Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

13.2.2013 o 15:42 hod.

MUDr.

Ivan Uhliarik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

13.2.2013 15:42 - 15:45 hod.

Ivan Uhliarik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Viliama Novotného na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v tlači 365. Na základe uvedeného podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti uvedené v legislatívnych pravidlách.
Predložený návrh zákona obsahuje doložku zlučiteľnosti s právom EÚ. Ako sa uvádza v dôvodovej správe, návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonmi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a právnymi predpismi Európskej únie.
Vplyv na rozpočet verejnej správy a na podnikateľské prostredie je uvedený v doložke vybraných vplyvov. Návrh zákona nemá sociálne vplyvy, na životné prostredie a ani vplyv na informatizáciu spoločnosti.
Predložený návrh zákona obsahuje stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 343 z 11. januára 2013 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pani podpredsedníčka, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2013 9:40 - 9:42 hod.

Ivan Uhliarik Zobrazit prepis
Ďakujem. Takisto súhlasím s niektorými návrhmi, ktoré tu dnes zazneli, určite čo sa týka preventívnych prehliadok či už rómskej populácie alebo aj inej populácie, ktorá naozaj môže zanedbávať svoje deti. Tým pádom lekári budú vidieť oveľa pravidelnejšie tak ako dnes práve stav detí, ktoré za to nemôžu a nemôžu za nezodpovednosť svojich rodičov.
Rovnako súhlasím aj s tým, čo si povedal, Alojz, že majetok školy, ktorý je často ničený, počul som aj príhody, keď som bol na východnom Slovensku, že je často práve predávaný niektorými skupinami a na druhý deň vlastne tie deti nemajú nič, tak naozaj tu nebol podchytený tento problém. A myslím si, že toto je takisto chvályhodné, že to bolo spomenuté.
To, čoho ale chcem sa dotknúť, je jedna veta, ktorú si povedal, že koľko detí ešte bude trpieť a koľko ceruziek sa stratí. V tomto prípade zásadne nemôžem súhlasiť s tým, aby sme spájali ceruzky s deťmi.
A nemôžem súhlasiť ani s tým návrhom, ktorý tu dnes zaznel, že dieťaťu, ktoré má nezodpovedných rodičov a ktoré má neospravedlnené hodiny, budeme odopierať aspoň jedno teplé jedlo denne. A často je to jediné teplé jedlo, ktoré dieťa za deň má, práve toto jedlo, ktoré je v škole a ktoré v škole dostane. Preto nemôžem s touto časťou návrhu novely zákona súhlasiť. Predsa päťročné alebo šesťročné dieťa, prvák, druhák, ktorý ide do školy, nemôže byť zodpovedný za jeho nezodpovedných rodičov. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.2.2013 10:35 - 10:37 hod.

Ivan Uhliarik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Budem krátko reagovať, ďakujem za všetky pripomienky.
Čo sa týka pána poslanca Rašiho, že tí chytrejší vedia, o ktoré sa jedná, že pravdepodobne pán poslanec vie už, ako sa bude hlasovať o 11.00 hod., a pán poslanec asi vie, že má krištáľovú guľu, že akým spôsobom budú poslanci tento zákon schvaľovať.
Čo sa týka pani Horváthovej, pani doktorky Horváthovej, naozaj si to pacient odsedí a plne s vami súhlasím.
Čo sa týka pani, pána poslanca Andreánskeho. Hovoríte aj vo svojom návrhu, že ide o posilnenie všeobecného lekára. Pán poslanec, pravdepodobne ste ma nepočúvali dostatočne dôsledne, ja som povedal, že vtedy by to došlo k posilneniu, keby pacient mal povinnosť sa vrátiť od špecialistu, aby o tom ten všeobecný lekár vedel. V prípade, že ste tento pozmeňovací návrh nedali, ten lekár jednoducho nebude vedieť, kým tu nebude elektronická zdravotná karta, s čím od toho špecialistu odchádza.
A čo sa týka pána poslanca Blanára a rozkolu sestier a lekárov, viete, to farizejské hlasovanie SMER-u, keď zahlasovali za zákon o platoch sestier, a potom poradca pána premiéra, bývalý šéf Slovenskej lekárskej komory to dal na Ústavný súd, naozaj hovorí za všetko. Pán poslanec, rád hovoríte o nemorálnosti zisku zdravotných poisťovní, od 1. 8. 2011 je v platnosti zákon, ktorý som predložil a ktorý táto Národná rada schválila a ktorý zásadne obmedzuje zisk.
Ste už takmer rok vo vláde, máte väčšinu, prečo ste tento zisk doteraz neobmedzili ďalej? Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.2.2013 10:10 - 10:24 hod.

Ivan Uhliarik Zobrazit prepis
Vážení páni poslanci, pani poslankyne, pani predsedajúca, dovoľte mi, aby som sa krátko vyjadril k návrhu zákona, ktorý predstavila pani ministerka a ktorá alebo a ktorý znamená pre pacientov aj pre lekárov niekoľko zlých správ. Budem sa dotýkať hlavne dvoch zásadných vecí v tomto zákone. Podobne ako môj predrečník dotknem sa výmenných lístkov a zmlúv pre lekárov.
Na začiatok mám pre vás dve správy, jednu dobrú a jednu horšiu, obe priamo súvisia s týmto zákonom. Najskôr tú dobrú. Dobrá správa je to, že do zdravotníctva alebo do štátneho rozpočtu, ako chcete, pôjde na základe tohto zákona viac peňazí, pretože ľudia si budú musieť kupovať viac liekov. Dôvodom je tá zlá správa, ak schválite zákon, o ktorom práve rokujeme, donútite ľudí, aby sa stretávali s chorými ľuďmi v už aj tak v preplnených ambulanciách, aj keď nemusia. Opätovné zavedenie tzv. výmenných lístkov spôsobí, že človek napríklad s bolesťami kolena alebo chrbta bude hodiny tráviť v tej istej čakárni s ľuďmi, ktorí majú napríklad chrípku. Skutočne tomuto pozmeňujúcemu návrhu je ťažko rozumieť, asi naozaj dôvodom je to, aby do štátneho rozpočtu prišlo viacej peňazí. Lekciu z medicíny mala v tomto prípade asi dať nám poslancom pani ministerka zdravotníctva, pravdepodobne nám ešte ju dá. Ale predtým poviem, že tým, ktorí nie sú lekári, ale myslím si, že vieme to všetci, že chrípka je vírusové ochorenie, a znamená to, že sa šíri vzduchom. V čakárňach, kde sa stretáva množstvo ľudí, môže sa stať, že tento rok alebo po zavedení tohto zákona neochorie 100-tisíc ľudí, ako sme tomu svedkami teraz, ale oveľa viac.
