Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

4.12.2018 o 16:46 hod.

Ján Budaj

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 4.12.2018 16:46 - 16:56 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Dámy a páni, budem hovoriť k dvom kapitolám. Som to pôvodne neplánoval. Ale veľmi stručne ku kapitole Ministerstva životného prostredia.
Napohľad vyzerá dofinancovaná, dosahuje 1 % HDP a to by sa zdalo, že je fajn. Nie je fajn to, že Slovensko sa opiera prakticky na 80 %, čiže štyri pätiny o peniaze z eurofondov. Tie jednak môžu, aj nemusia prísť, však teda verme, že, že tie projekty sa budú dariť, ale negatívne, negatívnym problémom je ich povestne nízka efektivita.
Peniaze z eurofondov sa u nás vynakladajú často na projekty, ktoré nie sú akútne potrebné, kde sa tie peniaze doslova umoria, lebo odtečú, ak chcete ekologicky, sa transformujú do tých správnych vrecák. Metódu, ako si ustrážiť eurofondy nejdem koalícii radiť. Niektorí tvrdia, že ona je stvorená práve tmelom eurofondov a potom ich odtekanie, transformovanie a rôzne ekologické pretváranie je vlastne cieľom toho, takéhoto vládnutia.
Chcel by som tvorcom rozpočtu, ale najmä ministrovi životného prostredia pripomenúť, že napriek tomu, že je rozpočet pomerne vysoký vzhľadom na dobrú konjunktúru a dobré prísľuby eurofondov, stále pretrvávajú aj súčasný minister je iste nevítaným, ale dedičom strašne krízových dedičstiev z minulosti. Napríklad naše napojenie na kanalizáciu je suverénne jedno z najhorších a vo V4 najhoršie. Ak si zoberiete, že ešte aj rozsiahle Poľsko, ktoré má podobne roztratenú a riedku štruktúru sídiel, ktoré má niekoľkonásobne väčší, väčšiu plochu, aj toto Poľsko je úspešnejšie v napojení na kanalizáciu. My máme zatiaľ len 65 %, susedné Čechy majú 80 %, Maďari 78 % a spomínané Poľsko je tiež nad nami so 69 %. Kde teda robíme chybu, keď vlastne väčšina našich fondov ide do infraštruktúry a už roky, roky ide do infraštruktúry? Roky nie sú kanalizácie, roky nie sú vodovody, roky nestačí na riešenie recyklácie a tak ďalej.
V spomínanej recyklácii, ja som tu aj v jednej faktickej to spomenul, sme predposlední v Európskej únií, recyklujeme iba 15 % odpadov a obávam sa, že ani to nepôjde tak ľahko zmeniť. Majitelia skládok, ako to ukazoval kedysi kauza Pezinskej skládky, sa vedia oprieť o politikov, a tak sú takmer neohroziteľní.
Peniaze z eurofondov a z Európskej únie nadmerne míňame na tzv. monitoring. Ide o vyše 26 % a je to dokonca viac peňazí než na priamu ochranu územia. Čiže všetky tie firmy a firmičky prilepené doslova na isté úrady odsávajú takúto obrovskú sumu, že sa vyrovná vlastne priamym investíciám do ochrany územia. Tieto peniaze sú dostupné najmä veľkým firmám, myslím teda peniaze napríklad z eurofondov, ale aj z Envirofondu. Na tú žiadosť a vybavenie tej žiadosti treba právne služby a treba odborné služby, ktorých sú spravidla schopné len veľké štátne inštitúcie alebo veľké firmy, preto sa nám stalo za posledné roky, že neuveriteľne upadol podiel malých uchádzačov. Tí získavali v minulých rokoch z tohoto Envirofondu a z eurofondov iba jediné percento. Toto by som chcel upozorniť ministra, že hoci má nejaké čísla, odtekajú mu peniaze na monitoring a z tých peňazí, ktoré idú na priamu ochranu územia, iba 1 % získava, získavajú menšie napríklad obce alebo nejaké občianske združenia. Práve tie ale boli schopné veľmi lacných a efektívnych zásahov do krajiny, kde si riešili tie problémy s čiernymi skládkami alebo s inými problémami životného prostredia presne tam, kde ľudia žijú. Je to veľká škoda, lebo, samozrejme, tie veľké firmy pracujú s veľkými stratami a vôbec nie sú schopné zacieliť nápravu životného prostredia do malých lokalít.
