Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

25.5.2018 o 10:11 hod.

Dip Mgmt

Jozef Rajtár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.5.2018 10:11 - 10:12 hod.

Jozef Rajtár Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor NR SR. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.5.2018 18:45 - 18:47 hod.

Jozef Rajtár Zobrazit prepis
Nech sa páči teda predložiť správu a nielen nejakú verbálnu odpoveď dať, pretože ja som citoval zo správy.
A čo sa týka ďalších vecí a je to moja osobná skúsenosť, kedy som ja priamo komunikoval s dokladmi, s podložením všetkého a odpoveď bola kamufláž a diletantstvo a bol krytý oligarcha na úkor zdravia ľudí, hovorilo sa tu veľa o dvojitej, dvojakej kvalite potravín, čo je len to, že v jednej krajine je taký druh margarínu a v druhej druhý a na obale je uvedené to, čo je kde. Ale v prípade, keď sa zistia nedostatky, až o 30 % iného zloženia, než je deklarovaný na obale, veterinárna správa, následne ani pani ministerka nekoná a kamufluje. V prípade, že v potravinách je dokázateľne s podložením laboratórnych testov nebezpečná baktéria, nekoná sa a problém sa v prospech oligarchu ignoruje. Moja osobná skúsenosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 24.5.2018 18:38 - 18:44 hod.

Jozef Rajtár Zobrazit prepis
(Zasmiatie sa rečníka.) Vážené kolegyne, vážení kolegovia, rozprávalo sa tu o potrebe odbornosti a potrebe dobrých podkladov a tak ďalej. Tak, nech sa páči, budem citovať zo správy NKÚ za rok 2017, konkrétne zhodnotenia realizácie výziev a vyzvaní.
Najvyšší kontrolný úrad hodnotil množstvo organizácií a pri niektorých štátnych organizáciách vedel identifikovať aj príklady dobrej praxe. Keď sa však pozrel na Pôdohospodársku platobnú agentúru, príklady dobrej praxe našiel v množstve presne nula. Zato zistených nedostatkov veľa a ja budem citovať: "Žiadny manuál pre odborných hodnotiteľov, subjektívne postavené hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok." Hovoríme tu o peniaze, ktoré nenávratne, o peniazoch, ktoré nenávratne odídu, a pritom ich hodnotenie, týchto žiadostí, bolo absolútne svojvoľné. "Nestanovené základné podmienky z hľadiska vzdelania a praxe odborných hodnotiteľov", to znamená žiadne kritériá pre tých ľudí, ktorí vyhodnocujú žiadosti. "Nezabezpečené školenia pre odborných hodnotiteľov, žiadny kontrolný mechanizmus procesu schvaľovania žiadostí o nenávratný finančný príspevok", to znamená rozhádzané peniaze našej krajiny, nášho štátu s nulovou kontrolou, s nulovou overiteľnosťou čohokoľvek. "Nevypracovaný postup hodnoty za peniaze v procese schvaľovania, aby sa zamedzilo nehospodárnym projektom", neefektivita, nehospodárnosť.
Citoval som zo správy Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý konštatuje, že čo sa týka Pôdohospodárskej platobnej agentúr, tzv. PPA-čky, je tam svojvôľa, diletantstvo, nenávratne rozhádzané peniaze bez akejkoľvek kontroly, pozitíva pri najlepšom hodnotení a najprísnejšom hodnotení nenašiel absolútne žiadne, pri iných štátnych organizáciách našiel aj pozitíva a príklady dobrej praxe.
Toto je odborný posudok pre pani ministerku Matečnú. A ja som veľmi zvedavý na jej vysvetlenie, či bude také, ako bolo v prípade generálneho prokurátora, keď povedala, že asi si poriadne neprečítal podklady a materiály, či aj pri NKÚ povie, že kontrolóri nečítajú poriadne podklady a materiály. Hovoríme tu o úrade, ktorý keď niečo skúma, tak týždne až mesiace ide dokument po dokumente, overuje, kontroluje a toto je potom už finálny výstup mnohotýždňovej, niekedy mnohomesačnej, veľmi detailnej, veľmi odbornej práce. Takže ja som veľmi zvedavý na vysvetlenie odborne spracovaného materiálu príslušnými orgánmi, lebo aj na to tu bola odvolávka, nechajte to na príslušné orgány. Nech sa páči, príslušný orgán vydal takéto stanovisko, takýto, takýto výsledok.
Povedzme si otvorene, aj ďalšie organizácie pod ministerstvom pôdohospodárstva - Slovenský pozemkový fond, Štátna potravinová alebo veterinárna a potravinová správa - sú v rovnakom stave. A ja som sa pozeral napríklad na tú Štátnu veterinárnu a potravinovú správu, aj som s nimi komunikoval, kamufláž, diletantstvo, obhajovanie neobhájiteľného. Obhajovanie neobhájiteľného. Takto to tam funguje.
V skutočnosti tento celý rezort je jeden obrovský Augiášov chliev, tam nie sú že nejaké nedostatky alebo veľa nedostatkov v normálnom systéme. Toto je obrovský Augiášov chliev. A nielen to, je to nastavené tak, že je to niečo podobné ako da Vinciho kód. Kto rozlúšti napríklad fungovanie PPA-čky, SPF a ďalších organizácií, bude mať presný prehľad o mocenských pomeroch na Slovensku. Kto je väčší a silnejší oligarcha, kto menší a menej silný oligarcha. Pretože presne podľa týchto organizácií sa to dá pri zisťovaní konečných užívateľoch výhod a tých naozajstných posledných užívateľoch zistiť a rozlúštiť, ako funguje systém na Slovensku, ako funguje gro mafiánsko-oligarchického systému na Slovensku. Dokonca aj politické strany, niektoré, boli financované cez PPA-čku, cez prideľovanie dotácií.
Preto odstúpenie ministerky Matečnej alebo jej odvolanie bude iba veľmi prvý a drobný krok k riešeniu situácie v rezorte pôdohospodárstva, tým reálnym bude absolútne vyčistenie tohto Augiášovho chlieva a na to táto garnitúra nestačí a nechce to urobiť. Takže jedine predčasné voľby a výmena tejto garnitúry to môžu potenciálne zabezpečiť. Hnoj nemá byť na ministerstve a odtiaľ ho treba vyčistiť, hnoj má byť na poliach.
Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.5.2018 10:17 - 10:19 hod.

Jozef Rajtár Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Hovorili sme tu o odbornosti a hovorilo sa tu o tom, že veci treba nechať na príslušné orgány. Nuž, nechajme aj na príslušné orgány, ktoré jednoznačne konštatujú sériu externých pochybení v rezorte pôdohospodárstva. Treba si čítať a počúvať správy Najvyššieho kontrolného úradu a budem aj citovať potom v rozprave aspoň nejakú čriepku z ich správy, ale, áno, kontrolné úrady Slovenskej republiky potvrdzujú to, o čom tu rozprávame. Takže argument, že len opozícia si z brucha niečo vyťahuje, je úplne, úplne absurdný. V podstate môžme spraviť schôdzu, kde budeme celý čas len čítať závery Najvyššieho kontrolného úradu a ten obsah bude plus-mínus rovnaký. Čiže tento argument je úplne, úplne scestný a týmto je rozbitý.
Sám som mal možnosť riešiť jednu vec v rezorte pôdohospodárstva, konkrétne so Štátnou veterinárnou a potravinovou kontrolou. Keď sme tu hovorili o dvojakej kvalite potravín, čo je marketingový nezmysel. (Zasmiatie sa v sále.) Marketingový nezmysel, tak toto bola závažná vec. Išlo o to, že táto Štátna veterinárna kontrola ignorovala a kamuflovala úmyselne výskyt nebezpečných látok v potravinách a úplne iné zloženie potravín, ako bolo deklarované na obale, v rozmedzí až 30 % iné zloženie potravín. Odpoveď: kamufláž. Keď som posunul pani ministerke s vysvetlením, so všetkými detailami túto vec, odpoveď bola cez kopirák, tá istá ako od Jozefa Bíreša na Štátnej veterinárnej kontrole. Toto je... (Prerušenie vystúpenia časomerom.).
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.5.2018 11:46 - 11:48 hod.

Jozef Rajtár Zobrazit prepis
Ďakujem, Veronika, za tvoj komentár k správe NKÚ. Pri čítaní správy NKÚ tu mala byť do nohy celá koalícia a počúvať detaily o tom, ako ich vládni predstavitelia spravujú Slovensko, ako spravujú na úrovni banánovej, najposlednejšej banánovej republiky. Sú tam, v tej správe sú všetky detaily, ktoré to dokumentujú. Vyzdvihnem jednu vec. Pri jednom projekte tam bola odchýlka o tisíc percent, o 1 000 %. Neviem, či to v krajinách tretieho sveta takéto, takéto parametre dosahujú a zrejme Slovensko bude absolútnym rekordérom v tejto oblasti. Všetky, všetko to, čo hovorila doteraz opozícia, sa potvrdilo a je tam toho ešte oveľa, oveľa viac so všetkými dátami, na tom cédečku priloženom so všetkými grafmi. Všetko tam je. Takže som veľmi zvedavý na reakciu koalície, ako sa k tomu postaví, aký plán zvolí na nápravu, aj keď podľa prítomnosti koaličných poslancov tým plánom zrejme bude ticho prejsť celú túto sekciu a toto rokovanie a tváriť sa, že nikdy nebolo a tváriť sa, že niečo ako NKÚ ani len neexistuje, ale bol by som veľmi prekvapený, keby to teda bolo, bolo naopak.
Takže vyzývam, vyzývam koaličných poslancov, aby, aby sa úplne jasne vyjadrili k tejto správe, aby poskytli plán na to, ako vyjsť z tohto extrémneho stavu, v ktorom sa nachádzame a ideálne si myslím, že je treba predčasné voľby, aby sa zostavila legitímna vláda, ktorá nebude spravovať Slovensko ako banánovú republiku.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.5.2018 16:23 - 16:25 hod.

Jozef Rajtár Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Garantujem, že to úsilie, ktoré, ktoré tu robím približne dva roky alebo vyše dva roky s cieľom potrestať ľudí, ktorí tu dokonca dlhodobo, štvrť storočie, štvrť storočie si tu robí čo chce Marián Kočner, osobitne tento človek, sú symbolom beztrestnosti a bezprávneho štátu, tak v tomto úsilí budem pokračovať, až dokiaľ nebude úspešné. Toto úsilie je úprimné, do tohto úsilia som vložil všetky, všetky sily a schopnosti a dotiahnem ho do úspešného konca, minimálne spravím pre to absolútne, absolútne maximum, aby sa táto estráda beztrestnosti a mafiánstva raz a navždy ukončila, a to bez ohľadu na to, či tu ešte bude táto vláda alebo nebude táto vláda.
Je treba povedať, že, bohužiaľ, stav polície je veľmi zlý a systematicky polícia nie je pripravovaná reálne. Aj keď máme na NAKA finančnú políciu, reálne nie sú tam vyškolení ľudia na odhaľovanie finančných trestných činov. To bude ešte len treba v budúcnosti urobiť políciu, ktorá by to bola reálne schopná robiť. Teraz to všetko stojí na tom, či je nejaký schopný ochotný človek, ktorý sa do tej problematiky zahľadí, ktorý si ju naštuduje a ktorý je ochotný spraviť maximum, čo zo zákona teda spraviť má, aby vyriešil ten prípad.
Takže napriek tomu, aký je stav polície, aký je stav prokuratúry a ďalších zložiek štátu, tak ja vyviniem maximálne úsilie, aby, aby tento symbol bezprávia, ktorý tu panuje vyše štvrť storočia, aby s ním bol narobený poriadok a aby dostal trest, aký má dostať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.5.2018 16:05 - 16:21 hod.

Jozef Rajtár Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, vážení kolegovia. Nakoniec vám budú vládnuť tí najneschopnejší z vás, to je trest za neochotu podieľať sa na politike. Tento výrok je pripisovaný starovekému mysliteľovi Platónovi. Ja by som k tomu dodal len to, že ako, bohužiaľ, vidíme na Slovensku nielen tí najneschopnejší, ale aj tí všetkého schopní a tí najskorumpovanejší. Slovensko je toho dobrým príkladom. Preto som veľmi rád, že dnes sa mnohí ľudia, verejnosť angažuje v spoločenskom dianí, že ju spoločenské dianie zaujíma, a som veľmi rád, že sa angažujú mnohí mladí, pretože alternatívne by mladí odišli do zahraničia, ak nebudú vidieť aspoň svetlo na konci tohto tunela korupcie, ktorý na Slovensku máme.
Pretože aký je dnes obraz Slovenska? Vládny zlepenec sa už ani nesnaží skrývať, prečo tam je. Najnovšie sa strana MOST a SNS vzájomne obviňujú z lobingu a korupcie pri miliardových nákupoch zbraní. Jasne tým ukazujú, načo tam sú, že sú vo vláde kvôli špinavým kšeftom, že o správu krajiny nejde, bohužiaľ, ani v poslednom rade, len o špinavé kšefty.
Nemá ani význam vymenovávať tu všetky kauzy, ktoré sa prevaľujú, prevalili doteraz, lebo je ich veľmi veľa. Na ilustráciu poviem, že keď si pustíte televízne noviny večer, tak vyzerajú skôr ako Krimi noviny. Asi pred dvoma dňami som po dlhom čase takto pozeral televízne správy na RTVS a všetky správy z domova boli korupcia, kradnutie, špinavé kšefty až do správ o zahraničí. Je to, bohužiaľ, odrazom toho, čo na Slovensku reálne je a čo sa u nás reálne deje. Na, alebo v polícii bola a ešte stále prebieha teda nejaká snaha, nejaký boj o to, aby sa veci vyšetrovali, ale, bohužiaľ, vo vedení polície sa ani po tých všetkých dramatických udalostiach nič nezmenilo. Tibor Gašpar akože odišiel, ale reálne tam ešte je, Krajmer akože odišiel, ale reálne tam ešte je, Hraško, čo je šéf NAKA, ani len symbolicky neodišiel, stále tam je a plánuje tam byť. Šéf inšpekcie, ten istý spôsob menovania šéfa inšpekcie, funkčné zaradenie inšpekcie stále pod ministerstvom vnútra. Detto prokuratúra, nič sa tam nezmenilo, Kováčik a ďalší. Detto finančná správa, stále je tam Ľudovít Makó, stále je tam František Imrecze, stále je tam Kaplán ako šéf inšpekcie. Bohužiaľ, v našom systéme sa reálne, reálne nič nezmenilo. Kočner s Bašternákom stále behajú po slobode a stále sa všetkým smejú, užívajúc si beztrestnosť do očí.
Ja sa pýtam, kto je vlastne ale teraz na Slovensku skutočným premiérom, kto rozhoduje, kto vládne? Máme premiéra, ktorý je premiérom iba naoko. Takýto podvod ešte v histórii, modernej histórii Slovenska nebol. Každý premiér doteraz, nech to bol, kto to bol, tak bol osobnosť sama za seba, nikto nebol bábkovým premiérom. Ešte sme tu nemali premiéra, ktorý by prišiel na tlačovku, postavil sa do kúta, ticho tam stál celú tlačovú besedu a potom sa zdekoval a bez slova odišiel. To tu naozaj ešte nebolo a až sem sme dospeli.
Poza chrbát tohto bábkového premiéra sa húfne skartujú doklady k dôležitým prípadom a kauzám doslova po stovkách. V base končí ďalší a ďalší človek, ale nie kriminálnik, ale ďalší a ďalší človek, ktorý svedčí proti korupcii, ktorý bojuje proti korupcii, ako napríklad pán Janíček, ktorý svedčil v prípade štátnej tajomníčky, ktorá obchodovala s mafiou.
V prípade vraždy Jána Kuciaka bol odobratý mobil po osemhodinovom vypočúvaní zahraničnej novinárke, českej novinárke, nevideli sme vypočúvanie žiadnych podozrivých, nikoho, o kom Ján Kuciak vo svojich, vo svojich článkoch písal. Títo všetci boli nedotknutí. Vrátane Bederovcov, ktorí ovládajú naďalej políciu, pretože v polícii sa, v jej vedení sa nič reálne nezmenilo. Vo vedení ministerstva vnútra sa nič nezmenilo, akurát Robert Kaliňák si obliekol sukňu.
Vládna koalícia tu vytvorila stav úplného bezprávia a tento stav je podhubím pre akékoľvek trestné, trestné činy. Keď ja spravím prostredie, kde sa skutok nestal, logicky následne už ani ja nemusím organizovať trestné činy, urobia to všetci ostatní. Urobia to kriminálnici, urobí to mafia, urobia to oligarchovia, pretože je tu taký systém. Systém, v ktorom sa skutok nestal. Čokoľvek sa spácha, skutok sa nestal. A tie následky sa vždy prejavia, lebo vždy príde niekto, kto spácha ešte horší a ešte nebezpečnejší trestný čin, až si niekto povie, tak ja spácham trebárs aj dvojnásobnú vraždu, lebo skutok sa tu nikdy nestal a nikdy sa nestane, prenasledujú sa výlučne tí, ktorí proti korupcii a zločinu bojujú, naopak, krytí všetkými možnými silami a prostriedkami sú tí, ktorí trestnú činnosť páchajú. V takomto prostredí tá situácia nemôže dospieť k ničomu inému než čoraz brutálnejším trestným činom. A napriek tomu, že všetko sa prevalilo, napriek tým udalostiam tu vidíme stále odvážnejší postup a otvorenejší postup v krytí zločinov.
Vyzerá to tak, že skutočným premiérom je zrejme Marián Kočner. V priamom prenose kradne, podvádza, korumpuje. Okrádal domáce subjekty, ale keďže skutok sa nestal, ani po dvojnásobnej vražde sa skutok nestal, tak si trúfol dokonca na zahraničný subjekt, na televíziu Markíza s nejakými zmenkami. To mu zatiaľ prešlo, nabudúce sa stane, možno, možno onedlho sa stane, že príde s nejakými zmenkami 50, 100 miliónov na Volkswagen, na Peugeot, na Kiu, na najväčších zahraničných investorov, no a tí zo Slovenska po čase jednoducho odídu, pretože je tu vláda, kde je premiérom zjavne Marián Kočner, ktorý si tu môže robiť čokoľvek ako diktátor.
Ten bábkový premiér a Kaliňák v sukni sú zodpovední za systematické zlyhávanie štátu. Doteraz ste ako vládna koalícia ako zlepenec hovorili, to iba opozícia fabuluje, vymýšľa, ale nechajme na relevantné štátne inštitúcie vyhodnotiť, posúdiť, aký je naozajstný stav. Tak NKÚ vydal po mnohomesačnom skúmaní správu, v ktorom presne opisuje to, čo robil Robert Kaliňák a dnešná ministerka vnútra Denisa, Denisa Saková, ktorá mala na starosti reformu, reformu ESO a ďalšie veci. A ja budem citovať teraz z ich správy. Sú to slová zo správy Najvyššieho kontrolného úradu. "Pred spustením realizácie programu ESO" (to je efektívna a tak ďalej štátna správa) "nebola spracovaná na úrovni vlády alebo ministerstva vnútra žiadna štúdia uskutočniteľnosti alebo analýza dosahov. Deklarovaná úspora vo výške vyše 1 miliardy eur nebola preukázaná a to z dôvodu, že ministerstvo vnútra doposiaľ nevykonalo žiadnu analýzu skutočného dosahu implementácie programu ESO." Robert Kaliňák opakovane hovoril o tom, že usporili sme miliardu, usporili sme miliardu. Správa NKÚ, odborníci mesiace skúmali, k žiadnej miliarde, ani k žiadnej inej sume sa nikdy nedopátrali. Čiže klamstvo, podvod, zavádzanie priamo opísané v správe NKÚ.
Pred samotnou delimitáciou majetku v rámci programu ESO tam prešlo 1 348 budov. Do Kaliňákových pazúrov sa v rámci tohto programu dostalo 1 348 budov v hodnote 2 miliárd eur. "Neprebehla žiadna pasportizácia týchto budov a pozemkov, to znamená, ministerstvo vnútra nepoznalo rozsah preberaného nehnuteľného majetku ani jeho aktuálny stav. Nepriehľadnosť pri postupe predaja týchto nehnuteľností, respektíve zámeny nehnuteľností na účel zriadenia klientskych centier vytvára riziko plnenia plánovaných príjmov rozpočtu. NKÚ SR identifikoval riziko nehospodárneho a neefektívneho nakladania s delimitovaným majetkom štátu v správe ministerstva vnútra, rovnako boli v danej oblasti zistené viaceré porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov." Robertovi Kaliňákovi sa dostal do rúk majetok na kšeftovanie v hodnote 2 miliárd, tento majetok nebol nijako poriadne evidovaný, porušoval sa pri nakladaní s ním zákon, citoval som správu NKÚ, správu NKÚ. To, čo ste doteraz hovorili, pán Šuca, o tom, že to iba opozícia si vymýšľa, nech sa páči, čítajte správu NKÚ.
"S časťou majetku štátu od jeho prevzatia do svojej správy v roku 2013 nenakladalo ministerstvo vnútra spôsobom, ktorý mu ukladá zákon," čiže nezákonne s ním nakladal, "o správe majetku štátu. Napriek tomu, že išlo o trvale prebytočný majetok s prihliadnutím na skutočnosť, že suma neobežného majetku bola v celkovej výške viac ako dvoch miliárd, na čo systém vnútornej kontroly v sledovanom období absolútne nereflektoval, možno považovať vnútorné kontrolné prostredie za nesprávne nastavené." Správa NKÚ. Takto sa reálne realizovala tá slávna Kaliňákova a Sakovej reforma ESO.
Elektronický kontraktačný systém, možno si niektorí pamätáte, Robert Kaliňák tu prednášal o tom, aké neuveriteľné milióny sa usporili vďaka nemu. Národný kontrolný úrad to skúmal a dospel k tomu, že "vykazovali sa úspory pri zákazkách, ktoré sa neuskutočnili, a niektoré alebo mnohé zákazky sa vykazovali tie isté niekoľkokrát". Len takto bola dosiahnutá alebo vykázaná tá takzvaná fiktívna, fiktívna úspora. K žiadnej úspore reálne nedošlo. Bolo to klamstvo, bol to podvod opäť raz. "Navyše štát nemá vlastnícke práva ku elektronickému kontraktačnému systému a dokonca EKS má byť pod patronátom Úradu pre verejné obstarávanie a nemá čo hľadať pod ministerstvom vnútra," píše Najvyšší kontrolný úrad.
Súčasný bábkový premiér Pellegrini bol zodpovedný za elektronizáciu štátnej správy a za čerpanie eurofondov. Opäť, keď si zoberiete správu NKÚ, píše sa plus-mínus to isté, čo sa píše o reforme ESO a o elektronickom kontraktačnom systéme, samá hrôza, samý des, samé porušovanie zákona, neefektivita a tak ďalej a tak ďalej. Každému odporúčam si tú správu prečítať. Nepíše to opozícia, píše to Najvyšší kontrolný úrad po mnoho-, mnohomesačnej kontrole, dôkladnej kontrole.
Takže reálne programové vyhlásenie tejto vlády, ktorá tu je, ktorá má nízku legitimitu, je také, prenasledovať úplne otvorene tých, ktorí odhaľujú trestné činy a svedčia proti korupčníkom vo vláde, kryť a podporovať našich ľudí, Bašternák, Kočner, skartovať dokumenty, nerobiť zmeny na polícii, na prokuratúre, nerobiť zmeny na finančnej správe, to sú daňové úrady, zvádzať zúrivé spory o štátne zákazky. Táto vláda mala nízku legitimitu už vtedy, keď nastúpila pred dvoma rokmi a proti vôli minimálne časti svojich voličov spravila korupčnú vládu Roberta Fica. Teraz sa bojíte predčasných volieb, a to preto, lebo nechcete realizovať skutočnú vôľu voličov, vy sa jej bojíte. Keby ste sa jej nebáli, idete s radosťou do predčasných volieb a potvrdíte si svoje pozície, lenže vy sa toho bojíte a zubami-nechtami sa držíte týchto princípov bezprávneho štátu a boja o zákazky.
Ja vyzývam všetkých, ukončite bezprávny štát, ukončite zvady o štátne zákazky, obrovské balíky peňazí a chaos, ukončite vládu Kočnera, nech férovo rozhodnú predčasné voľby.
Zároveň vyzývam ľudí všeobecne, angažujte sa v spoločenskom dianí stále viac a viac, aby nám nevládli tí najneschopnejší alebo všetkého schopní, aby nám nevládli tí najskorumpovanejší, ale aby sme ako spoločnosť uskutočnili zmenu preč od mafiánskeho systému.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.5.2018 10:07 - 10:08 hod.

Jozef Rajtár Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vyjadrím sa k tomu, že novinári musia robiť Jánošíkov. Opravím to, že skôr vyšetrovateľov a, bohužiaľ, práve preto, že orgány činné v trestnom konaní zlyhávajú, jednak sú zahltené vecami, ktoré sú nepodstatné, a druhák, polícia, bohužiaľ, nie je systematicky školená a pripravovaná na riešenie zložitých trestných činov.
Hranica trestu, áno, začnime sa rozprávať teda o hranici trestu, dúfam, že sme týmto otvorili, otvorili diskusiu a budem čakať, pán Šuca, alebo teda ktokoľvek ďalší, na protinávrhy.
Robo a Strapatý, no, vyšetrovanie tam bolo zrušené, to znamená, že polícia sa zhodla na tom, po rozsiahlom, rozsiahlom, veľmi dlhom vyšetrovaní, že jednoducho novinárky takýto trestný čin nespáchali. Nakoniec polícia toto vyriekla, takže keď od koalície počúvam, že treba, treba rešpektovať rozhodnutia polície, no tak polícia povedala, že v tomto prípade to žiadne ohováranie nebolo zo strany novinárok Trendu. Takže nech sa páči to rešpektovať.
Pán Glváč niečo povedal a následne teda odišiel zo sály, zrejme vedomý si toho, že v princípe klamal a zavádzal.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 11.5.2018 9:52 - 10:02 hod.

Jozef Rajtár Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, chcem v rámci tejto rozpravy predniesť pozmeňujúci návrh k tomuto vládnemu návrhu zákona. Potom neskôr teda budem indikovať, kedy sa tak stane. A opäť v zmysle rokovacieho poriadku teda vlastnými slovami odôvodním teraz tento pozmeňujúci návrh.
Chceme vypustiť z Trestného zákona trestný čin ohovárania a pokladáme to za veľmi dôležité. Slovensko má v porovnaní s inými európskymi krajinami najprísnejšiu, zdôrazňujem, najprísnejšiu úpravu tohto u nás trestného činu a hrozí tam sadzba až 8 rokov, čo je na úrovni naozaj závažnej trestnej činnosti, čo sa s niečím, ako je ohováranie, jednoducho nedá v žiadnom prípade porovnávať. Medzinárodné organizácie vrátane OSN a Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe nám odporúčajú takýto trestný čin zrušiť. Zdôrazňujem, lebo sa to často mýli, že občianska žaloba naďalej, ak tento návrh prejde, tak naďalej zostane a dve strany si môžu na civilnom súde, naďalej sa žalovať o náhradu škody a ďalšie náležitosti na súde súdnou cestou.
Praktické dôvody, aké vidíme na zrušenie tohto trestného činu, osobitne v týchto časoch, keď sa ukazuje ochrana špeciálne novinárov a investigatívnych novinárov ako veľmi dôležitá vec, neexistuje žiaden inštitút ani inštitúcia, ktorá by takéto niečo zabezpečovala. Sú jednoducho ponechaní sami na seba a vieme, že v prípade teda Jána Kuciaka bola zanedbaná ešte aj jeho fyzická ochrana, o ktorú žiadal. Takže slobodu slova a osobitne pri investigatívnych novinároch treba veľmi precízne chrániť a hlavne v prvom rade odbúravaním tých zbraní, ktoré sú nastavené proti takýmto novinárom a všeobecne, samozrejme, aj proti ľuďom, ktorí sa snažia ukázať aj nepríjemnú pravdu o svojom okolí, svojom meste a svojej krajine.
Poviem niekoľko prípadov, kedy sa tento trestný čin zneužíval proti novinárom. Novinárka Jana Teleki 16 rokov bola prenasledovaná, hlavne na základe tohto paragrafu, až musela teda zo Slovenska, dokonca pod obrovským tlakom, odísť. A bolo to dokonca za takú smiešnu vec, ako bola jedna básnička zverejnená. Jeden príklad.
Druhý príklad novinárky z Trendu. Za to, že zverejnili veci ohľadne kauzy, ktorú poznáme ako Robo a Strapatý, rozkrádanie dépeháčky na východe Slovenska. Včera som sa dozvedel a včera bolo Trendu oznámené, že po dlhých, dlhých mesiacoch vo februári tohto roka, čiže im to bolo oznámené s nejakým ešte aj veľkým oneskorením, že toto vyšetrovanie bolo zrušené. To znamená, mesiace a mesiace sa používalo na to, aby tieto novinárky odstrašovalo od písania o tomto závažnom prípade, a následne bolo vyšetrovanie aj tak zrušené.
No a najnovší, najnovší príklad je odsúdený novinár Lukáš Milan, ktorý písal o korupcii v zdravotníctve na východe Slovenska, ktorý dostal 18 mesiacov trest na základe tohto, tohto paragrafu. Čiže naozaj úplne konkrétne sa využíva a zneužíva takýto zvláštny paragraf na kriminalizovanie konkrétne novinárov, ktorí píšu o háklivých veciach. Zneužíva sa, samozrejme, aj v širšom meradle. Obeťou je nielen niekto, kto je vyšetrovaný neoprávnene, ale obeťou, dá sa povedať, je aj polícia. A sám poznám teda sťažnosti policajtov, ktorí sú nešťastní, doslova nešťastní z toho, že niekto si z nich urobí lacnú slúžku. Pri normálnej civilnej žalobe treba naozaj vyvinúť veľmi konkrétnu snahu, niekedy zložiť kauciu na súde, aby sa riešil spor dvoch strán, či niekto niekoho ohovára, na cti utŕha a tak ďalej. V tomto prípade tohto paragrafu sa veľmi jednoducho všetka ťarcha, všetko bremeno hodí na policajtov, dá sa trestné oznámenie, toto trestné oznámenie spomína nejaké mená, ale dá sa na tzv. všeobecný subjekt.
To znamená, ak novinári vyšetrujú, ak dokonca sa zhodnú na nejakom obvinení, tak tá ťarcha je na nich. Ten, kto podal trestné oznámenie, povie, pozrite sa, polícia, polícia obvinila, polícia začala trestné stíhanie, na nich je celá ťarcha, na nich je celá možno aj ťarcha z toho, že keď sa to následne ukáže, neskôr napríklad na súde ako neopodstatnené, že vyšetrovali, že obvinili.
Takýmto spôsobom sa naozaj nieže lacno, ale úplne zadarmo, úplne zadarmo využíva polícia na veci, ktoré by sa mali riešiť úplne, úplne iným spôsobom. Zahlcuje sa tým polícia. Policajti majú veľmi ťažkú pozíciu. Keď to odmietnu na začiatku, tak sú za zlých, že nevyšetrujú. Keď to vyšetrujú, sú za zlých, že niekomu škodia v mene niekoho druhého. Majú veľmi, stavia ich to naozaj do veľmi, veľmi ťažkej pozície, kedy sa musia rozhodovať, akým smerom sa vyberú na základe nie nejakých naozaj príliš objektívnych faktov, ale na základe toho, ako, v akom svetle bude takýto prípad posudzovaný často aj verejnosťou.
Takže odstránením tohto trestného činu alebo tohto skutku ako trestného činu sa aj veľké bremeno sníma z polície tak, aby policajti neboli v takejto pre nich veľmi trápnej pozícii a aby sa mohli venovať vyšetrovaniu naozajstných trestných činov, a vieme, že ich je veľmi veľa, ktoré sa vyšetrujú veľmi ťažko, dokazujú sa veľmi ťažko. Vieme, že policajti nie sú často pripravení na vyšetrovanie takých zložitých trestných činov a, bohužiaľ, potom ani teda nemajú ten čas na to, aby sa takýmto trestným činom, závažnej trestnej činnosti venovali. Namiesto toho sa musia vyviňovať z toho, prečo vyšetrujú, alebo prečo nevyšetrujú trestný čin ohovárania. Takže odbremení sa takýmto skutkom aj polícia.
Ešte sa vrátim k novinárskej, k novinárskej slobode. Klesli sme, myslím, že vo februári tohto roka, aj keď ten rebríček bol zverejnený neskôr, ale ešte pred vraždou teda Jána Kuciaka, klesli sme ako krajina v slobode tlače podľa reportérov bez hraníc zo 17. na 27. miesto. Slovensko malo celkom slušné umiestnenie aj v tomto, aj v ďalšom rebríčku a je obrovská škoda, že oňho prichádzame. A prichádzame oňho, bohužiaľ, aj vďaka takýmto zákonom, ktoré sú extrémne drakonické. Takáto drakonická úprava nemá v Európe obdobu a medzinárodné organizácie vrátane OSN, OBSE nám odporúčajú toto zrušiť. Bol by som veľmi rád, keby sa minimálne rozprúdila debata o tom, ako s takýmto, s takýmto bodom v Trestnom zákone naložiť. A keby som sa teda nestretol s ľahostajnosťou voči tomuto, pretože je to naozaj vec, ktorá sa môže obrátiť v budúcnosti proti každému, naozaj proti každému, a ja si myslím, že v princípe by tuto nemala byť. Takže žiadam o podporu tohto návrhu a teraz by som prečítal teda pozmeňujúci návrh, čiže poprosím o zastavenie času.
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Rajtára, Ondreja Dostála, Alojza Baránika a Natálie Blahovej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Po prvé. V článku I sa za bod 13 vkladá nový bod 14, ktorý znie: "14. Paragraf 373 sa vypúšťa."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú. Tento bod nadobúda účinnosť 1. júla 2018, čo sa premietne do článku V upravujúceho účinnosť.
Po druhé, teda odôvodnenie čítať nebudem, lebo v zmysle nového rokovacieho poriadku, myslím, že odôvodnenie sa už nečíta, takže po druhé. V článku II sa za bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie: "4. V § 211 ods. 1 sa vypúšťajú slová «ohovárania podľa § 373»."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú. Tento bod nadobúda účinnosť 1. júla 2018, čo sa premietne do článku V upravujúceho účinnosť.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.5.2018 13:44 - 13:44 hod.

Jozef Rajtár
Ďakujem, ďakujem za slovo. V tejto súvislosti predpokladám, že pánovi Hrnkovi bude principiálne prekážať to, že Robert Kaliňák, človek, ktorý obchodoval s Bašternákom a má na svedomí ďalšie závažné podozrenia, sa chystá za člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.
Skryt prepis