Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.6.2017 o 14:08 hod.

Mgr.

Dušan Bublavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2017 14:08 - 14:10 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Pán kolega Heger, ty si nastolil otázku, prečo sú predkladatelia župani tohoto návrhu. Samozrejme, tvoji kolegovia ťa veľmi rýchlo doplnili, že je to kvôli volebnej kampani. Ale dajme si ruku na srdce, veď volebná kampaň je stále. A každý rok sú nejaké voľby. Takže keď si nalejeme čistého vína, kto vie viac o regiónoch, ak nie župani? Veď oni veľmi dobre vedia, že tam, kde nie je infraštruktúra, rýchlostné cesty a diaľnice, tak sa ničia komunikácie a cesty, ktoré má v správe župa. A tým, že musia sa vynaložiť finančné zdroje na rekonštrukciu týchto ciest a tie finančné zdroje sa môžu úplne inde, v ďalšom sektore použiť, tak je to na náklady samosprávnych krajov.
Ja si myslím, že otvorenie dlhovej brzdy by ste mali, kolegovia, krížom cez politické spektrum podporiť a to hlavne kvôli tomu, že ľudia a občania sú všetkých strán a je jedno, či volí pravých, ľavých, modrých, zelených, ale všetci chcú žiť. Aj tie hladové doliny, kde nie je komunikácia a infraštruktúra, aj tí by chceli prácu. Ale aký podnikateľ tam príde, aká firma tam otvorí svoj podnik, ak tam nie je komunikácia? Ťažko budete vysvetľovať aj vy svojim voličom, že sme to nepodporili preto, lebo kradnú, lebo to, lebo ono. Veď, vážená opozícia, dajte si ľudí do kontrolných mechanizmov, dajte si svoje podmienky, za akých podporíte tento návrh, a je to vyriešené. Ja si myslím, že naozaj je potrebné vziať rozum do hrsti a podporiť tento návrh a využiť ten potencionál, ktorý sa nám rysuje.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.6.2017 17:00 - 17:01 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda.
Pán kolega Budaj, vy Ústav pamäti národa obhajujete, ako dobre funguje, aj keď, ako vieme, až tak dobre nefunguje, keď sa tam porušuje Zákonník práce. Vychvaľujete pána predsedu Krajňáka, aký je len veľmi dobrý predseda. Inak na jednej strane ma to teší, lebo to bol nominant našej strany, kde dostal šancu a možnosť, aby bol predsedom. Ale ma zamrazilo, nesledujem túto inštitúciu tak podrobne, ale ma zamrazilo, že sa angažuje, keď som sa to dozvedel dnes, aj v politike a podporuje opozičné strany aj v politických kampaniach. Tak to by takto nemalo byť, to je zneužívanie svojho postavenia.
A tak isto ste pochválil aj pána riaditeľa RTVS pána Miku. To zase ma len troška teší, lebo to bol nominant strany SMER – sociálna demokracia. Takže dúfam, že aj vy si myslíte, že tí nominanti, ktorých dáva strana SMER – sociálna demokracia, dávame ich, aby boli apolitickí.
Hovoríte o nejakej výberovej komisii. No tak, ktože by mal byť členom takejto výberovej komisie? Určite podľa vás by to mali byť všetci členovia takýchto komisií určite z opozície. To bude potom tá najlepšia voľba.
A hovoriť z vašich úst ohľadom ŠTB. Viete, myslím si, že vy by ste mal byť ten posledný, ktorý bude rozprávať o ŠTB, lebo značka Domovník je aj mne povedomá.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

13.6.2017 13:24 - 13:29 hod.

Dušan Bublavý
 

10.5.2017 18:53 - 18:55 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. Kolegyne, kolegovia, výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tibora Bernaťáka, Martina Glváča, Dušana Jarjabka, Tibora Glendu a Bélu Bugára na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 451), podávam Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rade spoločnú správu výborov Národnej rady.
Národná rada uznesením č. 537 z 28. marca 2017 pridelila návrh poslancov Národnej rady na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady a Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením č. 204 z 2. mája 2017 s návrhom zákona súhlasil a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky schváliť. Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 93 zo 4. mája 2017 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť. Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto správy nevyplynuli žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 96 z 9. mája 2017. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.4.2017 11:02 - 11:02 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Ja musím konštatovať, že je to populistický návrh, ktorý nebol s nikým predrokovaný. A musím pripomenúť, že veľa ľudí, veľa ľudí pracuje cez nedeľu či už pri organizovaní športových podujatí a bez nároku na odmenu. A na takýchto ľudí, ktorí dobrovoľne robia túto prácu dlhé, dlhé roky, zabúdame.
A musím povedať, že si myslím, lebo reagujem na Igora, že tie obchody sú ešte krátko otvorené, hlavne obchody s odevmi, lebo bolo by dobré, keby si už našiel aj poslanec Matovič čas a kúpil si nejaký slušný oblek.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.3.2017 11:02 - 11:03 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážené kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajcu k návrhu zákona o podmienkach výkonu volebného práva (tlač 451). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej úprave (pozn. red.: správne "rozprave") uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 5. mája 2017 a gestorský výbor do 9. mája 2017.
Pán podpredseda, skončil som. Prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.3.2017 9:33 - 9:33 hod.

Dušan Bublavý
Kolegyne, kolegovia, mnohé obce nemajú spoločný vodovod, ale majú svoju vodu, alebo len obecný vodovod. Čiže nie vodárenská spoločnosť. Čiže preto treba monitorovať vodu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.3.2017 15:45 - 15:45 hod.

Dušan Bublavý
Ja by som chcel len niektorých opozičných kolegov poprosiť, ktorí tu oduševnene o kresťanstve rozprávali, keby sa tak začali aj po kresťansky správať a aj žili ako kresťania.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.3.2017 14:57 - 14:58 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. V prvom rade, Igor, ti chcem povedať, aby si si uvedomil, pán Blanár je slušný človek, zbytočne ho urážaš.
Ja som si myslel, že nikde nikdy nepoviem určité záležitosti, ale budem musieť. Urazil si desaťtisíce našich členov, ktorí sú protifašistickými bojovníkmi. Hanbi sa, hanbi sa! My si vážime ľudí, SNP. Ak niekto podporuje a chodí medzi ľudí a protifašistických bojovníkov si váži, tak to je strana SMER. Si nás ukrutne urazil. A ja ti musím teraz povedať to, čo som nechcel. Ale v tvojich novinách propaguješ predaj knihy, ako dopadla Hitlerova rodina. Za peniaze si schopný čokoľvek. Za peniaze, za reklamu propaguješ fašizmus. V tvojich novinách, ktoré vychádzajú každý týždeň. Nehnevaj sa, ale musel som to povedať. A za to sa môžeš hanbiť.
Prvé kolo. Ak nemáš vhodného kandidáta z tvojho hnutia, ktorý by mohol byť zvolený za župana, no tak podpor niekoho, niektorého kandidáta, ktorý môže byť zvolený. Za to sa nemusíš hanbiť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.3.2017 14:32 - 14:34 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Pán kolega Budaj, prečo si myslíte, že ničíme demokraciu, keď budú jednokolové voľby do vyššieho územného celku? Nech ľudia idú voliť a zvolia si, koho chcú. Nikto im neprikazuje. Takže ja si myslím, že žiadne krivenie demokracie, keď sú jednokolové voľby, neprichádza. Treba si uvedomiť, že každý rok sú nejaké voľby a ľudia, ľudia sú traumatizovaní a už ich to nebaví chodiť každý rok k voľbám, a ešte keď si predstavíme, že ideme do druhého kola, tak tých ľudí príde o 50 % menej. I keď si pán prezident myslí, že v tom druhom kole dostane ten víťaz viac hlasov, ako to bolo v prvom kole, lenže on si musí uvedomiť, že v tom prvom kole bolo viac kandidátov a viac ľudí, a tu, si myslím, že si to ani pán prezident tak neuvedomuje, že tam v tom druhom kole tá platnosť, keď je menej voličov, tú musí mať na zreteli. My sa radšej sústreďme na to, aby sme našli vhodného kandidáta, a je jedno, či, či bude podporovaný ľavicou, pravicou, nezávislými ľuďmi, ktorí sú nepoliticky angažovaní, ale nech sa postavia kandidáti, ktorí sú mienkotvorní a v ktorých ľudia majú dôveru, v ktorých majú dôveru a ktorí budú zvolení. Skôr treba hľadať vhodných kandidátov, ktorí budú zvolení a môžu byť dobrí župani.
Ďakujem.
Skryt prepis