Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.6.2019 o 13:30 hod.

Dip Mgmt

Jozef Rajtár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.6.2019 13:30 - 13:31 hod.

Jozef Rajtár Zobrazit prepis
Ďakujem pani Kiššovej za vystúpenie a ja by som k tomu chcel dodať, že, bohužiaľ, toto, čo pripravila vláda, nie je oddialenie účinnosti celého zákona, ale tzv. oddialenie dávania pokút. A tie podmienky, za ktorých sa to oddiaľuje, nie sú správne a dobre nadefinované, pretože sa tam vyžaduje, aby nielen bol subjekt a jeho kasa zaregistrovaná na Finančnej správe, ale aby mal objednané riešenie od tzv. certifikovaného dodávateľa. Pričom certifikovaní dodávatelia boli za veľmi pochybných okolností certifikovaní a ten výsledok je taký, že najväčší výrobcovia tieto certifikáty nemajú a, naopak, rôzne pochybné firmy takéto certifikáty dostali. To je výsledok postupu Finančnej správy, ktorý, si dovolím tvrdiť, že bol v rozpore so zákonom, celý ten proces, ako to, ako to vydávali. Čiže tá podmienka, na základe ktorej sa oddiaľuje tzv. pokutovanie, nie je správne nadefinovaná.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.5.2019 14:02 - 14:03 hod.

Jozef Rajtár Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona, predkladám k nemu informáciu.
Návrh spĺňa všetky náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Jeho súčasťou je aj stanovisko ministerstva financií.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbor pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor Národnej rady. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 17. júna 2019 a gestorský výbor do 18. júna 2019.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 15.5.2019 14:42 - 14:47 hod.

Jozef Rajtár Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. S potešením môžem pozdraviť teda aj kolegyne už v sále, medzitým sa situácia zmenila a, samozrejme, zdravím aj kolegov.
Cieľom týchto troch návrhov je umožniť poplatníkovi, človeku, ktorý o niečo žiada verejnú správu, dostať sa k rozhodnutiu úradu v skrátenej lehote za nejaký poplatok. A úplne konkrétne sú to tieto tri návrhy:
Prvým návrhom je umožniť poplatníkovi správnych poplatkov uhradiť zvýšený správny poplatok ako protihodnotu a ako protihodnotu získať zrýchlené rozhodnutie v jeho veci. Predložený návrh má významný protikorupčný charakter, pretože umožňuje získať rýchle rozhodnutie orgánu verejnej správy za legálny zvýšený poplatok a eliminujú sa tým prípadné úvahy poskytovať tieto prostriedky niekomu formou úplatku. Konkrétne ide o tieto úkony na Úrade pre verejné obstarávanie, je to zápis do zoznamu podnikateľov v prípade, že sa subjekt uchádza o verejné obstarávanie. V súčasnosti je to pätnásť dní, chceme poskytnúť aj možnosť tohto zápisu do piatich dní a takisto do 24 hodín, a to za poplatok aj do tých 24 hodín, ktorý je 264 eur, a v prípade piatich pracovných dní 132 eur.
Ďalším poplatkom je poplatok za povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Tam je tá súčasná doba veľmi dlhá, trvá to až 30 dní. Je tam možnosť zrýchleného procesu za 15 dní, kde je poplatok 266 eur. My chceme, žiadame, aby bolo možné namiesto 15 pracovných dní mať to zrýchlene do piatich dní, dokonca za nižšiu sumu, za 132 eur, alebo dokonca do jedného pracovného dňa za sumu o niečo nižšiu, ako je v súčasnosti tých 15 dní, za 264 eur. A pri hypotékach sa naozaj často stáva, že potrebujete uvoľniť peniaze banky, potrebujete potom tie peniaze zaplatiť tomu, od koho ten byt kupujete alebo teda naopak, a musí byť naozaj, aby to všetko prebehlo hladko, aj možnosť mať toto vo veľmi krátkej lehote. Sme presvedčení o tom, že dnešné technológie to umožňujú, všetky dáta sú dostupné.
A čo sa týka tretieho v rámci tohto návrhu, tretieho zákona alebo teda tretieho opatrenia, tak je to vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie, kde navrhujeme aj jeden pracovný deň za dvojnásobný poplatok.
Druhý návrh sa týka miest a obcí, a teda cieľom tohto návrhu je uložiť povinnosť obciam všeobecne záväzným nariadením ustanoviť sadzbu zvýšenej miestnej dane alebo zvýšeného miestneho poplatku pre prípady, ak je miestna daň alebo miestny poplatok viazaný na úkon obce, to znamená nie na úkon štátneho orgánu, ale úkon obce a tento úkon bol vykonaný v lehote kratšej, než umožňuje zákon alebo všeobecne záväzné nariadenie a žiadateľ o vykonanie tohto úkonu v tejto kratšej lehote o to písomne požiadal, tak, aby obce mali možnosť pre tie úrady, ktoré spravujú, jednoducho tiež spraviť skrátené, skrátenie vydania dokladu alebo nejaký zápis.
No a tretím teda, tretím návrhom, treťou zmenou, cieľom tohto je umožniť navrhovateľovi voľbu zrýchleného zápisu alebo zápisu zmien zapísaných do, zapísaných údajov do Obchodného registra Slovenskej republiky za ustanovený poplatok už do 24 hodín od doručenia návrhu na zápis. V súčasnosti je to dva dni a niekedy tiež, keď máte nejaké transakcie firemné, niečo meníte, zlučujete firmy a podobne, tak potrebujete niektoré veci zapísať čo najskôr. A tým pádom toto to umožní do 24 hodín.
Všetky tieto návrhy sú v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi, všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými dokumentami a tak ďalej a tak ďalej a návrh zákona nebude mať negatívny vplyv ani na verejné financie, ani na podnikateľské prostredie, ani na, ani negatívny sociálny vplyv a takisto ani negatívny vplyv na životné prostredie a informatizáciu spoločnosti. Keď tak, na mnohé tieto oblasti bude mať pozitívny vplyv.
Ďakujem pekne za pozornosť a podporu týchto, si myslím, veľmi racionálnych návrhov, s ktorými by nemal mať problém nikto bez ohľadu na nábož; teda na politické skôr presvedčenie. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 3.4.2019 11:20 - 11:21 hod.

Jozef Rajtár Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú zo zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 3. mája 2019 a gestorský výbor do 7. mája 2019.
Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.3.2019 16:45 - 16:46 hod.

Jozef Rajtár Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ako poverený spravodajca predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 3. mája 2019 a gestorský výbor do 7. mája 2019.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12.2.2019 15:24 - 15:25 hod.

Jozef Rajtár Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú zo zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor Národnej rady. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 22. marca 2019 a gestorský výbor do 25. marca 2019.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2019 10:07 - 10:08 hod.

Jozef Rajtár Zobrazit prepis
Je treba povedať, že pretláčanie Roberta Fica je len vrcholom ľadovca tej celkovej snahy vládnej koalície spustošiť Ústavný súd a neustále pretláčate vlastných poslancov a celkovo ľudí s veľmi pochybným charakterom. Ani pri takejto dôležitej veci pre fungovanie štátu nedokážete mať nadhľad, nedokážete si ako vládna koalícia povedať, že spravme funkčnú inštitúciu, dajme tam svedomito tých najlepších ľudí, tak ako sa o to snaží SaS a opozícia, vybrať naozaj tých najlepších, tých s najlepším charakterom. Aj tu robíte to, čo robíte pri všetkých ostatných inštitúciách v našom štáte, dávate tam svojich ľudí, dávate tam ľudí, ktorých môžte nejakým spôsobom, ako hovorí Fico, držať za gule, ktorí vám budú slúžiť dlhodobo, ktorí budú chrániť vás, vaše zlodejiny a vašich oligarchov.
Je treba sa cez toto preniesť, je treba naozaj začať budovať Slovensko ako vyspelý štát, spraviť dobrý a kvalitný Ústavný súd, nepretláčať Fica, nepretláčať ďalších vašich poslancov a poskokov a spraviť z Ústavného súdu a zo Slovenskej republiky dôstojnú inštitúciu a dôstojný štát.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.2.2019 10:39 - 10:40 hod.

Jozef Rajtár Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia v súlade s rokovacím poriadkom som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti a výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 22. marca 2019 a gestorský výbor do 25. marca 2019.
Vrelo odporúčam schváliť tento návrh zákona.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 5.12.2018 9:50 - 9:51 hod.

Jozef Rajtár Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Počuli sme, že dôvody pre zrušenie milosti pre Mariána Kočnera sú oveľa, oveľa silnejšie, ako boli dôvody pre zrušenie milosti pre Michala Kováča ml., a preto chcem každého povzbudiť, aby podporil tento návrh. Zhodli sme sa na dôvodoch a argumentoch, a drvivou väčšinou sme sa zhodli pri rušení amnestií alebo aj tej milosti pre Michala Kováča ml., tak som presvedčený o tom, že sa vieme zhodnúť aj na dôvodoch na zrušenie milosti pre Mariána Kočnera. Preto vyzývam všetkých, aby posunuli náš návrh do druhého čítania, kde bude, samozrejme, priestor na rokovanie, na zmeny alebo doplnenie.