Preto vás chcem poprosiť, aby ste tento zlý pozmeňujúci návrh pána poslanca Andreánskeho zákona neschválili, inak nebudú mať ľudia na Slovensku iba klasickú alebo prasaciu, alebo vtáčiu chrípku, ale aj každý rok tzv. chrípku SMER-ácku. Výmenné lístky nikdy neplnili tú úlohu alebo inú funkciu ako šikanovanie pacientov. Argumentácia, že všeobecný lekár musí mať všetky informácie, v tomto prípade kríva nielen na jednu, ale na obe nohy. Podľa tohto návrhu, ktorý dal pán poslanec Andreánsky za SMER, výmenný lístok odnesie pacient od všeobecného lekára k špecialistovi, ale nikto neprinúti pacienta, aby odniesol informáciu o vyšetrení u špecialistu naspäť ku všeobecnému lekárovi. Taký lístok by sa musel napríklad volať návratka. Dôsledkom tohto návrhu bude ešte viac pacientov v už dnes preplnených čakárňach všeobecných lekárov či pediatrov a skutočne ich zbytočné preháňanie. Argumentáciou v dôvodovej správe zavedenia výmenného lístku tohoto pozmeňovacieho návrhu je zvyšovanie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti a zamedzenie kontraindikácií pri užívaní liekov či duplicite vyšetrení. Rád by som ale vedel ako, keď tento návrh, opakujem, nezavádza povinnosť vrátiť sa so správou od špecialistu k všeobecnému lekárovi. Pri absencii tejto povinnosti toto odôvodnenie absolútne neobstojí a stane sa presne to, čo v minulosti. Strana SMER aj v minulosti tvrdila, keď sa výmenné lístky zaviedli, že to pomôže tomu, aby všeobecný lekár organizoval zdravotnú starostlivosť pre pacienta. Povedal, kam má ísť, kam nemá ísť, aby ho jednoducho lepšie liečil. V praxi to ale nefungovalo. Jediné, čo fungovalo, bola skutočnosť, že keď vás bolel napríklad chrbát a potrebovali ste ísť k neurológovi, tak ste sa najprv museli alebo najprv ste si museli vystáť alebo odčakať niekoľko hodín u všeobecného lekára, a preto to pokladám za zhoršenie informovanosti a zhoršenie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti.
To, čo je ale oveľa nebezpečnejší návrh, je to, že sa potichu ruší istota zmluvy so zdravotnými poisťovňami pre všeobecných lekárov a pediatrov. Ministerstvo argumentuje posilnením významu všeobecného lekára. Na jednej strane sa všeobecnému lekárovi pridávajú úlohy, pretože musí vyšetrovať aj tých pacientov, nielen mu napísať možno všeobecný výmenný lístok, ale na druhej strane beriete istotu všeobecných lekárom a pediatrom, že budú mať zmluvu so zdravotnou poisťovňou. Často ako argument počúvame, že ústrednou zložkou nášho systému by mal byť tzv. rodinný lekár, ktorý pacientovi ten lístok iba nevypíše, ale ktorý ho aj vyšetrí. Napíše opis problému, diagnózu atď. Keď chceme a uznávate, že keď chceme, aby to urobil poriadne a nevypísal len ten lístok, bude mu to trvať možno okolo pol hodiny. Kto to ale zaplatí, keď ten daný lekár nebude mať zmluvu a nebude mať istotu zmluvy so zdravotnou poisťovňou? Čo je ale horšie, kto zaplatí lieky, ktoré mu špecialista odporučí? Ak totiž dnes nemá lekár s poisťovňou zmluvu, lieky v plnej výške hradí pacient. Ak lekár napríklad odporučí antibiotiká, a pacientov všeobecný lekár nebude mať zmluvu, pacient zaplatí tieto antibiotiká v plnej výške.
Rovnako si myslíme, že pre pacientov všeobecných lekárov, ktorí stratia zmluvu so zdravotnou poisťovňou, je útechou vysvetlenie, že, citujem: "zdravotná poisťovňa oznámi 2 mesiace dopredu pacientovi, že ruší zmluvu s lekárom a zároveň poskytne zoznam lekárov, u ktorých sa tento pacient liečiť musí, aby sa nestalo, že svojho obvodného lekára stratí". No neviem ako a som prekvapený, že si navrhovateľ myslí, že týmto je to vyriešené, pretože v drvivej väčšine obcí na Slovensku je len jeden lekár či už všeobecný, alebo jeden pediater. Zdravotná poisťovňa zruší zmluvu tomuto lekárovi v obci a pacient bude šikanovaný nielen tým, že musí čakať na výmenný lístok, ale aj že musí ísť do vedľajšej obce, ale do tejto obce sa musí nejakým spôsobom dostať. Zdravotná poisťovňa bude platiť sanitku, keďže je to povinnosť výmenného lístku? Akým spôsobom sa bude musieť dostať? Samozrejme, prináša to ďalšie náklady jednak pre pacientov a ďalšie hodiny, ktoré pacient len kvôli výmennému lístku bude musieť cestovať do vedľajšej obce. Bude znamenať tento návrh jak horšiu dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre pacientov vo vidieckych oblastiach a, samozrejme, nielen dostupnosť, ale aj kvalitu, pretože mnoho ľudí jednoducho k lekárovi nepôjde. Častým argumentom ministerstva je aj to, že dôjde k lepšej kontrole predpisovania liekov. No, v tomto prípade naozaj absolútne nie. Veď viac ako jedna tretina liekov, jednu tretina liekov predpíše všeobecný lekár dnes na odporúčanie špecialistov. Komu potom zoberie zdravotná poisťovňa zmluvu? Ako to bude dokazovať všeobecnému lekárovi, ktorý zvýši preskripciu, alebo špecialistovi, ktorý to doporučil? Na druhej strane o zhruba 30 % liekov, ktoré predpíšu rozliční špecialisti, ani dnes všeobecný lekár nevie a ani nebude vedieť. Ako sa to zmení týmto zákonom? Nijako, pretože, tak ako som hovoril, pacient nemá povinnosť doniesť návratku všeobecnému lekárovi a špecialisti budú naďalej predpisovať lieky a všeobecný lekár o nich nemusí vedieť. Pravdepodobne mi dáte za pravdu v tom, že je rozdiel aj v tom, že lekár má povedzme mladších pacientov v nejakom meste alebo povedzme v nejakom podniku, v závode, a je rozdiel medzi lekárom, ktorý má starších pacientov, ktorí potrebujú a spotrebujú oveľa viacej liekov. Tomuto lekárovi tiež zdravotná poisťovňa zoberie zmluvu len preto, že má väčšiu preskripciu? Štát nám nejde iba prikazovať, kde máme byť poistení, ale tu sa ruší aj princíp slobodnej voľby lekára. Neviem si predstaviť, kam budú chodiť dôchodcovia, keď v obci jediný všeobecný lekár stratí zmluvu a oni budú musieť dochádzať do susedného mesta. Mám pocit, že je to iba spôsob, ako držať pred zavedením jednej poisťovne v šachu súkromných všeobecných lekárov a pediatrov. A po vzniku jednej zdravotnej poisťovne bude štát určovať, kto bude mať ambulanciu a kto nie. Lekár nemá inú možnosť, iba pracovať ako lekár alebo ísť na úrad práce a bude chcieť za každú cenu túto zmluvu získať.
A uznávame všetci, že za každou cenou sa skrýva potenciálna korupcia. S mnohými lekármi som rozprával a s touto zmenou, ktorá zvýši počet pacientov v už aj tak preplnených čakárňach a ktorá ruší istotu zmluvy so zdravotnou poisťovňou, zásadne nesúhlasia. Mnohí lekári mi písali nesúhlasné maily. Dovoľte mi prečítať veľmi krátko jeden z nich:
"Vážený pán poslanec, dovoľujem si obrátiť sa na vás so žiadosťou o zamietnutie, eventuálne úpravu návrhu, ktorý je súčasťou zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, a predkladateľom tohto návrhu je pán poslanec SMER-u Ladislav Andreánsky. Jeho schválenie by viedlo k podpore korupcie, k zhoršeniu dostupnosti zdravotnej starostlivosti či k ešte väčšiemu nezáujmu o odbor všeobecné lekárstvo medzi mladšou generáciou lekárov. V prípade, napr. žeby došlo k extrémnej situácii a k nezazmluvneniu napríklad 500 lekárov, prístup k zdravotnej starostlivosti bude obmedzený u takmer 700-tisíc pacientov, ktorí budú musieť vyhľadať vzdialenejšieho lekára, ktorý už teraz je preťažený, a tým pádom kvalita zdravotnej starostlivosti aj tak bude klesať u vystresovaného lekára s preplnenou čakárňou pre pacientov. Som mladá lekárka v príprave na špecializáciu vo všeobecnom lekárstve. Po návrate z Českej republiky mi bolo uznaných 2 roky praxe. V súčasnosti neexistuje žiadna zhodná cesta, ako si urobiť špecializáciu zo všeobecného lekárstva. Nemocnica ma nezamestná, žiadny obvodný lekár ma nezamestná, granty nie sú, žiadny rodinný príslušník nie je lekár. Je možnosť realizovať to ako samoplatca, ale asi treba byť nezamestnaný, aby sa to dalo zrealizovať. Samozrejme, za tú dobu vás musí živiť niekto iný. Ak bude presadený tento návrh, ani keby sa mi podarilo spraviť špecializáciu, nebudem mať žiadnu istotu ohľadne ďalšieho zamestnania. Mala som ešte nejaké zvyšky ilúzii, že by som si založila prax na princípe konkurencie, kde sa ukáže, kto je lepší, nech pacient rozhodnú na princípe slobodnej voľby a demokracie, nie nejakého monopolu ako za komunizmu. Nech poisťovne zazmluvnia začínajúceho lekára a potom, napr. po dvoch rokoch, nech si kontrolujú, testujú a posudzujú kvalitu zdravotnej starostlivosti, ale neberte nám posledné pracovné ideály a šancu začať pracovať podľa svojho najlepšieho svedomia a vedomia a pacientom umožniť možnosť slobodnej voľby lekára. Po návrate z Českej republiky mám strach, že začnem tento iracionálny nápad - vrátiť sa domov a pracovať v krajine, ktorá ma vyštudovala - ľutovať. V skutočnosti bola Česká republika voči mne ústretovejšia ako moje Slovensko. S pozdravom." Podpis.
Tento mail prišiel mnohým z vás, či už poslancom za stranu SMER alebo poslancom za súčasnú opozíciu. Tento list išiel takisto na vládu. Toľko jeden z mnohých lekárov z praxe, ktorí vidia aj dnes, aká je situácia reálna s vekovým priemerom všeobecných lekárov na Slovensku, a ktorí stratili po tomto návrhu akékoľvek ilúzie, že sa táto situácia môže zlepšiť.
Podotýkam, že tieto pozmeňovacie návrhy nevideli ani zástupcovia komôr - Slovenskej lekárskej komory, ktorí na zdravotníckom výbore zásadne protestovali proti týmto návrhom. Protestovali a hovorili o obrovských problémoch, ktoré to prinesie a ktoré to môže priniesť pri predpisovaní liekov. Preto navrhujem, aby si pani ministerka tieto poslanecké návrhy neosvojila a stiahla ich. Inak vojde do dejín ako prvá ministerka, ktorá nieže posilňuje, ale likviduje lekárov prvého kontaktu.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 11.12.2012 16:17 - 16:18 hod.

Ivan Uhliarik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za faktické poznámky.
Ak dovolíte, pán poslanec Blanár a súčasný župan. Viete, vy ste síce povedali, že sme boli za zisk, alebo že sme za zisk, no ale zatiaľ váš zákaz zisku stál slovenských občanov 44 miliónov eur, ktoré bude musieť každý vrátane vás zaplatiť. Buďte proti zisku, ale robte to tak, aby sme nemuseli potom zaplatiť to z vlastných vreciek. Buďte proti tomu zisku, ale buďte korektní proti zisku. Ja nemám s tým problém. Ako som povedal, od 1. augusta 2011 sme sprísnili jeho vyplácanie. Pozrite si ten zákon.
A čo sa týka nemocníc vyššieho územného celku, hovoríte o odvahe, Pán poslanec, majte konzistenciu aspoň v horizonte niekoľkých mesiacov, SMER teraz v lete zavádzal znovu koncové nemocnice a viete, že vaša argumentácia na VÚC-karské nemocnice bola: „VÚC-karské nemocnice sú rovnako dobré ako štátne. Lekári a sestry sú tam rovnako kvalitní ako v štátnych nemocniciach.“ A na mňa bola vtedy otázka: „Prečo máte iný meter pre štátne a iný meter pre VÚC-karské nemocnice?“ Prečo nemáte tú odvahu a teraz sa nespýtate ministerky zdravotníctva a svojej strany SMER, prečo znova robí tento rozdiel, prečo znova zvýhodňuje štátne nemocnice? A prečo nemáte odvahu spýtať sa teraz vášho ministra financií, koľko peňazí do VÚC-karských nemocníc chystá sa dať alebo dal. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 11.12.2012 15:48 - 16:10 hod.

Ivan Uhliarik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani podpredsedníčka parlamentu, vážený pán minister, pán spravodajca, vážené panie poslankyne, páni poslanci, prejdem k zdravotníctvu od filmu. Budem sa snažiť hovoriť po slovensky.
Pán minister, vždycky som oceňoval vecnú diskusiu, v ktorej sme pri zdravotníckych zákonoch, vy ako v opozícii a ja ako vtedajší minister zdravotníctva, hovorili. A naozaj boli ste jeden z mála z tých, ktorí ste práve veľmi vecne o zdravotníctve a, myslím si, veľmi triezvo diskutovali.
Dovoľte mi, aby som sa vyjadril teraz k návrhu rozpočtu pre zdravotníctvo. A nedá mi nezačať vetou, že pre zdravotníctvo, teraz nehovorím o financiách alebo ministerstve financií, ale pre zdravotníctvo a zdravotníkov na Slovensku je to skutočne najhorší rozpočet, a to minimálne za posledných desať rokov. Prvá vláda aj druhá vláda Roberta Fica pripravili totiž zdravotníctvo naozaj o stovky miliónov eur. Následky týchto vlád a tejto politiky budú pociťovať pacienti ešte dlhé roky. A smutné je, že sa to ešte neskončilo. A podľa ohlasovaných zámerov ministerky zdravotníctva naozaj si myslím, že to najhoršie nás ešte len čaká.
Začnem aktuálnou témou, ktorá s rozpočtom úzko súvisí. Minulotýždňové rozhodnutie arbitrážneho súdu v Holandsku asi prekvapilo len stranu SMER, pretože zákaz zisku zdravotných poisťovní bol protiústavný aj podľa Ústavného súdu Slovenskej republiky a arbitráž pravdepodobne nemohla dopadnúť inak ako prehrou Slovenska alebo výhrou súkromnej zdravotnej poisťovne Union. Spolu s nákladmi právnikov, možno ste si to prečítali v novinách, nás doteraz tento spor stál niečo viac ako 40 miliónov eur. Vieme, že strana SMER vyhrala voľby, vieme, že takmer miliónom voličov. A preto jej zo štátneho rozpočtu prislúcha suma zhruba 24 miliónov eur. No ak sa sponzori poskladajú dať, 40 miliónov eur by možno pre SMER nemalo byť problémom. Ak sa to nepodarí vládnej strane, treba otvorene povedať, že občania a pacienti sa budú musieť na toto poskladať za to, že sa porušili slovenské zákony a že sa porušili medzinárodné zmluvy.
Vláda Ivety Radičovej, pôjdem možno do takej krátkej minulosti, a ministerstvo zdravotníctva, ktoré som viedol, našťastie vtedajšiu chybu strany SMER opravilo. A upravili sme zákon tak, aby od 1. augusta v roku 2011 zdravotné poisťovne si mohli vyplatiť zisk len za prísne stanovených podmienok, dokonca tento zisk bol nezdanený. Čiže od 1. augusta 2011 si zdravotné poisťovne v prípade, keď majú vyplatený zisk, ho musia, samozrejme, zdaniť. Ak by sme to neurobili, Slovensko by možno neprehralo 22 miliónov, ale dvojnásobok.
Mám za to, že vládnej strane SMER, a opakovane sme to navrhovali aj ja, aj moji kolegovia, že skutočne teraz nič nebráni tomu, aby tento zákon bol ďalej sprísnený, aby sa sprísnili podmienky vyplácania zisku zdravotných poisťovní. A potom aj následné vyvlastnenie alebo teda následná suma, za ktorú štát by zaplatil za zdravotné poisťovne, bude, samozrejme, nižšia. Určite ako ja, tak aj mnoho mojich kolegov poslancov by takýto zákon o sprísnení zisku nemalo problém podporiť. Chápem však, že o toto pravdepodobne strane SMER nejde, pretože nepočul som vo vyjadreniach ministerky Zvolenskej ani žiadnych predstaviteľov strany SMER o zámere sprísnenia vyplácania zisku zdravotných poisťovní, pravdepodobne preto, že by nikto na tom nezarobil.
Ako lekár si dovolím povedať, že po prehratej arbitráži snaha o vyvlastnenie zdravotných poisťovní a vyplatenie akcionárov je, prepáčte mi to expresívne vyjadrenie, čisté šialenstvo, ktoré Slovensko bude musieť rozdýchavať niekoľko desaťročí. Skutočne nebudeme vedieť zvládnuť túto obrovskú sumu. V prípade vyvlastnenia a následnej arbitráže Slovensko neprehrá dvadsať miliónov eur, ale stovky miliónov eur. A z toho sa naši pacienti, prípadne občania nemusia dlhé roky spamätať.
Štátny rozpočet pre zdravotníctvo na rok 2012 ma však vzhľadom na politiku strany SMER a ministerky zdravotníctva neprekvapil. V rozpočte nie je ani jedno euro naviac pre nemocnice či peniaze na platy zdravotníkov, lekárov. Práve, naopak, keď si pozriete čísla, a tie čísla sú v každom vašom počítači, uvidíte, že v rozpočte je menej peňazí za štát, pre poistencov štátu. Možno SMER a ministerka zdravotníctva robia všetko pre to, aby našli peniaze na vyplatenie akcionárov súkromných zdravotných poisťovní, ale veľmi málo pre pacientov. V čase, keď som bol ministrom zdravotníctva, SMER sľuboval občanom odvod za poistencov štátu vo výške 5 %. Veľmi dobre si pamätáme tie protesty lekárov minulý rok, veľmi dobre si pamätáme aj tú mantru, ktorú lekári stále a zdravotníci opakovali, že len 5 % za poistencov štátu sa podarí zastaviť takýmto spôsobom zadlžovanie nemocníc. Súčasný návrh rozpočtu ale hovorí o percente 4,25 za poistencov štátu. Poviete si, je to viac ako 4 %, ktoré sú v zákone, je to viac, ako dávala vláda Ivety Radičovej za poistencov štátu, väčšie percento. No ale keď si lepšie pozriete rozpočet, tak uvidíte, že je to len preto, že SMER upravil počet poistencov štátu, to znamená, celkové číslo sa vydelilo menším počtom ľudí. Samozrejme, keďže sa celkové číslo vydelí menším počtom ľudí, tak percento je vyššie, ale keď sa vezme rozpočet a počet peňazí, ktoré štát vydáva na poistencov štátu, ide do slovenského zdravotníctva alebo je sem plánované na rok 2013 o takmer 70 miliónov eur menej, ako dala vláda Ivety Radičovej.
A aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť tvrdí, že riziko rozpočtu je práve v zdravotníctve. Budem citovať jej vyjadrenie: „Z hľadiska sektorových politík sa vynárajú otázniky najmä v súvislosti s reálnosťou predpokladov v oblasti zdravotníctva.“
Rozpočet pre zdravotníctvo kritizujú lekári, sestry, lekárnici, odborové organizácie a ostatné sektory v oblasti zdravotníctva.
Už som to raz povedal a zopakujem to, že ministerka zdravotníctva by okrem ovce, plyšovej ovce, ktorú si jedno ráno zobrala na rokovanie vlády, mala nosiť na vládu aj čarovnú paličku, ktorou by presvedčila pána ministra financií a premiéra Roberta Fica, že pri takto nastavenom rozpočte môže naše zdravotníctvo skôr či neskôr skolabovať. Pacienti nebudú čakať na operácie mesiace, ale roky, sestry nebudú čakať na svoje platy do rozhodnutia Ústavného súdu, ale až dovtedy, kým nepríde možno niektorá budúca vláda.
Keď vieme, že tento parlament zvýšil firmám zdravotné odvody a dane zhruba o 4 %, kam idú tieto peniaze, keď je to zvýšenie zdravotných odvodov? Na jednej miske váh je suma, štát dáva menej na poistencov štátu o 70 miliónov, na druhej strane má alebo chce mať vyšší výber poistného zo zdravotných odvodov. Čiže kam idú tie peniaze, keď nejdú do zdravotníctva?
Potvrdilo sa aj to, že ministerka zdravotníctva nemá silné slovo vo vláde pri rokovaní o peniazoch, nedokázala presvedčiť ministra financií, aby dal zdravotníctvu viac. A preto som presvedčený, že takto nastavený rozpočet spolu s nerealizovanými opatreniami na prísne hospodárenie v štátnych nemocniciach ako ohlasované centrálne obstarávanie, ohlasované elektronické zdravotníctvo, prísne hospodárenie štátnych nemocníc, budú viesť k ďalšiemu zadlžovaniu, ktoré zaplatia opäť občania.
My vieme, takisto to bolo teraz v médiách, že to zadlžovanie štátnych nemocníc je trikrát rýchlejšie, ako bolo v minulosti. No je to naozaj tak, pretože tie prísne opatrenia, ktoré sme pripravovali, dobre, zákon o transformácii na akciové spoločnosti, dnes sme sa už ľahko toho dotkli, bol neschválený, čo rešpektujem. Ale prečo potom tie ohlasované prísne rozpočtové pravidlá, ktoré ohlásila ministerka zdravotníctva po svojom nástupe, tu zatiaľ za niekoľko mesiacov jej ministrovania nie sú. A dôsledky už môžeme vidieť teraz.
Z úst ministerky zdravotníctva často zaznieva fakt, že do zdravotníctva pôjde v absolútnej hodnote viacej peňazí na hlavu. Opakujem, treba povedať aj B, a to, že administratívne sa znížil počet poistencov štátu o 200 000 ľudí, väčšinou to sú pracujúci dôchodcovia, ľudí, ktorí si popri svojom nízkom dôchodku privyrábajú. A takouto matematikou môžeme očakávať, že ak napríklad štát prestane platiť za ženy na materskej dovolenke, pretože sú vlastne na dovolenke, podarí sa zvýšiť platbu a percento za poistencov štátu znova. Môžeme ako štát prestať platiť za deti, administratívne znížiť počet poistencov štátu, napríklad nezamestnaných, a percento nám vzrastie. Ale cítime, že toto asi nie je tá politika, ktorú by akákoľvek vláda alebo akýkoľvek štát mal, samozrejme, robiť.
Ale vy viete, mnohí z vás ste zdravotníci, mnohí z vás poznajú zdravotníctvo, či už ako zriaďovatelia, vidím tu županov, či už ako profesionálov v zdravotníctve, že faktúry v zdravotníctve sa neplatia percentami, že faktúry v zdravotníctve sa platia peniazmi, eurami.
A porovnajme si konkrétne čísla. Páni poslanci, skutočne, pozrite sa do prílohy, do tabuľky ministerstva financií, ktorá jasne hovorí, že v roku 2012 išlo za poistencov štátu 1,351 mld. eur, v roku 2013 je to 1,281. Je to o 70 miliónov eur menej. Spolu s opatreniami, ktoré sme tu minulý týždeň alebo sa tu minulý týždeň schválili, pretože opozícia za ne nezahlasovala, prípadne opatreniami, ktoré sa schválili v minulom období, myslím, že to bolo koncom leta, zrušenie koncových nemocníc alebo teda znovuzavedenie koncových nemocníc, zrušenie vernostného systému, kde poisťovne profitovali z tohto, z týchto systémov, zrušenie tej druhej najlacnejšej ceny v Európskej únii, budú to ďalšie peniaze, ktoré budú chýbať v zdravotníctve. Ja nehovorím, že to budú miliardy eur, ale každý milión eur v zdravotníctve, ktorý chýba, skutočne je veľmi cítiť. A veľmi to cítia hlavne pacienti, ktorí možno nečakajú tri-štyri mesiace, ale rok na svoju operáciu.
Čiže chcem sa opýtať pána ministra, prípadne pána spravodajcu, akým spôsobom chce vláda, aby sa zdravotníctvo konečne ozdravilo, keď dáva menej peňazí napriek tomu, že takto pred rokom poslanci strany SMER, vtedajšej opozičnej strany SMER, hovorili o tom, že nie je možné, aby štát dával menej, ako 5 % za poistencov štátu. Zrazu je situácia iná?
A tým, ktorí sa chystajú do faktickej poznámky s tým, že ani vláda Ivety Radičovej nedávala viac, ako 4 %, pripomínam jedno číslo. Spomeňte si, že vláda Ivety Radičovej v septembri v roku 2011 oddlžila zdravotníctvo sumou 300 miliónov eur. V prípade, že by ste pripočítali, lebo to bol tiež štát, ktorý dal svoje peniaze na oddlženie štátnych nemocníc, tieto peniaze k percentu poistencov štátu, vyšla by vám takmer suma alebo číslo takmer 5 %.
Ak by predsa niekto pochyboval, že na rok 2012 sme rozpočtovali menej, tak si pozrite opäť čísla ministerstva financií, ktoré sú publikované na jeho stránke, v roku 2012 očakávaná skutočnosť bola o 195 miliónov viac ako v roku 2011 a aj rozpočet bol v roku 2012 o 182 miliónov eur väčší alebo vyšší, to znamená, že ten výber poistného bol vyšší.
Ministerstvo zdravotníctva v súčasnosti je také slabé, aké naozaj nebolo ešte nikdy v histórii. Ešte nikdy sa nestalo, že by išlo do zdravotníctva menej peňazí ako v predchádzajúcom roku a zároveň by sa prijímali zákony, ktoré idú proti pacientom. Inak sa nedajú nazvať ani nedávne zákony alebo novely zákonov proti liekovej reforme. Práve na liekovej reforme, sa mi ministerka zdravotníctva priznala, šetrí štát asi 4 milióny eur mesačne. A tieto zákony ministerstvo zdravotníctva pod tlakom pravdepodobne farmaceutických firiem zrušilo, či zrušilo iné pozitívne nastavenia financií, ktoré plynuli do zdravotných poisťovní alebo šetrili zdravotným poisťovniam ďalšie prostriedky.
Ja chápem, pán minister, že máte veľmi ťažkú situáciu, a chápem to, že naozaj v súčasnej dobe udržať fiškálnu ako keby neutralitu alebo udržať dokonca rozpočet do 3 % je veľmi ťažké. No na druhej strane, prečo potom ministerke zdravotníctva schválite zákony, ktoré odoberajú peniaze poisťovniam? Ja tomuto nerozumiem. A keď si poviete, že schválite to preto, že odoberajú peniaze súkromným zdravotným poisťovniam, nechápem to aj tak, pretože je ohlásený zámer vytvorenia jednej zdravotnej poisťovne, štátnej. To znamená, tieto zákony budú v budúcom roku v prípade, že bude jedna zdravotná poisťovňa, odoberať peniaze štátnej poisťovni. Takže nerozumiem naozaj, prečo je to tak.
Pacient je pre ministerstvo zdravotníctva pravdepodobne na poslednom mieste. Na predposlednom sú preň asi sestry a iba kúsok pred nimi lekári, pretože ako inak nazvať situáciu, keď poradca premiéra pre zdravotníctvo Milan Dragula napadol zákon o sestrách, ktoré tak nemôžu dostávať plat, na ktorý majú nárok. To naozaj cieľom vládnej strany SMER je to, aby 40 000 sestier zarábalo v priemere okolo 500 eur? SMER má všetky možnosti na to, aby sestry dostali to, čo si zaslúžia. V parlamente som však nevidel ani jeden návrh zákona, ktorý by bol v prospech sestier. Tento návrh štátneho rozpočtu je len ďalším klinčekom do ich pomyselnej rakvy. Z toho totiž, čo chcete do zdravotníctva poslať, nebude tento štát schopný garantovať ani tú starostlivosť, ktorú mal predtým, pretože ide naozaj zo štátneho rozpočtu na poistencov štátu oveľa menej peňazí. Takže pravdepodobne sa asi nemôžeme baviť o nejakom zvyšovaní platov alebo zlepšovaní podmienok pre zdravotníkov a pacientov. Nebudem prekvapený, a srdečne si to neprajem, pretože sám som zažil nie ľahké chvíle práve pri štrajku, ak si v priebehu roka vyskúšajú možno sestry alebo iní zdravotní pracovníci ostrý štrajk, aby tak ukázali, že bez nich zdravotníctvo fungovať nemôže.
Pochopil by som, ak by sa ministerka obhajovala tak, ako chcela. Ja nehovorím, že v programovom vyhlásení vlády alebo v jej zámeroch niečo, niektoré veci neboli dobré. Chcela zaviesť centrálne obstarávanie, ktoré bolo pripravené na ministerstve. Chcela dokončiť eHealth, chcela dokončiť DRG, chcela nastaviť prísne hospodárenie nemocníc. A dnes aká je situácia? Opakujem, zadlžujú sa oveľa rýchlejšie, ako to bolo v minulosti. Keby pripravila sériu zákonov, ktorými skutočne šetrí, tak aj opozícia alebo aj zdravotníci by tieto argumenty nemali a neobávali by sa takto budúcnosti, keďže zdravotnícky rozpočet alebo teda peniaze za poistencov štátu sú naozaj nižšie. Pravdepodobne má plnú hlavu starostí s tým, ako vyplatiť akcionárov súkromných zdravotných poisťovní, ale ak sa nechce stať symbolom krachu teraz, myslím, ministerka zdravotníctva, slovenského zdravotníctva, tak by mala rýchlo prehodnotiť svoje priority.
