Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.9.2019 o 16:26 hod.

Mgr.

Dušan Bublavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.9.2019 16:26 - 16:28 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Igor, keďže si ma menovite oslovil, ja som bol jediný, ktorý sa nejakým spôsobom sám seba prinútil, aby som si ťa išiel vypočuť, lebo normálny koaličný kolega tu žiadny nie je. Ja teda som našiel tú odvahu a tak ti poviem, že kedy si sa ty naposledy pozrel do zrkadla. Keby si sa sám na seba pozrel, tak by si prišiel na to, že si bezcharakterný a bezcharakterná tvár, ktorá zakrýva prešľapy svoje ľudské aj politické. Ja ti to troška zmapujem. Ja viem, že ty nepotrebuješ žiť z platu. Veď ešte keď padla Radičovej vláda a bolo sľúbených nejakých 20 miliónov, ktoré si ty spomínal tu v rozprave, tá vláda padla. Tak dostal si tých 20 miliónov alebo nie? No a čo je tebe poslanecký plat, keď 20 miliónov si zarobil na tom, že padla vláda. Alebo strana OĽANO dostáva slušný príjem zo štátneho rozpočtu. Ty rozhoduješ o tom, lebo máš nejakých 4 alebo 7 členov, kam sa tie peniaze dajú. Kam sa investujú. Ty sám o tom rozhoduješ o ťažkých miliónoch. Dobre sa ti tu rozkrikuje o tom, či niekto má viac o tisíc eur a mamička, babička, koľko im treba pridať. Ty sám chamreš pre seba.
Prepísal si firmu na bieleho koňa. Igor, ako to bolo? Kto mal pravdu? Koľko si na tom zarobil? No povedz nám to keď máš odvahu. Zneužíval si mamu, svoju mamu pri podnikaní. Bolo to potrebné? Asi bolo, aby si nemusel brať žiadny ani plat, lebo však na čo by si ty potreboval keď máš ťažké peniaze na tom, že klameš a všetkých tu poburuješ.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 19.9.2019 10:00 - 10:02 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajcu k návrhu zákona o miestnom poplatku za rozvoj, tlač 1639.
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky a zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla sa na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2019 10:19 - 10:19 hod.

Dušan Bublavý
Ja som len chcel poďakovať pánovi kolegovi Galekovi, ktorý nám dáva dôveru ešte na päť rokov. Ja vám sľubujem, že určite vyriešime túto problematiku a pomôžeme baníkom.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2019 9:57 - 9:58 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani primátorka, ďakujem, že vy ste pristúpila k zákonu, k návrhu zákona konštruktívne, nie ako pán Galek, ktorý len kritizuje, a je tam trošku naozaj tej, tej závisti z toho, že nie je spolupredkladateľom takéhoto zákona.
A je potrebné si naozaj uvedomiť, že ľudia, baníci, ktorí krvopotne si zarábali na svoje živobytie, či už pre seba, alebo aj pre svoje rodiny, tak prídu o prácu kvôli tomu, že jej ide útlm baníctva, tak ešte takýmto ľuďom budeme závidieť kompenzačné príspevky. Hlavne sa jedná o starších ľudí, ktorí, ktorí majú krátko pred možnosťou ísť do dôchodku, tým dávame väčšie možnosti dostať príspevku. Tak naozaj tu je potrebné pristupovať k tomu zodpovedne. Ja si myslím, že takýto návrh zákona je potrebné podporiť nielen v prvom čítaní, ale aj v druhom, aby, aby títo ľudia, ktorí si zarábali krvopotne v podzemí na svoje živobytie, aby na tejto kompenzácie mali naozaj nárok. A je to tam odstupňované podľa rokov, kto koľko pracoval, a potom je tam, keď bol niekto 3 roky, tak má nárok na 1 rok, ale to je plus-mínus okolo 200 eur. A tí ľudia, ktorí boli 15 až 30 rokov, tak tam je možnosť, že by ten kompenzačný príspevok dostávali 800 eur. Tak to nie sú také financie, ktoré je potrebné závidieť. Ale je potrebné im držať palce, aby si ešte mohli nájsť prácu v lokalite, kde tá práca, momentálne nie je jej tam nazvyš. Takže je to potrebné chápať aj z takéhoto pohľadu.
Takže pevne verím, že pani primátorka podporí tento návrh zákona aj v druhom čítaní.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2019 9:37 - 9:39 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Galek, vy sa dlhodobo zaujímate a zaoberáte touto tematikou a ja sa preto čudujem, že ten zákon ste si dobre nepreštudovali. Tá kritika, ktorú ste nás obvinili... Veď hneď v § 2. Ja vám ho prečítam doslovne, lebo naozaj ste to nečítali, ten zákon:
„1. Na priznanie kompenzačného príspevku je oprávnená fyzická osoba, s ktorou bol z dôvodu uskutočňovania útlmového programu schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky skončený“ pracený, „pracovný pomer v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky.“
Prosím vás, tam sa nehovorí len o Hornej Nitre, je to na území Slovenskej republiky. A vy nás tu obviňujete z predvolebnej korupcie. Samozrejme, my navrhovatelia sme z regiónu Horná Nitra, tak nás to trápia aj ľudia z nášho regiónu, ale aj z celého Slovenska. Nielen vaše obvinenie, ktoré, ktoré naozaj je založené na vode.
Ďalej pokračujeme: „... ktorý trval najmenej 3 roky a ktorá bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa osobitného predpisu.“
V bode 2: „Oprávnená osoba nesmie byť, ak tento zákon ustanovuje inak, poberateľom, nesmie byť osobitného príspevku baníkov, čo ste vy spomínal v svojej rozprave, podľa osobitného predpisu,
b) starobného dôchodku,
c) predčasného starobného dôchodku,
d) invalidného dôchodku,
e) úrazovej renty,
f) dávky výsluhového zabezpečenia podľa osobitného predpisu.
3. Oprávnená osoba nesmie byť poberateľom dávok podľa ods. 2 počas celej doby vyplácania kompenzačného príspevku.“
Tak mne to pripadá naozaj len od vás úplná kritika a závisť z toho, že takýto zákon ste nepredložil vy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 21.6.2019 13:23 - 13:24 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani podpredsedníčka.
Cieľom tejto novely zákona č. 254/1998 o verejných prácach je úprava limitov uvádzaných v slovenských korunách na menu euro a zároveň zreálnenie ich výšky, ktorá nebola upravovaná za posledných 20 rokov, a teda už nezodpovedá aktuálnym ekonomickým a cenovým parametrom. Zároveň sa umožňuje vykonať štátnu expertízu do momentu začatia verejného obstarávania.
Toľko na úvod. Poprosím o podporu tohto zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.3.2019 11:53 - 11:54 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Pán kolega Heger, ja som hneď v úvodnom slove povedal, že rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky v Rusovciach a konanie stavebné spadá pod ministerstvo vnútra, ak bude schválená táto novela, takže ja som sa už vyjadril hneď v úvode, asi ste nebol tak pozorný.
A je potrebné, aby bezpečnostné previerky a utajované skutočnosti, ktoré sú, tak preto to ministerstvo vnútra chceme, aby bolo stavebným úradom, aby ľudia, ktorí budú vidieť z projektovej dokumentácie, kde sú, kde sú utajované skutočnosti, tak nemôže to hocikto. A v územnom rozhodnutí osadenie stavieb, to všetko budú mať na starosti stále obce a mestá. Ale samotné stavebné povolenie bude už pod naozaj gesciou ministerstva vnútra, aby utajované skutočnosti projektovej dokumentácie nemohol vidieť hocikto. A samosprávy nemajú takých ľudí, ktorí majú takéto previerky. Tak to je na ozrejmenie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.3.2019 10:52 - 10:54 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani kolegyňa, váš celý diskusný príspevok bol mimo nášho návrhu a neriešil nič podstatné k tomu, čomu sme my sa rozhodli spolu s kolegami, prečo sme navrhli, aby ministerstvo vnútra bolo stavebným úradom. A to, že klientske centrum u vás vo vašom regióne nefunguje, to určite nie je na vine minister Kaliňák, ktorého ste tu spomínali.
Ja musím povedať, že v Novom Meste nad Váhom, v našom regióne, funguje veľmi dobre klientske centrum, lebo to záleží aj od organizácie práce a od šikovnosti okresného prednostu. Ono, keď spomínate všetky faktory, že niečo nie je územným rozhodnutím. Viete, sú dve časti stavebného konania, kde sa prijímajú územné rozhodnutia, ale aj samotné stavebné konanie, čiže stavebné povolenie. To na dve časti treba rozdeliť.
Teraz neviem, čo vaše klientske centrum má; či nemá územné rozhodnutie a nemá stavebné povolenie, nemá ani kolaudáciu, nič som sa z toho nedozvedel nejak odborne, ale hovorím, že to bol úplne mimo nášho návrhu ten váš diskusný príspevok. To len aby ste pošpinili ministerstvo vnútra, nič iné.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 27.3.2019 10:35 - 10:38 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, spolu s kolegami poslancami Jarkom Baškom a Petrom Šucom predkladáme návrh novely stavebného zákona, ktorým chceme docieliť, aby stavby slúžiace na plnenie úloh prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky a predsedu vlády Slovenskej republiky, aby boli považované za stavby pre bezpečnosť štátu. Ak stavby slúžiace na plnenie týchto; troch najvyšších ústavných činiteľov Slovenskej republiky budú zahrnuté pod pojem stavby pre bezpečnosť štátu, pôsobnosť stavebného úradu bude pre ne vykonávať Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ktoré už aj v súčasnosti plní úlohy stavebného úradu pre ostatné stavby pre bezpečnosť štátu.
Na tieto stavby, ktoré slúžia na plnenie troch najvyšších ústavných činiteľov Slovenskej republiky, sa často vzťahujú prísne režimové opatrenia a časť ich dokumentácie môže tvoriť utajovanú skutočnosť. Je preto podstatné, aby aj pri konaniach podľa stavebného zákona boli v súvislosti s týmito stavbami dodržiavané osobitné opatrenia, ktoré môžu zabezpečiť len osoby s bezpečnostnými previerkami. A takéto osoby nie sú zamestnané na stavebných úradoch v samosprávach. Ak časť stavebnej dokumentácie je utajovanou skutočnosťou, táto časť nemôže byť poskytnutá žiadnej osobe bez bezpečnostnej previerky.
V procese stavebného konania na účely stanovísk a vyjadrení sa príslušným inštitúciám poskytne len neutajovaná časť, ktorá je nevyhnutná na zaujatie stanoviska alebo vyjadrenia.
Pre úplnosť musím povedať, že návrhom sa nijak nezasahuje do kompetencií obcí a miest v oblasti územného plánovania a územného rozhodnutia. Prechodným ustanovením sa navrhuje, aby prebiehajúce konania dokončil stavebný úrad na ministerstve vnútra. Ide o štandardné prechodné ustanovenie, ktorým sa musia vyriešiť účinky novej úpravy.
Na hospodárskom výbore kolegov poslancov zaujímalo, ktorých stavieb sa to dotkne. Na základe toho podnetu som kontaktoval príslušné inštitúcie a vzťahuje sa táto úprava len na rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky kaštieľa Rusovce.
Vážené kolegyne, kolegovia, budem veľmi rád, keď podporíte tento náš návrh. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.10.2018 0:20 - 0:35 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Ja neviem, či, už je neskorá hodina, asi sa to ťažšie chápe, ale ako by to mohlo byť k 1. 11., by sa to nestihlo. Čiže aby to mohlo byť, účinnosť, tak k 1. 12. a zastihne to aj tých, ktorí budú odchádzať po dlhoročných, po dlhoročnej odrobenej práci pre samosprávu, a ja si myslím, že ten návrh, ktorý je navrhnutý, je podľa zásluhovosti. Ja si myslím, že tí ľudia, ktorí odchádzajú zo samosprávy, si zaslúžia, aby sme tento návrh zákona schválili, aby to zastihlo aj ich.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis