Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

21.3.2017 o 13:18 hod.

Mgr.

Dušan Bublavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.3.2017 13:18 - 13:24 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, pani kolegyne, kolegovia, predseda Národnej rady svojím rozhodnutím, rozhodnutím č. 443 z 27. februára 2017 pridelil zákon z 2. februára 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 437), doručili 23. februára 2017 na prerokovanie týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady a Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj s tým, že ako gestorský výbor podá Národnej rade Slovenskej republike správu o výsledku prerokovania vráteného zákona vo výbore. Z rozhodnutia prezidenta o vrátení zákona z 2. februára 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene, doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 437), vyplýva, prezident Slovenskej republiky navrhuje, aby Národná rada pri opätovnom prerokovaní prijala zákon s týmito pripomienkami, ktoré sú odôvodnené v častiach 2 a 3 a uvedené v časti 4 rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky zo dňa 22. februára 2017 č. 1793/2017 Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, nasledovné:
1. V čl. I 5. bod znie:
V § 94 ods. 1 sa vypúšťajú slová "podľa § 93 ods. 2".
2. V čl. I sa vypúšťajú 10. bod, 12. bod a 13. bod.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú. (Ruch v sále a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Danko Andrej, predseda NR SR
Poprosím o kľud v sále!

Bublavý, Dušan, poslanec NR SR
3. V čl. III. sa vypúšťajú 1. bod a 3. bod.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Uvedené výbory prerokovali predmetný zákon v lehote určenej rozhodnutím predsedu Národnej rady takto: Ústavoprávny výbor Národnej rady prerokoval zákon a uznesením č. 173 zo 14. marca 2017 odporučil zákon schváliť v znení tohto pozmeňujúceho návrhu, ktorý nebudem čítať, nakoľko máte spoločnú správu rozdanú. Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj na 22. schôdzi výboru dňa 20. marca 2017 neprijal uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky. Za návrh predneseného uznesenia hlasovali 3 poslanci, proti návrhu hlasovalo 8 poslancov.
Gestorský výbor prijal odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky podľa § 90 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov hlasovať:
1. Spoločne o pripomienkach prezidenta Slovenskej republiky pod bodmi 1, 2 a 3 uvedených v druhej časti tejto spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru neschváliť.
2. O pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky uvedenom v časti 3 tejto spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
3. O zákone z 2. februára 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 437), ako o celku v znení pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady o výsledkoch prerokovania vráteného zákona bola schválená uznesením Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj č. 87 z dňa 21. marca 2017. Výbor určil poslanca Dušana Bublavého za, čiže mňa, za spoločného spravodajcu výborov a súčasne ho poveril podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady informovať Národnú radu o výsledku rokovania a predkladať návrhy na ďalší postup.
Ďakujem. Pán predseda, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.2.2017 10:30 - 10:31 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Pán kolega, keď ste boli člen SDKÚ a mali ste veľkú politickú moc a mali ste vplyv aj na vyššie územné celky, vtedy vám to nevadilo, ani ste nikdy neprišiel s nejakým návrhom, že by ste ich chceli zrušiť. A pokiaľ si dobre pamätám, ani strana SIEŤ nemala v programe zrušenie vyšších územných celkov. Ja dúfam, že ste teraz pochopili, prečo, keď sme prerokovávali vyššie územné celky, prečo sme zrušili druhé kolo volieb. Vy sám ste v svojej rozprave povedal niekoľkokrát, že druhé kolo volieb bolo, a myslím si, že ste to spomenul, že to bol nejaký svetový rekord a unikát, že prišlo nejakých 13 % voličov. Tak dúfam, že ste pochopili, prečo sme to druhé kolo volieb do vyššieho územného celku zrušili.
No a aby sme naplnili v roku 2022, keď budú voľby spoločné komunálne a do vyššieho územného celku, aby tých voličov bolo viac a aby to ozaj nejaká hŕstka nezvolila župana alebo župných poslancov. A bude tam aj nejaké šetrenie finančných zdrojov, ale aj to je podstatné, ale to nie je len kvôli tomu. A keďže sme schválili tento návrh, tak ja si myslím, že tento teraz váš je skutočne zbytočný a momentálne aj populistický.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.2.2017 16:04 - 16:04 hod.