Dámy a páni, dobrý rozpočet prajem ministrovi, aby sa podarilo aj minúť na dobré veci. Stále je u nás ohrozenie biotopov na úrovni 10 %, aj keď sa v poslednom období o čosi zlepšuje, stále je v zlom stave až 40 % prírodných biotopov. Sme v tomto smere veľmi ohrozenou krajinou. Alarmujúce znečistenie ovzdušia pevnými časticami, ako viete, až 40 % nášho obyvateľstva je vystaveného nepriaznivému vplyvu takto poškodeného ovzdušia, sme tretí v tomto najhorší v Európskej únií. Podotýkam, že keď u nás je to 40 % obyvateľstva, vo Fínsku je to 0, v Nemecku, v priemyselnom Nemecku je to 29 % a u nás, žiaľ, 40 %. Extrémne špinavé ovzdušie máme v obytnom prostredí, teda tam, kde žijeme, podobne v administratíve alebo v obchodnom, v tom prostredí, kde sa najčastejšie vyskytujeme, až 81 % nášho prostredia má znečistené ovzdušie pevnými časticami.
Hovorím to aj na margo najnovších udalostí, kedy sa naši aj zahraniční aktivisti dožadujú skoršieho ukončenia mimoriadne špinavej banskej, teda uhlia a z neho vyplývajúcej mimoriadne škodlivej výroby elektrickej energie. Priemer takéhoto škodlivého prostredia pre obytné prostredie napríklad v Nemecku je 28 %, u nás, opakujem, 81 %. V neposlednom rade sa postoj republiky k životnému prostrediu v každom rezorte prejavuje v postoji k platom v tom rezorte. Tak ako výsmechom sú platy v školstve, tak aj v životnom prostredí sú absolútne na chvoste, napr. štátna ochrana prírody mala v roku 2015 priemerný plat 10 350, čo je hrubé, ďalší rok už iba 9 895 a takto sa vyvíjali platy ochrancov prírody až doposiaľ. (Zaznievanie gongu.)
V druhých zopár minútach, čo mi zostávajú, sa chcem vyjadriť veľmi jednoznačne k rozpočtu ministerstva kultúry, pretože ministerstvo kultúry znižuje rozpočet. V tomto roku konjunktúry je to jediné ministerstvo, ktoré naozaj bez akýchkoľvek pochybností zrazilo 25 mil. oproti minulému roku, a pocítia to umeleckí pracovníci, zamestnanci štátu, ale aj výkonní umelci na celom Slovensku. Je to veľká chyba a podľa mojej mienky to signalizuje politický trest za to, že sa práve tá, intelektuáli, umelci a tvorcovia ozývajú proti deformáciám demokracie, proti krízovým javom, ako bola vražda novinára.
Dámy a páni, nepodväzujte život slovenskej kultúry! Prichádza u nás k mimoriadnemu zosuroveniu mravov a len kultúra je schopná to zastaviť. Nepodväzujte tvorcom život, pretože tvorcovia stoja vonku na uliciach a pripomínajú, že nie sme sem poslaní za to, aby sme (ruch v sále a zaznievanie gongu) stáli proti nim. Ak budete stáť proti nim, budú stáť oni proti vám a v budúcich voľbách vám to kultúrna obec zráta.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2018 15:54 - 15:55 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, verím, že nie poslednýkrát. Fakt je ten, že ja nevidím tam, že som prihlásený. Naozaj som to stlačil zopárkrát, nedá sa dopátrať, čiže tá, je plná tá tabuľa. Neviem, či vám nevedia technici nejak umožniť, aby tam neustále neboli iba títo prihlásení.
No ale pár slov k predrečníčke. Je fakt, že recyklácia je doslova v tragickom stave. Samozrejme, že tento rozpočet z roka na rok na tom nič nezmení. Ale obávam sa, podobne ako to vyjadrila aj pani poslankyňa, že ani zákony, ktoré boli prijaté tento rok na zvýšenie ceny ukladaného odpadu do skládok, nezaúčinkujú a že stále bude ostávať.
Sme druhí, dámy a páni, druhí najhorší v Európe, pokiaľ ide o recykláciu, zo všetkých štátov Európskej únie. A naozaj ten rebríček, keby ste, keby som mohol ukázať grafiku, tak je dramatický. V ukladaní odpadov sme síce až šiesti, sú teda ešte aj horší previnilci na ukladanie do, do skládok, ale aj tak toho máme nad 50 %.
Čiže Slovenská republika je smetisko, patrí k smetisku Európy a nevieme si s tým neustále poradiť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2018 15:40 - 15:42 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Ďakujem. Na túto poznámku týkajúcu sa zvýšenia platu štátnej správy alebo verejnej správy jednu poznámku. Počas prvej vlády Roberta Fica, samostatnej vlády, začal pripravovať reformu štátnej správy s cieľom jednak redukcie VÚC, o čom sa aj verejne hovorilo, redukcie, samozrejme aj nákladov miest a obcí, z čoho potom zostala malá reforma s veľmi rozpornými výsledkami na ministerstve vnútra. Z tej redukcie VÚC nezostalo vôbec nič a, samozrejme, nezostalo nič ani z myšlienok na vytvorenie naozaj nezávislej štátnej správy.
Chcem povedať aj pánovi ministrovi, že je veľká škoda, že vy síce aj odchádzate, pán minister financií, s nulovým deficitom, ale že sa táto reforma v týchto dobrých časoch, kedy peniaze na tie reformné náklady, lebo to by si vyžiadalo mnohé reformné náklady, nielen na odstupné nejakých pracovníkov, ale na prestavbu toho systému, kedy by teraz na tie reformné náklady bolo. Škoda, že ste vo vláde nenašli reformátora, ktorý by na tom mal odvahu. Naopak, zvýšenie 20 % je naozaj zabetónovanie súčasného stavu, ten obrovský aparát, s ktorým Slovenská republika riadi svoj štát, je naozaj enormný. Podotýkam, že zatiaľ čo Holandsko má 29 municipalít, my máme skoro 3-tisíc. 5-miliónové Dánsko 29 municipalít, 5-miliónové alebo 5,5-miliónové Slovensko 3- tisíc.
Teraz bol čas využiť rezervy na reformu verejnej správy a na zaplatenie nákladov tejto reformy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2018 15:26 - 15:28 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Bolo naozaj namieste, že pani poslankyňa do istej miery aj bilancovala. Treba si naozaj pripomenúť aj nad tou, aj nad týmto rozpočtom, že Slovenská republika investuje do ochrany svojho prírodného bohatstva prakticky výlučne alebo takmer výlučne z cudzích peňazí. Štyri pätiny je z eurofondov aj s ich známou pochybnou výnosnosťou.
Europrojekty sa akési naplánujú, ale keď si pozriete výdaje, tak vlastne rovnaký počet peňazí ide na rôzne typy expertíz, ako ide napríklad na ochranu samotnej krajiny. Na expertízy a analýzy spriatelených firiem dokážeme rozhádzať vlastne dokonca o necelé percento viac než na samotné zásahy. Je na mieste bilancovať, čo sme tu nechali spustnúť v životnom prostredí, a teraz by sme túžili zaplátať z európskych peňazí, pretože naozaj envirorezort sa stal, sa stal proste kolbišťom kšeftov. Od povestnej fotovoltaiky cez obchod s emisiami, cez drevoštiepku neustále každá operácia v oblasti životného prostredia nezadržateľne smerovala ku kšeftu. Tá zelená zásterka vynikajúco prikrývala obchody. Súčasný rozpočet vyzerá, pani predkla..., pani poslankyňa to nezastierala, vyzerá na pohľad dobre, ale praktiky v rezorte priniesli katastrofálne výsledky. Máme jedno z najhorších ovzduší, máme vysoký podiel chorôb súvisiacich so životným prostredím, máme stále uhoľné bane, ktorých sa nevieme zbaviť, preto... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2018 14:33 - 14:35 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Pán kolega, úplne chápem vaše rozčúlenie a váš tón považujem naozaj za ešte stále mierny.
Núka sa nám totiž zákon ako ďalšia ručná brzda proti podvodnému konaniu. Lenže toto podvodné konanie tentoraz vychádza z legálnych rozhodnutí súdov. Minulé - a ja som rád, že sme prijali zákon o zrušení Mečiarových amnestií, ktorý bol podobnou, podobným zásahom vlastne parlamentu v tom zmysle, že zasiahol a rúcal bariéry, ktoré by mali byť voči napríklad amnestiám prezidenta. Netajil som sa týmto názorom, že tieto bariéry nikdy nemali by, nemali byť prelamované a nemuseli by byť prelamované, keby nebola brutálne zneužitá moc prezidentská, ktorú mal Vladimír Mečiar zapožičanú.
Teraz prelamujeme nezávislosť súdov opatrením, ktoré má za cieľ zrušiť, verme, že len v tomto jednom prípade, tam sa zhodujem s kolegom Dostálom pri tom otázniku, že či je zabezpečené, že to bude len v tomto jednom prípade, ktoré má zaistiť ochranu verejného záujmu pred lúpežníkmi, ktorí sa zmocnili fiktívnych zmeniek, nepoctivo nadobudnutých zmeniek, ktoré stáli ich signatára život.
Veď toto je jedna dramatická kriminálna akcia. Naozaj nemá Slovenská republika žiadne právne nástroje, aby poslanci nemuseli prijímať ad hoc zákon, ktorými sa zasiahne do platnosti týchto zmeniek? Naozaj sa nevieme dozvedieť, ktorí sudcovia zodpovedajú, lebo o Mečiarovi vieme, že zodpovedá za to, že vydal amnestie, ktorí sudcovia to zodpovedajú... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 4.12.2018 11:03 - 11:04 hod.

Ján Budaj
Vážený pán predsedajúci, dávam návrh, aby sme o bode 42 hlasovali takisto až vo štvrtok po preloženom bode pred chvíľou.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.12.2018 18:22 - 18:29 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dámy a páni, ako ste počuli, mnohé výbory, ktoré, prerokovali to viaceré výbory, ktoré prerokovali toto druhé čítanie, nezaujali stanovisko, pretože čakali na pozmeňujúci návrh. Ten sme naozaj pripravovali veľmi starostlivo a prednášam ho až teraz v rozprave, pretože diskusie aj s klubmi pokračovali celé to obdobie.
Legislatívna rada vlády nám totiž pripravila pomerne rébus a mnohí sa domyslíte, v čom spočíval. V prvej výhrade, ktorú mala, jej vlastne dávam za pravdu, pretože náš pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladáme, jej aj vyjde v ústrety. Išlo o to, že tvrdila, že, že v dôvodovej správe upresňujeme definíciu biomasy. Tam aj v skutku bolo napísané, že sa upresňuje definícia biomasy, a táto literárna skratka tam nemala byť, pretože definícia biomasy bola prevzatá z európskych dohovorov a nebolo naším cieľom ju upresniť, ale bolo cieľom upresniť pre slovenské podmienky, ktoré druhy biomasy budú mať štátnu podporu alebo podporu z titulu tohoto zákona. Správnejšie teda sa malo uvádzať, že v čl. I, hovorím o dôvodovej správe nášho návrhu, sa upresňuje, ktoré druhy biomasy sa na účely tohoto zákona považujú za podporovaný obnoviteľný zdroj energie, respektíve druh biomasy podľa pôvodu tak, aby dostal dotácie. Táto nepresnosť vzniknutá zostručnením však nemala nijaký vplyv na navrhovaný text zákona. V pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu, ktorý prečítam na záver, túto výhradu uznávame a napravujeme.
Druhá výhrada v stanovisku vlády Slovenskej republiky bola komplikovanejšia. Tá výhrada znela, že v prípade schválenia poslaneckého návrhu sa v zákone ocitnú dve definície biomasy. V zákone, citujem teraz, "v zákone by teda fakticky boli dve rozdielne definície biomasy, čo je legislatívne vysoko neštandardné riešenie a neželaný stav, ktorý by spôsoboval interpretačné a aplikačné problémy". Súhlasím, že taká vec by spôsobovala takéto problémy, ale stanovisko ministerstva, z ktorého vyšla vláda pri svojom stanovisku, je protirečivé. Najprv konštatuje, že v skutočnosti do definície biomasy v zákone vôbec nezasahujú a nenavrhujú tam žiadne zmeny, ale zasahujú do definície obnoviteľného zdroja energie. To bol jeden citát. A druhý citát znie: "V zákone by teda fakticky boli dve rozdielne definície biomasy." Koniec citátu. Je teda zrejmé, že ak do definície biomasy v zákone vôbec nezasahujeme, nemôžme ani zavádzať protirečivú definíciu biomasy. V tomto si stanovisko ministerstva hospodárstva protirečí, prevzala ho, aj stanovisko vlády.
Podstatou nášho návrhu však je, že upravujeme, čo je podporovaný druh obnoviteľného zdroja energie, respektíve podporovaný druh biomasy. Tá úprava je taká, aby podporu už nemohli ďalej poberať presne určené druhy biomasy, to znamená, drevo, ak nepochádza z energetických porastov, drevo, ak nie je odpadom z drevospracujúceho priemyslu, a tak ďalej. Je to presne vydefinované, ktoré drevo. Teda hlavne smerujeme k tomu, že živé a zdravé stromy by nemali byť spaľované a ešte k tomu s podporou štátu.
Takéto vymedzenie podporovaných druhov biomasy používame preto, aby sa zaviedla pozitívna dokazovacia povinnosť subjektu, ktorý sa o finančnú podporu uchádza. Ak chce dostávať peniaze od občanov, ktorí si platia elektrinu, potom musí preukázať, že spaľovaná biomasa pochádza z energetických porastov alebo je odpadom vymenovaných druhov priemyslu a tak ďalej. Inak sa totiž dokazovacia povinnosť prenášala a doteraz to tak bolo, na kontrolné orgány. A ako tie kontrolné orgány mali preukázať, keď napríklad mnohí spracovatelia štiepkovali stromy už rovno v lese? Ako sa dá preukázať, že akej kategórie strom bol štiepkovaný, ak sa dovezie do elektrárne už iba rozdrtené drevo?
Samozrejme, tento návrh ponecháva v zákone definíciu biomasy, ktorá je transpozíciou definície zo smernice Európskej únie.
Potom je tam ešte drobná zmena, keďže návrh je prenesený z predošlej schôdze, tak navrhujeme, aby nový termín bol namiesto 1. januára 1. február 1919. Teraz si dovolím prečítať (reakcia z pléna), 2019, historik ma správne opravil.
Teraz si dovolím prečítať pozmeňujúci návrh. Návrh skupiny poslancov Národne rady na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I § 2 ods. 1 písm. a) piaty bod znie: "biomasa vrátane všetkých produktov jej spracovania, okrem dreva, ktoré nepochádza z energetických porastov, okrem dreva, ktoré nie je odpadom z drevospracujúceho priemyslu, a okrem dreva, ktoré nie je odpadom z ostatných druhov priemyslu (napr. odpadové drevené obaly a palety, odpady z dreva zo stavieb a demolácií),".
2. V čl. II sa slová "1. januára 2019" nahrádzajú slovami "1. februára 2019".
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 3.12.2018 18:12 - 18:19 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Myslím, že zostava statočných poslancov, ktorí aj v pondelok popoludní prišli do tejto Národnej rady, je veľmi dôkladne oboznámená s úsilím aktivistov desiatok tisíc podpisov, ale aj s úsilím skupiny poslancov, ktorá sa pokúša napraviť drobnú chybu, v úvodzovkách, ale zato dosť vytrvalú, v zákone o obnoviteľných, o podpore obnoviteľných zdrojov, kde po niekdajších aférach s fotovoltaikou nám zostal ešte jeden rest. Občania vo svojich účtoch za elektrinu platia podporu obnoviteľných zdrojov, ale elektrárne, ktoré spaľujú drevo, nie sú schopné a ochotné rozlišovať skutočnú štiepku, skutočné odpadové drevo od kvalitného dreva, ktoré by mohlo byť využité aj na celkom iné účely. Nie sú to ochotní rozlišovať za to, lebo štát im dopláca na každý kilowatt vyrobenej energie takú sumu, že sa im to vyplatí. Vyplatí sa im znášať aj občasné pokuty, ktoré sa podarí úradu pre kontrolu sieťových odvetví udeľovať týmto elektrárňam. Samozrejme, úrad, tento úrad má toľko kontrolných povinností, že tie kontroly sú len veľmi, veľmi sporadické, ani nie raz ročne, ale iba námatkove raz za nejaký čas. Aj pri týchto zriedkavých kontrolách sa potvrdilo to, čo tvrdili občania, aktivisti a odborníci, a totiž, že tieto energetické fabriky, tieto elektrárne na drevnú štiepku spaľujú aj stromy z kategórií, ktoré by spaľovať nesmeli a nemali.
V prípade, že kontroly chodia na ich hospodárske dvory, prišli na nápad a buď štiepkujú drevo rovno v lese, pretože sú prenosné, prenosná technika, ktorá štiepkuje drevo rovno v lese, a tam tým sa aj uľahčí jeho zvoz. Samozrejme, že potom sa aj uľahčí štiepkovať spolu s konármi aj kmene, alebo skladujú kmene kvalitného dreva na skladiská, ktoré sú dohodnuté a zazmluvnené u tretích osôb. Tam už, pravda, ale kontrolné orgány vstup nemajú, a preto tam kontrola už úplne zlyháva.
Máme za to, že zákon v súčasnom znení vyvoláva veľkú verejnú objednávku po novelizácii, vidíme ju už v spomínaných petíciách a iniciatívach, ktoré vznikli za ostatné roky proti súčasnému zneniu zákona, ale najmä jej hmatateľné dôsledky vidíme na svahoch a lesoch Slovenskej republiky, na ktorých nám miznú stromy. Žiaľ, nie iba tie, ktoré, ktoré zhodil vietor alebo napadli ich škodlivé, napadli škodce a kôrovce a podobný hmyz, ale aj celkom zdravé svahy lesov. Fotografie takto vyholených strání kolujú a určite ste ich mnohí už videli a s istým smútkom a hrôzou sa pýtali, prečo to už niekto nezastaví.
Ľudia v snahe zarobiť nejakú korunu predávajú spaľovačom stromov často aj stromy zo súkromia, zo svojich záhrad, ba, ako mi prišli povedať, aj z cintorínov. Proste z dreva sa stala zisková komodita, a nie za to, že by sa z neho vyrábal u nás kvalitný nábytok, nie za to, že by ho šikovní obchodníci vedeli uplatniť na trhoch Európskej únie, ale len za to, že toto drevo je spaľované s dotáciou štátu.
Návrh, ktorý predkladám, túto dotáciu ukončuje a povedie najmä k tomu, že na Slovensku sa konečne založia energetické lesy. Pôvodný zákon to totiž predpokladal. Snívali sme vtedy, keď bol prijatý tento zákon o alternatívnych zdrojov, podpore alternatívnych zdrojov, že to podnieti vysádzanie energetických lesov, ktoré sú známe z ostatných európskych štátov. Sú to celé tisíce hektárov rýchlo rastúcich drevín, ktoré sú schopné potom odovzdať túto obnoviteľnú energiu, a naozaj na takýchto elektrárňach by získavali nielen ich majitelia, ale aj obnoviteľnosť zdrojov tej-ktorej krajiny, v tomto prípade našej. Ale takéto obnoviteľné lesy sa na Slovensku nezakladajú a nezakladajú sa práve za to, že zákon umožňuje rúbať a spaľovať popri štiepke a zvyškoch v lesoch, popri konároch a rôznych zvyškoch nábytku alebo technickej výroby alebo lešení, popri nich spaľovať predovšetkým zdravé stromy.
Celá tá súčasná dotácia je tak nastavená, čiže rôzne odpadové drevo by ani zďaleka nestačilo na ich produkciu. Tak isto by nestačili konáre. Celé je to nastavené tak, že sa obišli bez energetických lesov, bez vysádzania lesov priamo určených na energetickú, energetický koniec, na ich spálenie a premenenie na energiu, obišli sa bez nich preto, lebo rúbu a využívajú lesy, ktoré k tomu určené nie sú.
Zároveň chcem s potešením povedať, že mnohí poslanci uznali argumenty, zastali sa slovenských lesov, ktoré popri vode sú našou hlavnou prírodnou hodnotou, a tak sa zákon dostal do druhého čítania. Existovali legislatívne námietky na Legislatívnej rade vlády a tie odstráni pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý prečítam na záver. Pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom, ktorý onedlho prečítam, vychádzame v ústrety pripomienkam... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Ďuriš, Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
No, pán poslanec Budaj, ono je to tak, že ja som ešte neotvorila, vy ste v úvodnom slove, vy máte iba odôvodniť, prečo predkladáte ten návrh zákona. A potom dáme slovo spravodajcovi, potom otvorím rozpravu a v rozprave môžte prečítať svoj pozmeňujúci návrh. Dobre.

Budaj, Ján, poslanec NR SR
Dobre, ďakujem pekne. Ďakujem za pozornosť a nech sa páči, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2018 12:51 - 12:53 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Ďakujem. Chcem oceniť pána Janckulíka, že si povšimol túto analógiu, pretože keby ma nebol neúprosný čas obmedzil, tak by som bol v nej aj ja pokračoval. Je to totiž veľmi očividné. Železničná spoločnosť na Slovensku mala problém. Bola technicky zaostalá, zanedbaná. Viete, aké boli spory so súkromnými prevádzkovateľmi, viete, aké požiare a nehody sa občas stávajú. Ubúdalo cestujúcich, efektivita tej dopravy sa čoraz ťažšie udržiavala aj preto, lebo bola odtrhnutá od osobnej dopravy nákladná, ktorá kedysi v minulosti dotovala tú osobnú. Tam sa to vyrovnávalo. Teraz tá nákladná je mimo a osobná nebola schopná sa udržať.
Znovu, riešenie bolo podobne ťažké, ako je ťažké riešenie sociálne zaostalých skupín. A núka sa jednoduché, populistické, ľuďom ľúbivé riešenie. Nech sa nahrnú cestujúci zadarmo, radšej zadarmo, potom nebudú frflať na to, že vlaky sú špinavé, zanedbané alebo staré, hlavne, že ešte chodia.
V podstate ani sa na to nemožno sťažovať, lebo je to východisko, ale je to východisko z núdze a má podobne, ako tie obedy, jednu vlastnosť, že problém nerieši, iba ho odsúva do budúcnosti. Aj tuná sa nerieši samozrejme problém sociálne slabých rodín, ale rieši sa to, aby sa aspoň v jedálňach najedli. A keď ich je málo, alebo nefunguje to, tak, tak dajme, skúsme to dať všetkým deťom. Inak oceňujem, že predkladateľ si uchováva vecný k tomu pohľad. Držím vám palce, aby ste tú kvalitu ustrážili, lebo tie... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2018 12:37 - 12:39 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Skúsim to veľmi stručne v takejto poznámke. Strana SMER by mala byť priam predurčená na Slovensku na riešenie sociálne hendikepovaných skupín, nech už sú to rómske osady alebo iné. Toto sa jej nedarí. Preto prichádza s balíčkami alebo rôznymi pinzetovými riešeniami. Takým riešením pred rokmi bolo jedlá zadarmo pre sociálne odkázané rodiny. Čo sa stalo potom? No stalo sa to, že mnohé, mnohé tie vývarovne, tie školské kuchyne melú iba na jednu tretinu, tak ako to poslanec práve pred chvíľou pripomenul. Tak isto kvalita zodpovedá tomu, že je to tak trochu z donútenia a je to pre tie sociálne odkázané rodiny. Mnohé decká sa tam nechcú stravovať, potom si nakúpia v bufete to, čo vidia.
Riešenie, opäť ďalší krok, v zásade logický, sú poloprázdne školské jedálne, dáme všetky obedy zadarmo. Tento model vedie k tomu, že sa markantne zvýši zamestnanosť týchto kádrov, kuchárky, obsluha a tak ďalej, im aj príde viac peňazí o 20 %, do dvoch rokov sa zväčšia ich príjmy. Vzniká teda úplne osobitný sociálny systém na vývarovne, kde budú viazaní ľudia, kde budú čakať platy od štátu, hoci by všetko mohlo prebiehať na voľnom trhu a hoci zárodkom celého tohoto reťazca, ktorý bude stáť milióny a desiatky miliónov a ťažko ho bude meniť, ťažko ho bude meniť, začiatkom toho reťazca je neschopnosť vyriešiť, nehovorím, že len strany SMER, ale strana SMER je na to svojím teda údajným zameraním... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis