Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

19.5.2016 o 16:37 hod.

JUDr.

Jana Laššáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 19.5.2016 16:37 - 16:40 hod.

Jana Laššáková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som ako poverená spravodajkyňa predniesla spravodajskú informáciu k tlači 112, návrhu na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov.
Súdna rada volí na obdobie troch rokov členov disciplinárnych senátov z kandidátov navrhnutých sudcovskými radami, ministrom spravodlivosti a Národnou radou. Všetky tieto subjekty predkladajú dvojnásobný počet kandidátov na členov disciplinárnych senátov.
Národnej rade bola doručená žiadosť Súdnej rady, na základe ktorej má Národná rada navrhnúť Súdnej rade štyroch kandidátov na členov disciplinárnych senátov, a to štyroch sudcov. Dôvodom je uplynutie funkčného obdobia dvom členom disciplinárneho senátu – sudcom.
Za člena disciplinárneho senátu môže byť podľa § 119b zákona o sudcoch a prísediacich zvolený sudca, ktorý vo funkcii sudcu pôsobí najmenej päť rokov, proti ktorému sa nevedie disciplinárne konanie alebo trestné stíhanie, ktorému nebolo uložené disciplinárne opatrenie a ktorý nie je členom Súdnej rady, predsedom súdu alebo podpredsedom súdu. Sudca môže byť zvolený za predsedu a člena disciplinárneho senátu najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
Predseda Národnej rady vyzval oprávnené subjekty, aby v termíne do 6. mája 2016 predložili príslušné návrhy ústavnoprávnemu výboru. V určenom termíne boli predložené štyri návrhy.
Ústavnoprávny výbor na 8. schôdzi 12. mája tohto roku návrhy prerokoval.
Uznesením č. 10 konštatoval, že navrhnutí kandidáti Tatiana Buchvaldová, Michaela Králová, Marta Polyáková, Blažena Stašíková spĺňajú podmienky ustanovené v § 119b citovaného zákona.
Ústavnoprávny výbor odporučil vykonať voľbu podľa ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a Volebného poriadku o voľbe a odvolávaní iných funkcionárov, schváleného uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 498 zo 17. júna 2011.
Uviedla som vo svojej spravodajskej informácii aj podrobnejšie správu o tom, ako boli navrhovaní kandidáti a ako sa kandidáti volia, prosím vás, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.5.2016 15:46 - 15:48 hod.

Jana Laššáková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán spravodajca a kolega poslanec, ja som rada, že si vo svojom vystúpení práve poukázal na to, že návrh, ktorý je predložený skupinou poslancov, je aj legislatívne nekvalitný. A pokiaľ opozícia nám vyčíta, myslím, že si ťa môžem dovoliť doplniť, že nereagujeme na takéto návrhy zákonov a nediskutujeme o nich, skutočne sú to návrhy, ktoré sú niekedy jednoriadkové, kde jedno ustanovenie sa vypúšťa a fakt niekedy ani nie je k čomu reagovať. Takže my sme jasne vyjadrili svoj postoj. A aj v tomto prípade myslím, že je to dôležitý aj zákon vôbec celý, ako je znenie o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, a určite by bolo namieste, že by nielen v strane SaS a v Agende 2020 boli zgrupovaní odborníci, ale, myslím si, že by pri takýchto legislatívnych zmenách bolo dobré, keby bola vzájomná spolupráca, o čom tiež hovoríme stále od začiatku tejto schôdze.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.5.2016 14:13 - 14:15 hod.

Jana Laššáková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
No, chcem ti, pán kolega, poďakovať za tvoje vystúpenie, pretože si vniesol do tejto diskusie úplne iný pohľad, praktický pohľad. A ja nevidím dôvod, prečo by sme mali podporiť tento návrh zákona vzhľadom na to, že žiaden konflikt záujmov v prípade poslanca Národnej rady a starostu alebo župana alebo ďalšieho voleného funkcionára, poslanca VÚC-ky alebo mesta tu nevidím. Práve je veľmi dobré, keď môžme aj v Národnej rade využiť skúsenosti ľudí, ktorí v priamych voľbách obhájili svoju funkciu.
A ešte by som ťa, pán kolega, možno chcela doplniť, koľko bolo mediálnych vystúpení k tomu, ako SaS-ka predkladá tento návrh zákona. A skutočne, keď si pozreme v laviciach, koľko je tu poslancov, tak myslím si, že to bola naozaj len nejaká mediálna prezentácia. Určite svoje zastúpenie aj starostovia, aj župani, aj primátori v Národnej rade majú a majú tu opodstatnenie, pretože môžu priniesť priame skúsenosti z realizácie zákonov, ktoré sú v Národnej rade prijímané, či sú dobré, alebo nie sú dobré. A ako si povedal, môžu aj niektoré nedostatky, ktoré sa vyskytnú priamo potom v pozmeňujúcom návrhu, odstrániť tie nedokonalosti v zákone, ktoré sú.
Takže ďakujem pekne za tvoje vystúpenie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2016 9:35 - 9:37 hod.

Jana Laššáková Zobrazit prepis
Ďakujem, ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, myslím si, že bolo úplne prirodzené, keďže sme videli, že pán poslanec Dostál po tom, ako vystúpil a zberal ešte ďalšie podpisy a neodovzdal po prečítaní svoj pozmeňujúci návrh spravodajcovi, že sme na to upozornili. Som rada, že sa táto chyba akože priznala, a teda ste vystúpili vy a pozmeňujúci návrh ste prečítali.
Len si myslím, že treba pánov poslancov upozorniť, aby pri predkladaní pozmeňovacieho návrhu mali ho tak, ako to káže rokovací poriadok, a potom aj tie faktické poznámky, ktoré boli, v podstate dá sa spochybniť, vzhľadom na to, že ten pozmeňujúci návrh, ako bol predložený, nebol predložený tak, ako je to v rokovacom poriadku, takže nemám už teraz žiadne výhrady. Predložili ste pozmeňujúci návrh. Dobre, že ste mali priestor ešte prihlásiť sa v rozprave ústne. Keby to tak nebolo, tak si myslím, že o takomto pozmeňujúcom návrhu nemôžme dať hlasovať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.4.2016 15:30 - 15:31 hod.

Jana Laššáková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. No chcem ti poďakovať, pán poslanec Vážny, za tvoje vystúpenie. A práve oceňujem to, že ako bývalý podpredseda vlády si vystúpil a podporil návrh zákona, ktorý prerokúvame v skrátenom legislatívnom konaní. Ja si myslím, že je veľmi dôležité možno poučiť sa z chýb, a keďže programovanie obdobie je iba na začiatku, je dobré prijať také opatrenia, aby sme mohli peniaze z fondov Európskej únie naozaj čerpať efektívne a transparentne. A ja súhlasím s tým, aby bol takýto úrad podpredsedu vlády pre investície vytvorený s tou náplňou, ktorá je v návrhu zákona predložená.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.4.2016 11:17 - 11:19 hod.

Jana Laššáková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Pani ministerka, ja ti tiež chcem veľmi pekne poďakovať za tvoje vystúpenie a za to, že si skonkretizovala programové vyhlásenie vlády v oblasti justície a že si aj odpovedala na otázky našich kolegov. Veď justícia je naozaj zložitý rezort a súdna moc je tretia moc v štáte. Ja viem, že je veľmi jednoducho kritizovať, dávať návrhy, pokiaľ ten poslanec nemá zodpovednosť za riadenie tohto rezortu.
Som veľmi rada tiež, že si sa zastala svedomitých a poctivých sudcov, pretože naozaj justícia nemá vo verejnosti veľkú dôveryhodnosť, a ja ti držím palce a želám ti, aby sa v tejto oblasti spravil progres, aby sme naozaj na konci volebného obdobia mohli to vyhodnotiť tak, že sme spravili opatrenia na to, aby sa zlepšila vymožiteľnosť práva, aby sa zrýchlil proces, a dúfam, že sa ti podarí aj začať rekodifikáciu Občianskeho zákonníka.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis