Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

4.12.2018 o 18:39 hod.

Dip Mgmt

Jozef Rajtár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 4.12.2018 18:39 - 18:54 hod.

Jozef Rajtár Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán budúci, bývalý minister a takmer guvernér NBS, vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne a kolegovia, hovoríme tu o zákone o finančnej správe. Zrejme je to trošku nudná téma, avšak je treba povedať, že tá inštitúcia nie je ani nudná a tá inštitúcia je extrémne dôležitá pre štát a pre štátnu správu a pre všetkých obyvateľov Slovenska, pretože od finančnej správy závisí, či štát možno aj skolabuje, ak nemá dostatok príjmov, koľko z týchto príjmov ide daňovým, colným a tak ďalej podvodníkom alebo koľko týchto príjmov ide tam, kam má, to znamená na cesty, školy, škôlky, nemocnice, stacionáre, domovy pre dôchodcov alebo možno na zníženie daní a odvodov. Čiže Finančná správa je absolútne kľúčová inštitúcia.
Finančná správa je tiež názov, ktorý viem, že väčšine ľudí prakticky nič nehovorí. Sú to zlúčené daňové úrady a colné úrady dohromady. A tento zákon pôvodne zrejme aj mal ambíciu posunúť toto zlúčenie trošku ďalej, v rámci programu UNITAS prišlo k takému nejakému formálnemu zlúčeniu daňových a colných úradov, v praxi to príliš zlúčené nebolo a ukážme si, povedzme si, že ako sa s tým vysporiadal tento zákon. Tak budem hovoriť v nejakých šiestich bodoch a potom ešte pridám niečo o personálnych otázkach.
1. Tento zákon takpovediac vymazáva pojmy colník a colný a colníctvo zo slovníka na Finančnej správe a musíme si povedať, že toto je zároveň možno jediný bod, ktorý hovorí o naozaj nejakom zlučovaní, ale iba čo sa týka pojmov. Je to osožné? No posúďte sami. V rámci medzinárodných vzťahov a v rámci medzinárodnej colníckej organizácie je to práve negatívne, ak slovo colníctvo a colný sa vymaže, pretože tým pádom nemôžeme vystupovať v rámci týchto colných organizácií na medzinárodnej pôde priamo ako colníci, pretože už z finančnej správy budú môcť prichádzať iba akísi príslušníci finančnej správy. Toto je naozaj zároveň jediný taký bod, ktorý mal snahu niečo zjednotiť a zlúčiť, pozrime sa pri ďalších dvoch bodoch, čo sa stalo.
Daňové a colné úrady budú naďalej oddelené. Čiže namiesto toho, aby sa zlúčili do finančných úradov, tak budú oddelené. Jednotné bude iba to riaditeľstvo, ktoré aj po právnej stránke nejakým spôsobom oddelené, a všetko ostatné bude, teda to riaditeľstvo je oddelené od tých všetkých ostatných úradov po právnej stránke a aj po tomto zákone zostávajú separátne colné úrady a daňové úrady.
Ako by to mohlo byť, keby bol naozajstný pokus o zlúčenie? Mohli by byť finančné, jednotlivé finančné úrady a tie by sa mohli deliť na úseky, úsek priamych daní, úsek nepriamych daní a úsek cla. Samozrejme, miestnu pôsobnosť by mali tieto úseky určenú podľa potreby, lebo, samozrejme, colníci potrebujú trošku ináč pôsobiť alebo na nejakom inom teritóriu ako, ako daňováci. Ale keby teda ten pokus o zlúčenie bol v tomto zákone naozajstný, tak mohlo aspoň takýmto spôsobom dojsť, dôjsť k zlúčeniu týchto, týchto úradov.
Pozrime sa, teda či zákon pamätal aspoň na nejaké iné zlučovanie daňových a colných úradov. No, IT systémy sú naďalej separátne pre colníkov, aj keď tento pojem už nebude, a pre daňovákov. Napriek tomu, že po nástupe Františka Imreczeho, nedávno odstúpivšieho šéfa Finančnej správy, sa investovalo takmer 200 mil. aj s údržbou do nových IT systémov, tak nebol tam pokus o zlúčenie colných a daňových systémov. Nielen to, nielen to, tieto systémy ani navzájom nekomunikujú, colný systém síce je s obojstrannou komunikáciou, ale daňový systém – a to je ten, do ktorého sa investovalo nejakých 130 alebo dokonca až do 160 mil. so všetkými ďalšími poplatkami a tak ďalej – tak tento systém komunikuje iba jednosmerne. Funguje, aj keď daňováci hovoria, že aj pre nich nefunguje, ale teda slúži iba im. Keď colník chce prístup do tohto systému, alebo teda chce informácie z tohto systému, musí si podať písomnú žiadosť a zdôrazňujem, písomnú na papieri - ani len elektronicky, emailom ju nemôže podať - a musí čakať, kým na jeho list dostane, na svoj list dostane odpoveď od daňovej časti. Čiže toľko k zlučovaniu aj v rámci tohto zákona, čo sa týka IT systémov.
Keď to teda zhrniem za akési zlučovanie alebo zjednocovanie, tak, naopak, to, čo sa deje, ešte prehlbuje rozdiely medzi colníkmi, ktorí sa už nevolajú colníci, a medzi daňovákmi.
Pozrime sa na ďalší, ďalší aspekt tohto zákona. Rozkaz a príkaz určuje pre neozbrojených a ozbrojených príslušníkov finančnej správy, pri príkaze, ak je v rozpore so zákonom a ak je protizákonným, tak je možnosť odmietnuť. Čo sa týka rozkazu, aj v prípade, že rozkaz je protizákonný, príslušník môže na to upozorniť, ale musí ho vykonať. Čiže ešte raz, zákon hovorí o tom, že ozbrojený príslušník finančnej správy, ak dostane rozkaz, aj keď je tento rozkaz v rozpore so zákonom, musí ho vykonať. Toto prináša tento nový zákon. Zákon nariaďuje správať sa protizákonne.
5. bod bola alebo je neoddelená inšpekcia. Teraz sme diskutovali o tom, že v zákone o Policajnom zbore je toto do nejakej miery riešené, bolo by dobre, keby, keby sa to tu v rámci diskusie vysvetlilo úplne presne, ako by to fungovalo, pretože neoddelená inšpekcia je veľký problém, osobitne na Finančnej správe. Táto inštitúcia zdedila inšpekciu po Colnej správe, daňová správa inšpekciu nemala. Takže teraz keď tú daňovú časť prídu navštíviť z inšpekcie, tak to berú ako nejakú inváziu z colnej časti. Tým, že to nie je teraz oddelené, tak funguje taká vec, že šéfovi, šéfovi inšpekcie jednoducho sa sťažujú z jednotlivých útvarov, že prečo sem zase nabehli tí tvoji inšpektori, a uprac si ich, a nech nás tu neotravujú pri práci, a preto je potrebné, aby inšpekcia naozaj bola a veľmi dôkladne a ideálne jedna inšpekcia pre políciu, pre, pre finančnú správu, možno pre armádu, ale hlavne pre finančnú správu a pre políciu oddelene ustanovená tak, aby naozaj nedochádzalo k tomu, že stačí zavolať šéfovi inšpekcie, ktorý je v rámci danej inštitúcie, a ten uprace svojich chlapcov, alebo dokonca jeho nadriadenému, či už prezidentovi, alebo viceprezidentovi Finančnej správy, aby upratal inšpekciu. Jednoducho inšpekcia musí byť samostatne a nesmie, nesmie byť takto na, na to, aby hocikto im dával zauchá, že nech neotravujú pri práci.
