Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.6.2017 o 16:52 hod.

Ing.

Milan Laurenčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.6.2017 16:52 - 16:53 hod.

Milan Laurenčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán kolega Krajniak, mám podobné pocity, keď som ten zákon čítal, že je pomerne zložitý, ale keď sme si ho na klube nejak preštudovali, sme tiež rozhodnutí posunúť ho do druhého čítania s tým, že ho sa pokúsime ešte nejak doplniť v druhom čítaní.
Ale mňa tam vyrušila trošku iná vec. Keď som si podrobne študoval tú dôvodovú správu a vplyvy, hlavne tie finančné vplyvy, tak som očakával, že zavádzaním elektronizácie vo verejnej správe by sa mali peniaze ušetriť. Tam je síce vplyv nulový, ale keď ako podrobnejšie som si pozrel tie jednotlivé položky, tak na niektorých činnostiach sa ušetrí pomerne slušný balík peňazí každý rok, ale tie peniaze sa celkovo neušetria, pretože hneď je navrhnuté, že sa rozdelia na nejaké ďalšie činnosti alebo na činnosti ďalšej organizácie, ako je na SEZ alebo úrad pána podpredsedu vlády Pellegriniho. Takže tam ma to trošku vyrušuje, pretože človek očakáva, že zavádzaním a elektronizáciou dôjde k nejakým úsporám a tu vidíme, že hoci sú tam vyčíslené veľké čísla, nakoniec k úspore žiadnej nedôjde.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.5.2017 16:09 - 16:11 hod.

Milan Laurenčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Pán poslanec Droba, ďakujem za príspevok, ktorý si predniesol za náš klub. Pripájame sa k podpore tohto, tejto deklarácie, tak ako sme ju aj podporili na výbore pre obranu a bezpečnosť spolu s kolegami. A takisto chcem aj ja teraz vyzvať aj koaličných poslancov na to, aby sme urobili aj ten druhý krok, aby na oplátku oni podporili ústavný zákon, ktorý pripravujeme.
Vyrušuje ma tu iba jedna vec pri tejto deklarácii. Keď som si pozeral návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019, tak výdavky na obranu nejdú nejak lineárne, ale v roku 2018 sa plánuje 1,21 %, v roku 2019 1,22 % a potom je ten skok k tomu nášmu záväzku, že v roku 2020 to bude 1,6. Tam to vidím trochu také divné, akoby táto vláda chcela tento rozpočet pripraviť vlastne pre nasledujúcu vládu, pretože v marci zrejme skončí a už sa s tým rozpočtom bude pasovať tá nová vláda. A myslím si, že by sme mali nejak pouvažovať o tom, ako tento plán tohto rozpočtu zmeniť a urobiť ho ambicióznejší a už v rokoch 2018 aj v rokoch 2019 dať na obranu viacej. Myslím, že to nie je o politike. Je to o bezpečnosti Slovenska. Je to vlastne o výdavkoch na to, aby sme sa my občania Slovenskej republiky cítili bezpečnejšie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

11.5.2017 17:02 - 17:05 hod.

Milan Laurenčík
Ďakujem za slovo. Pán predsedajúci, chcel by som navrhnúť v mojom procedurálnom návrhu presunúť hlasovanie o bode 21, tlač 451, na najbližší ďalší termín hlasovania, pretože pán spravodajca nám povedal, že to bude teraz, ale pán predkladateľ predložil pozmeňujúci návrh, ktorý sme nemali rozdaný a nie je ani na stránke Národnej rady uverejnený, takže ťažko sme sa mohli s ním zoznámiť. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.5.2017 15:26 - 15:27 hod.

Milan Laurenčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Bernaťák, predbehol ma síce môj kolega Ondrej Dostál, tiež som vlastne chcel upozorniť na to, že prečo to vlastne riešite iba na tento jediný kraj, na tento jediný rok a neriešite to systémovo v celom tom zákone, aby sa takéto veci nestávali ani v budúcnosti, lebo sa mi to zdá také divné úplne akože riešiť prechodné obdobie nie polroka, ale rok iba, hneď po týchto voľbách do VÚC, aby náhodou tí primátori a starostovia, ktorí budú kandidovať a budú zvolení za županov, tak aby na ich miesta neboli náhodou môcť byť zvolení ďalší nominanti. Je to ozaj divné, že týka sa to len týchto jedných volieb a nebude sa to týkať systémovo všetkých ďalších volieb. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.5.2017 16:20 - 16:21 hod.

