Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

29.3.2017 o 10:50 hod.

Ing.

Milan Laurenčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 29.3.2017 10:50 - 10:53 hod.

Milan Laurenčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo ešte raz. Tento zákon je veľmi jednoduchý a myslím si, že v odôvodnení som povedal prakticky všetko, ale ešte pár nejakých poznámok, prípadne ak by kolegovia mali chuť reagovať vo faktických poznámkach.
Zámerom tejto úpravy zákona je zamedziť tomu, aby sa z vojenských hodností stal nástroj na zvyšovanie ega niektorých politikov, ktorí boli menovaní a povýšení bez najmenšieho objektívneho dôvodu, aby sa z povyšovania nestala provízia za nejaký dobrý obchod. Jedná sa o zvýšenie významu a kredibility hodností po udalostiach v súvislosti z povyšovania niektorých ústavných činiteľov najmä v očiach verejnosti. Títo boli povyšovaní a menovaní nie ako vojaci, ale ako politici, a hodnosť im bola udelená ako prejav osobnej sympatie. Máme za to, že vo veľmi výraznej miere v očiach verejnosti degradovali nielen samotné hodnosti, ale ohrozili aj dobré meno Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Dôvetok v zálohe sa nesmie stať synonymom slova z vďaky. Ozbrojené sily ako profesionálne vojenské sily Slovenskej republiky nesmú byť zneužívané na to, aby sme si skrz ne prejavovali vďaku alebo iným spôsobom rozdávali oficiálne hodnosti. Je reálnou hrozbou že takýto postup môže poškodiť priamo Ozbrojeným silám, a najmä hrozí to, že členovia Ozbrojených síl stratia profesionálnu motiváciu na získavanie vyšších hodností a s tým spojeným zvyšovaním si kvalifikácie. Členovia Ozbrojených síl, ako v službe, tak v zálohe, musia vnímať povyšovanie a menovanie ako záležitosť čiste profesionálnu. Tak ako študenti vysokej školy musia vedieť, že na to, aby sa stali profesormi, si musia vybrať akademickú kariéru a nikto sa nestane doktorom, docentom či profesorom len kvôli tomu, že mal dobrý vzťah s dekanom alebo rektorom. Pretože na jednej strane je chvályhodné, že pán Danko vyjadril odhodlanie v prípade vojnového konfliktu bojovať v Ozbrojených silách, no na druhej strane je všetkým zrejmé, že tak ako študent prvého ročníka nemôže nahradiť profesora počas prednášky, tak nemôže desiatnik nahradiť kapitána a je irelevantné, či je v službe alebo v zálohe.
Návrh zákona neohrozí žiadnym spôsobom spravodlivé menovanie a povyšovanie a zámerom je zamedziť tomu, aby v parlamente alebo vo vláde sedeli jeden deň desiatnici a druhý deň kapitáni či plukovníci bez toho, aby mali čo len najmenšie tušenie o tom, čo by v Ozbrojených silách muselo takémuto aktu predchádzať. Myslím si, že pre prvé čítanie bolo povedané k tomuto dosť, a budem rád, teda ak budete mať nejaké otázky vo faktických poznámkach. Ak nie, tak by som vás poprosil podporiť tento návrh zákona do druhého čítania, kde by sme ho mohli prípadne ešte nejakým spôsobom doplniť, rozšíriť a vylepšiť.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 29.3.2017 10:46 - 10:48 hod.

Milan Laurenčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážená pani podpredsedníčka. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som uviedol návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý predkladám spolu s poslancom Národnej rady Ľubomírom Galkom. Predmetom tohto návrhu zákona je sprísnenie podmienok pre mimoriadne povyšovanie a mimoriadne vymenovanie vojakov v zálohe. Podľa navrhnutej úpravy bude možné vojaka v zálohe povýšiť v čase mieru len v rámci povolania na výkon mimoriadnej služby. Inak bude povyšovanie možné, len ak je to nevyhnutné pre riadne plnenie úloh ozbrojených síl, pričom v priebehu dvoch rokov od posledného povýšenia alebo vymenovania bude podľa navrhnutej úpravy možné vojaka v zálohe mimoriadne vymenovať alebo mimoriadne povýšiť len raz a len do hodnosti o jeden stupeň vyššej, než ako dosiahol.
Až donedávna platilo, že doterajšiu štandardnú úpravu mimoriadneho povyšovania a mimoriadneho vymenovania do vojenských hodností vojakov v zálohe nebol dôvod meniť, pretože existovalo niečo ako etická samoregulácia jednotlivých aktérov tohto procesu. Po nedávno medializovaných zisteniach je však potrebné konštatovať, že situácia sa zmenila. Dôvody, pre ktoré je predkladaný tento poslanecký návrh zákona, sú všeobecne známe a netreba ich opakovať. Mimoriadne vymenovanie do vojenských hodností vzhľadom na okolnosti, akými sa udialo, do istej miery devalvovalo vojenské hodnosti v očiach verejnosti a predkladatelia vnímajú ako svoju povinnosť tento stav napraviť. Predkladaný návrh je právnou úpravou pro futuro a nepredpokladá spätné odnímanie vojenských hodností.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie. Návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na verejné financie, nebude mať negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, nebude mať ani negatívny vplyv, sociálny vplyv a ani negatívny vplyv na životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.
Vážené kolegyne a kolegovia, poprosím vás o podporu tohto návrhu zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.3.2017 9:12 - 9:13 hod.

Milan Laurenčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. No nemôžem súhlasiť, že by sme prinášali nejaký zmätok týmto naším návrhom. Ja si myslím, že ľudia ako budú veľmi dobre vedieť, že aj v tieto dni si budú môcť kúpiť potraviny a rôzne iné veci už len vzhľadom k tomu, že počas týchto období je nejaký väčší časový úsek, kde tie obchody budú zatvorené. Takže budú sa určite zaujímať, že kedy si môžu a ako si môžu v týchto dňoch nakúpiť. A čo sa týka toho 1. septembra, my by sme boli samozrejme za to, keby boli aj ďalšie sviatky tie obchody otvorené, takže aj toho 17. novembra. Takže tam si nejako neodporujem. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.3.2017 9:07 - 9:10 hod.

Milan Laurenčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte aj mne sa vyjadriť k tomuto návrhu zákona, ktorí tu naši kolegovia predkladajú. Ja by som kontinuálne nejak nadviazal na predrečníčku z nášho poslaneckého klubu pani poslankyňu Janku Kiššovú a na rozdiel od toho, ako hovoril pán poslanec Blaha, ja teda zastávam tie isté hodnoty ako ona a myslím si, že to, čo hovorila, že je správne, predkladám teda tiež nejaké ďalšie pozmeňovacie návrhy, pretože je isté, že tento zákon bude podporený vládnou koalíciou, pretože ho predkladajú koaliční poslanci, tak dávame nejakú ďalšiu alternatívu, trošku zmierňujúcu, kde chceme v novom pozmeňovacom návrhu vypustiť z tých 12 dní ďalšie tri dni, a to sú Veľký piatok, 1. september a 26. december. No a keďže je to úplne jednoduché a odôvodnenie je súčasťou pozmeňovacieho návrhu, tak si dovolím tento pozmeňujúci návrh prečítať aj spolu s odôvodnením.
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany Kiššovej, Eugena Jurzycu, Branislava Gröhlinga a Milana Laurenčíka k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších prepisov (tlač 367).
V čl. I § 94 ods. 5 sa slová "1. január, 6. január, vo Veľký piatok, vo Veľkonočnú nedeľu, vo Veľkonočný pondelok do 14.00 hodiny, 1. mája, 8. mája, 5. júla, 29. augusta, 1. septembra, 15. septembra, 1. novembra, 17. novembra, 24. decembra po 12.00 hodine, 25. decembra a 26. decembra" nahrádzajú slovami "1. januára, 6. januára, vo Veľkonočnú nedeľu, vo Veľkonočný pondelok do 14.00 hodiny, 1. mája, 8. mája, 5. júla, 29. augusta, 15. septembra, 1. novembra, 17. novembra, 24. decembra po 12.00 hodine a 26. decembra".
Odôvodnenie. Predložený pozmeňujúci návrh vypúšťa z okruhu zákazov maloobchodného predaja Veľký piatok, 1. september a 26. december. Podľa názoru predkladateľov obdobie Veľkej noci a Vianoc je pokryté dostatočne jedným celým dňom a jednou približne polovicou ďalšieho dňa a nie je dôvod zakazovať maloobchodný predaj ešte v ďalší dodatočný deň.
Pokiaľ ide o 1. september, výročie dňa, kedy v roku 1992 Slovenská národná rada hlasovala o schválení v súčasnosti platnej ústavy, ide o sviatok bez dlhšej tradície, ktorý dodnes nie je verejnosťou vnímaný ako mimoriadne sviatočný. Preto podľa názoru predkladateľov nie je dôvod zakazovať maloobchodný predaj ani v tento deň.
Ďakujem vám za pozornosť a poprosím o podporu tohto nášho pozmeňujúceho návrhu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.2.2017 21:21 - 21:22 hod.

Milan Laurenčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ďakujem ti, kolegyňa, že si poukázala aj na ďalší faktor, ktorý zvyšuje cenu elektriny, a to je dotácia ťažby, neekonomická dotácia ťažby uhlia. Dotujeme túto neekonomickú ťažbu aj napriek takým faktorom, ako je zhoršenie stavu životného prostredia. Životné prostredie nechránime a neplníme si záväzky pri jeho ochrane, ktoré sme sa zaviazali plniť. Naopak, si ešte ničíme a ohrozujeme naše prírodné bohatstvo, a to sú kúpele, ktoré sú významným zdrojom pre rozvoj turistického ruchu v našej republike.
Položila si veľa otázok, na ktoré by sme od pána premiéra, ktorý čelí odvolávaniu, očakávali odpovede. Žiaľ, neverím, že sa ich niekedy dočkáme, pretože sa rozhodol túto schôdzu Národnej rady ignorovať. Ignoruje Národnú radu, ignoruje poslancov, ktorej je podriadený. Je mi to úprimne veľmi ľúto, lebo zaujal takýto postoj. A verím, že mu to v budúcnosti jeho voliči raz spočítajú. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.2.2017 10:30 - 10:31 hod.

Milan Laurenčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pani kolegyňa, chcem podporiť tvoje vystúpenia a tiež potvrdiť ako človek, ktorý sa v danej oblasti pohyboval, tvoje slová. Ako starosta obce Terchová som zastupoval obec v oblastnej organizácii cestovného ruchu. Povinný odvod 10 % členských príspevkov sme brali viac-menej ako nutné zlo. Tú istú činnosť, akú vyvíjala krajská organizácia cestovného ruchu, sme si pre našu OCR-ku robili aj sami našimi zamestnancami. Dokonca som zaregistroval, že po zverejnení nášho návrhu zákona sa stretli riaditeľa KOC-er na Slovensku a namietali, že ten náš návrh nie je dobrý. Samozrejme, chápem ich postoj. Nezazneli tam však žiadne relevantné odborné argumenty. Skôr som mal pocit, že im ide iba o ich stoličky, ktoré by zanikli, keby sme KOC-erky zrušili. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.2.2017 9:22 - 9:23 hod.

Milan Laurenčík Zobrazit prepis
Ďakujem pánovi Kresákovi za jeho reakciu. No nemôžem s vami súhlasiť. K tým dvom stoličkám a k tomu teda nášmu postoju v strane Sloboda a Solidarita. My tvrdíme, že by to nemali byť fulltimové funkcie. A funkcia poslanca Národnej rady a funkcia starostu, primátora a župana sú funkcie na plný úväzok. Keď sa jedná o funkciu poslanca nejakého obecného, mestského zastupiteľstva, tam s tým problém nemáme. A dokonca si myslíme, že tejto pozície ten poslanec môže byť ešte prospešný v Národnej rade, pretože prináša do Národnej rady aj nejaké postrehy z tej komunálnej politiky a môžu sa tu riešiť.
No a čo sa týka toho, že nemáte problém, keď voliči rozhodnú. Prečo teda riešime v ústave to, že poslanec nemôže byť zároveň poslancom Európskeho parlamentu a poslancom Národnej rady? Ja si myslím, že by to v pohode stíhal, keby sa Národná rada, naša, prispôsobila programu Európskeho parlamentu, tak tam nevidím žiaden problém, aby takýto človek nemohol vykonávať obidve funkcie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 7.2.2017 9:15 - 9:20 hod.

Milan Laurenčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, 13. decembra 2016 sa vyjadril primátor Žiliny pre denník SME, že už viac nebude kandidovať na miesto primátora. Z jeho rozhovoru si dovolím odcitovať odpovede na nasledovné otázky:
"Otázka: Prečo uvažujete, že už ďalej nebude kandidovať na post žilinského primátora?
Odpoveď: Mám rodinu, ktorá dopláca na moje pracovné vyťaženie. Keď ste primátor, tak pre vás neexistuje piatok ani sviatok, služba občanovi je na dvadsaťštyri hodín, sedem dní v týždni. Časová náročnosť je stále vyššia, priestor pre rodinu a oddych sa neustále skracuje.
Ďalšia otázka: Ste aj poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, čo si tiež ale vyžaduje nesmierne veľa času.
Áno, máte pravdu. Preto sa musím rozhodnúť, ktorou cestou pôjdem ďalej."
Ako vidíte, pán primátor tiež potvrdil, že ak chce človek vykonávať túto prácu dobre a poctivo, tak nemôže sedieť na dvoch stoličkách, pretože v opačnom prípade musí zákonite jednu zanedbávať. Pán poslanec Choma si rozhodnutie o tom, že nebude sedieť na dvoch stoličkách, necháva na koniec volebného obdobia. Z vlastnej skúsenosti mu môžem povedať, že tento krok môže urobiť ihneď. Naša legislatíva je pripravená na to, a neudeje sa žiadna kríza v meste, resp. v Národnej rade. Nenahraditeľných sú totiž plné cintoríny.
Ďalším politikom, poslancom Národnej rady, ktorý plánuje v budúcnosti vykonávať len jednu funkciu, je Andrej Hrnčiar, podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky a zároveň primátor mesta Martin. Tento krok avizoval v apríli minulého roku nasledovne: vyjadril sa, že zastabilizuje mesto, dostane ho z nútenej správy, nechá pripraviť rozpočet na rok 2017 a urobí kroky pre podanie na Ústavný súd, potom sa vzdá funkcie, a odhadoval to na niekoľko týždňov. Odvtedy už bude takmer rok a tento rok skončí aj zrejme nútená správa mesta Martin. Verím, že keď je v strane, kde charakter rozhoduje, tak svoje slovo dodrží a už onedlho bude ďalším politikom, ktorý bude sedieť iba na jednej stoličke. Myslím si, že by to bol dobrý príklad pre ďalších kolegov v parlamente. Ak by ho nasledovali, tak by sme už nemuseli o zákonoch, ktoré znemožnia politikom, aby si zhromažďovali moc vo svojich rukách, ako je aj tento návrh zákona, rokovať ani ich navrhovať. Malo by to byť vo výbave v zásade každého slušného, normálneho, zodpovedného človeka.
Zákon, ktorý by mal zamedziť politikom sedieť na dvoch stoličkách, je v tomto volebnom období na rokovaní Národnej rady už druhýkrát. V prvom prípade sme chceli novelizovať priamo Ústavu Slovenskej republiky. Ako už aj kolega spomínal, vtedy pán poslanec Kresák, ktorého si vážim, pretože ho pokladám za ústavného právnika, použil kritické slová, že jadro ústavy by sme takýmto spôsobom meniť nemali. Aj keď som mu vtedy oponoval, že v tom istom jadre ústavy je napríklad nezlučiteľnosť funkcie poslanca Národnej rady a poslanca Európskeho parlamentu. Preto sme teda zvolili dnes úpravu ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
A ešte jedna poznámka. Onedlho sa budú konať voľby do vyšších územných celkov. Viacerí z vás premýšľajú o tom, že sa týchto zúčastnia a budú kandidovať za županov. Aj z našej strany Sloboda a Solidarita budú kandidáti na kreslá županov. Môžem tu teda verejne vyhlásiť, že v prípade zvolenia sa naši kandidáti vzdajú funkcie poslanca Národnej rady, pretože v strane SaS máme zásady, ktoré nielen hlásame, ale sa podľa nich aj riadime.
Chcel by som teda na záver ešte mojej rozpravy vás požiadať znovu o podporu nášho návrhu ústavného zákona.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 7.2.2017 9:01 - 9:03 hod.

Milan Laurenčík Zobrazit prepis
Dobré ránko, ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, tu nie sú, páni poslanci, keď sme v piatok končili rokovanie, som sa nádejal, že dnes nebudem rozprávať len k stoličkám, ale vyzerá, že sa situácia nezmenila.
Ale teraz k veci. Dovoľte mi, aby som uviedol návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, ktorý predkladám na rokovanie Národnej rady spolu s poslancom Martinom Klusom.
Cieľom navrhovanej úpravy je zamedziť kumulácii funkcie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky s funkciami starostov primátorov a predsedov VÚC, ako aj s funkciou generálneho riaditeľa Sociálne poisťovne ako verejnoprávnej inštitúcie. Uvedená kumulácia funkcií otvára možnosť získavania neodôvodnených výhod pre riadený subjekt, obec, mesto vyšší územný celok a verejnoprávnu inštitúciu Sociálnu poisťovňu a takýto stav stavia poslancov Národnej rady Slovenskej republiky do permanentného konfliktu záujmov pri rôznych hlasovaniach, najmä pri štátnom rozpočte o daniach, ale napríklad aj pri hlasovaniach o zákonoch zasahujúcich do života verejnoprávnej inštitúcie, v danom prípade Sociálnej poisťovne, kde výhoda v prospech konkrétnej obce, mesta, VÚC alebo tejto inštitúcie môže ísť na úkor iných subjektov alebo spoločností ako celku. Schválením predloženého návrhu sa uvedený konflikt záujmov eliminuje.
Návrh ústavného zákona je v súlade s ustanoveniami Ústavy Slovenskej republiky, inými ústavnými zákonmi a zákonmi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenska republika viazaná, a s právom Európskej únie. Návrh ústavného zákona nebude mať vplyv na verejné financie, podnikateľské prostredie, životné prostredie a informatizáciu spoločnosti, ani sociálny vplyv.
Ďakujem za pozornosť. Toľko k uvedeniu zákona a poprosím pánov poslancov a panie poslankyne o podporu tohto nášho návrhu zákona. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.2.2017 14:02 - 14:03 hod.

Milan Laurenčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Ďakujem kolegovi, že teda uviedol náš zákon, aj teda predniesol naše pripomienky v rozprave. Ja by som chcel, nechcem teda zdržiavať, ale chcel by som ešte dodať jednu vec.
Osobne by som bol ochotný ísť ešte aj nad rámec tohto nášho návrhu zákona, a to tak, že keď okresné úrady majú evidenciu o tom, že kto nezaplatil pokutu a idú teda pokutovať, že v prvom kroku by možno stačila upomienka s tým, že by za tú upomienku ten upomínaný, ak teda do istého času si tie povinnosti splní, zaplatil nejaký úplne symbolický poplatok, tak ako je to napríklad pri upomienke za faktúru, za telefón alebo niečo podobné. Samozrejme, zákony sa musia dodržiavať, a keď sú nejaké sankcie nastavené, tak aj tie sankcie sa uplatnia, ale tieto sankcie, ktoré sú teraz v tomto nastavené, sú veľmi drakonické a veľmi zlé.
Takže žiadam takisto kolegov, aby tento náš návrh zákona podporili. Ďakujem.
Skryt prepis