mieste boli chránené záujmy a práva pacientov, a zároveň považuje za nevyhnutné, aby minister a vláda prijali také strategické opatrenia, ktorými bude zabezpečené spravodlivé finančné ohodnotenie zdravotných sestier, ale aj dôstojné podmienky pre výkon ich povolania vo všetkých typoch zdravotníckych zariadení. Parlament ako najvyšší zákonodarný orgán Slovenskej republiky musí byť po dramatickom náraste počtu výpovedí informovaný o tom, ako a či vôbec tam bola v dostatočnej miere zabezpečená ochrana práv a zdravia pacientov. Existujú dôvodné pochybnosti, že zdravie a záujmy pacientov boli a naďalej sú tam v ohrození. Vo viacerých zdravotníckych zariadeniach, nemocniciach hrozilo nielen vážne porušenie práv a zdravia pacientov, ale v niektorých z nich na niekoľko dní aj vážne ohrozenie ich životov a zdravia, pretože v dôsledku tých hromadných výpovedí nemal kto slúžiť pri ich lôžkach. Podotýkam, že boli v tom nemocnice hlavne v Prešove, v Žiline a v Trnave. V menšej miere to tak bolo v niektorých menších nemocniciach. Tu ak sa vláda obmedzí na riešenie iba akútneho stavu, chronické problémy budú aj naďalej pretrvávať, čo môže spôsobiť ďalšie ohrozenie práv a zdravia pacientov. Aktuálne informácie ukazujú, že situácia hlavne v týchto troch nemocniciach je aj naďalej vážna.
Teraz, vážení páni poslanci, panie poslankyne, nie je čas podľa môjho názoru aj názoru navrhovateľov uvedeného uznesenia na abstraktné čísla alebo štatistiky, pretože ide o individuálne problémy, či už traumy pacientov, ktorí sa boja o svoje zdravie, ktorí majú svoje rodiny, ktoré sa o svojich chorých príbuzných oprávnene strachujú. Títo pacienti dnes nemajú žiadnu istotu v niektorých nemocniciach, že v dôsledku absencie rozhodnutí zo strany vlády bude v budúcnosti pri ich lôžku zdravotná sestra, ktorá im môže veľmi pomôcť. Zdravotné sestry, ktoré nepodali výpovede, boli čoraz viac v tomto ťažkom období preťažované zvýšeným množstvom práce. Zo zákonných, ale aj čisto prirodzených dôvodov nemohli a nesmeli slúžiť či už nevyspaté alebo vyčerpané narastajúcim objemom služieb. V takejto veľmi vypätej situácii bolo len otázkou času, kedy by mohlo dôjsť k závažnému ohrozeniu a poškodeniu záujmov pacientov alebo aj ku tragédii. V tomto svetle je očividné, že reakcie ministra zdravotníctva Viliama Čisláka a jeho minimalizovanie tohto problému spôsobilo nielen ďalšie masové podávanie výpovedí zdravotných sestier alebo rezistenciu v tomto stave, ale aj to, že boli tie sestry, ktoré ostali pri lôžkach, vystavené naozaj veľkému tlaku. Opakovanie tohto scenára hrozí aj naďalej, ako som povedal po včerajšom rokovaní v zdravotníckom výbore. A na moju otázku tí traja riaditelia, ako dlho táto situácia môže trvať, nevedeli odpovedať. Vidieť, že sľub pána premiéra, ktorý im dal minulý piatok, si jednotliví riaditelia vysvetľujú po svojom.
Poslanci Národnej rady, možno aj vy, páni poslanci, z vládnej strany, ste v posledných dňoch často konfrontovaní či už otázkami, prosbami, telefonátmi pacientov a ich rodín. Pacienti sa pýtajú, prečo konflikt medzi zdravotnými sestrami a ministerstvom, respektíve ministrom zdravotníctva musel dospieť do tohto štádia. Žiadajú odpovede, prečo minister tak ľahkovážne dopustil závažné ohrozenie práv a zdravia pacienta. Preto povinnosťou poslancov je na tieto otázky, pretože sú to otázky občanov, dávať odpovede.
Navrhovatelia ďalej poukazujú na to, že vývoj dlhu v slovenskom zdravotníctve je alarmujúci. Ku koncu roku 2015 sa odhaduje podľa IFP, že ten dlh by mal byť okolo 500 mil. eur. A zo strategického hľadiska pre celé zdravotníctvo a hlavne pre nemocnice pre Slovensko predstavuje tento dlh naozaj vážne bezpečnostné riziko a pre pacientov ďalšie ohrozenie ich práv a zdravia. Zadlžovanie zdravotníctva sa stalo dlhodobým trendom, čo je nevyhnutné zastaviť bez ohľadu na to, aká vláda bude po 5. marci v slovenskom zdravotníctve alebo teda aká vláda bude na Slovensku pri moci. Pokračovanie tohto vývoja by naozaj mohlo viesť ku kolapsu, aký je v civilizovanom štáte, ktorým Slovensko je, neprijateľný a nepredstaviteľný. Ten obrovský dlh rovnako ako podozrenia z korupcie a klientelizmu je naozaj veľkou a veľmi vážnou chorobou zdravotného systému, a preto ho treba nielen urýchlene, ale aj udržateľne odstrániť. Zverejnené prípady a podozrenia z nehospodárneho vynakladania verejných zdrojov tu považujú predkladatelia iba za špičku ľadovca, ktorá však naznačuje, akým spôsobom unikajú zo zdravotného systému nenahraditeľné finančné zdroje, ktoré mali byť použité na zdravotnú starostlivosť pre pacientov.
Vládna strana či už dnes celý deň alebo aj v médiách nám vyčíta, že pred voľbami sa takto snaží opozícia politikárčiť a nejakým spôsobom nadháňať politické body. Musím hneď skraja naozaj toto zavádzanie odmietnuť, pani poslankyne, páni poslanci z vládnej strany. Ja si myslím, že nielen naši, ale aj vaši voliči bez rozdielu sa pýtajú, lebo ste tu primátori, starostovia, riaditelia nemocníc, naozaj ako je zabezpečená v kritických nemocniciach ochrana práv a zdravia pacientov, keď pri ich lôžkach nie je dostatok zdravotných sestier, opakujem, na otázku, ako dlho tento stav bude trvať. Napríklad v prešovskej nemocnici ich chýba stále 187. Na to mi nevedeli tí riaditelia odpovedať. Ja chápem, že to nemajú ľahké, na druhej strane by mala táto situácia byť naozaj vnímaná veľmi vážne a len tak by sa nemalo zahrávať s tvrdeniami na jednej strane pána premiéra, ktorý hovoril, že všetky tie sestry sa môžu vrátiť. Na základe toho vyhlásenia tie sestry išli do jednotlivých nemocníc a skutočnosť tak bola úplne iná. My sme sem neprišli politikárčiť, ale žiadať odpovede na otázky pacientov a ich blízkych, ktorí o nich majú strach, ktorí tie otázky dávajú, pretože viete, keď náhodou ste boli s chorobou, človek pri lôžku keď je naozaj chorý, sa nezaoberá politikou, ale tým, či dostane potrebnú zdravotnú starostlivosť alebo či sú garantované práva pacientov a v konečnom dôsledku či mu bude lepšie, keď čo najskôr vyzdravie.
Pán premiér, ešte raz zopakujem, niekoľko dní veľmi úspešne hovoril alebo možno predstieral, že namiesto ministra Čisláka vyriešil problém výpovedí zdravotných sestier. Ale včera na výbore pre zdravotníctve sme sa dozvedeli, že tá skutočnosť je úplne iná. A naozaj tu by som chcel, aby tá odpoveď zo strany kompetentných zaznela. Riaditelia sestry, ktoré podali výpovede, tie sestry to potvrdili, pretože na výbore dostali slovo a na výzvu pána premiéra, aby sa vrátili do práce, povedali, že ich už nezamestnajú všetky, nie na pôvodné miesta a tak ďalej a tak ďalej, nechcú naspäť tie sestry, ktoré podali výpovede ešte raz a ktoré ste vyzvali, aby sa vrátili k pacientom. Myslím to teraz z hľadiska vládnej strany alebo moci, ktorú v tomto štáte máte. Podľa môjho názoru je to naozaj riešenie iba mediálne. Je to možno v lekárskej terminológii len obyčajný leukoplast, ktorý sa odlepil, pričom tá rana, ktorá je na tele slovenského zdravotníctva, sa len zväčšila. V Prešove, Žiline a Trnave dnes chýba okolo tristo zdravotných sestier, samozrejme, každý deň sa toto číslo mení, každá z nich by mohla byť pri lôžkach stoviek pacientov, keby ste sa zaujímali o práva a zdravie pacientov viac. O tieto sestry naozaj už nemá dnes nikto záujem aj napriek tomu, že ponúkli kompromisné riešenie. Nie stovky ale možno až tisíce pacientov, keďže ide o mnoho tých sestier, teda prichádzajú o istoty, ktoré ste sľubovali. Namiesto tých sestier, ktoré podali výpovede a ktoré dnes nechcete prijať do práce, musia pracovať iné zdravotné sestry. Netrúfam si, samozrejme, to hodnotiť, pretože sme chceli prieskum urobiť v daných nemocniciach aj na toto sa pozrieť. Netrúfam si teraz obviniť niekoho z toho, či tieto sestry nie sú alebo sú kompetentné na to. Opakujem, keby tento prieskum bol, mohli by sme sa na to pozrieť. Ale za tie sestry, ktoré podali výpovede a ktoré dnes nechcete prijať do práce, musia pracovať iné sestry. Minimálne tieto slúžia nad rámec svojich fyzických síl, pretože už dnes jedna taká sestra, viete, má tým dvojnásobný počet pacientov, než ako je príslušný priemer OECD. A asi nikto z vás by nechcel, aby mala ešte viac pacientov alebo aby okrem dvanástky slúžila v ďalšej dvanástke alebo dokonca dvadsaťštvorke alebo v tom dlhšom čase. Naozaj preťažovanie nie iba tých sestier, ale všetkých zdravotníckych pracovníkov, mnohí z vás sú lekári, to vedia, iba zvyšuje riziko ohrozenia pacienta. Je len otázkou času, kedy by tak mohlo dôjsť naozaj k tragédii. A pýtam sa, kto by mohol byť potom za to zodpovedný. Myslím si, že ten mediálny leukoplast, ktorý dal pán premiér, pričom tí jednotliví riaditelia ho nenasledovali, respektíve si urobili po svojom, je veľmi nekvalitný, nerieši to problém. A morálnu zodpovednosť v tomto prípade bude niesť minister zdravotníctva.
