Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

27.3.2019 o 10:35 hod.

Mgr.

Dušan Bublavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 27.3.2019 10:35 - 10:38 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, spolu s kolegami poslancami Jarkom Baškom a Petrom Šucom predkladáme návrh novely stavebného zákona, ktorým chceme docieliť, aby stavby slúžiace na plnenie úloh prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky a predsedu vlády Slovenskej republiky, aby boli považované za stavby pre bezpečnosť štátu. Ak stavby slúžiace na plnenie týchto; troch najvyšších ústavných činiteľov Slovenskej republiky budú zahrnuté pod pojem stavby pre bezpečnosť štátu, pôsobnosť stavebného úradu bude pre ne vykonávať Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ktoré už aj v súčasnosti plní úlohy stavebného úradu pre ostatné stavby pre bezpečnosť štátu.
Na tieto stavby, ktoré slúžia na plnenie troch najvyšších ústavných činiteľov Slovenskej republiky, sa často vzťahujú prísne režimové opatrenia a časť ich dokumentácie môže tvoriť utajovanú skutočnosť. Je preto podstatné, aby aj pri konaniach podľa stavebného zákona boli v súvislosti s týmito stavbami dodržiavané osobitné opatrenia, ktoré môžu zabezpečiť len osoby s bezpečnostnými previerkami. A takéto osoby nie sú zamestnané na stavebných úradoch v samosprávach. Ak časť stavebnej dokumentácie je utajovanou skutočnosťou, táto časť nemôže byť poskytnutá žiadnej osobe bez bezpečnostnej previerky.
V procese stavebného konania na účely stanovísk a vyjadrení sa príslušným inštitúciám poskytne len neutajovaná časť, ktorá je nevyhnutná na zaujatie stanoviska alebo vyjadrenia.
Pre úplnosť musím povedať, že návrhom sa nijak nezasahuje do kompetencií obcí a miest v oblasti územného plánovania a územného rozhodnutia. Prechodným ustanovením sa navrhuje, aby prebiehajúce konania dokončil stavebný úrad na ministerstve vnútra. Ide o štandardné prechodné ustanovenie, ktorým sa musia vyriešiť účinky novej úpravy.
Na hospodárskom výbore kolegov poslancov zaujímalo, ktorých stavieb sa to dotkne. Na základe toho podnetu som kontaktoval príslušné inštitúcie a vzťahuje sa táto úprava len na rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky kaštieľa Rusovce.
Vážené kolegyne, kolegovia, budem veľmi rád, keď podporíte tento náš návrh. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.10.2018 0:20 - 0:35 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Ja neviem, či, už je neskorá hodina, asi sa to ťažšie chápe, ale ako by to mohlo byť k 1. 11., by sa to nestihlo. Čiže aby to mohlo byť, účinnosť, tak k 1. 12. a zastihne to aj tých, ktorí budú odchádzať po dlhoročných, po dlhoročnej odrobenej práci pre samosprávu, a ja si myslím, že ten návrh, ktorý je navrhnutý, je podľa zásluhovosti. Ja si myslím, že tí ľudia, ktorí odchádzajú zo samosprávy, si zaslúžia, aby sme tento návrh zákona schválili, aby to zastihlo aj ich.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.10.2018 0:20 - 0:35 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Najskôr poviem odôvodnenie, takže určite nič nepašujeme ani nechceme nejaké podvody robiť, my nie sme ako niektorí.
Dovoľte mi povedať najskôr odôvodnenie. Vzhľadom na ústavné lehoty v ďalšom legislatívnom procese po schválení zákona na čas potrebný na jeho vyhlásenie v Zbierke zákonov Slovenskej republiky sa upravuje dátum účinnosti zákona.
Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Dušana Bublavého k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v opakovanom druhom čítaní (tlač 1119):
V čl. II sa slová „1. novembra 2018“ nahrádzajú slovami „1. decembra 2018“.
Ďakujem, pán podpredseda, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.10.2018 0:18 - 0:19 hod.

Dušan Bublavý
Vymazať rámček!!!
Skryt prepis
 

Vystúpenie 24.10.2018 0:16 - 0:18 hod.

Dušan Bublavý
Vymazať rámček!!!
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.10.2018 0:15 - 0:15 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Pán podpredseda, trefne ste to vysvetlil. Tak aby sa to dalo na poriadok, lebo k 1. 11. by nemohol nadobudnúť účinnosť zákona, tak preto sa to musí riešiť, keďže naši kolegovia stiahli svoj návrh.

(Hlasovanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, tlač 1019 – opakovanie druhého čítania.)

Skryt prepis
 

24.10.2018 0:11 - 0:13 hod.

Dušan Bublavý
Áno, máme potrebný počet poslancov, 38. A stačí 30.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 24.10.2018 0:11 - 0:13 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda, dovoľte mi prečítať návrh na opakovanie druhého čítania skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Podľa § 85 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladá návrh na opakovanie druhého čítania o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení, platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov (tlač 1019). (Zaznievanie gongu.)
Navrhujeme predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla, že uvedený návrh zákona sa opakovane prerokuje len na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 85 ods. 4 písm. c).
Skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16.10.2018 13:10 - 13:10 hod.

Dušan Bublavý
Ďakujem za slovo, pán predseda. Na základe dohody troch poslaneckých klubov MOST - HÍD, Slovenskej národnej strany a SMER-u - sociálnej demokracie žiadam o preloženie hlasovania bodu č. 4 (tlač 1019) na stredu 24. 10. o 11.00 hod.
Skryt prepis
 

20.9.2018 15:54 - 16:00 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené kolegyne, kolegovia, ja musím naozaj povedať, že nie je, nie je to nejaké navýšenie platov, ale je to rozumnejšie a spravodlivejšie prerozdelenie. Lebo koeficient, ktorý je navrhnutý na navýšenie násobku, sa vlastne dáva do polohy, ako to bolo v roku 2011 s tým, že je oveľa náročnejšia práca starostu za tých sedem rokov. A keďže tento koeficient navyšujeme zhruba o 10 %, ale položka, ktorá ide ako druhá, kde sa môže starostom pridávať od 0 po 70 % navýšenie platu, upravujeme smerom nadol 10 %, čiže o 10 % dávame, dávame menšiu možnosť dostať odmeny.
A robíme to hlavne z dôvodu toho, aby, aby starostovia, ktorí nemusia mať v obecnom zastupiteľstve alebo mestskom nejakých podporovateľov a väčšinu, teda mnohí z nich majú základný plat. Čiže ten základný plat pri tom koeficiente, ktorý sa dáva na úroveň roku 2011, bude vyšší, čiže s tým, že oni ten, to navýšenie mnohí nemajú žiadne. Čiže v jednom berieme, v ďalšom pridávame alebo opačne. Čiže nie je to žiadne navýšenie a tunelovanie rozpočtov obce.
A v tých odmenách, ktoré kolega dával odstupné pri ukončení mandátu, tam si myslíme, že je potrebné pozerať na to podľa zásluhovosti. Lebo zásluhovosť starostu, ktorý je viac ako pol roka, nejakých sedem mesiacov v doplňovacích voľbách, aby dostal tri platy odstupné, tak ako ten starosta, ktorý robil 20 a viac rokov, nie je spravodlivé. Čiže my chceme len spravodlivejšie naozaj navrhnúť, aby toto odstupné bolo. A tým, že keď je niekto len viac ako sedem mesiacov, tak tomu navrhujeme znížiť odstupné, čiže len na dva platy. Ak je niekto jedno volebné obdobie, čiže štyri roky, tak tomu môžu ostať tie tri odstupné platy, ako je to v terajšom zákone, a ak niekto osem rokov, čiže dve volebné obdobia, tak aby mal štyri odstupné platy. A ak je starostom alebo primátor, ktorý má, ktorý má tri a viac volebných období za sebou, čiže 12 rokov, mnohí sú 20 rokov, mnohí v šesťdesiatke nedostanú dôveru a nie sú zvolení a sú starostovia viac ako 25 rokov, tak si predstavte, že taký človek sa má nejakým spôsobom zaradiť teraz do pracovného procesu. Tak je to veľmi náročné, lebo to vzdelanie a prácu, ktorú vykonával, tak už ťažko v šesťdesiatke nadobudne. To všetko je, pol života venoval samospráve a v podstate mu chceme navrhnúť, aby dostal päť odstupných platov. Ale pozrime sa na to, koľko ušetril obci alebo mestu. Veď za každé jedno volebné obdobie mohol dostať od obce alebo od mesta tri odstupné platy. Čiže každé tie štyri roky, vynásobme si to. Keď je niekto 20 – 30 rokov starostom, koľko ušetril tej danej obci alebo mestu? Čiže nezáviďme tým, ktorí si to naozaj zaslúžia. A toto, tento návrh rieši spravodlivejšie naozaj toto odstupné, aby bolo.
Ja sám sa priznám, že som v konflikte záujmov, ale nie je to pre mňa nejakým benefitom. Robím v samospráve 16 rokov a v podstate odstupné sa ma nedotýka, lebo som aj do budúcna, v podstate nemám protikandidáta, tak ak dožijem a prebehnú voľby v poriadku, tak dostávam dôveru naďalej, takže žiadne odstupné mi nehrozí a tým, že som poslancom Národnej rady, opäť žiadny benefit nebudem mať, lebo máme minimálnu mzdu. Takže tým len na ospravedlnenie, že teda som v konflikte záujmov, ale môj benefit nebude z toho, nebude z toho žiaden. Tak bol by som veľmi rád, keby tie slová, ktoré som teraz povedal, a ten návrh, podľa môjho názoru je to prerozdelenie rozumnejšie financií samosprávy, či sa to týka už návrhu platov, alebo aj odstupného.
Ďakujem pekne a bol by som veľmi rád, keby sme, keby tento návrh bol prijatý.
Skryt prepis