Na záver mi dovoľte povedať jedno. Blíži sa koniec roka a ľudia si zvyknú okrem šťastných a veselých Vianoc, sviatkov priať aj zdravie. Zdravie je základ pre všetko ostatné. a je nám jasné, že ak nebudú učitelia zdraví, nebude mať kto učiť, ak nebudú stavbári zdraví, nebude mať kto stavať diaľnice alebo domy, ale ak nebudú lekári a zdravotníci zdraví, nebude mať kto liečiť.
Zdravie, vieme, stojí peniaze a je stále drahšie. Dožívame sa stále vyššieho veku, máme nové a moderné lieky, ktoré sú drahšie, máme nové moderné zdravotnícke prístroje, ktoré sú drahšie, a máme sestry, ktoré robia za 400 – 500 eur mesačne. Zdravotníctvo potrebuje viacej peňazí, väčšiu efektivitu, a nie menej a žiadne reformné zákony. Ste prvá vláda, ktorá chce dať do zdravotníctva menej peňazí, ako išlo na poistencov štátu minulý rok alebo v predchádzajúci rok. Chcem vás preto požiadať, aby ste prehodnotili rozpočet pre zdravotníctvo, lebo budúci rok budú občania Slovenska nielen nezamestnaní a nešťastní, ale aj chorí. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.12.2012 12:04 - 12:06 hod.

Ivan Uhliarik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda výboru pre financie, vy ste ekonóm a dneska som sa dozvedel, že ste boli aj v Predstavenstve Nemocnice svätého Michala, akciovej spoločnosti. No ako argument, prečo je model akciových spoločností horší, hovoríte, že táto nemocnica prenajala päť lukratívnych oddelení inej súkromnej spoločnosti. Predpokladám, keďže ste tam boli vo vedení tejto spoločnosti, že ste dali trestné oznámenie, pretože to by mala byť povinnosť aj ako občana, nielen ako predstaviteľa tej spoločnosti.
Hovoríte o tom, že nie iba prizma zisku by mala byť v zdravotníctve na Slovensku. A to je lepšie prizma straty, a trikrát väčšej straty, ako sme sa dnes dočítali v médiách, že štátne nemocnice sa trikrát rýchlejšie zadlžujú ako v minulosti? Kde sú tie peniaze, ktoré aj SMER svojimi zákonmi viac vyberá do zdravotníctva cez zdravotné odvody občanov? Kde je centrálne obstarávanie, eHealth, kde je prísne hospodárenie, ktoré pani ministerka zdravotníctva po svojom nástupe oznámila? Namiesto toho sa pani ministerka pravdepodobne sústreďuje na vyplatenie stoviek miliónov eur pre svojich bývalých zamestnávateľov a akcionárov súkromných zdravotných poisťovní, čo položí slovenské zdravotníctvo v budúcom roku na kolená. My sme plánovali, a vy ako ekonóm to viete, akciové spoločnosti preto, pretože tých pár, ktoré máme, fungujú vyrovnane alebo s prebytkom a riešia špičkové a drahé výkony. Dnes riaditelia vedia, že hospodárenie v červených číslach a predražené nákupy im nič nehrozí a nemocnice sa zadlžujú ďalej. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.12.2012 15:05 - 15:24 hod.

Ivan Uhliarik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážená pani ministerka, pani poslankyne, páni poslanci, na úvod naozaj, keďže sme nemohli reagovať na pani ministerku, veľmi krátko poviem, vo všetkej úcte, pani ministerka, rozumiem, že nie ste politička a spôsoby politickej obštrukcie sú vám cudzie. A naozaj, tak ako povedal aj predrečník, po prezentovaní sa na výbore sme na protest proti tomu, že SMER nedodal potrebný počet poslancov na zahájenie mimoriadnej schôdze, čiže my sme v práci boli. Ale hovorím, toto je len ako poznámka.
Čo sa týka vášho zavádzajúceho tvrdenia, že klameme, ja naozaj vás mám rád, lebo však pracovali ste ako generálna riaditeľka Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ešte keď som bol vo funkcii ministra. A chcel by som vám to naozaj vysvetliť trošku aj z pohľadu matematiky a nielen vypichnúť určitú cenu, ktorá momentálne možno vyskočila doplatkom, lieku. My vieme a všetci tí, čo sú v sále, viete, že základná matematika prvého ročníka základnej školy je, že 1 + 1 = 2. Ministerstvo práve tými svojimi tvrdeniami častými, že stúpli doplatky, sa snaží verejnosti dokázať, že 1 + 1 = 3. A ja vysvetlím, prečo to tak je. V úhrade liekov, keď máte kombináciu liekov, napríklad lieku proti vysokému tlaku, tak keď je takzvaná fixná kombinácia liekov zložená z dvoch, tak normálne v štandardných európskych krajinách je úhrada zdravotnej poisťovne za jednotlivé súčasti tejto kombinácie úhradou spolu. To znamená, že, povedzme, za jednu molekulu je úhrada 10, za druhú molekulu je úhrada 10, dohromady vo fixnej kombinácii je úhrada 20. No, žiaľ, na Slovensku to ale takto nebolo historicky, firmy na základe rôznych lobingových aktivít dosiahli to, bolo to dávnejšie, na začiatku rokov 2002, 2003, 2004, že úhrady za tieto kombinácie boli oveľa vyššie ako súčasti jednotlivých zložiek tejto kombinácie. To znamená, v tomto analogickom prípade úhrada, dajme tomu, 10 + 10 nebola 20, ale 30. No odpovedzte mi, keď vy všetci platíte odvody do zdravotnej poisťovne, je toto normálne, je toto spravodlivé pre systém zdravotného poistenia? Podľa mňa nie. V Českej republike, dokonca pani ministerka, verím, to vie a keď to nevie, spýtajte sa na to pána ministra Hegera, išli dokonca ďalej, že fixné kombinácie hradia nižším koeficientom, čiže nie 1 + 1 = 2, ale 1 + 1 =, hovorím príklad, aby ste ma nechytili za slovo, 0,9. Čiže skutočne ide o to, aby sme si nevytrhli si z kontextu, že nejaký liek išiel hore, keď vieme, že sú to v drvivej väčšine fixné kombinácie liekov. Mám tu zoznam liekov, pani ministerka, môžeme si to pozrieť. A dajte mi jediný príklad iný. Aj vám poviem, prečo, a keď mi dáte... (Reakcia ministerky.) No nič, môžeme sa potom rozprávať o tom.
Poďme k zákonu č. 362/2011 Z. z. Som rád, skutočne, že ministerstvo zdravotníctva pod vedením pani ministerky a SMER sa rozhodli zachovať zľavy pre pacientov v lekárňach. O tom, že tu nastala zmena o 180 stupňov, nebudem opakovať po mojom predrečníkovi, práve, naozaj je to zázračný premet. Ale hoci to chvíľu trvalo, verím tomu, že aj práve táto petícia občanov, a na to petície sú, ich presvedčila, že vernostné systémy alebo že zľavy na lieky v lekárňach sú dobrým nástrojom a v žiadnom prípade nezvyšujú spotrebu liekov, hoci som o tom od začiatku hovoril. Argumenty, ktoré pôvodne ministerstvo používalo, boli neodborné, prípadne zle pripravené. Len pripomeniem, že ministerstvo ide meniť zľavy na lieky na predpis, nie na voľnopredajné produkty. Od začiatku tak bolo logické, že žiadna spotreba nemôže rásť a len a len lekár rozhoduje o predpísaní lieku. Kto z vás, je nás tu málo, bol uplynulý mesiac u lekára? V prípade, že ste náhodou u neho neboli, pani doktorka tu sedí, tak ona asi u lekára je každý deň, ale pravdepodobne mi dáte za pravdu, že žiadny pacient nepríde za lekárom a nepovie: „Pán doktor napíšte mi miesto jedného ampicilínu dva ampicilíny, pretože dostanem v lekárni vyššiu zľavu na dva.“ „Nenapíšte mi desiatku nejakého antihypertenzíva, ale dvadsiatku, pretože za to dostanem vyššiu zľavu.“ Toto je niečo, čo je nepredstaviteľné. A je to urážka nielen nás lekárov v poslaneckej snemovni, ale aj lekárov, ktorí liečia ľudí. Pravdepodobne pani ministerka, vo všetkej úcte, naozaj len vaše právnické vzdelanie vás na toto oprávňuje a ospravedlňuje vás, pretože takto, si myslím, lekár by nezareagoval nikdy. Hovoriť o tom, že zvyšuje sa spotreba liekov, skutočne nie je namieste.
Smutné je, že snaha o zmenu vernostných systémov za každú cenu, pretože naozaj bola daná pod pozmeňujúcim návrhom pána Rašiho a bola pravdepodobne urobená veľmi narýchlo, vedie ministerstvo zdravotníctva k paškvilu. Vysvetlím to. Tým paškvilom je to, že teraz na rozdiel od pôvodného návrhu ušetrí pacient, to je fajn, ale zdravotná poisťovňa neušetrí ani cent, tak ako je tomu dnes. Poisťovňa tie peniaze, ktoré ušetrila, len pri jednej sieti to bolo okolo 1 mil. eur za to trvanie zákona, distribuuje späť do zdravotníctva, podľa, samozrejme, zdravotníckych zákonov. Poisťovňa ušetrené peniaze môže použiť na zlepšenie zdravotnej starostlivosti. Vy ako bývala riaditeľka Všeobecnej zdravotnej poisťovne to viete. Môže použiť na zvýšenie, povedzme, limity v nemocniciach a tie následne na zvýšenie platov lekárov, sestier a tak ďalej. Hovoril som, že len v jednej sieti sa ušetrilo okolo 1 mil. eur. Ja nič iné si nemôžem myslieť, len asi to, že pre SMER je 1 mil. eur hore-dole. Ale pre zdravotníctvo, pani ministerka, veď vy to viete, každý skutočne peniaz je cenný. Viete sama, že za milión vieme zoperovať množstvo pacientov. Za milión vieme skutočne aj zvýšiť či už platy, prípadne ohodnotenie lekárov. Ja nerozumiem tomu. Na jednej strane Slovensko vie, že chcete urobiť jednu zdravotnú poisťovňu, a zdravotníci plačú, že nemajú peniaze. Máme pacientov na čakacích listinách s ohľadom na to, že nemá poisťovňa peniaze na to, aby boli zoperovaní v danom mesiaci. A vy nechcete od „zlých sietí" peniaze, ktoré v podstate vyberú a ktoré dajú do zdravotného poistenia. Nerozumiem tomu, prečo nechcete peniaze do zdravotného poistenia, keď v súčasnosti štát na poistencov štátu dáva o 70 mil. eur menej v absolútnej hodnote. Budeme sa o tom rozprávať pri rozpočte. Povedzte mi jediný dôvod, prečo nechcete, aby poisťovne na tom neprerábali? Zmena vo vernostných systémoch tak ide nielen proti pacientom, ale aj proti lekárom, proti sestrám či nemocniciam. Ak by ste vernostné systémy nemenili, štát by nič nestratil, ba, naopak, mal by viac peňazí práve tým, čo som teraz povedal, pretože súčasné vernostné systémy zaručujú to, že peniaze idú aj zdravotným poisťovniam. Preto tejto zmene nerozumiem. A nerozumiem tomu, prečo je SMER proti ľudom. Za rok fungovania vernostných systémov ušetrili v tejto podobe pacienti asi 2,4 mil. eur len v jednej sieti lekární. Ak by SMER urobil novelu, ktorá by ušetrila pre ľudí ešte viac, určite by som ju podporil.
Ďalšou dôležitou navrhovanou zmenou v zákone, a zdôrazňujem to, že je tá zmena zlá, je snaha umožniť farmaceutickým firmám sponzorovať výlety lekárov alebo sponzorovať im voľnočasové aktivity, aby som bol presnejší. Je to presne to, čo sme zakázali. Viete, že pôvodný zákon o lieku hovorí o tom alebo zakazuje návštevy farmaceutickým reprezentantom počas ordinačných hodín, lebo sme mali za to, a naozaj sme mali množstvo podnetov od pacientov, že v čase, keď sa má lekár venovať pacientovi, nemá čo prijímať reprezentanta farmaceutických firiem. Mnohí lekári skutočne si to pochvaľujú a mnohí lekári majú viac času na svojho pacienta. Po pracovnej dobe je to fajn.
A druhým opatrením, ktoré v tomto zákone bolo, je, že akékoľvek voľnočasové aktivity mimo vzdelávacích aktivít boli pre lekárov zakázané. Viete, že roky sa hovorilo o uplácaní farmaceutickými firmami, o rôznych sponzorovaných výletoch a naozaj o takej šedej ekonomike. A myslím si, že existovala a existuje stále drvivá väčšina poctivých lekárov, ktorí boli radi, že pôvodným zákonom, ktorý bol prijatý za vlády Ivety Radičovej, sa tento tieň podozrenia z korupčných praktík podarilo zásadným spôsobom znížiť. Už teraz skutočne mohli sa pozrieť do očí komukoľvek, aj pacientom, pretože nemohli farmaceutické firmy sponzorovať žiadne voľnočasové aktivity. A v prvom čítaní, div sa svete, pani ministerka zdôvodnila 20-percentné povolenie voľnočasových aktivít farmaceutickými firmami obedňajšou prestávkou. Takže skutočne si myslím, že je to dosť zásadná vec. A, ako sa ľudovo hovorí, je to noha medzi dverami pre farmaceutické firmy, aby mohli zase v skrytej podobe mať možnosť nejakým spôsobom ovplyvňovať preskripciu lekárov. Ak tomu dobre rozumiem, keďže 20 % je explicitne povedané, do 20 % je to možné. Ak tomu dobre rozumiem, pani ministerka, päť dní keď trvá kongres, tak štyri dni sa vzdelávam a celý deň teoreticky, opakujem, teoreticky môžem ležať na pláži alebo sa lyžovať alebo ja neviem lietať v balóne za peniaze farmafiriem. V rebríčku korupcie je zdravotníctvo stále na vrchole. A niet sa čo čudovať, ale táto novela ho na tomto rebríčku určite udrží, väčšina pacientov si totiž myslí, že lekári predpisujú konkrétny liek, lebo sú motivovaní farmaceutickými firmami, ktoré ich vyrábajú. My sme to zakázali. Krajiny okolo nás, Maďarsko, Poľsko, Česká republika, skutočne zavádzajú veľmi tvrdé opatrenia, ktoré naozaj môžu znížiť, nehovorím o zastavení, rast, ale znížiť zásadne rast spotreby a ceny liekov. A vy to idete povoliť. Nechápem to, keď niekto chce ísť lyžovať počas kongresu, prečo by mu to mala zaplatiť farmaceutická firma? Nič proti vzdelávaniu lekárov nemám. A práve zákon o lieku, ktorý som do tejto Národnej rady pred niekoľkými mesiacmi dával, to zaručoval. Ale obhajovať sa tým, že nie je čas na obed, a preto tam dávam 20 % voľnočasových aktivít, sa mi zdá veľmi neprimerané. A hovorím to čisto vecne, bez akéhokoľvek pátosu, práve pre to, čo ste spomínala vo svojom komentári, že mám nielen ako lekár, ale aj ako vo svojej profesionálnej praxi skutočne s týmto dlhoročnú skúsenosť.
Rovnako ministerstvo vychádza v prospech farmafiriem aj pri klinických štúdiách. Nechcem byť príliš expresívny, ale skutočne Slováci sa môžu opäť stať pokusnými králikmi pre farmaceutické firmy. Ak liek, ktorý dnes je skúšaný, spôsobí problémy pacientom aj v inej oblasti, jeho testovanie zaplatíme všetci. V pôvodnom zákone to bolo tak, že v prípade, že nejaká farmaceutická firma skúša ešte neregistrovaný liek u nás na Slovensku, čo je legitímne, a v prípade, že pacientovi alebo často aj dobrovoľníkom, možno máte aj vy známych alebo dokonca v rodine študentov, ktorí dobrovoľne sa zapíšu na klinické skúšanie liekov, by tento liek, ktorý nie je registrovaný, spôsobil nežiaduce účinky, pôvodná novela zabezpečila to, aby farmaceutická firma zaplatila všetky takéto následky. Teraz to nepochopiteľným spôsobom budeme musieť platiť všetci. Dnes musia spoločnosti platiť celé náklady na liečbu pacientov, po novom budú platiť len lieky, ktoré pacientom podávajú. Všetku ostatnú terapiu, prípadne nejaké diagnostické testy alebo metódy bude musieť zaplatiť štát alebo teda daná nemocnica. Firmy si zasa vylobovali to, čo ušetria, a štát to zaplatí.
Táto novela, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, je skutočne zlá pre pacientov a dobrá pre farmaceutické firmy. Pri hlasovaní sa ukáže, kto koho záujmy zastupuje. To, čo ste dostali všetci vrátane poslancov strany SMER alebo teda súčasnej opozície, je list od Slovenskej lekárnickej komory. Nebudem citovať celý list, len možno skutočne z neho malú časť, ktorú spomenula pani ministerka 20. októbra 2012. a citujem: „Priestor pri cenotvorbe liekov vidím jednoznačne v tom, že treba znížiť cenu lieku pre všetkých užívateľov, a nie riešiť to čiastkovými zľavami, ktoré v konečnom dôsledku siahajú do vrecka pacientom a sú iba marketingovým ťahom.“ Týmto aj skončím, pretože podľa mňa je práve táto novela a práve tento pozmeňujúci návrh za zachovanie zliav v lekárňach iba pre pacientov a nie aj s profitom pre zdravotné poisťovne pre pacientov zlým.
Preto, pán spravodajca, žiadam o zaradenie pozmeňujúceho návrhu, ktorý je veľmi krátky, k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 244/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
A text znie: „V článku I sa vypúšťajú novelizačné body 65 a 66.
Znamená to, že sa zachovávajú tie vernostné systémy, ktoré boli v pôvodnom zákone. To znamená, že tá zľava sa nepočíta alebo nejde len pacientovi, ale aj zdravotnej poisťovni.
Pozmeňujúci návrh bol rozdaný, pán spravodajca, môžem vám ho, samozrejme, dať.
A zároveň vás prosím o vyňatie bodu 23 na samostatné hlasovanie zo spoločnej správy. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2012 14:59 - 15:00 hod.

Ivan Uhliarik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, chcem reagovať na predrečníka svojou faktickou poznámkou. Naozaj, nebudem sa vyjadrovať k zavádzajúcim tvrdeniam pani ministerky o tom, že nezdražejú lieky, ja chcem len podporiť to, čo povedal pán poslanec Novotný, číslami, ktoré publikovalo NCZI, čiže Národné centrum zdravotníckych informácií. A som veľmi rád, že taký bonmot povedal na konci predchádzajúceho dopoludnia, predchádzajúceho vstupu pán poslanec Kuffa, ktorý hovoril, že prázdny sud duní najviac, to znamená, keďže nie je nič v tomto sude, tak skutočne duní najviac. A v tomto prípade pani ministerka asi naozaj nemá dobré informácie. Budem citovať z NCZI: „Ceny liekov za rok 2010 boli 963 miliónov eur, za rok 2011 boli 897 miliónov eur, za prvý kvartál roku 2012 boli 198 miliónov eur, pričom keď si posledné číslo vykrátime zhruba krát štyri, vyjde nám zhruba suma 800 miliónov eur. Je alebo nie je toto znižovanie cien liekov? A doplatky za rok 2010 sú 162 miliónov eur, za rok 2011 sú 175 miliónov eur, za prvý kvartál roku 2012 sú 39 miliónov eur, krát 4 zhruba 120 miliónov eur. Je alebo nie je toto znižovanie doplatkov za lieky? Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2012 11:11 - 11:13 hod.

Ivan Uhliarik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za podporné argumenty. Ja len naozaj veľmi krátko budem reagovať. Pán poslanec Jarjabek, ja som veľký milovník vážnej hudby a vás si veľmi vážim ako operného speváka a skutočne ako človeka, ktorý v slovenskej kultúre znamená veľa. Viete, ale keď chýbajú argumenty, nastupuje demagógia. A ja veľmi rád, robím v zdravotníctve vyše 20 rokov, si s vami sadnem kedykoľvek na kávu alebo tu vzadu a budem sa rozprávať s vami o tom, čo, ktoré konkrétne veci v zdravotníctve boli zlé alebo ktoré konkrétne veci skutočne išli proti pacientom alebo proti zdravotníctvu tak, ako to v súčasnosti v niektorých zákonoch pani ministerka navrhuje, či je to vyplácanie stoviek miliónov eur na úkor slovenských občanov súkromným firmám alebo akcionárom súkromných poisťovní, či je to skutočne krok proti pacientom.
A v tomto prípade ešte raz chcem povedať aj poslancom strany SMER, každému poslancovi, ak chceme podporiť túto novelu, vedzte, že aj vaše deti budú očkované vakcínami, ktoré nebudú mať pod kontrolou lekári. Som si absolútne istý, že pri výbere vakcíny málokto z vás má v aute chladničku, a tak do tejto chladničky si tú vakcínu dá a potom ide k lekárovi. Ak je toto podľa vás v poriadku, vedzte, že naozaj berieme a beriete zodpovednosť za každé dieťa, ktoré napriek vakcinácii ochorie. Ďakujem pekne.
Skryt prepis