Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

10.5.2017 o 9:06 hod.

Ing.

Jaroslav Baška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10.5.2017 9:06 - 9:07 hod.

Jaroslav Baška Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi predložiť správu k tomuto prerokovanému bodu.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do operácie EUNAVFOR MED Sophia (tlač 497) podáva Národnej rade Slovenskej republiky túto správu.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 517 z 12. apríla 2017 pridelil návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do operácie EUNAVFOR MED Sophia (tlač 497) na prerokovanie Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.
Oba výbory Národnej rady Slovenskej republiky prerokovali návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v určenej lehote a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky podľa článku 86 písm. k) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s návrhom na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do operácie EUNAVFOR MED Sophia. Prílohou tejto správy je návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Pani predsedajúca, otvorte rozpravu k tomuto materiálu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.3.2017 15:33 - 15:34 hod.

Jaroslav Baška
Pán poslanec Heger, len pre zápis tejto schôdze, nepovedal to, nepovedal som to ja, ale pán poslanec Paška. Dobre? Hovorili ste Baška. Dobre, ďakujem. (Reakcia z pléna.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.10.2016 12:31 - 12:33 hod.

Jaroslav Baška Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pán poslanec, kolega župný, spomínali ste aj Trenčiansky samosprávny kraj, že má takúto cenu vozidla. No treba povedať, že to auto bolo kupované ešte pred ôsmimi rokmi. Ja som toto auto nekupoval, nekupoval som žiadne nové autá. Akurát tento rok a aj by som vám poradil, ak chcete ešte viac šetriť. To, čo spomínala podpredsedníčka Nicholsonová, tak ja som len v máji najazdil z domu do práce 1 070 kilometrov na bicykli, môžete to aj vy skúsiť.
A druhá vec, ak chcete ešte viac šetriť, tak obstarajte napríklad elektromobily a budete jazdiť za 2 eura na 100 kilometrov. My sme takéto elektromobily obstarali tento rok, čiže ja vám tiež takýmto spôsobom chcem poradiť, čo môžete urobiť, akým spôsobom môžete ušetriť finančné prostriedky Banskobystrickému samosprávnemu kraju.
A hovoríte teraz, aj to vystúpenie bolo o tom, že hovoríte o nejakej trošku morálke, o tom, ako treba šetriť verejné financie a tak ďalej. Skôr by ste tiež mohli povedať niečo na margo toho, že akým spôsobom vy zamestnávate napríklad na úrade Banskobystrického samosprávneho kraja vašu organizáciu a vašu rodinu, o tom by ste tiež mohli tiež trošku porozprávať a nielen o tom, že kto aké automobily za akú čiastku má mať.
Skryt prepis
 

Prednesenie interpelácie 20.10.2016 15:11 - 15:18 hod.

Jaroslav Baška Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, mám dve interpelácie. Obidve sú na pána ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Tá prvá sa týka, podobne ako na hodine otázok som hovoril, riešenia, havarijného riešenia stavebnotechnického úseku komunikácie číslo I/9 v úseku Chocholná - Mníchova Lehota. Dovoľte mi, aby som túto interpeláciu teraz prečítal.
"Vážený pán minister, v súlade s čl. 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona o rokovacom poriadku si vám dovoľujem podať nasledovnú interpeláciu.
V mene širokej motoristickej verejnosti a občanov trenčianskeho regiónu jazdiacich po cestnej komunikácii č. I/9, po starom označení je to cesta I/50, vás chcem požiadať o odpoveď súvisiacu s riešením havarijného stavebnotechnického stavu tejto cestnej komunikácie medzinárodného významu cestnej siete E 572, úseku Chocholná - Mníchova Lehota. Trenčiansky samosprávny kraj už niekoľkokrát upozorňoval na havarijný stavebnotechnický stav cestnej komunikácie číslo I/9 Slovenskú správu ciest ako správcu tejto cesty. V roku 2014 bol zo strany Slovenskej správy ciest, Investičná výstavba a správa ciest Žilina, ako vlastníka cesty daný prísľub, že predmetný úsek bude zaradený do celkovej rekonštrukcie v rámci Operačného programu Doprava, čiže z toho starého programovacieho obdobia, a zo strany správcu komunikácie zabezpečíme..., a bude zabezpečené spracovanie projektovej dokumentácie.
Trenčiansky samosprávny kraj na základe osobných stretnutí so zástupcami Slovenskej správy ciest, Investičná výstavba, IVSC Žilina, na vlastné náklady v roku 2014, teda už v roku 2014 vypracoval projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu križovatky ciest I/9, II/507 a III/1892 Trenčianska Turná - Trenčianske Stankovce, ktorú miestni obyvatelia nazývajú aj križovatkou smrti, nakoľko sa tu stalo niekoľko tragických dopravných nehôd, a podľa sčítania len v roku, z roku 2010 cez uvedený úsek cestnej komunikácie prešlo 12-tisíc vozidiel za 24 hodín a z toho až 5-tisíc nákladných.
Kompletná projektová dokumentácia na rekonštrukciu uvedenej križovatky bola aj s právoplatným stavebným povolením odovzdaná zástupcom Slovenskej správy ciest, IVSC Žilina, v januári 2015, čiže viac ako pred rokom, aby mohla byť zapracovaná do projektovej dokumentácie rekonštrukcie predmetného úseku cestnej komunikácie I/9. V priebehu roku 2015 nebola zo strany Slovenskej správy ciest dopracovaná ani projektová dokumentácia na rekonštrukciu tejto cesty, hoci bol zo strany zástupcov SSC, IVSC Žilina, daný prísľub, že bude predmetná projektová dokumentácia dokončená. Predmetný úsek cesty podlieha mýtnemu spoplatnenie vyhradenej kategórie motorových vozidiel a je zákonnou povinnosťou vlastníka cesty, teda Slovenskej správy ciest, IVSC Žilina, udržiavať pozemné komunikácie v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené.
Nakoľko Trenčiansky samosprávny kraj v poslednom období eviduje množstvo sťažností zo strany občanov Trenčianskeho kraja, ako aj zo strany širokej motoristickej verejnosti na nevyhovujúci stav uvedeného úseku cesty I/9, predkladám interpeláciu s cieľom urýchleného riešenia nevyhovujúceho stavu úseku cesty I/9, a to úseku Chocholná - Mníchova Lehota.
Ďakujem za odpoveď."
Moja druhá interpelácia sa týka zaradenia zastávky InterCity vlakov v krajskom meste Trenčín ako kľúčového dopravného centra Trenčianskeho samosprávneho kraja.
"Vážený pán minister, v súlade s čl. 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona o rokovacom poriadku si vám dovoľujem podať nasledovnú interpeláciu.
Trenčiansky samosprávny kraj je naklonený snahe vlády Slovenskej republiky zaradiť InterCity vlaky Železničnej spoločnosti Slovensko do prevádzky na trati Bratislava - Košice. Z informácií v médiách som sa dozvedel, že po znovuzavedení vlakov kategórie IC od decembra 2016 by malo byť práve krajské mesto Trenčín ako kľúčové dopravné centrum Trenčianskeho kraja vylúčené z grafikonu vlakovej dopravy ako zastávka pre tieto IC vlaky.
Trenčín je ako krajské mesto významnou nástupnou a výstupnou stanicou pre mnohých cestujúcich, a to najmä študentov, keďže sa v ňom nachádzajú dve vysoké školy a niekoľko stredných škôl. Mesto Trenčín je ako dopravná tepna z geografického hľadiska významným bodom aj pre zamestnávateľov a zahraničných investorov, ktorí zamestnávajú ľudí aj s presahom Trenčianskeho kraja. Trenčín je aj mestom, ktoré má tradíciu v rôznych športoch a má mnoho kultúrno-historických pamiatok, ktoré počas roka navštívi niekoľko desiatok tisíc návštevníkov. V súčasnom období stále prebieha modernizácia železničnej trate, ktorej súčasťou je aj železničná stanica v krajskom meste Trenčín.
Železničná spoločnosť Slovensko tvrdí, že z analýzy, ktorú v minulosti pripravila, vyplynulo, že bol malý záujem cestujúcich o nástup, resp. výstup v Trenčíne na InterCity vlaky. Jedným z dôvodov, a to si myslím, mohla byť práve chýbajúca zmodernizovaná železnica na rýchlosť 160 km/h. Zmodernizovanú železničnú trať vnímam ako jeden z podstatných faktorov, ktoré podnietia verejnosť využívať vlakovú dopravu, či pri dochádzaní do zamestnania, za vzdelávaním, za turizmom, alebo z iných dôvodov. Vo všetkých týchto prípadoch zohráva práve krajské mesto Trenčín úlohu dopravného uzla.
Železničná spoločnosť Slovensko ďalej tvrdí, že chce konkurovať iným vlakovým spojom skrátením času prepravy z Bratislavy do Košíc, resp. naspäť. Myslím si, že jedno zastavenie navyše v krajskom meste Trenčín nespôsobí úbytok cestujúcich, ale skôr naopak, zastavením sa umožní využívať InterCity vlaky viacerými cestujúcimi, čo prinesie na konci dňa Železničnej spoločnosti Slovensko ďalšie príjmy. Z vyššie uvedených dôvodov si vás dovoľujem požiadať o prehodnotenie predbežného zámeru vylúčenia stanice v krajskom meste Trenčín pre zastavovanie IC vlakov z grafikonu tak, aby sa početná cestujúca verejnosť mohla bez problémov dostať do cieľa svojho záujmu, ktorým je náš kraj a krajské mesto Trenčín.
Ďakujem za odpoveď."
Vážený pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 20.10.2016 14:37 - 14:38 hod.