Dušan Bublavý
Takže, pán kolega, pripomeniem, keďže vaša strana bola vo vláde a nezrušila gastrolístky, tak ma napadla jedna taká vec, že vaši kolegovia vlastnia tlačiareň. Keby tie gastrolístky tlačili zadarmo, určite ušetríme. Ja navrhujem že by sme to mohli nejakým spôsobom takto zmanažovať. A bude to lacnejšie, stravníci aj podnikatelia to uvítajú. A určite viete, o kom hovorím.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.2.2017 15:52 - 15:53 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Musím sa zamýšľať, lebo mne sa zdá, že opozícia mi chce pomaly zakázať robiť nákupy alebo uvariť lacnejšiu stravu, tak mi z toho vyplýva.
Musím, pán kolega Viskupič, pripomenúť, že ste naozaj boli v koaličnej vláde, kde ste mohli veselo zrušiť gastrolístky. Mohla to byť minulosť. Čo ste tak neurobili? Vtedy vám to vyhovovalo? A to nemôžete sa vyhovárať stále na niekoho druhého. Vy navrhujete vtedy, keď nemáte zodpovednosť.
A aby som vysvetlil tie určité záležitosti. Viete, aj prvý bod alebo druhý, sa rokovalo ohľadom viac funkcií. Tak tých funkcií, ja ich ani netajím, aj ich hovorím, že ich mám. Na chrbte a na rováši, to som tým myslel, že mám tých funkcií veľa a veľa aj voľného času musím tomu obetovať, tak preto som rád, že môžem rodine pomôcť, keď som doma, môžem urobiť nákupy a uvariť za tieto nákupy aj slušnú dobrú stravu a aj lacnú. Takže na margo vysvetlenia.
Tak ja len držím palce. Ak niekto a sa mu podarí za gastrolístky urobiť nákup alkoholu, cigariet, tak si myslím, že ten obchodný dom treba napadnúť, môže dostať pokutu. Ale ja čo som vymenoval, tak tie podniky a tie obchodné domy určite selektujú, nepredajú vám ani alkohol, ani cigarety a ani žiadne oblečenie. Takže znevažovať to, že za tie gastrolístky si ktokoľvek kúpi čokoľvek, nemáte pravdu. A netreba zavádzať ľudí.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.2.2017 15:33 - 15:35 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán kolega Budaj, keďže som bol vyzvaný, tak sa ešte raz zapojím do debaty. Ako som na začiatku povedal, nie som žiadny zástanca gastrofiriem, ale keď zavádzate a klamete, tak musím zareagovať, lebo nás obviňujete kolom dokola. Keď tu počúvam 20 minút, že za gastrolístky si musíte kúpiť len stravu, hotovú stravu, obed a nedá sa a tak ďalej a tak ďalej a pritom by ste si navarili sami lepšie, lacnejšie, tak musím povedať, že to nie je pravda. Lebo ten pán kolega Heger, ozaj nemal pravdu, lebo sám seba zavádzal. A ste mu všetci zatlieskali a ako to veľmi pekne a dobre povedal, podporili ste ho. Čiže... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
Pán poslanec Bublavý, skúste reagovať, prosím vás, na pána poslanca Budaja.

Bublavý, Dušan, poslanec NR SR
... môže si kúpiť aj pán kolega Budaj za stravné lístky mäso, akékoľvek potraviny a navariť si oveľa lacnejšie a čo mu chutí. Čiže tam si myslím, že treba hovoriť pravdu. A to, že ja chodievam na nákupy, aby som nechodil po niekoľkých obchodných domoch, idem do Tesiek a vám môžem povedať otvorene a pravdivo, Nové Mesto nad Váhom, Tesco, alebo Trenčín, vám vyselektujú pekne nákup, žiadne oblečenie, žiadnu drogériu, žiadny alkohol, žiadne cigarety si nekúpite za tieto gastrolístky. Ja to tu nechcem obhajovať, nejaké reťazce, ale som to musel povedať. Neveríte tomu, ale je to tak, lebo nechodíte nakupovať. Ja robím rodine nákupy a zapájam sa, keď mám čas a som doma, a mám toho dosť na rováši, ale to je na mne. Keď sa chcete zodrať, tak ja som pripravený pomáhať rodine aj takýmto spôsobom. Takže prevádzam nákupy potravín. A keď mám čas v nedeľu, aj uvarím dobrý obed za slušné, lacné gastrolístky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.2.2017 15:07 - 15:09 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Pani kolegyňa, ja nie som nejaký špeciálny zástanca a presadzovateľ gastrolístkov, ale zavádzate. A musím povedať nejaké argumenty. Aj pán Pčolinský chcel nejaké protiargumenty počuť, tak ja vám ich poviem. Za gastrolístky si nekúpite žiadnu drogériu v žiadnom obchodnom dome, žiadne cigarety, žiadny alkohol. Tu sa jedná o to, že keď dostanete gastrolístky, aby ste si kúpili stravu. A nie je vôbec pravda, pán Heger, že nemôžete sa lacnejšie najesť, lebo si doma navaríte lacnejšie. Vy keď si tie potraviny kúpite v Tescu alebo nejakom obchodnom dome lacnejšie, tak si môžete doma navariť lacnejšiu stravu. A hlboké nedorozumenie, pán kolega, ktorý tu rozprával 20 minút, škoda, že som ho nestihol, lebo ozaj klamal, a ešte mnohí ste ho podporili a pritom nehovoril pravdu. Kúpite si lacnejšie potraviny, múku alebo čokoľvek, mäso a navaríte si naozaj, na čo máte chuť.
A myslím si, že tie reštaurácie alebo gastrovývarovne, to je ďalší argument, že tam je nejaká zamestnanosť. Veď tí ľudia varia pre tých stravníkov. Koľko reštaurácií, koľko tých gastrovývarovní je? A to ľudia dostanú prácu. A to nikto nad nimi nerozmýšľa? A to sú naozaj argumenty, ak ste to niekto počúval, ktoré si myslím, tiež majú svoju váhu.
A tak ako som povedal na začiatku, nie som nejaký špeciálny zástanca, ale naozaj má to niečo do seba, keď za tie stravné lístky si nekúpite cigarety, alkohol a mnohí ľudia hneď, jak dostanú tie stravné lístky, by si najradšej kúpili, mnohí, možno aj tie cigarety a opomenú teplú stravu, a pritom im to škodí a zabúdajú aj na svoje rodiny.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2017 16:12 - 16:14 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Pán poslanec Matovič, tak volebné zákony si upravil svojím prístupom, ako si uznal za vhodné, si si tu robil sám pre seba volebnú kampaň. Keď si dáš ruku na srdce, za vlády Roberta Fica nikdy energie nedraželi. Robil všetko preto, aby tie energie boli stabilné. To, že sa stalo, čo sa stalo, že energetické firmy si začali pýtať a zdražovali ističe a poplatky, tak to povedal ešte minulý týždeň, že to dá do poriadku. A ja pevne verím, že to tak bude, lebo energie za vlády SMER-u nikdy nešli hore a pevne verím, že ani nepôjdu. A to, že tí ľudia, ktorí sú utrápení z faktúr, ktoré im prišli, už minulý týždeň naznačoval, čo s nimi majú urobiť.
Samozrejme, majiteľom týchto tranzitov a firiem to nepasuje. Oni si chceli prihriať polievočku a zarobiť a urobiť si kšeft. A ja som o tom presvedčený, tí ľudia, ktorí to zavinili, tak nebudú na svojich miestach a dnešným dňom to bolo aj dokázané.
A ak ty obhajuješ, aby druhé kolo volieb rozhodovalo o tom, lebo to je to najspravodlivejšie. Igor, veď už to tu preberáme zo tri-štyri hodiny, že druhé kolo volieb nepriláka voličov. A chceš, aby rozhodla o županovi nejaká hŕstka obyvateľov kraja? Lebo ich príde o 50 % menej ako do toho prvého kola. Skôr, skôr nech tie politické strany dajú zodpovedných kandidátov. A ty sám dobre vieš, čo rozhodlo o Banskej Bystrici. To, že prirovnanie "vrece zemiakov", je jedna vec, ale vaši pravicoví voliči, ak išli voliť, tak volili proti SMER-u. Ale nedokázali ste sa povzniesť nad tým... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2017 15:58 - 16:00 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Pani kolegyňa Remišová, predĺženie mandátu na päť rokov do volieb vyššieho územného celku prebehlo o 11.00. To nie je teraz predmetom nášho rokovania, ale ja si myslím, že je dostatok času, to je osem mesiacov na to, aby sme sa všetci – aj politické strany – pripravili do týchto volieb. V čom je krátkosť času? Veď osem mesiacov, ja si myslím, že to je primeraný čas na to, aby si politické strany pripravili kandidáta. A ak nemá politická strana vhodného, dobrého, silného a voliteľného kandidáta, tak nech spraví rozumnú koalíciu. Ja si myslím, že tu by sme sa nemali obávať, aby bol v prvom kole dobrý kandidát zvolený za župana. Len treba mať politickú zodpovednosť.
A keď hovoríme stále Banská Bystrica, Banská Bystrica, veď Banská Bystrica bola zvolená v druhom kole. A prečo? Asi sme všetci, dajme si ruku na srdce, tomu pomohli. Ale nehádžte vinu na stranu SMER! A vy ste niekoľkokrát zaútočila na nášho predsedu, predsedu vlády Roberta Fica. Veď my sme dali kandidáta, len sa nenašlo dostatok voličov a vyhralo ĽS Naše Slovensko. No to nie je naša vina. Je to vina aj pravicových voličov. Takže nehádžme všetci na niekoho vinu. Buďme zodpovední a povedzme si, že sme to zavinili asi všetci, ale nie my, ktorí sme dali protikandidáta. A druhé kolo rozhodlo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2017 15:42 - 15:44 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Pán kolega Viskupič, musím konštatovať, že mne to tak pripadá, tvoj návrh, aby boli dvojkolové komunálne voľby, aby sa komunálna politika organizovala tak ako veľká politika. Aby bolo druhé kolo v samospráve, či už voľba richtára, alebo primátora, aby bola dvojkolová. Všetci proti jednému. A to je, to je vaša alternatíva, pravice a opozície. Veď spravodlivejšie voľby na dedine, kde niekedy v niektorých dedinách nekandiduje nikto, to mám na mysli tie menšie dediny okolo sto obyvateľov, sú radi tí občania, keď niekto ide vôbec kandidovať, nie ešte aby išli do druhého kola. A keďže málo ľudí chodí do tých jednokolových volieb, tak, prosím vás, keď dáme druhé kolo a druhé kolo je to naozaj, štúdia dokázala alebo aj samotné výsledky, že o 50 % ľudí ide menej voliť. No tak, prosím vás, kto potom príde voliť? Kto bude richtárom? Alebo ešte tá alternatíva, že v niektorých obciach kandiduje len jeden. No tak dáme druhé kolo, lebo ten jeden možno nepríde, zlomí si ruku, nohu alebo zomrie. Veď naozaj berme, berme pragmaticky aj komunálnu politiku, lebo jej začíname ubližovať.
A tak ako druhé kolo potvrdilo, a stále sa oháňate poväčšine Banskou Bystricou, no to druhé kolo dokázalo, že sa dostalo ĽS – Naše Slovensko k vedeniu Banskobystrického kraja. Takže nie je to, nikto si nemôže byť istý, čo sa stane v tom druhom kole. Takže teraz, ak má niekto nejakú veštiacu guľu a povie teraz, to druhé kolo je dobré, no tak mi to niekto dopredu ukážte, aby... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2017 11:53 - 11:55 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Pán kolega Klus, ja si myslím, že jednokolové voľby prinútia politické strany, aby dali kandidáta, ktorý je zdatný, ktorý je silný. Možno prinúti politické strany aj vytvoriť koalície preto, aby dobre voľby dopadli. Ak chceme byť zodpovední, tak musíme mať na zreteli, alebo musíme mať na zreteli, že do druhého kola ľudia, voliči do druhého kola nejdú alebo ich ide o 50 % ešte menej. Ak vy idete zavádzať dvojkolové voľby a ešte do toho chcete zatiahnuť aj voľby do samosprávy obcí a miest, je to hazardovanie s finančnými zdrojmi, je to hazardovanie s časom voličov, ktorí by opäť do druhého kola neprišli. A ešte je tu väčšie riziko, že budú zvolení aj za starostov a za primátorov ľudia, ktorí budú mať menšiu, myslím si, dôveru u ľudí. A riskujeme to, že tam budú ľudia, ktorí si to nezaslúžia, byť richtármi alebo primátormi. Takto chcete hazardovať a ešte aj míňať finančné zdroje?
Ja si myslím, že od zodpovedného politika by som to nečakal a naozaj a u vás, ktorý beriem, že ste aj politológ a naozaj si myslím, že to nie je kóšer z vašej strany. Míňanie tých finančných zdrojov aj s tým, to treba brať na zreteľ a zbytočne by sme ľudí traumovali. A dávate príklad voľby za prezidentov. No vždy sa niekto, väčšina proti jednému, potom sa k tomu tak pristupovalo. To nie je dobre. Tiež keď voľby všetci proti niekomu. Alebo proti... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis