Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

16.10.2018 o 13:10 hod.

Mgr.

Dušan Bublavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16.10.2018 13:10 - 13:10 hod.

Dušan Bublavý
Ďakujem za slovo, pán predseda. Na základe dohody troch poslaneckých klubov MOST - HÍD, Slovenskej národnej strany a SMER-u - sociálnej demokracie žiadam o preloženie hlasovania bodu č. 4 (tlač 1019) na stredu 24. 10. o 11.00 hod.
Skryt prepis
 

20.9.2018 15:54 - 16:00 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené kolegyne, kolegovia, ja musím naozaj povedať, že nie je, nie je to nejaké navýšenie platov, ale je to rozumnejšie a spravodlivejšie prerozdelenie. Lebo koeficient, ktorý je navrhnutý na navýšenie násobku, sa vlastne dáva do polohy, ako to bolo v roku 2011 s tým, že je oveľa náročnejšia práca starostu za tých sedem rokov. A keďže tento koeficient navyšujeme zhruba o 10 %, ale položka, ktorá ide ako druhá, kde sa môže starostom pridávať od 0 po 70 % navýšenie platu, upravujeme smerom nadol 10 %, čiže o 10 % dávame, dávame menšiu možnosť dostať odmeny.
A robíme to hlavne z dôvodu toho, aby, aby starostovia, ktorí nemusia mať v obecnom zastupiteľstve alebo mestskom nejakých podporovateľov a väčšinu, teda mnohí z nich majú základný plat. Čiže ten základný plat pri tom koeficiente, ktorý sa dáva na úroveň roku 2011, bude vyšší, čiže s tým, že oni ten, to navýšenie mnohí nemajú žiadne. Čiže v jednom berieme, v ďalšom pridávame alebo opačne. Čiže nie je to žiadne navýšenie a tunelovanie rozpočtov obce.
A v tých odmenách, ktoré kolega dával odstupné pri ukončení mandátu, tam si myslíme, že je potrebné pozerať na to podľa zásluhovosti. Lebo zásluhovosť starostu, ktorý je viac ako pol roka, nejakých sedem mesiacov v doplňovacích voľbách, aby dostal tri platy odstupné, tak ako ten starosta, ktorý robil 20 a viac rokov, nie je spravodlivé. Čiže my chceme len spravodlivejšie naozaj navrhnúť, aby toto odstupné bolo. A tým, že keď je niekto len viac ako sedem mesiacov, tak tomu navrhujeme znížiť odstupné, čiže len na dva platy. Ak je niekto jedno volebné obdobie, čiže štyri roky, tak tomu môžu ostať tie tri odstupné platy, ako je to v terajšom zákone, a ak niekto osem rokov, čiže dve volebné obdobia, tak aby mal štyri odstupné platy. A ak je starostom alebo primátor, ktorý má, ktorý má tri a viac volebných období za sebou, čiže 12 rokov, mnohí sú 20 rokov, mnohí v šesťdesiatke nedostanú dôveru a nie sú zvolení a sú starostovia viac ako 25 rokov, tak si predstavte, že taký človek sa má nejakým spôsobom zaradiť teraz do pracovného procesu. Tak je to veľmi náročné, lebo to vzdelanie a prácu, ktorú vykonával, tak už ťažko v šesťdesiatke nadobudne. To všetko je, pol života venoval samospráve a v podstate mu chceme navrhnúť, aby dostal päť odstupných platov. Ale pozrime sa na to, koľko ušetril obci alebo mestu. Veď za každé jedno volebné obdobie mohol dostať od obce alebo od mesta tri odstupné platy. Čiže každé tie štyri roky, vynásobme si to. Keď je niekto 20 – 30 rokov starostom, koľko ušetril tej danej obci alebo mestu? Čiže nezáviďme tým, ktorí si to naozaj zaslúžia. A toto, tento návrh rieši spravodlivejšie naozaj toto odstupné, aby bolo.
Ja sám sa priznám, že som v konflikte záujmov, ale nie je to pre mňa nejakým benefitom. Robím v samospráve 16 rokov a v podstate odstupné sa ma nedotýka, lebo som aj do budúcna, v podstate nemám protikandidáta, tak ak dožijem a prebehnú voľby v poriadku, tak dostávam dôveru naďalej, takže žiadne odstupné mi nehrozí a tým, že som poslancom Národnej rady, opäť žiadny benefit nebudem mať, lebo máme minimálnu mzdu. Takže tým len na ospravedlnenie, že teda som v konflikte záujmov, ale môj benefit nebude z toho, nebude z toho žiaden. Tak bol by som veľmi rád, keby tie slová, ktoré som teraz povedal, a ten návrh, podľa môjho názoru je to prerozdelenie rozumnejšie financií samosprávy, či sa to týka už návrhu platov, alebo aj odstupného.
Ďakujem pekne a bol by som veľmi rád, keby sme, keby tento návrh bol prijatý.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2018 18:20 - 18:22 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Páni kolegovia, pán kolega Dostál, mne to tak pripadá, že silou-mocou chceme veľkú politiku vnášať do obcí. Veď na obciach program schvaľuje rada, rada obce, kde nie je len sám starosta. Tento program potom schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Čiže nie je žiadny problém, aby akýkoľvek bod, ktorý členovia obecnej rady navrhnú, aby bol schválený v programe.
Spomínate, že chcete, aby boli uznesenia dopredu formulované a dané na web obce. Ja si myslím, že uznesenia mnohokrát sa formulujú priamo na rokovaní. Čiže ja neviem, prečo chceme vnášať nejaké politikárčenie aj do obcí a do rokovaní na obecnom, do obecného zastupiteľstva. Možno vy vo väčších mestách alebo aj tu v Bratislave, pán kolega Dostál, možnože tak nespolupracujete. Ale ja naozaj šestnásť rokov richtárčim a, chválapánubohu, máme, máme zdravý rozum a robíme obecnú politiku, aby sa obce rozvíjali a aby aj ten, tie nejaké body a uznesenia, ktoré schválime, aby boli na prospech obce. Nešpekulujeme. A vy stále chcete nejakým spôsobom naordinovať, čo by sa malo, nemalo. A tých ľudí, oni nie sú nejako výrazne platení ľudia, ktorí sú v obecných zastupiteľstvách, oni mnohí to robia zadarmo alebo za nejakých 5 – 10 eur. A oni, oni nerobia celý život takúto politiku, ale robia ju preto, aby ten rozvoj obce bol naozaj zabezpečený a spolupracujú aj s richtárom, ale aj aby tá ro... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 13.9.2018 16:47 - 16:48 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
(Krátka pauza.) Ďakujem pekne za slovo. Prepáčte za zdržanie.
Náš návrh zákona pojednáva o navýšení platov starostov a primátorov koeficientom, ktorý bol ešte v roku 2011 upravený. Keďže bola kríza, tak nazvalo sa to protikrízové opatrenie a boli znížené starostom a primátorom platy. Myslím si, že kríza, ako všetci vieme, pominula a tie koeficienty by sa mohli dostať na úroveň aspoň z roku 2011. A odvtedy, za tých sedem rokov, sa ešte aj práca starostov a primátorov naozaj legislatívou, ale aj spoločenskými zmenami sa ešte sťažila. Tak si myslím, že naozaj richtári a primátori by mohli byť aspoň hodnotení tak ako v roku 2011.
Ďakujem. Môžme otvoriť, pokračovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2018 10:28 - 10:30 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Pán kolega Heger, ja chcem nadviazať na tvoju rozpravu včera, kde si ma zaujal, musím na to reagovať, lebo bol si s rodinou niekde na chate aj s detičkami a nemal si žiadny program, nevedel si, čo máš s nimi robiť. Neviem teraz, kde si to bol, či to bolo celkom v horách niekde. Ten program ja by som ti poradil, ale, a keď si bol v Poľsku v takej lokalite, kde boli miniatúry, to ťa zaujalo, to nič také nefunguje na Slovensku. No tak ja ťa chcem upozorniť naozaj, že v našom regióne, musíš aj k nám ísť do regiónu Trenčianskeho kraja, kde je naozaj veľký park miniatúr v obci Podolie, kde sú hrady, kaštiely, detičky naozaj takú hodinku, dve im to bude trvať, kým to všetko prejdú. Potom nejaké dva kilometre z našej farnosti prejdeš do Čachtíc, kde je zrekonštruovaný Čachtický hrad, je tam podzemie. Potom, keď už, ak si bol v Čachticiach, tak môžeš ísť do Beckova, tam je Beckovský hrad, kúsok od neho, zopár kilometrov je Trenčiansky hrad a ak už aj v Trenčíne že si bol, tak treba zájsť do Bojníc, tam je Bojnický zámok aj so zoologickou záhradou. A detičky určite budú spokojné. Takže naozaj treba chodiť po Slovensku s otvorenými očami a nehovoriť len, ako tu nič nie je, nič nefunguje.
A ja si myslím, podpora cestovného ruchu na Slovensku si určite zaslúži od nás, aby sme súhlasili s tým, aby aj tie poukazy boli schválené.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

15.6.2018 13:50 - 13:50 hod.

Dušan Bublavý
Ja by som bol veľmi rád, keby v pléne tento návrh zákona mal opodstatnenú podporu.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.6.2018 13:39 - 13:41 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Pán kolega Dostál, viete sám, robíte v komunálnej politike už dlhé roky. Ste asi aj poslancom vyššieho územného celku. Viete, o čom je táto práca. V malých obciach naozaj nemá kto robiť starostov, tam sú úväzkoví, lebo nie sú všetci na plný úväzok a robiť starostu za naozaj smiešne peniaze nemá kto, nechce tú zodpovednosť na seba vziať. To je kvôli tomu, že tá náročnosť výkonu starostu a primátora nie je jednoduchá, je to zložitá, to aby ste mali pri sebe jedného právnika minimálne, minimálne na dve-tri hodiny týždenne, aby ste sa s ním radili, aby ste nespravili zlý krok. Takže sa ani nečudujme, že týchto starostov v malých obciach nikto nechce robiť.
A čo sa týka platov poslancov, sám viete, že aj ten plat poslanca sa odvíja od platu starostu alebo primátora. Na malých obciach to nie je žiadny problém, lebo tá odmena je minimálna. Ani zato to tí ľudia nejdú robiť, ale chcú, aby, aby obec fungovala, aby sa zvyšovala životná úroveň, aby fungovala infraštruktúra. Čiže tam o peniazoch sa nedá ani hovoriť. Dá sa hovoriť o peniazoch, keď ste na veľkom meste, ako je tu v Bratislave, že tam ste sa mohli cítiť, ako keby ste boli ukrátení.
Ale vidíte, vy sám za seba tiež lobujete. Ja som sa priznal, že som v konflikte záujmov, ale vy ste nepovedal, že hovoríte teraz aj troška o sebe. Že sa to týka aj o váš plat, ak ste cítil krivdu. Ale majte na pamäti to, že ak má vyšší príjem váš primátor... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.6.2018 13:25 - 13:27 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Musím uviesť na pravú mieru. Pán kolega, bol si bývalý primátor alebo starostom, teraz nechcem ťa uraziť. V tej dobe, v roku 2011 tie násobky a tabuľky, si môžeš ten zákon vytlačiť, naozaj boli o 10 %, o desať percent znížené. Tak nemáš pravdu, nemáš pravdu, že ja zavádzam. To, že je valorizácia, to je valorizácia pre všetkých. Ale tie násobky platov, že od; do 500 obyvateľov bolo 1,65 znížené na 1,49 až po stotisícové mesto a to je zhruba o tých 10 %, ako som povedal, to je pravda. Ja nezavádzam, hovorím pravdu.
To, že to vyznelo, vyznelo aj tak, že som povedal, že som v konflikte záujem; záujmov, tak to kvôli tomu som povedal aj to, čo si myslím o platoch a o starostoch a o sebe, tak preto som to tam zakomponoval. Ale ak má niekto dojem, že starostovia a primátori si naozaj nezaslúžia slušný plat, lebo sa, keď sa chceš tomu venovať, takže si myslím, že tých nárokov z roku 2011 je oveľa, oveľa viac na starostov a primátorov, že aspoň takýto plat by si zaslúžili. Ja viem, že to prišlo vtedy, ak si pamätáme, v roku 2010, keď nejaký starosta nevedel prečítať sľub, lebo bol negramotný, lebo si ho zvolili. Vtedy bol hon na starostov a primátorov. A vtedy, v tej doby, v tej dobe, keď bol predsedom parlamentu pán Sulík, tak vtedy ste na starostov a primátorov použili zníženie platov. Ale nazvalo sa to aj protikrízové opatrenie.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 15.6.2018 13:09 - 13:20 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážená kolegyňa, kolegovia, ja by som bol veľmi rád, aby sme si začali vážiť aj našich starostov a primátorov a aby tomu bol prvý krok aj my dnes pri návrhu nášho zákona, ktorý sme spolu s kolegami pripravili, kde by som bol veľmi rád, aby sme neboli úzkoprsí, keď my si nedokážeme sami tu v Národnej rade schváliť platy, sypem si popol na hlavu, je to aj, aj mojou vinou, ale bolo by dobré, aby sme to dokázali aspoň našim ľuďom v samospráve. Lebo úroveň našich platov tu v Národnej rade je na úrovni slabších manažérov, tak preto by som bol rád, aby sme; z roku 2011, čiže sedem rokov naspäť; aby sme tieto platy dali aspoň na takúto úroveň.
Samospráva v krízovom období súhlasila s tým, že nám boli znížené aj podielové dane zhruba o tri percentá. Tak sme sa chceli podieľať v tomto období krízovom, aby sme pomohli štátu. Odmenou sa nám stalo to, že sa nám znížili platy, starostom a primátorom. Bolo to nazvané ako protikrízové opatrenie. Tak ako som v úvodnom slove povedal, keďže kríza pominula a naozaj ekonomické výsledky nášho štátu sú oveľa lepšie a aj verejná, štátna správa, ale aj samospráva je na tom súčasne, si myslím, veľmi dobre, tak by bolo vhodné, aby sme s týmto návrhom nás poslancov, aby sme súhlasili a aby sme dostali všeobecnú podporu.
Čo sa týka základného platu, tento návrh je naozaj na tej istej úrovni zhruba o 10 % navýšený a na tú istú úroveň, ako to bolo v roku 2011. Je to podľa počtu obyvateľov, ako majú naše samosprávy. Je to od 0,16-násobku až, keď je stotisícové mesto, o 0,4-násobku priemerného platu v národnom hospodárstve.
Pohyblivá zložka, ktorá bola doposiaľ, že mohli mať na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva navýšený plat starostovia a primátorovia, primátori o 0,70 %, tu navrhujeme znížiť od nuly po 60 %, čiže tu ešte si skracujeme, aby tie násobky neboli podľa toho, aby boli podľa toho ako, ako tí starostovia a primátori pracujú, aby to bolo ponížené na 60 percent.
Náš návrh sa týka aj tzv. odstupného, kde doteraz bolo tak, že starosta, ktorý mal viac ako šesť mesiacov vo funkcii odpracované, tak mohol mať odstupné tri platy. Tam si myslím, že to je nespravodlivé, že by to malo byť tým spôsobom, že ak niekto robil len šesť, viac ako šesť mesiacov v jednom funkčnom období, aby mal ponížený, aby nemal tri odstupné platy, ale aby mal len dva. A ak starosta, ktorý robil celé funkčné obdobie, tak ten nech by mal tie tri odstupné. Ak by bol starosta, ktorý má dve funkčné obdobia, tak aby mal štyri odstupné platy a starosta, ktorý má tri a viac funkčných období, aby mal päť odstupných platov. Chcem to skonkretizovať tak, že si predstavme, že starosta, ktorý je opakovane, alebo primátor opakovane volený a vo voľbách neuspeje, tak má nárok na tie odstupné platy. A predstavme si, že ste štyrikrát zvolený, tak ten, kto dostal dôveru štyrikrát, tak ušetril aj zdroje na financie svojej obci alebo mesta, lebo to odstupné nemuselo byť vyplácané, lebo na to automaticky nemá nárok. Takže tých päť odstupných platov po nejakých dvanástich rokoch, si myslím, že to je ešte ušetrenie toho, ako keby bol, keby nebol trikrát zvolený, to by bolo deväť odstupných platov. Takže to je taký seriózny návrh a je to podľa zásluhovosti, tak by som to nazval. Čiže a ten, kto je päť-, šesťkrát volený, môže mať maximálne aj tak to odstupné len päť platov. A keďže sa nám blíži obdobie komunálnych volieb, ktoré budú na jeseň, v novembri, tak si myslím, že by to bolo vhodné, aby sme tým ľuďom, ktorí urobili kus poctivej roboty a možno pol života v svojom produktívnom veku venovali samospráve, tak si určite to odstupné päť platov, ak robil, niektorí robia a robili päť-šesť volebných období, tak za také, také poďakovanie aj od nás tu z Národnej rady by si určite zaslúžili. Lebo predstavte si, že niekto končí, nedostane dôveru v päťdesiatich, šesťdesiatich rokoch. Úprimne si dajme ruku na srdce, v tých šesťdesiatich rokoch kdeže ho, kto zamestná? A on keď robil tú prácu pre samosprávu nejakých 20, niektorí aj viac rokov, tak mu to jeho zamestnanie, povolanie, mohol byť právnikom, mohol byť čokoľvek, strojárom, kdeže, na míle mu ušla, ten, ten, jeho, jeho funkčnosť, čo robil v súkromnom živote, odbornosť sa úplne vytratila, lebo to sa nedá už dobehnúť. Tak si myslím, že aby sme tým ľuďom nejakú tú barličku naozaj dali.
A beriem to aj ako taký prvý krok k tomu, aby sme sa aj my tu v pléne dohodli a aby sme naozaj ako takí najslabší manažéri nevyzerali, aj keď nám verejnosť a niekedy aj podsúvané médiami pridávajú také, také platy, ktoré naozaj nie sú reálne.
Ja sa priznám sám, že som tu troška aj v konflikte záujmov. Som starostom. Som šestnásť rokov starosta alebo teda šestnásty rok, čo som dostal štyrikrát po sebe opätovanú dôveru, ale ja tu ten výkon robím, ako vieme, ako sme si to schválili, za minimálnu mzdu. Takže ja naozaj, mňa sa to netýka, tento plat, ale poznám kolegov naozaj, ktorí to oduševnene robia dlhé roky, a bolo by vhodné, aby sme tie mzdy z roku 2011 aspoň na túto úroveň vrátili.
Musím sa priznať, že ja sa troška cítim ako starosta, ktorý je vo funkcii aj poslancom Národnej rady, ako taký segregovaný. Lebo my, čo sme volení v priamych voľbách, čo o nás ľudia všetko vedia a hlavne na obciach, čo sme zač, a vedia o nás od narodenia až po súčasnosť, my môžme mať maximálne minimálnu mzdu a všetci tí, ktorí podnikajú alebo sú pedagógovia, umelci, školitelia v akýchkoľvek funkciách, môžu byť ohodnotení a mať taký príjem neobmedzený. Naozaj je to, je to tak, ako keby sme my boli segregovaní a to sme sa akosi do toho dostali sami pod tlakom všetkých možných okolností. Ale ja to vnímam, musím povedať úprimne, veľmi zle a strašne ma to trápi, lebo tých kompetencií, koľko má samospráva, a človek to musí robiť s vypätím všetkých síl a keď tá robota človeka baví a robíte naozaj pre ľudí, ja sa za to nehanbím, že to tak je. Ak mi niekto neverí, môže, môže si zistiť, kde robím starostu a robím tak, aby tí ľudia mali kde žiť, aby mohli bývať za slušné peniaze v nájomných bytoch, nie developerských, aby si mohli postaviť svoje rodinné domčeky tam a za také peniaze si kúpiť pozemok, čo sú o minimum pre obec zárobkovo, ale aby to bolo pre nich lákavé, aby ľudia mali chuť žiť v obci. A keby človek vnímal tie možnosti, ako sú teraz, že môžem mať asistenta, je tu mobil, je internet a týmto spôsobom sa to dá zvládať, že som aj v Národnej rade, tak by som tu určite za tie peniaze nerobil. To nie je o peniazoch, ale je to poslanie a mňa by to strašne trápilo, ak by som to kvôli tomu, že kvôli platu človek utečie z obce a nedokončí rozrobenú robotu, ktorú chcem dokončiť. Takže to nie je o peniazoch, ale je to hlavne, hlavne preto, lebo to beriem ako poslanie. Ale ten príjem za to, že som mimo domova a že, že to človek robí s vypätím všetkých síl a niekedy je aj zdravie, nepozerá na svoje zdravie, tak si myslím, že aj toto nie je s kostolným poriadkom. Ale taký je život, treba sa s tým vysporiadať.
Zhruba by som teraz ukončil svoju rozpravu, ale určite som pripravený, sú tu niektorí prihlásení aj do rozpravy, som pripravený komunikovať na túto tému. Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 15.6.2018 13:05 - 13:06 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, tento návrh zákona, spolu s mojimi kolegami sme pristúpili k tomuto návrhu kvôli tomu, že ešte v roku 2011 boli krátené platy starostov obcí a primátorov miest. Ono sa to nazvalo ako také protikrízové opatrenie, keď v tej dobe sme sa akosi stali starostovia a primátori, ako keby taká škodná, vtedy bolo v móde, aby sa platy znižovali, tak došlo tak aj k zníženiu platov starostov a primátorov zhruba o 10 percent. Keďže kríza pominula, ja si myslím, že by bolo vhodné, aby sme aj ľudí, ktorí robia v samospráve, aby sme ich ohodnotili a aby sme aspoň na úroveň roku 2011 ich platy vyriešili.
Ďakujem, skončil som, môžeme, ale, pani predsedajúca, chcel by som sa hneď ako prvý prihlásiť do rozpravy.
Skryt prepis