Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

2.2.2017 o 11:23 hod.

Mgr.

Dušan Bublavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 2.2.2017 11:23 - 11:27 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákonov č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (tlač 304), podávam Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
I. Národná rada uznesením číslo 372 zo 6. decembra 2016 pridelila návrh skupiny poslancov na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady a Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
II. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
III. Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením č. 142 zo 17. januára 2017 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami. Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 63 z 31. januára 2017 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
IV. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré nebudem čítať, nakoľko máte spoločnú správu rozdanú.
V. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: hlasovať spoločne o bodoch 1 až 8 s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
VI. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená v druhom čítaní uznesením gestorského výboru č. 74 z 31. januára 2017. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Dušana Bublavého, čiže mňa, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Pán predseda, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 31.1.2017 17:56 - 17:58 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Igor, čo ti hovorí rok 2010, keď si bol vo vládnej koalícii? Behom týždňa-dvoch ste vymenili celú garnitúru, len si to spomeň. Vy ste nemeškali, všetko, čo ste mohli, ste vymieňali bleskovo. Vstúp si do svedomia, všetkých kritizuješ, moralizuješ, ale ty si mohol všetko, keď si vládol.
Ďalej ty rozprávaš o nejakej demotivácii. Ja si pamätám 2011, keď ste schválili samospráve platy. Dopredu ste schválili, aby mal plat starosta, žiadna odmena, bez odmeny, a to je to motivačné, aby mal richtár, keď dostane odmenu za to, že niečo urobil. Tak sa to dialo dovtedy, len ste prišli vládnuť vy. Vy ste to spravili, dopredu mal mať richtár rok schválený plat. No kdeže ste to videli? Ale za vás tak to prišlo. A ja si myslím, že v štátnej správe a vo verejnej správe tým ľuďom treba navyšovať a rýchlejším tempom, ale prosím ťa, v štátnej správe sú ľudia, ktorí začali robiť a do dôchodku robia mnohí 30-40 rokov, a sú to odborníci, ktorých netreba urážať. A ja si myslím, že žiadna plošná výmena nie je na základe referendov. Ja s tým mám naozaj skúsenosti, vymieňajú sa ľudia, či už politická garnitúra na určitých prednostovských miestach, ale nie do špiku, do špiku kostí.
A myslím si, že zamestnanci v štátnej správe, ktorí teraz zažívajú klientske centrá, a ľudia, ktorí chodia na úrady, tieto klientske centrá pomohli naozaj skrátiť čas čakací kvôli svojej agende. A to si môžeš zobrať príklad, keď náhodou budeš mať niekedy ty možnosť, a ja dúfam, že nie, byť v nejakej vládnej garnitúre, toto sa podaril husársky kúsok.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 7.12.2016 9:03 - 9:03 hod.

Dušan Bublavý
Ja chcem veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili rozpravy, a je vidieť, že tento zákon je potrebný pre naše samosprávy a pre naše obce a mestá. Poprosím o jeho podporu a je to naozaj pre nás, pre všetkých obyvateľov nášho krásneho štátu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 6.12.2016 15:53 - 15:56 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis

68.
Ďakujem, pán podpredseda, za slovo.
Vážené kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora Gála, Petra Antala a Pétra Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 271, podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov Národnej rady.
I. Národná rada uznesením č. 288 z 21. októbra 2016 pridelila návrh poslancov Národnej rady na prerokovanie týmto výborom. Národná rada uznesením č. 288 z 21. októbra 2016 pridelila návrh poslancov Národnej rady na prerokovanie výboru: ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením č. 97 zo 16. novembra 2016 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet uznesením č. 100 z 15. novembra 2016 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť. Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 48 z 21. novembra 2016 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom II tejto správy nevyplynuli žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom II tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade slovenskej, poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora Gála, Petra Antala a Pétra Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 271, schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená v druhom čítaní uznesením gestorského výboru č. 56 z 22. novembra 2016. Výbor ma poveril za spoločného spravodajcu výborov. Súčasne ma poveril
1. predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady, 2. navrhnúť Národnej rade hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy a hlasovať o predmetnom návrhu zákona ihneď. Zároveň po skončení druhého čítania pristúpiť k tretiemu čítaniu ihneď.
Ďakujem, skončil som. Nech sa páči, otvorte rozpravu.

Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 1.12.2016 13:21 - 13:25 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Dovoľte mi, aby som pár slov na záver povedal.
Musím určite pánovi kolegovi Budajovi povedať z tohto miesta, že ani ja som nevedel, kedy prídem na rad ako spravodajca. Určite to nebolo plánované, že keď ten deň, kedy sa nehlasuje a vtedy budeme prerokovávať a mnohí poslanci nebudú v Národnej rade, ja si myslím, že poslanec, je jedno, či je hlasovací deň, alebo nie, mali by tu byť a hlavne aspoň tí, ktorí majú čo k tomu povedať, a aby či už kriticky, alebo pochvalne, alebo svoj názor si povedať môžu kedykoľvek, keď je rokovanie.
Spomeniem ešte alebo zareagujem na vás, ste spomínali Bratislavu, ako primátor musí chodiť prosíkať, aby nejaké finančné zdroje išli. Ja si myslím, že príkladom môžu byť, že z eurofondov bol zrekonštruovaný Starý most, alebo teda vlastne nový vybudovaný a to si myslím, že je veľký prínos pre Bratislavu. Takisto Bratislava aj kvôli tomu, že máme predsedníctvo Rady Európy, Európskej Rady, že máme naozaj zrekonštruované, lebo vy v Bratislave, ale všetci využívame tieto komunikácie, znova sa vyšlo v ústrety. Pre Bratislavu sme spravili aj nový zákon pomaly kvôli tomu, že zmizli hárky ohľadom hazardu. Takže robíme všetko pre to, aby nikto neohýbal ani zákony kvôli niekomu a nejakej strane, ale kvôli, myslím si, že to vychádzame v ústrety všetkým ľuďom.
A musím povedať, že mnoho z vás reagovalo, že aby komunálne voľby boli dvojkolové. Prosím vás, to už ozaj chceme hazardovať s našimi voličmi a ľuďmi, ktorí ešte majú záujem seriózny ísť k voľbám, a dať ľuďom, ktorí chcú, aby boli vo funkciách, aby sme ich demotivovali? Aby ešte museli ísť na druhý deň voliť alebo o týždeň? Veď nebuďme, nebuďme sami proti sebe. Lebo kto zavinil taký politický marazmus? To sme my politici. Takže ešte tých ľudí, ktorí majú seriózny záujem o naše obce a mestá, aby sme ich demotivovali tým, že im dáme druhý deň, to by bola katastrofa a okrem toho tých finančných, možno tých prostriedkov, čo môžem spomenúť, ale to nechcem, že to je kvôli finančným zdrojom, že ušetríme, ale kvôli tomu, aby ľudia mali naozaj seriózny záujem ísť voliť.
Dopredu vedieť, že kto bude zvolený kvôli tomu, že sa zruší dvojkolová voľba do vyššieho územného celku, veď my nikto nevieme, kto vyhrá tie voľby. Ja si myslím, že aj to je o zodpovednosti nás politikov a politických strán, akých kandidátov dajú na svoju kandidátku. Ja si myslím, že ak budú jednokolové voľby, tak aspoň nájdeme takých ľudí, ktorí sú zvoliteľní a spravíme aj koalície politické strany alebo podporíme serióznych ľudí, ktorí sú aj nezávislí, a budú zvolení hneď v tom prvom kole ľudia, ktorí dostanú dôveru a dostanú najviac hlasov.
Takže tu si myslím, že zákon, ktorý, teda séria zákonov, ktoré sú tu teraz predkladané, sú v rámci všetkých noriem, aké môžeme si predstaviť. A ja už len, myslím, sú tam určité záležitosti, ktoré v druhom kole môžme nejakým spôsobom poštelovať, a myslím si, že aby sa v pondelok ešte nejaká komisia musela zaoberať sčítavaním hlasov alebo odovzdávať, aby sme ich museli dva dni nejakým spôsobom strážiť, aby niekto nespravil nejakú kulehu, myslím si, že to by bolo ako prvé, ktoré by sme mohli tam zmanažovať, a v druhom kole, pevne verím, že to tak bude.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.12.2016 12:42 - 12:43 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Ja si, naopak, myslím, že v tom prvom kole, pani kolegyňa, môže byť naozaj kandidát, ktorý je priechodný, a ja som to už niekoľkokrát povedal, že môžu strany vytvoriť koalície alebo podporiť nezávislého, ktorý môže byť zvolený a zvoliteľný hneď v prvom kole.
A samosprávu nejakým spôsobom do budúcnosti obmedzovať, aby boli dvojkolové voľby, ja si myslím, že sú to zbytočne vyhodené peniaze, lebo ľudia samospráve a hlavne v dedinách a obciach naozaj tých kandidátov veľmi dobre poznajú a komu môžu dať dôveru, alebo nie, alebo koho opätovne zvoliť, alebo nie. To je priama demokracia, ktorá, to sú tie voľby, kde vám dajú ľudia vysvedčenie. Buď ste pre nich robili, ak ste dostali možnosť byť richtárom, ak ste ich nepresvedčili, tak vám v druhom, tak vám za štyri roky dajú vysvedčenie a vás nezvolia.
A dávať príklad, ako to je v Čechách, viete, ja si tam myslím, to je deformácia, že tam nie je v priamych voľbách zvolený starosta, ale starostu si volí obecné zastupiteľstvo. Viete, môže byť richtárom ten, kto dostal naj, naj, najmenej hlasov. Možno, možno dostal v niektorej dedine alebo v mestečku o 1 hlas viac, možno s 20 hlasmi sa z neho stal poslanec a odrazu bude richtárom, ktorého ľudia vôbec nechceli. A to by bola katastrofa, keby sme také niečo na Slovensku prijali. Lebo ja čo sa stretávam s politikmi z Čiech a komunikujem o tomto, tak sami hovoria, že nie je to spravodlivé. A to by sme zdeformovali celý volebný systém.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.12.2016 12:30 - 12:32 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán kolega Viskupič, chcel som upresniť, k určitému nedorozumeniu, ku ktorému došlo, že si skĺzol do osobných atakov. Ja som ti nemal čo nejakým spôsobom sa zapájať do diskusie, keď som nemal slovo, ale ja som, ty si spomenul, že zrušme všetky voľby, tak ja som povedal, že by si tu nebol ty ani ja. Tak to som na margo toho, nie že by som ja chcel niekoho atakovať.
Ale musím teraz vecne spomenúť, že je dokázané, že pri prvom kole volieb ide viac ľudí voliť. A tento zákon, ako som ja ho študoval, čo dali predkladatelia, to je to, že využiť ten potencionál, že chodí viac ľudí voliť, a preto tie jednokolové voľby môžu byť úspešnejšie a ľudia si nájdu čas ísť voliť a mať záujem. A ešte keď sa združia voľby v jeden deň, niekoľko volieb naraz, tak neplytváme ich časom.
Tie finančné čiastky, to tu nebudem o tom rozprávať, či sa ušetrí, alebo nie. To je základom toho predloženého návrhu. A myslím si, že v tom prvom kole, ja som to spomínal, že aspoň tie politické strany dajú takého kandidáta, ktorý je zvolený alebo môže byť zvolený alebo správa koalície. Ja si myslím, že slušná koalícia, na dobrom kandidátovi sa dokážu zhodnúť aj strany, alebo na nezávislom podporou.
A myslím si, že reforma v samospráve, ktorú si naznačil, no tak to je treba široké spektrum politických strán, aby k takémuto riešeniu si sadli a dali hlavy dokopy. Lebo to si nemôže dovoliť len tak nejaký poslaneckým návrhom alebo len jedna strana. Čiže krížom cez celé politické spektrum.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.12.2016 12:07 - 12:09 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Pán kolega, dávali ste niekoľko príkladov, ako dopadli v druhých kolách voľby, či už prezidentské, alebo župné. Ale jeden ten najsilnejší argument a fakt, čo pomohlo Banskej Bystrici, to bolo práve druhé kolo. A to je tá konzistencia určitého návrhu a kritiky. Naozaj, tu by ste sa mohli nad tým vážnejšie zamyslieť.
A kandidáti v jednokolových voľbách, viete, ja si myslím, že je tu jedna výhoda. A to je v tom, že politické strany, keď vedia, že sú voľby jednokolové, dajú toho naj, naj, najlepšieho kandidáta, ktorý je zvoliteľný. Alebo spravia koalíciu politické strany a dohodnú sa na tom kandidátovi, ktorý, si myslia, že je priechodnejší. Lebo môže vyhrať nezávislý kandidát, či už je to pri župných voľbách alebo akýchkoľvek, lebo bude zvoliteľnejší.
A kritizovať komunálne voľby o tom, že by mali byť takisto dvojkolové richtárske voľby, ja si myslím, alebo primátorské, je to zbytočné vyhodené peniaze, lebo ľudia mnohých kandidátov v svojich dedinách poznajú od malinka, čiže hovoriť im o tom, že sú takí alebo onakí, tí ľudia vedia, komu dajú dôveru. Ja si myslím, že to by boli úplne zbytočne vyhodené peniaze, lebo tí ľudia si svojich richtárov volia, že ich poznajú počas ich života v tej danej lokalite. Niekedy sa môže stať, že je to výnimka, ale to je naozaj len výnimočné.
Takže tu si myslím, že špekulovať o tom a namiešať tú možnosť, že niekto príde s návrhom, aby boli aj prezidentské voľby jednokolové, keď tento zákon naozaj nič také neobsahuje, to je zbytočné a môže to byť naozaj nahrávanie niekomu, že to príde na myseľ a bude špekulovať v budúcnosti. Ale to sa určite nestane počas terajšieho obdobia.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 1.12.2016 11:34 - 11:36 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení hostia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením č. 50 z 21. novembra 2016 určil za spravodajcu k návrhu zákona o volebnej kampani v politických stranách a politických hnutiach (tlač 305).
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 27. januára 2017 a v gestorskom výbore do 30. januára 2017.
Pán podpredseda, skončil som, môžete, prosím, otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 1.12.2016 11:31 - 11:32 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Chcem, aby som upresnil pani kolegyni Macháčkovej, ja som upozornil aj hneď v reakcii, že to spojím aj s odpoveďou pre pána Pčolinského, ktorý skončil, a už som potom ja nemohol zareagovať. To bolo kvôli tomu županovi, že ho niektorí ani nepoznajú, to som na to narážal. Ale myslím si, že váš prístup aj kolegu pána Klusu sú, bol konštruktívny, a ak sú nejaké výhrady, ja viem, že môžu byť ťažkosti ohľadom pondelka, že to sčítavanie potom pre vyššie územné celky a tá zodpovednosť za nejaký problém môže byť, že aby neboli tie sčítavacie hlasy, ktoré musia byť v urnách zapečatené, aby náhodou nejakému delikventovi neprišlo na um, že by zmaril voľby. Aby to nedopadlo ako v Bratislave s tou, žiaľbohu, tragikomickou situáciou, keď sa stratili hárky, ktoré mali riešiť mesto Bratislavu od hazardu. Tak môže to byť komplikovanejšie a tu môžme v druhom čítaní možno podebatovať o tom, ako to vyriešiť, aby to bolo, aby to bolo lepšie. Ale myslím si, zase to neuškodí tomu, že tých policajtov naozaj bude potrebný veľký počet. Ale pevne verím, že aj tento problém sa vyrieši.
Skryt prepis