Tak a najhorší z tých 6 bodov ešte na záver, vstup do obydlia, pokiaľ sa v rámci obydlia prevádzkuje nejaká hospodárska činnosť. Vstup do obydlia je podľa tohto zákona a dokonca ešte je to v niektorých ďalších zákonoch zakomponované, dovolená príslušníkom finančnej správy bez rozhodnutia alebo povolenia súdu. Toto je právomoc, ktorú tento zákon obsahuje a ktorá je silnejšia ako právomoc polície. Policajt samotný, polícia samotná nemá právo vstúpiť do obydlia len tak bez toho, aby mali papier zo súdu, že sú na to oprávnení. Niekomu, ako je príslušník finančnej správy, to umožnené je. Tento stav je s najväčšou pravdepodobnosťou úplne zjavne protiústavný a zrejme aj bude nasledovať nejaké podanie na Ústavný súd, ale o to viac by som odporúčal, aby sa to odtiaľ vyňalo, pretože dávať niekomu z finančnej správy, daňovákom a colníkom, právomoci nad políciu je neprípustné, a právny štát vo svojej nejakej takej základnej definícii je práve o tom, že o všetkom rozhodujú v konečnom dôsledku súdy. Teda nie, že úradník má posledné slovo, ale súd má posledné slovo. Alebo pri záležitostiach, kde sa zasahuje do súkromia a nejakým spôsobom do práv občanov, tak tam treba povolenie súdu. To je ten základný taký atribút právny, právneho štátu. No a tento zákon ho flagrantne ignoruje a doslova sa mu vysmieva a dáva príslušníkom finančnej správy možnosť vstúpiť do obydlia, ak je tam hospodárska činnosť, čo môže byť aj pestovanie nejakých kvetiniek, bez povolenia súdu a toto je naozaj neprípustné.
Povedali sme si, že Finančná správa je kľúčová inštitúcia, od nej závisí to, či štát môže fungovať, či vypláca, či je schopný vyplácať aj dôchodky, pretože nielen Sociálna poisťovňa vypláca dôchodky, ale často sa alokujú aj peniaze z rozpočtu, teda z vybratých daní na dôchodky, či je schopný vyplácať sociálne dávky, či je schopný platiť všetko ďalšie, takisto prevádzkovať verejnú správu, mestá, obce, tie dane z fyzických osôb tiež prechádzajú cez finančnú správu. No a pretože je to tak kľúčová inštitúcia, aj keď možno uniká trochu pozornosti verejnosti aj politikov, tak práve preto by si zaslúžila, aby bola dobre riadená, čo sa, bohužiaľ, minimálne za posledné roky nedá povedať, jej posledný šéf musel odstúpiť po obrovských colných škandáloch, ktoré vyšetroval OLAF, verme aspoň, že pán Imrecze sa už neobjaví v žiadnych štruktúrach štátu po takomto hanebnom odchode.
No a Finančná správa má tiež kriminálny úrad. Kriminálny úrad je podobne ako polícia, má veľa právomocí orgánov činných v trestnom konaní, má vlastných tzv. aj kukláčov, sú tam teda ozbrojení príslušníkmi, so samopalmi a tak ďalej. To znamená, že opäť o polícii každý vie, že sú ozbrojení, ale o finančnej správe to vie málokto, aké zložky má, no a tento Kriminálny úrad finančnej správy je v správe pána Ľudovíta Makóa, o ktorom sme už veľa hovorili, je to človek, ktorý pochádza z prostredia SBS-ky, z prostredia Bödörovcov, je to človek, ktorý bol zapletený v škandále, kde síce bolo zastavené stíhanie, ale vo veci vydierania, kde bol ako teda potenciálny človek, ktorý vydieral v istom prípade ukradnutých 100-tisíc v rámci SBS-ky, kde pôsobil, a takýto človek je na čele Kriminálneho úradu finančnej správy, za jeho pôsobenia sa odohrávali aj colné podvody, tie ďalšie nové, obnovené aj mnohé daňové podvody, ktoré, bohužiaľ, a hovoríme o tých najväčších, neboli Kriminálnym úradom finančnej správy vyšetrované tak, ako mali byť, dokonca mnohé prípady, ktoré predošlý šéf kriminálneho úradu a jeho ľudia vyšetrovali, tak akosi to zastalo za vedenia, alebo teda pod vedením pána Ľudovíta Makóa. Táto inštitúcia je naozaj veľmi, veľmi kľúčová a mali by tam byť špičkoví ľudia.

Podľa môjho názoru by tam mal byť na čele krízový, krízový manažér, pretože tá inštitúcia je v kríze, od IT systémov až po daňové a colné podvody je v kríze a zasluhuje si to najlepšie, pretože je pokladnicou nášho štátu. Čiže ja by som chcel vyzvať pána budúceho bývalého ministra, aby po sebe zanechal túto inštitúciu, keď nie v dobrom stave, lebo to si vyžaduje čas, tak v dobrom personálnom obsadení, aby táto inštitúcia sa mala šancu zreformovať a aby peniaze, ktoré vyberie, išli naozaj tam, kam majú ísť, cesty, školy, škôlky, nemocnice a tak ďalej, aby nešli tieto peniaze colným a daňovým podvodníkom.
Ďakujem za slovo.

Skryt prepis
 

3.12.2018 19:48 - 19:52 hod.

Jozef Rajtár Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, uvediem teda tzv. zrušenie milostí Mariánovi Kočnerovi a najprv teda začnem takou suchšou časťou, dôvodovou správou, aby to bolo uvedené všetko presne a na poriadku, a potom by som sa rád prihlásil do diskusie, aby sa o tomto dôležitom návrhu dalo teda diskutovať v pléne.
Čiže je to návrh na vydanie ústavného zákona, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky, a predkladáme ju poslanci za SaS. Cieľom predloženého návrhu je zrušenie milosti udelenej dňa 17. júla 1996 prezidentom Slovenskej republiky Michalom Kováčom Mariánovi Kočnerovi v súvislosti s dvoma kauzami Technopol z 90. rokov minulého storočia. Ak bude tento návrh novely ústavy schválený, nasledovať bude podanie návrhu na uznesenie Národnej rady, ktorým sa obe udelené milosti navrhnú zrušiť.
Prezident Slovenskej republiky Michal Kováč udelil dňa 17. júla 1996 milosť Mariánovi Kočnerovi v súvislosti s dvoma kauzami Technopol, pričom v jednej z nich v tom čase figuroval ako obvinený aj jeho syn Michal Kováč ml. K tomu sa dostanem potom neskôr v rozprave, k popisu týchto, týchto káuz.
Národná rada Slovenskej republiky dňa 5. apríla 2017 prijala uznesenie, ktorým zrušila amnestie súvisiace so zavlečením Michala Kováča ml. do Rakúska a takisto aj individuálnu milosť udelenú prezidentom jeho synovi, v tom čase obvinenému v kauze Technopol. Deklarovaným dôvodom pre výnimočné zrušenie milosti Michalovi Kováčovi ml. a nie ostatným aktérom kauzy bola skutočnosť, že išlo o príbuzenský vzťah omilosteného s prezidentom. Udelenie tejto milosti bolo v roku 1997 prezidentským palácom komunikované ako snaha umožniť, aby Michal Kováč ml. mohol dostať späť svoj pas tak, aby mohol ísť vypovedať v kauze Technopol do Nemecka, čomu dovtedy zabraňovalo trestné stíhanie vedené na Slovensku.
Akokoľvek diskutabilná môže byť táto milosť, mala určitý racionálny základ. Nebola udelená len tak svojvoľne, ale proste z určitého dôvodu, k tomu sa tiež vrátim.
Milosť udelená Mariánovi Kočnerovi v súvislosti s kriminalitou ekonomickej povahy však žiaden takýto ani obdobný racionálny základ nemala, ani mať nemohla a neboli ani splnené podmienky, ako sa milosť v právnom štáte má využívať. Teda v prípadoch potreby narovnania tvrdosti zákona alebo individuálnej ťažkej životnej situácie omilosteného, čo v danom čase rozhodne nebol prípad Mariána Kočnera. Nezahrnutie milostí udelených Mariánovi Kočnerovi do zrušenia milosti na jar 2017 v identickej kauze, ako aj v ďalšej kauze súvisiacej s bratislavským Technopolom je prinajmenšom popretím zásady rovnosti ako imanentného atribútu demokratického a právneho štátu.
Tento návrh ústavného zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie. A teda pripomínam, že obdobne sa rušili teda milosti pre Michala Kováča ml., a tento návrh je prakticky identický s tým, čo už bolo schválené a čo už je takmer dva roky v platnosti.
Zatiaľ ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.11.2018 17:47 - 17:48 hod.

Jozef Rajtár Zobrazit prepis
Podrobné objasnenie. Ešte raz. Ďakujem ti, Karol, za podrobné objasnenie celej veci. Aj o tom, ako pochybne bol predávaný SPP; J&T a následne EPH. Áno, v takom prípade by k takejto situácii ani nedošlo. Nedošlo by k takejto situácii s vyžadovaním nejakej sumy na základe falošných zmeniek ani vtedy, keby bola normálnym spôsobom a čestným spôsobom funkčná vláda, polícia, prokuratúra a súdy, pretože celé to, čo sa ťahá od 90. rokov s SPP so zmenkami je jednoducho organizovaná zločinecká činnosť. A tie organizované skupiny alebo tá organizovaná skupina, čo sa na tom podieľa, mala byť už dávno rozložená a postavená pred súd. Takže normálne sfunkčnenie polície, a teda ďalších inštitúcií by zabezpečilo to, že sa potom nemusia vymýšľať umelé zákony na to, aby sa niečo nemohlo exekvovať, aby sa akože niečo nemohlo. A robí sa to ad hoc, robí sa náhodne, robí sa to vtedy, keď je už problém veľmi veľký.
Sfunkčnite definitívne políciu, prokuratúru a takéto organizované skupiny tu nebudú pôsobiť, a to dokonca ešte niekoľko desaťročí.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2018 10:31 - 10:32 hod.

Jozef Rajtár Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Samozrejme, kvitujem snahu, to, že vysporiadavať sa s potenciálne skorumpovanými zamestnancami a manažérmi, ale ono celkovo ten systém na tej finančnej správe nefunguje aj vo vzťahu napríklad k whistleblowerom, keďže je tam nejaká jednotka, ktorá ich eviduje, keď niečo niekto nahlási. V praxi to funguje tak, že pokiaľ vedenie, ktoré je prepojené aj s vedením tejto jednotky, jednoducho chce, aby nejaká transakcia sa uskutočnila, aby peniaze odišli, tak jednoducho pozdržiavajú hlásenia od zamestnancov do toho momentu, kedy je už transakcia vybavená, zlodeji majú, čo chceli, a potom láskavo, láskavo prijmú nejaké hlásenie, keď už je po funuse. Finančnú správu treba riešiť personálne aj organizačne úplne, úplne od základu a, samozrejme, od vrchu nadol predovšetkým a treba systematicky takisto vyriešiť inšpekciu. Nezachytil som, čo sa bude diať s inšpekciou, pretože aj na tejto schôdzi sa rieši inšpekcia Policajného zboru, ale rovnako, samozrejme, aj armáda, ale finančná správa, je tam inšpekcia, ktorá absolútne nefunguje, na čele ktorej je jednoducho skorumpovaný človek a túto inšpekciu takisto treba vyčleniť mimo finančnú správu, spod kontroly vedenia finančnej správy, aby reálne kontrolovala, reálne mala výsledky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.10.2018 10:13 - 10:17 hod.

Jozef Rajtár Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, je tu zákon teda o Finančnej správe Slovenskej republiky a ja osobne si myslím, som presvedčený o tom, že by mal byť vrátený naspäť na dopracovanie, a tak isto som presvedčený o tom, že samotná finančná správa s novým vedením sa bude snažiť tento zákon ešte prerobiť.
Vypichnem aspoň dve veci odtiaľ. Možno jedna z toho už bola spomenutá. Mali sme tu smutný príbeh človeka s menom Daniel Čech, ktorý sa z obchodu s čínskym haraburdím stal zrazu viceprezidentom finančnej správy. A teraz poviem ten negatívny aspekt v tomto zákone v súvislosti s týmto. Vtedy to bolo spravené tak, že na sedem dní, na sedem dní sa stal kontrolórom, takzvaným kontrolórom a následne, keďže už robil akože vo finančnej správe tých sedem dní, tak sa stal človekom číslo dva, viceprezidentom finančnej správy.
Tento zákon to ešte upravuje takým smerom, aby takéto takpovediac podvádzanie bolo ešte, ešte ľahšie. Doteraz zákon hovoril o tom, že keď sa chce niekto dostať na riadiacu pozíciu, tak už musel pracovať vo finančnej správe predtým. To sa teda obchádzalo tým, že doslova na niekoľko dní sa zamestnal niekto, hocikto, vybraný a potom sa dosadil do aj takejto veľmi vysokej funkcie. V opačnom prípade na takúto funkciu by bolo treba urobiť výberové konanie. V takomto prípade to nebolo nutné urobiť.
Tuto sa v § 81 sa síce stanoví kvalifikačný predpoklad, to znamená, čo všetko musí spĺňať ten uchádzač o vysokú funkciu, ale vzápätí sa to v ods. 3 zneguje tým, že sa určí, na čo sa nemá vzťahovať takáto podmienka kvalifikačného predpokladu, a toto vie stanoviť prezident alebo prezidentka finančnej správy vnútornými predpismi. Čiže podľa svojej ďalšej svojvôle. Toto je bod, ktorý tam naozaj nemá čo hľadať. Tých bodov je tam veľa, ako som hovoril, bude to treba prepracovať a predpokladám, že finančná správa samotná to bude chcieť urobiť nejakým spôsobom. Bude to zase veľmi nešťastné, ak sa to bude robiť všelijako cez výbor nekonečným, nekonečnou sériou pozmeňovákov a podobne.
A druhý bod, ktorý dám na ilustráciu, myslím, že tu už ale bol spomenutý, je o tom vstupe do obydlia, kde je podľa tohto zákona ozbrojený príslušník finančnej správy oprávnený vstupovať, ak sa obydlie používa aj na podnikanie alebo vykonávanie inej hospodárskej činnosti. Čiže keď je podnikateľ živnostník, keď má sídlo napríklad vo svojom súkromnom dome alebo v nejakom podobnom zariadení alebo teda objekte, tak ľubovoľne tam môže vstupovať, vstupovať ozbrojený príslušník finančnej správy. Takúto právomoc nemá ani Policajný zbor, ani polícia nemá právomoc ľubovoľne vstúpiť do obydlia bez povolenia súdu. Dať to príslušníkom finančnej správy, takúto svojvoľnú právomoc, je jednoducho nehoráznosť. S najväčšou pravdepodobnosťou je to v rozpore s ústavou a jednoducho takýto paragraf nemá v návrhu zákona čo hľadať. Je to určite v rozpore s Listinou základných práv a slobôd. Predstavte si, že živnostník má vo svojom vlastnom dome, vo svojom vlastnom dome sídlo podnikania. Jednoducho zamestnanec finančnej správy tam príde, otvorí si dvere a vojde do priestorov podľa svojho uváženia. Toto je absolútne, ale že kategoricky neprijateľné.
Nebudem dlho, skončím tým, že predpokladám, že sa to prepracuje. Navrhujem ministrovi, teda predkladateľovi, aby takýto návrh zákona celý stiahol predtým, ako sa táto hanba na kolieskach vôbec dostane do ďalšieho legislatívneho procesu.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.9.2018 16:01 - 16:02 hod.

Jozef Rajtár Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa všetky náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel. Súčasťou návrhu je aj stanovisko ministerstva financií.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.9.2018 10:14 - 10:15 hod.

Jozef Rajtár Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú zo zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor Národnej rady. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní, gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2018 11:28 - 11:30 hod.

Jozef Rajtár
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2018 11:24 - 11:37 hod.

Jozef Rajtár Zobrazit prepis
Som rád teda, že tu padlo aj teda zamyslenie sa nad tým, a dúfam teda, že aj parlament sa tým alebo teda aj vláda bude neskôr zaoberať, akým spôsobom vlastne zjednodušiť to, že keď ešte niekto chce ďalej robiť, tak ako, ako takémuto človeku pomôcť po tej stránke odstraňovania legislatívnych obmedzení a ďalších vecí. Samozrejme, nejaký strop určuje dosť natvrdo veci typu, že človek stratí svoju pozíciu v práci a potom sa už teda ten návrh populisticky nevenuje tomu, že ako s tým naložiť, ako keď ten človek chce pracovať, ako môže mu to byť uľahčené čo najviac. Lebo ten strop to hovorí, že stráca svoju pozíciu. Stráca svoju pozíciu a nemá už tú pozíciu už ďalej v tej práci. Takže toľko.
A zdôrazňujem to, čo sme hovorili. Tá informovanosť je dôležitá preto, lebo aby človek sa mohol sám rozhodnúť. Jednoducho keď už napríklad nemá tú energiu, tak aj za tú cenu, že bude mať nižší dôchodok, pôjde trebárs v 60-tke do dôchodku, aj keď ten váš strop bude, ja neviem, 64 alebo 65 rokov, ale mal by mať bázu, mal by mať niečo, na základe čoho sa rozhodne, a to by mala byť táto informovanosť. Preto dúfam, že sa toto naozaj zavedie, či už teraz alebo v čo najbližšom čase, aby ľudia mohli robiť svoje vlastné rozhodnutia. A takisto aj pre neskorší vek ten človek bude vidieť, keď zostane dlhšie, o koľko sa mu ten dôchodok zvýši. A ešte raz zdôrazňujem, čím lepšie bude spravovaný štát, tak aj dôchodok bude vychádzať lepšie.
A ešte pri strope jedna vec, o ktorej neradi hovoríte, že ako to zastropujete, ten vek, tak bude mať ten človek nižšiu mzdu o vyše 20 % oproti priemernej mzde. Čiže znižujete zároveň tým tú mzdu. Nechajme ľudí sa... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

17.9.2018 11:16 - 11:24 hod.

Jozef Rajtár Zobrazit prepis
Ďakujem opäť za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, stručne teda poviem, o čom je tento návrh. Tento návrh zavádza povinnosť Sociálnej poisťovne informovať budúcich dôchodcov o tom, aký budú mať dôchodok, akým spôsobom sa vypočítava tento dôchodok a je tam ešte niekoľko ďalších parametrov, ktoré bude táto informácia, ak sa návrh schváli, obsahovať. Takúto správu, takúto informáciu by dostal každý, kto sa zaradí do pracovného procesu. Päť rokov po tom, ako sa do tohto pracovného procesu zaradí. Dostal by ju písomne a následne by sa teda každému takémuto človeku zriadil elektronický účet, kde bude mať všetky informácie, ktoré budú aktualizované každý jeden rok. Opäť písomne dostane každý budúci dôchodca takúto informáciu päť rokov pred predpokladaným odchodom do dôchodku.
V súčasnosti budúci dôchodcovia takpovediac dosť tápajú v tme. Tápajú v tme o tom, akým spôsobom bude vypočítaný ich dôchodok, aký presný oni budú mať dôchodok. Jednoducho nemajú informácie. Len pred pár dňami sme schválili návrh zákona, ktorý aspoň mierne, mierne zlepšuje takúto informovanosť. Pritom pochopiteľne dôchodok je dôležitý pre každého, každého z nás, ktorý si odpracuje stanovený počet rokov, a mala by to byť veličina, ktorú aspoň v nejakých rysoch ľudia, o ktorej ľudia budú informovaní.
Veľa sa tu hovorilo nejakom strope, o nejakom strope pri odchode do dôchodku. Tam musím jednoznačne povedať, že to je čisto marketingový populizmus, je to čisto z marketingového dôvodu, pretože nechajme sa, nechajme na ľuďoch, ako sa rozhodnú, informujme ich a nechajme na ľuďoch, ako sa rozhodnú, že odídu do dôchodku. Keď budú mať informácie aktualizované každý rok, tak každý si bude vedieť povedať, chcem odísť na budúci rok do dôchodku, lebo už stačilo, aj keď mám, ja neviem, 58 rokov a ten dôchodok nebude taký, aký si predstavujem, alebo počkám ešte niekoľko rokov a odídem vtedy, keď mi bude vychádza vyšší dôchodok. Alebo sa cítim byť stále silný, stále chcem pracovať a chcem odísť do dôchodku až niekedy oveľa, oveľa neskôr a potom mi ten dôchodok aj bude vychádzať vyšší, lebo budem mať vyšší počet odpracovaných rokov.
Ten populizmus, čo tu zaznieval o nejakom strope, neprekročiteľnom, tak staval, staval výlučne na tom, že každý chce ísť do dôchodku vtedy, keď je stanovený vládou alebo štátom nejaký presný strop a nikto nechce pracovať ďalej. Ale ako som aj hovoril verejne, od začiatku, od vzniku SaS dostávame korešpondenciu od starších ľudí, ktorí nás vyzývajú k tomu, aby sme práve nerobili zákony a opatrenia, ktoré vyslovene tlačia starších ľudí do toho, aby bezpodmienečne išli do dôchodku, a sťažujú im to, ak chcú pracovať aj následne po dosiahnutí toho veku, kedy majú nárok na dôchodok.
Mali by sme sa ďalej zamyslieť, namiesto toho, aby sme vymýšľali marketingové stropy, tak by sme sa mali zamyslieť nad tým, ako takýmto ľuďom, ktorí chcú aj vo vyššom veku pracovať, opäť zdôrazňujem, keď sa tak sami rozhodnú, keď to sami chcú, ako im uľahčiť, ako im uľahčiť túto nasledujúcu prácu. Spraviť legislatívne zmeny tak, aby zamestnávatelia mali, dajme tomu, odstránené nejaké prekážky zamestnávania starších ľudí, aby si s nimi vedeli oveľa jednoduchšie dohodnúť nejaký kratší úväzok, kto chce ešte pracovať, ale dajme tomu štyri hodiny denne, aby nemal naozaj legislatívne prekážky, ktoré tomu prekážajú, aby tomu nezamedzovala, nejaký strop pri minimálnej mzde a tak ďalej, a tak ďalej. Jednoducho uľahčiť tým ľuďom, ktorí majú vôľu, ktorí sa sami rozhodnú pracovať aj vo vyššom veku, aby mali následne túto svoju prácu čo najľahšiu, aby aj zamestnávateľ mal čo najviac možností ako ich ponechať v pracovnom procese.
Keď sme hovorili o informovanosti, o tom, že aký má byť budúci dôchodok, tak vychádza to aj z tej filozofie, že občan nejakého štátu je jeho akcionár a tuto pri výpočte dôchodkov to aj najviac vidieť, ako sa tomu štátu darí podľa toho, aká je vláda, aké robí presné opatrenia. Podľa toho ten akcionár štátu má najlepší taký senzor ako sa má rozhodovať pri voľbách, aby ten celok, ten štát, ktorého je akcionárom, aby následne mu vyplatil čo najlepší dôchodok. Takže ono je to komplexnejšia vec, takáto informovanosť, má mať aj túto funkciu. Tú funkciu, že aby ľudia videli ten vzťah medzi tým, ako sa riadi štát, ako keď vidí kauzy, keď vidí, že sa plytvá, ako to má vplyv potom na jeho alebo jej dôchodok. Lebo od toho sa to všetko odvíja. V akom stave vláda, parlament udržuje štát, tak následne sú tie ekonomické veličiny, sa od toho odvíjajú a pri dôchodku, pri dôchodku je to osobitne citeľné, pretože sa to týka konkrétnych ľudí. Nie je to iba keď, nie sú to iba nejaké štatistické čísla, ktoré vidíme v novinách, týka sa to konkrétne každého, každého človeka a závisí potom od toho, ako strávi, ako strávi starobu.
Dá sa tu rozprávať samozrejme aj o tom, ako bol zničený druhý pilier, ktorý mal byť nezávislejší od toho, čo vláda v našom štáte na Slovensku konkrétne robí. Tento bol zdevastovaný opatreniami Ficovej vlády. Ale keď hovoríme teda o prvom pilieri, tak tam tá vláda má podstatný vplyv na to, ako sa vyvíjajú príjmy štátu a následne aj dôchodky. A väčšia informovanosť ľudí teda by mala podnecovať aj k tomu, aby ľudia volili zodpovednejšie tak, aby oni sami mali potom lepší dôchodok a samozrejme, aby sa štátu darilo, aby bolo z čoho rekonštruovať nemocnice, vybavovať nemocnice, opravovať cesty a škôlky a všetky tieto veci, ktoré sú dnes extrémne, extrémne zanedbané, zatiaľ čo stovky miliónov odchádzajú podvodníkom preč.
Takže žiadam o podporu pre tento návrh zákona. Je to vec, ktorá reálne nič, takmer nič nestojí. Sú to iba administratívne náklady, ale zvýšením informovanosti ľudí o svojich dôchodkoch, a je to jednak správna vec a jednak tým môžme pomôcť k zodpovednejšiemu rozhodovaniu o riadení štátu.
Ďakujem.
Skryt prepis