Jaroslav Baška Zobrazit prepis
Ďakujem. Taktiež predložím v bode interpelácie podrobnejšiu, podrobnejšiu otázku k tomuto a myslím si, že pokiaľ práve teraz nie je dobudovaná rýchlosť 160 km v hodine práve v okolí Trenčína, si myslím, že je rozumné, aby práve teraz, pretože na tom čase nič tie InterCity neušetria z Bratislavy do Bratisla..., z Bratislavy do Košíc, resp. naspäť, pokiaľ nebude tá železnica spustená, tak by som navrhoval, aby od decembra, kedy majú byť znova spustené tieto InterCity vlaky, tie vlaky naozaj stáli v Trenčíne, pretože aj z iných skúseností, kde teda vsádzajú na ten čas, či ten rýchlik príde InterCity o 5 minút alebo o 8 minút neskôr do Bratislavy, resp. do Košíc, sa nejakým spôsobom, napr. aj v Čechách, sa to neuplatnilo, a skôr teda zastavili tie vlaky, kde stáli tieto rýchlovlaky, tak umožnilo sa ľuďom a cestujúcim nastupovať a myslím si, že aj tieto vlaky potom mali alebo tí prevádzkovatelia týchto rýchlovlakov mali potom väčšie, väčšie príjmy.
Čiže ja by som bol veľmi rád, ak by začali tieto vlaky stáť so začiatkom, teda v tom decembri, keď sa to celé spustí, aby tieto vlaky mohli zastavovať v Trenčíne, nech sa to vyhodnotí po pol roku, či teda v tom Trenčíne majú záujem cestujúci využívať tieto InterCity vlaky, alebo nie.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 20.10.2016 14:25 - 14:26 hod.

