Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

26.4.2016 o 9:47 hod.

Ing.

Milan Laurenčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 26.4.2016 9:47 - 9:57 hod.

Milan Laurenčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážení členovia vlády Slovenskej republiky, vážené panie poslankyne, páni poslanci, na úvod by som aj ja chcel zaželať nášmu predsedovi Národnej rady skoré uzdravenie, veľa zdravia a takisto aj premiérovi Robertovi Ficovi rýchle uzdravenie, aby sa mohli vrátiť do pracovného procesu a plnohodnotne pracovať.
O programovom vyhlásení vlády rokujeme už šiesty deň. K jeho obsahu, ako aj k jednotlivým bodom programového vyhlásenia sa vyjadrili už viaceré panie poslankyne, páni poslanci aj členovia vlády. Vypočuli sme si prejavy konštruktívne, ale i deštruktívne, prejavy štátnického charakteru, ale aj prejavy vhodné do pohostinstva 4. cenovej skupiny. Niektoré prejavy k programovému vyhláseniu vlády boli vecné, iné emotívne a mnohé boli haniace, až dokonca urážajúce. Niektorí programové vyhlásenie obhajujú, iní kritizujú, čo je legitímne a akceptovateľné. Dávajú návrhy na riešenie problematiky, ktoré obsahuje programové vyhlásenie vlády. Keby niekto urobil analýzu môjho dnešného príspevku, asi by nenašiel slovo, ktoré by tu za ten dlhý čas niekto nepoužil. Asi nie je oblasť programového vyhlásenia, ku ktorej by sa doteraz nikto nevyjadril.
Dovoľte mi, vážené kolegyne, vážení kolegovia, aby som sa k dôležitému dokumentu, akým programové vyhlásenie vlády nesporne je, vyjadril aj ja ako člen Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a tiež ako člen Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kontrolu činnosti NBÚ. Vyjadrím sa teda krátko aj k tzv. silovým zložkám, k bezpečnostným zložkám štátu.
V oblasti bezpečnosti oceňujem to, že programové vyhlásenie vlády veľmi detailne rozoberá aj informačnú a kybernetickú bezpečnosť. Budem veľmi pozorne sledovať kroky vlády a všetky navrhované legislatívne úpravy v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti a využijem svoje znalosti z mojej profesie na analýzu ponúkaných riešení a, samozrejme, aj na konštruktívny dialóg.
Vláda v programovom vyhlásení sľubuje "posilnenie kompetencií Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosti v oblasti dohľadu nad dodržiavaním zákonnosti postupov príslušníkov ozbrojených zborov a vytvorí podmienky pre posilnenie parlamentnej kontroly menovania prezidenta Policajného zboru formou verejného vypočutia pred menovaním a obmedzenie možnosti jeho odvolania na zákonom ustanovené dôvody". Toľko citát z programového vyhlásenia.
Tu mám však jednu otázku, či to platí aj pre terajšieho prezidenta Policajného zboru Tibora Gašpara, aby si pred Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť obhájil svoju kompetenciu na výkon funkcie, alebo tento záväzok bude platiť až pre ďalšiu vládu.
Ak by programové vyhlásenie malo iba tieto časti, obrana a bezpečnosť, tak by sa dalo polemizovať o jeho podpore. Problémom v týchto dôležitých rezortoch nie je obsah dokumentu, ale niektoré osoby na dôležitých postoch, o ktorých vo všetkej úcte pochybujem. Pochybujem o tom, že realizácia zámerov programového vyhlásenia sa stane skutočnosťou a nezostanú to len prázdne slová na papieri. Ale viac k tejto časti programového vyhlásenia vlády prednesie môj skúsenejší kolega Ľubo Galko, ktorý bude hovoriť o stanovisku SaS k uvedenej oblasti.
Na základe mojich niekoľkoročných skúseností vo vedení samosprávy môžem povedať, že tento zásadný vládny dokument predkladá opatrenia, ktoré sa týkajú najrôznejších oblastí života občanov. Jednou takou významnou oblasťou programového vyhlásenia je bezpochyby aj oblasť o cestovnom ruchu. Bohužiaľ, tejto oblasti sa programové vyhlásenie venuje iba okrajovo a ani ostatní diskutéri jej nevenujú patričnú pozornosť. Keby sme si, keby sme to vyjadrili matematicky podľa počtu slov, tak cestovnému ruchu je venovaných niečo nad pol percenta slov a iba 12 krátkych viet z tohto 70-stranového obsiahleho dokumentu, ktorým programové vyhlásenie je. Možno práve tu chýba tá povestná vata a veľa slov netreba. Ale nie je to tak. Okrem prísľubu zavedenia daňových zvýhodnení a osobitných stimulov pre rozvoj slovenského kúpeľníctva takmer žiadne konkrétne veci a riešenia neprináša, len niekoľko konštatovaní. Pritom v roku 2014 mal prínos cestovného ruchu do HDP takmer 2 mld. euro, čo predstavuje 2,7 % HDP.
Som starostom v obci Terchová, ktorá je turistickým a rekreačným centrom. Cestovný ruch je pre našu obec hlavným, dominujúcim priemyslom. Aj keď sa necítim byť odborníkom v oblasti cestovného ruchu, pohybujem sa medzi ľuďmi, ktorí sa ním živia, a pozorne ich počúvam. Aj napriek tomu, že od roku 2011 máme účinný zákon o podpore cestovného ruchu, podpora je podľa nich nedostatočná alebo možno iba zle nastavená.
"Na financovaní rozvoja cestovného ruchu sa podieľajú štát, vyššie územné celky, obce, fyzické a právnické osoby." Toľko citát zo zákona. Dnes preberáme programové vyhlásenie vlády, preto nás zaujíma, aké bude financovanie a podpora zo strany štátu pre ďalší rozvoj cestovného ruchu. Štát v zmysle zákona o podpore cestovného ruchu dotuje krajské a oblastné organizácie cestovného ruchu a financuje Slovenskú agentúru pre rozvoj cestovného ruchu ako príspevkovú organizáciu. Táto agentúra dostala za svoju činnosť aktivity a aktivity v rokoch 2015 až ´13 (pozn. red.: tak to povedal) viac ako 12,7 mil. euro. Podpísaný kontrakt na rok 2016 predstavuje sumu viac ako 4 mil. euro, čo nie je malá suma.
Keď si pozrieme štatistiku, tak uvedený zákon od svojej účinnosti umožnil, aby štát podporil prostredníctvom krajských a oblastných organizácií cestovného ruchu rozvoj cestovného ruchu priamo v regiónoch dotáciami za roky 2012 až 2015 v sumáre 14,7 mil. euro.
Ako sa toto všetko prejavilo na návštevnosti, vám ukážem na dvoch grafoch, v ktorých v jednom je vývoj návštevnosti v cestovnom ruchu od roku 2008 do roku 2015 (rečník zobral do rúk materiál, ukazujúc ho plénu) a v druhom podobnom grafe je počet prenocovaní za to isté obdobie (rečník zobral do rúk ďalší materiál, ukazujúc ho plénu). Nebudem rozoberať podrobne štatistiku návštevnosti za uplynulé obdobia. Jej vývoj si môžete pozrieť a porovnať za predchádzajúce roky na stránkach SACR alebo Štatistického úradu.
No aj napriek podpore štátu vývoj návštevnosti nie je dobrý. Prakticky okrem roku 2013, kedy sa dostala na úroveň roku 2008, v ostatných rokoch stagnuje. Až v roku 2015 sa zvýšila návštevnosť oproti roku 2008 o približne 250-tisíc osôb. Takže sedem rokov nám trvalo, aby sme sa po kríze skonsolidovali a návštevnosť sa dostala na pôvodnú úroveň. Každá normálna krajina, ktorej záleží na rozvíjaní cestovného ruchu, by prijala opatrenia na zlepšenie a odvrátenie nepriaznivého stavu oveľa skôr.
Odborníci tvrdia, že inšpiráciu na tvorbu zákonov o podpore cestovného ruchu sme čerpali od našich rakúskych susedov. Súhlasím, veď načo experimentovať, vymýšľať niečo nové, keď u susedov to funguje. Žiaľ, u nás podpora nezafungovala tak, ako sme všetci očakávali. Zákon našich susedov nebol prevzatý zrejme dôsledne. Umožňuje totiž, aby na riešenom území, kde v zmysle zákona o podpore cestovného ruchu vznikne oblastná organizácia, ostali aj subjekty - obce, firmy, podnikatelia -, ktoré sú "čiernymi pasažiermi". To znamená, že do organizácie, ktorá tieto subjekty združuje, neprispievajú do spoločného mešca, ale benefity z nej čerpajú. Pýtate sa ako? No jednoducho. Pretože členstvo v OCR je dobrovoľné a v praxi to znamená, že ak je členom organizácie cestovného ruchu obec, nemusia byť všetky subjekty, ktoré sa cestovným ruchom zaoberajú, členmi, ale výsledky činnosti OCR-ky sa nedajú oddeliť a čerpajú a užívajú ich, samozrejme, všetci. Toto aktérom v cestovnom ruchu vadí.
Toto je len jeden príklad, nad ktorým je potrebné zamyslieť sa, urobiť opatrenia, aby podpora cestovného ruchu bola efektívnejšia. Možno by bolo naozaj dobré ísť do Tirolska a ten zákon od nich odkopírovať do bodky.
Milé dámy, vážení páni, niekto by mohol tvrdiť, že na podporu cestovného ruchu stačí iba zlepšiť podnikateľské prostredie, znížiť dane, odvody a odbúrať byrokraciu. Načo vymýšľať nové zákony a rôzne druhy podpory. Áno, určite aj toto bude mať veľmi pozitívny vplyv na rozvoj cestovného ruchu, lebo v ňom veľa aktérov podniká. Ale v tejto oblasti je aj veľa vecí, ktoré nemôžu byť predmetom podnikania a musí sa o ne starať štát, obec, resp. organizácie, ktoré boli na tento účel zriadené. Predstavme si napríklad také udržiavanie turistických chodníkov alebo cyklotrás a podobne.
Patričná pozornosť cestovnému ruchu a jeho podpore by určite pomohla aj slovenskému vidieku. Miestam, ktoré môžu turisti navštíviť, pretože majú prírodný či kultúrny potenciál. Niektoré sa nachádzajú v regiónoch, kde je vysoká nezamestnanosť a, ľudovo povedané, líšky tam dávajú dobrú noc. Určite by to pomohlo aj k vytvoreniu nových pracovných príležitostí a k zvýšeniu (pozn. red.: lapsus linguae, správne "zníženiu") nezamestnanosti, čo aj konštatuje uvedené programové vyhlásenie vlády.
Vážené kolegyne, kolegovia, aj to, že takej významnej oblasti, akou cestovný ruch bezpochyby je, sa programové vyhlásenie venuje nedostatočne, bude len dôvodom, že toto programové vyhlásenie osobne nepodporím a dôveru tejto vláde nevyslovím.
Ďakujem za vašu pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 22.4.2016 13:13 - 13:13 hod.

Milan Laurenčík
Ďakujem za slovo. Ja mám presne taký istý problém, teda procedurálnym návrhom navrhujem, aby sme mali prestávku.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
No ale počuli ste, nie je s tým všeobecný súhlas, to znamená, môžem dať o tom hlasovať, keď chcete.

Laurenčík, Milan, poslanec NR SR
Ale podľa rokovacieho poriadku prestávka existuje, nemôžeme predsa rokovať od rána do večera.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.4.2016 9:52 - 9:53 hod.

Milan Laurenčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pani poslankyňa, ďakujem za tvoj príspevok. Spomenula si formu podpory v oblasti kultúry, že by sa tam mali vytvárať nejaké fondy alebo teda mala by byť nejak ináč nastavená podpora kultúry. Musím podotknúť, že zrovna ministerstvo kultúry založilo Fond na podporu umenia. Problém ja tam vidím ale iný, že neexistujú nejaké jasné pravidlá verejne zverejnené na vyhodnocovanie žiadostí o uchádzačov, ktorí sa uchádzajú o tú podporu. Nehovorím to preto, že sme ako obec neuspeli pri žiadosti o podporu veľkého folklórneho festivalu Jánošíkove dni, ale hovorím to preto, že sme sa nedozvedeli, prečo iní uspeli, vidíte tam v zápisnici len žiadanú sumu a pridelenú sumu a tí, čo neuspeli, dostali strohý mail, že: „Vaša žiadosť nebola podporená.“ Myslím si, že tam vznikajú potom rôzne otázniky, že prečo, nevieme sa vlastne dopátrať tejto informácie ani zo zápisnice, ani teda z tých zverejnených dokumentov, ktoré fond poskytuje. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.4.2016 15:20 - 15:22 hod.

Milan Laurenčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán poslanec Žarnay, zaujala ma vo vašom vystúpení poznámka, že aj starostovia ako zriaďovatelia škôl by sa mali vzdelávať s ohľadom na to, že vedú školy, takže mali by vedieť o tých školách a o fungovaní tej školy viac.
Máte určite pravdu, dokonca aj zákon o obecnom zriadení v § 13 predpokladá, že starosta si neustále prehlbuje svoje vedomosti na výkon svojej funkcie. A mal by to robiť. Žiaľ, stretávame sa aj s tým, že starostom môže byť zvolený človek, ktorý nemá skončenú ani základnú školu, možnože tu by sme sa mali zamyslieť ako zákonodarci, aj keď neviem, ako by to narážalo na ústavu, ale keby bola taká podmienka napríklad, že starosta by mohol byť len ten, kto splní, že má úplné stredné, stredoškolské vzdelanie. Už aj to by pomohlo. Lebo tí zodpovední, tí sa určite, určite pripravujú, chodia na rozličné kurzy. Sám som toho svedkom, pretože sa takýchto školení a kurzov zúčastňujem, pretože zvolením za starostu ten človek získa veľké kompetencie, veľké právomoci, ale aj obrovskú zodpovednosť, a v podstate keď nepozná niektoré zákony, a neznalosť zákona neospravedlňuje, tak stále má ten pocit, že jednou nohou je vo väzení, pretože rozhoduje alebo podpisuje veci, o ktorých niekedy nemá ani, ani poňatia, a musí sa spoliehať na svojich spolupracovníkov že to pripravili tak, že sa pod to môže podpísať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.4.2016 14:31 - 14:32 hod.

Milan Laurenčík Zobrazit prepis
Ďakujem, pani podpredsedníčka. Pán kolega Martin Klus, chcem vyzdvihnúť tú časť toho tvojho vystúpenia, kde si hovoril o tom kontroverznom zákone, ktorý berie našim občanom občianstvo. Kolegovia sa tu rozčuľujú a chrlia síru na teba, ale takisto to vnímam ako veľkú hanbu Slovenska. Netýka sa to len Maďarov, tak jak si správne zdôraznil, týka sa to nás všetkých. Mňa osobne sa to možno tiež bude týkať, mám v zahraniční syna, narodil sa mi tam vnuk a bol by som veľmi smutný, keby niekedy, keď prijme občianstvo Veľkej Británie, prišiel o to slovenské. A pri tomto zákone mu to evidentne hrozí. Verím, že poslanci vládnej koalície za stranu MOST - HÍD nás podporia pri tom, keď dáme na rokovanie novelu tohto zákona, ktorým budeme tento kontroverzný zákon chcieť zrušiť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.4.2016 12:37 - 12:38 hod.

Milan Laurenčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. No čo dodať, pán poslanec Mihál? Perfektný prejav, všetci ťa už vychválili, tak pridávam sa k nim. Aj to, čo som chcel, už jeden predrečník alebo predrečníčka povedala, chcel som zdôrazniť tú byrokraciu, ktorú zavádza súčasná vláda. Predpokladal som, že keď tam budú pravicové strany, tak tej byrokracie bude menej. Stretávame sa s ňou na každom kroku, v úradoch, sám na svojej pozícii sa snažím tú byrokraciu odbúravať.
Treba ešte možno jeden aspekt povedať, že aj napriek tomu, že takmer miliarda euro sa investovala do elektronizácie verejnej správy, stále tej byrokracie je veľa a veľa a ani toto zatiaľ nefunguje a nepomohlo.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.4.2016 12:56 - 12:56 hod.

Milan Laurenčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pani poslankyňa Petrík, vy ste živým príkladom toho, ako SIEŤ zradila svojich voličov. To, čo dnes nám tu vy hovoríte, hovorila SIEŤ pred voľbami. Ťažko je vyhodnotiť, že koľko promile z toho programu, ktoré SIEŤ prezentovala, sa dostalo do programového vyhlásenia vlády, ale veľa tam toho nevidíme. Som zvedavý na ten superzákon o schránkových firmách, pretože aj v súčasnosti nám schránkové firmy šarapatia na našom trhu a sú napojené na štátny rozpočet a cucajú peniaze všetkých daňových poplatníkov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.4.2016 12:20 - 12:22 hod.

Milan Laurenčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Pán poslanec Galko, chcel by som zdôrazniť ešte jednu vec z tvojho vystúpenia. Niekde som čítal na internete, výčitku predsedu MOST-u - HÍD Bélu Bugára, že sa o ňom šíria nenávistné reči, teda o ňom, o jeho strane, o strane SIEŤ a ľudia im prajú zlé veci. Sledujem reakcie, postoj politikov a takisto aj bežných ľudí, občanov, ale voči Bugárovi, Procházkovi, Žitňanskej, tam neprevládajú nenávistné veci, ale skôr je tam sklamanie, zhrozenie a zvyčajne zhnusenie. A zhnusenie to nie je nenávisť. V týchto dňoch máme možnosť v priamom prenose vidieť, ako sa dá prakticky v okamihu navždy zničiť skvelá povesť budovaná dvadsaťročným, sympatickým kukučom a nekonfliktnosťou v prípade Bélu Bugára, desaťročným odborným, protikorupčným profilovaním v prípade pani Žitňanskej a výborným výsledkom v prezidentskej kampani v prípade Rada Procházku. Pavol Frešo doviedol v minulom období kedysi pravicovú vlajkovú loď SDKÚ k 0,2 %, lebo korupčnej chobotnici predal post šéfa NKÚ. Nože, kto si dnes spomenie na Pavla Freša? Hovorím, nikto. Som však presvedčený, že trojica Bugár, Procházka a Žitňanská, na to si budú spomínať ešte aj naše deti, ktoré sa nám nevrátia zo zahraničia, prípadne do toho zahraničia budú musieť odísť. Vznikla nám tu totiž koalícia-zlepenec, výraz, ktorý Robert Fico tak často a s obľubou používal za čias vlády Ivety Radičovej. Táto koalícia, tento zlepenec je zlepená veľmi silným a pevným... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis