Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

17.9.2018 o 11:13 hod.

Dip Mgmt

Jozef Rajtár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 17.9.2018 11:13 - 11:14 hod.

Jozef Rajtár
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.9.2018 11:09 - 11:11 hod.

Jozef Rajtár Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi teda uviesť návrh, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 o sociálnom poistení. Veľmi stručne.
Cieľom navrhovanej novely zákona je zaviesť tzv. oranžovú obálku, to znamená informovanosť zo strany Sociálnej poisťovne voči budúcim dôchodcom, keď to poviem tým, oficiálnou definíciou. Teda cieľom je proaktívne a pravidelne poskytovať ľuďom informácie o očakávanej výške ich budúceho dôchodku na základe aktuálne platného mechanizmu výpočtu tohto dôchodku a informáciu o ich doterajšej socio-ekonomickej situácii a očakávaní do budúcnosti o ich príjme.
Viac by som povedal a takým ľudovejším jazykom v rozprave. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.9.2018 13:49 - 13:50 hod.

Jozef Rajtár Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne a páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú zo zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní, gestorský výbor do 32 od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

20.6.2018 16:45 - 16:46 hod.

Jozef Rajtár Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi teda vystúpiť ako spravodajcovi. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel. Jeho súčasťou je aj stanovisko ministerstva financií. Z jeho znenia je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Navrhujem, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Tak isto navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 7. septembra 2018 a gestorský výbor do 10. septembra 2018.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19.6.2018 18:03 - 18:04 hod.

Jozef Rajtár Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, vážení kolegovia, v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. Zo znenia uvedeného návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú zo zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 7. septembra 2018 a gestorský výbor do 10. septembra 2018.
Pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.6.2018 16:10 - 16:14 hod.

Jozef Rajtár Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja by som ešte v krátkosti pohovoril o tom, čo sa, čo sa tu diskutovalo, aby sa na to teda odpovedalo.
No myslím si, že to je jeden z faktorov, prečo taký trestný čin, takú skutkovú podstatu treba zrušiť, to, že v praxi sa nepríde k tomu konečnému rozhodnutiu na súde, pretože ohováranie je tak neistá, neurčitá kategória, že to reálne po právnej stránke uchopiť a dokončiť je takmer, takmer nemysliteľné a v praxi sa to teda ani nedeje z tohto dôvodu. Ale hovoril to aj kolega, ale ten schlad tzv., sa to aj v právnom názvosloví volá, že schladzovací efekt, je veľmi významný. To znamená, že tí ľudia, ktorí by chceli vyjsť dajme tomu s pravdou von, keď vidia, že sa dejú nejaké neprávosti a ďalšie veci aj v inštitúcii, v ktorej pracujú, tak práve toto ich odstrašuje, tieto procesy napríklad s investigatívnymi novinármi a hovorím špecificky, lebo naozaj konkrétne investigatívni novinári boli hlavne takýmto spôsobom zastrašovaní, a to aj dlhšiu, dlhšie dobu. Takže, takže tento schladzovací efekt a s týmto termínom narába aj Ústavný súd je jeden z vážnych konsekvencií, z vážnych dôsledkov, kvôli ktorému by toto nemalo byť, alebo teda poďme spraviť zmenu takú, aby naozaj to nemalo okrem iného aj tento efekt.
Áno, v praxi boli hlavne investigatívni novinári s týmto pranierovaní, alebo prenasledovaní, a to dlhodobo, a tí robia naozaj, tých naozaj strašne málo investigatívnych novinárov robí neoceniteľnú a extrémne riskantnú, riskantnú prácu, keďže tiež sa venujem takejto oblasti, tak viem, čo všetko to obnáša, a oni si teda tí, ktorí to robili, najpoctivejší, si prešli, si prešli niektorí peklom aj ohľadne tohto a, samozrejme, spomeniem tu ešte aj Jána Kuciaka, ktorý mal články, ktoré boli perfektne podložené, kde boli samé fakty, kde boli informácie, kde on, ako ho poznám z jeho práce, si všetko ixkrát overil predtým, predtým, ako to, ako to napísal. Nebol ochotný len na základe nejakých jednej, dvoch správ, ktoré mal, alebo informácií, ktoré mal, niečo napísať, ale aj týždne a mesiace si overoval, kým neprišiel až k istote toho, že naozaj to, čo píše, je všetkými zdrojmi naozaj perfektne podložené.
A takíto ľudia sú týmto najohrozovanejší, ale sú to nielen teda novinári, ale sú to aj tí, ktorí by napríklad vo finančnej správe, v polícii, v štátnych inštitúciách alebo možno vo veľkých firmách radi s niečím vystúpili, s tým, že je to, sa tam dejú protizákonné veci, a vďaka takémuto schladzovaciemu efektu tohto trestného činu ohovárania, ako sa vykonáva v praxi, tak ich to odrádza, tak ich to odrádza. A tento zákon neplatí, teda vôbec nie je vymedzený pre novinárov, alebo teda zrušenie nie je vôbec vymedzené len pre novinárov, ale je všeobecné pre každého. Takže toľko k tomu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.6.2018 15:47 - 15:54 hod.

Jozef Rajtár Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Dovoľte mi teda uviesť návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, a tak v skratke keď to poviem, je to zrušenie trestného činu ohovárania. Tento trestný čin alebo túto skutkovú podstatu sme chceli zrušiť už na minulej schôdzi formou pozmeňovacieho návrhu, keďže sa novelizoval Trestný zákon. No a teraz je teda príležitosť to spraviť návrhom, návrhom zákona.
Tento trestný čin sa používa na šikanovanie novinárov do veľkej miery a venoval sa tomu dokonca aj náš Ústavný súd, budem o tom v skratke, v skratke hovoriť a má to aj tzv. odstrašovací efekt. To znamená, že nielen tí konkrétni novinári, ktorí boli popoťahovaní dlhé mesiace, roky za takýto, za takýto akože trestný čin, čiže nielen takýto priamy následok to malo, ale takisto, takisto ten, že mnohých ďalších to odrádzalo od písania. A hovoríme tu o tej naozaj ohrozenej kategórie, o investigatívnych novinároch. Odporúča nám toto zrušiť veľké množstvo zahraničných organizácií, Rada Európy, Organizácia spojených národov, Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a ďalší. No a takisto nepriamo sa, k tomu vyzval aj Ústavný súd Slovenskej republiky, kedy sa uzniesol v jednom prípade, že takýto trestný čin je teda pravdepodobne aj v rozpore s ústavou a medzinárodnými zmluvami, a ak by takýto trestný čin mal byť zakotvený v našom zákone, tak naozaj len na ochranu niekoho zraniteľného, napríklad maloletých, maloletých detí, ak by im plynula z niečoho nejaká škoda. Máme najsilnejší postih za tento trestný čin v Európe a v množstve európskych krajín takéto niečo ani neexistuje alebo to dokonca nedávno zrušili. Napríklad vo Francúzsku, Bulharsku, Chorvátsku a Srbsku takéto niečo nieje vôbec. Zrušili takýto trestný čin aj nedávno aj v Spojenom kráľovstve, čiže vo Veľkej Británii, v Írsku ho zrušili, v Rumunsku, v Čiernej Hore, napr. v Čiernej Hore v 2011, v Rumunsku 2014, v Macedónsku, na Cypre a v ďalších krajinách.
Takže sme jedna z mála krajín, ktoré v Európe minimálne, ktoré takéto niečo praktizujú, a v praxi to ani teda nemá príliš blahé následky. Naozaj zneužíva sa to po prvé a po druhé zahlcuje sa tým polícia. Zahlcuje sa tým polícia, pretože tá musí skúmať niečo, čo je veľmi, veľmi sporné a otázne, a ako keby týmto nahrádzala občiansky, občiansky súd. Takže jednak tým teda sa tým šikanujú novinári, ale aj bežní ľudia, keď si to osobitne predstavitelia moci tak, takto osvoja a spravia to, ale takisto, takisto sa tým orgány činné v trestnom konaní zahlcujú a ich práca sa tým do značnej miery sabotuje a zahlcuje sa prípadmi, ktoré sa väčšinou aj tak na konci, na konci zrušia, ale až po tých všetkých a s tými všetkými negatívnymi následkami, ktoré, ktoré to má. Minule, keď sme o tom viedli debatu, tak predstavitelia koalície tvrdili, že aj oni si myslia, dokonca minister spravodlivosti to podotkol, že treba, aby sa minimálne upravil tento trestný čin, a že sa chcú tomu venovať, akurát že v tom čase na minulej schôdzi to bolo pre nich príliš narýchlo, a museli sa pripraviť. Takže ja by som ich veľmi rád vyzval aj teraz, aby, keďže uplynul nejaký, nejaký ten mesiac, bol na to čas, aby teda predstavili svoj náhľad, čo podľa nich treba presne zmeniť, a poďme teda otvoriť naozaj diskusiu o tom, ako ak nie ešte zrušiť, tak ako upraviť, ako upraviť tento trestný, trestný čin. Všeobecne ja by som sa prihováral aj za také všeobecné alebo celkové úsilie o to, aby naozaj naše zákony boli definované tak, aby postihovali naozajstných kriminálnikov, aby ich teda aj naozaj postihovali, aby aj ten výkon bol dobrý, a na druhej strane, aby sa nekriminalizoval prakticky hocikto.
Tento, tento zákon alebo tento trestný čin, s týmto dokážete kriminalizovať doslova, že hocikoho, aj upratovačku na chodbe. To znamená, je to proti tým princípom, na ktorých stojí náš právny poriadok, kedy je naozaj treba definovať skutočného kriminálnika, ktorý niečo pácha, toho spravodlivo potrestať. A tento zákon tak nerobí, tento zákon má všetky možné efekty len nie na to, aby sa oddeľovali kriminálnici od zvyšku spoločnosti. Naopak, tento zákon to zahmlieva, hádže všetkých do jedného vreca, ešte osobitne tou extrémnou sadzbou až do 12 rokov, ešte raz, za ohováranie 12 rokov. Keď si spomeniete na prípady vrážd, na prípady veľkých podvodov finančných daňových, tak tie sadzby, ktoré sa tam uložili boli v mnohých prípadoch oveľa nižšie, a tu hovoríme o ohováraní, o ohováraní o tom, že niekto sa nepekne o niekom vyjadril a hovoríme tu až o 12 rokoch, čo je naozaj extrém, a tento extrém si všimli aj teda experti, či už v zahraničí, alebo aj tí u nás tí najpovolanejší, ktorí by moli mali byť na ústavnom, na Ústavnom súde.
Takže týmto by som chcel naozaj otvoriť diskusiu o tom, o jednak o zrušení tohto trestného činu a potom všeobecnú diskusiu o tom, aby sme mali všeobecne zákony, ktoré naozaj trestajú kriminálnikov, a nemali zákony, ktoré trestajú hocikoho, stierajú hranicu medzi naozajstným kriminálnikom a zvyškom spoločnosti.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.6.2018 12:44 - 12:46 hod.

Jozef Rajtár Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pristavil by som sa pri teda špeciálnom prokurátorovi pánovi Špirkovi. Špeciálna prokuratúra pod týmto vedením, bohužiaľ, stále nerobí tak, ako by mala, ale robí podľa toho, na čo si trúfne. Tak trúfla si na vlastného člena, na prokurátora Špirka, tam sa konalo okamžite a bolo tam spravené disciplinárne konanie. Ja som veľmi zvedavý, ako si trúfne po dlhom čase na ešte stále nie prvotriednych gaunerov typu oligarchov, ale na treťotriednych gaunerov ako Bašternák a Kočner. Či si trúfne. Lebo keby konala, ako mala, už by boli dávno v predbežnej väzbe za neustále sa opakujúce a pokračujúce trestné činy, ale ešte sa tak nestalo, takže som veľmi zvedavý, či si trúfne, trúfne a na základe všetkých faktov, na základe dobrých podkladov, ktoré sú, uvaliť predbežnú väzbu na takýchto treťotriednych gaunerov. Budem to pozorne sledovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 25.5.2018 10:45 - 10:46 hod.

Jozef Rajtár Zobrazit prepis
Takže opäť ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. A odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, ďalej ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodárske záležitosti a výbor pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.5.2018 10:29 - 10:30 hod.

Jozef Rajtár Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní, gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis