Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

14.6.2016 o 16:47 hod.

Mgr.

Eva Smolíková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14.6.2016 16:47 - 16:48 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená Výborom Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajkyňu k návrhu uvedeného zákona (tlač č. 129). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.
Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory, ako aj gestorský výbor prerokovali ihneď.
Prosím, pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu. (Ruch v sále.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14.6.2016 15:55 - 15:56 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Vážený pán poslanec Beblavý aj pán poslanec Dostál, všetky tieto informácie, ktoré ste povedali, tak o tom môžeme polemizovať.
Peniaze, zdá sa, že asi rozhodujú úplne vo všetkom, ale mne tu akosi trošičku unikla a unikol, unikla mi podstata toho všetkého, prečo vlastne tieto školy navrhujeme, aby mohli fungovať od 1. septembra, tak ako, ako ich navrhujeme. Uniklo mi to tu, totižto to, že nehovoríme o tom, pre ktorého toto všetko je, o žiakovi. My vo vzdelávaní sa obraciame v prvom rade na žiaka a na jeho potreby a na jeho napredovanie, a aby zacítil ten pocit úspechu a bol šťastný v škole. A súvisí to aj s postavením učiteľa. Ak hovoríme o málotriednych školách, hovoríme o školách, ktoré sú, ktoré majú istú vzdialenosť od plno organizovaných škôl. Sama som nejaký čas pôsobila na málotriednej škole, viem, ako funguje málotriedna škola, a viem, že sú to žiaci primárneho vzdelávania, čiže prvého stupňa. Sú to prváci až štvrtáci, sú to deti, ktoré sú naviazané na svoje prostredie a svoju komunitu.
Čiže ja by som veľmi pekne chcela upriamiť aj vašu pozornosť aj týmto smerom a neorientovať všetko iba na otázku financií.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14.6.2016 15:24 - 15:28 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca, za slovo. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážený pán minister, dovoľte mi predniesť informáciu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu a šport o výsledku prerokovania návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 128).
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím z 27. mája 2016 č. 117 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 128), na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v termíne do 13. júna 2016.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport prerokoval predložený návrh vlády na 4. schôdzi výboru dňa 8. júna 2016. Uznesením č. 14 súhlasil s predloženým návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie o predmetnom vládnom návrhu a odporúčal Národnej rade Slovenskej republiky súhlasiť s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie sa uskutoční na 6. schôdzi. Dovoľte mi, predniesť návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k predloženému návrhu.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 128):
"Národná rada Slovenskej republiky podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na návrh vlády Slovenskej republiky súhlasí s tým, že vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 129), prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní na 6. schôdzi."
Ďakujem, pani predsedajúca, skončila som a prosím, otvorte k tomuto bodu rozpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis