Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.10.2019 o 18:55 hod.

Mgr.

Dušan Bublavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.10.2019 18:55 - 18:56 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Kolegyne, kolegovia, na záver dnešného dňa je mi naozaj na zvracanie. (Ruch v sále, neskôr slabší potlesk.) Ale pán Baránik, ale pán Baránik, vy ste k tomu prispel takisto. Včera o takomto čase, o takomto čase ste posielal politického oponenta do plynu. To robil Hitler a gestapo. A vy mi pripadáte ako čistý gestapák, lebo posielať politického oponenta do plynu, to sa robilo počas druhej svetovej vojny, pán Baránik. Vy sa tvárite, že ste elitný právnik, ktorý spraví poriadok na Slovensku, a tešíte sa od februára, že budete riešiť všetko a máte patent na rozum, ale, žiaľbohu, pán Baránik, vy nepatríte tiež do tejto siene. A ja len pevne verím a dúfam, že takí ľudia ako vy nedostanete možnosť, aby ste vládli, lebo posielať kolegu do plynu, to je už cez čiaru, kolegovia. A môžete si myslieť o tom, čo chcete, opozícia. Naozaj, je to na zvracanie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.10.2019 10:14 - 10:16 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
No, pán Kotleba, ešte som nikdy nereagoval na vás ani na váš klub, lebo sa diametrálne líšime, názory na druhú svetovú vojnu, na Slovenský štát, ja beriem, že to bola kolaborácia vlády a prezidenta Tisa, čiže kolaborácia s Hitlerom, to ja nikdy nebudem uznávať a som proti tomu zásadne.
Ale keď hovoríme o liekoch a prišlo mi na myseľ vaša rozprava a do ktorej vám vstúpil pán poslanec Baránik, ktorý, keďže nás tu bolo desať a bolo mu veľmi dobre rozumieť a posielal vás do plynu, naozaj mi prišlo zle a narušilo mi to spánok, keď takíto ľudia tu sedia v parlamente a, bohchráň, sa hotujú, že budú vládnuť po februári 2020. A predstava plynových komôr a ľudí, ktorých Hitler tam poslal, robil etnické čistky a ešte mŕtvoly boli dehonestované, že im vytiahli zlaté zuby, aby tá, v tých spoločných hroboch ľudia boli zakopaní, naozaj to so mnou pohlo a musím to odsúdiť. A Boh ochraňuj naše Slovensko, aby takí ľudia mohli dostať moc a vládnuť. A tie lieky bude určite potrebné, aby boli zadarmo takýmto ľuďom rozdávané, aby, aby sa, aby sa vyliečili a aby ich nikdy už takáto myšlienka alebo takáto veta nenapadla povedať a ešte tu v parlamente. Takže naozaj predstava o tom, že takíto ľudia, aby dostali šancu vládnuť na budúci rok, je strašná.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15.10.2019 16:34 - 16:36 hod.

Dušan Bublavý
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15.10.2019 16:26 - 16:28 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani ministerka, vážené kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, tlač 1616, podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov Národnej rady.
Národná rada uznesením č. 2067 z 19. septembra 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady a Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor uznesením č. 728 z 8. októbra 2019 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom. Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 254 z 10. októbra 2019 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III spoločnej správy vyplýva pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nebudem čítať, nakoľko máme spoločnú správu rozdanú.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: hlasovať o bode 1 s odporúčaním gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schváleného pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu uvedeného v tejto spoločnej správe. Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 264 z 15. októbra 2019.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.9.2019 16:26 - 16:28 hod.

Dušan Bublavý
 

Vystúpenie 19.9.2019 10:00 - 10:02 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajcu k návrhu zákona o miestnom poplatku za rozvoj, tlač 1639.
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky a zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla sa na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2019 10:19 - 10:19 hod.

Dušan Bublavý
Ja som len chcel poďakovať pánovi kolegovi Galekovi, ktorý nám dáva dôveru ešte na päť rokov. Ja vám sľubujem, že určite vyriešime túto problematiku a pomôžeme baníkom.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2019 9:57 - 9:58 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani primátorka, ďakujem, že vy ste pristúpila k zákonu, k návrhu zákona konštruktívne, nie ako pán Galek, ktorý len kritizuje, a je tam trošku naozaj tej, tej závisti z toho, že nie je spolupredkladateľom takéhoto zákona.
A je potrebné si naozaj uvedomiť, že ľudia, baníci, ktorí krvopotne si zarábali na svoje živobytie, či už pre seba, alebo aj pre svoje rodiny, tak prídu o prácu kvôli tomu, že jej ide útlm baníctva, tak ešte takýmto ľuďom budeme závidieť kompenzačné príspevky. Hlavne sa jedná o starších ľudí, ktorí, ktorí majú krátko pred možnosťou ísť do dôchodku, tým dávame väčšie možnosti dostať príspevku. Tak naozaj tu je potrebné pristupovať k tomu zodpovedne.
Ja si myslím, že takýto návrh zákona je potrebné podporiť nielen v prvom čítaní, ale aj v druhom, aby, aby títo ľudia, ktorí si zarábali krvopotne v podzemí na svoje živobytie, aby na tejto kompenzácie mali naozaj nárok. A je to tam odstupňované podľa rokov, kto koľko pracoval, a potom je tam, keď bol niekto 3 roky, tak má nárok na 1 rok, ale to je plus-mínus okolo 200 eur. A tí ľudia, ktorí boli 15 až 30 rokov, tak tam je možnosť, že by ten kompenzačný príspevok dostávali 800 eur. Tak to nie sú také financie, ktoré je potrebné závidieť. Ale je potrebné im držať palce, aby si ešte mohli nájsť prácu v lokalite, kde tá práca, momentálne nie je jej tam nazvyš. Takže je to potrebné chápať aj z takéhoto pohľadu.
Takže pevne verím, že pani primátorka podporí tento návrh zákona aj v druhom čítaní.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2019 9:37 - 9:39 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Galek, vy sa dlhodobo zaujímate a zaoberáte touto tematikou a ja sa preto čudujem, že ten zákon ste si dobre nepreštudovali. Tá kritika, ktorú ste nás obvinili... Veď hneď v § 2. Ja vám ho prečítam doslovne, lebo naozaj ste to nečítali, ten zákon:
„1. Na priznanie kompenzačného príspevku je oprávnená fyzická osoba, s ktorou bol z dôvodu uskutočňovania útlmového programu schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky skončený“ pracený, „pracovný pomer v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky.“
Prosím vás, tam sa nehovorí len o Hornej Nitre, je to na území Slovenskej republiky. A vy nás tu obviňujete z predvolebnej korupcie. Samozrejme, my navrhovatelia sme z regiónu Horná Nitra, tak nás to trápia aj ľudia z nášho regiónu, ale aj z celého Slovenska. Nielen vaše obvinenie, ktoré, ktoré naozaj je založené na vode.
Ďalej pokračujeme: „... ktorý trval najmenej 3 roky a ktorá bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa osobitného predpisu.“
V bode 2: „Oprávnená osoba nesmie byť, ak tento zákon ustanovuje inak, poberateľom, nesmie byť osobitného príspevku baníkov, čo ste vy spomínal v svojej rozprave, podľa osobitného predpisu,
b) starobného dôchodku,
c) predčasného starobného dôchodku,
d) invalidného dôchodku,
e) úrazovej renty,
f) dávky výsluhového zabezpečenia podľa osobitného predpisu.
3. Oprávnená osoba nesmie byť poberateľom dávok podľa ods. 2 počas celej doby vyplácania kompenzačného príspevku.“
Tak mne to pripadá naozaj len od vás úplná kritika a závisť z toho, že takýto zákon ste nepredložil vy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 21.6.2019 13:23 - 13:24 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani podpredsedníčka.
Cieľom tejto novely zákona č. 254/1998 o verejných prácach je úprava limitov uvádzaných v slovenských korunách na menu euro a zároveň zreálnenie ich výšky, ktorá nebola upravovaná za posledných 20 rokov, a teda už nezodpovedá aktuálnym ekonomickým a cenovým parametrom. Zároveň sa umožňuje vykonať štátnu expertízu do momentu začatia verejného obstarávania.
Toľko na úvod. Poprosím o podporu tohto zákona.
Skryt prepis