Milan Laurenčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Ja by som chcel podporiť kolegyňu pani poslankyňu Zemanovú aj takým príkladom z praxe. V Terchovej, kde som bol dva roky starostom, síce nemáme marginalizované skupiny obyvateľstva, ale tak isto ľudia, ktorí tam žijú, majú problém s usporiadaním, majetkoprávnym vysporiadaním svojho vlastníctva, hlavne čo sa týka ciest. Sme v podstate obec, ktorá je v Žilinskom okrese najväčšou obcou, čo sa týka rozlohy, sme väčší ako mesto Žilina a naši ľudia, ktorí tam bývajú, žijú v šesťdesiatich štyroch osadách, do ktorých vedie cirka 56 km ciest a z týchto ciest je 70 % nevysporiadaných. To znamená, že idú po súkromných pozemkoch. Obec pri súčasnej legislatíve a možnostiach hlavne finančných aj organizačných nemá sama možnosť a schopnosť vysporiadať tieto pozemky. Takže ten zákon a tento pozmeňovací návrh, keby bol prijatý, tak by sme si vedeli predstaviť, že by sa aj táto problematika dala riešiť.
A možno ešte kolegyňa zabudla pripomenúť jednu vec. Hovorila síce o verejných budovách a stavbách, ale napríklad po ROEP-e, ktorý prebehol v našej obci, sme zistili, že väčšia polovica cintorína, ktorý máme, je tak isto na súkromných pozemkoch. To znamená, že súkromníci na svojich pozemkoch majú teraz hrobové miesta a s tým je tak isto problém a možnože do budúcna by bolo dobré, keby pri týchto majetkoprávnych vzťahoch a usporiadaniach sa myslelo aj na takúto vec.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2017 11:57 - 11:59 hod.

Milan Laurenčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani podpredsedníčka. Pán poslanec Matovič, chcel som sa pôvodne prihlásiť do rozpravy, ale po 27-hodinovom maratóne neviem, či by som to tam ustál za tým stolíkom, tak skúsim len takto krátko zareagovať cez faktickú poznámku. Minulý týždeň sme predkladali podobný návrh, osud tohto návrhu je zrejmý, nepostúpil do druhého čítania. Obávam sa, že ani ten váš nepostúpi. My sme tam trošku riešili tú problematiku ináč, my sme mali to jednoduchšie, nechceli sme odoberať hodnosti, pretože si uvedomujeme, že tá hanba je dostatočným trestom pre kapitána Danka a čím dlhšie bude tejto hanbe čeliť, tak tým možno skôr pochopí, že ten krok, ktorý urobil, nebol správny.
Samozrejme tento váš návrh podporujeme a v prípade, ak prejde do druhého čítania, budeme teda hlasovať za, by sme sa teda radi porozprávali aj o tom našom videní toho povyšovania a ak bude potom spoločná dohoda, tak by sme to radi spolu zmenili. Takže držím palce, nech postúpi do druhého čítania. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.4.2017 23:45 - 23:45 hod.

Milan Laurenčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Kolegyňa Janka, ďakujem ti, že si predniesla za náš klub prejav, kde si vlastne zhodnotila všetko to, čo sa tu dnes deje a ako to my cítime. A chcel by som ťa doplniť v jednom. Z toho, ako to tu prebieha, mám nepríjemný pocit, že vláda a jej člen pán minister Richter pri sústredení sa na ochranu svojich ľudí zabudli na ochranu všetkých ostatných ľudí. Ale čo je najsmutnejšie, pán minister, ako sa ukazuje pri kauze Čistý deň, absolútne ste zabudli najmä na ochranu detí. Ochrana detí musí byť nadradená ochrane svojich ľudí. Bojím sa, že dnes sa opäť ukáže to, že stále žijeme v krajine, v ktorej vláda a koaliční poslanci sa zaujímajú viac o svoje blaho ako o blaho tých najzraniteľnejších z nás – a to sú naše deti.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.4.2017 22:23 - 22:24 hod.

Milan Laurenčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Kéry, vo svojom príspevku ste spomínal niekoľko argumentov, pre ktoré minister Richter neodobral akreditáciu zariadeniu Čistý deň. A jeden z týchto argumentov som si aj ja v rozhodnutí pozrel. Je to protokol Krajskej prokuratúry v Trnave. Tu sa ministerstvo opiera o tvrdenie, budem citovať, že "previerkou nebola zaznamenaná žiadna mimoriadna udalosť, usmrtenie, zabitie alebo úmrtie osoby umiestnenej v zariadení, útek za použitia fyzického násilia, respektíve pomoci zvonku, prípadne iná udalosť, o ktorej by mal prokurátor vedomosť." Koniec citátu.
Ja sa pýtam, to ideme čakať, kým naozaj niekoho usmrtia alebo zabijú? Nestačí znásilnenie, sex so zamestnancom, týranie detí a neprimerané tresty? To myslíte, že tento argument ako môže stačiť na to, aby sa pán minister rozhodol, že nezoberie akreditáciu Čistému dňu? Ja si to teda nemyslím.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.4.2017 20:40 - 20:42 hod.

Milan Laurenčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán minister, sme približne v rovnakom veku. Ja tiež mám niekedy problémy s pamäťou, ale mám taký pocit, že vy ste zrejme hluchý alebo ste nepočúvali, alebo si naozaj nepamätáte, čo tu pred nejakými dvoma hodinami rozprávala kolegyňa Blahová, keď tvrdíte, že neodzneli žiadne argumenty, žiadne dôkazy na to, aby ste mohol konať a aby ste zrušil akreditáciu Čistému dňu. Ja som tých dôkazov a tých argumentov tam počul strašne veľa.
Vadí vám, že pani kolegyňa Blahová citovala neslušné slová z výpovedí klientov Čistého dňa, ale nevadí vám, že tu pán premiér Fico nikoho necitoval. On citoval sám seba a niekoľkokrát použil neslušné slovo, lebo nevidím rozdiel medzi slovom "šukať" a "kurva". Podľa mňa sú to obidve neslušné slová. Tie ďalšie spomínať ani nebudem, ale rozdiel vidím jedine v tom, že pani Blahová citovala niekoho a pán premiér citoval sám seba. Sám seba. Neslušný, neslušný, arogantný človek, ktorý tu uráža dámu. Môžete sa naozaj hanbiť!
Vy ste sa preriekol, keď ste rozprával z tej správy, že vadí vám, že sa vám nepodarilo, že "z Čistého dna", "z Čistého dna" sa nepodarilo niektorých klientov niekde presunúť. Áno, máte pravdu, ste na čistom dne. Nemali by ste čakať na odvolanie, ale mali by ste sám odstúpiť! (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.3.2017 10:56 - 10:57 hod.

Milan Laurenčík Zobrazit prepis
Ďakujem kolegom za ich faktické pripomienky. Kolegovi Vašečkovi za podporu. Verím, že tam sa zhodneme, že z tých dvoch návrhov budeme vedieť spraviť aj nejaký spoločný, ak bude teda vôľa jeden alebo druhý posunúť do druhého čítania.
Čo sa týka pána poslanca Šucu, nie je to tak. V podstate vojaka v zálohe bude možno povýšiť. Ten paragraf o povyšovaní vojaka v mimoriadnej službe je iný. My upravujeme vlastne povyšovanie vojakov v zálohe. Je to tam vyslovene napísané. Spracovali to právnici. Prípadne ak je tam nejaký nedostatok, nejaké slovíčko, ktoré by tomu bránilo, tak kľudne sa môžeme o tom v prípade podpory porozprávať. Môžeme to zmeniť. Bude to myslím otázka pre náš branno-bezpečnostný výbor, ak ten zákon teda prejde do druhého čítania, sme pripravení na diskusiu. Ďakujem.
Skryt prepis