A tiež som presvedčený o tom, že tento, toto hlasovanie o tomto návrhu bude takým referendom o tom, či Marián Kočner po tom, ako stratil podporu na prokuratúre, stratil podporu na polícii, či ešte má, alebo nemá politickú podporu v Národnej rade alebo teda vo vládnej koalícii.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 5.12.2018 9:01 - 9:33 hod.

Jozef Rajtár Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, vážení kolegovia, pokračujeme v bode – podľa mňa veľmi významnom, a to návrhom na zrušenie milosti pre Mariána Kočnera. Mariána Kočnera zrejme netreba príliš predstavovať, ale napriek tomu by som ponúkol také väčšie zhrnutie toho, čo Marián Kočner predstavuje, kto to je a čo všetko urobil.
Poďme na začiatok jeho zločineckej kariéry, do roku 1991, a hneď tu máme prípad, ktorý sa týka práve nášho návrhu na zrušenie milosti. Hovoríme tu o firme Technopol a hovoríme tu o škode za vtedy 2,3 mil. dolárov, čo v dnešnej sume v eurách by bolo okolo 3,5 milióna. Stalo sa to, že firma Technopol objednala tovar, objednala textil z holandskej firmy Introcommerce alebo, aby sme boli presnejší, z firmy, ktorá bola zaregistrovaná v Holandsku, firmy Introcommerce. Firma Technopol aj túto sumu zaplatila, no tovar do Technopolu nikdy nedorazil. Celá táto kauza by možno bola aj zabudnutá, keby jeden zo svedkov, Krylov, nevypovedal neskôr, v roku 1994, o tom, že do tejto kauzy mali byť zapletení aj Marián Kočner a tak isto Michal Kováč mladší. Marián Kočner aj spolu s Michalom Kováčom ml. dostali milosť na túto vec.
A Marián Kočner dostal milosť aj na iný podvod, v ktorom priamo figuroval, a tento podvod sa takisto týkal firmy Technopol. Firma Technopol dodala Kočnerovej firme Protrend textil z Číny a Indie v hodnote vtedy 120 mil. korún, čo je v dnešnom vyjadrení približne nejaké, sú to nejaké 3 mil. eur, a Marián Kočner tento tovar posunul obchodníkom s textilom. Títo firme Mariána Kočnera zaplatili, ale namiesto toho, aby Marián Kočner zaplatil Technopolu, tak začal bočnou cestou vyberať peniaze z firmy Protrend a platba za tovar za textil do Technopolu nikdy nedorazila. Následne firmu, v ktorej už neboli peniaze, nebol tam tovar, neboli tam peniaze, takpovediac vykrvácanú firmu previedol na osobu Tibora L. a táto osoba následne nenávratne zmizla. Môžme sa domnievať aj vo svetle toho, že sa ukazuje, že Marián Kočner sa podieľal na vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, môžme sa domnievať, čo sa stalo s bielym koňom, na ktorého bola prevedená vytunelovaná firma Mariána Kočnera.
Takže toto sú jeho prvé dva veľké prípady a sú to tie prípady, ktoré navrhujeme teraz, pre ktoré navrhujeme teraz zrušiť milosti.
Ďalší prípad z tých rokov sa týkal firmy Petrimex, čo bol tiež, čo bola tiež veľká exportno-importná firma v tej dobe. Tento prípad ale nebol ani vo vyšetrovaní, ani na súde, pretože firma Petrimex sa nestarala o škodu, ktorá jej, ktorá jej vznikla.
Je nie ľahké zmapovať, čo všetko Marián Kočner robil, a osobitne nie je ľahké zmapovať 90. roky. A vieme zmapovať to, čo bolo najviditeľnejšie, pretože Marián Kočner bol už vtedy veľmi viditeľný. V roku ´98 takpovediac obsadil televíziu Markíza, ktorá, ktorá vtedy bola riadená Pavlom Ruskom. Vznikla z toho obrovská aj mediálna kauza a je dokonca možné, že vďaka tomu Mečiar technicky síce vyhral voľby, ale reálne stratil, stratil vládu.
Vieme, že Marián Kočner takisto figuroval na tzv. mafiánskych zoznamoch. Tieto mafiánske zoznamy sú kontroverzné, mali údajne teda uniknúť z polície dvakrát. Pri prvom úniku Marián Kočner figuroval medzi tzv. sýkorovcami a pri druhom úniku figuroval medzi tzv. piťovcami, takže vieme si približne domyslieť, akým aktivitám sa medzi 90. rokmi a takými tými súčasnejšími rokmi venoval, akému typu činnosti a s akým typom ľudí.
Figuroval z tých veľkých káuz v kauze pozemky pod Kiou, ktorá mala byť v roku približne 2005, tak isto skládka, skládka v Pezinku. No a ako sa hovorí, že páchateľ sa vracia na miesto činu, tak v novodobej histórii opäť prišiel Marián Kočner do Technopolu a opäť spravil podvod, tentoraz s akciami tejto firmy, ktoré nejakým spôsobom previedol na svojich spoločníkov, na svojich kumpánov, a okradol pôvodného majiteľa tejto firmy.
No a tak isto opäť raz napadol televíziu Markíza, tentoraz so zmenkami, ktoré aj podľa policajnej expertízy boli falošné, a tentoraz – možno trošku paradoxne – s Pavlom Ruskom, ktorý predtým v 90. rokoch televíziu riadil a bol ako keby na tej druhej strane, ale tentoraz spolu s ním sa pokúsili prevziať, dať Markíze zaplatiť takú sumu, s pomocou ktorej by ju boli schopní aj prebrať, resp. s pomocou nejakej oligarchickej skupiny aj reálne teda prebrať. Marián Kočner sa cítil natoľko sebaistý, že už chodil do Markízy a hovoril redaktorom, teba vyhodím, ty, keď budeš hovoriť o mne, čo hovoríš, tak ty pôjdeš tiež, s tebou narobím poriadok a teba zosadím z tvojho miesta a tak ďalej. Takto sa Marián Kočner správal, takto arogantne, takto sebavedomo sa správal dlhodobo a videli sme aj video, kde napadol strážcu objektu. Toto robil pomerne, pomerne bežne.
Za mnou prišla raz mamička s dvoma malými deťmi, ktorá hovorila, že keďže je susedkou Kočnerovho kamaráta, tak tento kamarát nahovoril Kočnera alebo požiadal Kočnera o to, aby ju zastrašil, a keď išla s deťmi po ulici, tak ju Kočner zastavil, veľmi škaredo, veľmi vulgárne sa jej vyhrážal a vynadal jej pred jej dvoma malými, malými deťmi. Čiže takýmto spôsobom zastrašoval Kočner ľudí dlhodobo, zastrašoval tak každému, každého, kto mu skrížil cestu, novinárov úplne bežne; a to už roky rokúce, to nebolo len v nejakých posledných dvoch-troch rokoch. Kedykoľvek novinár napísal o nejakej jeho kauze, ktorá vtedy alebo donedávna nebola reálne vyšetrená, tak volal alebo sa stretol a veľmi, veľmi arogantným spôsobom a veľmi nepríjemným spôsobom sa vyhrážal, narážal na pôvod toho človeka, hovoril, čo mu všetko urobí a tak ďalej a tak podobne.
Tá novodobá kriminalita, čo sa týka dépeháčiek začala približne niekedy v roku 2003 – 2004, vtedy to ešte aj s Bašternákom robili takéto podvody cez biele kone, nerobili to priamo ako konatelia alebo majitelia, a až od roku 2006 teda ustanovili alebo spravili firmy, ktoré, kde priamo aj Kočner, aj Bašternák figurovali, a tieto firmy potom robili dlhé série podvodov s DPH. Išlo v princípe o ten najprimitívnejší podvod s DPH: zoberiem byty, deklarujem, že majú desaťnásobne väčšiu hodnotu, ako majú, to znamená, že byt, ktorý má hodnotu 120-tisíc, poviem, že má hodnotu milión dvestotisíc, a vypýtam si 20 % DPH. To znamená 200-tisíc, keď si zoberiete, že pôvodná cena bytu bola nejakých 120-tisíc, no tak bohato len v tej získanej dépeháčke bola tá cena bytu zaplatená a plus tam bola teda ešte obrovská marža k tomu. A na jednom byte sa toto nestávalo raz, ale tieto byty išli ďalej, ďalej, ďalej cez firmy, cez súkromné osoby a na jednom byte sa dépeháčka takýmto spôsobom vybrala aj niekoľkokrát.
Od staviteľa sa väčšinou tieto byty prevádzali za symbolickú sumu. Po voľbách v roku 2016, možno si budete pamätať, že sme prišli s vecou, ako bolo 17 bytov za jedno euro z bytovky Five Star Residence. Five Star Residence na jednej strane zneužíval alebo teda dépeháčku vyťahoval z tohto projektu Ladislav Bašternák, to bolo tých známych prvotných 12 mil. v keši, ako sme sa teda vtedy dozvedeli od ministra vnútra, že to bola doba kešu a že to takto bolo normálne, že ľudia vláčili 12 mil. alebo akékoľvek takéto sumy v hotovosti niekde v taškách alebo, alebo v kufríkoch alebo v čomužkoľvek. Keby takáto suma bola ešte v slovenských korunách, tak by na to Bašternák hypoteticky teda potreboval minimálne nejaký vlak s niekoľkými vagónmi, aby to previezol. Samozrejme, tá pointa bola, že tých 12 mil. bolo iba hypoteticky vydeklarovaných, aby sa vybrala z premrštenej sumy veľká dépeháčka. Žiadna, samozrejme, hotovostná transakcia takáto neprebehla, to bol jednoducho blaf. Čiže na jednej strane ťahal z Five Star Residence dépeháčku cez byty Bašternák, na druhej strane cez ďalšie byty Marián Kočner.
A teraz sa vrátim k tým 17 bytom za jedno euro od staviteľa, kde bol tiež spolumajiteľ, si to previedol na ďalšiu svoju firmu, Inkasný servis, a vtedy som sa s Mariánom Kočnerom aj mediálne naťahoval. On tvrdil, že previesť si z jednej svojej firmy na druhú 17 bytov za jedno euro je úplne v poriadku. Ja som tvrdil, že to je daňový, daňový podvod, pretože môžte síce mať nejakú zvyšnú sumu na úhradu – dajme tomu jedno euro za 17 bytov – kvôli tomu, že je ťarcha na byte a je tam pohľadávka voči nejakej tretej osobe, ale to nie je predajná cena. Nie je to predajná cena, pretože predajná cena musí byť tá obvyklá, obvyklá cena, a to, že zostáva zaplatiť jedno euro za 17 bytov, je iba nejaká tá platobná podmienka, nejaké to platobné vyrovnanie, ale pre daňové účely a pre komerčné účely sa, samozrejme, musí uvádzať normálna, obvyklá cena tej nehnuteľnosti, za ktorú sa reálne tá nehnuteľnosť predáva.
Nuž, skončilo to tak, že pred pár týždňami som dostal papier, keďže som neskôr podal trestné oznámenie na tento čin, kde je Marián Kočner spolu s troma ďalšími bielymi koňmi obvinený práve, práve z tohto činu, z tohto prevodu 17 bytov za jedno euro, je to kvalifikované ako teda krátenie dane a poistného.
Tiež treba povedať, čo sa týka kvalifikácie daňových podvodov, že ako daňový podvod sa takýto skutok vyčlenil v našom zákonodarstve až v októbri alebo od októbra 2012, dovtedy to bolo hlavne v zákone neodvedenie dane a poistného, resp. skrátenie dane a, ale plne, aj keď možno tie názvy sú zavádzajúce, nie je v nich priamo slovo podvod, tak plne v nich bola opísaná takáto kvalifikácia. To znamená, že daňový podvod pri neodvedení dane a poistného, požiadanie o podvodnú, alebo podvodné požiadanie o vratku DPH sa už kvalifikuje ako dokonaný trestný čin v štádiu pokusu. To znamená, aj keď daňový úrad by nevyplatil tú vratku, tak napriek tomu už je to kvalifikované ako dokonaný trestný, trestný čin. To znamená, že napríklad sa nedá uplatniť účinná ľútosť a Bašternákovi preto ani uplatnená nemohla byť a našťastie ani nebola.
Takže to je v stručnosti Marián Kočner. Určite si ho budete pamätať z mnohých ďalších káuz, ako je Glance House, kde doslova s pomocou generálneho prokurátora Trnku ukradol bytovku jednoduchým prevedením, prepísaním na liste vlastníctva túto bytovku od pôvodného staviteľa, majiteľa a od tých ľudí, ktorí si tam, ktorí tam zložili zálohu, ktorí si tie byty kúpili, na inú firmu, čiže úplne sprosto to s pomocou generálneho prokurátora vtedajšieho Trnku ukradol. Toto robil Marián Kočner veľmi, veľmi často, že nejakým takýmto podvodným trikom sa dostal k veľkým majetkom, ktoré mu neprináležali, a vedel si to vždy ošetriť. Vedel si to vždy ošetriť, pretože mal teda, ako som už spomínal, mal generálneho prokurátora svojho, mal ďalších prokurátorov, mal svojich vlastných vyšetrovateľov na NAKA a vedel ovplyvniť takisto, takisto aj chod súdov, čo bolo viditeľné najmä v tej novodobej kauze Technopol a tak isto v kauze zmenky voči Markíze. Tieto dve sudkyne boli z jedného súdka a ja pevne verím, že sa dopátrame raz aj k tomu oficiálne, odkiaľ sa vzala tá možnosť ovplyvňovať tieto, tieto konkrétne sudkyne, pretože tu siahajú tie nitky až do vlády súčasnej.
Takže Marián Kočner tu pôsobí naozaj dlhodobo, je to matuzalem medzi zločincami, začal v roku ´91, to máme nejakých 27 rokov, pôsobí 27 rokov. Za ten čas sa mu stala iba taká drobná nepohoda, keď bol na konci 90. rokov pár, myslím, že týždňov vo väzení, no ale teda situácia sa zvrátila teraz, keď už prešlo nejakého pol roka a stále je v predbežnej, v predbežnej väzbe. Čiže spravodlivosť ho po obrovskej snahe, po tom, ako sa spravodlivosti naozaj vyhýbal tých 26, 27 rokov, táto spravodlivosť do nejakej miery, keďže ešte nemáme rozsudok v nejakej veci, ktorú spáchal, iba obvinenia, malo by ich byť šesť, ak dobre rátam, doteraz, ale nejakým spôsobom ho aspoň nejaká predbežná spravodlivosť dostihla.
Marián Kočner bol zapletený ešte aj do kauzy Čistý deň, pomáhal tam s nejakou špinavosťou a ak by sa zakrylo to, čo sa dialo teda tým neplnoletým dievčatám, Marián Kočner má toho na rováši veľmi veľa. Marián Kočner napríklad podnikal s bývalým ministrom hospodárstva Jánom Duckým, podnikal s ním v roku ´92 až do roku ´96. Mali spolu firmu, mali spolu firmu ešte so Stanislavom Plutkom, a to je človek, ktorý vlastnil pozemky pod Bonaparte, aj bol jeden zo staviteľov Bonaparte, a Bonaparte sa postavilo v rozpore s územným plánom. Mala tam byť občianska vybavenosť, pôvodne tam mala byť nejaká hvezdáreň a toto sa nerealizovalo, ale zastavala sa takmer celá plocha obludnou nehnuteľnosťou, kde doteraz býva v byte Ladislava Bašternáka Robert Fico.
Jána Duckého v roku ´99 zavraždili a bolo to zrejme práve v súvislosti so zmenkami, ktoré na začiatku zrejme podpísal, aby sa nejakým spôsobom zahojil, keď už nebude riaditeľom SPP, a potom po jeho smrti sa objavili ďalšie a ďalšie veľmi podozrivé série, série zmeniek a je možné, že Marián Kočner podpisoval dve alebo minimálne dve z týchto, z týchto zmeniek.
Čiže keď vyšetrovanie Mariána Kočnera bude pokračovať, tak sa zrejme dozvieme veľa zaujímavých vecí nielen zo súčasnosti, ale naozaj aj z tých 90. rokov. A to, čo doteraz bolo veľkou záhadou, boli tu vraždy, boli tu neobjasnené ekonomické prípady, tak zrazu sa môže stať, že to bude vyšetrené a dopátrame sa k tomu, ako to bolo a kto boli presne aktéri týchto, týchto vecí, či sa tam na tom podieľal Marián Kočner a s kým ďalším sa na tom Marián Kočner podieľal.
Myslím si, že to bude aj pre nás ako pre národ alebo štát taká, taká dobrá psychohygiena, vyčistiť si tú minulosť a ukázať, ako to vtedy naozaj bolo.
Keď to zhrniem, Marián Kočner bol snáď pri všetkých alebo pri väčšine veľkých vecí, zlých veľkých vecí, čo sa tu udiali. Pôsobí 27 rokov. Zdokumentovaná škoda, teraz hovorím o tej poslednej za tie dépeháčky, je takmer vo výške 100 mil., ale to hovorím o natvrdo zdokumentovanej škode, a tie ďalšie škody môžu byť vo výške možno ďalších 100 miliónov. A hovoríme o priamych škodách, nehovoríme o morálnych škodách, nehovoríme o nepriamych škodách vyplývajúcich z toho, že tu takýmto spôsobom a tak dlhodobo pôsobil. Je to človek, ktorý teda mal ľudí na prokuratúre, polícii takisto, keď ho niekto vyšetroval, kto nebol podchytený, tak vedel nájsť naňho nejakým spôsobom špinu alebo na osoby blízke a tento vyšetrovateľ sa tým pádom vzdal toho vyšetrovania. Takto, takto fungoval Marián Kočner a myslím, že je to zrejmé aj z toho, čo teraz vyplávalo na povrch, že údajne teda z jeho trezoru, v jeho trezore sa našla Gorila a nie prepis, ale priamo, priamo nahrávky z bytu na Vazovovej. Takýmto spôsobom fungoval. Odchytil si každého významnejšieho človeka, či už na polícii, či už v politike, či už na prokuratúre, a do svojho trezoru si uložil materiály, ktoré mohli týchto ľudí kompromitovať. Takto fungoval Marián Kočner a toto je jedno možno z tých tajomstiev jeho úspechu, že na každého niečo mal a keď nemal, tak to veľmi vedel rýchlo nájsť.
Nuž, bohužiaľ pre neho, za tie posledné dva roky, dva a pol roka som len ja podal naňho také množstvo trestných oznámení, a teda aj na prokuratúre a na polícii sa zmenila atmosféra, čo treba povedať, že to bol ten rozhodujúci zlom. Takisto posledné udalosti, kedy odstúpil minister vnútra Kaliňák, kedy sa vymenil policajný prezident, boli tiež zlomové pre to, aby Kočnera dostihla aspoň teda predbežná spravodlivosť. Je treba to vypichnúť, je treba to povedať, a na Mariána Kočnera sa toho valilo toľko, že už to nestihol pingpongovať preč ako predtým. Predtým mal jeden prípad, mal na to, ja neviem, rok, ošetril si to, teraz sa naňho valilo toľko vecí, že už to nedokázal všetko ustáť, nedokázal si to, ako sa dnes hovorí, že ošéfovať a jednoducho dostával jedno stíhanie za druhým a teraz aj jedno obvinenie za druhým a čaká sa, kedy ho teda obvinia aj z vraždy Jána Kuciaka, počkajme si ešte na to.
Takže Marián Kočner, si myslím, že je úplne zrejmé, že patrí k najväčším novodobým zločincom v našej histórii, pôsobil tu mimoriadne dlhý čas bez prestania a je rozhodne v záujme, vo verejnom záujme, v záujme štátu, v záujme lepšej spoločnosti, aby milosti, ktoré dostal za teda dva skutky z 90. rokov, boli zrušené.
Pozrime sa na argumenty v prospech zrušenia milosti pre Mariána Kočnera a pozrime sa na ne z pohľadu tých argumentov, ktoré boli použité pred necelými dvoma rokmi pri rušení jednak Mečiarových amnestií a takisto pri rušení milosti pre Michala Kováča mladšieho.
Takže po prvé, v prípade Mariána Kočnera nebol špecifický dôvod na amnestie. V prípade Michala Kováča ml. tie, tá milosť bola potrebná na to, aby v tej veci, v ktorej bol aj omilostený, mohol ísť vypovedať do Nemecka, na tú nemeckú časť skutku a aby mal teda možnosť vycestovať, aby dostal pas. To bolo aj v odôvodnení a tak sa aj stalo. Vycestoval do Nemecka a následne teda nemecká časť vyšetrovania bola uzavretá, skončená. V prípade Mariána Kočnera žiaden takýto aspekt nebol. Dostal doslova tie milosti do daru len tak.
Po druhé, neboli splnené ani podmienky, ako sa milosť v právnom štáte má využívať, teda zákon hovorí o prípadoch potreby narovnania tvrdosti zákona alebo individuálnej ťažkej životnej situácie potenciálne omilosteného. Nuž, žiadna tvrdosť zákona na Mariána Kočnera vtedy príliš nedopadala, vtedy mal dokonca prezident právomoc aj tzv. abolície, to znamená, zrušiť nielen to, čo už bolo odsúdené, ale aj to, čo bolo vo fáze vyšetrovania, alebo dokonca, ak sa ešte vyšetrovanie skutku nezačalo, tak nariadiť, aby sa ani nezačalo, ak sa začalo, tak ani aby nepokračovalo. Takže žiadna tvrdosť zákona a dokonca nejaká mimoriadna tvrdosť zákona na Mariána Kočnera nedopadala. Individuálna ťažká životná situácia, no, potom, ako ukradol v tej dobe stovky miliónov korún, no tak tú životnú situáciu mal, bohužiaľ, alebo teda preňho našťastie, mimoriadne ľahkú, mimoriadne ľahkú, v tom čase tých pár miliónov eur boli neskutočné, ale že neskutočné peniaze, mali oveľa väčšiu hodnotu, ako by malo 6 mil. alebo 7 mil. eur dnes, a pri Mariánovi Kočnerovi nemôžme ani zo srandy hovoriť o tom, že by mal ťažkú životnú situáciu, a naozaj nepotreboval ani pas, aby niekde vycestoval a niečo, niečo vysvetlil.
Minimálne to, že Michalovi Kováčovi ml. sa zrušili, zrušila milosť a Mariánovi Kočnerovi nie, tak to zakladá diskrimináciu aj po právnej, právnej stránke a, nazvime to po slovensky, že nerovnosť a popiera to teda zásadu rovnosti ako vlastnosti demokratického a právneho štátu. Budem, použijem teraz argumenty, ktoré boli použité pri zrušení milosti Michala Kováča mladšieho. Argumentovalo sa kontroverzným obdobím konca 90. rokov, a teda argumentovalo sa oficiálne a bol to ten návrh, ktorý pripravila koalícia, argumentovalo sa, že Kováč môže vnímať takéto zrušenie milosti len preňho ako diskriminačné, bol to oficiálny argument vládnej, aj vládnej koalície. Naozaj to obdobie konca 90. rokov bolo hrboľaté, bolo, no, kontroverzné, keď to teda nazveme týmto cudzím, cudzím slovom a neboli zákonné dôvody, neboli žiadne dôvody reálne pre udelenie milosti Mariánovi Kočnerovi. Je veľmi pravdepodobné, že Marián Kočner sa iba nejakým spôsobom pripojil cez výpoveď toho človeka, čo sa volá Krylov, ku skutku Michala Kováča ml., aby sa mu cez to podarilo omilostiť svoj ďalší, ďalší skutok, svoj ďalší podvod teda na Technopole, o ktorom som hovoril, čiže bol to zrejme z jeho strany dokonca iba taký trik, aby teda prezident omilostil každého možného, kto má niečo spoločné so skutkom alebo s vtedy možno domnelým skutkom, jeho, vyšetrovaným skutkom jeho syna. Takže, takže naozaj ten Kočner dostal tie milosti bezdôvodne, dostal ich len, že sa, že skočil do nejakého veľkého vreca, kde bol aj Michal Kováč ml. a takýmto spôsobom sa mu pošťastilo zrejme s jeho vlastným pričinením dostať, dostať milosť.
No, veľmi závažný argument je aj to, nevieme o tom, že by Michal Kováč ml. páchal čokoľvek, čokoľvek podobné, dokonca aj tí ďalší aktéri nejakí tejto kauzy, že by páchali následne nejaké skutky, ale to, že Kočner nedostal spravodlivý trest a skončil omilostený a bolo to teda zahladené, čo robil, tak mu umožnilo páchať ďalšiu a ďalšiu trestnú činnosť a stále väčšieho a vážnejšieho rozsahu, ako som hovoril, ako sa teda ukazuje, zrejme, aj čo sa týka vrážd, a je teda aj možné, že tá posledná vražda alebo dvojnásobná vražda nebola zďaleka, zďaleka prvá. Takže my naprávame niečo, čo sa stalo a keby sa nestalo, tak Slovensko je oveľa lepším miestom na život. Máme tu oveľa menej zamorenú politickú atmosféru činnosťou Mariána Kočnera, máme tu, nedošlo by k obrovským ekonomickým, a teda ani morálnym škodám, no a zrejme by nevyhaslo ani niekoľko ľudských životov, čo je škoda, ktorá sa už nedá napraviť.
Čiže my môžme aj tak z tohto miesta v porovnaní s tým, čo sa stalo, len symbolicky napraviť tú škodu, že mu boli dané milosti, tým, že ich zrušíme. A rozhodne by sme to mali urobiť, pretože je to v našej, je to v našej moci, máme precedens, kedy sa to stalo, na jar 2017, uplynuli už takmer dva roky a nevyplynuli žiadne dôvody alebo nikto nenapadol to rozhodnutie zrušiť amnestie Mečiarove a zrušiť milosti Michala Kováča ml., nevynorili sa žiadne skutočnosti, ktoré by potvrdzovali alebo ktoré by poukazovali na to, že to bolo zlé rozhodnutie alebo že to bolo neprávo a tak ďalej a tak podobne. Čiže aj skúsenosť po zrušení iných milostí, iných amnestií nám hovorí, že všetko je v poriadku, že sme ako poslanecká snemovňa urobili alebo teda Národná rada urobili správny krok, že to bol ten krok, ktorý sme my mali možnosť a mali tú moc urobiť, a tie následky sú pozitívne a bolo to z našej strany to, čo sme mohli urobiť a aj sme to urobili
A ja by som chcel naozaj všetkých vyzvať, aby prispeli k lepšej spoločnosti, aby sme aj v tomto prípade zrušili doslova tragické, tragickú milosť pre Mariána Kočnera, aby sme aj v tomto prípade spravili nápravu. A tento prípad je neporovnateľne väčší ako teda prípad Michala Kováča ml. a o to viac by sme to všetci mali chcieť urobiť a naozaj aj urobiť.
Argumentovalo sa pri tom predošlom zrušení verejným záujmom a posilnením, posilnením dôvery občanov v spravodlivosť štátu. Som presvedčený o tom, že práve takéto skutky naozaj posilňujú dôveru občanov v spravodlivosť štátu, čo je mimoriadne chýbajúca vec v našej spoločnosti a musíme ju dlho a pracne budovať. A toto je naozaj jeden z tých krokov, kde ju môžeme budovať, kde môžme budovať lepšiu spoločnosť a vďaka ktorému môžeme v budúcnosti dospieť k tomu, že máme, že budeme môcť povedať, áno, máme právny štát a ľudia majú základnú dôveru v inštitúty štátu. Čiže spravme tento krok, spravme ho, spravme ho všetci, vyzývam všetkých a budem veľmi rád, keď toto bude odhlasované, a takisto sa teším teda na ďalšiu diskusiu.
Ďakujem zatiaľ. (Potlesk.)
Skryt prepis