Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.6.2017 o 15:13 hod.

PhDr. CSc.

Anton Hrnko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.6.2017 15:13 - 15:15 hod.

Anton Hrnko Zobrazit prepis
Pani Remišová, vy máte strašne slabú pamäť, a najmä neovládate dejiny. A zabudli ste povedať, prečo tí kňazi saleziáni tak utekali. Viete prečo? Pretože ich neprenasledoval len komunistický režim. Ale prenasledovali ich aj čechoslovakizmus. Viete, čo to bol čechoslovakizmus? To bolo popieranie existencie slovenského národa, resp. znemožňovanie jeho národnej realizácie sa formou štátnosti. Väčšina týchto ľudí vrátane Titusa Zemana boli za to, čo títo dvaja tu vpredu, pán Osuský a pán Dostál, tak vehementne kritizujú niektorých vykladačov slovenských dejín.
Takže pamäť národa je jedna vec, ale vy si nepamätáte, vy si pamätáte len to, čo si chcete pamätať, a pamätáte si len to, čo vám vyhovuje. Vám vyhovuje to, že správna rada je kolektívny politický orgán, ako ste povedali. Ale do tej správnej rady patrí aj pán Krajňák, aj on je politický. A pretože je orientovaný na vás a na KDH najmä, s ktorým robil aj volebnú kampaň. A mám to tu, potom ukážem, ak budem môcť v svojom vystúpení. Jednoducho sa spolitizoval na vašej strane a vám sa nepáči, že v podstate nikto ho nechce zlikvidovať. My chceme len urobiť to, čo už tu bolo raz navrhnuté, aby bola správna rada ako politický orgán a výkonný orgán riaditeľ, ktorý bude to riadiť a ktorý nebude vnášať politické veci, ako vnáša váš kádehácky a oľanácky kandidát riadený pani Šípošovou, tuto asistentkou pani Jurinovej.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.6.2017 12:39 - 12:41 hod.

Anton Hrnko Zobrazit prepis
Vážená pani poslankyňa, ja som myslel, že som v humoristickej relácii a nie v parlamente. Veď vy tu rozprávate samý humor. Napríklad: neschopnosť vyporiadať sa s eštebáckou minulosťou. Ako sa môžeme, vy toto rozprávať, keď eštebáka máte priamo v klube? Ako sa vy chcete vysporiadať s eštebáckou minulosťou, keď ho tam máte ako jedného z hlavného hovorcu klubov? No povedzte mi to! Vaše dcéry politických väzňov, nepovedali ste, že je to bývalá poslankyňa OĽANO a vaša osobná asistentka pani Šípošová. To sú dcéry politických väzňov!
Politizujete tu od začiatku do konca. Neberiete na vedomie neschopnosť pána Krajňáka nielen riadiť, ale aj dodržiavať zákony. Avšak to všetko bolo v tých správach dozornej rady aj správnej rady. A vy hovoríte, že je jeden múdry, pretože je váš a kádehák, a všetci ostatní sú hlúpi, pretože poukazujú na to, ako sa tam šafári, ako sa tam nehospodárne robí. Aj toto budem mať, ešte v mojom vystúpení poviem o tomto, či toto je za štátne peniaze, takéto veci robiť.
Takže nehovorte nám tu humornú vložku, vecne sa k tej veci postavte a nerozosmievajte nás. Prepáčte, o eštebáckej minulosti hovoríte a tam eštebáka máte v klube. No to je krásne!
Skryt prepis
 

14.6.2017 12:11 - 12:11 hod.

Anton Hrnko
Ďakujem.
Pani poslankyňa, slová, slová, slová. Ak hovoríte o eštebáckych bonzákoch, nedívajte sa na tú stranu (rečník ukázal na ľavú stranu sály), tam sa vždy dívajte, tam sa pozrite (rečník ukázal na pravú stranu sály) a medzi sebou ich hľadajte, dobre? A potom niečo rozprávajte. Nerozprávajte na tú stranu, keď ju vidíte tam. Dobre?
Ďakujem.
Skryt prepis
 

14.6.2017 11:55 - 11:57 hod.

Anton Hrnko Zobrazit prepis
Vážený predsedajúci, dámy, páni, ťažko je mi vyjadriť sa na takéto vystúpenie, aké odznelo v našej rozprave, pretože už v úvode som hovoril o tom, že mnohí tí, ktorí s nasadením svojho vlastného života bojovali proti fašizmu a za oslobodenie našej vlasti, boli postihovaní tým režimom a že dostávali nejaké výhody, to bolo hádam, snáď prirodzené, pretože každý štát, každý národ si cení tých, ktorí zaň bojujú. Aj bývalá Československá republika mala celý systém ochrany a podpory legionárov, tých, ktorí bojovali za svoju vlasť, za národné oslobodenie. Veľké výhody majú veteráni vo všetkých štátoch, ktoré sa rátajú medzi kultúrne národy, vo Francúzsku, v Taliansku, choďte sa pozrieť aké. Taliani žiadnu vojnu nejakú veľkú neviedli ani nevyhrali, ale ako si oni vedia uctiť svojich veteránov, ako si vedia uctiť veteránov v Amerike, v Kanade, v iných krajinách. (Reakcia z pléna.) Ale my musíme si tiež zvyknúť na to, že tí, ktorí urobia niečo viac ako tí ostatní, si zaslúžia našu úctu a možno aj finančnú podporu.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 14.6.2017 11:43 - 11:50 hod.

Anton Hrnko Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, dámy, páni, milí kolegovia, i debata k predchádzajúcemu návrhu zákona ukázala, že sme národ s veľmi čudným vzťahom k svojej minulosti, že nevieme si uctiť ľudí, ktorí nejakým spôsobom vystúpili – často nezištne – v prospech národa, za jeho práva, za jeho budúcnosť, a vždy hľadáme v našich osobnostiach to zlé. Nehľadáme to, čo tieto osobnosti pre nás urobili, ale to, či niekedy sa niekomu, s prepáčením, nevyšpinili na piesoček, aké mali dlhé nohy, aké mali ponožky. Len to nám uniká, že títo ľudia s vlastným nasadením, vlastnou snahou sa pričinili o to, že národnú káru posunuli trochu ďalej.
V roku 2009 bol prijatý zákon č. 285/2009 Z. z., ktorý ako také svetielko určitým spôsobom vrátil nás tam, že by sme mali sa nejakým spôsobom zaslúžiť o to, aby aj tí, ktorí pre nás niečo urobili v minulosti, často nezištne, boli ocenení nami všetkými. Pretože tak možno do pamäti, mladší, tí si to ani nepamätáte, ale my, čo sme starší, si pamätáme, že v roku 1984 išlo veľké päťzväzkové dielo o Slovenskom národnom povstaní. Ono bolo poplatné svojej dobe. Pán Budaj by povedal, že je to komunistická história, ale napriek tomu je tam encyklopédia, ktorá hovorí aj o účastníkoch Slovenského národného povstania. A keby si človek urobil štatistiku, čo niektorí aj urobili, tak by zistil, že všetci tí významní dejatelia, ktorí nejakým spôsobom boli vo vedúcich funkciách v Slovenskom národnom povstaní, si v 50. rokoch namiesto úcty a slávy zaslúžili nejaký ten kriminálik, nejaké to vyhodenie z roboty, skrátka boli postihovaní za to, že pracovali pre národ. A toto je náš vzťah k minulosti a to by sme mali zmeniť, ak chceme byť skutočným suverénnym a sebavedomým národom.
Náš návrh o poskytnutie príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2016 Z. z. by mal finančne a morálne oceniť niektoré aspekty služby pre vlasť účastníkov národného boja za oslobodenie. Účastníkmi národného boja za oslobodenie sú osoby, ktoré sa buď priamo so zbraňou v ruke, alebo ako pomocníci partizánov zúčastnili bojov v druhej svetovej vojne s cieľom boja proti fašizmu a za oslobodenie našej vlasti z cudzej okupácie.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej návrh zákona), sa predkladá s cieľom zlepšenia finančnej situácie účastníkom národného boja za oslobodenie a vdov a vdovcov po týchto osobách. Vzhľadom na zásluhy uvedeného druhu osôb, ako aj vzhľadom na závažné zdravotné a sociálne problémy, ktoré vyplývajú z ich vyššieho veku, je žiaduce zvýšiť ich dávky sociálneho zabezpečenia z dôvodu, že tieto dávky boli priznané už pred dlhším časom a nedosahujú dostatočnú úroveň. Inflácia je, takže treba aj toto zvažovať.
Navrhuje sa zvýšenie súčasného príspevku k dôchodku účastníkom národného boja za oslobodenie od 1. novembra 2017 o sumu 20 euro mesačne na sumu 40 eur mesačne a zvýšenie príspevku vdovám a vdovcom po týchto osobách od 1. novembra 2017 o sumu 10 eur mesačne na sumu 20 eur mesačne. Zároveň sa v návrhu zákona navrhuje zvýšenie príspevku k dôchodku účastníkom národného boja za oslobodenie od 1. januára 2019 na sumu 70 eur mesačne a zvýšenie príspevku vdovám a vdovcom po týchto osobách od 1. januára 2019 na sumu 35 eur mesačne. Vzhľadom na to, že ide o osoby v pokročilom fyzickom veku, zvýšenie príspevku k dôchodku by bolo žiaduce realizovať v čo najkratšom čase.
Prijatie návrhu zákona bude mať pozitívne sociálne vplyvy, negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy a nebude mať vplyv na služby verejnej správy pre občana, na podnikateľské prostredie, životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie.
Ja by som ešte pridal jednu takú rodinnú skúsenosť. Môj krstný otec, mamin brat, bol svobodovec a pri Přerove ho ťažko ranilo, odtrhlo mu celú pravú sánku, a teda bol doživotne postihnutý a za znížené spoločenské uplatnenie dostával vtedy príplatok k platu 130 korún. Bol to malý príplatok, ale viete ako, ráta sa všetko. A chcel by som ešte povedať, ako citlivo vnímajú títo ľudia, keď sa im niečo berie alebo dáva. Raz po niekoľkých rokoch prišiel na kontrolu k lekárovi, lekár sa naňho pozrel a hovorí, však to máte celkom zahojené, a znížil mu tento príplatok zo 130 na 120 korún. Tento človek do smrti to nezabudol. Do smrti to pokladal za veľkú krivdu. A preto my, keď môžeme, urobme týmto ľuďom, ktorí sa skutočne zaslúžili o niečo, aj trošku niečo pozitívne, aby vedeli, že národ si vie oceniť ľudí, ktorí sú ochotní nasadiť aj svoj život za jeho slobodu a nezávislosť.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.6.2017 10:43 - 10:44 hod.

Anton Hrnko Zobrazit prepis
Pán poslanec Krajňák, čudujem sa, že vy ako intelektuál ste schopný takéhoto výkladu dejín. Nuž aj tak sa dajú vykladať dejiny. Musím konštatovať, že moja mama bola úplne jednoduchá tkáčka a mala na to názor, ktorý bol v súlade s geopolitickou danosťou, v ktorej sa vtedajšie Československo nachádzalo, a o Dubčekovi sa vyjadrila nasledovne: Toto bol len Dubček a ako sa národ pri ňom pozdvihol, ale keď tu bude "Dub", potom sa až budeme mať dobre. Ale vy tým "Dubom" asi nebudete. Prepáčte.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.6.2017 10:22 - 10:23 hod.

Anton Hrnko Zobrazit prepis
Ďakujem. Prečo mi stále viac a viac pripomínate jedného pána, ktorý sa volal Vyšinský? Jednak chcete súdiť, vešať aj zavierať, aj obžalovať v jednej hromade a takýmto istým prístupom sa správate aj k dejinám. Každý, kto tu sedí, každý občan v tejto Slovenskej republike vie, že Alexander Dubček je spojený s myšlienkou socializmu s ľudskou tvárou, tá, ktorá bola prijatá na januárovom a májovom pléne ÚV KSČ.
A viete, keď niekto moralizuje a podpíše záväzok ŠTB a moralizuje druhému, nebol som predseda žiadnej závodnej organizácie, to ste si vymysleli práve teraz. Bol som v komunistickej strane ako mnohí iní, ale nehanbím sa za to, čo som robil v minulosti, lebo vždy som bol čestný. A nechodil som kade-tade nadávať a udávať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

13.6.2017 19:23 - 19:26 hod.

Anton Hrnko Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dámy, páni, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o výsledku prerokovania návrhu na vyslanie príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky na územie Českej republiky a na prítomnosť príslušníkov Armády Českej republiky na území Slovenskej republiky na účel spolupráce pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru, tlač 558.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky na územie Českej republiky a na prítomnosť príslušníkov Armády Českej republiky na území Slovenskej republiky na účel spolupráce pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru, tlač 558, podáva Národnej rade Slovenskej republiky túto správu.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 586 z 29. mája 2017 pridelil návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky na územie Českej republiky a na prítomnosť príslušníkov Armády Českej republiky na území Slovenskej republiky na účel spolupráce pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru, tlač 558, na prerokovanie Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť Slovenskej republiky. Oba výbory Národnej rady Slovenskej republiky prerokovali návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky na územie Českej republiky a na prítomnosť príslušníkov Armády Českej republiky na území Slovenskej republiky na účel spolupráce pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru, tlač 558, v určenej lehote a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky na základe čl. 86 písm. k) a l) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s vyslaním príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky na územie Českej republiky a s prítomnosťou príslušníkov Armády Českej republiky na území Slovenskej republiky a na účely spolupráce pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru.
Súčasťou tejto správy je aj návrh na uznesenie, ktoré si dovolím prečítať. Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z júna 2017. Návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky na územie Českej republiky a na prítomnosť príslušníkov Armády Českej republiky na území Slovenskej republiky na účel spolupráce pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru, tlač č. 558.
Národná rada Slovenskej republiky na základe čl. 86 písm. k) a l) Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje súhlas s vyslaním príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky na územie Českej republiky a s prítomnosťou príslušníkov Armády Českej republiky na území Slovenskej republiky za účelom spolupráce pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru.
Pán predsedajúci, otvorte rozpravu k tomuto bodu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.6.2017 19:16 - 19:20 hod.

Anton Hrnko Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dámy, páni, milí kolegovia, správa Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky zo Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru, tlač 554, podáva Národnej rade Slovenskej republiky túto správu.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 585 z 29. mája 2017 pridelil návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky zo Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru, tlač 554, na prerokovanie: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru, tlač 554, v určenej lehote a neprijal uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny všetkých členov výboru v súlade s § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Z celkového počtu 13 poslancov Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky bolo prítomných sedem. Za návrh predmetného uznesenia hlasovali 5 poslanci, proti boli 2 poslanci a nikto sa nezdržal.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť prerokovali návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru, tlač 554, v určenej lehote a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky podľa článku 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky:
1. vysloviť súhlas so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru, (ďalej len „zmluva“),
2. rozhodnúť, že zmluva je medzinárodnou zmluvou, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.
Prílohou tejto správy je návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré si dovolím prečítať.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z júna 2017 k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru, tlač 554. Národná rada Slovenskej republiky podľa článku 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky
A. vyslovuje súhlas so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru, (ďalej len „zmluva“);
B. rozhodla, že zmluva je medzinárodnou zmluvou, ktorá má podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky platnosť pred zákonmi.
Pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16.5.2017 11:37 - 11:37 hod.

Anton Hrnko
Ďakujem. Rád by som pripomenul členom výboru pre obranu a bezpečnosť, že zasadnutie bude v miestnosti výboru o 12.15. Ďakujem.
Skryt prepis