Jaroslav Baška Zobrazit prepis
Neviem, či doplňujúcu otázku, keďže tu je pán minister životného prostredia. Ja ďakujem za túto informáciu, ktorú ste dali, čiže môžeme rátať a môžem Trenčanom povedať, že teda tá realizácia bude až v roku 2018, ak som dobre, dobre rozumel z tejto odpovede. Ja som sa preto pýtal a chcem dať teda aj podrobnejšiu interpeláciu na to, pretože súčasťou tejto nevyhovujúcej cesty je križovatka ciest I., II. a III. triedy, čiže aj ciest, ktoré spravuje Trenčiansky samosprávny kraj, a na túto križovatku už bola urobená aj projektová dokumentácia, aj stavebné povolenie a bolo nám teda prisľúbené, že zo strany Slovenskej správy ciest bude toto aj nejakým spôsobom zafinancované.
Ja ďakujem a ja potom položím ešte podrobnejšiu interpeláciu v bode interpelácie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.9.2016 11:52 - 11:54 hod.

Jaroslav Baška Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán poslanec, ja sa chcem dotknúť len jednej časti vášho vystúpenia, a to je určovanie počtu tried prvých ročníkov stredných škôl. Pamätám si, keď ešte zo zákona nemali možnosť samosprávne kraje toto robiť a stávalo sa veľakrát to, že samosprávny kraj zrušil školu, o ktorú možno nebol záujem, mala menej žiakov, alebo proste nedali požiadavku trhu práce na tie odbory, ktoré táto škola určila, samosprávny kraj to zrušil, ale o pol roka, o rok vznikla nová súkromná škola, ktorá otvorila tie isté odbory, o ktoré nebol záujem.
Takže som rád, že to dostali, túto kompetenciu, samosprávne kraje do svojho vienka, neurčuje sa to len od stola, musíte splniť veľmi veľa podmienok, ktoré musíte dať do toho VZN-ka, prečo, odôvodniť, prečo tento odbor sa otvára, prečo sa neotvára a tak ďalej. Reagujú tam veľa faktorov, ktoré sú tam, veľa ľudí, je to krajská rada pre odborné vzdelávanie, sú tam zástupcovia cirkevných, súkromných škôl. A možnože povedať najlepšie naozaj na príklade.
Načo nám je taká škola v kraji, ktorá zo 100 absolventov ide 26 absolventov na úrad práce? Sme taká bohatá krajina, aby sme mali takéto školy? No asi nie. Je to všetko platené z peňazí daňových poplatníkov a úlohou samosprávnych krajov spoločne so zastupiteľstvom je pripraviť takú sieť stredných škôl, ktoré vyučujú naozaj také učebné, študijné odbory, po ktorých je naozaj v tom regióne, a nielen v tom regióne, záujem. Načo budeme mať také školy, také školy, kde proste to nefunguje? Absolventi končia na úradoch práce. Platíme ich dvakrát. Raz im platíme školstvo zato, že chodia do školy, ale potom im ďalej platíme buď dávky, alebo ďalšie nejaké rekvalifikačné kurzy.
Ja som sa dohodol aj s cirkevníkmi, povedal som im, tento odbor nedávajte, dajte na budúci rok iný odbor. Normálne cirkevná škola to pochopila, dali iné odbory. Keď budú... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.9.2016 11:18 - 11:20 hod.

Jaroslav Baška Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán poslanec, kolega Blanár, som veľmi rád, že si takýmto spôsobom vystúpil, a dovolím si zareagovať na dve také, dva také okruhy, ktoré si spomínal.
Tým prvým je naozaj zrovnoprávnenie súkromných, cirkevných a verejných zriaďovateľov. Pretože si pamätám, ešte to bolo minulý rok, keď sme schvaľovali v parlamente novelu zákona, akým spôsobom majú byť volení riaditelia týchto či už základných, ale aj stredných škôl u zriaďovateľov, či už sú to mestá, obce alebo samosprávne kraje. A podotkol si naozaj, že majú mať rovnaké práva, ale aj rovnaké povinnosti, ak sú financovaní rovnako, tak by mali byť aj určovaní riaditelia rovnako ako u cirkevných a súkromných zriaďovateľov. Myslím si, že majú mať rovnaké práva a aj rovnaké povinnosti.
Tou druhou vecou je všeobecne záväzné nariadenie o určovaní počtu tried. Myslím si, že bolo dobré rozhodnutie, aj keď sme v parlamente pred pár rokmi schválili, že to majú dostať do kompetencie samosprávne kraje, pretože tie sú zodpovedné za, ako má vyzerať stredné školstvo v daných, v daných krajoch. A neviem si predstaviť a uvediem jeden príklad. U nás v Prievidzi je jedna súkromná škola, animátor voľného času, nikto nemá záujem o tento odbor zo zamestnávateľov, ktorí v okolí pôsobia alebo v Trenčianskom kraji pôsobia, no tak to keby sme nechali teda naozaj svojvoľne a neurčovali by sme tento počet tried na základe požiadaviek trhu práce, zamestnávateľov, ktorí v týchto krajoch pôsobia, tak s tým školstvom by to naozaj dopadlo veľmi zle.
Úlohou samosprávnych krajov je pripraviť ponuku v stredných školách v kraji na základe požiadaviek podnikateľov, zamestnávateľov, ktorí... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 7.9.2016 19:00 - 19:02 hod.

Jaroslav Baška Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážení kolegovia, vážený pán minister; ďakujem veľmi pekne za slovo.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia, je to pod tlačou 162, podáva Národnej rade Slovenskej republiky túto správu, ktorá je pod tlačou 162a.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 167 z 9. augusta 2016 pridelil návrh na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia (tlač 162) na prerokovanie Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.
Oba výbory Národnej rady Slovenskej republiky prerokovali návrh na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia (tlač 162) v určenej lehote a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky za a) zobrať na vedomie návrh na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia a podľa článku 86 písm. k) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s aktualizáciou vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a Európskej únie.
Prílohou tejto správy je návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré, ak dovolíte, teraz prečítam.
Národná rada Slovenskej republiky za a) berie na vedomie návrh na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia a podľa čl. 86 písm. k) Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje súhlas s aktualizáciou vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a Európskej únie.
Vážená pani predsedajúca, chcem vás požiadať, aby ste otvorili rozpravu k tomuto materiálu. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.6.2016 16:36 - 16:38 hod.

Jaroslav Baška Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážená pani poslankyňa, ste spomínali, že všade, kde chodíte medzi ľudí, či už u svojho zubára, sobášite ľudí, že sa stretávate stále s takým názorom ľudí, ktorí nejakým spôsobom vyčítajú pánovi ministrovi Kaliňákovi kauzu Bašternák. Ja chodím tiež medzi ľudí, tiež sa stretávam s ľuďmi a tí ľudia, neviem, či sú z inej republiky, alebo odkiaľ, ale sú to tiež ľudia tu zo Slovenska a hovoria úplne niečo iné. Hovoria to, že minister vnútra je za posledných niekoľko rokov najlepším ministrom vnútra. Je to človek, ktorý urobil veľmi veľa pre túto krajinu, či už zavedenie Schengenu, vďačíme naozaj Robovi Kaliňákovi za to, že sme vôbec v Schengene teraz. Sú to ľudia, s ktorými sa stretávam na rôznych, na okresných úradoch. Sú to ľudia, ktorí hovoria, že reforma ESO je naozaj veľmi dobre pripravená, veľmi dobre urobená.
Niekoľkokrát tu dnes zaznelo, že polícia a policajti si nevážia ministra vnútra. Podľa mňa to vôbec tak nie je. Vôbec tak to nie je, pretože bol to práve Robo Kaliňák, ktorý prispel novým zákonom, resp. novelou zákona o sociálnom zabezpečení ozbrojených zborov ku stabilite Policajného zboru. A to už nehovorím ani o hasičoch po celom Slovensku, ktorí osobne od ministra vnútra dostali hasičskú techniku v hodnote niekoľko miliónov eur.
Skúste aj tých sa spýtať, čo vám oni povedia. Nerozdeľujme takýmto spôsobom ľudí, ktorí sú "za" a ktorí sú "proti". Ale povedzme aj to, čo minister vnútra naozaj za tie roky urobil.
Skryt prepis