Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.6.2017 o 14:34 hod.

Mgr.

Dušan Bublavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.12.2017 12:46 - 12:48 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Pán poslanec Matovič, Igor, mne to na začiatku pripadalo tak, ako keby tá dlhodobá absencia, kde si tu nebol, že si bol v nejakom ústave a dneska si im ušiel. (Smiech v sále.) Lebo ty keď budeš kritizovať a z nás robiť opičky, lebo náš predseda je v Afrike, no mne to pripadá, pán Gorila, že tvoje opičky, keď si tu nebol, urobili to isté. Nebol si tu a opičky hlasovali, ako mohli. Lebo, pán kolega Budaj, môže to vysvetľovať akokoľvek, ktorý bol proti skrátenému legislatívnemu konaniu ešte s pánom Suchánkom, trinásti sa zdržali. No a dvaja neprítomní, medzi nimi Gorila Matovič, ktorý nechodí dlhodobo do práce. Ja si myslím, že tvoj postup je znevažovanie tvojich voličov, že dlhodobo máš absenciu, nechodíš do parlamentu, nechodíš do práce, lebo ty si to môžeš dovoliť. Štyria tvoji kolegovia v strane, ktorí nerozhodujú, traja vôbec o ničom, ty o všetkom, ty máš z čoho žiť. Okrem toho aj nejaké podnikanie, ktoré tiež sa všeličo o ňom hovorí, ale k tomu sa ja nebudem vyjadrovať. Ale myslím si, že my, ktorí sme sa vtedy zdržali, lebo sme nechceli tiež skrátené konanie, chceli sme, aby bol komplexný zákon, ktorý vyrieši všetkých, čiže aj súdnu moc, aj nás poslancov, aj manažérov, ktorí majú obrovské platy, nech ten zákon raz a navždy vyrieši všetko. A keď tu hovoríš o vúckách, vieš, ako kde. Ja v mojom regióne, kde dlhodobo, koľkokrát som kandidoval, toľkokrát som bol úspešný. Ja mám aj svoju zodpovednosť a robím tak, aby som sa za to nehanbil a ľudia mi dávajú dôveru. (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.11.2017 9:36 - 9:38 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Pani kolegyňa, žiaľ, nemôžem vám dať za pravdu, že by starostovia chceli znížiť počet poslancov, že by to bolo na tomto postavené, tento návrh zákona. Viete, ja mám s tým osobne skúsenosť. Vždy, keď končí volebné obdobie, tak sami poslanci môžu rozhodnúť, či znížime počet poslancov alebo nie. A vždy poslanci schválili ten najvyšší počet, aby väčšie publikum a väčšia časť obce bola obsiahnutá, aby tie návrhy svojich a našich občanov, aby mohli prenášať do zastupiteľstva. A ja sa určite osobne pridám k avizovanému pozmeňujúcemu návrhu môjho kolegu pána Hrnčiara a ďalších kolegov, že tie počty, aby ostali, aby sa neznižovali. Takže tu, a tiež som starosta, takže určite nemáte v tomto pravdu.
A myslím si, že treba vystihnúť aj dôvodovú správu, kde návrh je hlavne o tom, aby obce, kde nie sú schopní zvoliť ani poslancov, ani starostov, aby boli pričlenené k tej susediacej obci, ktorá zvládne túto situáciu. Veď mnohé obce nemajú ani svojich starostov, ani zastupiteľstvá nefungujú a toto, o toto sa ide postarať štát. O tom je hlavne návrh tohto, tohoto zákona. Takže treba brať ohľad na všetko, čo je v tom zákone napísané, a nielen cielene si vybrať niektoré návrhy, ktoré sú tam. A tak ako som avizoval, určite podporím pozmeňujúci návrh, aby počty poslancov ostali ako doteraz.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.11.2017 14:52 - 14:53 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Ja trvám na tom, že pán minister je správny chlap na správnom mieste.
Vážená pani kolegyňa Blahová, prosím prečítajte si aspoň dôvodovú správu tohoto návrhu zákona. Všetko je tam, to, čo som ja hovoril. Takže vy sa strašne zaujímate o tie zákony, vy neviete ani, čo je v dôvodovej správe, pani kolegyňa.
Pani kolegyňa Kaščáková, ja som vás veľakrát počul rozprávať v samosprávnom kraji v Trenčíne, ale všetko bolo od veci. Viete, keď zo 45 kolegov 44 je za a vy jediná ste proti alebo sa zdržala, tak to moc nesvedčí o tom, že ste boli nejakým spôsobom konštruktívna v samosprávnom kraji, ale o tom rozhodli voliči. Takže to už netreba komentovať.
Pán minister, držím palce do budúcna a verím, že takýchto zákonov ešte príde veľa, ktoré budú nápomocné.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.11.2017 14:41 - 14:46 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, je treba vyzdvihnúť, pán minister, vašu snahu o modernizáciu v oblasti sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kuratele. Je dobré, že sa v tejto novele zohľadňujú potreby spoločnosti v tejto oblasti.
Je treba zdôrazniť ale, že právna úprava je postavená na zásade prednosti prirodzeného rodinného prostredia, zásade prednosti umiestňovania detí, ktoré nemôžu vyrastať vo svojom prirodzenom rodinnom prostredí, do náhradnej osobnej starostlivosti s primárnym zameraním na príbuzných dieťaťa, ak to nie je možné, tak do pestúnskej starostlivosti pred starostlivosťou v zariadeniach na výkon rozhodnutia súdu, zásade prednosti umiestňovania detí umiestnených v zariadeniach sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately na základe rozhodnutia súdu v profesionálnych rodinách pred inými organizačnými zložkami týchto zariadení, zásade prednosti vykonávania súdneho rozhodnutia samostatne usporiadaných skupinách zriadených v samostatných domoch alebo v bytoch, ak nie je možné umiestniť dieťa v profesionálnej rodine zariadenia, zásade zachovávania súrodeneckých vzťahoch a nerozdeľovania súrodencov, zásade umiestňovania detí, o ktorých, o ktoré sa nemôžu z rôznych dôvodov starať ich rodičia, a čo najbližšie k ich prirodzenému prostrediu, a zásade integrácie detí, ktoré si vyžadujú osobitnú, resp. zvýšenú starostlivosť. To je naozaj, pán minister, chvályhodné.
To, že tu kolegovia a kolegyne na vás už dlhodobo útočia, kritizujú, to si myslím, že opozícia by mala zvažovať aj slová, a takým spôsobom, že pán minister by už nemal byť dávno ministrom. Pani kolegyňa, ja si vás neviem predstaviť, aby ste vy mohla byť ministerkou, lebo takým vulgárnym spôsobom, ako ste vystupovala onehdy v noci, naozaj, že ste čítali nejaké esemesky a že to tak bolo, za to sa môžete hanbiť. To, naozaj to nepatrilo na pôdu Národnej rady, pani kolegyňa. To patrí do krčmy, nejaká VI. cenová skupina, ale nie v parlamente, nech by ste už akokoľvek kohokoľvek chcela citovať, ale za to sa môžete naozaj hanbiť. A bojím sa toho, že vy by ste sa starala o nejaké deti v nejakých zariadeniach.
Je treba rovnako vyzdvihnúť špecifický cieľ tejto novely, a to zníženie počtu detí umiestnených v inštitúciách na základe rozhodnutia súdu, o inom utvorení podmienok na zavedenie a previazanie preventívnych opatrení na predchádzanie nariadení ústavnej starostlivosti s opatreniami na zníženie negatívnych vplyvov inštitucionalizácie na vývoj dieťaťa. V rámci komplexného prístupu k deinštitucionalizácii, že sa tento špecifický cieľ bude napĺňať rozvojom nedostatkových opatrení a zavádzaním pilotných opatrení.
Chcem oceniť, že pri tvorbe tohto zákona predkladateľ vychádzal z odbornej diskusie zástupcov štátnej správy, zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vrátane Fóra riaditeľov a zamestnancov detských domovov, Združenia neštátnych detských domovov, Asociácie krízových stredísk, zástupcov resocializačných stredísk a akreditovaných subjektov pôsobiacich v oblasti sociálnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Východiskom návrhu je uznanie faktu, že sociálnoprávna ochrana detí a sociálne kuratela sa nemôže ďalej spoliehať na rozvoj sociálnych služieb pre deti a rodiny alebo na zlepšovanie dostupnosti opatrení, ktorých výkon nemôže cielene podporovať ani usmerňovať priamo orgán sociálnej ochrany detí a sociálnej kurately, primárne zodpovedný za výsledok niečoho, čo nemá možnosť ovplyvniť. Bez služieb pre rodinu sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela nezabezpečí svoj diel úloh v celom systéme ochrany detí. Riešením absencie rôznych služieb pre rodiny môže byť aj navŕšenie zamestnancov orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorých povaha je navyše skôr represívna.
Vážený pán minister, vo všeobecnosti môžme povedať, že v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je množstvo problémov, ktoré nám život prináša. Je mi jasné, že ani táto novela nedokáže vyriešiť niektoré negatívne sociálne dopady na deťoch, ktoré sa dostali do situácie, že musia byť riešené v pôsobnosti tohto zákona. Ale vyzdvihujem fakt, že je tu snaha riešiť tieto problémy. Preto tento návrh zákona ja a určite aj mnohí kolegovia podporia.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2017 18:58 - 18:58 hod.

Dušan Bublavý
Pán kolega Heger, v tvojej rozprave som zachytil a chcem reagovať na tú pasáž, keď si hovoril, že nevieš, ktoré faktúry boli vyplatené, nevieme to, zatajujeme to. Zákon 211-ka o slobodnom prístupe k informáciám, nech sa ti páči, veď to môžeš použiť. Využite to, budete vedieť, koľko bolo zaplatené, aké boli zaplatené a za čo.
Viem jedno, čo je tajné – účtovníctvo podnikania zatiaľ pána prezidenta, nič iné. (Smiech v sále.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2017 17:24 - 17:25 hod.

Dušan Bublavý
Pán kolega Baránik, určite tá suma bude oveľa, oveľa nižšia, ale vás neteší, že štát vyhral skoro za 800 mil. súd, ktorý bol veľmi náročný. Viem, že to opozíciu veľmi bolí, lebo tento súd sa pre štát vyhral za vlády Roberta Fica. Viete, čo ma teší? Že ste, vaša právnická kancelária alebo vaša advokátska kancelária, že neobhajovala štát, lebo ten by sme určite prehrali.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.10.2017 12:03 - 12:05 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Pán kolega Klus, ja chápem snahu predkladateľov, ale vy sám aj ste spochybnili, či je to potrebné, aby to bolo naozaj v zákone, lebo tá samospráva, ja mám naozaj bohaté skúsenosti, pätnásťročné, ktorý občan má akýkoľvek problém, napíše ho na obecný úrad písomne a my ho riešime, ten daný problém na zastupiteľstve alebo na obecnej rade. A sme pripravení kedykoľvek občanovi odpovedať a dostane aj priestor, aby mohol vystúpiť. Ale máme aj notorických sťažovateľov, ktorí niekedy, by som povedal, aj niektorí nie sú svojprávni, alebo prídu podgurážení na zastupiteľstvo a narúšajú celý program a chod. Tak si predstavme, že on to má v rukách, lebo má 30 minút v zákone schválené, či už bude sám, môže to využívať sám, keď budú viacerí, tak tých 30 minút sa môže rozložiť. Ale to tiež nie je správne, aby ľudia, ktorí chcú len sami seba počúvať a len svoje problémy riešiť, aby mohli narúšať chod programu, ktorý je schválený vždy zastupiteľstvom pred začiatkom alebo prvý bod je alebo druhý, schvaľuje sa program. A aby boli notorickí sťažovatelia počúvaní 30 minút, je to niekedy nad ľudské sily a aj obecného zastupiteľstva. Ale ja si myslím, že kde sa s občanmi komunikuje, kde sú pripravení riadne zvolení v slobodných voľbách poslanci, sme tu všetci pre občanov, aj starosta, aj zastupiteľstvo a dokážeme dané problémy vyriešiť, ale vždy niekto bude mať krivdu, vždy sa niekto, keď sa rozhodujú záležitosti, niektorí občania sa cítia, že sú ukrivdení a potom to narúša celý chod samotného zastupiteľstva a nehľadajú, kde je pravda, ale hľadajú len svoju krivdu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.9.2017 10:52 - 10:54 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Pán kolega Baška, ja som veľmi rád, že si pripomenul kolegom, že odborná konferencia v lete prebehla. Kto chcel, sa na nej mohol zúčastniť, kto nechcel, sa nezúčastnil. To len pre tých, čo kritizujú, že debaty neprebiehajú. A povedzme si pravdu. Kedy, kedy sa stala najväčšia chyba? V roku 1998 až 2006 sa prestali stavať diaľnice, čiže tam, tam sa stala najväčšia chyba a začala výstavba až v 2006. Potom prišla aj vláda, ktorá rok a pol vláda, aj tá mohla niečo urobiť, to len pre kolegyňu, kandidátku na županku, že aj vtedy sa mohlo niečo urobiť kvôli diaľniciam a ja si myslím, že keď chceme podporovať turistický ruch na Slovensku, prosím vás, na to potrebujeme infraštruktúru. Veď zo západného Slovenska keď chceme ísť na víkend do Tatier, tak cesta trvá 4-5 hodín. A keď idem do Chorvátska na Istriu, tak tú cestu bez problémov zvládnem za 6 hodín. Tak ako chceme podporovať turistický ruch? A nečudujte sa županom aj zo Žilinského kraja aj z Trenčianskeho kraja, že bojujú o to, aby tieto komunikácie boli. No kvôli tomu, aby aj turistický ruch mohol fungovať, ale aj preto, aby ľudia mohli tieto komunikácie bezpečne využívať. Veď koľko tragédie sa stalo, lež prídeme zo západného Slovenska, prídeme po Ivachnovú, po Ružomberok, tragédia za tragédiou, čo ľudia prichádzajú o svoje životy. Veď už musíme aj na nich myslieť a na bezpečnosť. A preto tie komunikácie je potrebné, aby sme ich vybudovali. To, že treba komunikovať a rokovať o otvorení dlhovej brzdy, no veď tu je potrebné, aby sme sa všetci dohodli, akým spôsobom, na čo bude táto dlhová brzda uvoľnená. A tu si myslím, že máme ešte stále čas, aby sme o tom mohli slušne rokovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2017 14:34 - 14:36 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Pán kolega Krajniak, aj mňa to potešilo, že sa dala možnosť a podmienky dávate na otvorenie dlhovej brzdy, a vidím, že sa chopíte tejto možnosti konštruktívne rokovať. Lebo ľudia zo Žiliny, z Ružomberka, z Ivachnovej alebo ľudia žijúci pri Strečne, oni už majú tých odpovedí a sľubov politikov z ktorejkoľvek vlády, už to ani neberú na vedomie, lebo tých možností bolo strašne veľa. Oni budú teraz posudzovať nás, čo sme poslanci v tomto období – a je jedno, či sú opoziční, alebo koaliční. A teraz máte možnosť aj vy poslanci z opozície byť veľkorysí a pomôcť dať možnosť aj za vašich podmienok, aby sa otvorila dlhová brzda na vybudovanie infraštruktúry.
Viete, chodíte mnohí zo západu na východ, či už z rokovaní Národnej rady, alebo za rodinami, alebo mnohí zo západu chodia na víkendy do Tatier a tá cesta zo západu trvá niekedy až šesť-sedem hodín. Ak by bola infraštruktúra, tak tá cesta na oddych môže trvať 3 hodiny, 2,5 hodiny, ale takto si sami uberáme namiesto toho, aby sme si išli odpočinúť do našich Vysokých alebo Nízkych Tatier, ale ešte mnohí prídeme o nervy pri takej strastiplnej ceste. Čiže ja si myslím, že vybudovať infraštruktúru za pomoci nás všetkých poslancov a nielen dávať sľuby by malo byť pre všetkých povinnosťou.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2017 14:08 - 14:10 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Pán kolega Heger, ty si nastolil otázku, prečo sú predkladatelia župani tohoto návrhu. Samozrejme, tvoji kolegovia ťa veľmi rýchlo doplnili, že je to kvôli volebnej kampani. Ale dajme si ruku na srdce, veď volebná kampaň je stále. A každý rok sú nejaké voľby. Takže keď si nalejeme čistého vína, kto vie viac o regiónoch, ak nie župani? Veď oni veľmi dobre vedia, že tam, kde nie je infraštruktúra, rýchlostné cesty a diaľnice, tak sa ničia komunikácie a cesty, ktoré má v správe župa. A tým, že musia sa vynaložiť finančné zdroje na rekonštrukciu týchto ciest a tie finančné zdroje sa môžu úplne inde, v ďalšom sektore použiť, tak je to na náklady samosprávnych krajov.
Ja si myslím, že otvorenie dlhovej brzdy by ste mali, kolegovia, krížom cez politické spektrum podporiť a to hlavne kvôli tomu, že ľudia a občania sú všetkých strán a je jedno, či volí pravých, ľavých, modrých, zelených, ale všetci chcú žiť. Aj tie hladové doliny, kde nie je komunikácia a infraštruktúra, aj tí by chceli prácu. Ale aký podnikateľ tam príde, aká firma tam otvorí svoj podnik, ak tam nie je komunikácia? Ťažko budete vysvetľovať aj vy svojim voličom, že sme to nepodporili preto, lebo kradnú, lebo to, lebo ono. Veď, vážená opozícia, dajte si ľudí do kontrolných mechanizmov, dajte si svoje podmienky, za akých podporíte tento návrh, a je to vyriešené. Ja si myslím, že naozaj je potrebné vziať rozum do hrsti a podporiť tento návrh a využiť ten potencionál, ktorý sa nám rysuje.
Skryt prepis