Ale ani toto nie je najpodstatnejšie, pretože podstatné sú osudy konkrétnych ľudí, pacientov s konkrétnymi diagnózami a veľmi konkrétnymi potrebami. Ja si osobne myslím, že všetci z nás, ktorí sme tu, či už vládna alebo opozičná strana, by sme sa mali prestať hrať na to, že je pred voľbami, bez ohľadu na to, ako dlho pred voľbami sa čas na Slovensku zastavil. Život v krajine sa nezastaví, lebo je pred voľbami, pretože aj lekári, aj zdravotné sestry vedia, že bez ohľadu na to musí byť pacient liečený za každých okolností, či je to 4. marca alebo je to 20. júna. A tieto práva pacientov by mali byť garantované aj vo veľmi kritickom stave. Nehovorím, že je to na celom Slovensku, ale v niektorých okresoch sa určite tento kritický stav nachádza. Odkedy ste sa ujali moci, musím byť veľmi kritický, ste za posledné štyri roky urobili v zdravotníctve mnoho chýb. A mali ste obrovskú, obrovskú šancu posunúť zdravotníctvo naozaj dopredu. Na miesto koncepčných riešení, nebudem zachádzať do podrobností ako je DRG, eHealth a všetky tieto detaily, ste sa pustili do projektu jednej zdravotnej poisťovne. A nebolo to tak dávno, bolo to v roku 2013, keď tu stála bývalá ministerka Zvolenská, ktorá obhajovala tento projekt. A mnohí z vás to obhajovali ako vec, ktorá vyrieši veľmi veľa problémov slovenského zdravotníctva. Sami seba sa spýtajte, kde tento projekt je, sami seba sa spýtajte, vidím tu pána riaditeľa Sociálnej poisťovne, či naozaj si myslíte, že tento projekt by vyriešil túto situáciu s financovaním, keď viete, že nemocnice v tomto obrovskom dlhu práve Sociálnej poisťovni dlžia to väčšie percento. Myslím si, že tu ste mrhali politickou energiou vôbec celej vlády a celým odborným potenciálom štátneho aparátu, namiesto strateného času a premrhanej energie ste sa mohli naozaj venovať tomu, čo je najpodstatnejšie, a právam pacientov. A to je právo pacientov a zdravie pacientov. V roku 2014 sme boli svedkami obrovského politického prekvapenia, pretože z funkcie predsedu parlamentu odstúpil, ja nepoznám hierarchiu strany SMER, druhý alebo tretí muž strany SMER pán Pavol Paška, ktorého ste nezaradili ani na kandidátku. Všetci, ako tu sedíme, vieme, že pán Paška bol stiahnutý z obehu kvôli škandálom v zdravotníctve, ktoré, mierene povedané, nebolo tak v poriadku. Pán Paška musel odtiaľto odísť, lebo mnoho ľudí v zdravotníctve ale aj inde vedelo, že nie sú to ministerka Zvolenská ani minister Čislák, ani riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ani riaditelia nemocníc, ktorí rozhodujú o biznise v zdravotníctve, ale že je to práve predseda parlamentu. Ale keďže biznis v zdravotníctve, ako to ukazujú posledné kauzy, bol a často bol na prvom mieste, práva a záujmy pacientov, a tým aj zdravotných sestier ostali na konci zoznamu. A toto je len logický dôsledok.
Myslím si, že skutočne za štyri roky ste absolútne zlyhali pri riešení oprávneného nároku zdravotných sestier. Bez ohľadu na to ja určite viem, že budete hovoriť, že neboli peniaze (50 mil.), ja budem hovoriť, že bolo tam zvýšenie percenta za poistencov štátu. Dokonca si spomínam na poslanecký pozmeňujúci návrh poslanca Rašiho. Čiže tu jedni budú hovoriť, že tam neboli peniaze, druhí budú hovoriť, že tam peniaze boli, ale uvedomme si jednu vec, na zvýšenie platov zdravotných sestier, viete, že aj teraz to hovoríte, je tam 55 mil. eur, čiže rádovo desiatky miliónov eur. A viete, že v zdravotníctve je v súčasnej dobe u nás ročne okolo 4,5 mld. eur, to znamená, za štyri roky je toho okolo 17mld. – 18 mld. eur. Je to obrovská masa peňazí, ktorú, si myslím, tie sestry, či je to už 50 mil. alebo 60 mil., alebo akékoľvek číslo v takomto rozsahu desiatok miliónov eur, si zaslúžia. A myslím si, že mal byť takýto problém vyriešený.
Povolanie zdravotnej sestry sa aj vašou vinou stalo spoločensky aj ekonomicky také neatraktívne, že málokto ho chce vykonávať. Neriešením naozaj nárokov tých sestier, ignorovaním ich požiadaviek od úplného začiatku keď poradca pána premiéra pán doktor Dragula dal tento zákon na Ústavný súd, si myslím, v konečnom dôsledku sa naozaj ohrozili práva a zdravie pacientov.
Ľudia z celého Slovenska, a tým skončím, sa na nás obracajú s otázkami, kto sa postará o pacientov, keď budú v nemocniciach chýbať zdravotné sestry. Tieto slová nie sú moje, nie sú patetické, ale tie, ktoré napríklad aj včera uviedli sestry na našom výbore. Sme povinní, hovorím teraz, my ako poslanci dať ľuďom aj pacientom odpovede na tieto otázky, a preto sme tu, aby sme sa na to pýtali. Navrhovatelia preto žiadajú, aby sa ku všetkým uvedeným problémom vyjadril minister zdravotníctva, pretože je očividné, že práva pacientov aj zdravie môžu byť ešte stále ohrozené. Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.10.2015 15:41 - 15:43 hod.

Ivan Uhliarik Zobrazit prepis
Ďakujem tým, ktorí mali faktické poznámky.
Poviem ešte jednu vec, ktorú nadviažem na pána Hlinu. V auguste 2011 som podával návrh zákona, ktorý sprísnil vyplácanie zisku súkromných zdravotných poisťovní, kedy pani Zvolenská, v tom istom čase podpisovala 400 mil. eur, nezdanených eur, ktoré si Penta mohla vyplatiť po zlúčení Apolla s Dôverou. Počujete dobre, 400 mil. eur je takmer celý dlh nemocníc tejto republiky, možno ich je 450, neviem, ale naozaj je táto suma.
Hovoríte o privatizácii, vy ste zabudli, že v Trnavskom kraji proti predaju Pente som aktívne bojoval, nemocníc Dunajskej Stredy aj Galanty, že poslanci SMER-u toto odhlasovali? Myslím teraz poslanci SMER-u Trnavského kraja. Vy ste zabudli, že prenájom nemocníc v Prešovskom a Košickom kraji odhlasovali poslanci SMER-u, myslím teraz VÚC-ky, práve Svetu zdravia? Vy ste zabudli to, že v Košiciach alebo v košickej VÚC-ke, žiaľ, vtedy politicky, ale našťastie pre tento prípad nebol ani jediný poslanec za KDH. Ani jediný. Všetci, ktorí to odhlasovali, boli mimo KDH.
Čiže takéto naozaj poznámky, ktoré sa tu dneska snažia niektorí kolegovia vypúšťať, je len naozaj zakrývaním oveľa väčšieho problému, o ktorom som hovoril.
Prečo pani Zvolenská, ktorá zaťala sekeru do Všeobecnej zdravotnej poisťovne, mínus 120 mil., bola zrazu podpredsedkyňou predstavenstva Dôvery? Prečo? Podľa mňa to môže byť väčší problém, lebo mala záujem o krach Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.10.2015 15:19 - 15:37 hod.

Ivan Uhliarik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Všeličo tu zaznelo, panie poslankyne, páni poslanci, dnes sme svedkami už tretieho odvolávania ministra zdravotníctva tejto vlády, a nie dnes, ale v médiách pán premiér na jednej strane toto označuje ako cirkus Humberto či predvolebné politikárčenie opozície, ale na druhej strane sa nechá počuť v médiách, že, a budem teraz citovať, a preto som si to napísal: "Kauza bývalého riaditeľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Marcela Foraia a vzťah k tete Anke bola blbosť, hlúposť a chyba, a preto je správne, že bola vyvodená politická zodpovednosť."
Naozaj si myslím, ako niektorí moji predrečníci, že nebola vyvodená politická zodpovednosť, lebo vtedy by bola vyvodená, keby politicky za to zaplatil súčasný pán minister.
Budem vecný a naozaj obdivujem tých, ktorí sa snažia vecne nejakým spôsobom posúvať túto debatu, pretože vždycky si ju vážim na zdravotníckom výbore a veľa vecí sa aj ja ako politik z tej pravej strany snažím a som niekedy podporil aj ľavicové návrhy zákonov, ktoré táto vláda predkladala.
Hovorí sa, že zdravotníctvo je rezort, v ktorom sa túžba po zdraví alebo živote v niektorých prípadoch stretáva s prísnymi zákonmi ekonomiky. Skutočne, tieto zákony ekonomiky sú veľmi tvrdé, jedná sa o čísla a často počujeme, že v zdravotníctve trh nevyrieši všetko. Takisto nie som toho názoru. Ale Slovensko nie je vzhľadom na svoju veľkosť a počet obyvateľov veľká krajina, ale stabilný objem asi 4 mld. eur ročne, ktoré sa v zdravotníctve spotrebujú a ktoré vďaka starnutiu obyvateľstva či modernejším medicínskym postupom budú sa zvyšovať, to my všetci vieme, ktorí do toho vidia, tento značný objem, podotýkam ešte raz, stabilných peňazí priťahuje väčších alebo menších hráčov. Vzhľadom na to, že v zdravotníctve sa v drvivej väčšine používajú verejné zdroje, samozrejme, je tento rezort aj mimoriadne citlivý na reakcie verejnosti alebo politické vplyvy.
Návrhom na odvolanie pána ministra nechcem ani lacno politicky útočiť, ani zbierať body v predvolebnej kampani, neorganizujem štrajky, ani nechcem podnecovať k nestabilite, pretože som to zažil v roku 2011, ale chcem naozaj diskutovať o konkrétnych veciach, ktoré počas ministrovania pána ministra Čisláka mali byť urobené, alebo, naopak, chcem diskutovať o veciach, ktoré urobené byť nemali, alebo by radšej nemali byť urobené.
Práve parlament je miesto, kde by sa mala vyvodzovať politická zodpovednosť, a myslím si, že toto je fórum, kde tieto otázky patria. Toto nie je iba môj názor. Je to názor aj odbornej verejnosti, či pacientov, alebo pacientskych organizácií, ktorých sa naše zákony týkajú.
Pán predseda vlády kritizuje na jednej strane a uznáva, že kauza tety Anky bola chyba. Verím, že ako právnik po zistení orgánov činných v trestnom konaní by možno použil aj silnejšie slová, tak ako je to v prípade piešťanského cétečka, na základe ktorého bývalá ministerka Zvolenská odstúpila. V každom prípade pán premiér uznal politický prešľap. Na rozdiel od jeho ministra zdravotníctva, ktorý počítal s variantom, že exriaditeľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne by menoval naspäť. Samozrejme, sa to snažíte, alebo niektorí poslanci SMER-u sa snažia túto situáciu zľahčovať, že to nemyslel tak, že prípadne aj pseudokauzu, že to vlastne len bolo vytrhnuté z kontextu.
Myslím si, že tento problém je oveľa vážnejší. Aj napriek podozreniam kvôli zmluvám s tetou Ankou alebo podpise nevýhodnej zmluvy o budúcej zmluve na prenájom nového sídla štátnej poisťovne s dodatkami, podľa ktorých Všeobecná zdravotná poisťovňa za desaťročný prenájom zaplatí takmer 10 mil. eur bez vypísania verejnej súťaže a ktorá je navyše majetkovo prepojená s ďalšou firmou, ktorá získala od štátu desaťročnú koncesiu na dodávku nemocničnej stravy, na základe ktorej boli odvolaní riaditelia niektorých štátnych nemocníc.
Trošku odbočím ohľadom tohto prenájmu. Argumentuje sa tým, že na zdravotníckom výbore bol tento prenájom nejakým spôsobom prediskutovaný a že sa šetria verejné zdroje vo výške zhruba pol milióna eur. Áno, predložil sa návrh na presťahovanie, ale nie s týmito detailmi. Nie s detailmi zmlúv, nie s takýmito prepojeniami, ktoré naozaj vyvolávajú podozrenia, že niečo nie je v poriadku.
A čo sa týka tej úspory. Skúsim si pomôcť takým príkladom. Keď potrebujete 2 jogurty, povedzme za jedno euro jeden, to znamená, zaplatíte dva, tak idete do potravín a kúpite si 2 jogurty. Nikto mi nemôže uprieť to, že sú firmy, ktoré ponúkajú vám možno 20 jogurtov, nechcem teraz menovať tie siete, ktoré sú veľkoobchodné, lebo neviem, či to smiem, aby som nebol nejakým spôsobom obvinený, že niekoho propagujem, to znamená, kúpite si 20 jogurtov a ušetríte možno jedno euro. A toto by sa malo nejakým spôsobom, mali by ste mať pocit, že ako ste super na tom, lebo ste ušetrili jedno euro. A presne toto je ten prípad.
Osobne si myslím, že Všeobecná zdravotná poisťovňa nepotrebuje novú budovu Všeobecnej zdravotnej, alebo teda centrály Všeobecnej zdravotnej poisťovne, lebo sa robila analýza a audit štátnych kancelárskych priestorov na území Bratislavy, ktorý ukázal a ktorý bol poslaný aj na ministerstvo vnútra, že štát má dostatočné množstvo priestorov na to, aby mohlo v nich sídliť, možno po určitej rekonštrukcii, ale určite nie za takú vysokú sumu 10 mil. eur, že by tam mohlo sídliť aj napríklad sídlo takejto významnej inštitúcie.
Na druhú stranu Všeobecná zdravotná poisťovňa nepočíta s tým, že by predala túto budovu, pretože vo svojom vyjadrení počíta s tým, že táto budova, teda teraz už bývalej centrály v Petržalke, bude slúžiť naďalej, myslím, ako archív, nie som si teraz istý.
To znamená, nesnažme sa nejakým spôsobom hľadať výhody tam, kde výhody nie sú, a hovoriť o tom, že sa usporí pol milióna eur, keď sa, naopak, vyhodí 10 mil. eur. Toto žiadna úspora nie je.
Vzniká, vrátim sa k pánovi ministrovi Čislákovi, vzniká otázka, prečo pán minister používa slová typu pseudokauza alebo že by znova vymenoval teraz už exriaditeľa Foraia znova do funkcie. Ja mám pocit niekoľkých vysvetlení. Zrejme má minister pocit silnej ochrany, pretože sa ukazuje, že po odchode Pavla Pašku z tohto parlamentu jeho tiene ostávajú. Či už v podobe firiem, ktoré vlastnia jeho susedia z mestského parku 1 a ktorým sa zázračne darí aj pod vedením takmer 80-ročnej dôchodkyne, alebo v podobe osôb na správnych, často veľmi vysokých miestach. Či je to preto, aj jeho vyjadrenia, myslím teraz pána ministra Čisláka, sú preto, lebo nie je slobodný vo svojich vyjadreniach, alebo vo svojom rozhodovaní? Ak budete oponovať, že to tak nie je, že pán minister je ten správny čistič na svojom mieste, zatiaľ jeho vyjadrenia alebo konkrétne kroky, ktoré predstavil, resp. nepredstavil, ale deklaroval, hovoria skôr o opaku.
Keď sa pozrieme na čas, ktorý mu zostáva do volieb, musíme konštatovať, že zásadnejšie zmeny k lepšiemu asi už nestihne. A podľa môjho názoru, ak by mal presadzovať také zákony, ktoré pacientom nepomáhajú alebo, naopak, zhoršujú stav v zdravotníctve, ako je napríklad v súčasnosti zákon o poplatkoch, alebo zákony, ktorými sa snaží presvedčiť zdravotníckych pracovníkov, v tomto prípade sestry, že je pre ne dobrý a nech počkajú, že prax ukáže, by mal podľa mňa radšej odstúpiť. Žiaľ, zlý zákon nedokáže opraviť akákoľvek dlhá prax a sestry to vedia, preto sú nespokojné a vyzývajú nás poslancov, aj vás z koalície, resp. zo SMER-u, otvoreným listom, aby sme tento zákon na novembrovej schôdzi odmietli.
Preto si myslím, že ten problém je oveľa vážnejší, a preto si myslím, že odkaz Pavla Pašku v osobe súčasného ministra tu stále ostáva, a aj preto si myslím, že vyjadrenie nedôvery súčasnému ministrovi je aj vyjadrením nedôvery alebo nesúhlasu s praktikami, ktoré stále ukazujú na pozadie a na nitky, ktoré sa zbiehajú v osobe bývalého predsedu parlamentu.
Opakujem, že my aj ako opozícia, KDH či ja, neorganizujem štrajky, nepodnecujem k nespokojnosti, ale chceme odpočet. Vyvodzujeme politickú zodpovednosť aj preto, lebo nedostávame odpovede na tie otázky, ktoré kladieme. V mene, poviem prečo, v mene opozičných poslancov a niekto, vidím tu niektorých členov zdravotníckeho výboru, v mene opozičných poslancov som v apríli tohoto roku požiadal na zdravotníckom výbore pána ministra Čisláka o predloženie správy o stave zdravotníctva na Slovensku a odprezentovanie opatrení na zníženie zadlžovania, ktoré môže vážne narušiť chod slovenských nemocníc. Tento dlh sa ku koncu roku odhaduje niečo medzi 450 a 500 mil. eur, čo už naozaj môže ohroziť poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Tí poslanci, ktorí naozaj sú napríklad riaditelia štátnych nemocníc, alebo tí, ktorí sa dlho pohybujú v tomto sektore, vedia, že pri takomto zadlžení a neriešení situácie totiž hrozí, že dodávatelia liekov, energií, zdravotníckeho materiálu jednoducho nebudú mať peniaze na tom, aby ďalej úverovali nemocnice. A aj keby chceli, dostávajú jednoducho sa do platobnej neschopnosti, čoho dôkazom je aj predaj pohľadávok práve veľkých firiem, ktoré dodávajú materiál, alebo veľkých firiem, ktoré dodávajú lieky pochybným firmám, finančným firmám, ktoré tieto pohľadávky skupujú za relatívne nízke peniaze. Viete, že toto je hrozba, ktorá môže naozaj, táto časovaná bomba môže vybuchnúť. Nehovorím, že to vybuchne teraz, ale môže vybuchnúť v budúcom období, a nechcem strašiť, ale obávam sa, že táto suma je naozaj už príliš veľká, keď sa s ňou nič iné nebude robiť. Myslím suma zadlženia okolo 500 mil. eur.
Nemyslím si to len ja alebo KDH, alebo nejaký opoziční poslanci, nie je to lacná politická rétorika, ale nedávno bola publikovaná správa Európskej komisie, ktorá napísala, že posledné dva roky sa dlh zdravotníckych zariadení zvýšil o 151 mil. eur. A príčinou je jednak, je to možno príliš veľký detail, ale poviem veľmi v skratke, je to jednak odsúvanie, alebo teda oneskorenie zavádzania DRG a e-Healthu, ale aj neefektívnymi tendrami, ktoré práve môžu ovplyvňovať náklady, ktoré sa vydávajú, alebo teda peniaze, ktoré sa vydávajú na zdravotníctvo.
Pán minister ešte v decembri minulého roku tesne po svojom nástupe sľúbil vyššiu transparentnosť a porovnávanie cien pri obstarávaní do nemocníc. Ja sám som s ním bol v relácii, kedy naozaj zaznelo, že predloží benchmarking jednotlivých možno aj krajín, alebo teda benchmarking jednotlivých prístrojov. Ja som hovoril napríklad niečo podobné ako referencovanie liekov, že by sa mohlo podobne urobiť aj referencovanie iných komodít. Naozaj sa snažím byť vecný bez akéhokoľvek osobného útoku. Stále tieto podklady nemáme.
Možnože, pán minister, ste to mali pripravené na tej správe o stave zdravotníctva, ale je posledný deň v októbri, schôdza toho výboru, ktorá má na programe túto správu, my to vieme, čo sme členovia výboru, je prerušená už niekoľko mesiacov. Ja neviem, či bude zvolaná niekedy v decembri, neviem, možno áno, ale myslím si, že je to robené zámerne, že sa tento problém zámerne odsúva ad acta a pravdepodobne sa asi nedozvieme, aké konkrétne opatrenia na zníženie zadlženia sú pripravené alebo aká je ich aplikácia do praxe. Preto aj toto ignorovanie alebo ukážka sily, či zámerné odsúvanie komunikácie je príčinou, prečo tu dnes sedíme.
SMER vládne zdravotníctvu 8 rokov, to sme si už dneska vypočuli niekoľkokrát, s krátkou prestávkou 18 mesiacov. Myslím si, že cíti to odborná verejnosť, že toto obdobie bolo unikátne aj preto, myslím, obdobie pre SMER, že bola príležitosť využiť európske fondy na zlepšenie infraštruktúry v zdravotníctve alebo prijať naozaj systémové kroky k zlepšeniu situácie a financovania v zdravotníctve. Vieme ale, že situácia v zdravotníctve sa nemení k lepšiemu a nebudem tu hovoriť o bažantoch alebo o veciach, ktoré sú možno pre bulvár príjemné, alebo teda dobré mäso, ako sa hovorí, ale nerieši to situáciu a snažím sa naozaj hovoriť vecne.
Spomínané zadlžovanie sa ani v novom návrhu štátneho rozpočtu nerieši. A viete, že je to časovaná bomba. Opakujem pre budúcu vládu. Na otázku na výbore, ktorý sme mali v pondelok, zástupcov ministerstva financií som sa opýtal, či tam je to zadlžovanie. Odpoveďou je, veď vy všetci viete, že tam celková suma nie je. Je to účtovné zahmlievanie, tam je iba tá delta. Je tam iba nárast a myslím si, a teraz nechcem, aby ma bral niekto za slovo, ale v štátnom rozpočte tá suma je okolo, myslím, že 50 mil. eur, ktorá počíta s tým ako kebyže zadlžovaním. No ale reálne zadlžovanie je naozaj okolo 450 až 500, samozrejme, ešte rok neskončil, nie je uzavretý ešte ani október, takže posledný kvartál, uvidíme, či naozaj reálne, naozaj uvidíme, či reálne tie kroky, ktoré sa tu hovoria, o ktorých hovorili predrečníci, že minister pripravil, transparentná nemocnica a tak ďalej, či mali efekt. No zatiaľ za tri kvartály tohto roku ten efekt nemali. To zadlžovanie jednoducho stúpa.
Myslím si, že je zbytočne vykladaná energia na projekt jednej zdravotnej poisťovne, lebo integrovaných centier, ktoré sú odmietané odbornou verejnosťou, alebo návrhy zákona o platoch sestier, ako som už spomínal, o poplatkoch, ktorý poplatky nerieši, odsúvanie e-Healthu alebo DRG na ďalšie volebné obdobie, medializované kauzy na spackaný tender na leteckú záchrannú službu, ozdravný plán žilinskej nemocnice, ktorý bol vypracovaný kotolníkom, či predražený tender v piešťanskej nemocnici sú výsledkom bezradnosti ministerstva využiť túto absolútnu väčšinu v parlamente na skutočné riešenie problémov v zdravotníctve počas uplynulých štyroch rokov.
Preto pán minister Čislák, ktorý je síce ministrom rok, ale bol štátnym tajomníkom od začiatku druhej vlády Roberta Fica, nesie plnú politickú zodpovednosť za tento stav, a preto KDH podporuje návrh na jeho odvolanie.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.10.2015 14:57 - 14:59 hod.

Ivan Uhliarik Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán predseda výboru, spomenuli ste niekoľko tém. Dotknem sa len dvoch.
Hovorili ste o jednej zdravotnej poisťovni na začiatku, že je to lepšie alebo že je jasné, že opozícia obhajuje viacero zdravotných poisťovní. Veď ste to mohli urobiť. Čakali sme dva roky. Čakali sme niekoľko naozaj mesiacov na to, kým firma, ktorej predsedom dozornej rady bol bývalý štátny tajomník pán Čislák, terajší minister, a ktorá pripravovala vlastne vyvlastnenie jednej, teda zdravotných poisťovní. Prečo to dodneska nemáme? Nie je to náhodou preto, že pán Čislák bol takisto vysokým manažérom jednej z firiem Penty? A tak podobne ako možno Pentliarik som na webe našiel prezývku "Pentislák".
Poďme zase k inej kauze, ktorú ste spomenuli. A za vašej vlády a za vášho ministrovania bola predsedkyňou predstavenstva a riaditeľkou Všeobecnej zdravotnej poisťovne pani Zvolenská. Viete, a je to dohľadateľné v papieroch, vo finančných výkazoch, že po odchode pani Zvolenskej firma alebo Všeobecná zdravotná poisťovňa mala stratu mínus 120 mil. eur. Viete, komu by prospelo, keby sa Všeobecná zdravotná dostala do krachu? Pente a Dôvere. A kam išla s takouto rekordnou stratou pani Zvolenská? Za podpredsedkyňu Dôvery, podpredsedkyňu predstavenstva. A takisto som si našiel jej prezývku "Pentlenská".
To znamená, nehovorte tu veci, ktoré nie sú pravdou, a pozrite sa naozaj na nedávnu minulosť a tú nedávno minulosť, ktorú naozaj ste zanechali v zdravotníctve vy.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.10.2015 13:52 - 13:54 hod.

Ivan Uhliarik Zobrazit prepis
Pán poslanec, mal som pocit, že svojím vystúpením si zabezpečujete možno budúce miesto na kandidátke, lebo nie je to u vás zvykom. Ale v každom prípade ďakujem za ten záver a ďakujem za ocenenie. Ja som len čakal, že kedy vlastne vytiahnete tú tajnú informáciu, ktorú ešte médiá nemajú, že pán poslanec Zajac z KDH je určite nejakým expríbuzným a tajným príbuzným exministra Zajaca, pretože sa volá rovnako ako minister Zajac. A určite je zodpovedný za zdravotníctvo, takisto ako bol zodpovedný minister Zajac.
Viete, ohľadom tých EMR-iek a tej vašej kauzy, ktorú ste vytiahli dneska ráno, toto hovoríte skutočne po štyroch rokoch? Vy ste si to nevšimli, vy ste, si naozaj myslíte, že občania alebo odborná verejnosť vám toto zožerie? Je to absolútne klamstvo, absolútne zavádzanie a môžme si povedať tieto veci vecne a poďme sa rozprávať, kľudne to dajte na nejaké orgány, ktoré to budú kontrolovať. Ale chcem vám povedať, že znižovalo sa, a toto sme videli, škoda, že ste na tom prieskume neboli v pondelok, lebo tam bolo ukázané, predseda Raši to povedal, a tam bolo ukázané, že v roku 2011 išlo plošné zníženie všetkých EMR-iet a cétečiek o 10 % a toto bol prípad aj týchto EMR-iek, prípadne neviem aké tam boli prístroje. A presne o tom to je, že vtedy, keď dostane niekto zmluvu, tak hodnotí to komisia, nie jedna osoba.
Čo sa týka tých vašich obvinení osobných ohľadom Pentliarika a všetkých týchto ľahkých chytľavých vecí, viete, naozaj nechcem byť osobný a viete, že sú určité problémy aj v jednotlivých nemocniciach. Ale je zaujímavé, že toto hovorí človek, ktorý obstarával operačné stoly vo svojej nemocnici pre slony... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.10.2015 13:06 - 13:08 hod.

Ivan Uhliarik Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán minister, veľmi obsiahly a vyčerpávajúci príhovor. Neviem, či to bol zámer, alebo ste zmenili názor, ale nepočul som tam, počul som tam rôzne mená, nepočul som tam už meno pána exriaditeľa Foraia. A nevyjadrujete sa, neviem, či zámerne, alebo už ste sa poučili. Ja sa vás, samozrejme, na to opýtam v rozprave, takže môžte potom aj neskôr zareagovať, na vaše vyjadrenie, či ho teda vymenujete naspäť, alebo nie. Idem k vašim niektorým poznámkam, ktoré zazneli.
Obhajujete predaj, alebo teda neuskutočnený predaj pozemkov pod heliportom na Kramároch, ktorý sa neuskutočnil hlavne preto, že sa vymenila vláda. Pretože viete veľmi dobre, že v júli mi niekoľko dní pred tým, ako nastupovala nová vláda, ktoré, to bolo 8. júla 2010, tak pár dní pred tým samotná firma z tohto kšeftu odstúpila. Možno kontrola neukázala porušenie zákona, v každom prípade som pána Vaďuru odvolal preto, že to bola, že to bolo v rozpore so zdravým rozumom, aby šéf najväčšej nemocnice v Bratislave, alebo jednej z najväčších nemocníc, predal tak životne dôležitý priestor, ako je Heliport Twist, ste tento priestor alebo tieto pozemky teraz sa snažili obhajovať, že to vlastne ani neboli také dôležité, že to v podstate boli vyňaté atď. V každom prípade tam bol ten heliport, čo si myslím, že je veľkým problémom.
A čo sa týka cétečka v Bratislave, dajte podnet, dajte podnet, keď máte s tým problém.
V roku 2009, opakujem, bolo robené verejné obstarávanie. Viete, kto bol v roku 2009, keď bolo robené verejné obstarávanie, ministrom? Pán poslanec Raši.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.10.2015 16:51 - 16:53 hod.

Ivan Uhliarik Zobrazit prepis
Ďakujem, pán poslanec. Som rád, že si, tak ako v tvojom vystúpení zaznelo, nenavádzal na štrajk, ako sme tu dneska počuli, ale naozaj reflektoval to, čo som aj ja spomenul vo svojom príspevku, že sestry hovorili o tom, že podpisujú výpovede, alebo teda pripravenosť výpovediam. A som rád, že si apeloval práve na zdravý rozum nás poslancov, vrátane mňa, aby sme nejakým spôsobom, a ministra zdravotníctva, aby sme nejakým spôsobom začali, hlavne na ministerstve, začali s nimi rokovať tak, aby ich požiadavky boli viac vypočúvané, ako tomu je doteraz, alebo ako sa to stalo.
To, že peniaze na platy sestier neboli v minulosti, som rád, že aj v tvojom vystúpení bola tá nezmyselnosť vôbec argumentácie Ústavného súdu. Pretože peniaze na platy sestier sú z rovnakého zdroja ako platy lekárov. Zákon o ich platoch je teda v poriadku? A čo platy sudcov? Čo platy ústavných sudcov, poslancov? Tiež sú platení zo štátneho rozpočtu a vieme, že v roku 2016 bude mať štátny rozpočet deficit 2 mld. eur. No tak keď vieme, že v podstate ako štátny rozpočet tiež nebude mať ako kebyže plne kryté platy a, samozrejme, aj iné investície, tak tiež by teoreticky na základe tohoto precedensu, keď ideme do úplnej technikality veci, mohol povedať Ústavný súd, že nie sú platy na aj iné štátne funkcie.
Preto ja si myslím, že je to nezmysel. A preto si myslím a súhlasím s tým, čo si povedal, že sestry stratili trpezlivosť a mali by sme sa s tým, a hlavne minister, oveľa viac zaoberať vážne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.10.2015 16:21 - 16:23 hod.

Ivan Uhliarik Zobrazit prepis
Pán poslanec Raši, hovoríš, že, o protiústavnosti. Zákon o zákaze zisku stál tento štát do dnešného dňa už 47 mil. eur a nevieme, koľko ďalšie súdne spory budú stáť.
Čo sa týka protiústavnosti, o protiústavnosti rozhodol Ústavný súd na základe podnetu poradcu pána premiéra Fica, bývalého šéfa Slovenskej lekárskej komory. Hovoríme o tom, že tento zákon, a ak si ma správne počúval, tento zákon má ambíciu nejakým spôsobom upraviť zákonne platy sestier, o čo sa snažia tri roky. Ja som hovoril o tom, že sestry pokladajú tieto koeficienty za nízke a chcú jemné zvýšenie týchto koeficientov. Nie tak ako, pán poslanec Ježík, keď si hovoril, že verím tomu, že to v budúcnosti bude. No však všetci veríme, ale vieme aj z aplikačnej praxe, že keď sa niečo zle založí, tak už potom veľmi ťažko môže ísť lepšie. To, čo chcú sestry, je aj valorizácia. Akože môžme diskutovať o tom, či je to správne, nesprávne, vecne a tak ďalej, jednoducho to nie je môj výmysel, ani výmysel KDH, je to požiadavka, legitímna požiadavka sestier.
To, čo hovoril pán poslanec Blanár, že sme nezvládli navyšovanie platov sestier, hovorí len o jeho absolútnej neznalosti tejto problematiky, pretože keby si prečítal ten zákon, za ktorý aj on zahlasoval v roku 2011, v decembri, hovoril o tom, že ten zákon by mal byť aplikovaný aj na sestry v neštátnych zdravotníckych zariadeniach vrátane ambulancií. A preto som sa úplne legitímne spýtal ministra, že či aj tu v tomto prípade to nehrozí protiústavnosťou. Pretože keď tento zákon hovorí o tom, že sa bude týkať aj neštátnych zdravotníckych zariadení, ja sa len pýtam, že či naozaj v budúcnosti nepríde nejaký poradca, alebo samé sestry ohlasujú, že to dajú na Ústavný súd... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis