Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

5.2.2019 o 17:39 hod.

Mgr.

Eva Smolíková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

5.2.2019 17:39 - 17:55 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, no to, že je to neskutočne a nesmierne citlivá téma, tak svedčí o tom aj možno počet žien teraz, čo tu zostali v tejto snemovni. Ja rozumiem tomu, čo predkladáte, a je to, je to naozaj, je to dôležitý zákon. Na jednej strane počúvame, že o sebe by mali rozhodovať a o svojom tele by mali rozhodovať ženy, ale keďže predkladáte tento zákon vy, verte tomu, že tá skupina, ktorá začala pracovať, tá naozaj bude ďalej pracovať a uvidíme, s čím príde.
Ale záro; ale uvidíme; ale zároveň, zároveň vás poprosím, že vidím, ktorí ste sa prihlásili do rozpravy, že ste to viac-menej muži. Tak voľte naozaj citlivé, citlivé slová, pretože sami, keď hovoríte o takom dôležitom zákone a keď sa zaň tak veľmi zastávate, a ja vám to právo vôbec neberiem, mne je to veľmi sympatické, že to robíte, tak potom aj trošku rozmýšľajte, ako to budete prednášať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.1.2019 9:52 - 9:52 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, ďakujem, pretože váš príspevok naozaj hovoril, že ste čosi prežili v učiteľskej praxi. Za to vám veľmi pekne ďakujem, aj za zhodnotenie toho zákona, aj za váš pohľad.
Ale - dopredu sa ospravedlňujem - chcem odpoveď len na túto jednu otázku, lebo možno som to dobre nepochopila alebo nezapočula. Mysleli ste to naozaj vážne, že dať učiteľom takú mzdu, aby sa už nemuseli ďalej vzdelávať, alebo som to zle prepočula.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.1.2019 9:39 - 9:41 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, ja som veľmi rada, že si vystúpil, pretože v podstate celé tvoje vystúpenie bolo ani nie tak v skeptickom duchu, ale urobil si akúsi genézu toho, toho navrhovaného materiálu, ktorý predstavilo ministerstvo školstva, a ja som rada, že sme sa zhodli v mnohých veciach, pretože tam sú, sme v prvom čítaní, to si treba uvedomiť, takže bola to skôr taká filozofická úvaha nad tým všetkým. Do druhého čítania budeme už určite hovoriť viacej vecne a technicky.
Mňa zaujalo to, že hovoríš o tom, že na našich učiteľov dávame zodpovednosť pomaly už za všetko, čo sa, čo sa kedy stane s našimi deťmi. No áno, možno trošku by som pripomenula, že tá spolupráca školy s rodinou by možno bola namieste, keby sa trošku viacej spolupracovalo. Školy sa otvárajú rodičom, to je pravda, ale možno, možno ešte viac a spolupráca všetkých tých, ktorí majú moc rozhodnúť o týchto veciach, čiže s ministerstvom a so ZMOS-om a všetkými organizáciami, či už odborovým zväzom, alebo podobne, keď bude dobrá spolupráca, tak myslím si, že to pôjde.
A som o tom presvedčená, že áno, lebo naznačila to vo svojej reči aj pani ministerka, že počúva učiteľov zdola, že ich chce počúvať a chce rokovať s tými, kto ich má naozaj zastupovať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 30.1.2019 9:13 - 9:14 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, ctené kolegyne, kolegovia, ja, nedovolí mi nepovedať k včerajšej rozprave, v prvom rade chcem sa poďakovať za rozpravu. Aká bola, taká bola, ale aspoň bola v rámci nejakej tej ľudskej slušnosti. Ale na druhej strane, čo mi bolo veľmi ľúto, tak mnohí ste skĺzli do politickej sféry a hovorili ste viac emotívne a asi ste sa už pripravovali na úplne inú schôdzu než na tú, kde bol tento bod prerokovávaný.
Všetky tie technické veci vám vysvetlila teraz presne pani ministerka a ja by som zareagovala už len na jeden, na jednu pripomienku, a to pána poslanca Blanára, že ja na rozdiel od vás ostatných poviem, prečo, keď v regionálnom školstve dokážeme základné školy, stredné alebo materské školy, dať im nôž na krk, dokážeme ich postihovať, hovoríme o ich kvalite veľmi kriticky, všetci tomu rozumieme, tak prečo by sme to nemohli robiť aj čo sa týka akademickej pôdy a vysokých škôl? A ja budem naozaj prvá, ktorá sa bude za tento zákon zasadzovať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 29.1.2019 18:09 - 18:11 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajkyňu k vládnemu návrhu uvedeného zákona, tlač 1261. Predkladám informáciu k predloženému vládnemu návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu zákona je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný vládny návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 22. marca 2019 a gestorský výbor do 25. marca 2019.
Ďakujem.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.11.2018 14:18 - 14:19 hod.

Eva Smolíková
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, ste mladý človek, ale ja sa len čudujem, keď vždy vystúpite, tomu pátosu, ktorý do svojich plamenných rečí dávate. Vy si to tu mýlite s nejakým mítingom vašej strany. A rozmýšľam, kde sa stala chyba vo vašej výchove. Určite to bolo aj v rodine a je mi naozaj ľúto vašich učiteľov, lebo im robíte setsakramentské, zlé vysvedčenie. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.10.2018 20:09 - 20:10 hod.

Eva Smolíková
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.10.2018 19:08 - 19:09 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, chcem sa tak isto poďakovať za vaše vystúpenie, pretože môžem s ním naozaj stopercentne aj ja súhlasiť, bolo to naozaj bolo to odborné, bolo to vecné a bolo to veľmi konkrétne. A tak isto ako vy aj ja budem mať do toho druhého čítania nejaké, nejaké podnety pre predkladateľov. Ale skutočne aj ja vítam tento zákon pretože veci, ktoré sa nám dejú v školstve a ktoré si, pán poslanec, označil ako nenormálne, tak to musíme naozaj napraviť. Ale ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2018 18:48 - 18:48 hod.

Eva Smolíková
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Mizík, vy viete, že my sa občas aj vedľa rozprávame, ale teraz mi je neskutočne trápne a hanba, že ste pôvodným povolaním učiteľ. Toto bolo veľmi nízke, primitívne a skutočne to nepatrí sem do týchto priestorov. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2018 11:11 - 11:12 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán poslanec Kotleba, ja rozumiem tejto vašej rétorike, ktorú hovoríte, a dokonca môžem s vami súhlasiť, že rozumiem aj tomu problému, a veľmi dobre, pretože som z toho územia, som z okresu Nové Zámky, z Nitrianskeho kraja. A otázkami, ktoré ste vy teraz nastolili, verte, že nielen ja, ale celá Slovenská národná strana tomu venuje naozaj veľkú pozornosť. Ale nebudem tu teraz miešať do toho politiku, ale poviem jednu konkrétnu vec, ktorú ste vy možno opomenuli alebo o ktorej neviete.
My sme napriek tomu, že sú problémy, ktoré sú v tej obci, my sme sa snažili to vyriešiť komplexne. Tu zase sa musím pousmiať nad tým, čo povedala pani poslankyňa Zimenová predtým. My sme, nám sa podarilo zriadiť školu, ktorá bude mať, ktorá bude vlastne vzdelávať deti slovenskej národnosti, zároveň tam budú môcť sa vzdelávať aj deti maďarskej národnosti, je to stredná škola. A do budúcna plánujeme tam otvoriť práve základnú školu a poprípade aj materskú školu, aby sme problém rodičov z týchto obcí, ktoré sú v tom okrese, vyriešili.
Čiže nie je pravda, že strkáme hlavu do piesku, že neriešime problémy rodičov slovenských detí na južnom Slovensku. To vôbec nie je pravda. Toto je naozaj konkrétny krok, ktorý sa podaril a ktorý, myslím si, že bude mať naozaj v čo najkratšej dobe riešenie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis