Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

17.5.2019 o 13:12 hod.

Mgr.

Eva Smolíková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 17.5.2019 13:12 - 13:31 hod.

Eva Smolíková
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.5.2019 9:54 - 10:05 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som sa ako prvá zapojila do rozpravy a podala vám informáciu o predloženom poslaneckom návrhu, ktorý predkladáme traja koaliční poslanci za stranu SMER - sociálna demokracia pán poslanec Petrák, za Slovenskú národnú stranu ja a za stranu MOST - HÍD Péter Vörös.
Tak čo je vlastne cieľom návrhu novely. Je to zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole ako súčasť plnenia školskej dochádzky pre päťročné deti v materskej škole. Touto právnou úpravou sa povinná školská dochádzka predlžuje zo súčasných
=====
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.5.2019 9:54 - 10:05 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som sa ako prvá zapojila do rozpravy a podala vám informáciu o predloženom poslaneckom návrhu, ktorý predkladáme traja koaliční poslanci za stranu SMER - sociálna demokracia pán poslanec Petrák, za Slovenskú národnú stranu ja a za stranu MOST - HÍD Péter Vörös.
Tak čo je vlastne cieľom návrhu novely. Je to zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole ako súčasť plnenia školskej dochádzky pre päťročné deti v materskej škole. Touto právnou úpravou sa povinná školská dochádzka predlžuje zo súčasných
=====
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.5.2019 9:50 - 9:52 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, ctené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som vám predložila na prerokovanie návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Návrh na zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania je v súlade s implementačným plánom Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike, v ktorom je táto úloha uvedená ako dôležité opatrenie na zvýšenie zaškolenosti detí a skvalitnenie poskytovanej výchovy a vzdelávania ako prípravy na život a povolanie. Zároveň nadväzuje na myšlienku poskytovania predprimárneho vzdelávania, ktorú uviedol už v roku 2008 školský zákon. Účelom navrhovaného zákona je vytvorenie systémového priestoru na získanie predprimárneho vzdelávania každým dieťaťom.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončila som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.4.2019 11:53 - 11:55 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, dá sa pozrieť na tento problém, ktorý si ty povedal, z dvoch, z dvoch uhlov pohľadu, z toho tvojho, ktorému ja určite aj rozumiem, ale skúsim to ja teraz sa pozrieť na to aj z druhej strany. Keď začala táto vládna koalícia pracovať na zákone, ktorý sa teda ukázal, že je naozaj zložitý, tak tomu predchádzali, predchádzali sedenia, kedy bolo rozhodnuté a dohodnuté navýšenie platov pedagogickým a odborným zamestnancom, ktoré za posledné roky, dá sa povedať, že je naj, najvyššie. Do toho roku 2020, pokiaľ ja viem, tak Slovenská národná strana, tam sa jej podarilo dostať priamo do navýšenia platu okolo, mám pocit, že vychádza to až na okolo 33 alebo 32 %. Vôbec sa nemení ten systém odmeňovania pedagogických zamestnancov, čo sa týka, ako si povedal, kontinuálneho alebo celoživotného vzdelávania, pretože tam od 1. 9. 2019 kreditový systém sa ruší, ale priznané kreditové príplatky do 31. 8. 2019 sa budú vyplácať ako príplatok za profesijný rozvoj najdlhšie do roku 2023, ale pozmeňovákom, ktorý sme podali, sa toto posúva do roku 2026. Čiže znovu nám tam zostáva to obdobie siedmich rokov na to, aby si školy, ako ty hovoríš, tam je tá dôvera školy, aby si školy identifikovali oblasti, v ktorých sa pedagógovia majú vzdelávať na tej-ktorej škole a aby potom splnili podmienku na priznanie príplatku za profesijný rozvoj. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.4.2019 10:38 - 10:39 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, pani poslankyňa, hovoríme o zvýšení kvality v školstve a o profesionalizácii. Vysoké školy, tak ako povedal predrečník predo mnou, nie vždy splnili všetky tie podmienky, ktoré teraz v tomto novom návrhu zákona sú a práve preto do toho vstupuje štát cez priamo riadenú organizáciu, cez MPC, pomôcť učiteľom, aby naozaj tá podstata autonómnosti školy, to, čo školy potrebujú, aby bola naplnená, pretože nie vždy dokázali vysoké školy promptne zareagovať. A my si od toho sľubujeme, že práve toto bude pomoc pre učiteľov a pre zvýšenie kvality.
No a, ako to bude, či je tam nejaká zábezpeka, tak určite áno. Práve preto, že to ide cez štát, ide to cez priamo riadenú organizáciu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 27.3.2019 17:07 - 17:09 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi predniesť pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie bez dohody (tlač 1398). Vzhľadom na potrebu úpravy čl. XVII predloženého návrhu zákona podávam pozmeňujúci návrh, ktorý odôvodňujem nasledovne.
Navrhuje sa zachovanie statusu quo pre uznávanie kvalifikácie získanej v Spojenom kráľovstve aj po vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Navrhuje sa zachovanie statusu quo do 31.12. 2020, čo nevylučuje jeho predĺženie v záujme zachovania reciprocity.
Teraz mi dovoľte prečítať znenie pozmeňovacieho návrhu.
V čl. XVII bod 2 § 64b odsek 1 znie:
„(1) Na účely konania o uznaní dokladu o vzdelaní a konania o uznaní odbornej kvalifikácie sa doklad o vzdelaní a odbornej kvalifikácie získanej v uznanej vzdelávacej inštitúcii so sídlom na území Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo") považuje za doklad o vzdelaní o odbornej kvalifikácii získanej v uznanej vzdelávacej inštitúcii so sídlom na území členského štátu. Konania podľa prvej vety, ktoré sa začali pred vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie, a konania podľa prvej vety, ktoré sa začnú po vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie do 31. decembra 2020, sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom pred vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie, ak je zaručená vzájomnosť."
Ďakujem, skončila som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 20:44 - 20:45 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec Uhrík, naozaj toto nechápem, čo má s týmto ministerka školstva Martina Lubyová, s touto brožúrkou. Tak ako Juro Soboňa povedal, bolo to vydané za finančnej pomoci ministerstva zahraničných vecí, a keď sa váš pán kolega pýta, že ako sa to dostane na škôl, tak vám poviem teraz ja z praxe. Toto nie je prvá príručka, ktorá mne dvíha osobne tlak. Viete, koľko príručiek takýchto nielen na stredné, lebo táto je distribuovaná na stredné školy, ale viete, koľko podobných všelijakých príručiek pre učiteľov, pre žiakov bolo posielané aj na základné školy a dokonca aj na materské školy, a viete, kto je tu najdôležitejší v tomto procese, ktorý, tuto sa zhodneme. Tam je veľmi dôležitá osoba riaditeľa školy. Ako je riaditeľ školy nastavený a s tým neurobí žiadna strana vôbec nič, keď takéto niečo sa dostane, keď takéto niečo sa dostane na verejnosť, tak záleží len a len od riaditeľa školy, či to podá ďalej, či to pošle ďalej, či to bude distribuovať medzi učiteľov, či to pôjde medzi žiakov. To je jediná odpoveď.
Čiže záleží na každom svedomí a vedomí a nastavení každého jedného riaditeľa školy, ale ministerka Lubyová s týmto neurobí absolútne nič.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 20:27 - 20:27 hod.

Eva Smolíková
Pani kolegyňa, ja vám asi teraz poďakujem, vy ste tu prerozprávali presne to, čo hovorila pani ministerka, svojimi slovami. Neboli ste tu celý deň, zo začiatku ste si plietli kritériá z eurofondov so stimulmi, takže srdečná vďaka za ten, za to vaše vystúpenie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 19:40 - 19:42 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pani poslankyňa, ja sa musím tuná trošku ohradiť a dosť dôrazne, pretože spomínali ste Štátnu školskú inšpekciu, ako chodí na kontroly, ktoré sú nejakým spôsobom posielané z ministerstva školstva. Ale veď to je, to je najzákladnejšia chyba, to je omyl. Predsa Štátna školská inšpekcia je štátny orgán, ktorý je zriadený zo zákona, a ministerstvo jej nemôže nariadiť, a už vôbec nie ministerka školstva, kam má ísť na kontrolu. A keď zistí nejaké pochybenia, to je v kompetencii Štátnej školskej inšpekcie. Iba ono môže vydávať nejaké vyjadrenia, súdy a dávať opatrenia a kontrolovať, či tie opatrenia boli potom uskutočnené a v akej miere, a či to bolo správne alebo nesprávne z tej školy, kde boli na kontrole.
Ďalšia vec, hovoríte tu o slabej inklúzii, o mále, že máme málo asistentov. Ale veď už tuná to bolo hovorené, nebudem sa opakovať, čo sa urobilo. Je to predsa nastavené v národnom programe. Takisto problematika rómskych detí. Anka, veď tam je teraz presne dané, zo zákona to pôjde, že tie deti budú mať povinnú predškolskú dochádzku. Takže nie je to pravda, že Martina Lubyová neurobila, odkedy prišla, neurobila vôbec nič. Toto sa mi zdá trošku povedané s veľkým pátosom.
Ďakujem.
Skryt prepis